Tentboek 30m Sirius Mega Tenthire Totaal

of 91/91
 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  311
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Tentboek 30m Sirius Mega Tenthire Totaal

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  Tentboek festivaltent 30x 32 44 56 68 - 80m Sirius Inhoud: 1.1 voorwoord 2.1 gegevens leverancier/verhuurder 3.1 algemene gegevens en maten tent 4.1 technische gegevens 5.1 bijzonderheden 6.1 instandhouding- en ontruimingsprotocol 7.1 bijlagen Organisator als gesteld in dit stuk kan tevens opdrachtgever zijn

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  1.1 Voorwoord 1.1.1 Aanleiding en doel tentboek: Er was bij opdrachtgevers/organisatoren alsmede gemeentelijke diensten vraag naar handvatten voor beoordeling van de kwaliteit en specificaties van tenten die tijdelijk geplaatst worden. Doel is om zo sneller inzicht te krijgen over wat de gehuurde tenten aankunnen op gebied van brandveiligheid, constructieveiligheid en andere zaken. Een van de oplossingen die de tentenbranche in samenspraak met de gemeentelijke diensten aangaven was om een tentboek te maken waarin deze zaken overzichtelijk genoemd worden. Onder de bijlagen wordt verder ingegaan op deze zaken dmv. tekeningen, erkende kwaliteitsverklaringen, constructieberekeningen en wat verder ter zake doende is. Erkende kwaliteitsverklaringen, constructieberekeningen en andere relevante stukken hoeven volgens Europese regelgeving niet in de Nederlandse taal opgesteld te zijn, de eventuele aanvullende gevraagde toelichtingen hierop wel. Gestreefd wordt om de buitenlandse talen te beperken tot het Engels, Duits en Frans. Het gebruik van de tent is geen onderwerp van het tentboek. Een groot aantal Nederlandse tentenverhuurbedrijven hebben zich verenigd in de brancheorganisatie Tenten Verhuur Divisie, afgekort: TVD. De TVD. is samen met het NEN, de VNG., NVBR(voormalig LNB), VNCO, en een aantal andere partijen een normtraject ingegaan, dit heeft geresulteerd in de NEN 8020-41 brand(veiligheid) van tenten. In deze norm staat tevens de eis voor een tentboek. Binnen het NEN lopen nog een aantal andere trajecten die te maken hebben met evenementen, allemaal onder de noemer: 8020- Verdere, al dan niet Europese, normen die te maken hebben met tenten die tijdelijk geplaatst worden zijn o.a.:

  - NEN-EN 13782, Temporary Structures - Tents Safety. - DIN 4102, 4112 Fliegende Bauten, deze norm wordt in Duitsland vervangen door: DIN-

  EN 13782. Bovenstaande normen refereren aan de Eurocodes NEN-EN 1991-1-4/NB: Deel 1: belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen Windbelasting. Het verschil zit hem er in dat het om een tijdelijk geplaatste tent gaat en niet om een, al dan niet tijdelijk geplaatst, bouwwerk.

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  Een tent is in beginsel geen bouwwerk in de zin van het bouwbesluit. Hieruit voortvloeiend kan er daarom niet automatisch naar het bouwbesluit worden gekeken als het gaat om beoordeling van een tijdelijk geplaatste tent. Hier moeten dus ook de eerder genoemde normen naast gehouden worden. Met name als het gaat om brandveiligheid (NEN 8020-41). Keuringsrapporten voor tentdoek, bijvoorbeeld bepaald volgens B1 of M2, zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft alleen betrekking op het productieproces van het zeil en niet op het product. Het zegt niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentzeil dat voldoet aan de eisen volgens B1 of M2 blijft zelfdovend. Dit gegeven is mede onderschreven door de NVBR, cluster brandveilig gebruik. De NEN 8020-41 Brand (veiligheid) van tenten gaat aangestuurd worden door de in de maak zijnde AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen Deze AMvB valt onder de wet op de veiligheidsregio`s en zal bij invoering de Brand Beveiligingsverordening BBV gaan vervangen. Tenten zijn onder te verdelen in:

  - tenten (gedeeltelijk) met zijwanden van harde panelen of zeil - tenten zonder zijwanden - tenten met meer bouwlagen - blaastenten (tent zonder dragende constructie, die omhoog wordt gehouden door

  overdruk of door overdruk in luchtkamers Als de onderlinge afstand tussen tenten minder dan 5 meter is, worden ze gezamenlijk als n tent beschouwd voor ontvluchten en bereikbaarheid door hulpdiensten. Voor de constructieve berekening worden tenten altijd afzonderlijk beschouwd. Voor u ligt een tentboek. Mochten over dit tentboek nog vragen en/of opmerkingen zijn neemt u dan contact op met de organisator/opdrachtgever/aanvrager gebruiksvergunning of verhuurder/leverancier onder 2.1 genoemd. Gegevens TVD.: Postbus 47 5070 AA UDENHOUT T: 013 5112346 M: 06 20984633 E: [email protected] I: www.tentenverhuur-tvd.nl

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  2.1 gegevens leverancier/verhuurder Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, 4941 S.C. Raamsdonskveer Holland Tel: 0031(0)162 519802 Fax: 0031(0)162 523503 Email: [email protected] Web: www.megatenthire.com 3.1 algemene gegevens en maten tent Naam tent: Festivaltent 30x 32 44 56 68 - 80m Sirius Type tent: Membraangetrokken spantent. Fabrikant tentdak: Sail Constructions BvBa. Fabrikant ijzerwerk: Anceschi Itali Fabrikant tentzeil: Mehler Texnologies SpA Soort zeil: Valmex FR 900 type 2 Maat tent: 30x 32 44 56 68 - 80m Zijkanthoogte: 4,5m Hoogste punt tent: 15m Onderlinge mastafstand: 10 op 12m

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  4.1 technische gegevens Geen sneeuw- en/of hagelbelasting gerekend Nuttige belasting in de hoofdmasten (centrisch opgehangen) 7,5 kN, 750kg 5.1 bijzonderheden Geen 6.1 instandhouding- en ontruimingsprotocol Algemeen: De constructie van de tent(en) mag na oplevering nooit zo worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt Organisator moet grondankers, spanbanden, palen etc. na losmaken voor welk doel dan ook aansluitend deze direct weer terugplaatsen/vastmaken Er mogen zich geen obstakels bevinden binnen 1m van het dakdoek (loodrecht gemeten) Bij het verlaten van het terrein en/of afsluiten van dagelijkse werkzaamheden en/of na afloop van het evenement moet organisator waar mogelijk de tent(en) sluiten

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  Weersomstandigheden: De tent(en) moet(en) te allen tijde door organisator sneeuw- en of hagelvrij gehouden worden Cumulatie van water, z.g. waterzakken, moeten door organisator direct verwijderd te worden, indien dit niet lukt moet verhuurder direct verwittigd worden Loskomende grondverankering moet door organisator direct gemeld worden aan verhuurder Bij sterke wind moet(en) de tent(en) indien mogelijk gesloten worden Vanaf windkracht 8 dient de tentconstructie ontruimd te worden (meteostationsnelheid 20.5 m/s, 73,8kmh, gemeten op 10 meter hoogte met een 10 minuten gemiddelde) Berekening tentconstructie aangaande windstoten: zie berekening en uitleg in de bijlage Blikseminslag in de tent en/of tentconstructie die voldoet aan gestelde (brandveiligheids)eisen levert geen schade op aan deze tent. Bij acute dreiging van zwaar onweer gepaard gaande met z.g. valwind en/of hagel moet de tent en directe omgeving ontruimd-, en indien mogelijk gesloten worden. De tent is hierin van ondergeschikt belang. Organisator moet het lokale weer tijdens het evenement adequaat bewaken en actie ondernemen waar eigen organisatieprotocollen dit aangeven.

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  7.1 bijlagen Weersomstandigheden: Een tentconstructie wordt berekend op een stuwdruk (de windbelasting per m2). De stuwdruk ontstaat door de windsnelheid. De windsnelheid is opgebouwd uit een stationair deel en een turbulent deel. Hierdoor ontstaan er pieken in de windsnelheid. De windsnelheid wordt standaard gemeten op 10m hoogte in het vrije veld zonder obstakels. Er is verschil in de opgave van de windsnelheid. Er kan gesproken worden over een piekwindsnelheid, een 10- minuten gemiddelde windsnelheid of een uurgemiddelde windsnelheid. Hoe langer de tijd is, hoe lager het gemiddelde. De in de berekeningen gehanteerde beaufort-windschaal wordt in Nederland weergegeven in een 10-minuten gemiddelde windsnelheid op 10m hoogte in het vrije veld. In Duitsland wordt een Beaufort-windsnelheid weergegeven in een piekwindsnelheid op 10m hoogte in het vrije veld. (dus eenvoudig de maximale gemeten snelheid) De stuwdruk waarop een tent berekend is, is bepalend voor de sterkte van de tent. Het gaat er dus om dat op de juiste manier wordt vastgesteld welke windsnelheid moet worden aangehouden om te kunnen bepalen of de stuwdruk overschreden wordt. In veel Duitstalige rapporten, wordt de piekwindsnelheid opgegeven. De piekwindsnelheid moet op locatie gemeten worden op het hoogste punt van de constructie. Als de grens-piekwindsnelheid wordt bereikt, is de grens-stuwdruk bereikt. Als er niet op locatie gemeten wordt, moet gebruik gemaakt worden van de dichtstbijzijnde meteostation en moet de 10-minuten-gemiddelde windsnelheid op 10 meter hoogte worden opgevraagd. Als de grens-10 minutengemiddelde snelheid wordt bereikt, is de grens-stuwdruk bereikt. De opgegeven waarden gelden voor onbebouwd terrein (buiten de bebouwde kom) en niet voor het strand. In de Duitstalige rapporten wordt vermeld dat vanaf windkracht 8 (Duitse windkracht = piekwindsnelheid = 20 m/s) de tentconstructie indien mogelijk gesloten moet worden. dit komt overeen met een 10-minuten gemiddelde windsnelheid van 15 m/s hetgeen in Nederland windkracht 7 is. De Duitstalige rapporten gaan uit van de Europese tentennorm EN-13782.

 • TENT

  HIRE

  .COM

  Mega Tenthire International bv. Snoekweg 33, NL-4941 SC. Raamsdonksveer, Holland. Tel.:0031(0)162519802, fax:0031(0)162523503

  Btw. NL 0071.24.387.B01, Kvk. 18.045.041, Bank: rabo 1430.56.670, IBAN: NL46 RABO 0143056670, BIC: RABONL2U web: www.megatenthire.com mail: [email protected]

  Lid branchevereniging tentenverhuur divisie T.V.D.

  De tentconstructie is berekend tot en met onderstaande waarden: 10 minuten gemiddelde

  windsnelheid: (1) Tot en met

  windkracht: (2) Piekwindsnelheid:

  Strand 18m/s 65Kmh 7 Bft 30,9m/s 111Kmh Onbebouwd 22,5m/s 80Kmh 8 Bft 30,9m/s 111Kmh Bebouwd 25,4m/s 91Kmh 9 Bft 30,9m/s 111Kmh

  (1) Het betreft een 10 minuten gemiddelde windsnelheid op 10m hoogte afgegeven door een meteostation dat zo dicht mogelijk bij de desbetreffende locatie is gelegen.

  (2) De Beaufortwaarden worden ter indicatie afgegeven. De constructie is berekend aan de hand van een stuwdruk van 0,6 Kn/m2, hetgeen omgerekend naar een windsnelheid op 10m hoogte in

  de desbetreffende terreincategorie in Nederland. De windkracht volgens de Schaal van Beaufort (bron: k.n.m.i.)

  De schaal van Beaufort wordt gebruikt voor de gemiddelde windsnelheid, over minstens 10 minuten gemeten, net voor de snelheid van rukwinden.

  kracht benaming van KNMI

  Benis goedaming in

  zeevaart

  snelheid in km/h

  snelheid in m/s

  snelheid in knopen

  0 stil windstil 0-1 0-0,2 0-1 1 zwak flauw en stil 1-5 0,3-1,5 1-3 2 zwak flauwe koelte 6-11 1,6-3,3 4-6 3 matig lichte koelte 12-19 3,4-5,4 7-10 4 matig matige koelte 20-28 5,5-7,9 11-16 5 vrij krachtig frisse bries 29-38 8,0-10,7 17-21 6 krachtig stijve bries 39-49 10,8-13,8 22-27 7 hard harde wind 50-61 13,9-17,1 28-33 8 stormachtig 62-74 17,2-20,7 34-40 9 storm 75-88 20,8-24,4 41-47 10 zware storm 89-102 24,5-28,4 48-55

  11 zeer zware storm/ orkaanachtig

  103-117 28,5-32,6 56-63

  12 orkaan >117 >32,7 >63 De Nederlandse weerstations onder andere vinden op: www.meteovista.nl, www.knmi.nl, www.meteoconsult.nl en www.meteostation.nl. Organisator kan ook bij onder andere Meteovista en Meteoconsult gedurende de duur van het evenement een weerbewakingscontract aangaan om nog beter op de hoogte te zijn van de lokale weersomstandigheden.

 • Tentech bv . Rotsoord 13

  E 3523 CL Utrecht . postbus 85190 3508 AD Utrecht

  t 030-252 1869 . f 030-254 1239 . www.tentech.nl

  ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen

  project Sirius 30m tent

  onderwerp Statische Analyse

  opdrachtgever MEGA Tenthire

  rapportnummer 1301402_RA_30m

  versie V01

  auteur ir. Rogier Houtman

  datum 14.03.2013

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  2

  projectnummer 1301402

  project Sirius 30 m

  opdrachtgever Mega-Tent Hire International B.V.

  Snoekweg 33 4941 SC Raamsdonksveer NL T (+31) 0162-519802 F (+31) 0162-523503

  E [email protected]

  W www.megatenthire.com

  advies & ontwerp Tentech bv Postbus 85190 3508 AD Utrecht t +31 (0)30 285 1869 f +31 (0)30 254 1239 www.tentech.nl

  onderwerp Statische Analyse van de 30m bigtop

  rapportnummer 1301402_RA_30m

  versie V01

  datum 14.03.2013

  auteur Ir. Rogier Houtman

  handtekening geautoriseerd door ir. Erwin van Langeveld

  handtekening

  geldigheidsduur document

  geldig tot 14.03.2018

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  3

  Introductie

  In opdracht van Mega Tenthire international BV wordt de 30m festivaltent getoetst op sterkte en stabiliteit volgens de NEN-EN 13782 (Tijdelijke constructies Tenten). De elementen van de constructie worden afhankelijk van het toegepaste materiaal gecontroleerd aan de hand van de corresponderende eurocode norm. In een ankerberekening wordt getoetst hoeveel ankers nodig zijn om de stabiliteit van de tent te waarborgen. De 30m is een modulair tentsysteem op basis van een stramienbreedte van 12 m (middenvakken) en 10 m (kopvakken). Het tentsysteem bestaat uit: dubbelgekromde, met banden versterkte membraandelen, 15m hoge middenmasten (h.o.h. 10 m) en door spanbanden gestabiliseerde 4.5m hoge randmasten. De middenmasten worden additioneel gestabiliseerd door veiligheidskabels. Utrecht, 14 maart 2012, Rogier Houtman

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  4

  Overzicht

  Eigenaar van de tent Mega-Tent Hire International B.V.

  Snoekweg 33 4941 SC Raamsdonksveer NL T (+31) 0162-519802 F (+31) 0162-523503

  E [email protected]

  W www.megatenthire.com

  Het tentdoek is geproduceerd door: Sail Constructions Balendijk 213 3920 Lommel Belgie

  Tentafmeting 30x 20 / 32 / 44 / 56/ 68 / 80m

  Hoogte randmasten 4.5m

  Hoogste punt doek 13.50m

  Hoogste punt masten 15m

  Basisafmeting hoofdmasten 400 x 400, 4 x 48.3 x 2.9 / 26.9 x 2.6 (S235)

  Afmeting randmasten Profiel: 76.1 x 3.2 (S235)

  Diameter afspankabels hoofdmasten 16mm

  Lashing Capacity (LC) van dalbanden 9000 daN

  Lashing Capacity (LC) van dalband-afspanbanden 2000 daN (per dalband-afspanning 2 banden)

  Lashing Capacity (LC) overige afspanbanden 2000 daN

  Ankeraantallen gelden voor dichte, niet samenhangende grond:

  Aantal ankers afspankabels hoofdmasten 5 per kabel (1500 x 45mm)

  Aantal ankers per afspanband dalband 2 (1500 x 45mm), 5 banden geeft totaal 10 ankers

  Aantal ankers per afspanband 2 (1500 x 45mm), op de koppen 1

  Doekringen moeten na montage in additionele kabels worden gehangen. De hijskabels moeten worden ontlast

  Nuttige belasting in de hoofdmasten (centrisch opgehangen) 7.5 kN (750 kg)

  Bij sterke wind dient de tent volledig gesloten te zijn

  Vanaf windkracht 8 BF dient de tentconstructie ontruimd te worden

  Spanbanden mogen niet worden verwijderd

  Er mogen zich geen obstakels binnen een afstand van 1.5m van het doek bevinden, loodrecht op het doek gemeten

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  5

  De tentconstructie is berekend tot en met onderstaande waarden:

  10 minuten gemiddelde windsnelheid in m/s (1)

  Tot en met windkracht (2) Piekwindsnelheid m/s

  Strand 18 7 Bft

  30.9 (111 km/u)

  Onbebouwd 22.5 8 Bft 30.9 (111 km/u)

  Bebouwd 25.4 9 Bft 30.9 (111 km/u)

  (1) Het betreft een 10 minuten gemiddelde windsnelheid op 10m hoogte afgegeven door een Meteostation dat zo dicht mogelijk bij de betreffende locatie is gelegen.

  (2) De Beaufortwaarden worden ter indicatie aangegeven. De constructie is berekend aan de hand van een stuwdruk van 0.6 kN/m2, hetgeen omgerekend is naar een windsnelheid op 10m hoogte in de betreffende terreincategorie in Nederland

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  6

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  7

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  8

  Inhoudsopgave

  Introductie .................................................................................................................................................................................... 3 Overzicht ....................................................................................................................................................................................... 4 Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................................. 8 1. Project beschrijving .................................................................................................................................................................. 9

  1.1. Geometrie ......................................................................................................................................................................... 9 1.2. Omschrijving ................................................................................................................................................................... 10 1.3. Toegepaste materialen ................................................................................................................................................... 10

  2. Normen en uitgangspunten .................................................................................................................................................... 12 2.1. Normen ........................................................................................................................................................................... 12 2.2. Veiligheidsfactoren en referentieperiode....................................................................................................................... 12 2.3. Ontwerpbelastingen ....................................................................................................................................................... 12 2.4. Belastingsgevallen .......................................................................................................................................................... 13

  BG 1 Eigen gewicht ..................................................................................................................................................... 13 BG 2 Voorspanning. .................................................................................................................................................... 13 BG 3 Windzuiging op het gehele dak ......................................................................................................................... 13 BG 4 Winddruk op het gehele dak ............................................................................................................................. 14 BG 5 Neerwaartse (sneeuw) belasting ....................................................................................................................... 14 BG 6 Conventionele belasting .................................................................................................................................... 14 BG 7 Gebruiksbelasting .............................................................................................................................................. 14

  2.5. Belastingscombinatie ...................................................................................................................................................... 14 2.6. Onderstaande belastingcombinaties worden beoordeeld: ............................................................................................ 14

  3. Werkwijze ............................................................................................................................................................................... 15 3.1. Modellering .................................................................................................................................................................... 15 3.2. Krachtswerking in tentconstructies ................................................................................................................................ 15 3.3. Systeem van de tent ....................................................................................................................................................... 16 3.4. Werkwijze ....................................................................................................................................................................... 16

  4. Resultaten van de statische analyse van de doekconstructie................................................................................................. 17 4.1. BC01 Voorspanning + EG ................................................................................................................................................ 17 4.2. BC02, windzuiging ........................................................................................................................................................... 19 4.3. BC03, Winddruk .............................................................................................................................................................. 22 4.4. BC04, BC05 ...................................................................................................................................................................... 24

  5. Capaciteitscontrole ................................................................................................................................................................. 25 5.1. Hoofdmasten .................................................................................................................................................................. 25 5.2. Hijsring ............................................................................................................................................................................ 26 5.3. Randmasten .................................................................................................................................................................... 27 5.4. Spanbanden .................................................................................................................................................................... 28

  6.4.1 Dalbanden ......................................................................................................................................................... 28 6.4.2 Afspanning dalbanden + middennaadversterking kop ...................................................................................... 28 6.4.3 Afspanning randmasten .................................................................................................................................... 28

  5.5. Afspanning hoofdmasten ................................................................................................................................................ 29 5.6. Verankering .................................................................................................................................................................... 32 5.7. Doek ................................................................................................................................................................................ 36 5.8. Versnoering..................................................................................................................................................................... 36

  6. Bijlagen ................................................................................................................................................................................... 38

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  9

  1. Project beschrijving

  1.1. Geometrie

  hoogte middenmasten = 15 m h.o.h. -afstand middenmasten = 10 m hoogte randmasten = 4.5 m h.o.h.-afstand randmasten 1.0 m afstand randmast anker spantouw = 4 m hellingshoek dak = variabel De tent kan worden gebouwd in de afmetingen: 30x 20 / 32 / 44 / 56/ 68 / 80m m. In bijlage A1 zijn tekeningen van deze tentconfiguraties weergegeven. Een overzicht van de doekversterkingen is weergegeven in bijlage A2 en van het veiligheidskabelsysteem in bijlage A3.

  FIGUUR 1 3D WEERGAVE VAN REKENMODEL

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  10

  1.2. Omschrijving

  De Sirius 30m is een modulair tentsysteem op basis van een stramienbreedte van 12 m (middenvakken) en 10m (kopvakken). Het tentsysteem bestaat uit: dubbelgekromde, met banden versterkte membraandelen, 15m hoge middenmasten (h.o.h. 12 m) en door spanbanden gestabiliseerde 4.5m hoge randmasten. De middenmasten worden additioneel gestabiliseerd door veiligheidskabels. De minimale tentafmeting bedraagt: 30 x 20 m (2 kopvakken); de maxiamale tentafmeting is: 30 x 80 m (2 koppen + 4 middenvakken). De membraanconstructie van de tent is gebaseerd op het krommingsprincipe. Wanneer de membraanvelden worden belast, neemt, afhankelijk van de richting van de belasting, de kromming in het doek toe of af. Hierdoor is het doek in staat krachten over te dragen. Op plaatsen waar hoge spanningen optreden, in de toppen en randen van het membraan, is het doek lokaal versterkt. Om de vervormingen in te perken is membraan daarnaast versterkt door een stelsel van lasbanden. Doekdelingen worden aangebracht over de hoge doeklijnen (ter plaatse van de middenmasten). De afzonderlijke doekdelen worden gekoppeld middels een versnoering of Jacobsladder. De randmasten worden gestabiliseerd door middel van spanbanden welke worden afgespannen naar n of meerdere ankerpinnen.

  1.3. Toegepaste materialen

  In de tentconstructie zijn de volgende materialen toegepast:

  metalen

  materiaal type gewicht E-modules Fy Fu

  S235 staal 7850 kg/m3 210000 N/mm2 235 N/mm2 360 N/mm2

  kunststoffen

  materiaal type gewicht LC Breeksterkte

  PES 50mm 5000 daN 50 kN

  4000 daN 40 kN

  75mm 10000 daN 100 kN

  breeksterkte [ketting]

  breeksterkte [inslag]

  PES/PVC Valmex FR 900

  type II 900 gr/m2 4200 N/5cm 84 kN/m

  4000 N/5cm 80kN/m

  TABEL 1 TOEGEPASTE MATERIALEN

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  11

  De membranen zijn vervaardigd uit Mehler FR700 type I, zie bijlage E. De toelaatbare doeksterkte volgens artikel 7.6.1 van NEN-EN 13782, bedraagt: d = tk / m d = toelaatbare doekbelasting tk = karakteristieke treksterkte

  m = materiaalfactor volgens tabel 4 NEN-EN 13782 d = 84 /2.5 = 33 kN/m in kettingrichting d = 80 / 2.5 = 32 kN/m in inslagrichting Hierbij wordt aangenomen dat de zeilmaker het product vervaardigd heeft conform NEN-EN-10204 3.1. Doek is een orthotroop materiaal dat twee hoofdrichtingen kent, de ketting- en inslagrichting. De kettingrichting bevindt zich in de rolrichting, de inslagrichting komt overeen met de weefrichting en rolbreedte. Rek- en breukeigenschappen zijn in deze twee hoofdrichtingen verschillend.

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  12

  2. Normen en uitgangspunten

  2.1. Normen

  De belastingen en controle berekeningen zijn gebaseerd op de volgende normen: Europese normen: NEN-EN 1990 Eurocode Grondslag van het constructief ontwerp Basis of stuctural Design NEN-EN 1993 Eurocode 3 Design of steel structures NEN-EN 1999 Eurocode 9 Design of aluminium structures NEN-EN 13782 Temporary Structures Tents 7- Safety NEN-EN 10204 Producten van metaal Soorten keuringsdocumenten NEN-EN 12195-2 Sjorbanden gemaakt van kunststof vezels NEN 6770 Staalconstructies EN-ISO 1141 Synthetic fibre ropes Polyester EN-ISO 1346 Synthetic fibre ropes Polypropylene EN-ISO 1969 Synthetic fibre ropes Polyethylene

  2.2. Veiligheidsfactoren en referentieperiode

  Belastingfactoren voor fundamentele combinaties (NEN-EN 13782 6.6.2):

  g = 1,35 Partile belastingfactor voor ongunstig werkende permanente belasting

  g = 1,00 Partile belastingfactor voor gunstig werkende permanente belasting

  f = 1,50 Partile belastingfactor voor n variabele belasting

  f = 1,35 Partile belastingfactor voor gecombineerde variabele belastingen Gk, Karakteristieke waarde voor permanente belasting Qk,I Karakteristieke waarde voor variabele belasting Belastingfactor in geval van omvallen, glijden en optillen (NEN-EN 13782 table 2):

  g = 1,00 Partile belastingfactor voor gunstig werkende permanente belasting

  f = 1,20 Partile belastingfactor voor ongunstig werkende windbelasting

  2.3. Ontwerpbelastingen

  De volgende ontwerpbelastingen worden gehanteerd: Het eigen gewicht (permanente belasting) van de constructie wordt meegenomen.

  De windbelasting (variabele belasting) is bepaald aan de hand van de NEN-EN 13782. De sneeuwbelasting (variabele belasting) is bepaald aan de hand van de NEN-EN 13782. De gebruiksbelasting (variabele belasting) is gesteld op 500 kg / mast.

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  13

  2.4. Belastingsgevallen

  De belastingsgevallen worden opgesteld aan de hand van NEN-EN 13782.

  BG 1 Eigen gewicht

  Het eigen gewicht van het doek plus bevestigingsmaterialen bedraagt 0.8 kg/m2 (0.008 kN/m2)

  BG 2 Voorspanning.

  De tentconstructie wordt voorgespannen middels spanbanden. Met een ratel is het mogelijk een voorspanning aan te brengen van 3 kN / band. Dit resulteert in een voorspanning in het doek van 1.5 kN/m langs de buitenrand

  BG 3 Windzuiging op het gehele dak

  De constructie wordt als een gesloten constructie berekend. Bij krachtige wind dient de tent gesloten te zijn. Volgens de NEN EN 13782 mag de volgende windbelasting worden aangehouden: voor enig gebied waar Vref > 28 m/s, moeten berekeningen uitgevoerd zijn met lokale omstandigheden, voor iedere andere locatie waar Vref < 28 m/s, mogen berekeningen gevalueerd worden met de volgende minimum waardes gegeven in NEN-EN 1991-1-4 met: CTEM = 0.8 Tr = 10 years cd = 1 calt = 1 maximale hoogte = 13.50 m hoogte wand = 4.5 m qref, dak = 0.5 kN/m

  2 tot 5m hoogte (volgens Tabel 1 van EN 13782) qref, dak = 0.6 kN/m

  2 tot 10m hoogte (volgens Tabel 1 van EN 13782) qref, dak = 0.66 kN/m

  2 tot 15m hoogte (volgens Tabel 1 van EN 13782) qref, wand = 0.5 kN/m

  2 tot 5m hoogte (volgens Tabel 1 van EN 13782) Cp -waarden voor tentconstructies worden gegeven in de NEN-EN 13782:

  FIGUUR 2. CP WAARDEN VOOR RECHTHOEKIGE CONSTRUCTIES UIT NEN-EN 13782

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  14

  Cp- waarde in geval van windzuiging: -0.7 Windbelasting < 5m = -0.7 x 0.5 = -0.35 kN/m2 Windbelasting < 10m = -0.7 x 0.6 = -0.42 kN/m2 Windbelasting

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  15

  3. Werkwijze

  3.1. Modellering

  De berekeningen aan het doek worden uitgevoerd met het programma Easy FSC (leverancier: Technet GmbH, Goethestrae 42, 10625 Berlin, Duitsland). Easy is speciaal ontwikkeld voor membraanconstructie en kan goed overweg met de grote vervormingen in doekconstructies. De tentconstructie is 3d gemodelleerd. Het membraan is geconcretiseerd als een kabelnet en wordt ondersteund door pendelmasten. De randmasten worden gestabiliseerd en worden afgespannen met spantouwen aan grondankers. De wanden van de tentconstructie zijn niet gemodelleerd; de krachten die op de zijwanden werken, zijn als puntbelastingen op de randmasten aangebracht. De (wind)belastingen worden op het oppervlak van het membraan aangebracht en worden gemodelleerd als drukkrachten die loodrecht op het oppervlak inwerken.

  3.2. Krachtswerking in tentconstructies

  De krachtswerking van een tentconstructie is gebaseerd op het vervormen van het doek. Aangezien doek een rekbaar materiaal is, heeft dit ten opzichte van conventionele gebouwen grote vervormingen tot gevolg. Het is dan ook niet mogelijk om lineair te rekenen. Daarom wordt gebruik gemaakt van het niet-lineair softwareprogramma Easy FSC. De niet-lineariteit van de berekeningen heeft tot gevolg dat de belastingfactoren niet op voorhand op de belasting worden gezet, maar naderhand. Dit om te voorkomen dat de vervormingen door de extra belastingfactoren worden vergroot, wat positief werkt voor de optredende spanningen (ter verduidelijking: een diep doorhangende kabel heeft lagere spatkrachten dan een weinig doorhangende kabel, zie: Figuur 3, membraanwerking). Het is in dit geval dus een onveilige aanname om de belastingfactoren op voorhand op de belasting te zetten. Ook kunnen de krachten niet lineair worden teruggerekend. Dit heeft tot gevolg dat er niet gedifferentieerd kan worden in de belastingfactoren, aangezien de verschillende belastinggevallen reeds gecombineerd zijn tot een belastingcombinatie.

  FIGUUR 3, MEMBRAANWERKING

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  16

  3.3. Systeem van de tent

  De gemodelleerde tentconstructie is een grotendeels gebaseerd op het golfvlakprincipe. Tussen de versterkte versnoeringen en de dalbanden is het doek in radiaalvlakvorm aangebracht. Hierdoor is de mesh-orientatie en snijpatroonverdeling ronden de masten van de tent

  FIGUUR 4, SYSTEEM VAN DE TENTCONSTRUCTIE

  De dalbanden zorgen ervoor dat bij opwaartse belasting, de tentconstructie in vorm blijft. Ter plaatse van de dalbanden, is het doek zelf ook versterkt, gelijk aan de versterking bij de middennaad. Bij neerwaarste belasting, vloeien de doekspanningen naar de versterkte naden.

  3.4. Werkwijze

  De belasting uit het tentdoek, wordt bepaald met 2 belastinggevallen. Opwaartse wind met een Cp factor van 0.7 en neerwaarste wind met een Cp waarde van 0.3. De capaciteit van de randmasten en hoofdmasten wordt hiermee bepaald. Bij de randmasten, wordt nog additioneel de windbelasting op de wanden meegenomen. Hierbij wordt een Cp factor van 0.8 aangehouden als zijnde druk op de wand. De stabiliteit van de constructie moet worden gewaarborgd door de randmasten en de hoofdmasten. De afspanning van de hoofdmasten wordt geheel los van de doekberekening bepaald. Hiertoe wordt het aangewaaide oppervlak bepaald dat per mast werkt. De tuikabel moet deze trekkracht kunnen opnemen. Indien de tuikabels in de doekberekening zouden worden opgenomen, zal hier nagenoeg geen belasting in komen.

  Radiale meshverdeling

  Radiale meshverdeling

  dalband

  Versterkte doekdeling

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  17

  4. Resultaten van de statische analyse van de doekconstructie

  4.1. BC01 Voorspanning + EG

  FIGUUR 5. BC01 KRACHTEN IN SPANBANDEN IN KN (FREP)

  Figuur 6. BC01 KRACHTEN IN DOEKVERSTEVIGINGEN EN DALBANDEN IN KN (FREP)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  18

  FIGUUR 7. BC01 KRACHTEN IN MASTEN IN KN (FREP)

  FIGUUR 8. BC01 SPANNINGEN IN KN/M' (QREP)

  De maximale drukkracht in de masten op de koppen is bij voorspanning en eigengewicht: 12.7 kN. In de tussenstukken is de kracht in de masten 9.1 kN

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  19

  De krachten in de spanbanden varieren tussen de 1.0 tot 1.2 kN op de koppen en tussen de 0.9 en 1.0 kN op de zijkanten. Hierdoor komt de voorspanning in het doek overeen met de aangenomen voorspanning Doekspanningen variren tussen de 1 en 1.5 kN/m. Rondom de hoogpunten loopt dit op naar 5.65 kN/m. De hoogpunten zijn echter uit meerdere lagen doek opgebouwd.

  4.2. BC02, windzuiging

  FIGUUR 9. BC02 KRACHTEN IN SPANBANDEN IN KN (FREP)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  20

  FIGUUR 10. BC02 KRACHTEN IN DOEKVERSTEVIGINGEN IN KN (FREP)

  FIGUUR 11. BC02 KRACHTEN IN DALBANDEN IN KN (FREP)

  FIGUUR 12. BC02 KRACHTEN IN MASTEN IN KN (FREP)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  21

  FIGUUR 13, BC02 SPANNINGEN IN KN/M' (QREP)

  Wind op de kop van de tent zorgt voor een toename van de krachten in de spanbanden op de kop. De drukkracht in de hoekmast is het grootst. De krachten in de verschillende elementen bedragen: Maximale kracht in de hoofdmasten op de kop = -8.2 kN (Frep) Maximale kracht in de hoofdmasten op de tussenstukken = -0.2 kN (Frep) Maximale kracht in de dalbanden = 42 kN (Frep) Maximale kracht in de afspanning van de dalbanden = 14.4 kN (Frep) Maximale kracht in de spanbanden = 6.0 kN (Frep) Maximale drukkracht in de zijwandmasten = -1.5 kN (Frep) Maximale trekkracht in de zijwandmasten = 0.2 kN (Frep) Doekspanningen 20 kN/m (Qrep)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  22

  4.3. BC03, Winddruk

  FIGUUR 14. BC03 KRACHTEN IN SPANBANDEN IN KN (FREP)

  FIGUUR 15. BC03 KRACHTEN IN DOEKVERSTEVIGING IN KN (FREP)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  23

  FIGUUR 16. BC03 KRACHTEN IN DALBANDEN IN KN (FREP)

  FIGUUR 17. BC03 KRACHTEN IN MASTEN IN KN (FREP)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  24

  FIGUUR 18. BC03 SPANNINGEN IN KN/M

  Maximale kracht in de hoofdmasten op de kop = 63.3 kN (Frep) Maximale kracht in de hoofdmasten op de tussenstukken = 46.6 kN (Frep) Maximale kracht in de dalbanden = 13.4 kN (Frep) Maximale kracht in de afspanning van de dalbanden = 7.5 kN (Frep) Maximale kracht in de spanbanden = 4.8 kN (Frep) Maximale drukkracht in de zijwandmasten = -6.1 kN (Frep) Maximale trekkracht in de zijwandmasten = ---- kN (Frep) Doekspanningen (1 laag) 14.93 kN/m (Qrep) Doekspanningen (2 lagen) 19.84 kN/m (Qrep) Rondom de hoogpunten is een verdubbeling aangebracht van 2,1m vanaf de ring. Daarbovenop zijn 4 extra lagen aangebracht over een lengte van 1m vanaf de ring

  4.4. BC04, BC05

  Voor de belastingcombinaties 4 en 5 wordt een extra belasting op de middenmasten aangebracht als nuttige belasting. Aangezien de verplaatsingen van de middenmasten gering zijn, zal er geen verandering in krachtsafdracht ontstaan in de tentconstructie. De haalbaarheid van een extra nuttige belasting wordt dan ook alleen bepaald door de reservecapaciteit van de mast.

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  25

  5. Capaciteitscontrole

  Aan de hand van de analyse van de doekconstructie, worden de stalen onderdelen gedimensioneerd. Indien nodig, wordt een additionele belasting toegevoegd.

  5.1. Hoofdmasten

  De hoofdmasten zijn ontworpen en geproduceert in Itali. Profiel = Truss opgebouwd uit 4 buizen 60 x 3, voorzien van wandstaven 27 x 3 Lengte = 18.0 m Staalkwaliteit = S235 De hoofdmasten worden als pendelstaven beschouwd; de kniklengte komt overeen met de mastlengte.

  belastingcombinatie drukkracht (Frep) [kN]

  Fd (x 1.5) [kN]

  BC01 kopmast 12.7 19.05

  tussenmast 9.1 13.65

  BC02 kopmast 8.2 12.3

  tussenmast 0.2 0.3

  BC03 kopmast 63.3 94.95

  tussenmast 46.6 69.9

  BC04 kopmast 15.5 23.25

  tussenmast 7.7 11.55

  BC05 kopmast 70.3 105.45

  tussenmast 54.1 81.15

  In geval van de kleinste opstelling (zie bijlageA1), worden er 2 koppen tegen elkaar geplaatst. In dit geval zal er een nog hogere belasting op de middenmast optreden. Het verschil in belasting tussen een kopmast en tussenmast is in BC05: 70.3-54.1 = 16.2 kN Indien er 2 koppen tegen elkaar geplaatst worden, zal de belasting op een mast met dit verschil toenemen. De maximale belasting op een hoofdmast wordt dan: Fd,max = 70.3 + 16.2 = 86.5 kN. Knikcapaciteit stalen mast: 276 kN, zie bijlage B1. UC Fd / Fud < 1 70.3 / 276 = 0.25 < 1 OK Hierbij dient in acht te worden genomen dat de doekringen niet aan de hijskabels mogen blijven hangen. Er dienen aparte kabels geplaatst te worden om de ringen aan de top van de mast te bevestigen. Indien de hijskabel tevens de bevestigingskabel van het doek is, komt er een 2x zo grote drukkracht in de mast. Hier is de mast niet op gedimensioneerd. Breekkracht van de kabels (in geval van 2 kabels): Fd,kabel = 86.5 / 2 = 43.25 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de matiaalfactor op kabels m = 2 met een reductie op de eindverbinding vna 0.9

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 53.5 / 0.9 = 118.0 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd.

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  26

  5.2. Hijsring

  De hijsring wordt gemaakt uit 2 ringen van ronde buis 48 x 3 (S235) verbonden met wandstaven 27 x 3. De diameter van de onderste ring is 1.6m. De afstand tussen de wandtaven is 0.34m. Buis 48 x 3: A = 424 mm2

  Wpl = 6084 mm3 Toelaatbare spanning: 235 / 1.1 = 214 N/mm2

  Belasting: De grootste drukkracht in een mast is 234 kN. Dit resulteert in een belasting per m van: 234 / pi x 1.6 = 46.5 kN/m.

  FIGUUR 19, HOEK VAN HET DOEK TPV DE RING

  Fhor = tan 26

  0 x 46.5 = 22.7 kN/m. Ringkracht tgv horizontale belasting: FH = 22.7 x 1.6 / 2 = 18.16 kN. Buigend moment tgv verticale belasting belasting: Mv = 0.34

  2 x 46.5 / 16 = 0.335 kNm UC : 1.1 x 18.16 x 1e3 / (424 x 214) + 1.1 x 0.335 x 1e6 / (6084 x 214) = 0.22 + 0.28 = 0.5 < 1 OK

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  27

  5.3. Randmasten

  Profiel = 76 x 3 S235 Lengte = 4.5 m h.o.h = max 1.5m hoek = 490 De masten worden als pendelstaven beschouwd; de kniklengte komt overeen met de mastlengte.

  belastingcombinatie drukkracht (Frep) [kN]

  Fd (x 1.35) [kN]

  BC01 5.1 6.8

  BC02 9.3 12.55

  BC03 11.0 14.85

  Knikcapaciteit stalen mast: 35.0 kN, zie bijlage B3. Controle 1 Maximale belasting bij BC03: 7.95 kN UC Fd / Fud < 1 14.85 / 35 = 0.42 < 1 OK Controle 2 Controle bij windbelasting + drukkracht

  e = h.o.h / 2 = 1.5/2 = 0.75 Verdeelde Windbelasting op de mast: qd/m = qref x Cp x breedte = 0.5 x 0.8 x 1.5 = 0.6 kN/m.

  Myd = F x q x (3 x l2 - 4 x e2)/ 24 =1.35 x 0.6 x (3 x 4.52 4 x 0.752)/ 24 =1.97 kNm

  Extra drukkracht door Windbelasting op wand:

  Fdruk, additioneel,d = F x qd/m x l / 2 x tan 490 =1.35 x 0.6 x 4.5 / 2 x tan 490 = 2.1 kN

  Extra kracht in spanband:

  Ftrek, additioneel,rep = F x qd/m x l / 2 /cos 490 = 0.6 x 4.5 / 2 / cos 490 = 2.06 kN

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  28

  Controle Knik + buiging: UC: 1.1 x Fd / Fud + 1.1 x Myd / Myud < 1 1.1 x (14.85 + 2.1 )/35 +1.1 x 1.79 / 3.42 = 0.53 + 0.57 = 1.1 > 1 voldoet niet Het betreft een enkele mast die een dergelijk hoge drukkracht heeft. Volledige knikcontrole in bijlage B3

  5.4. Spanbanden

  In artikel 9.3 van NEN-EN 13782 wordt gesteld dat er een factor m=2 aangebracht moet worden op de krachten in spanbanden in de uiterste grenstoestand (Fsd). Dit houdt in dat de breeksterkte van de spanbanden groter moet zijn dan 2x de maximale kracht in de banden. Ftudspanband > m x Fsd = 2 x Fsd Spanbanden worden geproduceerd volgens de EN 12195-2. Hier is een m = 3 voorgeschreven. Dit is 1.5 x groter dan voorgeschreven. Het volstaat dan ook om een spanband toe te passen die een LC (lashing capacity) heeft die gelijk is aan de Frepspanband. Indien niet de LC gegeven is, maar de breekkracht, dient een m = 2 te worden toegepast en worden vergeleken met de Fsd

  6.4.1 Dalbanden

  De dalbanden hebben een LC van 9000 DaN (breeksterkte van 27000 daN). Dit komt overeen met 90 kN. De banden zijn geproduceerd in overeenstemming met de NEN-EN-12195-2. Maximale Frep voor dalbanden: 40 kN (BC02) Fsd (LC) van dalbanden: 90 kN UC Frep / LC = 40 / 90 = 0.44 < 1 OK

  6.4.2 Afspanning dalbanden + middennaadversterking kop

  Maximale Frep voor afspanbanden dalband: 14.4 kN (BC02) UC Frep / LC = 14.4 / 20 = 0. 721 OK

  6.4.3 Afspanning randmasten

  Maximale Frep voor afspanbanden randmasten: Frep,doek + Frep,wand = 6.0 + 2.06 = 8.06 kN Fd = 8.06 x 1.5 = 12.09 kN LC afspanband: 20kN. UC Fd / Fsd = 12.09 / 20 = 0.6 < 1 OK

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  29

  5.5. Afspanning hoofdmasten

  FIGUUR 20, AFSPANNING VAN DE HOOFDMASTEN

  FIGUUR 21, OPPERVLAK 1 FIGUUR 22, OPPERVLAK 2

  Aangenomen wordt dat de kracht uit de windbelasting op het vlak, afgedragen wordt aan de top van de middenmast en de randmasten. Afspanning eerste en laatste mast, lange zijde Verdeelde Windbelasting op de mast (oppervlak 1): Frep,A = qref x Cp x A = 0.738 x 0.75 x 131.9 = 73.0 kN/m. Voor Cp = 0.75 wordt verwezen naar Auslegungen DiBT 5/2000. Fhor, masttop = Frep,A x (4.185/11.80) = 25.9 kN Frep,tuikabel = 25.9 x 1.41 = 36.5 kN Fd,tuikabel = 1.5 x36.5 = 54.8 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de materiaalfactor op kabels m = 2

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 54.8 = 109.2 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd. De verbindingskabels tussen de masttoppen ondervinden een maximale horizontale belasting van 25.9 kN Fhor, masttop = Frep,A x (4.185/11.80) = 25.9 kN Fhor, masttop, d = 1.5 x Frep,A x (4.185/11.80) = 38.85 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de materiaalfactor op kabels m = 2

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 38.85 = 77.7 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  30

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd. Afspanning tussenmasten lange zijde Verdeelde Windbelasting op de mast (oppervlak 2): Frep,A = qref x Cp x A = 0.738 x 0.75x 134.6 = 74.5 kN/m. Voor Cp = 0.75 wordt verwezen naar Auslegungen DiBT 5/2000. Fhor, masttop = Frep,A x (4.565/11.8 ) = 28.8 kN Frep,tuikabel = 28.8 x 1.41 = 40.6 kN Fd,tuikabel = 1.5 x 40.6 = 60.9 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de materiaalfactor op kabels m = 2

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 60.9 = 121.8 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd. De verbindingskabels tussen de masttoppen ondervinden een maximale horizontale belasting van 28.8 kN Fhor, masttop = Frep,A x (4.565/11.8 ) = 28.8 kN Fhor, masttop,d = 1.5 x Frep,A x (4.565/11.8 ) = 43.2 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de materiaalfactor op kabels m = 2

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 43.2 = 86.4 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd.

  FIGUUR 23, AFSPANNING VAN HOOFSMASTEN

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  31

  FIGUUR 24, OPPERVLAK 3

  Afspanning kopzijde Verdeelde Windbelasting op de mast (oppervlak 3): Frep,A = qref x Cp x A = 0.738 x 0.75 x 141.6 = 78.4 kN/m. Voor Cp = 0.75 wordt verwezen naar Auslegungen DiBT 5/2000. Fhor, masttop = Frep,A x (4.446/11.8) = 29.5 kN Frep,tuikabel = 29.5x 1.41 = 41.6 kN Fd,tuikabel = 1.5 x 41.6 = 62.5 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de matiaalfactor op kabels m = 2

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 62.5 = 124.9 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd.

  De verbindingskabels tussen de masttoppen ondervinden een maximale horizontale belasting van 29.5 kN Fhor, masttop = Frep,A x (4.446/11.8) = 29.5 kN Fhor, masttop,d = 1.5 x Frep,A x (4.446/11.8) = 44.25 kN

  Volgens NEN-EN 13782 9.1 is de materiaalfactor op kabels m = 2

  Minimale breukbelasting van de kabel moet zijn: 2 x 44.25 = 88.5 kN Breukbelasting kabel 16mm= 160 kN OK

  De bijborende voorzieningen voor de bevestiging van de kabels (sluitingen, tirfor) moeten van gelijkwaardige capaiteit zijn als de kabel. De hijsvoorziening moet worden geborgd.

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  32

  5.6. Verankering

  Er wordt onderscheid gemaakt in verankering langs de zijkant, op de hoeken en op de kopgevel. Ter plaatse van de versnoering worden twee spantouwen bevestigd, uit de berekening volgt dat deze oneven belast worden. Dit effect komt voort uit de grote lengte van de tent. Voor het bepalen van de benodigde ankers wordt gesteld dat de som van de twee krachten in de spanbanden gelijkmatig verdeeld wordt. Afspanning van de dalbanden en middennaad kop Maximale kracht (Frep) in een band: 22.5 kN.

  Partiele veiligheidsfactor voor bepalen van de ankerbelasting: f = 1,2 (zie 2.2)

  Zd = Frepspanband x f = 1.2 x 22.5 = 27 kN

  Figure 4 & 5, table 5 from NEN-EN 13782

  FIGUUR 25, PRINCIPE VAN TOEGEPASTE ANKER

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  33

  Benodigde capaciteit anker: Zd = 27. kN = Arctan (diepte (=3.5m) / hoogte (=4m) ) = 45 0 Lengte van het anker in de grond l = 145 cm Diameter van het anker d = 4.5 cm Zu,d = 17 d l for dense soils = 17 x 4.5 x 145 = 11.1 kN

  2 ankers toepassen: UC Zd / Zu,d 1 27 / (11.1 x 2) = 1.22

  In totaal 5 banden per afspanning: totale afspankracht is 90 kN, 90 x 1.2 = 108 kN / 11.1 = 9.7 10 ankers. Deze waarden gelden voor dichte, niet samenhangende grond. Voor stijve, samenhangende grond neemt de capaciteit van het anker af tot 59%. Toelaatbaar is dan 10.1 x 0.59= 5.96 kN. Dan dienen er per band 8 ankers geplaatst te worden. Indien meerder ankers geplaatst worden, dienen de ankers ten minste 5 x d uit elkaar te staan om de volledige capaciteit van de ankers te kunnen benutten. Afspanning randmasten op de zijkant

  FIGUUR 26. BC02 KRACHTEN IN SPANBANDEN IN KN (FREP)

  Kracht op de zijanten: 14.7 kN Maximale kracht (Frep) in een band: 14.7 +2.06 (zie 5.3) = 16.76 kN.

  Partiele veiligheidsfactor voor bepalen van de ankerbelasting: f = 1,2 (zie 2.2)

  Zd = Frepspanband x f = 16.76 x 1.2 = 20.1 kN

  Benodigde capaciteit anker: Zd = 20.1kN

  = Arctan (diepte (=4m) / hoogte (=4.5m) ) ) = 41 0

  Lengte van het anker in de grond l = 140 cm

  Diameter van het anker d = 4.5 cm

  Zu,d = 17 d l for dense soils = 16 x 4.5 x 145 = 10.4 kN

  2 ankers toepassen

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  34

  UC Zd / Zu,d 1 20.1 / (2 x 10.4) = 0.96 < 1 OK

  Deze waarden gelden voor dichte, niet samenhangende grond.

  Voor stijve, samenhangende grond neemt de capaciteit van het anker af tot 59%. Toelaatbaar is dan 10.4 x 0.59= 6.13 kN. Dan dienen er per band 3 ankers geplaatst te worden. Indien meerder ankers geplaatst worden, dienen de ankers ten minste 5 x d uit elkaar te staan om de volledige capaciteit van de ankers te kunnen benutten. In sommige randmasten ontstaat een lichte trekkracht doordat het doek opbolt. Als er een vloer in de tent gelegd wordt, dienen de mastvoeten naast de vloer te staan, zodat de horizontale kracht aan de voet van de mast in de vloer kan worden opgenomen. De zijwanden dienen dan niet aan de randmasten te worden vastgemaakt. Als er geen vloer aanwezig is, dienen de masten van een voetspijker te worden voorzien. Afspanning van de randmasten op de versnoeringen: daar worden dubbele banden geplaatst. Afspanning van randmasten op de kop Gemiddelde kracht op de kop: (5.2+6.4+7.7+8.6+9.1+9.7+9.1+8.8+8.5+7.7+6.6)/11 = 7.1 kN Maximale kracht (Frep) in een band: 7.1 +2.06 (zie 5.3) = 9.16 kN.

  Partiele veiligheidsfactor voor bepalen van de ankerbelasting: f = 1,2 (zie 2.2)

  Zd = Frepspanband x f = 9.16 x 1.2 = 10.99 kN

  Benodigde capaciteit anker: Zd = 10.99 kN

  = Arctan (diepte (=4m) / hoogte (=4.5m) ) ) = 41 0

  Lengte van het anker in de grond l = 140 cm

  Diameter van het anker d = 4.5 cm

  Zu,d = 17 d l for dense soils = 16 x 4.5 x 145 = 10.4 kN

  1 ankers toepassen

  UC Zd / Zu,d 1 10.9 / (1 x 10.4) = 1.04 1 acceptabel

  Deze waarden gelden voor dichte, niet samenhangende grond.

  Voor stijve, samenhangende grond neemt de capaciteit van het anker af tot 59%. Toelaatbaar is dan 10.4 x 0.59= 6.13 kN. Dan dienen er per band 2 ankers geplaatst te worden. Indien meerder ankers geplaatst worden, dienen de ankers ten minste 5 x d uit elkaar te staan om de volledige capaciteit van de ankers te kunnen benutten. In sommige randmasten ontstaat een lichte trekkracht doordat het doek opbolt. Als er een vloer in de tent gelegd wordt, dienen de mastvoeten naast de vloer te staan, zodat de horizontale kracht aan de voet van de mast in de vloer kan worden opgenomen. De zijwanden dienen dan niet aan de randmasten te worden vastgemaakt. Als er geen vloer aanwezig is, dienen de masten van een voetspijker te worden voorzien. Afspanning hoofdmasten Maximale kracht (Frep) in een tuikabel: 41.6 kN.

  Partiele veiligheidsfactor voor bepalen van de ankerbelasting: f = 1,2 (zie 2.2)

  Zd = Frepspanband x f = 41.6 x 1.2 = 49.9 kN

  Benodigde capaciteit anker: Zd = 49.9 kN

  = Arctan (diepte (=18m) / hoogte (=18m) ) = 45 0

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  35

  Lengte van het anker in de grond l = 140 cm

  Diameter van het anker d = 4.5 cm

  Zu,d = 17 d l for dense soils = 17 x 4.5 x 140 = 10.7 kN

  5 ankers toepassen

  UC Zd / Zu,d 1 49.9 / (5 x 10.7) = 0.93 < 1 OK

  Deze waarden gelden voor dichte, niet samenhangende grond.

  Voor stijve, samenhangende grond neemt de capaciteit van het anker af tot 59%. Toelaatbaar is dan 10.7 x 0.59= 6.3 kN. Dan dienen er per kabel 8 ankers geplaatst te worden Indien meerder ankers geplaatst worden, dienen de ankers ten minste 5 x d uit elkaar te staan om de volledige capaciteit van de ankers te kunnen benutten. Ankertesten volgens NEN-EN 13782 De ervaring leert dat ankers vaak een veel hogere capaciteit bezitten dan met deze berekening kan worden aangetoond. Het is mogelijk om op locatie een proef uit te voeren om vast te stellen wat de capaciteit van het anker is.

  Ankertesten moeten volgens onderstaande procedure worden uitgevoerd:

  Er moeten verspreid over het terrein een drietal ankers loodrecht in de grond geslagen worden. Met behulp van een urnster moet in de werkrichting van de kracht die op het anker werkt, aan het anker getrokken worden. De grootst optredende kracht moet genoteerd worden. De verplaatsing van het anker mag niet zo groot zijn, dat er gevaar voor instabiliteit van de constructie of overschrijding van toelaatbare spanningen optreedt. De laagste van drie gevonden waarden moet als toelaatbare waarden worden genomen.

  Ter illustratie:

  Optredende kracht in de banden: Frep = 16.2 kN Fsdspanband = 1.2 x Frep = 1.2 x 16.2 = 19.4 kN

  Een partile veiligheidsfactor van = 1.6 moet worden aangebracht op de belasting in de uiterste grenstoestand (Fsdspanband = 6.72kN) en worden vergeleken met de laagste test waarde om de capaciteit van een anker vast te stellen.

  Zu,dtest > 1.6 x Fsd = 1.6 x 19.4 = 31.1 kN

  Als bijvoorbeeld uit de ankertest blijkt dat de minimale ankercapaciteit 16 kN (1600 kg) is, dan zijn er 2 ankers per spanband nodig: 2x 16 = 32 kN > Zu,dtest.

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  36

  5.7. Doek

  Er wordt aangenomen dat het doek geproduceerd is volgens NEN-EN 10204 3.1. Controle van de doekspanningen: De doekspanningen blijven in alle gevallen onder de 14.93 kN/m.

  ud = 84 / 2.5 = 33 kN/m in kettingrichting ud = 80 / 2.5 = 32 kN/m in inslagrichting d,ketting = rep x 1.5 = 14.93 x 1.5 = 22.4 kN/m d,inslag = rep x 1.5 = 14.93 x 1.5 = 22.4 kN/m UC d,ketting / ud = 22.4 / 33 = 0.67 < 1 ok UC d,inslag / ud = 22.4 / 32 = 0.7 < 1 ok

  5.8. Versnoering

  Om de doeken hanteerbaar te houden, wordt de constructie voorzien van doekdelingen die middels versnoeringen aan elkaar gemaakt worden. De versnoering wordt middels de zogenaamde Jacobsladder gemaakt.

  De capaciteit van een dergelijke verbinding is 400 kg per oog. Bij een dubbele rij ringen en een onderlinge afstand van 20 cm, is de capaciteit van de verbinding 40 kN/m. In de NEN EN 13782 wordt gesteld dat er een m = 2 aanwezig moet zijn op de uiterste grenstoestand van verbindingen. Om te onderzoeken wat de doekspanning loodrecht op de versnoeringen is, wordt voor BC02 en BC03 de doekspanning in inslagrichting nader bekeken:

  FIGUUR 27., BC02 DOEKSPANNING IN INSLAGRICHTING (LOODRECHT OP VERSNOERING)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  37

  FIGUUR 28. BC03 DOEKSPANNING IN INSLAG IS LAGER DAN 10 KN/M (LOODRE CHT OP VERSNOERING)

  De maximale doekspanning in de inslagrichting is in BC02 maximaal 9.1 kN/m. In BC03 is dit overal lager dan 10 kN/m. Maximale doekspanning in inslag: UC d,inslag / ud,verbinding = (9.1x1.5) / (40 /2) = 0.68 < 1 voldoet

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  38

  6. Bijlagen

  A Tekeningen Versterkingen Veiligheidskabels B Knikberekening hoofdmast Knikberekening zijwandmast Knikberekening mast tpv dalband C Belastinggevallen D Oplegreacties E Specificaties toegepaste materialen

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  39

  Bijlage A1: Ankerplan + afmetingen gemodelleerde constructie

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  40

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  41

  Bijlage B1: Knikberekening van Hoofdmast

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  42

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  43

  Bijlage B2: Knikberekening van mast tpv dalband en middennaad kop

  Centrisch belaste kolom eventueel in combinatie met een q-last. (staal)

  staaf : (NEN 6770,art.12.3.1.2.1)

  Belastingen instabiliteitskromme c

  Fd= 16,950 N doorsnedeklasse (1,2,3) 2

  My;s;d = 1,790,000 Nmm y = sterke as

  Mz;s;d = 0 Nmm kipstabiliteit (j/n): par 12.2 : n

  qeg;rep = 0.054 N/mm

  Balktype: buis diameter = 76 mm

  wanddikte = 3 mm

  Iy= 459074 mm4

  Iz= 459074 mm4

  ly;buc= 4500 mm

  Wyel = 12081 mm^3 lz;buc= 4500 mm

  Wzel = 12081 mm^3 n.v.t. h= 76 mm n.v.t.

  Wypl = 15996 mm^3 b= 76 mm n.v.t.

  Wzpl = 15996 mm^3 n.v.t. tf= 3 mm n.v.t.

  A = 688 mm2

  Ed= 210000 N/mm2

  vol. Massa = 0.0000785 N/mm3

  fyd= 214 N/mm2

  Capaciteit berekeningen

  Ncud = A * fy;d = 147234 N

  F;ye = pi2

  * Ed * Iy/(l;y;buc2) = 46939 N

  F;ze = pi2

  * Ed * Iz/(l;z;buc2) = 46939 N

  l;y;rel = (N;cud/F;ye)0.5

  = 1.77

  l;z;rel = (N;cud/F;ze)0.5

  = 1.77

  l;rel = zeta*(l;z;buc * h * f;yd / (b * tf * Ed))0.5

  = 1.63

  zeta = 1.32

  wy;buc = 0.24

  wz;buc = 0.24 a k= 0.49

  wkip = 1.00 lo= 0.20

  M;yud;el = 2,585,311 Nmm w;ybuc*N;cud = 35 kN

  M;zud;el = 2,585,311 Nmm w;zbuc*N;cud = 35 kN

  M;yud= 3,423,144 Nmm

  M;zud = 3,423,144 Nmm

  Toetsing / controle

  toetsing 1 (normaalkrachtcontrole)

  N;csd/N;cud < 1

  controle 0.12 < 1 VOLDOET

  toetsing 2 (moment om sterke as)

  M;y;s;d;el/M;y;u;d;el < 1 (q > 0)

  controle 0.69 < 1 VOLDOET

  toetsing 3 (moment om zwakke as)

  M;z;s;d;el/M;z;u;d;el < 1 (q > 0)

  controle 0.00 < 1 VOLDOET

  toetsing 4 (F om de sterke as)

  N;csd / (w;ybuc*N;cud) < 1

  controle 0.48 < 1 VOLDOET

  toetsing 5 (F om de zwakke as)

  N;csd/(w;zbuc*N;cud) < 1

  controle 0.48 < 1 VOLDOET

  toetsing 6 (F+M sterke as)

  1.1*N;csd/(w;ybuc*N;cud)+1.1*M;y;s;d/(wkip*M;yud) < 1

  controle 1.10 < 1 VOLDOET NIET

  toetsing 7 (F+M zwakke as)

  1.1*N;csd/(w;zbuc*N;cud)+1.1*M;z;s;d/M;zud < 1

  controle 0.00 < 1 n.v.t. (q=0 -> tweede controle maatgevend)

  Overzicht controle

  controle op: 1 - normaalkracht : 0.12 < 1 VOLDOET

  2 - moment om sterke as : 0.69 < 1 VOLDOET

  3 - moment om zwakke as : 0.00 < 1 VOLDOET

  4 - F om de sterke as : 0.48 < 1 VOLDOET

  5 - F om de zwakke as : 0.48 < 1 VOLDOET

  6 - F+M om de sterke as : 1.10 < 1 VOLDOET NIET

  7 - F+M om de zwakke as : 0.00 < 1 n.v.t. (q=0 -> tweede controle maatgevend)

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  44

  Bijlage C: Belastinggevallen BC01

  BC02

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  45

  BC03

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  46

  Bijlage D: Oplegreacties

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  47

  Oplegreacties NEVADA 36m, representatieve waarden

  nr coordinaten BC01 BC02 BC03

  X Y Z Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx Fy Fz

  [m] [m] [m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

  40010001 0.00 -12.00 0.00 0.01 0.00 2.26 0.02 0.01 1.51 0.22 -0.10 6.82

  40010160 0.00 -13.50 0.00 0.01 0.00 1.13 0.00 0.00 0.14 0.13 -0.07 5.06

  40010163 0.00 -15.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.01 0.00 0.31 0.07 -0.06 4.00

  40010166 0.00 -16.50 0.00 0.00 0.00 0.78 0.02 0.01 0.83 0.03 -0.04 2.96

  40010169 0.00 -18.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.04 0.01 1.46 0.01 -0.03 2.18

  40010172 0.00 -19.50 0.00 -0.02 0.00 6.31 0.18 0.09 10.85 0.01 -0.15 13.28

  40010175 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.03 0.01 0.86 0.01 -0.02 1.96

  40010178 0.00 -22.50 0.00 0.00 0.00 0.68 -0.02 0.00 -0.54 0.02 -0.03 2.58

  40010181 0.00 -24.00 0.00 0.00 0.00 0.72 -0.03 -0.01 -1.42 0.05 -0.04 3.38

  40010184 0.00 -25.50 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 -0.01 -0.92 0.11 -0.05 4.49

  40010187 0.12 -10.61 0.00 0.00 0.00 1.13 0.02 0.02 1.59 0.03 -0.04 3.32

  40010189 0.47 -9.27 0.00 0.00 0.00 1.18 0.03 0.02 1.90 0.02 -0.04 3.43

  40010191 1.03 -7.99 0.00 0.00 0.00 1.25 0.04 0.01 2.03 0.01 -0.04 3.38

  40010193 1.77 -6.81 0.00 0.00 0.00 1.13 0.04 0.01 1.91 0.01 -0.04 3.17

  40010195 2.65 -5.73 0.00 0.00 0.00 1.11 0.04 0.01 1.75 0.00 -0.04 3.09

  40010197 3.64 -4.76 0.00 0.00 0.00 1.17 0.04 0.00 1.55 0.00 -0.04 3.21

  40010199 4.73 -3.89 0.00 0.00 0.00 1.04 0.03 0.00 1.09 -0.01 -0.04 2.93

  40010201 5.89 -3.12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.02 0.00 0.67 -0.01 -0.03 2.85

  40010203 7.11 -2.45 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.22 -0.01 -0.03 2.78

  40010205 8.37 -1.86 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 -0.17 -0.01 -0.03 2.76

  40010207 9.67 -1.36 0.00 0.00 0.00 0.90 -0.01 0.00 -0.40 -0.01 -0.02 2.72

  40010209 11.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 1.59 -0.01 0.01 -1.24 -0.01 -0.12 5.20

  40010211 12.37 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 -0.43 -0.01 -0.09 4.43

  40010213 13.77 -0.34 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 -0.81 -0.01 -0.07 4.43

  40010215 15.17 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.01 -1.26 -0.01 -0.06 4.32

  40010217 16.58 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.02 -1.49 0.00 -0.06 4.31

  40010219 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.02 -1.55 0.00 -0.06 4.33

  40010221 0.00 -27.00 0.00 0.01 0.00 1.44 0.00 0.00 -0.32 0.38 -0.08 7.60

  40010224 0.00 -28.50 0.00 0.00 0.00 0.81 -0.01 -0.01 -1.00 0.11 -0.04 4.62

  40010227 0.00 -30.00 0.00 0.00 0.00 0.71 -0.03 -0.01 -1.63 0.04 -0.03 3.31

  40010230 0.00 -31.50 0.00 0.00 0.00 0.64 -0.03 0.00 -0.83 0.02 -0.02 2.38

  40010233 0.00 -33.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.01 0.00 0.39 0.01 -0.02 1.78

  40010236 0.00 -34.50 0.00 -0.02 0.00 5.25 0.12 0.03 7.56 -0.01 -0.06 11.16

  40010239 0.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.01 0.00 0.30 0.01 -0.01 1.75

  40010242 0.00 -37.50 0.00 0.00 0.00 0.64 -0.03 0.00 -1.00 0.02 -0.01 2.37

  40010245 0.00 -39.00 0.00 0.00 0.00 0.68 -0.04 -0.01 -1.73 0.04 -0.02 3.24

  40010248 0.00 -40.50 0.00 0.00 0.00 0.77 -0.01 0.00 -1.01 0.11 -0.02 4.48

  40010251 0.00 -42.00 0.00 0.01 0.00 1.41 0.00 0.00 -0.26 0.38 -0.03 7.69

  40010254 0.00 -43.50 0.00 0.00 0.00 0.80 -0.01 0.00 -1.07 0.11 -0.01 4.62

  40010257 0.00 -45.00 0.00 0.00 0.00 0.69 -0.04 0.00 -1.78 0.04 -0.01 3.23

  40010260 0.00 -46.50 0.00 0.00 0.00 0.62 -0.03 0.00 -0.94 0.02 0.00 2.29

  40010263 0.00 -48.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.01 0.00 0.32 0.01 0.00 1.71

  40010266 0.00 -49.50 0.00 -0.02 0.00 5.24 0.12 0.00 7.59 -0.01 0.00 11.06

  40010269 0.00 -51.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.01 0.00 0.28 0.01 0.00 1.73

  40010272 0.00 -52.50 0.00 0.00 0.00 0.63 -0.03 0.00 -1.02 0.02 0.00 2.35

  40010275 0.00 -54.00 0.00 0.00 0.00 0.68 -0.04 0.00 -1.74 0.04 0.00 3.22

  40010278 0.00 -55.50 0.00 0.00 0.00 0.77 -0.01 0.00 -1.02 0.11 0.01 4.46

  40010281 0.12 -88.39 0.00 0.00 0.00 1.12 0.01 -0.01 1.48 0.03 0.04 3.28

  40010283 0.47 -89.73 0.00 0.00 0.00 1.19 0.03 -0.02 1.82 0.02 0.04 3.44

  40010285 1.03 -91.01 0.00 0.00 0.00 1.26 0.03 -0.01 1.93 0.01 0.04 3.39

  40010287 1.77 -92.19 0.00 0.00 0.00 1.14 0.04 -0.01 1.83 0.01 0.04 3.18

  40010289 2.65 -93.27 0.00 0.00 0.00 1.10 0.04 -0.01 1.66 0.00 0.03 3.08

  40010291 3.64 -94.24 0.00 0.00 0.00 1.07 0.03 0.00 1.41 0.00 0.03 3.01

  40010293 4.73 -95.11 0.00 0.00 0.00 1.11 0.03 0.00 1.11 -0.01 0.04 3.09

  40010295 5.89 -95.88 0.00 0.00 0.00 1.01 0.01 0.00 0.64 -0.01 0.03 2.91

  40010297 7.11 -96.55 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.19 -0.01 0.03 2.77

  40010299 8.37 -97.14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 -0.17 -0.01 0.03 2.74

  40010301 9.67 -97.64 0.00 0.00 0.00 0.83 -0.01 0.00 -0.39 -0.02 0.02 2.70

  40010303 11.00 -98.06 0.00 0.00 0.00 1.76 -0.01 -0.01 -1.44 -0.01 0.12 5.32

  40010305 12.37 -98.40 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 -0.39 -0.01 0.09 4.38

  40010307 13.77 -98.66 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 -0.77 -0.01 0.08 4.49

  40010309 15.17 -98.85 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 -0.01 -1.23 -0.01 0.06 4.32

  40010311 16.58 -98.96 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 -0.02 -1.49 0.00 0.06 4.31

  40010313 18.00 -99.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 -0.02 -1.56 0.00 0.06 4.34

  40010316 0.00 -57.00 0.00 0.01 0.00 1.41 0.00 0.00 -0.26 0.38 0.02 7.69

  40010370 35.88 -88.39 0.00 0.00 0.00 1.19 -0.02 -0.01 1.60 -0.03 0.04 3.42

  40010372 35.53 -89.73 0.00 0.00 0.00 1.21 -0.03 -0.02 1.82 -0.02 0.04 3.48

  40010374 34.97 -91.01 0.00 0.00 0.00 1.25 -0.03 -0.01 1.93 -0.01 0.04 3.40

  40010376 34.23 -92.19 0.00 0.00 0.00 1.14 -0.04 -0.01 1.82 -0.01 0.04 3.18

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  48

  40010378 33.35 -93.27 0.00 0.00 0.00 1.10 -0.04 -0.01 1.67 0.00 0.03 3.10

  40010380 32.36 -94.24 0.00 0.00 0.00 1.16 -0.04 0.00 1.47 0.00 0.03 3.21

  40010382 31.27 -95.11 0.00 0.00 0.00 1.03 -0.03 0.00 1.02 0.01 0.04 2.94

  40010384 30.11 -95.88 0.00 0.00 0.00 0.99 -0.01 0.00 0.61 0.01 0.03 2.85

  40010386 28.89 -96.55 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.18 0.01 0.03 2.78

  40010388 27.63 -97.14 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 -0.18 0.01 0.03 2.75

  40010390 26.33 -97.64 0.00 0.00 0.00 0.84 0.01 0.00 -0.36 0.01 0.02 2.69

  40010392 25.00 -98.06 0.00 0.00 0.00 1.69 0.01 -0.01 -1.41 0.01 0.12 5.23

  40010394 23.63 -98.40 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 -0.40 0.01 0.09 4.40

  40010396 22.23 -98.66 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 -0.77 0.01 0.08 4.51

  40010398 20.83 -98.85 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 -0.01 -1.23 0.00 0.06 4.32

  40010400 19.42 -98.96 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 -0.02 -1.50 0.00 0.06 4.32

  40010403 36.00 -57.00 0.00 -0.01 0.00 1.41 0.00 0.00 -0.32 -0.38 0.03 7.67

  40010420 35.88 -10.61 0.00 0.00 0.00 1.13 -0.01 0.01 1.58 -0.03 -0.04 3.32

  40010422 35.53 -9.27 0.00 0.00 0.00 1.18 -0.03 0.02 1.88 -0.02 -0.04 3.45

  40010424 34.97 -7.99 0.00 0.00 0.00 1.24 -0.04 0.01 2.00 -0.01 -0.04 3.39

  40010426 34.23 -6.81 0.00 0.00 0.00 1.14 -0.04 0.01 1.89 -0.01 -0.04 3.19

  40010428 33.35 -5.73 0.00 0.00 0.00 1.10 -0.04 0.01 1.73 0.00 -0.03 3.08

  40010430 32.36 -4.76 0.00 0.00 0.00 1.07 -0.04 0.00 1.47 0.00 -0.03 3.01

  40010432 31.27 -3.89 0.00 0.00 0.00 1.11 -0.03 0.00 1.17 0.01 -0.04 3.10

  40010434 30.11 -3.12 0.00 0.00 0.00 1.02 -0.02 0.00 0.70 0.01 -0.03 2.92

  40010436 28.89 -2.45 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.23 0.01 -0.03 2.78

  40010438 27.63 -1.86 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 -0.17 0.01 -0.03 2.75

  40010440 26.33 -1.36 0.00 0.00 0.00 0.89 0.01 0.00 -0.43 0.01 -0.02 2.74

  40010442 25.00 -0.94 0.00 0.00 0.00 1.67 0.01 0.01 -1.28 0.01 -0.12 5.29

  40010444 23.63 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 -0.42 0.01 -0.09 4.41

  40010446 22.23 -0.34 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 -0.82 0.01 -0.07 4.42

  40010448 20.83 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.01 -1.26 0.01 -0.06 4.31

  40010450 19.42 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.02 -1.49 0.00 -0.06 4.30

  40010469 36.00 -12.00 0.00 -0.01 0.00 2.22 -0.02 0.01 1.48 -0.22 -0.10 6.79

  40010471 36.00 -55.50 0.00 0.00 0.00 0.77 0.01 0.00 -1.03 -0.11 0.01 4.50

  40010474 36.00 -54.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.04 0.00 -1.77 -0.04 0.00 3.24

  40010477 36.00 -52.50 0.00 0.00 0.00 0.63 0.03 0.00 -1.05 -0.02 0.00 2.37

  40010480 36.00 -51.00 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.01 0.00 0.27 -0.01 0.00 1.73

  40010483 36.00 -49.50 0.00 0.02 0.00 5.24 -0.12 0.00 7.70 0.01 0.00 11.04

  40010485 36.00 -48.00 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.01 0.00 0.31 -0.01 0.00 1.70

  40010488 36.00 -46.50 0.00 0.00 0.00 0.62 0.03 0.00 -0.98 -0.02 0.00 2.31

  40010491 36.00 -45.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.04 0.00 -1.82 -0.04 -0.01 3.26

  40010494 36.00 -43.50 0.00 0.00 0.00 0.80 0.01 0.00 -1.08 -0.11 -0.01 4.64

  40010497 36.00 -42.00 0.00 -0.01 0.00 1.41 0.00 0.00 -0.31 -0.38 -0.03 7.67

  40010500 36.00 -40.50 0.00 0.00 0.00 0.77 0.01 0.00 -1.02 -0.11 -0.02 4.51

  40010503 36.00 -39.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.04 -0.01 -1.76 -0.04 -0.02 3.26

  40010506 36.00 -37.50 0.00 0.00 0.00 0.63 0.03 0.00 -1.04 -0.02 -0.01 2.40

  40010509 36.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.01 0.00 0.29 -0.01 -0.01 1.75

  40010512 36.00 -34.50 0.00 0.02 0.00 5.24 -0.12 0.04 7.67 0.01 -0.07 11.14

  40010514 36.00 -33.00 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.01 0.00 0.38 -0.01 -0.01 1.77

  40010517 36.00 -31.50 0.00 0.00 0.00 0.63 0.03 0.00 -0.87 -0.02 -0.02 2.39

  40010520 36.00 -30.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.03 -0.01 -1.67 -0.04 -0.03 3.33

  40010523 36.00 -28.50 0.00 0.00 0.00 0.80 0.01 -0.01 -1.01 -0.11 -0.04 4.65

  40010526 36.00 -27.00 0.00 -0.01 0.00 1.43 0.00 0.00 -0.37 -0.37 -0.08 7.59

  40010529 36.00 -25.50 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 -0.01 -0.93 -0.11 -0.05 4.52

  40010532 36.00 -24.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.03 -0.01 -1.45 -0.05 -0.04 3.40

  40010535 36.00 -22.50 0.00 0.00 0.00 0.68 0.02 0.00 -0.57 -0.02 -0.03 2.59

  40010538 36.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.62 -0.03 0.01 0.88 -0.01 -0.02 1.94

  40010541 36.00 -19.50 0.00 0.02 0.00 6.31 -0.18 0.09 10.96 -0.01 -0.16 13.26

  40010543 36.00 -18.00 0.00 0.00 0.00 0.66 -0.05 0.01 1.52 -0.01 -0.03 2.15

  40010546 36.00 -16.50 0.00 0.00 0.00 0.79 -0.02 0.01 0.85 -0.03 -0.04 2.96

  40010549 36.00 -15.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.28 -0.07 -0.06 4.03

  40010552 36.00 -13.50 0.00 -0.01 0.00 1.12 0.00 0.00 0.12 -0.13 -0.07 5.09

  40010627 0.00 -58.50 0.00 0.00 0.00 0.80 -0.01 0.00 -1.07 0.11 0.02 4.62

  40010629 0.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.69 -0.04 0.01 -1.77 0.04 0.02 3.26

  40010631 0.00 -61.50 0.00 0.00 0.00 0.63 -0.03 0.00 -0.93 0.02 0.01 2.32

  40010633 0.00 -63.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.01 0.00 0.34 0.01 0.01 1.74

  40010635 0.00 -64.50 0.00 -0.02 0.00 5.23 0.11 -0.04 7.52 -0.01 0.06 11.15

  40010637 0.00 -66.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.01 0.00 0.33 0.01 0.01 1.81

  40010639 0.00 -67.50 0.00 0.00 0.00 0.65 -0.03 0.01 -0.93 0.02 0.02 2.44

  40010641 0.00 -69.00 0.00 0.00 0.00 0.69 -0.03 0.01 -1.62 0.04 0.03 3.29

  40010643 0.00 -70.50 0.00 0.00 0.00 0.77 -0.01 0.01 -0.99 0.11 0.04 4.46

  40010645 0.00 -72.00 0.00 0.01 0.00 1.42 0.00 0.00 -0.34 0.38 0.07 7.57

  40010647 0.00 -73.50 0.00 0.00 0.00 0.81 -0.01 0.01 -1.02 0.12 0.05 4.63

  40010649 0.00 -75.00 0.00 0.00 0.00 0.72 -0.03 0.01 -1.57 0.05 0.04 3.40

  40010651 0.00 -76.50 0.00 0.00 0.00 0.65 -0.02 0.01 -0.65 0.02 0.03 2.53

  40010653 0.00 -78.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.02 -0.01 0.67 0.01 0.02 1.91

  40010655 0.00 -79.50 0.00 -0.02 0.00 5.50 0.14 -0.08 9.17 -0.01 0.13 11.83

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  49

  40010657 0.00 -81.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.04 -0.01 1.19 0.01 0.03 2.19

  40010659 0.00 -82.50 0.00 0.00 0.00 0.79 0.02 -0.01 0.63 0.03 0.04 3.05

  40010661 0.00 -84.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.20 0.07 0.05 4.01

  40010663 0.00 -85.50 0.00 0.01 0.00 1.12 0.00 0.00 0.06 0.13 0.07 5.00

  40010665 0.00 -87.00 0.00 0.01 0.00 2.08 0.02 -0.01 1.32 0.21 0.09 6.71

  40010666 36.00 -87.00 0.00 -0.02 0.00 1.96 -0.02 -0.01 1.14 -0.23 0.09 6.45

  40010667 36.00 -85.50 0.00 -0.01 0.00 1.13 0.00 0.00 0.11 -0.13 0.07 5.04

  40010669 36.00 -84.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.19 -0.07 0.06 4.03

  40010671 36.00 -82.50 0.00 0.00 0.00 0.79 -0.02 -0.01 0.63 -0.03 0.04 3.05

  40010673 36.00 -81.00 0.00 0.00 0.00 0.64 -0.04 -0.01 1.24 -0.01 0.03 2.16

  40010675 36.00 -79.50 0.00 0.02 0.00 5.50 -0.14 -0.08 9.27 0.01 0.14 11.79

  40010677 36.00 -78.00 0.00 0.00 0.00 0.59 -0.02 -0.01 0.66 -0.01 0.02 1.91

  40010679 36.00 -76.50 0.00 0.00 0.00 0.65 0.02 0.01 -0.69 -0.02 0.03 2.54

  40010681 36.00 -75.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.03 0.01 -1.61 -0.05 0.04 3.43

  40010683 36.00 -73.50 0.00 0.00 0.00 0.81 0.01 0.01 -1.03 -0.12 0.05 4.65

  40010685 36.00 -72.00 0.00 -0.01 0.00 1.41 0.00 0.00 -0.39 -0.37 0.07 7.56

  40010687 36.00 -70.50 0.00 0.00 0.00 0.77 0.01 0.01 -1.00 -0.11 0.04 4.49

  40010689 36.00 -69.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.03 0.01 -1.66 -0.04 0.03 3.31

  40010691 36.00 -67.50 0.00 0.00 0.00 0.64 0.03 0.01 -0.96 -0.02 0.02 2.46

  40010693 36.00 -66.00 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.01 0.00 0.33 -0.01 0.01 1.80

  40010695 36.00 -64.50 0.00 0.02 0.00 5.23 -0.12 -0.04 7.63 0.01 0.07 11.14

  40010697 36.00 -63.00 0.00 0.00 0.00 0.57 -0.01 0.00 0.33 -0.01 0.01 1.73

  40010699 36.00 -61.50 0.00 0.00 0.00 0.63 0.03 0.00 -0.97 -0.02 0.01 2.35

  40010701 36.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.04 0.01 -1.82 -0.04 0.02 3.29

  40010703 36.00 -58.50 0.00 0.00 0.00 0.80 0.01 0.00 -1.08 -0.11 0.02 4.65

  40020003 -4.00 -12.00 0.00 -4.17 0.00 -4.67 -6.49 -0.07 -7.20 -12.47 0.19 -13.53

  40020162 -4.00 -13.50 0.00 -2.27 0.00 -2.54 -2.63 -0.03 -2.94 -8.44 0.13 -9.22

  40020165 -4.00 -15.00 0.00 -1.84 0.00 -2.07 -6.00 -0.06 -6.61 -5.69 0.09 -6.28

  40020168 -4.00 -16.50 0.00 -1.50 0.00 -1.68 -8.90 -0.08 -9.70 -3.71 0.06 -4.13

  40020171 -4.00 -18.00 0.00 -1.22 0.00 -1.37 -9.68 -0.09 -10.52 -2.63 0.04 -2.94

  40020174 -4.00 -19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.41 -0.05 -5.97 -0.94 0.01 -1.06

  40020177 -4.00 -21.00 0.00 -1.18 0.00 -1.33 -10.20 -0.09 -11.07 -2.33 0.03 -2.60

  40020180 -4.00 -22.50 0.00 -1.40 0.00 -1.57 -10.06 -0.08 -10.92 -3.16 0.04 -3.53

  40020183 -4.00 -24.00 0.00 -1.62 0.00 -1.81 -6.88 -0.05 -7.56 -4.76 0.06 -5.27

  40020186 -4.00 -25.50 0.00 -1.97 0.00 -2.21 -2.30 -0.02 -2.57 -7.67 0.09 -8.41

  40020223 -4.00 -27.00 0.00 -3.83 0.00 -4.28 -0.90 -0.01 -1.02 -16.48 0.18 -17.54

  40020226 -4.00 -28.50 0.00 -2.03 0.00 -2.27 -2.34 -0.02 -2.62 -7.92 0.08 -8.66

  40020229 -4.00 -30.00 0.00 -1.63 0.00 -1.83 -6.89 -0.04 -7.57 -4.63 0.05 -5.13

  40020232 -4.00 -31.50 0.00 -1.36 0.00 -1.52 -9.76 -0.06 -10.61 -2.88 0.03 -3.22

  40020235 -4.00 -33.00 0.00 -1.16 0.00 -1.30 -9.91 -0.05 -10.76 -2.07 0.02 -2.32

  40020238 -4.00 -34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.28 -0.03 -5.84 -0.63 0.00 -0.71

  40020241 -4.00 -36.00 0.00 -1.15 0.00 -1.29 -9.94 -0.05 -10.80 -2.04 0.01 -2.29

  40020244 -4.00 -37.50 0.00 -1.37 0.00 -1.53 -9.90 -0.04 -10.75 -2.89 0.02 -3.23

  40020247 -4.00 -39.00 0.00 -1.59 0.00 -1.79 -6.89 -0.02 -7.57 -4.54 0.03 -5.04

  40020250 -4.00 -40.50 0.00 -1.98 0.00 -2.22 -2.41 -0.01 -2.69 -7.66 0.04 -8.39

  40020253 -4.00 -42.00 0.00 -3.87 0.00 -4.32 -0.99 0.00 -1.12 -16.66 0.07 -17.73

  40020256 -4.00 -43.50 0.00 -2.05 0.00 -2.30 -2.50 0.00 -2.79 -7.90 0.02 -8.65

  40020259 -4.00 -45.00 0.00 -1.62 0.00 -1.81 -7.03 -0.01 -7.73 -4.50 0.01 -4.99

  40020262 -4.00 -46.50 0.00 -1.34 0.00 -1.50 -9.83 -0.01 -10.68 -2.77 0.01 -3.09

  40020265 -4.00 -48.00 0.00 -1.14 0.00 -1.29 -9.92 0.00 -10.77 -1.98 0.00 -2.22

  40020268 -4.00 -49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.27 0.00 -5.83 -0.60 0.00 -0.68

  40020271 -4.00 -51.00 0.00 -1.15 0.00 -1.29 -9.94 0.01 -10.79 -2.01 0.00 -2.25

  40020274 -4.00 -52.50 0.00 -1.36 0.00 -1.53 -9.90 0.01 -10.76 -2.85 0.00 -3.18

  40020277 -4.00 -54.00 0.00 -1.59 0.00 -1.78 -6.90 0.01 -7.58 -4.50 -0.01 -4.99

  40020280 -4.00 -55.50 0.00 -1.97 0.00 -2.20 -2.42 0.01 -2.70 -7.63 -0.02 -8.36

  40020317 -3.82 -9.93 0.00 -1.79 0.31 -2.04 -4.29 0.69 -4.85 -4.92 0.92 -5.57

  40020318 -3.30 -7.94 0.00 -1.72 0.60 -2.05 -4.98 1.67 -5.84 -4.71 1.71 -5.57

  40020319 -2.50 -6.12 0.00 -1.68 0.89 -2.14 -5.18 2.65 -6.45 -4.24 2.31 -5.38

  40020320 -1.48 -4.48 0.00 -1.44 1.04 -2.00 -4.94 3.42 -6.66 -3.70 2.71 -5.11

  40020321 -0.30 -3.03 0.00 -1.32 1.21 -2.01 -4.67 4.12 -6.89 -3.31 3.10 -5.05

  40020322 1.00 -1.76 0.00 -1.29 1.46 -2.20 -4.48 4.87 -7.32 -3.14 3.62 -5.34

  40020323 -4.92 -20.37 0.00 -9.22 -1.63 -8.44 -34.59 -6.27 -31.14 -10.86 -1.80 -9.91

  40020324 -4.92 -18.63 0.00 -8.99 1.58 -8.23 -31.06 5.16 -27.97 -15.83 2.95 -14.45

  40020325 2.38 -0.66 0.00 -1.06 1.47 -2.04 -3.78 4.95 -6.89 -2.57 3.62 -4.95

  40020326 3.82 0.30 0.00 -0.93 1.53 -2.02 -3.21 5.02 -6.60 -2.21 3.74 -4.85

  40020327 5.30 1.12 0.00 -0.78 1.55 -1.95 -2.53 4.78 -6.01 -1.88 3.80 -4.73

  40020328 6.82 1.82 0.00 -0.64 1.53 -1.87 -1.84 4.16 -5.07 -1.60 3.89 -4.69

  40020329 8.36 2.42 0.00 -0.55 1.58 -1.88 -1.21 3.29 -3.92 -1.31 3.89 -4.59

  40020330 9.92 2.91 0.00 -0.82 2.93 -3.42 -1.40 4.85 -5.63 -2.34 8.56 -9.75

  40020331 11.52 3.31 0.00 -0.33 1.50 -1.72 -0.07 0.32 -0.37 -1.36 6.40 -7.21

  40020332 13.13 3.61 0.00 -0.21 1.33 -1.52 -0.19 1.16 -1.33 -0.89 5.71 -6.39

  40020333 14.75 3.83 0.00 -0.13 1.23 -1.39 -0.29 2.73 -3.07 -0.53 5.11 -5.68

  40020334 16.37 3.96 0.00 -0.07 1.28 -1.45 -0.22 4.14 -4.61 -0.25 4.88 -5.41

  40020335 18.00 4.00 0.00 0.00 1.37 -1.54 0.00 4.72 -5.23 0.00 4.86 -5.39

 • 1301402_RA_30m . Sirius 30m Big Top . 14.03.2013

  50

  40020336 -4.92 -35.37 0.00 -8.32 -1.47 -7.63 -32.41 -5.77 -29.21 -9.92 -1.70 -9.07

  40020337 -4.92 -33.63 0.00 -8.19 1.45 -7.51 -30.46 5.17 -27.45 -12.44 2.26 -11.38

  40020338 -4.92 -50.37 0.00 -8.27 -1.46 -7.58 -31.34 -5.44 -28.25 -10.99 -1.94 -10.05

  40020339 -4.92 -48.63 0.00 -8.25 1.46 -7.56 -31.48 5.48 -28.37 -11.12 1.97 -10.18

  40020340 -3.82 -89.07 0.00 -1.77 -0.31 -2.02 -4.14 -0.67 -4.68 -4.84 -0.90 -5.48

  40020341 -3.30 -91.06 0.00 -1.73 -0.60 -2.06 -4.91 -1.64 -5.76 -4.70 -1.70 -5.55

  40020342 -2.50 -92.88 0.00 -1.67 -0.89 -2.14 -5.08 -2.60 -6.33 -4.21 -2.30 -5.34

  40020343 -1.48 -94.52 0.00 -1.45 -1.04 -2.01 -4.87 -3.37 -6.56 -3.69 -2.70 -5.09

  40020344 -0.30 -95.97 0.00 -1.31 -1.20 -2.00 -4.58 -4.05 -6.77 -3.29 -3.07 -5.01

  40020345 1.00 -97.24 0.00 -1.18 -1.34 -2.01 -4.19 -4.55 -6.85 -2.93 -3.37 -4.98

  40020346 2.38 -98.34 0.00 -1.13 -1.55 -2.16 -3.85 -5.05 -7.03 -2.71 -3.80 -5.20

  40020347 3.82 -99.30 0.00 -0.94 -1.55 -2.04 -3.14 -4.94 -6.49 -2.25 -3.81 -4.94

  40020348 5.30 -100.12 0.00 -0.76 -1.51 -1.90 -2.39 -4.54 -5.71 -1.87 -3.78 -4.71

  40020349 6.82 -100.82 0.00 -0.62 -1.47 -1.80 -1.73 -3.92 -4.78 -1.58 -3.86 -4.65

  40020350 8.36 -101.42 0.00 -0.51 -1.46 -1.75 -1.20 -3.27 -3.90 -1.30 -3.84 -4.53

  40020351 9.92 -101.91 0.00 -0.93 -3.31 -3.87 -1.76 -6.07 -7.02 -2.41 -8.85 -10.08

  40020352 11.52 -102.31 0.00 -0.30 -1.38 -1.58 -0.07 -0.31 -0.36 -1.35 -6.34 -7.13

  40020353 13.13 -102.61 0.00 -0.22 -1.37 -1.55 -0.18 -1.09 -1.24 -0.90 -5.78 -6.46

  40020354 14.75 -102.83 0.00 -0.13 -1.22 -1.38 -0.29 -2.74 -3.08 -0.52 -5.09 -5.67

  40020355 16.37 -102.96 0.00 -0.07 -1.28 -1.44 -0.22 -4.23 -4.70 -0.25 -4.86 -5.40

  40020356 18.00 -103.00 0.00 0.00 -1.37 -1.53 0.00 -4.83 -5.35 0.00 -4.85 -5.38

  40020357 -4.00 -87.00 0.00 -3.76 0.00 -4.22 -6.12 0.06 -6.79 -11.96 -0.17 -12.99

  40020359 40.92 -20.37 0.00 9.23 -1.64 -8.46 34.64 -6.27 -31.18 10.79 -1.79 -9.86

  40020361 40.92 -18.63 0.00 8.99 1.58 -8.24 31.13 5.18 -28.03 15.91 2.97 -14.53

  40020362 40.92 -35.37 0.00 8.37 -1.49 -7.68 32.45 -5.78 -29.24 9.81 -1.68 -8.98

  40020364 40.92 -33.63 0.00 8.14 1.44 -7.46 30.47 5.17 -27.46 12.52 2.28 -11.45

  40020365 40.92 -50.37 0.00 8.29 -1.47 -7.60 31.39 -5.46 -28.29 11.02 -1.94 -10.08

  40020367 40.92 -48.63 0.00 8.22 1.45 -7.54 31.46 5.48 -28.35 11.08 1.96 -10.13

  40020368 40.00 -87.00 0.00 3.64 0.00 -4.05 6.20 0.06 -6.85 11.66 -0.18 -12.60

  40020404 39.82 -89.07 0.00 1.85 -0.32 -2.12 4.32 -0.70 -4.88 5.01 -0.94 -5.66

  40020405 39.30 -91.06 0.00 1.77 -0.62 -2.11 4.90 -1.64 -5.75 4.75 -1.72 -5.62

  40020406 38.50 -92.88 0.00 1.68 -0.89 -2.14 5.07 -2.59 -6.32 4.25 -2.32 -5.39

  40020407 37.48 -94.52 0.00 1.44 -1.04 -2.00 4.84 -3.35 -6.52 3.70 -2.71 -5.11

  40020408 36.30 -95.97 0.00 1.31 -1.20 -2.00 4.58 -4.04 -6.76 3.31 -3.09 -5.05

  40020409 35.00 -97.24 0.00 1.28 -1.45 -2.18 4.39 -4.77 -7.17 3.14 -3.61 -5.33

  40020410 33.62 -98.34 0.00 1.06 -1.45 -2.03 3.69 -4.83 -6.73 2.57 -3.62 -4.95

  40020411 32.18 -99.30 0.00 0.92 -1.51 -2.00 3.09 -4.85 -6.38 2.21 -3.74 -4.84

  40020412 30.70 -100.12 0.00 0.77 -1.52 -1.92 2.39 -4.53 -5.70 1.87 -3.79 -4.72

  40020413 29.18 -100.82 0.00 0.63 -1.50 -1.83 1.74 -3.93 -4.79 1.59 -3.88 -4.68

  40020414 27.64 -101.42 0.00 0.51 -1.46 -1.74 1.19 -3.24 -3.86 1.30 -3.83 -4.52

  40020415 26.08 -101.91 0.00 0.89 -3.16 -3.69 1.68 -5.78 -6.69 2.36 -8.64 -9.84

  40020416 24.48 -102.31 0.00 0.31 -1.40 -1.61 0.07 -0.32 -0.37 1.35 -6.36 -7.16

  40020417 22.87 -102.61 0.00 0.22 -1.38 -1.57 0.18 -1.09 -1.25 0.91 -5.80 -6.49

  40020418 21.25 -102.83 0.00 0.13 -1.23 -1.39 0.29 -2.76 -3.10 0.53 -5.10 -5.68

  40020419 19.63 -102.96 0.00 0.07 -1.29 -1.45 0.22 -4.28 -4.76 0.25 -4.87 -5.41

  40020452 39.82 -9.93 0.00 1.78 0.31 -2.03 4.17 0.68 -4.71 4.92 0.92 -5.57

  40020453 39.30 -7.94 0.00 1.73 0.61 -2.07 4.93 1.65 -5.78 4.74 1.72 -5.61

  40020454 38.50 -6.12 0.00 1.67 0.88 -2.12 5.15 2.63 -6.41 4.25 2.32 -5.39

  40020455 37.48 -4.48 0.00 1.45 1.04 -2.01 4.94 3.42 -6.65 3.71 2.72 -5.13

  40020456 36.30 -3.03 0.00 1.31 1.20 -2.01 4.65 4.10 -6.86 3.31 3.09 -5.04

  40020457 35.00 -1.76 0.00 1.18 1.34 -2.02 4.26 4.63 -6.96 2.95 3.39 -5.01

  40020458 33.62 -0.66 0.00 1.14 1.56 -2.17 3.94 5.16 -7.18 2.72 3.82 -5.22

  40020459 32.18 0.30 0.00 0.95 1.57 -2.06 3.26 5.11 -6.71 2.26 3.83 -4.96

  40020460 30.70 1.12 0.00 0.78 1.53 -1.94 2.53 4.79 -6.01 1.88 3.80 -4.73

  40020461 29.18 1.82 0.00 0.64 1.51 -1.84 1.85 4.16 -5.07 1.59 3.88 -4.67

  40020462 27.64 2.42 0.00 0.55 1.58 -1.88 1.23 3.34 -3.98 1.32 3.90 -4.59

  40020463 26.08 2.91 0.00 0.87 3.10 -3.63 1.47 5.11 -5.93 2.39 8.76 -9.98

  40020464 24.48 3.31 0.00 0.32 1.48 -1.70 0.07 0.31 -0.36 1.35 6.36 -7.16

  40020465 22.87 3.61 0.00 0.21 1.31 -1.49 0.19 1.17 -1.33 0.89 5.67 -6.35

  40020466 21.25 3.83 0.00 0.13 1.22 -1.38 0.29 2.72 -3.06 0.52 5.08 -5.66

  40020467 19.63 3.96 0.00 0.07 1.28 -1.44 0.22 4.17 -4.64 0.25 4.87 -5.40

  40020470 40.00 -12.00 0.00 4.10 0.00 -4.59 6.51 -0.06 -7.23 12.36 0.19 -13.40

  40020473 40.00 -55.50 0.00 1.98 0.00 -2.22 2.40 0.01 -2.68 7.67 -0.02 -8.40

  40020476 40.00 -54.00 0.00 1.60 0.00 -1.79 6.89 0.01 -7.57 4.52