Statutairen vs contractuelen: 2 werelden apart

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  280
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Je zal maar contractueel zijn in plaats van statutair bij de overheid: minder pensioen, minder promotiekansen, en vaak minder loon. De verschillen tussen beide statuten verhitten de gemoederen, ook bij de NMBS.

Transcript of Statutairen vs contractuelen: 2 werelden apart

 • 30.10.10 | GRATIS MAGAZINE MET HET GROOTSTE CARRIREAANBOD

  NU OP VACATURE.COM

  10.145 jobs

  STATUTAIRVERSUS

  CONTRACTUEELdE 7 (SChRIjNENdE) VERSChILLEN TUSSEN bEIdE OVERhEIdSSTATUTEN

  700 euro bruto/maand minder pensioen voor contractueel

  WERK EN WERELdLipton Kenia biedt werk, onderwijs en medische verzorging aan 50.000 Kenianen

  SUCCESTAPESMarleen Temmerman,

  topgynaecologe met een missie

  WERK EN REChTMoet u een proefperiode aanvaarden?

  & ondertussen bij nMbs-HoLdinG: mINdER dAN 5% CONTRACTUELEN, gEbREK AAN fLExIbILITEIT REmT NmbS-TREIN Af

  Sommigen werken keihard, anderen amper 2 uur per dag

  VMG-20101030-01_COVER_DEF.indd 1 27/10/10 13:48

 • Voor de Belgische consument is Carrefour een vaste waarde. We zijn dan ook stevig verankerd in dit land. In de loop der jaren hebben we heel wat beleefd. Maar vandaag staan we er meer dan ooit. Klaar om onze vooraanstaande positie op de markt te versterken. En boordevol plannen voor de toekomst.

  Een voorbeeld? Carrefour Planet, een gloednieuw winkelconcept. Noem het gerust de hypermarkt van de toekomst. Of Carrefour Express en Carrefour Market, twee nieuwe winkelformules die een snel groeiend succes kennen.

  Om al onze plannen waar te maken, zoeken we gengageerde teamspelers die van aanpakken weten. En dat in allerlei functies, van de supermarkt om de hoek tot de hoofdzetel in Evere.

  Wie nu mee zijn schouders onder het nieuwe Carrefour wil zetten, kan het ver schoppen. Doorgroeikansen zijn er in elk geval, in de meest uiteenlopende jobs. Met onze uitstekende opleidingen krijg je alvast een voetje voor. Je inzet en je vaste wil om de klant centraal te stellen doen de rest.

  Zin om er meer over te weten? Kijk dan gauw op www.carrefour.eu/jobs en solliciteer online.

  Jij en Carrefour, klaar voor

  de toekomst.

  We zoeken onder meer:

  Voor onze winkels> Winkeldirecteurs Hypermarkten (Nederlandstalig landsgedeelte)> Winkeldirecteurs GB/Market Supermarkten> Afdelingsmanagers Voeding> Afdelingsmanagers Niet-Voeding> Assistent Afdelingsmanager

  Voor onze hoofdzetel> Directeur Compensation & Bene ts> Internal Communication Manager> IT Product Designer> IT Projectleider Productie en Technologie> Junior Lawyer> Product Designer SAP Retail

  carrefour_7022992_260x370_vacatureNEW.indd 1carrefour_7022992_260x370_vacatureNEW.indd 1 21-10-2010 18:10:5421-10-2010 18:10:54

 • 01VACATURE 30 OKTOBER 2010

  COVERSTORY

  Statutairen vs contractuelen:2 werelden apartJe zal maar contractueel zijn in plaats van statutair bij deoverheid: minder pensioen, minder promotiekansen, envaak minder loon. De verschillen tussen beide statutenverhitten de gemoederen, ook bij de NMBS.

  04SUCCESTAPES

  s Werelds meest verdienstelijke gynaecologeIn haar jeugd dweepte Marleen Temmerman met CheGuevara en de revolutie. De strijd in naam van de onder-drukte mens. Vandaag doet ze niet anders: als topgynae-cologe, ontwikkelingshelper, fondsenwerver en politica.

  12

  WERK EN WERELD

  Thee van goeden huizeWie een kopje thee drinkt van Lipton, mag op beide orenslapen. Lipton Kenia biedt 15.OOO Keniaanse theepluk-kers een job, en aan hun familie een huis en medischeverzorging. Vacature ging op de thee aan de evenaar.

  18

  17

  RUBRIEKEN

  03 PUBLIEKE OPINIE

  10 WERK EN RECHT

  10 GLOBETROTTER

  11 SALARISWATCHER

  16 DUBBELCHECK

  22 COLUMN AN OLAERTS

  ABONNEES VAN DE TIJD, DE MORGEN, GAZET VAN ANTWERPEN EN HET LAATSTE NIEUWS ONTVANGEN VACATURE AUTOMATISCH BIJ HUN KRANT.

  INHOUD

  MAANDAG VAN

  Achter de schermen vanFedasilFedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asiel-zoekers, is niet uit het nieuws te branden. Oorzaak: eentekortaan opvang. Vacature volgde een maandag langalgemeen directeur ad-interim Fanny Franois.

  VACATURE VAN DE WEEK Diensthoofd Ruimtelijke Ordening bij Stad Dendermonde

  Ontdek ook de 10.145 jobs op vacature.com

  VOLGENDE WEEK

  Arm Walloni: mythe of realiteit?De 153 beste carrires in dit magazine

  VMG-20101030-1_INHOUD_Opmaak 1 28/10/10 19:57 Page 1

 • Pascal Place vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft ude grootste kans om een job te vinden op uw maat.

  Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional:Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online.Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En meteen aantal tools en services die geen enkele andere job- en carriresite in Belgi aanbiedt.Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com d favoriete marktplaats is waar Talent enondernemingen mekaar vinden.

  Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze. Via Vacature.com.De nummer 1 site voor m/v met talent.

  Pascal Place, Product Manager, Nexans

  VIA VACATURE.

  002_GPV1QU_20101030_VMGBI.qxp_VMGinside-QXP8 28/10/10 21:03 Page 2

 • 03VACATURE 30 OKTOBER 2010

  Kan het vallen van de bladeren ook verregaande gevol-gen hebben voor de intellectuele capaciteiten? Onzevakbonden plaatsen deze vraag elke week iets nadruk-kelijker op de agenda.

  Eerst was er de dubbele treinstaking die, hoewel eenakkoord met de NMBS-leiding in het verschiet lag, nietmeer kon worden afgeblazen. Terwijl dat in deze tijdenvan massacommunicatie toch een fluitje van een centzou moeten zijn. Tenzij het tonen van de eigen spierbal-len voor sommige vakbondslui nog net iets belangrijkeris dan het bereiken van het uiteindelijke doel, maar datzouden zelfs wij amper durven suggereren.Vervolgens kwam er de oproep van ABVV-topman RudyDe Leeuw om, schouder aan schouder, een progressieffront te vormen tegen N-VA. Waarom net een werkne-mersorganisatie zich op dergelijke groteske wijze meentte moeten verzetten tegen een partij die politiek bedrijftop basis van een democratisch verkregen mandaat, ont-gaat ons volledig. Last but not least was er de vakbonds-blokkade van de Total-depots in Feluy, waarmee dekameraden brandstofleveringen aan Frankrijk wildenbeletten. In het kader van de internationale solidariteit,heet dat dan.

  Bij het lezen van al die ongein gaat een mens zich spon-taan afvragen of onze vakbonden echt niets beter tedoen hebben. Zoals bijvoorbeeld een strengere contro-le op de financile handel en wandel van Actiris, deBrusselse dienst voor arbeidsbemiddeling. Officieelmoeten ze daar de belangen van de werknemers enwerkzoekenden verdedigen. Eerder deze week raaktebekend dat zomaar eventjes 65 procent van het totalejaarbudget van Actiris goed 250 miljoen euro nietnaar de begeleiding en activering van werkzoekendengaat. Nee, in Brussel besteden ze dat geld liever aan debetaling van goed 6.500 gesubsidieerde contractuelen,die voornamelijk voor de eigen gemeentebesturen aande slag zijn. Met medeweten en actieve steun van die-zelfde vakbonden. Intussen ontvangt 70 procent van de110.000 werkzoekenden in de hoofstad geen individu-ele begeleiding. En is er helaas ook geen geld om veelzwaarder te investeren in lessen Nederlands, nochtanseen snelweg richting meer tewerkstelling. Herfstmoe -heid of schuldig verzuim? U mag het zelf invullen.

  Leeftijdsdiscriminatiemoeilijk te bewijzenAls 52-jarige met nog twee studerende kinderen solliciteerik aan de lopende band. Ik ben niet van plan mijn carrireop 58 of 60 te stoppen. De realiteit is echter dat niemandmij nog wil. En dan wil de regering de mensen langer latenwerken. Ze zouden beter de werkgevers het potentieel vaneen ervaren werknemer laten inzien en misschien zelfsquota verplichten. Er moet ook niet gewauweld worden over te duur of nietflexibel genoeg. Ikzelf ben steeds bereid geweest om me bijte scholen waar het kan. Ik ben zelfs bereid om een com-pleet nieuw vak aan te leren. De enige beperking zijn mijnfysieke mogelijkheden. Je bent immers al een beetje versle-ten op die leeftijd. Vaak hebben kmos echter geen oren naaropleiding want dat houdt een tijdelijke vermindering van deproductiviteit in. Discriminatie op vlak van leeftijd is echterheel moeilijk te bewijzen. Reactie via website

  WIL U REAGEREN? MAIL NAAR

  9 [email protected]

  STANDPUNTPOSTBUS

  POLL

  REACTIE OP ARTIKEL GIJ ZULT NIET DISCRIMINERENVAN 16 OKTOBER 2010

  Werknemers van elastiek"Knikken moet je. Slikken zal je. Plooien is deleuze. Je moet van elastiek zijn om te overleven." Plastischer zou ik het niet kunnen verwoorden. Er zijn inderdaad grenzen aan de flexibiliteit diewerkgevers van werknemers eisen.Waarom zou je altijd deemoedig het hoofd buigen?Een bedrijf dat enkel jaknikkers telt die de ordersvan hun bazen klakkeloos uitvoeren is gedoemdom overkop te gaan. Weg creativiteit, weg kritischeblik op projecten. Dus, beste leidinggevenden, als jeopgezadeld zit met moeilijke werknemers die allesin vraag stellen, wees blij. Je team zal er alleenmaar wel bij varen. Lieve De Schutter, via e-mail

  REACTIE OP COLUMN VAN AN OLAERTS VAN VORIGE WEEK

  DOE MEE MET DE NIEUWE POLL EN SURF NAAR

  9 vacature.com/pollKAN JIJ JE VINDEN IN DIT STANDPUNT?

  9 vacature.com/standpunt

  De bladeren vallen, de vakbonden ook

  Kan het vallen van de bladerenook verregaande gevolgen heb-ben voor de intellectuele capaci-teiten van onze vakbonden?FILIP MICHIELS, REDACTEUR VACATURE MAGAZINE

  Deze week vroegen we of er in uw bedrijf overbodige managers rondlopen.

  86%Ja, er zijn onnodigveel managers

  4%Nee, juist gepast

  10%Nee, integendeel

  VMG-20101030-03_PUBLIEKE OPINIE_Opmaak 1 28/10/10 18:24 Page 3

 • COVERSTORY

  VASTBENOEMD VERSUS

  CONTRACTUEEL

  VMG-20101030-04_COVErSTORY**_Opmaak 1 28/10/10 19:12 Page 4

 • 05VACATURE 30 OKTOBER 2010

  D