Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5...

of 32 /32
Uithuilen en opnieuw beginnen? Arbeidsmarkt na vier jaar Rutte-Asscher Compagnon | Staffing MS 8 december 2016 Mathijs Bouman

Embed Size (px)

Transcript of Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5...

Page 1: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

Uithuilen en opnieuw beginnen?Arbeidsmarkt na vier jaar Rutte-Asscher

Compagnon | Staffing MS

8 december 2016

Mathijs Bouman

Page 2: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

IN SAMENWERKING MET…

Page 3: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

GROEI KOMT ECHT OP GANG

0,7%

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kwartaalgroei Nederland

Page 4: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

HET KEERPUNT: HUIZENMARKT

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Prijsindex bestaande koopwoningengecorrigeerd met HICP-inflatie

Page 5: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Centraal Planbureau

2016 2017

Bbp 1,7 1,7%

Consumptie 1,3 1,8 %

Investeringen 5,0 3,6 %

Export 3,2 3,1 %

Werkloosheid 6,2 6,2 % beroepsbevolking

Page 6: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Agenda

jan The Donald president

mrt Verkiezingen Nederland

mrt Art 50 Brexit

apr-mei Verkiezingen Frankrijk

sept Verkiezingen Duitsland

Page 7: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

BELLEN MET TRUMP

Page 8: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

BREXIT

5%

8%

9%

11%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

VS

Frankrijk

VK

België

Duitsland

Nederlandse export(naar bestemming, % van totaal)

Page 9: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

BREXIT

7%

8%

8%

10%

14%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Frankrijk

België

VS

VK

Duitsland

Export: Nederlandse toegevoegde waarde(naar bestemming, % van totaal)

Page 10: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

MADAM BREXIT

"If you believe you are a citizen of the world,

you are a citizen of nowhere”

Theresa May, oktober 2018

Page 11: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

ONDERTUSSEN IN NEDERLAND…

2012 2017*

Begrotingstekort 3,9% bbp 0,7% bbp

Staatsschuld 66,4% bbp 61,8% bbp

Page 12: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

GELD KLOTST TEGEN DE PLINTEN!

Page 13: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

LEUKE DINGEN VOOR OUDE MENSEN

Page 14: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

LEUKE DINGEN VOOR OUDE MENSEN

Maar de pensioenrechten

van jongeren gaan toch ook omlaag?

… dus waarom moeten jongeren de koopkrachtreparaties van gepensioneerden

betalen?

… omdat er inmiddels meer dan 3 miljoen stemgerechtigde 65-

plussers zijn, dûh!

Page 15: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

BRUGGEN BOUWEN

2012Q3 - 2016Q3

Werkloosheid +1.000

Werkgelegenheid +93.000

Aantal zzp’ers +121.000

Page 16: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

NOG NOOIT ZOVEEL WERKENDEN IN NEDERLAND

8,439 8,463

7,600

7,700

7,800

7,900

8,000

8,100

8,200

8,300

8,400

8,500

8,600

Werkgelegenheidx 1000 personen

Page 17: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

SNEL MEER VACATURES

161.800 vacatures

1.900

14.60016.500

4.900

6.900

30.50011.500

23.400

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Titel

Vacaturegraad (% van werkgelegenheid)

2012 2016

Page 18: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

WERKLOOSHEID DAALT SNEL

502

0

100

200

300

400

500

600

700

Werkloosheid x 1000 personen

Page 19: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

WERKLOOSHEID DAALT SNELLER DAN VROEGER

-2

0

2

4

6

8

10

1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016

groei bbp (%) werkloosheid (% beroepsbevolking)

= laatste jaar recessie

Page 20: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

EN DE OUDERE WERKLOZE DAN?

860

46

1061

200555-65 jaringen

Werkend Werkloos Geen van beide

1161

52

956

2010

141899

707

2016

Page 21: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

HERVORMINGEN

Page 22: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

HERVORMINGEN

Page 23: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

ASSCHER OVER DE WET WWZ

“ Een verbetering van de rechtspositie van flexwerkers”

“Waarom verzet je je er zo fel tegen dat die mensen

de keus krijgen om in vaste dienst te komen?”

Page 24: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

FRÉDÉRIQUE VAN GAMEREN (18)

Page 25: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

VVD OVER DE WET WWZ

Page 26: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

WET DBA

Wet Dure Broodroof door Ambtenaren

• Uitstel handhaving tot 1 januari 2018

• Kwaadwillenden worden wel aangepakt

• Kwaadwillendheid: 'listigheid, valsheid of samenspanning'

• Maar bedrijven willen zich graag aan de wet houden…

Page 27: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

FUNDAMENTELE VRAAG: WIE IS DE BAAS?

Eric Wiebes:

“DBA heeft onduidelijkheid over het

begrip ‘gezagsverhouding’ blootgelegd”

Page 28: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

ARBEIDSMARKT IN TWEE DIMENSIES

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

werknemer

afhankelijk

zelfstandige

zelfredzaam

Page 29: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

ARBEIDSMARKT IN TWEE DIMENSIES

Thuishulp (vast)

ICT-er(vast)

Journalist (freelance)

Ober (payroll)

CEO DGA

Interim manager

Topambtenaar

ICT-er (projectbasis)

Leraar (vast)Leraar (flex)

Bouwvakker (vast) bouwvakker (zzp)

Kassameisje(nul-urencontract)

Postbezorger (zzp)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

werknemer

afhankelijk

zelfstandige

zelfredzaam

Page 30: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

LUCHTBALLONNETJES

• Wat definiëren: zelfredzaam of afhankelijk?

• Club van 40.000

• Opleiding: WO en HBO

• Iets anders?

Page 31: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

WAAR GAAT HET OM BIJ DE VERKIEZINGEN?

• Flex-vast-zzp (opnieuw)

• Hervorming belastingstelsel (+toeslagen)

• Hervorming pensioenstelsel

Page 32: Uithuilen en opnieuw beginnen? · 12/8/2016  · groei komt echt op gang 0,7%-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i ii iiiiv i

www.mathijsbouman.nl

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!