Value Based Health Care? - Platform De bal voor kwaliteitsverbetering ligt bij de zorgaanbieders,...

download Value Based Health Care? - Platform De bal voor kwaliteitsverbetering ligt bij de zorgaanbieders, met

of 24

 • date post

  14-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Value Based Health Care? - Platform De bal voor kwaliteitsverbetering ligt bij de zorgaanbieders,...

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100% Blauw #1

  Value Based Health Care?

  dr. Bas Geerdes

  Senior medisch adviseur | Zorginkoop | Strategie & Innovatie

  Samen leren hoe inkoop een bijdrage kan leveren

 • Zilveren Kruis Titelslides

  2

  Waarom aandacht voor VBHC en waarom het opzetten van pilots? We willen leren!

  • Zorguitgaven per inwoner

  blijven stijgen

  Kwaliteit blijft nog

  onderbelicht

  Zilveren Kruis heeft nog geen aanpak ontwikkeld om met Value Based Health Care systematisch waarde toe te voegen voor haar verzekerden

  Hoe kunnen we Value Based Health Care op een systematische manier in gaan kopen?

  VBHC is een opkomende

  methodiek waarbij kwaliteit in relatie tot kosten

  wordt verhoogd

  Zilveren Kruis wil kwaliteit in relatie tot kosten verhogen

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100/0 + foto indeling

  3

  Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  4

  100% tekst zonder subtitels

  4

  Zilveren Kruis wil kwaliteit in relatie tot kosten verhogen Toevoegen van waarde is onderdeel van de meerjarenstrategie

  Definitie van waarde van zorg bestaat uit drie componenten

  Zorg met Waarde

  Kwaliteit

  Kosten

  =

  Met voor onze klanten

  relevante uitkomsten

  Met de laagste integrale kosten

  Gepastheid

  x

  Zorg die medisch noodzakelijk is en

  aansluit bij de wens en behoefte patiënt

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100% tekst zonder subtitels

  5

  Wederzijds vertrouwen/respect

  Transparantie Gedeelde visie

  Samenwerken

  Randvoorwaarden

  5

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100/0 + foto indeling

  6

  Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  7

  100% tekst zonder subtitels

  7

  Value Based Health Care is een opkomende methodiek waarbij kwaliteit in relatie tot kosten wordt verhoogd

  Value Based Health Care streeft naar de triple aim: betere uitkomsten, een betere klantervaring en lagere kosten.1

  1 https://www.uhc.com/valuebasedcare/about-value-based-care

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100/0 + foto indeling

  8

  Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100% tekst zonder subtitels

  9

  Proces

  9

 • Zilveren Kruis Titelslides

  VBHC: een draaiboek volgens Porter en Kaplan

  1 . Assemble the Team

  2 . Define the Medical Condi6on and the Covered Cycle of Care

  3 . Define and Measure the Outcomes that Ma=er

  4 . Set the Risk Stra6fica6on or Risk Adjustment Approach

  5 . Es6mate Provider Costs over the Cycle of Care

  6 . Pursue Ini6al Process Improvement

  7 . Commit to Outcomes and Guarantees, Collabora6ng with Involved Providers Upstream and Downstream

  8 . Develop Stop Loss/Outlier Provisions

  9 . Nego6ate the Bundled Price

  1 0. Divide the Bundled Reimbursement Amongst Mul6ple Providers

  1 1. Report Outcomes to the Payer (and to the Public)

  1 0

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  11

  100/0 + grote foto indeling

  11

  2. Define the Medical Condi6on and the Covered Cycle of Care

  Diagnoses en subcategorien patienten

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100/0 + foto indeling

  12

  Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  13

  100% tekst zonder subtitels

  13

  Van huidige zorgsysteem: meer doen is beter Zorgaanbieders krijgen per verrichting betaald

  Huidige zorgsysteem in Nederland, fee-for-service, geeft aanbieders een prikkel om meer verrichtingen per patiënt uit te voeren1

  1 Bron: OBH/Capgemini/Beacon North Central London Outcomes Workshops, November 2013.

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  14

  Naar ketenbenadering (bundel)

  25-11-16 14

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid Juiste patient op de juiste plaats Afgrenzen bundel (breedte en lengte) Bepalen Potentially Avoidable Complications (PACs) Herkennen High Users en daarop acteren Uitkomsten over de hele bundel Attributie Samenwerking op raakvlakken ZVW-WMO-WLZ

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100/0 + foto indeling

  15

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100% tekst zonder subtitels

  16

  Uitwerking

  1 6

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  17

  100% tekst zonder subtitels

  17

  Aan de hand van vier pilots,

  Enkele van de keuzes die gemaakt moeten worden te gaan inkopen op waarde

  1

  2

  3

  Erasmus MC - Herseninfarct

  4

  OLVG - HIV

  Isala – CABG en PCI met Hartrevalidatie

  Nijkerk - Longzorg

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  18

  Wat maakt VBHC anders? (2) hoe je betaald: het geheel i.p.v. delen

  Implementing Value-Based Insurance Products: A Collaborative Approach to Health Care Transformation (2015) Center for Health Policy The Brookings Institution | Washington, DCMark McClellan, Kavita Patel, Lisa Latts, and Christine Dang

  Standaard: per behandeling, per patiënt en per

  zorgverlener betalen

  Longzorg Nijkerk: shared savings

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100% tekst zonder subtitels

  19

  De wijze van betalen van zorg zal verregaand veranderen als we ons focussen op Value Based Health Care

  De wijze van betalen verandert bij het toepassen van Value Based Health Care

  Coördinatie tussen zorgaanbieders

  Kwaliteit Efficiency

  Bonusbetaling bovenop

  basistarief

  1 Bonus/penalty bij wel/niet

  behalen van kwaliteitsnorm

  Eenmalige uitbetaling per patiënt aan een

  aanbieder om zorg te coördineren

  Bonus gekoppeld aan efficiëntie targets

  Betaling voor gebundelde

  behandelingen

  2

  Betaling op basis van populatie

  3

  Eenmalige of periodieke uitbetaling voor een reeks van behandelingen geleverd door 1 of meer zorgaanbieders gebaseerd op best practices of zorgpaden met nadruk op

  toenemende kwaliteitsuitkomsten met mogelijke shared savings (episode vs periodic)

  Betaling voor een specifieke populatie, m.a.w. betalen voor het leveren van alle zorg aan deze patiënten (gehele zorgpad over alle zorgaanbieders) met shared savings of

  financiële risicodeling inclusief kwaliteitsdoelstellingen

  Bron: OECD 2016

 • Zilveren Kruis Titelslides

  2 0

 • Zilveren Kruis Titelslides

  Meerjarencontracten

  Geïncludeerde populatie

  G eï

  nc lu

  de er

  de z

  or gk

  os te

  n

  1e lijn

  farmacie

  2e lijn

  ….

  Geïncludeerde populatie

  G eï

  nc lu

  de er

  de z

  or gk

  os te

  n

  1e lijn

  farmacie

  2e lijn

  ….

  Geïncludeerde populatie

  G eï

  nc lu

  de er

  de z

  or gk

  os te

  n 1e lijn

  farmacie

  2e lijn

  ….

  Geïncludeerde populatie

  G eï

  nc lu

  de er

  de z

  or gk

  os te

  n

  1e lijn

  farmacie

  2e lijn

  ….

  Lagere integrale zorgkosten €€€

  uitgangspunt N +1 N + 2 N + 3 Basis Shared Savings

 • Zilveren Kruis Titelslides

  100% tekst zonder subtitels

  22

  Belonen voor kwaliteit begint met tariefs- en budgetdifferentiatie

  De bal voor kwaliteitsverbetering ligt bij de zorgaanbieders, met de pilot’s ontwikkelen we nieuwe contractvormen

  Bonusbetaling bovenop

  basistarief

  1

  Betaling voor gebundelde

  behandelingen

  2

  Betaling op basis van populatie

  3

  Deze vorm van inkoop is al steeds meer in gebruik: tarieven/ budgetten zijn steeds vaker gedifferentieerd. Hoger EN lager.

  Deze vorm van zorginkoop is in ontwikkeling: de pilot’s zijn de basis voor contracten die Zilveren Kruis daarna evt.

  breder gaat toepassen

  Initiatief ligt bij zorgaanbieder

  4 pilot’s

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  23 23

  We ontwikkelen we een toolkit om VBHC op een systematische manier in te gaan kopen

 • Zilveren Kruis Grafiekslides

  24

  100/0 + foto indeling

  24

  Samenvattend:

  Veel uitdagingen, eenvoudig starten en continu door ontwikkelen