Story of Cool Academy Brochure1

of 22 /22

Embed Size (px)

description

Eerste editie brochure Story of Cool Academy

Transcript of Story of Cool Academy Brochure1

Page 1: Story of Cool Academy Brochure1
Page 2: Story of Cool Academy Brochure1

Inspire to Act, Act to Inspire

De Story of Cool Academy helpt bedrijven, mensen en initiatieven “cool” worden. Dit gebeurt met behulp van trainingen, workshops en concept-creating gebaseerd op het 5 Elements of Cool model dat in de afgelopen jaren vanuit de praktijk is ontwikkeld door gesprekken met meer dan 100 changemakers, redefiners en koplopers.

Story of Cool Academy biedt een programma dat is ingericht op Inspireren, Informeren, Interactie en Initiatief en levert daarvoor de ruimte, de mensen en de ondersteuning. Het is een professionele speeltuin waar dromen uitkomen, passies tot leven komen en waar actief in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een wereld meer in balans.

Deze syllabus biedt een inkijk in de activiteiten die de basis vormen van de academy. Neem dus een virtuele tour en geef je op. De Academy gaat begin 2012 officieel van start, maar de pilots zijn momenteel al bezig.

Jasper van Impelenfounder Story of Cool

Page 3: Story of Cool Academy Brochure1

inhoudsopgave

2. voorwoord3. inhoudsopgave4. inleiding 5. over cool 6. leiders zijn cool 7. elements of cool 8. story of cool10. story of cool academy 11. inspiratie 13. informatie 15. interactie 17. initiatief 19. overig21. geef je op

Page 4: Story of Cool Academy Brochure1

inleiding

"Waar leegte is, is ruimte.” Jasper van Impelen

Wat maakt mensen cool? Een heleboel dingen, het is maar net waar je naar kijkt. Story of Cool gelooft dat de coolste mensen van de planeet de wereld om hen heen zelf creëren. Ze staan op voor waar ze in geloven en gebruiken hun natuurlijke kracht om dit te realiseren. Ze helpen en inspireren anderen en maken van deze wereld de beste plek om te leven. Voor iedereen.

Page 5: Story of Cool Academy Brochure1

inleiding

"Waar leegte is, is ruimte.” Jasper van Impelen

Wat maakt mensen cool? Een heleboel dingen, het is maar net waar je naar kijkt. Story of Cool gelooft dat de coolste mensen van de planeet de wereld om hen heen zelf creëren. Ze staan op voor waar ze in geloven en gebruiken hun natuurlijke kracht om dit te realiseren. Ze helpen en inspireren anderen en maken van deze wereld de beste plek om te leven. Voor iedereen.

Hoewel sommigen de definitie van cool al terug weten te herleiden naar Aristoteles, is de definitie al net zo ongrijpbaar als het fenomeen. Toch heeft het een heldere en passende historie.

Robert Farris Thompson, een professor in kunst-geschiedenis aan Yale heeft hier het meest waardevolle onderzoek voor gedaan. Hij heeft cool in zijn werk gekoppeld aan het afrikaanse begrip “Itutu” wat vrij te vertalen is als mystieke coolheid. Itutu is een van de drie pilaren van een religieuze filosofie die in de 15e eeuw is gecreerd door twee stammen in West Afrika, de Yoruba en de Igbo. Itutu, of dus eigenlijk cool, staat voor een vriendelijk karakter en een verzoenende natuur, wat strijd en gevech-ten weet tegen te gaan. Het is daarbij ook gelinkt aan fysieke schoonheid, wat mij weer vertelt dat het gezegde “schoonheid komt van binnen’ wel eens heel dicht bij de waar-heid kan liggen.

De Story of Cool Academy ziet cool als de intrinsieke basis van de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

over cool

"Coolness is the proper way you represent yourself to a human being." – Robert Farris Thompson

Cool geeft de richting aan waarin we als samenleving bewegen. Dat heeft cool altijd gedaan. Het is een ongrijpbaar fenomeen wat al decennia lang van iets normaals iets bijzonder maakt. Generaties weten wat cool is, maar hebben daar elk weer hun eigen mening over, hun eigen smaak. En die smaak past op een of andere manier bij de tijd waarin we leven en waarheen het zich beweegt.

In onze huidige samenleving waar alles tegelijkertijd in beweging lijkt te zijn is het van groot belang een paar mikpunten te hebben waar we ons aan vast kunnen houden. Een paar mikpunten waar we ons aan kunnen spiegelen en meten. Wat beter om ons aan vast te houden dan aan cool, maar dan wel in een nieuwe definitie van cool, die past bij deze tijd.

Page 6: Story of Cool Academy Brochure1

Leiders zijn cool

Leiders zijn cool. Of het nu gaat over leiders in business, sport, muziek of politiek, ze inspireren. Iedereen wil een leider zijn, in hun branche, in hun vak of in hun eigen leven. Maar zijn leiders cool omdat ze leiders zijn, of zijn ze leiders omdat ze cool zijn? Story of Cool Company gelooft het laatste en heeft een model ontwikkeld waarmee we allemaal weer cool kunnen zijn en ons kunnen ontwik-kelen als leider, de 5 elements of cool. Dit model kan je inzetten om als mens of bedrijf weer in contact te komen met je inner coolness en het pad vrij te maken voor leiderschap vanuit de kern.En dat is belangrijk, want vergeet duurzaamheid, vergeet innovatie, vergeet alle dingen die je zou moeten doen en ga voor hetgene dat je wilt doen en laat cool ons de weg wijzen naar een nieuwe toekomst.

Page 7: Story of Cool Academy Brochure1

Leiders zijn cool

Leiders zijn cool. Of het nu gaat over leiders in business, sport, muziek of politiek, ze inspireren. Iedereen wil een leider zijn, in hun branche, in hun vak of in hun eigen leven. Maar zijn leiders cool omdat ze leiders zijn, of zijn ze leiders omdat ze cool zijn? Story of Cool Company gelooft het laatste en heeft een model ontwikkeld waarmee we allemaal weer cool kunnen zijn en ons kunnen ontwik-kelen als leider, de 5 elements of cool. Dit model kan je inzetten om als mens of bedrijf weer in contact te komen met je inner coolness en het pad vrij te maken voor leiderschap vanuit de kern.En dat is belangrijk, want vergeet duurzaamheid, vergeet innovatie, vergeet alle dingen die je zou moeten doen en ga voor hetgene dat je wilt doen en laat cool ons de weg wijzen naar een nieuwe toekomst.

Wind: Wind gaat over delen, verspreiden van je verhaal. Maar wind gaat ook over meebuigen, waardoor je in alle omstandigheden blijft staan vanuit je eigen kracht zonder steeds met alle winden mee te waaien. Wind gaat over het inzetten van de juiste media op het juiste moment. Wind verfrist, veegt schoon en maakt ruimte voor nieuwe inzichten. Wind gaat over communicatie.

Water: Water staat voor gevoel, voor het volgen van je intuitie. Water gaat over doorgaan, bewegen, meanderen in de omgeving. Niet de kortste weg, maar de natuurlijkste weg. Water gaat over de kracht van zachtheid, zonder water geen Grand Canyon. Water gaat over volharding.

Leegte: Waar leegte is is ruimte. Leegte gaat voor het onbekende, het lege vel van creatie. Leegte gaat om ruimte om te leven, om te proberen, om te falen en om te slagen. In de huidige transitie gaan we deze leegte in, we weten waar we staan, maar er is geen blauwdruk voor hoe het gaat worden. Leegte gaat over vertrouwen.

5 elements of cool

Om iets van waarde in de wereld te zetten, dit op een duurzame manier te doen en een actieve achterban hiervoor aan je te binden zijn er 5 elementen waar je als ondernemer, bedrijf of persoon aan moet werken. Voor elk van deze elementen biedt de Story of Cool Academy zowel de ruimte, een serie aan passende trainingen, inspiratie, ontmoeting en ondersteuning.

Aarde: Aarde gaat over de basis, de grond waarop je bouwt, de wortels die je hebt laten groeien. Zonder aarde geen leven. Aarde geeft antwoord op misschien wel de belangrijkste vraag. Waarom? Wat is het waarom van je bedrijf, wat is de reden van je bestaan, waar geloof je in, waar zit je bezieling. Wat je ook in de wereld zet, je waarom is de reden dat je klanten bij je komen, je personeel bij je komt werken en je leveranciers aan je willen leveren. Aarde gaat over je kern.

Vuur: Vuur gaat over passie, over de vonk die je voelt en wilt overbrengen. Vuur verwarmt, maakt zaken vruchtbaar, maar kan ook alles verwoesten wat op zijn pad komt. Vuur gaat overgedrevenheid, over inspiratie. Vuur geeft leven aan je waarom. Vuur gaat over doen.

Page 8: Story of Cool Academy Brochure1

over story of cool

Story of Cool is begonnen als website waar een podium werd geboden aan mensen, initiatieven en producten die een positieve bijdrage leveren aan een wereld meer in balans. Een steeds groter wordende groep mensen zet zich hier actief voor in en door dit te verzamelen en te verspreiden wil Story of Cool anderen inspireren ook in actie te komen. Deze website is later uitgebreid met een online magazine en een zomertour waar-bij meer dan 60 duurzame bedrijven een bezoek kregen.

Uit al deze activiteiten bleek dat er achter al deze acties een gezamenlijke drive zit. Over-koepelende eigenschappen die het mogelijk maken passie in de praktijk te brengen en ideeën werkelijkheid te maken.

Op basis van deze eigenschappen zijn de eerder genoemde 5 Elements of Cool ontstaan en de wens deze inspiratie, kennis, netwerk en acties aan elkaar te verbinden en te stimuleren. De Story of Cool Academy was geboren.

Story of Cool nodigt iedereen uit op te gaan staan voor waar ze in geloven en deze droom in de wereld te zetten. Omdat dit niet altijd een eenvoudig traject is biedt de Academy daar passende ruimte en ondersteuning en met het platform van Story of Cool ook de mogelijkheid de actie meteen te delen en te promoten.

story of cool magazine #4

Page 9: Story of Cool Academy Brochure1

over story of cool

Story of Cool is begonnen als website waar een podium werd geboden aan mensen, initiatieven en producten die een positieve bijdrage leveren aan een wereld meer in balans. Een steeds groter wordende groep mensen zet zich hier actief voor in en door dit te verzamelen en te verspreiden wil Story of Cool anderen inspireren ook in actie te komen. Deze website is later uitgebreid met een online magazine en een zomertour waar-bij meer dan 60 duurzame bedrijven een bezoek kregen.

Uit al deze activiteiten bleek dat er achter al deze acties een gezamenlijke drive zit. Over-koepelende eigenschappen die het mogelijk maken passie in de praktijk te brengen en ideeën werkelijkheid te maken.

Op basis van deze eigenschappen zijn de eerder genoemde 5 Elements of Cool ontstaan en de wens deze inspiratie, kennis, netwerk en acties aan elkaar te verbinden en te stimuleren. De Story of Cool Academy was geboren.

Story of Cool nodigt iedereen uit op te gaan staan voor waar ze in geloven en deze droom in de wereld te zetten. Omdat dit niet altijd een eenvoudig traject is biedt de Academy daar passende ruimte en ondersteuning en met het platform van Story of Cool ook de mogelijkheid de actie meteen te delen en te promoten.

story of cool magazine #4

Page 10: Story of Cool Academy Brochure1

story of cool academy

"Inspire to Act, Act to Inspire”

De Story of Cool Academy biedt ruimte en een interactief programma waarmee duurzame bedrijven en initiatieven gevormd en / of ondersteund worden. Het biedt een combinatie van inspiratie, informatie, interactie en initiatief gericht op de praktijk.

De invulling van een Academy is op maat. Per groep (max 10 personen) wordt per sessie van een dag een van de 5 Elements of Cool behandeld. Hierbij wordt een combinatie gezocht tussen het eerder genoemde

- inspiratie: een lezing of TED Talk- informatie: een training of workshop- interactie: discussie, brainstorm of co-creatie- initiatief: een concrete actie

Zo geeft het doorlopen van de hele Academyniet alleen kennis, maar ook praktische toepassingen van het geleerde. Vooral de combinatie tussen kennis, inspiratie en actie is momenteel in de markt van grote waarde.

Deze trainingen kunnen ook inhouse worden aangeboden. Daarvoor zal in overleg een prijs bepaald worden. Alle onderdelen kunnen ook los worden afgenomen. Met masterclasses en coaching biedt de Academy ook persoonlijke trajecten aan.

Page 11: Story of Cool Academy Brochure1

story of cool academy

"Inspire to Act, Act to Inspire”

De Story of Cool Academy biedt ruimte en een interactief programma waarmee duurzame bedrijven en initiatieven gevormd en / of ondersteund worden. Het biedt een combinatie van inspiratie, informatie, interactie en initiatief gericht op de praktijk.

De invulling van een Academy is op maat. Per groep (max 10 personen) wordt per sessie van een dag een van de 5 Elements of Cool behandeld. Hierbij wordt een combinatie gezocht tussen het eerder genoemde

- inspiratie: een lezing of TED Talk- informatie: een training of workshop- interactie: discussie, brainstorm of co-creatie- initiatief: een concrete actie

Zo geeft het doorlopen van de hele Academyniet alleen kennis, maar ook praktische toepassingen van het geleerde. Vooral de combinatie tussen kennis, inspiratie en actie is momenteel in de markt van grote waarde.

Deze trainingen kunnen ook inhouse worden aangeboden. Daarvoor zal in overleg een prijs bepaald worden. Alle onderdelen kunnen ook los worden afgenomen. Met masterclasses en coaching biedt de Academy ook persoonlijke trajecten aan.

Page 12: Story of Cool Academy Brochure1

inspiratie

Zonder inspiratie geen verandering. Story of Cool Academy biedt diverse manieren om jezelf of je organisatie te inspireren.

Horen: hoe beter geïnspireerd te raken dan door verhalen uit de praktijk. Ondernemers, initiatiefnemers en inspiratoren krijgen een podium waar je kan aansluiten. Inspiratie is persoonlijk, dus er wordt gewerkt met kleine groepen. Er is altijd een afsluitende borrel.

Zien: Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Onze mediatheek staat vol met inspirerende films en lezingen waarmee je wordt geinspireerd vanuit een luie stoel.

Delen: Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. Door het faciliteren van informele ontmoetingen in een inspire-rende ruimte is de Story of Cool Academy een plek voor ontmoeting en verbinding.

Doen: Doen is geloven. Hiervoor organiseert Story of Cool Academy co-creatie momenten waar actie wordt ondernomen, dingen worden gecreëerd. Sluit aan en doe mee.

Ruimte: Voor inspiratie is voornamelijk ruimte nodig. Ruimte is je systeem, maar ook ruimte om je heen. Deze ruimte is misschien wel het grootste goed van de Story of Cool Academy. Ruimte om te spelen, om te zijn, om te ervaren en te beleven. Wil je alleen de ruimte gebrui-ken en daar zelf een invulling aan geven, dan kan dat ook. Alle faciliteiten zijn aanwezig om de ruimte naar wens te gebruiken. Wel zouden we het leuk vinden wanneer je wat er in de ruimte gebeurt wil delen.

Page 13: Story of Cool Academy Brochure1

inspiratie

Zonder inspiratie geen verandering. Story of Cool Academy biedt diverse manieren om jezelf of je organisatie te inspireren.

Horen: hoe beter geïnspireerd te raken dan door verhalen uit de praktijk. Ondernemers, initiatiefnemers en inspiratoren krijgen een podium waar je kan aansluiten. Inspiratie is persoonlijk, dus er wordt gewerkt met kleine groepen. Er is altijd een afsluitende borrel.

Zien: Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Onze mediatheek staat vol met inspirerende films en lezingen waarmee je wordt geinspireerd vanuit een luie stoel.

Delen: Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. Door het faciliteren van informele ontmoetingen in een inspire-rende ruimte is de Story of Cool Academy een plek voor ontmoeting en verbinding.

Doen: Doen is geloven. Hiervoor organiseert Story of Cool Academy co-creatie momenten waar actie wordt ondernomen, dingen worden gecreëerd. Sluit aan en doe mee.

Ruimte: Voor inspiratie is voornamelijk ruimte nodig. Ruimte is je systeem, maar ook ruimte om je heen. Deze ruimte is misschien wel het grootste goed van de Story of Cool Academy. Ruimte om te spelen, om te zijn, om te ervaren en te beleven. Wil je alleen de ruimte gebrui-ken en daar zelf een invulling aan geven, dan kan dat ook. Alle faciliteiten zijn aanwezig om de ruimte naar wens te gebruiken. Wel zouden we het leuk vinden wanneer je wat er in de ruimte gebeurt wil delen.

Page 14: Story of Cool Academy Brochure1

informatie

Story of Cool Academy biedt een assortiment trainingen en workshops puur gericht op duurzaamheid en om mensen en bedrijven in beweging te krijgen. Enkele voorbeelden van wat er op het programma staat:

Aarde: inner super hero een reis naar je eigen held

food for inpiration je bent wat je eet

start with why waarom besta je

Vuur: speel! zorg voor plezier in je handelen

ik heb je hulp nodig help gezamelijk problemen de wereld uit

ideeenfluisteraar nieuw inzicht voor je plannen

personal branding wat is jouw verhaal

Wind: authentiek spreken leer spreken uit je hart

social media laat het web voor je werken

build your own viral gooi je plan de wereld in

Water: ondernemer masterclass lessen uit de praktijk

faal! leer omgaan met mislukkingen

durftevragen leer te vragen wat je wilt

Leegte: braintothebone idee ontwikkeling

concepting a gogo van idee naar vorm

mindmapping schep orde in de chaos

Bij alle trainingen en workshops wordt gezocht naar een praktische case die profijt heeft van de inspanningen.

Page 15: Story of Cool Academy Brochure1

informatie

Story of Cool Academy biedt een assortiment trainingen en workshops puur gericht op duurzaamheid en om mensen en bedrijven in beweging te krijgen. Enkele voorbeelden van wat er op het programma staat:

Aarde: inner super hero een reis naar je eigen held

food for inpiration je bent wat je eet

start with why waarom besta je

Vuur: speel! zorg voor plezier in je handelen

ik heb je hulp nodig help gezamelijk problemen de wereld uit

ideeenfluisteraar nieuw inzicht voor je plannen

personal branding wat is jouw verhaal

Wind: authentiek spreken leer spreken uit je hart

social media laat het web voor je werken

build your own viral gooi je plan de wereld in

Water: ondernemer masterclass lessen uit de praktijk

faal! leer omgaan met mislukkingen

durftevragen leer te vragen wat je wilt

Leegte: braintothebone idee ontwikkeling

concepting a gogo van idee naar vorm

mindmapping schep orde in de chaos

Bij alle trainingen en workshops wordt gezocht naar een praktische case die profijt heeft van de inspanningen.

Page 16: Story of Cool Academy Brochure1

interactie

Verbinding is essentieel. Het verbinden van kennis, het verbinden van netwerken, het verbinden met de klant, het verbinden van hoofd en hart. Hiervoor wordt bewust ruimte gemaakt bij zowel de trainingen en workshops, maar er worden ook ontmoetingen georganiseerd en gefaciliteerd die deze verbindingen stimuleren.

Page 17: Story of Cool Academy Brochure1

interactie

Verbinding is essentieel. Het verbinden van kennis, het verbinden van netwerken, het verbinden met de klant, het verbinden van hoofd en hart. Hiervoor wordt bewust ruimte gemaakt bij zowel de trainingen en workshops, maar er worden ook ontmoetingen georganiseerd en gefaciliteerd die deze verbindingen stimuleren.

Page 18: Story of Cool Academy Brochure1

initiatief

Doen zorgt ervoor dat je het begrijpt. Actie inspireert, niet alleen jezelf, ook anderen. Het is dan ook het streven dat niemand de Story of Cool Academy verlaat zonder iets in beweging te hebben gezet. Voor zichzelf of voor iemand anders. Dit kan een actie zijn op straat, een online campagne of een telefoon-tje. Workshops en trainingen eindigen met het in de praktijk brengen van het geleerd. Er wordt een actieve koppeling gelegd met mooie sociale initiatieven die geholpen kunnen worden door een actie vanuit de Academy.

Vanuit Story of Cool worden ook eigen concepten gecreerd en in de wereld gezet en doen we dit voor en samen met andere partijen.

In een maandelijkse co-creatie meetup wordt er in een kleine gemotiveerderde groep actief een case aangepakt. Wanneer iedereen een klein stapje neemt kunnen we namelijk samen bergen verzetten. Hiervoor worden coole initaitieven geselecteerd, maar kunnen bedrijven of initiatieven zich ook aanmelden.

Samen werken aan het geheel is volgens Story of Cool namelijk het antwoord op:

Page 19: Story of Cool Academy Brochure1

initiatief

Doen zorgt ervoor dat je het begrijpt. Actie inspireert, niet alleen jezelf, ook anderen. Het is dan ook het streven dat niemand de Story of Cool Academy verlaat zonder iets in beweging te hebben gezet. Voor zichzelf of voor iemand anders. Dit kan een actie zijn op straat, een online campagne of een telefoon-tje. Workshops en trainingen eindigen met het in de praktijk brengen van het geleerd. Er wordt een actieve koppeling gelegd met mooie sociale initiatieven die geholpen kunnen worden door een actie vanuit de Academy.

Vanuit Story of Cool worden ook eigen concepten gecreerd en in de wereld gezet en doen we dit voor en samen met andere partijen.

In een maandelijkse co-creatie meetup wordt er in een kleine gemotiveerderde groep actief een case aangepakt. Wanneer iedereen een klein stapje neemt kunnen we namelijk samen bergen verzetten. Hiervoor worden coole initaitieven geselecteerd, maar kunnen bedrijven of initiatieven zich ook aanmelden.

Samen werken aan het geheel is volgens Story of Cool namelijk het antwoord op:

Page 20: Story of Cool Academy Brochure1

overig

Story of Cool Academy initieert projecten op eigen initiatief en voor anderen.

Story of Cool Magazine:

Er zijn momenteel 5 edities van Story of Cool Magazine verschenen. Voor het komende jaar ligt de wens hier een maandelijke editie van te maken, zowel online als een offline versie. Dit magazine biedt tevens een platform voor activiteiten vanuit de Academy.

Redefiners:

Een probleem kan niet worden opgelost in dezelfde context als waarin het is ontstaan. Willen we veranderen, groeien, dan zullen we vanuit een andere context moeten gaan werken en leven. Een steeds groter wordende groep mensen is hier actief mee bezig. Een beweging van changemakers. Story of Cool initieert een documentaireproject waarin dit tijdsbeeld, deze tijdsgeest wort getoond.

Story of Cool App:

Met een app wil Story of Cool de ‘hidden world of cool’ laten zien. Een app waarmee je op je mobiel kan zien welke inspirer-ende projecten er in je buurt zijn en wat je ervoor kan betek-enen. Een app waarmee je het magazine kan lezen en actief kan bijdragen aan een wereld meer in balans.

Cool Concepts:

Mensen kopen niet meer wat je verkoopt, maar waarom je de dingen doet die je doet. Story of Cool ontwikkelt communica-tie concepten voor coole bedri-jven en initiatieven om ze zo hun boodschap beter de wereld in te krijgen.

Page 21: Story of Cool Academy Brochure1

overig

Story of Cool Academy initieert projecten op eigen initiatief en voor anderen.

Story of Cool Magazine:

Er zijn momenteel 5 edities van Story of Cool Magazine verschenen. Voor het komende jaar ligt de wens hier een maandelijke editie van te maken, zowel online als een offline versie. Dit magazine biedt tevens een platform voor activiteiten vanuit de Academy.

Redefiners:

Een probleem kan niet worden opgelost in dezelfde context als waarin het is ontstaan. Willen we veranderen, groeien, dan zullen we vanuit een andere context moeten gaan werken en leven. Een steeds groter wordende groep mensen is hier actief mee bezig. Een beweging van changemakers. Story of Cool initieert een documentaireproject waarin dit tijdsbeeld, deze tijdsgeest wort getoond.

Story of Cool App:

Met een app wil Story of Cool de ‘hidden world of cool’ laten zien. Een app waarmee je op je mobiel kan zien welke inspirer-ende projecten er in je buurt zijn en wat je ervoor kan betek-enen. Een app waarmee je het magazine kan lezen en actief kan bijdragen aan een wereld meer in balans.

Cool Concepts:

Mensen kopen niet meer wat je verkoopt, maar waarom je de dingen doet die je doet. Story of Cool ontwikkelt communica-tie concepten voor coole bedri-jven en initiatieven om ze zo hun boodschap beter de wereld in te krijgen.

Zie je het al voor je? Heb je zin om wat te ondernemen in de cool academy? Ben je al jaren op zoek naar wat je hier hebt gelezen? Heb je een onstopbare drang om op te staan voor waar je in gelooft? Heb je al tijden het gevoel iets te willen doen, maar komt het er steeds niet van? Is je bedrijf klaar voor een duurzame verandering? Durf je het aan? Wordt je ongelofelijk blij van alle mogelijkheden van de Academy? Heb je een terugkerende droom en wil je die nu eindelijk in de wereld zetten?

Geef je dan op voor de Story of Cool Academy!

De academy gaat begin volgend jaar van start. Opgeven verplicht je tot niets en kost je geen geld. Je krijgt dan alleen op onregelmatige basis alle informatie die je nodig hebt en wij hebben een idee van de interesse. Ga om je op te geven naar www.storyofcool.com/academy en push the button.

Page 22: Story of Cool Academy Brochure1