Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

of 10 /10
KliKER workshop 7 oktober 2013 Oosterbeek Hans Korbee Agentschap NL Agentschap NL Rijksoverheid Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Embed Size (px)

description

Presentatie van Hans Korbee als KliKER workshop 7 oktober 2013 in Oosterbeek.

Transcript of Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Page 1: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

KliKER workshop7 oktober 2013OosterbeekHans KorbeeAgentschap NL

Agentschap NL

Rijksoverheid

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

met een ESCo

Page 2: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid

Hans KorbeeProgramma adviseur Agentschap NL

E&GO Utiliteitsgebouwen Frisse scholen DUO-label retail ESCO’sGroenregelingExcellente gebiedenKantorentransformatie

Lid College van Deskundigen DGBC

Inhoud

1. Agendering verduurzamen

2. Astrix en de ontdekking van N’ESCo

3. De schotten moeten omlaag

4. Vijf stappen strategie

5. ESCo’s; de essentie

6. Wie financiert

7. Toegift, vragen en discussie

Page 3: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid

people

planet

profit

1. Agenderen verduurzaming

Het verduurzamen van

gemeentelijk vastgoed

is belangrijk vanuit:

Page 4: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid

2. Astrix en de ontdekking van N’ESCo

Page 5: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid

3. Als we willen verduurzamen, moeten de schotten omlaag

1. Bij de geldstromen

2. Intern: binnen de eigen organisatie

3. Extern: tussen organisaties

4. In de tijd: tussen bouwen en beheren

Page 6: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid4. Vijf stappenstrategie

voor verduurzamen van de voorraad

Stap 1. [horizon 50 jaar]

Vervang vieze oude gebouwen door energie neutrale nieuwbouw

Stap 2. [horizon 40 jaar] Renoveer waardevolle, bruikbare oude gebouwen

Stap 3. [horizon 10-15 jaar] Vergroen alle redelijk goede gebouwen Stap 4. [horizon 5 jaar] Overige gebouwen: tref rendabele maatregelen

Stap 5. [horizon 1-3 jaar] Koop de resterende energiebehoefte groen in

Page 7: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid

5. De ESCo

1. levert gegarandeerde energiebesparing

op basis van prestatiecontract

2. neemt energiebesparende maatregelen

3. levert beheer, onderhoud, monitoring

4. ontvangt energieprestatievergoeding

op basis van besparing.

>> budgetneutraal gebouwen verduurzamen

Page 8: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

ESCo-vormen

• Product ESCo

• Klimaat ESCo

• Gebouw ESCo

• Opstapmodel: ESCo - light

Page 9: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

6. Wie financiert?

Afhankelijk van de situatie:

de ESCo de gebouweigenaar de huurder een bank (direct of indirect)

Page 10: Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met een ESCo

Agentschap NLRijksoverheid

1. Ruimte creëren en goed samenwerken

2. Prestatie-afspraken

3. prestatiecontract dat beide partijen dient

4. Zoek naar een

win-win situatie

7 . Toegift,

vragen en discussie