VLP-Beleidsplan 2013-2016 Luik I & II

of 136/136
BELEIDSPLAN 2013-2016 VLP … HET KLOPPEND HART VAN DE PAARDENSPORT! Vlaamse Liga Paardensport
 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

VLP-Beleidsplan 2013-2016 Luik I & II

Transcript of VLP-Beleidsplan 2013-2016 Luik I & II

 • BELEIDSPLAN 2013-2016VLP HET KLOPPEND HART VAN DE PAARDENSPORT!

  Vlaamse Liga Paardensport

 • 2 Beleidsplan 2013 - 2016

  INHOUDSTAFEL

  Inhoudstafel 2

  Colofon 2

  Overzicht strategische en operationele doelstellingen 3

  Inleiding 5

  LUIK I

  1. Informatie van de sportfederatie 6

  LUIK II

  MISSIE 2

  BO1: Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 3Gegevensverzameling 3Conclusies van de gegevensverzameling 5Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen 8Begroting 25

  BO2: Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 29Gegevensverzameling 29Conclusies van de gegevensverzameling 31Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen 34Begroting 39

  BO3: Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 43Gegevensverzameling 43Conclusies van de gegevensverzameling 45Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen 48Begroting 73

  BO4: Begeleiding van de aangesloten sportclubs en informatieplicht uitvoeren 77Gegevensverzameling 77Conclusies van de gegevensverzameling 80Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen 82Begroting 103

  BO5: Promoten van de eigen sporttak 107Gegevensverzameling 107Conclusies van de gegevensverzameling 108Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen 110Begroting 119

  Begroting extra 123

  COLOFON

  Vlaamse Liga Paardensport vzwKlossestraat 64 9052 ZwijnaardeT 09 245 70 11 F 09 245 70 [email protected]

  FotosDirk Caremans/P-websolutions/VLP/Jean Hendrix/Arjen van der Spek/Jan Deprez/Julie Lauwers

  Verantwoordelijke uitgever: Lies Vlamynck

  VormgevingCaroline Op de Beeck

 • Beleidsplan 2013 - 2016 3

  BO1: Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie

  SD 1. Tegen eind 2016 zijn er, via een jaarlijkse stijging, minstens 10% meer starters op de VLP-wedstrijden.OD 1.1. Tegen eind 2016 zijn in de discipline jumping 7,5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.2. Tegen eind 2016 zijn in de discipline dressuur 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.3. Tegen eind 2016 zijn in de discipline eventing 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.4. Tegen eind 2016 zijn in de discipline mennen 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.5. Tegen eind 2016 zijn in de discipline reining 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.6. Tegen eind 2016 zijn in de discipline endurance 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.7. Tegen eind 2016 zijn in de discipline voltige 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.8. Tegen eind 2016 zijn in de discipline para-equestrian 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.OD 1.9. Tegen eind 2016 zijn er in de discipline horseball minimum 20 VLP-ploegen.OD 1.10. Tegen eind 2016 zijn in de Jeugd Cup 5% meer starters t.o.v. 2012.

  BO2: Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

  SD 2. Tegen eind 2016 is het recreatief aanbod van VLP verruimd.OD 2.1. In 2016 is er een recreatief wedstrijdcircuit voor sportbeoefenaars zonder eigen paard.OD 2.2. Tegen eind 2016 is, via een jaarlijkse stijging, het aantal brevetafnames met 10% gestegen.

  BO3: Organiseren van kaderopleiding en bijscholing

  BO3.1.: Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubsSD 3. De VLP houdt het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil gedurende 4 jaar.OD 3.1. Tegen eind 2013 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.OD 3.2. Tegen eind 2014 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.OD 3.3. Tegen eind 2015 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.OD 3.4. Tegen eind 2016 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.

  SD 4. VLP laat tegen eind 2016 het jaarlijks percentage lesgevers en trainers dat jaarlijks een bijscholing volgt, stijgen met 30%. OD 4.1. VLP zorgt ervoor dat tegen eind 2014 10% van de lesgevers en trainers jaarlijks een bijscholing volgen.OD 4.2. VLP zorgt ervoor dat tegen eind 2016 30% van de lesgevers en trainers jaarlijks een bijscholing volgen.

  SD 5. De VLP laat tegen eind 2016 het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 20% t.o.v. 2012.OD 5.1. De VLP laat tegen eind 2014, via een jaarlijkse stijging, het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 8% t.o.v. 2012.OD 5.2. De VLP laat tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 20% t.o.v. 2012.

  BO3.2.: Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten clubsSD 6. Tegen eind 2016 is er, via een jaarlijkse stijging, een verdubbeling in het aantal bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen.OD 6.1. VLP zorgt tegen eind 2014 voor 50% meer bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen t.o.v. 2012.OD 6.2. VLP zorgt tegen eind 2016 voor 100% meer bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen t.o.v. 2012.

  BO4: Begeleiding van de aangesloten sportclubs en informatieplicht uitvoeren

  BO4.1. Begeleiden van de aangesloten sportclubsSD 7. De VLP werkt tegen eind 2016 een structuur en inhoud uit rond een kwaliteitslabel voor clubs dit in samenwerking met verschillende partners.SD 8. De VLP verbetert tegen eind 2016 de kwaliteit en de ef cintie van de clubwerking.BO4. bgl 1. Begeleiding inzake kwaliteitszorgOD 7.1. De VLP heeft tegen eind 2016 een consensus bereikt met haar clubs over het kwaliteitslabel.BO4. bgl 2: Begeleiding inzake sporttechnische werkingOD 8.1. Tegen eind 2016 gebruikt 30% van de VLP-clubs de tool voor het eerste graad brevet en dit met een jaarlijkse stijging van de afnames.BO4. bgl 3: Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werkingOD 8.2. Tegen eind 2016 gebruikt 5% van de VLP-clubs de lessenroostermodule in VLPclubs.BO4. bgl 4: Begeleiding inzake sportpromotionele werkingOD 8.3. Tegen 2016 introduceert 10% van de VLP-clubs de promotiecampagne Ga voor Galop in haar club.

  BO4.2. Informatieplicht uitvoerenSD 9. De VLP maakt tegen eind 2016 de informatiedoorstroming ef cinter.BO4. inf 1: Informatieverstrekking m.b.t. het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten ledenOD 9.1. De VLP laat tegen 2015 haar communicatie verlopen volgens het communicatieplan.BO4. inf 2: Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeterenOD 9.2. De VLP communiceert tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, met 95% van haar clubs via VLPclubs.

  BO5: Promoten van de eigen sporttak

  SD 10. Tegen eind 2016 is er een stijging van 15% in het ledenaantal van VLP en dat met een jaarlijkse stijging.OD 10.1. Tegen eind 2016 is het aantal recreatieve leden gestegen met minstens 10 procent en dat met een jaarlijkse stijging.OD 10.2. Tegen eind 2016 is het aantal competitieve leden gestegen met minstens 5 procent en dat met een jaarlijkse stijging.OD 10.3. Tegen eind 2016 zit de paardensport in de top 5 van de geschreven pers.

  SD 11. Tegen eind 2016 verwezenlijkt VLP een groei van het aantal clubs van 10% over 4 jaar met een jaarlijkse stijging.OD 11.1. Tegen eind 2014 laat de VLP het aantal clubs stijgen met 4% t.o.v. 2012.OD 11.2. Tegen eind 2016 laat de VLP het aantal clubs stijgen met 10% t.o.v. 2012.OD 11.3. Tegen eind 2014 onderzoekt de VLP op welke manier ze haar clubs extra zal ondersteunen t.o.v. 2012.

  OVERZICHT STRATEGISCHE (SD) EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN (OD)

  Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I 3

 • 4 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I 5

  Federaties worden steeds meer geconfronteerd met een verande-rende en een complexer wordende omgeving. De tendens tot pro-fessionalisering, de afname van het aantal beschikbare vrijwilligers en de groep minder clubgebonden sportbeoefenaars zijn hier enkele voorbeelden van. Een beleidsplan draagt bij aan de continuteit en professionaliteit van de federatie.

  Dit beleidsplan vormt voor bestuursleden een besturings- en toet-singsinstrument. Voor de (vaste) medewerkers is het een houvast. In dit beleidsplan wordt bepaald welke koers VLP de komende 4 jaar wenst te varen. Omdat een beleidsplan pas zinvol is als het gedragen wordt door alle stakeholders werden heel wat bevragingen gedaan. Om dit alles te cordineren werd in 2011 een werkgroep beleids-plan 2013-2016 opgericht. Deze werkgroep bestaat uit leden van het bestuur, de cordinatoren en de communicatieverantwoordelijke.

  Op regelmatige basis werd door de werkgroep feedback gegeven aan de raad van bestuur en de commissies. Het is naal de raad van bestuur die dit beleidsplan heeft goedgekeurd.

  De Vlaamse Liga Paardensport blijft aansturen op de verbreding van de paardensport door de recreatieve werking van de clubs te on-dersteunen. Daarnaast wordt een aanbod gecreerd voor de com-petitieve paardensportliefhebber. Topsport wordt aangemoedigd en VLP inspireert en motiveert topsporters. VLP baseert zich hiervoor op belangrijke fundamenten. Het welzijn van mens en paard staat centraal. Er wordt gezorgd voor professionele dienstverlening en kwaliteitsvolle omkadering. Tevens is er heel wat aandacht voor een marketing- en communicatiebeleid. Op deze manier wil de VLP de paardensport in beeld krijgen buiten de eigen interne mediakanalen. Maar VLP heeft ook veel aandacht voor nieuwe trends en hypes.

  VLP pro leert zich naar haar leden en de buitenwereld als het klop-pend hart van de paardensport en wil dan ook het aanspreekpunt zijn voor de overheid en andere actoren binnen het hippisch land-schap.

  VLP bedankt iedereen die bijgedragen heeft tot het realiseren van dit beleidsplan.

  INLEIDING

 • 6 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I

  LUIK I1. INFORMATIE VAN DE SPORTFEDERATIE

  1.1. Structuur van de sportfederatie

  1.1.1. Organogram

  1.1.2. Taken en verantwoordelijkheden van de organen, in-clusief hun betrokkenheid bij de basisopdrachten en eventuele facultatieve opdrachten

  De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve le-den en de erkende provinciale afdelingen zoals deze bepaald worden in de statuten en het huishoudelijk reglement.De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals ver-meld in de statuten in hoofdstuk 3.

  De raad van bestuur is samengesteld door een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris-generaal, een penningmeester, n afgevaardigde per provinciale afdeling, n afgevaardigde per commissie met uitzondering voor de commissie clubwer-king. Voor de commissie clubwerking zetelen 5 afgevaardigden in de raad van bestuur. De directeur is lid van de raad van bestuur als adviseur zonder stemrecht. De raad van bestuur heeft de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten in hoofdstuk 4.Betrokken bij alle basisopdrachten en facultatieve opdrachten.

  Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters, de secretaris-generaal en de penningmees-ter. Deze worden bijgestaan door de directeur. Indien nodig kunnen experts toegevoegd worden of worden cordinatoren/medewerkers uitgenodigd.Het dagelijks bestuur heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking van de vereniging en kan deze rechtsgeldig verbinden voor alle daden welke hierop betrekking hebben. Betrokken bij alle basisopdrachten en facultatieve opdrachten.

  De commissies (dressuur, endurance, eventing, horseball, jum-

  ping, mennen, para-equestrian, reining, voltige en clubwer-king) zijn samengesteld uit personen die representatief zijn voor de discipline of werking. Het zijn vertegenwoordigers van de organisatoren, sportbeoefenaars en of cials en/of hebben de nodige expertise. De commissies hebben de bevoegdheden zoals vermeld in het huishoudelijk reglement artikel 12.Betrokken bij alle basisopdrachten met accent op BO1.

  De werkgroepen (vb. sportkampen, beleidsplan 2013-2016, ponydressuur, stijlrijden) zijn samengesteld uit personen die de nodige expertise hebben rond een welbepaald thema en cordinatoren of medewerkers. De werkgroepen hebben de bevoegdheden om projecten rond bepaalde themas uit te werken en op te volgen. Indien nodig rapporteren ze aan de desbetreffende commissie of het dagelijks bestuur.De werkgroep sportkampen is betrokken bij FO2.

  De stuurgroep topsport is samengesteld uit afgevaardig-den van de Olympische commissies (dressuur, eventing en jumping) en de sporttechnisch cordinator. Indien nodig kunnen ook experts uitgenodigd worden. De stuurgroep topsport heeft de bevoegdheid om het beleid inzake topsport autonoom uit te tekenen. Daarnaast worden de lopende zaken over topsport opgevolgd en besproken.Betrokken bij FO3.

  De disciplinaire commissie bestaat uit de Nederlandstalige kamer van de disciplinaire commissie van de koepel (KBRSF).De disciplinaire commissie heeft de bevoegdheden zoals ver-meld in het algemeen reglement van de KBRSF artikel 145.

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I 7

  LUIK I

 • 8 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I

  1.2. Sporttechnische en administratieve medewerkers van de sportfederatie

  1.2.1. Organogram

  1.2.2. Vaste sporttechnische medewerkers

  1) Evi Vereeckestatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: sporttechnisch cordinator betrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO3.1. BO4 BO5 - FO3

  2) Karen de Clercqstatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: sporttechnisch cordinator recreatiebetrokkenheid bij BO & FO: BO2 BO3 BO4 BO5 FO2

  3) Sien Coysmanstatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: sporttechnisch medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO3.1. BO5

  4) Aline Kennofstatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: sporttechnisch medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO3.1. BO5

  5) Eline Poppestatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: sporttechnisch medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO3.1. BO5

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik I 9

  1.2.3. Vaste administratieve medewerkers

  1) Lies Vlamynck statuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: administratief cordinatorbetrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 FO2 FO3

  2) Benedict Gheysstatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: cordinator communicatie/promotiebetrokkenheid bij BO & FO: BO4 BO5 FO2

  3) Frdric De Meersmanstatuut: bediendearbeidsregime: deeltijdsfunctie: administratief medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO2 BO3.1. BO4 bgl.3.

  4) Jessica Dhontstatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: administratief medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO4

  5) Ellen Malleziestatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: administratief medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO4 FO2

  6)Mireille Neytstatuut: bediende, sociaal maribelarbeidsregime: voltijdsfunctie: administratief medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 FO2 FO3

  7)Tuline Wenteinstatuut: bediendearbeidsregime: voltijdsfunctie: administratief medewerkerbetrokkenheid bij BO & FO: BO4

  1.2.4. Andere sporttechnische medewerkersNIET VAN TOEPASSING

  1.2.5. Andere administratieve medewerkersNIET VAN TOEPASSING

 • 1 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 2

  LUIK II

  De Vlaamse Liga Paardensport is de sportfederatie die het hippisch landschap in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan-stuurt door samen met haar clubs de paardensport aan te bieden voor jong en oud, van basis tot top. Hiervoor worden de clubs en hun leden ondersteund waarbij professionalisme en een kwaliteitsvolle werking centraal staan en het welzijn van mens en paard bewaakt wordt.

  MISSIE

 • 3 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  3.1. Pro el van de organisatie

  Binnen VLP kunnen 5 verschillende niveaus van wedstrijden onderscheiden worden (zie tabel). Het eerste niveau, namelijk initiatie bevindt zich op niveau van de clubs. Het hoogste ni-veau is dat van de internationale wedstrijden. Op dat niveau spreekt men van topsport.

  De VLP en haar provinciale afdelingen hebben er bewust voor gekozen om alleen op provinciaal niveau jumping- en dres-suurwedstrijden te organiseren. De doelgroep van de andere disciplines is te klein om dat ook op provinciaal niveau te or-ganiseren. Ook zou de workload van de provinciale afdelingen te groot worden.

  De provinciale afdelingen nemen voor jumping en dressuur wel de instapwedstrijden voor haar rekening.

  Op clubniveau kunnen de sportbeoefenaars proeven van initia-tiewedstrijden voor alle disciplines. Hier hanteert elke club zijn eigen reglement. Instap in de sport wordt omschreven als het niveau waar de geregistreerde wedstrijdcompetitie start. Voor jumping betekent dit de subprovinciale wedstrijden of de zo-genaamde B-wedstrijden op provinciaal niveau. Hetzelfde geldt voor dressuur. Voor alle duidelijkheid: het zijn dus enkel de disciplines jumping en dressuur die deze stap kennen, voor de andere disciplines situeert dit niveau zich verderop bij de sectie Vlaamse wedstrijden.

  De provinciale werking beperkt zich dus tot de disciplines jumping en dressuur waarbij er een duidelijke begrenzing is van het niveau. Voor jumping gaat dit tot de hoogtes 1m20-1m25, voor dressuur spreken we op provinciaal niveau over de proeven tot en met niveau 3. De inschrijvingen voor deze wedstrijden worden centraal beheerd en uniform administratief behandeld (Equidata).

  Binnen het Vlaams niveau dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen dressuur en jumping enerzijds en de overige

  disciplines anderzijds. Voor dressuur en jumping is het Vlaams niveau dezelfde hoogte/niveau van het provinciale niveau of overlappend tussen provinciaal en nationaal niveau. Enkel voorbeelden zijn de interprovinciale wedstrijden, de Silver Le-ague-wedstrijden (jumping) en de pony- en paardendressuur Trophy. Voor de andere disciplines dient het Vlaams niveau gezien te worden als het instapniveau. De activiteiten op het Vlaams niveau worden beheerd door de VLP-commissies of in-terprovinciale werkgroepen die rapporteren aan de desbetref-fende VLP-commissie. Voor deze disciplines heeft de sporttech-nisch cordinator een sterk sturende en cordinerende functie.

  Alle nationale wedstrijden worden centraal gestuurd vanuit KBRSF. De koepelorganisatie draagt de verantwoordelijkheid over de nationale reglementering, opmaak van kalender en uniformisering van inschrijvingsgelden en prijzengelden. De nationale koepel treedt in deze arbitrair op tussen de twee ligas. Voor alle duidelijkheid de nationale commissies zijn pari-tair samengesteld door mensen uit de sporttechnisch commis-sies VLP en LEWB. Tevens is er een uitgebreide verantwoordelijkheid weggelegd voor de ligas door ervoor te zorgen dat er genoeg ondersteu-ning is naar de organiserende clubs. Dit onder de vorm van lastenboeken, praktische organisatie en de administratie, ver-werken inschrijvingen ed. Het nationale niveau dient gezien te worden als de basis van de topsportpiramide.

  De internationale wedstrijden worden in Belgi (en dus in Vlaanderen) beheerd door de koepelfederatie die eveneens de contacten met FEI (Fdration Equestre Internationale) onder-houdt. Maar het internationaal gebeuren is ook voor VLP een belangrijke opdracht. Deze internationale wedstrijden vormen een belangrijke schakel in de doorgroei en het bereiken van het topsportniveau. Hierin ligt een belangrijke opdracht voor de VLP (onder meer met het talentenplan). VLP steunt dan ook de VLP-clubs die internationale wedstrijden organiseren.

  Niveau JUMP DRES EVENT MEN ENDU HB REIN VOLT PE

  VLP

  Initiatie X X X X X X X X X

  Instap X X * * * * * * *

  Provinciaal X X * * * * * * *

  Vlaams X X X X X X X X X

  KBRSF/VLPKBRSF/ FEI

  Nationaal X X X X X X X X X

  Internationaal X X X X X X X X X

  * Het provinciaal niveau wordt voor de disciplines eventing, mennen, endurance, horseball, reining, voltige en para-equestrian georga-niseerd op Vlaams niveau.

  BASISOPDRACHT 1 (BO1)ORGANISEREN VAN COMPETITIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE

  GEGEVENSVERZAMELING

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 4

  Op dit ogenblik is het verplicht om voor alle disciplines (met uitzondering van para-equestrian en voltige) een bekwaamheidsattest/A-brevet/B-brevet voor te leggen vooral-eer een licentie kan aangevraagd worden om deel te nemen aan de competitie. Het noodzakelijke brevet is van verschillende factoren afhanke-lijk: leeftijd en discipline.

  De brevetten zijn gedifferentieerd. Voor een menlicentie is een menbrevet noodzakelijk. Voor een reininglicentie is een brevet western rijden noodzakelijk.

  Een dressuurruiter heeft voor een competitieve dressuurlicen-tie voldoende met een attest B-dressuur en hoeft dus niet te springen op B-brevet niveau.

  VLP telt 480 clubs (augustus 2012). Binnen de clubs is er een grote verscheidenheid op het vlak van het aanbieden van de verschillende disciplines. Sommige clubs bieden het volledige gamma aan terwijl anderen kiezen voor specialisatie.

  De paardensport is een sport waarin 2 atleten samen aan de slag gaan, namelijk sportbeoefenaar en paard. Daarom verdie-nen de paarden ook veel aandacht. Afhankelijk van het wed-strijdniveau dient een paard gekozen te worden. Net zoals de talenten de topsporters in spe zijn, kunnen we de jonge paar-den beschouwen als de toekomstige toppers. De hengsten ver-dienen ook aandacht daar zij grotendeels het uitstalraam zijn van de paardensport in Vlaanderen (Belgi). Vlaanderen staat dan ook internationaal hoog aangeschreven voor het fokken van paarden. Het is vooral de warmbloedfokkerij (het rijpaard) die aan bod komt. Toch zien we disciplines waarin ook andere rassen een plaats verdienen (dressuur met Arabische paarden, barokke paarden, mennen met trekpaarden, IJslanders, ...).

  De Landelijke Rijverenigingen (LRV) is net zoals de VLP een erkende en gesubsidieerde ruitersportfederatie. Maar VLP is de erkende vleugel van de KBRSF waardoor VLP als enige be-voegd is om topsporters uit te zenden naar of cieel erkende FEI-wedstrijden. Waardoor ze erkend is en gesubsidieerd wordt als unisportfederatie. In vele opzichten hebben de VLP en LRV een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke wer-king. Daardoor worden voor verschillende aspecten of cile samenwerkingsverbanden aangegaan.

 • 5 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  Ter voorbereiding van het Beleidsplan 2013-2016 heeft de Vlaamse Liga Paardensport dezelfde uitgebreide enqute gelanceerd onder haar leden waar de verschillende aspecten van de werking werden gevalueerd op ef cintie en effectiviteit als 4 jaar geleden. Op deze manier was het mogelijk om een duidelijke evolutie vast te stellen.

  De werkpunten van 4 jaar geleden zijn duidelijk verbeterd. De sportbeoefenaars (alle disciplines) hebben vooral behoefte aan veel wedstrijden met een spreiding over het ganse jaar en in alle provincies.

  De commissieleden wensen eveneens een groot aanbod (voor alle disciplines) om aan de behoefte te kunnen voldoen (vooral voor jum-ping, dressuur en eventing) maar er moet over gewaakt worden dat er op elke wedstrijddag voldoende bezetting is.

  Eveneens is gebleken dat de stages en clinics voor de competitieve sportbeoefenaars als heel leerrijk worden ervaren en de noodzaak zeker blijft.

  CONCLUSIESVA N D E G E G E V E N SV E R Z A M E L I N G

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 6

 • 7 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 8

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 1.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn er, via een jaarlijkse stijging, minstens 10% meer starters op de VLP-wedstrijden.

  Indicator(en) Het aantal starts op alle VLP-wedstrijden in alle disciplines.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een sportbeoefenaar start op VLP-wedstrijden in de verschillende disciplines. Voor horseball worden het aantal ruiters die meespelen per wedstrijd geteld.

  Meetnorm Een verhoging van 10% t.o.v. 2012 (in 2011 = 28136).

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocumenten per discipline

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December 2016

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerkers per discipline

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.1.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline jumping 7,5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-jumpingwedstrijden.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een proef rijdt op de VLP-jumpingwedstrijden.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 7,5% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument jumping

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor jumping

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

  STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

 • 9 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.1.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders jumping.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.1.2.

  Omschrijving Organisatie van VLP-jumpingwedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.1.3.

  Omschrijving Organisatie van stages voor VLP-jumpingruiters.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.2.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline dressuur 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-dressuurwedstrijden CDN en CDV.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een proef rijdt op de VLP-dressuurwedstrijden (CDN-CDV).

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 2% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument jumping

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor dressuur

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 10

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.2.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders dressuur.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.2.2.

  Omschrijving Organisatie van VLP-dressuurwedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.2.3.

  Omschrijving Organisatie van stages voor VLP-dressuurruiters.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.3.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline eventing 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-eventingwedstrijden.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een wedstrijd rijdt op de VLP-eventingwedstrijden.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 2% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument eventing

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor eventing

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

 • 11 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.3.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders eventing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.3.2.

  Omschrijving Organisatie van VLP-eventingwedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.3.3.

  Omschrijving Organisatie van minstens 10 instapwedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.3.4.

  Omschrijving Organisatie van stages voor VLP-eventingruiters.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 12

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.4.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline mennen 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-menwedstrijden

  De nitie indicator Het aantal keer dat een menner een wedstrijd rijdt op de VLP-menwedstrijden

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 2% meer dan in 2012

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument mennen

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor mennen

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.4.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders mennen.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.4.2.

  Omschrijving Organisatie van VLP-menwedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.4.3.

  Omschrijving Organisatie van jaarlijks minstens 10 outdoor wedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 13 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.4.4.

  Omschrijving Organisatie van jaarlijks minstens 5 indoor wedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.4.5.

  Omschrijving Stimuleren van organisatoren om instapwedstrijden te organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.4.6.

  Omschrijving Organisatie van trainingen voor junioren mennen.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.5.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline reining 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-reiningwedstrijden.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een proef rijdt op de VLP-reiningwedstrijden.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 5% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument reining

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor reining

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 14

 • 15 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 16

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.5.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders reining.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.5.2.

  Omschrijving Organisatie van minstens 10 reiningwedstrijden per jaar.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.5.3.

  Omschrijving Promotie voor de reiningwedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.5.4.

  Omschrijving Zorgen voor een lage instapdrempel van de wedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.6.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline endurance 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-endurancewedstrijden.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een proef rijdt op de VLP-endurancewedstrijden.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 5% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument endurance

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor endurance

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

 • 17 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.6.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders endurance.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.6.2.

  Omschrijving Organisatie van minstens 7 endurancewedstrijden per jaar.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.6.3.

  Omschrijving Stimuleren van organisatoren om wedstrijden te organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.6.4.

  Omschrijving Promotie maken voor de hogere reeksen (60 km, 80 km, ).

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.7.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline voltige 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-voltigewedstrijden.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een voltigeur of team een proef a egt op de VLP-voltigewedstrijden.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 5% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument voltige

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor voltige

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 18

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.7.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders voltige.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.7.2.

  Omschrijving Organisatie van wedstrijden voltige.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.7.3.

  Omschrijving Promotie maken voor voltige.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.7.4.

  Omschrijving Begeleiding voltigeclubs.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.7.5.

  Omschrijving Organisatie van stages voor voltigeurs.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 19 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 20

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.8.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de discipline para-equestrian 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de VLP-wedstrijden para-equestrian.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een proef rijdt op de VLP-wedstrijden para-equestrian.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 5% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Equidata en wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument para-equestrian

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor para-equestrian

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.8.1.

  Omschrijving Samenstelling kalender para-equestrian.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.8.2.

  Omschrijving Organisatoren zoeken om wedstrijden para-equestrian te organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.8.3.

  Omschrijving Organiseren van jaarlijks minimum 8 wedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 21 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.8.4.

  Omschrijving Promotie maken voor para-equestrian.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.9.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn er in de discipline horseball minimum 20 VLP-ploegen.

  Indicator(en) Het aantal VLP-ploegen horseball.

  De nitie indicator Elke ploeg die aangesloten is bij VLP en die deelneemt aan de wedstrijden horseball

  Meetnorm aantal = 20 of meer

  Meetbron(nen) Inschrijvingen wedstrijden

  Meetwijze Exceldocument horseball

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor horseball

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.9.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders horseball.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.9.2.

  Omschrijving Promotie maken voor horseball tegen eind 2014.

  Timing voor actie 2013-2014

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 22

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.9.3.

  Omschrijving Promotie maken bij de jeugd rond horseball met ponys.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.9.4.

  Omschrijving Project uitwerken om de jeugd aante trekken.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.9.5.

  OmschrijvingOrganisatie van een wedstrijdcircuit voor jeugdploegen met ponys tegen eind 2016.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.9.6.

  OmschrijvingOrganisatie van een Vlaams circuit voor de VLP-ploegen, naast de nationale competitie.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 23 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 1.10.

  Omschrijving Tegen eind 2016 zijn in de Jeugd Cup 5% meer starters t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal starts op de wedstrijden van de Jeugd Cup.

  De nitie indicator Het aantal keer dat een ruiter een proef rijdt op de wedstrijden van de Jeugd Cup.

  Meetnorm Het aantal in 2016 is minstens 5% meer dan in 2012.

  Meetbron(nen) Wedstrijduitslagen

  Meetwijze Exceldocument Jeugd Cup

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) Jaarlijks in december

  Meeteigenaar Sporttechnische medewerker voor de Jeugd Cup

  Meetbewaker Sporttechnisch cordinator

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.10.1.

  Omschrijving Samenstelling kalenders Jeugd Cup.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.10.2.

  Omschrijving Organisatie van jaarlijks in totaal minstens 10 wedstrijden van de Jeugd Cup (jumping en dressuur).

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.10.3.

  Omschrijving Promotie maken voor de Jeugd Cup via Facebook.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 24

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.10.4.

  Omschrijving Organisatie van minstens 1 wedstrijd stijlrijden per provincie in 2013 en 2014.

  Timing voor actie 2013-2014

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 1.10.5.

  Omschrijving Organisatie van minstens 2 wedstrijden stijlrijden per provincie in 2015 en 2016.

  Timing voor actie 2015-2016

 • 25 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 26

  BEGROTING

 • 27 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BEGROTING 2013-2016 BASISOPDRACHT 1: ORGANISATIE VAN COMPETITIEVE SPORTBEOEFENING

  Naam sportfederatie: Vlaamse Liga Paardensport vzw

  jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

  Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

  60003 Aankopen sportmateriaal (

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 28

  62133 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62223 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62233 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62323 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62333 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62803 Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

  63003 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00

  63013 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00

  63023 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 0,00 0,00 0,00 0,00

  63803Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)

  0,00 0,00 0,00 0,00

  SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 330.018,47 367.783,47 382.643,47 397.168,47

  Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

  6129 Verplaatsing commissieleden 5.000,00 5.600,00 5.800,00 6.200,00

  6147 Vergoeding secretariaatswerk 10.000,00 14.000,00 16.000,00 17.000,00

  6147 Vergoeding vrijwilligers 500,00 550,00 600,00 650,00

  6147 Vergoeding wedstrijden 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00

  61290 Verplaatsing secretariaatswerk 3.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00

  61290 Verplaatsing vrijwilligers 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00

  61290 Verplaatsing wedstrijden (jury, parcoursbouwers,) 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.250,00

  64710 Steun aan de organisatoren 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00

  611230 Brandstof voertuigen 1.700,00 1.750,00 1.800,00 1.850,00

  611391 Decreet verzekering leden 52.000,00 55.000,00 58.000,00 61.000,00

  611910 Andere kosten competitieve sport 78.000,00 80.000,00 82.000,00 84.000,00

  615200 Bijdrage nationale koepel 281.000,00 282.000,00 283.000,00 284.000,00

  615902 Deel inschrijvingen LEWB 9.000,00 9.500,00 9.800,00 10.000,00

  619000 Representatie kosten 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00

  611901-611905 Werkingskosten provinciale afdelingen 199.000,00 201.000,00 203.000,00 205.000,00

  619004-619012 Prijzengelden 560.000,00 575.000,00 585.000,00 594.000,00

  SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 1.460.700,00 1.502.950,00 1.536.100,00 1.567.100,00

  TOTAAL KOSTEN: 1.790.718,47 1.870.733,47 1.918.743,47 1.964.268,47

 • 29 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BASISOPDRACHT 2 (BO2)ORGANISEREN VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE

  3.1. Pro el van de organisatie

  Het wedstrijdcircuit binnen de Vlaamse Liga Paardensport en haar provinciale afdelingen is gericht naar mensen met een eigen paard. De federatie stelt geen paarden ter beschikking. Sommige clubs geven hun leden de mogelijkheid om met ge-huurde paarden aan VLP-wedstrijden deel te nemen. Een aan-tal clubs organiseren eigen clubwedstrijden (initiatie) met hun manegepaarden om op deze manier hun leden te laten proe-ven van het wedstrijdgebeuren. Dit vooral voor de discipline jumping en dressuur.

  De Vlaamse Liga Paardensport hecht heel wat belang aan op-leiding van de sportbeoefenaars. Sinds de fusie met Bomari is er dan ook heel wat aandacht besteed aan de brevettenwer-king dit in samenwerking met de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) waar onder andere ook LRV lid van is. De brevettenwer-king is de eerste stap in de opleidingspiramide (zie piramide). De groene lagen van de opleidingspiramide zijn de bevoegd-heid van de federatie(s).

  Binnen de VLP is volgende brevettenwerking uitgewerkt: - ruiterbrevetten (A & B)- menbrevetten (A & B).- brevetten western rijden (A & B). De brevettenwerking wordt jaarlijks gevalueerd en indien no-dig bijgestuurd. In BO3 wordt deze opleidingspiramide verder toegelicht.

  De brevettenwerking wordt georganiseerd door VLP-aangeslo-ten clubs.

  Daarnaast organiseert de VLP ook binnen haar brevettenwer-king de rijvaardigheidsproeven. Deze proeven worden als in-gangsproeven gezien voor de kaderopleidingen. Deze proeven worden georganiseerd door de VLP en gaan door in VLP-aange-sloten clubs of Bloso-centra (met paardensportaccommodatie).

  Opleidingspiramide:

  Momenteel organiseren 133 VLP-clubs (cijfers 2011) brevettenwerking. Heel wat clubs organiseren meer dan n brevetafname.

  GEGEVENSVERZAMELING

 • 2008 2009 2010 2011

  Antwerpen 384 558 650 648

  Vlaams-Brabant 521 254 473 627

  Limburg 410 448 348 427

  Oost-Vlaanderen 635 679 670 474

  West-Vlaanderen 1250 1101 1202 1513

  TOTAAL 3460 3040 3343 3689

  2008 2009 2010 2011

  Antwerpen 0 27 14 20

  Vlaams-Brabant 34 36 25 50

  Limburg 44 7 39 74

  Oost-Vlaanderen 24 127 144 115

  West-Vlaanderen 33 35 34 47

  TOTAAL 135 232 256 306

  2010 2011

  Oost-Vlaanderen 14 20

  Antwerpen 0 34

  Limburg 0 2

  Vlaams-Brabant 0 0

  West-Vlaanderen 0 8

  TOTAAL 14 64

  Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 30

  Hieronder een overzicht van het totaal aantal deelnemers aan menbrevetafnames per provincie:

  Hieronder een overzicht van het totaal aantal deelnemers aan brevetafnames western rijden per provincie:

  Hieronder een overzicht van het totaal aantal deelnemers aan bre-vetafnames ruiterbrevetten per provincie:

 • 31 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  Uit de bevraging van de clubs bleek dat steeds meer clubs clubwedstrijden organiseren voor eigen leden. Dit vooral met het accent op leden zonder eigen paard. Het is voor de clubs noodzakelijk om hun leden in hun club te hou-den. De grote instroom in de clubs en dus ook bij de leden van VLP zijn de sportbeoefenaars die kennis willen maken met de paardensport. Maar eens ze de basisvaar-digheden onder de knie hebben is het noodzakelijk een ander aanbod te kunnen aanbieden aan deze leden. De paardensport moet ook aantrekkelijk blijven voor de leden

  CONCLUSIESVA N D E G E G E V E N SV E R Z A M E L I N G

  zonder eigen paard. Dat is uiteindelijk de grootste groep.

  Daarnaast zien we ook een stijgende vraag naar brevet-tenwerking. Maar er is nog een te grote groep van clubs die dit nog niet gentegreerd hebben in hun eigen club-werking. Hier zal de komende jaren nog hard aan gewerkt worden om de clubs hierin te begeleiden. De noodzaak om de brevetten nog meer sportdiscipline speci ek te ma-ken dan ze nu al zijn, is niet naar boven gekomen.

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 32

 • 33 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 34

  STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 2.

  Omschrijving Tegen eind 2016 is het recreatief aanbod van VLP verruimd.

  Indicator(en) Het verruimd recreatief aanbod.

  De nitie indicator De aanwezigheid van wedstrijden in het kader van een nieuw wedstrijdcircuit + een stijging van het aantal brevetafnames.

  Meetnorm Eind 2016 minstens 5 wedstrijden in het kader van een nieuw wedstrijdcircuit + stijging van minstens 10% brevetafnames t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Resultatenlijsten / VLPdata

  Meetwijze 2 Exceldocumenten

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Administratief medewerker clubs

  Meetbewaker Cordinator recreatie/opleiding

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 2.1.

  Omschrijving In 2016 is er een recreatief wedstrijdcircuit voor sportbeoefenaars zonder eigen paard.

  Indicator(en) Het aantal wedstrijden voor sportbeoefenaars zonder eigen paard.

  De nitie indicator Wedstrijdcircuit: wedstrijden waaraan deelnemers hebben deelgenomen.

  Meetnorm Het aantal wedstrijden eind 2016 moet minstens 5 zijn.

  Meetbron(nen) Resultatenlijst

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Administratief medewerker clubs

  Meetbewaker Cordinator recreatie/opleiding

 • 35 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.1.1.

  Omschrijving De VLP verspreidt een vragenlijst onder de clubs.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.1.2.

  Omschrijving De VLP richt een werkgroep op voor de uitwerking van een wedstrijdcircuit voor de sportbeoefenaars zonder eigen paard.

  Timing voor actie 2013-2014

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.1.3.

  Omschrijving De VLP lanceert in 2016 het wedstrijdcircuit voor sportbeoefenaars zonder eigen paard, op basis van de analyses van de bevraging bij haar clubs.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.1.4.

  Omschrijving De VLP organiseert tegen eind 2016 i.s.m. haar clubs minstens 1 wedstrijd voor sportbeoefenaars zonder eigen paard per provincie.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 2.2.

  Omschrijving Tegen eind 2016 is, via een jaarlijkse stijging, het aantal brevetafnames met 10% gestegen.

  Indicator(en) Het aantal brevetafnames.

  De nitie indicator Brevetafname: 1 afname is wanneer een club op een bepaalde dag de mogelijkheid aanbiedt om een brevet te behalen binnen eenzelfde stijl (klassiek, mennen of western rijden).Meetnorm Het aantal brevetafnames is minstens 10% gestegen i.v.m. 2012.

  Meetbron(nen) VLPdata

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Administratief medewerker brevetten

  Meetbewaker Cordinator recreatie/opleiding

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 36

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.1.

  Omschrijving De VLP brengt jaarlijks in kaart welke clubs met recreatieve leden geen brevetafname organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.2.

  Omschrijving De VLP informeert de clubs zonder brevettenwerking over de brevettenwerking.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.3.

  Omschrijving De VLP stimuleert de clubs zonder brevettenwerking om brevetafnames te organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.4.

  Omschrijving De VLP organiseert tegen eind 2016, per provincie, 1 open brevetafname mennen.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.5.

  Omschrijving De VLP zal tegen eind 2016, jaarlijks, per provincie 1 brevetafname western rijden organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 37 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.6.

  Omschrijving De VLP zal jaarlijks, om de twee maanden, verspreid over de provincies, minstens 1 brevetafname western rijden organiseren.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.7.

  Omschrijving De VLP laat tegen eind 2016 het aantal menbrevetafnames stijgen met 5% t.o.v. 2012.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.8.

  Omschrijving De VLP laat tegen eind 2016 het aantal brevetafnames western rijden stijgen met 3% t.o.v. 2012.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.9.

  Omschrijving 50% van de VLP-clubs met recreatieve leden richten tegen eind 2014, via een jaarlijkse stijging, een klassieke brevetafname in.

  Timing voor actie 2014

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 2.2.10.

  Omschrijving 70% van de VLP-clubs met recreatieve leden richten tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, een klassieke brevetafname in.

  Timing voor actie 2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 38

 • 39 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BEGROTING

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 40

 • 41 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BEGROTING 2013-2016 BASISOPDRACHT 2: ORGANISATIE VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING

  Naam sportfederatie: Vlaamse Liga Paardensport vzw

  jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

  Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

  60004 Aankopen sportmateriaal (

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 42

  61704 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 200,00 200,00 200,00 200,00

  61804 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

  62024 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62034 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62124 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62134 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62224 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62234 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62324 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62334 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62804 Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

  63004 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00

  63014 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00

  63024 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 0,00 0,00 0,00 0,00

  63804Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)

  0,00 0,00 0,00 0,00

  SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 74.668,47 81.293,47 91.418,47 100.518,47

  Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

  6129 Verplaatsing commissieleden 5.000,00 5.600,00 5.800,00 6.200,00

  6147 Vergoeding opleidingen 15.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00

  6147 Vergoeding vrijwilligers 500,00 550,00 600,00 650,00

  61290 Verplaatsing opleidingen (trainers, lesgevers, brevetafnames,) 3.500,00 4.000,00 4.500,00 4.500,00

  61290 Verplaatsing vrijwilligers 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00

  611230 Brandstof voertuigen 1.700,00 1.750,00 1.800,00 1.850,00

  611391 Decreet verzekering leden 52.000,00 55.000,00 58.000,00 61.000,00

  619000 Representatie kosten 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00

  SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 89.700,00 95.450,00 100.800,00 105.850,00

  TOTAAL KOSTEN: 164.368,47 176.743,47 192.218,47 206.368,47

 • 43 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BASISOPDRACHT 3 (BO3)ORGANISEREN VAN KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING

  GEGEVENSVERZAMELING3.1. Pro el van de organisatie

  VLP besteedt in haar werking heel wat aandacht voor opleiding dit op alle niveaus. De basis voor de kaderopleiding wordt ge-legd in de brevettenwerking. De organisatie van de kaderoplei-dingen gebeurt door de Vlaamse Trainersschool (VTS). Voor het paardrijden zijn volgende kaderopleidingen uitge-werkt (zie piramide):

  - initiator- instructeur B- trainer B- trainer A

  De denkcel paardrijden van de VTS is ht orgaan waar de sportspeci eke zaken uitgewerkt worden van de verschillende niveaus. VLP is een belangrijke partner in de denkcel paardrij-den. Heel wat kaderopleidingen gebeuren in VLP-aangesloten clubs. De sporttechnisch cordinator recreatie/opleidingen is nauw betrokken bij deze organisatie dit ter ondersteuning van de VTS en de VLP-club.

  Een niet onbelangrijke doelgroep binnen de werking van de VLP zijn de groep examinatoren. De examinatoren voor de brevet-tenwerking volgen jaarlijks een bijscholing dit in samenwerking met de VHS. Op deze manier streeft de VLP ernaar dat er zo uniform mogelijk gexamineerd wordt. Dit blijft een grote uit-daging.

  Daarnaast organiseert VLP heel wat thema-avonden en bijscho-lingen. Deze thema-avonden en bijscholingen zijn steeds ge-richt naar speci eke doelgroepen. Op deze manier zorgt de VLP ervoor dat aan de noden wordt voldaan en kan er ook heel spe-ci ek gewerkt worden. VLP doet voor sommige bijscholingen

  ook beroep op Sportac, VSF en het Dynamoproject. VLP heeft uiteraard niet voor alle themas expertise in huis en wordt er heel regelmatig beroep gedaan op experts binnen hun domein.

  Nog een belangrijke verantwoordelijkheid van VLP is het vor-men van of cials voor competitieve wedstrijden. Voor over-koepelende functies wordt er samengewerkt met de LEWB (Waalse liga). Dit is een niet te onderschatten taak. Zonder goed gevormde of cials is er geen kwaliteitsvolle competitie. De groep gengageerde vrijwilligers wordt steeds kleiner.

  Opleidingspiramide:

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 44

 • 45 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • CONCLUSIESVA N D E G E G E V E N SV E R Z A M E L I N G

  Uit de rapportering blijkt dat in verhouding met de aangesloten clubs en leden weinig mensen sporttechnisch gediplomeerd zijn. Teveel clubs werken nog met niet gediplomeerde lesgevers. Hier moet de komende jaren hard op ingezet worden.Ook wordt vastgesteld dat tijdens bijscholingen en thema-avonden de opkomst in verhouding met het aantal leden en clubbestuurders bedroevend is.

  Uit evaluatiegesprekken met de kampplaatsverantwoordelijken blijkt dat de lesgevers die de bijscholingen consequent volgen een positievere beoordeling krijgen.

  De evaluatieformulieren die gebruikt worden leren ons dat bijscho-lingen, opleidingen en thema-avonden als heel leerrijk en nuttig ervaren worden. Hier moet de nodige aandacht besteed worden aan de geogra sche spreiding. De mensen zijn niet bereid grote verplaatsingen te maken. Een belangrijk aspect wat niet over het hoofd mag worden gezien is het netwerken tussen de clubs op dergelijke momenten.

  Er is een grote noodzaak aan of cials in de verschillende discipli-nes. Zoals al eerder gemeld wordt het een probleem om genga-geerde vrijwilligers te vinden. Maar deze zijn noodzakelijk willen we de paardensport blijvend laten groeien en bloeien.

  Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 46

 • 47 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

  Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 48

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 3.

  Omschrijving De VLP houdt het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil gedurende 4 jaar.

  Indicator(en) Het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials bij VLP.

  De nitie indicator Kwaliteit: of cials die een opleiding hebben gehad en die jaarlijks een bijscholing gevolgd hebben. Actief: of cials die desbetreffend jaar als of cials tewerkgesteld worden.

  Meetnorm Minstens een status quo t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 3.1

  Omschrijving Tegen eind 2013 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.

  Indicator(en) Het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials.

  De nitie indicator Kwaliteit: of cials die een opleiding hebben gehad en die jaarlijks een bijscholing gevolgd hebben. Actief: of cials die desbetreffend jaar als of cials tewerkgesteld worden.

  Meetnorm Minstens een status quo t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  BO3.1. Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs

 • 49 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.1.1.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.1.2.

  Omschrijving De VLP wil dat elke actieve of cial jaarlijks 1 bijscholing volgt.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.1.3.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 speci eke bijscholing voor of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.1.4.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.1.5.

  Omschrijving De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering voor de logistiek van de opleidingen onderzoeken.

  Timing voor actie 2013

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 50

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.1.6.

  Omschrijving De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 3.2.

  Omschrijving Tegen eind 2014 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.

  Indicator(en) Het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials.

  De nitie indicator Kwaliteit: of cials die een opleiding hebben gehad en die jaarlijks een bijscholing gevolgd hebben. Actief: of cials die desbetreffend jaar als of cials tewerkgesteld worden.

  Meetnorm Minstens een status quo t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.2.1.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.2.2.

  Omschrijving De VLP wil dat elke actieve of cial jaarlijks 1 bijscholing volgt.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 51 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 52

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.2.3.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 speci eke bijscholing voor of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.2.4.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.2.5.

  Omschrijving De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

  Timing voor actie 2013-2014

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 3.3.

  Omschrijving Tegen eind 2015 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.

  Indicator(en) Het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials.

  De nitie indicator Kwaliteit: of cials die een opleiding hebben gehad en die jaarlijks een bijscholing gevolgd hebben. Actief: of cials die desbetreffend jaar als of cials tewerkgesteld worden.

  Meetnorm Minstens een status quo t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

 • 53 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.3.1.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.3.2.

  Omschrijving De VLP wil dat elke actieve of cial jaarlijks 1 bijscholing volgt.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.3.3.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 speci eke bijscholing voor of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.3.4.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.3.5.

  Omschrijving De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

  Timing voor actie 2015

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 54

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 3.4.

  Omschrijving Tegen eind 2016 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials op peil.

  Indicator(en) Het aantal actieve, kwaliteitsvolle of cials.

  De nitie indicator Actief: of cials die desbetreffend jaar als of cials tewerkgesteld worden.

  Meetnorm Minstens een status quo t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Inschrijvingslijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.4.1.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.4.2.

  Omschrijving De VLP wil dat elke actieve of cial jaarlijks 1 bijscholing volgt.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.4.3.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 speci eke bijscholing voor of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 55 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.4.4.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe of cials.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 3.4.5.

  Omschrijving De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 4.

  Omschrijving De VLP laat tegen eind 2016 het jaarlijks percentage lesgevers en trainers dat jaarlijks een bijscholing volgt, stijgen met 30%.

  Indicator(en) Het aantal lesgevers dat jaarlijks een bijscholing volgt.

  De nitie indicator Lesgevers: elke lesgever aangesloten bij VLP.

  Meetnorm 30% meer dan de nulmeting in 2013.

  Meetbron(nen) Aanwezigheidslijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 56

 • 57 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 4.1

  Omschrijving De VLP zorgt ervoor dat tegen eind 2014 10% van de lesgevers en trainers jaarlijks een bijscholing volgen.

  Indicator(en) Het aantal lesgevers dat jaarlijks een bijscholing volgt.

  De nitie indicator Lesgevers: elke lesgever aangesloten bij VLP.

  Meetnorm 10% meer dan de nulmeting in 2013.

  Meetbron(nen) Aanwezigheidslijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.1.1.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 4 bijscholingen voor lesgevers en/of trainers.

  Timing voor actie 2013-2014

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.1.2.

  Omschrijving De VLP promoot haar bijscholing binnen het project Mis de TrAin niet.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.1.3.

  Omschrijving De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering voor de logistiek van de opleidingen onderzoeken.

  Timing voor actie 2013

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 58

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.1.4.

  Omschrijving De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.1.5.

  Omschrijving De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

  Timing voor actie 2013-2014

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 4.2

  Omschrijving De VLP zorgt ervoor dat tegen eind 2016 30% van de lesgevers en trainers jaarlijks een bijscholing volgen.

  Indicator(en) Het aantal lesgevers dat jaarlijks een bijscholing volgt.

  De nitie indicator Lesgevers: elke lesgever aangesloten bij VLP.

  Meetnorm 30% meer dan de nulmeting in 2013.

  Meetbron(nen) Aanwezigheidslijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.2.1.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks minstens 4 bijscholingen voor lesgevers en/of trainers.

  Timing voor actie 2015-2016

 • 59 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.2.2.

  Omschrijving De VLP promoot haar bijscholing binnen het project Mis de TrAin niet.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.2.3.

  Omschrijving De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

  Timing voor actie 2015

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 4.2.4.

  Omschrijving De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 5.

  Omschrijving De VLP laat tegen eind 2016 het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 20% t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal gediplomeerde lesgevers tewerkgesteld in een club.

  De nitie indicator Gediplomeerd: in bezit van minstens VTS initiator-diploma of gelijkgesteld.

  Meetnorm Minstens 20% meer clublesgevers t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Gegevens VTS + Equidata

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 60

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 5.1.

  Omschrijving De VLP laat tegen eind 2014, via een jaarlijkse stijging, het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 8% t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal gediplomeerde lesgevers tewerkgesteld in een club.

  De nitie indicator Gediplomeerd: in bezit van minstens VTS initiator-diploma of gelijkgesteld.

  Meetnorm Minstens 8% meer clublesgevers t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Gegevens VTS + Equidata

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.1.

  Omschrijving De VLP maakt een promotiecampagne rond gediplomeerde lesgevers.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.2.

  Omschrijving De VLP organiseert rijvaardigheidsproeven tijdens wedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.3.

  Omschrijving De VLP inventariseert de mogelijkheden om erkende cursussen modulair te organiseren.

  Timing voor actie 2013

 • 61 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.4.

  Omschrijving De VLP onderzoekt de mogelijkheid om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.5.

  Omschrijving De VLP werkt de eventuele mogelijkheden uit om erkende cursussen modulair te organiseren, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

  Timing voor actie 2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.6.

  Omschrijving De VLP werkt de mogelijkheden uit om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

  Timing voor actie 2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.7.

  Omschrijving De VLP organiseert een bijscholing voor lesgevers om de omgang met kinderen te verbeteren en om het eerstegraadsboekje te promoten.

  Timing voor actie 2014-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.8.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks, in samenwerking met de VTS, initiator-cursussen waarbij er minstens 75 nieuwe gediplomeerde en bij VLP-aangesloten lesgevers gevormd worden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 62

 • 63 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.9.

  Omschrijving De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering, voor de logistiek van de opleidingen, onderzoeken.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.10.

  Omschrijving De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.1.11.

  Omschrijving De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

  Timing voor actie 2013-2014

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 5.2.

  Omschrijving De VLP laat tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 20% t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal gediplomeerde lesgevers tewerkgesteld in een club.

  De nitie indicator Gediplomeerd: in bezit van minstens VTS initiator-diploma of gelijkgesteld.

  Meetnorm Minstens 20% meer clublesgevers t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Gegevens VTS + Equidata

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 64

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.1.

  Omschrijving De VLP maakt een promotiecampagne rond gediplomeerde lesgevers.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.2.

  Omschrijving De VLP organiseert rijvaardigheidsproeven tijdens wedstrijden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.3.

  Omschrijving De VLP inventariseert de mogelijkheden om erkende cursussen modulair te organiseren.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.4.

  Omschrijving De VLP onderzoekt de mogelijkheid om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.5.

  Omschrijving De VLP werkt de eventuele mogelijkheden uit om erkende cursussen modulair te organiseren, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

  Timing voor actie 2014-2015-2016

 • 65 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.6.

  Omschrijving De VLP werkt de mogelijkheden uit om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

  Timing voor actie 2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.7.

  Omschrijving De VLP organiseert een bijscholing voor lesgevers om de omgang met kinderen te verbeteren en om het eerstegraadsboekje te promoten.

  Timing voor actie 2014-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.8.

  Omschrijving De VLP organiseert jaarlijks, in samenwerking met de VTS, initiator-cursussen waarbij er minstens 75 nieuwe gediplomeerde en bij VLP-aangesloten lesgevers gevormd worden.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.9.

  Omschrijving De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

  Timing voor actie 2015

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 5.2.10.

  Omschrijving De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

  Timing voor actie 2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 66

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 6.

  Omschrijving Tegen eind 2016 is er, via een jaarlijkse stijging, een verdubbeling in het aantal bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen.

  Indicator(en) Het aantal aanwezigen voor de bestuurdersopleidingen.

  De nitie indicator Bestuurders: bestuurders van VLP-clubs.

  Meetnorm Een verdubbeling t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  BO3.2. Bijscholingen voor het bestuurlijk en het administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten leden

 • 67 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 6.1.

  Omschrijving VLP zorgt tegen eind 2014 voor 50% meer bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal aanwezigen voor de bestuurdersopleidingen.

  De nitie indicator Bestuurders: bestuurders van VLP-clubs.

  Meetnorm 50% meer t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.1.

  Omschrijving De VLP organiseert minstens 2 bestuurdersbijscholingen per jaar.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.2.

  Omschrijving De VLP promoot haar bijscholingen voor bestuurders minimaal via 3 mediakanalen.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.3.

  Omschrijving De VLP zal aanwezige bestuurders feedback vragen na een bijscholing en deze publiceren op haar website.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 68

 • 69 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.4.

  Omschrijving De VLP laat clubs aan het woord over de praktische werking van een thema na het volgen van bijscholing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.5.

  Omschrijving De VLP wil dat tegen eind 2014 minimum 1 bestuurder van minstens 10% van haar clubs, jaarlijks deelneemt aan een bestuurdersbijscholing.

  Timing voor actie 2014

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.6.

  Omschrijving De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering, voor de logistiek van de opleidingen, onderzoeken.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.7.

  Omschrijving De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

  Timing voor actie 2013

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.1.8.

  Omschrijving De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

  Timing voor actie 2013-2014

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 70

  SD/OD/ACTIE OD

  Nr 6.2.

  Omschrijving VLP zorgt tegen eind 2016 voor 100% meer bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen t.o.v. 2012.

  Indicator(en) Het aantal aanwezigen voor de bestuurdersopleidingen.

  De nitie indicator Bestuurders= bestuurders van VLP-clubs

  Meetnorm 100% meer t.o.v. 2012.

  Meetbron(nen) Deelnamelijsten

  Meetwijze Exceldocument

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Cordinator recreatie/opleiding

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.1.

  Omschrijving De VLP organiseert minstens 2 bestuurdersbijscholingen per jaar.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.2.

  Omschrijving De VLP promoot haar bijscholingen voor bestuurders minimaal via 3 mediakanalen.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.3.

  Omschrijving De VLP zal aanwezige bestuurders feedback vragen na een bijscholing en deze publiceren op haar website.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

 • 71 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.4.

  Omschrijving De VLP laat clubs aan het woord over de praktische werking van een thema na het volgen van een bijscholing.

  Timing voor actie 2013-2014-2015-2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.5.

  Omschrijving De VLP wil dat tegen eind 2016, minimum 1 bestuurder van minstens 20% van haar clubs, jaarlijks deelneemt aan een bestuurdersbijscholing.

  Timing voor actie 2016

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.6.

  Omschrijving De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

  Timing voor actie 2015

  SD/OD/ACTIE ACTIE

  Nr 6.2.7.

  Omschrijving De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

  Timing voor actie 2016

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 72

 • BEGROTING

  73 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 74

 • 75 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BEGROTING 2013-2016 BASISOPDRACHT 3: KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING

  Naam sportfederatie: Vlaamse Liga Paardensport vzw

  jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

  Nummer Subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

  60000 Aankopen sportmateriaal (

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 76

  61700 Kosten voor kwaliteits- en effectmeting 200,00 200,00 200,00 200,00

  61800 Diensten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

  62020 Brutosalaris: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62030 Brutosalaris: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62120 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62130 RSZ/Werkgeversbijdrage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62220 Vakantiegeld: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62230 Vakantiegeld: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62320 Eindejaarstoelage: Occasionele administratieve medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62330 Eindejaarstoelage: Occasionele sporttechnische medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00

  62800 Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven 0,00 0,00 0,00 0,00

  63000 Afschrijvingen sportmateriaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00

  63010 Afschrijvingen technologisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00

  63020 Afschrijvingen didactisch materiaal (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen) 0,00 0,00 0,00 0,00

  63800Afschrijvingen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven (>250 EUR) (cfr. afschrijvingstabellen)

  0,00 0,00 0,00 0,00

  SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 80.668,47 90.393,47 99.118,47 104.318,47

  Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

  6129 Verplaatsing commissieleden 5.000,00 5.600,00 5.800,00 6.200,00

  6147 Vergoeding opleidingen 13.000,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00

  6147 Vergoeding vrijwilligers 500,00 550,00 600,00 650,00

  61290 Verplaatsing opleidingen (trainers, lesgevers, brevetafnames,) 2.500,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00

  61290 Verplaatsing vrijwilligers 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00

  611230 Brandstof voertuigen 1.700,00 1.750,00 1.800,00 1.850,00

  611391 Decreet verzekering leden 52.000,00 55.000,00 58.000,00 61.000,00

  619000 Representatie kosten 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00

  SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 86.700,00 86.950,00 92.300,00 97.350,00

  TOTAAL KOSTEN: 167.368,47 177.343,47 191.418,47 201.668,47

 • 77 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

  BASISOPDRACHT 4 (BO4)BEGELEIDING VAN DE AANGESLOTEN SPORTCLUBS EN INFORMATIEOPDRACHT UITVOEREN

  GEGEVENSVERZAMELING

  3.1. Pro el van de organisatie

  3.1.1. Begeleiding van de aangesloten sportclubs

  Er is een grote verscheidenheid van aangesloten clubs. Er zijn clubs die het accent leggen op recreatieve sportbeoefening, anderen leggen het accent op competitieve sportbeoefening en enkelen combineren beiden. Dit alles vraagt uiteraard een andere aanpak.

  De clubs kunnen voor heel wat activiteiten, organisaties beroep doen op draaiboeken/lastenboeken. Op deze manier worden ze begeleid in hun organisatie en weten de clubs wat van hen verwacht wordt.

  Rond het ethisch verantwoord sporten is een label uitgewerkt. Clubs die de Panathlonverklaring hebben ondertekend en een actieplan hebben uitgewerkt krijgen het label van ethisch ver-antwoorde club. Deze clubs worden ook doorgegeven aan de locale sportdiensten.

  VLP heeft de laatste vier jaar veel genvesteerd in automati-sering. Er werd een online clubmodule uitgewerkt VLPclubs.be. Hierdoor kunnen de clubs hun leden onmiddellijk ingeven in de databank en kunnen ze van daaruit hun eigen clubleden beheren. VLPclubs is ook uitgebreid naar een online brevetten-werking. Op deze manier is alle administratie rond de brevet-tenwerking sterk gereduceerd.

  Voor de brevettenwerking A- en B- brevet (ruiterbrevetten) is de oefenstof goed uitgewerkt in het boek ruiterbrevetten. De brevettenwerking is al in heel wat clubs gentegreerd. Voor de laagste trap in de opleidingspiramide (eerste graad brevet) is een opdrachtenboekje Wat kan ik al uitgewerkt. Het boekje kan gebruikt worden als rode draad in lessenreeksen, sport-kampen

  De campagne Ga voor Galop werd gelanceerd ter ondersteu-ning en begeleiding van de clubs om nieuwe leden aan te trek-ken. Door de grote mediacampagne die gepaard ging met dit project hadden de clubs de mogelijkheid om de werking van hun eigen club in de kijker te plaatsen. Daarnaast kregen de clubs tools om genteresseerde sportbeoefenaars (volwasse-nen) te begeleiden op een pedagogisch verantwoorde manier. Naast het sporttechnische aspect werd ook aandacht besteed aan de verzorging van het paard en de val-kuilen van de paardensport.

  3.1.2. Informatieplicht uitvoeren

  Communicatiedoelgroepen (WIE)Communiceren doe je als organisatie niet naar iedereen op dezelfde manier. Verschillende doelgroepen wensen ook ver-schillende communicatiemiddelen en kanalen. Sommige doel-groepen zijn niet te bereiken via hetzelfde kanaal.

  Er is een opdeling gemaakt in verschillende interne en externe doelgroepen.

  Interne doelgroepeni. Binnen de VLPMeer in het bijzonder betreft het de medewerkers, commissies en provinciale afdelingen.ii. VLP-KBRSF-LEWBiii. Aangesloten clubsiv. Leden (sportbeoefenaars)

  Het betreft hier zowel recreatieve als competitieve leden en topsporters.

  Externe doelgroepeni. Niet-aangesloten sportbeoefenaars paardensportii. Niet-aangesloten clubs (paardensport)iii. Pers en media

  Communicatiekanalen: Mediabeleid (HOE) Website Facebook Twitter Elektronische nieuwsbrieven Persberichten Folders en brochures VLPclubs.be Hippo-TV Huisstijl

  Als moderne sportfederatie blijven we investering in informa-tisering. We spelen in op trends en hypes. VLP heeft via VLP-clubs.be er voor gezorgd dat ook via dat kanaal kan gecommu-niceerd worden. De moederdatabank Equidata zorgt ervoor dat alle mogelijke informatie kan verspreid worden. VLP blijft ook mee deel uitmaken van het platform die de iden-ti catie van de paarden in de sport integreert.

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 78

 • 79 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • CONCLUSIESVA N D E G E G E V E N SV E R Z A M E L I N G

  Uit de vele clubbezoeken, telefonische contacten en vragenlijsten/evaluatielijsten blijft de grote vraag naar automatisering. VLPclubs is een goede basis om op verder te werken. Hier liggen nog heel wat mogelijkheden. Deze automatisering zorgt ervoor dat er zo-wel op clubniveau als op federatieniveau ef cinter kan gewerkt worden. De commissie clubwerking, waar heel wat clubverantwoordelijken in zetelen, wijst op de noodzaak van een betere begeleiding van het opdrachtenboekje Wat kan ik al. In de clubs wordt van dit nuttig instrument veel te weinig gebruik gemaakt. De lesgevers/clubverantwoordelijken weten niet op welke manier ze dit kunnen integreren in hun eigen werking.

  De campagne Ga voor Galop was een groot succes. Deze campag-ne is niet als een eenmalig project in het leven geroepen. De VLP is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om beginnende sportbe-oefenaars naast het sporttechnische te informeren over het welzijn van het paard en de valkuilen van de paardensport. Op deze manier kunnen ontgoochelingen vermeden worden. Ook de deelnemende clubs hebben de meerwaarde van dit project ervaren.

  Uit overlegmomenten met andere partners in de paardensport is de vraag gerezen naar de noodzaak van het labelen van sportclubs, maneges, pensionstallen .

  Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 80

 • 81 Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II

 • Beleidsplan 2013 - 2016 Luik II 82

  STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 7.

  Omschrijving De VLP werkt tegen eind 2016 een structuur en inhoud uit rond een kwaliteitslabel voor clubs en dit in samenwerking met verschillende partners.

  Indicator(en) Aanwezigheid van inhoud en structuur van het kwaliteitslabel.

  Meetnorm Consensus van de clubs over de aanwezigheid van een kwaliteitslabel.

  Meetbron(nen) Vergaderingen

  Meetwijze Verslag van de bijeenkomst

  Meetfrequentie Jaarlijks

  Meetmoment(en) December

  Meeteigenaar Administratief medewerker clubs

  Meetbewaker Directeur

  SD/OD/ACTIE SD

  Nr 8.

  Omschrijving De VLP verbetert tegen eind 2016 de kwaliteit en de ef cinti