Stad Wageningen week34

Click here to load reader

download Stad Wageningen week34

of 32

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Stad Wageningen

Transcript of Stad Wageningen week34

 • Natuurlijk werd het winnen van de cup uitbundig gevierd door de succesvolle selectie van WAVV. Foto: Gert Budding

  Het traditionele toernooi om de fel begeerde Intersport Winners Wageningen Cup is zo langzamerhand een geweldige happening voor de voetbalverenigingen uit Wageningen, Renkum, Doorwerth en dit keer ook uit Veenendaal.

  WAGENINGEN - De op-stap naar de aanvang naar de nieuwe competitie en de kennismaking/speelstijl van de vaak vernieuwde sa-menstelling van de deelne-mende verenigingen.De organiserende vereni-ging WAVV en de deel-nemende verenigingen ONA53, WVV Wageningen, SKV, Redichem, RVW, Duno D en DOVO waren aanwezig met een zon sterk mogelijk team. Deze teams werden in twee poules verdeeld. Om 10.00 uur werd het beginsig-naal gegeven voor een fan-tactisch toernooi, vaak met goed voetbal van de deel-nemers en mooie treffers. Er waren circa 1000 supports van de deelnemende vereni-gingen.

  Nieuw op dit toernooi was de afsluitende wedstrijd van oud FC Wageningen (zoals die eigenlijk zou spelen in de zogenaamde 2e divisie welke helaas moest worden afgelast ) en oud 1e elftal spelers van de diverse Wa-

  geningse verenigingen, ook hier werden de aanwezige toeschouwers verrast door de vele hoogstandstandjes die deze op leeftijd zijnde voetballers lieten zien. Veel bekende namen kwamen langs in deze toch wel histo-rische wedstrijd.

  Uitslagen:Poule ADuno D Redichem 0 0

  WAVV RVW 4 1Redichem WAVV 0 0 Duno D RVW 4 0 WAVV DUNO D 2 1 RVW Redichem 3 3

  Poule BDOVO 2 - SKV 2 2ONA 53 - Wageningen 4 2 Wageningen - DOVO 2 0 2ONA 53 - SKV 0 0DOVO 2 - ONA 53 1 2SKV - Wageningen 4 0

  WAVV en ONA53 gingen door naar de finale. De fina-le werd door WAVV gewon-nen met 2 0 zodat ze de fel begeerde cup in ontvangst mochten nemen inclusief door sponsor Intersport Winners beschikbaar gestel-de volledig tenue inclusief keepers uitrusting. Iedere vereniging kreeg ook een aantal wedstrijdballen. Het organisatie team onder

  leiding van Dick Hellegering en Anita en Henk Jochems konden terug kijken op een zeer geslaagde happening met veel toeschouwers en zullen zeker dit volgend jaar weer organiseren, zet het vast in uw agenda in 2016 zal deze unieke sportont-moeting op zaterdag 13 au-gustus weer plaatsvinden. Kijk op pagina 12 voor meer fotos.

  WAVV wint 18e editie Intersport Winners Wageningen Cup

  WageningseWeemoedColumn door Willem Straat-man.

  7

  Wageningse golfclubRijnstreek TV besteedt aandacht aan uitbreiding Wageningse Golfclub.

  11

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 4cd-box Magic of Disco deel 2Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  www.wordoverblijfmedewerker.nl

  Word Overblijf MedewerkerMeer informatie vind je op onze site of bel

  naar stichting Lunchen op School (LoS):

  030 244 48 99.

  altijd het nieuws bij de handdownload de APP van Gelderland

  Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOMTelefoon: 0318-760388www.marcelrozeboom.nl

  Wij wensen iedereenvolgende week eengezelligeVlegeldag toe!

  Reparerenis duurzaam

  (niet zo)smart-phone?

  Vakkundig en snelwww.reparatiewinkel.nl

  Verlengde Blokkenweg 14, EdeEde Centrum: Achterdoelen 8, EdeBevrijdingsstraat 40, Wageningen

  www.reparatiewinkel.nl

  EdeTelefoonweg 120T (0318)651 042F (0318) 650 656

  AMERSFOORT | BUSSUM | EDE

  Kijk op hollandparket.nl voor de laatste aanbiedingen!

  NU OOK RAAMDECORATIE BIJ HOLLAND PARKET!

  Bijzondere raamdecoratie zoals gordijnen (ook rol- en vouwgordijnen), jaloezien,

  multishades en plisss.

  Ook voor laminaat, kurk, parket, pvc en het onderhoud of renovatie van uw vloer of trap!

  Het gemeentenieuws

  is te vinden vanaf

  pagina 4.

  www.stadwageningen.nlWoensdag 19 augustus 2015

  -25%OP ALLE

  AFDELINGEN!

  VRIJDAGAVOND 21 AUG.

  LATE NIGHT SHOPPING18.00-21.00 UUR

  BENNEKOMKerkhoflaan 17-25 Tel. 0318-414500

  Zie website voor info & actieregels

  *10% korting op electr. huishoud

  www.geelswoonwarenhuis.nl

  Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

  SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

  EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

  AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

 • Een eerste huiskopen, kan dat welin deze tijd?

  Er is meer mogelijk dan je denkt.Kom nu langs voor een onafhankelijk advies of kijk op hypotheker.nl

  Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale nancile oplossing. En alles is goed geregeld.

  Ede Telefoonweg 120 T (0318)651 042 F (0318) 650 656

  Guard Academy houdt op zaterdag 5 septem-ber 2015 een speciale selectie- en adviesdagvoor de opleiding MBO beveiliger 2 op haarvestigingen te Deventer, Nijmegen, Amster-dam en Dordrecht. Diegene die de opleidingmet succes afronden zijn kort daarna vrijwelzeker van een baan in de beveiliging. Ruim80% van de cursisten heeft na het behalenvan het beveiligingsdiploma binnen 2 3maanden een baan in de beveiliging gevon-den. De vraag naar beveiligers is namelijknog steeds groot.

  Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opge-leid personeel. Dit komt onder meer door de steedsstrenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bijluchthavens, maar ook bij scholen, ziekenhuizen,banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen enevenementen. Bovendien neemt nog steeds de crimi-naliteit in omvang toe.

  Guard heeft in de loop der jaren honderden beveili-gers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt eenhalf jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en vin-den zeer snel werk in de beveiliging. Nog steedswordtbij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen.Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de bevei-liging is steeds meer behoefte net als aan 45 plussers.We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zo-als telefoniste, receptioniste en concirge functies opscholen, baliewerkzaamheden in overheidsgebou-wen,maar ook front- en backstage activiteiten bij velesoorten evenementen en winkelbeveiliging.

  Om temogenwerken in de beveiliging is eenMBOni-veau 2 diploma vereist. Uniek is dat Guard de theorieopleiding combineert met een zeer gevarieerd prak-tijkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaringopdoen en in de volle breedte kennismaken met hetvakgebied. Tevens kan op veel momenten in de weekstageworden gelopen.Ook in deweekenden. Een sta-ge bijna op maat dus en aangepast aan de persoon-lijke situatie.

  Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door deuitgebreide selectie vooraf. Zowil de opleiding teleur-stellingen voorkomen bij de cursist. Guard screentdan ook altijd vooraf.

  EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING DIE WERKTEN LOONT

  Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bijGuard de opleiding willen volgen hebben dat geld bijde start van de opleiding niet. Helaas is ook de over-heid sinds enige tijd niet meer bereid om scholing tevergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensenniet meer willen en kunnen wachten op een bijdra-ge vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Zetonen zelf initiatief, investeren zelf en nemen zo huneigen toekomst in handen. Een belangrijke redenvoor Guard om te starten met een eigen studiefinan-cieringsfonds waardoor voor iedereen met initiatiefde opleiding toegankelijk en betaalbaar blijft. Voorinschrijving aan de opleiding is deelname aan de se-lectie- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursistgeen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie-en adviesdag kan via de website van Guard Academy,www.guardgroup.nl

  Guard zoekt mannen en vrouwenmet initiatief voor de beveiliging

  (Advertorial)

  Het succes van Guard Academy is de unieke combinatievan theorie en praktijk

  www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen woensdag 19 augustus 2015 2

  Jan Groenendijk: geen titelprolongatieHOOGEVEEN - Jan Groe-nendijk is er niet in geslaagd zijn titel op het MTB Open in Hoogeveen te prolonge-ren en moest met het brons genoegen nemen.

  Verrassend winnaar werd Nick Hoving met een score van 13 uit 8. Jeugdspelers Jitse Slump en Martijn van IJzendoorn sprokkelde even-als Groenendijk 12 punten bijeen, maar werden op ba-sis van tegenstanderrating tweede en vierde.

  De 16-jarige coming man van de Wageningse topclub

  WSDV, die vier keer won en vier keer remiseerde, stond met ingang van de laatste ronde nog op kop. Hij had echter pech dat Martijn van IJzendoorn na geforceerd een schijf te hebben verlo-ren nog net voldoende com-pensatie had voor een punt. Ook tegen de nummer n Hoving toonde Groenen-dijk zich de betere dammer, maar slaagde er niet in een grote materile voorsprong te verzilveren.

  Kijk voor meer informatie op www.wsdv.nl

  DoorlopendFitWAGENINGEN - Op woensdagavond 26 augus-tus is iedereen welkom om deel te nemen aan een avondwandeling door de Uiterwaarden. De wande-ling wordt gehouden door de organisatie van het be-weegproject Doorlopend-Fit in samenwerking met Sportservice Wageningen.Onder begeleiding van er-varen wandeltrainers zal er een route van 5 6 kilo-meter gewandeld worden door het mooie natuurge-bied de Uiterwaarden. Er wordt om 19.30 uur verza-meld bij boerderij Wolfs-waard, het laatste huis aan de Pabstendam vlakbij de Rijn. Het wandelen wordt afgewisseld met korte pauzes waarin oefeningen worden gedaan. Bij warm weer wordt aangeraden zelf een flesje water mee te nemen. De wandeltocht is rond 21.00 uur afgelo-pen. Iedereen is welkom om mee te wandelen maar voor erg jonge kinderen is de wandeling niet ge-schikt. Honden zijn niet toegestaan bij de wande-ling. Deelname aan de wandeltocht is gratis. Van te voren opgeven is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld, opgeven kan door een e-mail te stu-ren naar doorlopendfit@gmail.com. Meer informa-tie is verkrijgbaar bij Nico-lette Piscaer, via 06 - 52 88 82 45 of via nicolette.piscaer@spo