Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad

download Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad

of 16

 • date post

  09-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad. Wie zit er in de zaal?. GGDORO Bijzonder jeugdwerk BrabantRabobank GGZSavant HumanitasStichting jeugd en beweging brengen IndigoStadswacht KBO Zelfhulp Netwerk LEV groepT Zorg - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad

PowerPoint-presentatie

Versterken lokale netwerken

Mensen maken de stad

Wie zit er in de zaal? GGDOROBijzonder jeugdwerk BrabantRabobank GGZSavantHumanitasStichting jeugd en beweging brengenIndigoStadswachtKBO Zelfhulp NetwerkLEV groepT ZorgMEEWmo SeniorenraadOCGHHuisartsPolitieke partijenZorgboogGemeente HelmondQuartz ElkerliekCentrum voor Jeugd en Gezin In wijken ook meer bewoners wijkraad. Lijst deelnemers2Openingswoord wethouderPresentatie versterken lokale netwerken (Kim van Uden)Toelichting hulpmiddelen informele zorg (Wytske Teeuwen)Guido Helmond, zorgsite.nl, zorgvoorelkaar.comInteractief moment (welzijn nieuwe stijl)Netwerkborrel

ProgrammaInleiding Zo lang mogelijk meedoen. Zo Iang mogelijk zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonenEigen kracht, inzet netwerk Meer focus op preventie, collectief en informeelIndividuele professionele voorzieningen als echt nodigSterke lokale netwerken (0e lijn): Actieve burgers, bewonersgroepen, buurtinitiatieven, vrijwilligers, wijkraad, bewonerscommissies, zelfhulpgroepen, etc.Basisvoorzieningen: buurthuis, ouderentehuis, sportvereniging, school, etc.Professionals: social workers, opvoedondersteuner, wmo consulent, wijkverpl., wijkagent, beheerder wijkhuis, etc.

Allereerst even stilstaan bij waar het uiteindelijk om gaat bij versterken lok netw en Gezamenlijk doel..Voorkomen dat mensen kwetsbaar worden (preventie), door op laagdr manier dichtbij eigen omg coll en ook info voorz (dus inzet sociaal netwerk, vrijwilligers steeds bel rol)Dus piramide meer focus op de onderkant, proff en indiv alleen als echt nodig isDaar onderin 85%die zelfredzaam zijn uitgpnt sociaal domein4

Vergroten zelfredzaamheid inwoners85%15%Informeel bewoners(groepen), wijkraad, zelfhulp, lotgenotencontact, burenhulp, bewonersinitiatieven, mantelzorg, vrijw. thuiszorg, etc.Formeel social worker, maatschappelijk werker, opvoedondersteuner, beheerder accommodatie, wijkverpleegkundige, school, wijkagent, wijkbeheerder, wijkadviseur, wijkopzichter, buurtsportcoach, wmo consulent, etc.Piramide sociaal domein -Jeugd en gezin: opvoedondersteuner (CJG) -Wmo: consulent (gemeente) -Welzijn: social worker (LEV) -Zorg: huisarts, wijkverpleegkundige

WijkteamLok netw gaat vooral om onderste laag, onderste 2. 85%. Zodat bovin alleen mensen de hulp krijgen die echt nodig hebbenIn de lokale uitvoering kiest Helmond voor gebiedsgerichte inzet jeugd en gezin en wmo (aanspreekpunten, schakel 1e lijn). Ook inzet wijkteams (straks).5Sterk lokaal netwerkLeefbare, vitale buurten/ wijkenSociale cohesie (contacten, ontmoeting) Inwoners(behoefte) staan centraal, initiatief van onderafActief burgerschap (wederkerigheid, meedoen, zelfregie) Sterke basisvoorzieningen: toegankelijk, bezettingsgraad, bevorderen zelfredzaamheidJuiste mix ondersteuningsaanbod (formeel - informeel, collectief - individueel)Sociale spelers, lokaal vindbaar, goede samenwerking Ruimte voor maatschappelijke (inwoners)initiatievenDifferentiatie naar buurt: de ene buurt is de andere niet

Wat kunnen inwoners doen?Eigen mogelijkheden, netwerk (wat zelf oplossen, zelf regie nemen voor zover mogelijk)Zijn betrokken en gemotiveerd zich in te zetten voor de samenleving of hun eigen buurtSamen inzetten voor een prettige woonomgeving, zorgzame buurt (zorg voor elkaar), meedoen, talenten inzettenKomen zelf met initiatievenBetrokken worden, meedenken

Inwoners willen graag betrokken worden (meedenken)7Helmondse burgerinitiatieven8dd-mm-jjjj

Reikende Hand

Huiskamerproject speeltuin Leonardus

Eetpunt in de wijk (de Brem, de Fonkel, praktijkschool)Die voor zorgen dat mensen langer zelfstandig in eigen omgevingEetpunt ook bel voor ontmoeting8

Repair Caf

Vliegertapijt LeonardusbuurtRijpel initiatief wijkraadWoningbouw woning gegeven9 Soet op Suyt

Buurtbinderij

Inspiratie ZorgSamen buurt

Prinsejagt (ambassadeur)

Ook in Helmond!

Doliwood

ZorgSamen buurt

Wie volgt? Brouwhuis, Mierlo Hout, Binnenstad, Stiphout

Veel raakvlak met thema eenzaamheid Hulptelefoon 12Wat kunnen partners bijdragen? (1)Versterken en benutten lokale netwerken:Ruimte aan inwoners(initiatieven): stimuleren, loslaten, vertrouwen, samenwerkenInwoners, vrijwilligers, actieve burgers betrekken, co creatieStimuleren inzet eigen kracht, inzet netwerk van inwoners Meer coachend en makelend op achtergrond Gepaste afstand bij uitvoering: dichtbij inwoners indien nodig, in andere gevallen gepaste afstand Doen al veel. Steeds meer initiatieven van onderaf. Ruimte geven, loslaten en samenwerken wanneer nodig (erkennen en van elkaar weten)Gemeente ook bezig om inwonersinitiatieven te vinden, omarmen, stimuleren, prikkelenInwoners en organisaties wijzen op informeel aanbod 13Wat kunnen partners doen? (2)Lokaal netwerk kennen en benutten (aanbod, mensen, elkaar opzoeken, samenwerken, weten wat er speelt) Verbinding met wijk/ buurt (dichtbij): actieve bewonersgroepen, vrijwilligers, platforms, zelfhulpgroepen, wijkhuis, school, sportvereniging, politie, etc. Aandacht voor preventief, collectief aanbodSamenwerking lokaal aanbod (ontkokeren), elkaar opzoeken en doen (maatwerk, casus)Buiten kaders denken (vb. Laakkwartier Den Haag)

Faciliteren Breed wijkteam/ signaleringsteamgeen tijdrovend structureel casusgericht overlegnetwerk, elkaar opzoeken als nodigverantwoordelijkheid bij personen (niet bij wijkteam)invulling vanuit de wijk: formeel en informeelaanspreekpunt: wijkadviseur, social workerSmoelenboek, netwerkbijeenkomstWijkraadvergadering, inloopavond Wijkkalender / ditisonzebuurt Zorgsite, zorgvoorelkaarFlexibilisering regels, beleidhulpmiddelen15Interactief momentVersterken lokaal netwerkWat doet u/ uw organisatie? Wat kan beter/ samen/ meer/ minder? Waar liggen kansen?Waar kunnen we elkaar versterken? pitch: 2 sprekers per baken

Van LEV16