Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Een Delftse kijk op...

of 27 /27
Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Een Delftse kijk op warmtewisselaars Harrie van den Akker Afdeling Multi-Scale Physics (Kramers Laboratorium voor Fysische Technologie) Technische Universiteit Delft [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Een Delftse kijk op...

 • Dia 1
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Een Delftse kijk op warmtewisselaars Harrie van den Akker Afdeling Multi-Scale Physics (Kramers Laboratorium voor Fysische Technologie) Technische Universiteit Delft [email protected]
 • Dia 2
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Dr.ir. Noor van Andel 1956-1963 studie TN aan TH Delft
 • Dia 3
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Market Pull
 • Dia 4
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1
 • Dia 5
 • 1 Ik ben blij dat ik nu weer kan doen waarvoor ik opgeleid ben. Dr.ir. Noor van Andel 1956-1963 studie TN aan TH Delft 1999 stopt als directeur Corp. Research Akzo Nobel start van Fiwihex Almelo 1999(Kramers) Laboratorium voor Fysische Technologie bestaat 50 jaar
 • Dia 6
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 T1T1 T0T0 Q=h 1 A 1 (T 1 -T 0 ) T2T2 Q=h 2 A 2 (T 2 -T 1 ) Conventionele woningverwarming
 • Dia 7
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 d v h=3.2(v/d) 0.5 Warmteoverdracht aan een dunne draad Q = h A T
 • Dia 8
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Fine Wire Heat Exchanger
 • Dia 9
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 v h=10(v/d) 0.5 (v=0.5m/s, D=100 m h = 700W/m 2 K ) Warmteoverdracht aan draadweefsel Q = h A T
 • Dia 10
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 FIWIHEX Fine Wire Heat Exchanger
 • Dia 11
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 FIWIHEX Fine Wire Heat Exchanger
 • Dia 12
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Specificaties Fiwihex Max. warmteoverdracht 220 W/K (=1100W bij T=5 0 C) (~n 0.8 ) Opwarmen ruimte 80m 3 van 10 0 C naar 20 0 C in 10min Electriciteitsverbruik 35W (~n 3 ) Prijs (bij kleine serie) 200 Euro Maximaal benodigd verwarmingsvermogen voor rijtjeshuis ~2500W
 • Dia 13
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Numerieke simulaties van de luchtstroming in een Fiwihex Afstudeerproject van ir. Gerrit Tjallema (ST, 2001)
 • Dia 14
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Simulatie luchtstroming door de fan
 • Dia 15
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Experimentele Validatie Eck B., 1973, Fans
 • Dia 16
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Invloed van de hoek van de schoepen -5 0 +10 0
 • Dia 17
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Modified Fan Designs 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.000.100.200.300.400.50 flow number pressure number angle +10 current fan angle-10 angle -20 angle -30 angle -40
 • Dia 18
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 0.00 1.00 2.00 3.00 0.000.050.100.150.200.250.30 flow number pressure number 60 blades 40 blades 30 blades Modified Fan Designs
 • Dia 19
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 1.61.82.02.22.4 log (n) log ( ) factor 2.2 simulaties experimenten Warmteoverdracht
 • Dia 20
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Dunne draad weefsel Vlakke plaat verhoogde turbulentie door draadweefsel
 • Dia 21
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Experimentele bepaling van warmteoverdracht en frictie in een Fiwihex Afstudeerproject van ir. Marian Vlot (TN, 2003)
 • Dia 22
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Warmteoverdracht platen en draadweefsels 0 1 2 3 4 5 6 1.622.42.83.2 Q (W/K) v (m/s) 2 2.5 x draadweefsel vlakke plaat
 • Dia 23
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 1200140016001800200022002400 f Re 0.3-0.6 x Wrijvingsweerstand platen en draadweefsels vlakke plaat (theorie) draadweefsel
 • Dia 24
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Verhouding warmteoverdracht en frictie in de Fiwihex 1000 1500 200025003000 Re 0 0.5 1 1.5 2 StPr 2/3 f 3-4x theoretical maximum
 • Dia 25
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Solar boiler, Fiwihex & storage Fiwihex Solar panel SUMMER WINTER
 • Dia 26
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Energieverbruik tuinbouwkas Jaargemiddelde ingevangen zonnestralingsenergie is 3x zo groot als de energiebehoefte voor verwarming In principe heeft een kas dus een energieoverschot
 • Dia 27
 • Uitreiking Speurwerkprijs Noor van Andel 25 juni 2007 Harrie van den Akker 1 Idee ontwikkeld door Noor van Andel Ei van Columbus prijs 2003 voor duurzaamheid en innovatie Gesloten kas Fiwihex warmtewisselaars Warmteopslag in de freatische laag van de bodem (10+25 0 C) Besparing op fossiele energie 93% Energieoverschot in de vorm van water van 30 0 C Kas als energiebron