Statistiek II Deel 1. Dit college •Cursusinformatie •Indeling werkgroepen •Overzicht...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Statistiek II Deel 1. Dit college •Cursusinformatie •Indeling werkgroepen •Overzicht...

 • Dia 1
 • Statistiek II Deel 1
 • Dia 2
 • Dit college Cursusinformatie Indeling werkgroepen Overzicht stof Herhaling (kort of lang?) Gemiddelde en variantie T-toetsen Anova versus t-toets
 • Dia 3
 • Cursusinformatie Cursusinformatie Statistiek II deel 1 2005.doc op Blackboard/ Course documents Rooster: ad valvas/ Blackboard
 • Dia 4
 • Hoorcolleges:Inleidend Sheets:na HC op Blackboard Boek:Zie Cursusinformatie Huiswerk:zie Blackboard Forum:op Blackboard Oefenprogrammas:op Blackboard Werkgroep:intensief of extensief Tentamenopdracht:zie Blackboard Responsiecolleges:vlak voor tentamen Spreekuur:dinsdag 15:00 15:30 E-mail:j.ellis@psych.ru.nl Tentamen:2 deeltoetsen en een her
 • Dia 5
 • Indeling werkgroepen De inschrijving voor de werkgroepen wordt dadelijk gesloten De indeling wordt hierna nog veranderd!!! Kijk op Blackboard in welke groep je definitief zit. Communicatie hierover per mail of op het spreekuur.
 • Dia 6
 • OVERZICHT STOF DEEL 1 WeekBetween-subject designsWithin-subject designs 1t-toets onafhankelijke steekproeven: geslacht (m,v) BDI t-toets gekoppelde paren tijdstip (voor,na) BDI 21-factor ANOVA ras (z,g,w) BDI 3+42-factor ANOVA geslacht (m,v) ras (z,g,w) BDI Interactie 5Repeated measures ANOVA tijdstip (voor, na, later) BDI persoon 6Testtheorie item (1,...,20) BDI persoon 7RESUME
 • Dia 7
 • WeekBetween-subject designsWithin-subject designs 8Inleiding SPSS Overzicht GLM designs & analyses 9Multiple regressie analyse leeftijd neuroticisme BDI 10GLM-Univariate (ihb ANCOVA) leeftijd ras (z,g,w) BDI 11GLM-Multivariate (ihb MANOVA) ras (z,g,w) BDI EQ 12GLM-Repeated measures tijdstip (voor, na, later) ras (z,g,w) BDI 13GLM-Repeated measures tijdstip (voor, na, later) BDI ras (z,g,w) EQ 14RESUME OVERZICHT STOF DEEL 2
 • Dia 8
 • Deel 1: Veel rekenen Interpreteren van de uitkomsten (beslissing, causale interpretatie) Elementair rapport, visualiseren Deel 2: De computer rekent meestal Interpreteren van de uitkomsten (welke toets moet je bekijken en wat zegt hij over welke gemiddelden) Beknopt rapport, formuleren
 • Dia 9
 • Herhaling gemiddelde en variantie Hoe vaak is men in de hete week van midden augustus 1997 naar het terras gegaan. Gegeven de volgende frequentie-verdeling x x x x x x x x x ---------------------- aantal terrasbezoeken 0 1 2 3 4 5
 • Dia 10
 • Zet je rekenmachine in de goede mode Wis het geheugen Voer de data in: (score x frequentie data) 0 x 6 data 1 x 2 data 2 x 3 dataenz.
 • Dia 11
 • N = 22 Gemiddelde = 2.23 Standaarddeviatie = 1.74 Variantie = 1.74 2 = 3.04
 • Dia 12
 • Tentamen met kleine verschillen tussen deelnemers: S = 1.170, variantie = 1.37 x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cijfer Tentamen met grote verschillen tussen deelnemers: S = 2.685, variantie = 7.21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cijfer
 • Dia 13
 • Herhaling t-toetsen Design: Afhankelijke en onafhankelijke v. Between of within Mate van controle: Experiment of niet Geaggregeerde data: Gemiddelden, SDs, ns. Schatters: Ruw en relatief effect Toetsing: df, t en p
 • Dia 14
 • Beslissingen H 0 verwerpen of behouden Verwoorden AV, OV, gemiddelden, populatie Causale interpretatie Aantal verklaringen Primaire verklaring Alternatieve verklaring (Controle van assumpties)
 • Dia 15
 • De t-waarde neemt toe met de verschillen tussen groepen (ene gemiddelde andere gemiddelde) neemt af met de spreiding binnen groepen (s1 en s2) neemt toe met N tussen t =---------- N binnen
 • Dia 16
 • De p-waarde is de houdbaarheid van H0 neemt af met t
 • Dia 17
 • Cohens d Geeft de sterkte van het effect aan Dat is iets anders dan p (= de onzekerheid) Vergelijkbaar met r 2
 • Dia 18
 • Anova versus t-toets t-toetsAnova designkwantitatieve AV kwalitatieve OV between subject 2 groepen2 of meer groepen
 • Dia 19
 • geaggr. data gemiddelden standaardafwijkingenVARIANTIES n per groep schatters ruw effect * N* MS Between Sp (gepoolde binnengroeps standaardafwijking) MS Within
 • Dia 20
 • toetsing ruw effect* N* t = --------------------- Sp MS Between F = ---------------- MS Within 1DF TELLER dfdf noemer pp effect sizeCohens dR2R2 beslissingdeze gemiddelden zijn verschillend sommige gemiddelden zijn verschillend
 • Dia 21
 • Visualiseren Zie oefenprogramma Als je kiest voor Leerling > Alleen F- waarden kun je met de bovenstaande info al veel vragen goed maken