Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten

of 18 /18
Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012 oktober 2012

Embed Size (px)

description

Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten. Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012. Wat gaan we doen?. Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy” Veranderingen subsidieland Kansen HAN HAN Leergang Horizon 2020 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten

 • Startconferentie HAN SpeerpuntenWorkshop: financiering van SpeerpuntenThijs Beelen & Ivo SchrijerStartconferentie, 2 oktober 2012oktober 2012

  Juni 2012

 • Wat gaan we doen?Financiering HAN Speerpunten Funds follow StrategyVeranderingen subsidielandKansen HANHAN Leergang Horizon 2020Wat hebben jullie nodig?

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • Financiering HAN SpeerpuntenHoe gaan we in de HAN (meerjaren) begroting om met speerpuntfinanciering1e, 2e, 3e, 4e geldstroomCvB investeringsfonds speerpuntenRandvoorwaardelijke afspraken (HAN MT 5 september 2012)

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • 1e GeldstroomPrestatieafspraken en selectief budgetPrestatieafspraken:Vanaf 2013 is 5% rijksbijdrage voorwaardelijk (2013-2016)Selectief budget:Vanaf 2013 is 2% rijksbijdrage bestemd voor profilering en zwaartepuntvorming gesplitst in:1% profilering1% Centers of ExcellenceOktober 2012*

  Juni 2012

 • 1e Geldstroom Rijksbijdrageversie 21/09/2012netwerkbijeenkomst 20 september 2012

  Nieuwe mutaties201220132014201520162017Loon-/prijscompensatie 2012+24,6+24,4+24,8+24,8+25,1+25,4Taakstelling Kunduz-akkoord-15,6-17,8-24,2-21,2+24,6+24,4+9,2+7,0+0,9+4,2Nieuwe stand OCW-begroting 2013Onderwijsdeel2.322,42.177,92.202,62.218,22.254,12.282,1Deel ontwerp & ontwikkeling68,668,668,668,668,568,5Subtotaal2.391,02.246,52.271,32.286,82.322,52.350,6Prestatiebox52,2158,9168,4173,6181,4189,2- prestatieafspraken52,2114,9124,4129,6137,4145,2- selectief budget(2,0)44,044,044,044,044,0Totaal2.443,22.405,42.439,72.460,42.503,92.539,8

  prijs per gewogen inschrijving en graad hbo 4.581,53 laag 5.864,36hoog 6.872,30top

  Juni 2012

 • Rijksbijdrage PrestatieboxVoor 'prestatieafspraken' (5% deel)CoE's en profilering uit 'selectief budget' (2% deel)netwerkbijeenkomst 20 september 2012versie 21/09/2012

  20132014201520162017Onderwijsdeel2.177,92.202,62.218,22.254,12.282,1waarvan- studentgebonden deel1916,3- procentueel deel onderwijsopslag196,62.112,9

  Prestatiebox158,9168,4173,6181,4189,2Prestatieafspraken115,0124,4129,6137,4145,2opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag+5,44%let op: schatting 2013 o.b.v. budget/grondslag

  Selectief budget43,943,943,943,943,9- Centres of Expertise ( 1 miljoen) 20,0let op: aandachtspunt verdeling indien sprake is van verschillende deelnemende hogescholen- Selectief voor profilering"goed" (2)+0,7%let op: schatting afhankelijk van - resterend budget na toekenning CoE's, en - verhouding "goed"/"zeer goed"/"excellent""zeer goed" (3)+1,1%"excellent" (5)+1,8%opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag

  Juni 2012

 • Financiering HAN speerpuntenWat gaan we extra doen?Extra middelen uit 1e Geldstroom: CvB investeringsfonds speerpunten HAN: 10 miljoen 2013 20162e geldstroom : Funds follow StrategyOktober 2012*

  Juni 2012

 • CvB investeringsfonds speerpunten HAN(extra 1e geldstroommmiddelen)Maximale bijdrage (8 speerpunten) 1,25 miljoenBijdrage speerpunt Automotive maximaal 0,5 miljoen i.v.m. bijdrage CoE AutomotiveBij toekenning CoE Logistiek wordt maximaal 0,75 miljoen gereserveerd Oktober 2012*

  Juni 2012

 • CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1e geldstroommiddelen)Financiering uit eenmalige baten / incidentele meevallers / reservesCentraal fonds onder beheer CvBToekenning middelen op basis van concrete businessplannenJaarlijkse evaluatieOktober 2012*

  Juni 2012

 • CvB investeringsfonds speerpuntenBeoordeling businesscase:Ambitieniveau en realiseerbaarheidToegevoegde waarde voor onderwijs en werkveldMate van participatie door publieke en private partijenWijze van verduurzaming na investeringsperiodeGedegenheid van exploitatie over 4 jaars periode

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • CvB investeringsfonds speerpuntenFinanciering speerpunten uit:1e geldstroom (rijksbijdrage en collegegeld)2e geldstroom (subsidies)3e geldstroom (contractonderwijs en contractonderzoek)4e geldstroom (collectebusfondsen)Na 4 jaar moet speerpunt zichzelf financieren geen bijdrage meer uit CvB investeringsfonds

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • 2e GeldstroomIvo Schrijer, Adviesbureau subsidiesOktober 2012*

  Juni 2012

 • "Funds follow Strategy"Subsidiewerving volgt strategieVeranderingen subsidielandVan Nationaal naar EuropeesKansen - HANProduct: financieringsmix

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • Veranderingen in subsidielandNationale subsidiemogelijkhedenInnovatiebeleid - TopsectorenEU financieringsopzet 2014-2020Wat levert het opKwaliteitMassaVerbinding onderwijs en onderzoekEuropese middelenRegionale verbondenheid Internationale samenwerking

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • Kansen HAN: vooruit en in bewegingPilots met aandacht voor valorisatieen inbedding in de regio

  StructuurfondsenGericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en smart specialisation

  Horizon 2020: from idea to marketGericht op onderzoek en innovatie,excellente wetenschapPijler 2: industrieel leiderschapPijler 3: maatschappelijke uitdagingenOktober 2012*

  Juni 2012

 • Leerroute naar Horizon 2020ModulenBewustwording en lange termijn strategie

  Horizon2020

  Writing for the evaluator

  Basistraining juridisch-financieel (na honorering)

  Oktober 2012*

  Juni 2012

 • Wat hebben jullie nodig?Inventarisatie:

  Structuur

  Ondersteuning

  Hulp bij lobby

  Etc.

  Wat kunnen we bieden Oktober 2012*

  Juni 2012

 • ContactgegevensThijs [email protected] 369 1509Ivo [email protected] 353 1781Oktober 2012*

  Juni 2012

  **

  *1e Geldstroom - Prestatieafspraken en selectief budget- Advies reviewcommissie (10 september 2012)- Ondertekening prestatieafspraken (1 november 2012)- Verwerking in begroting 2013 2016

  *Rijksbijdrage HAN begroting 2013- Geschatte rijksbijdrage 2013 bedraagt 169,4 miljoen. - Meeweging excellent oordeel reviewcommissie:- 2,7 miljoen toegerekend i.v.m. selectief budget (1%)- Nog niet opgenomen: CoE Duurzame elektrische energie en CoE Logistiek *- Beoordeling businessplannen januari 2013- Maximum bijdrage uit CvB fonds 1,25 miljoen per speerpunt over 4 jaar- Bijdrage niet paritair maar op basis van business case- Gestaffelde toekenning over periode van 4 jaar

  ***

  treed buiten de veilige setting cola is niet groot geworden door alleen de cola in een flesje te doen.

  Funds follow strategyMultifund approachMaak financiering van onderzoek actiefinbedding in de regioKen je markt - Soort SWOT analyseWat heb je nodig en wat kunnen wij bieden

  *Horizon 2020: EU financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie (80 mld)KP7; Competitiveness & Innovation Framework Programme (CIP); European Institute of Innovation & Technology (EIT)Cohesieprogrammas: Financieringsprogramma voor structuurfondsen (376 mld)Regionale ontwikkeling (EFRO); ESFConnecting Europe Facility: Financieringsprogramma voor Infrastructuur (40 mld)Energy; Transport; ICTLandbouw: Financieringsprogramma duurzame landbouw (387 mld)Human Capital: Financieringsprogramma onderwijs, training en cultuur (16.8 mld)Migratie: Financieringsprogramma migratie, asiel en interne veiligheid (8.6 mld)EU wereldspeler: programma om wereldwijde EU positie te verbeteren (70 mld)Nederland InnovatieNederland zet in op:Innovatieve sectoren actief op internationale marktenvoldoende investeringskapitaal voor ondernemersondernemers n onderzoekers overal in Europa aan de slag9 Topsectoren en Innovatiecontracten afspraken tussen ondernemers, onderzoekers en de overheid staan vastgelegdMeer private investering in onderzoek en innovatieNieuwe PPS structuren (zgn TKIs, Topconsortia voor Kennis en Innovatie)Cordinatie: Topsectoren beleid vs Horizon 2020Vermindering regeldrukOnderzoek nadrukkelijk koppelen aan (marktgerichte) innovatieTopsectoren beleid aan laten sluiten bij Horizon 2020Meer geld uit Europa halen (multiplier), vooral bedrijven

  *Streven naar meer Industriedeelname - innovatieve projecten, inclusief demonstratieprojectenLeveren van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen:Health, demographic change and wellbeing;Food security, sustainable agriculture and the bio-economy;Social, clean and efficient energy;Smart, green and integrated transport;Climate action, resource efficiency and raw materials;Inclusive, innovative and secure societies.

  *Bewustzijn en deskundigheidsbevordering bij management en lectoren;Bewustzijn en instrumentele kennis bij onderzoekers; Concrete ondersteuning bij aanvragen

  A short overview of the Proposed Horizon 2020; A Strategy for Research Groups and a Strategy for NewcomersLobby for Horizon 2020 and how to influence the workprogrammeStructuur en mogelijkheden Horizon2020 ; How to build a Consortium?; Ervaringen met Europese projecten delen;New Issues in Horizon 2020;

  1 gastspreker (liefst vanuit HAN) om ervaringen met Europese projecten te delen Uitleg randvoorwaarden voor succesvolle deelname door adviseur AGNL, gevolgd door discussie wat HAN nu al kan/moet doen richting H2020(denk aan netwerken, internationale profilering van lectoraten2 Presentatie over structuur en mogelijkheden Horizon20203 Workshop met onderwerpen als het lezen van een topic, het logisch structureren van een aanvraag, specifieke aandachtspunten.

  *Ervaren lezer van EU projecten ter aanscherping idee en projectLezen en becommentarirenAantrekken schrijfondersteuning

  *