Stad Wageningen week29

of 40 /40
Stadsdichter enzovoort WAGENINGEN - In janu- ari 2012 werd Laurens van der Zee gekozen tot eerste stadsdichter van Wagenin- gen. Zijn gedichten uit de jaren 2012 tot 2015 zijn ver- zameld in een boekje dat op vrijdag 17 juli om 20.00 uur wordt gepresenteerd bij boekhandel Kniphorst. De titel is ‘Stadsdichter enzo- voort - drie jaar schrijven in Wageningen’. Het boekje bevat tevens een selectie uit andere teksten die Van der Zee in die periode heeft geschreven. Burgemeester Van Rumund zal het eerste exemplaar in ontvangst ne- men. Het boekje telt 127 pa- gina’s, is in beperkte oplage gedrukt en kost 10 euro Het braakliggende terrein van Kirpestein. Foto: Johan Mulder Al jaren wordt het in de Estafetterubriek van deze krant genoemd als het lelijkste plekje van Wageningen; het braakliggende terrein van Kirpestein op de hoek van de Ritzema Bosweg en de Churchillweg. Maar daar komt een eind aan. Als alles volgens plan verloopt, verschijnt er binnen enkele jaren een complex met 120 studentenkamers. Door Kees Stap WAGENINGEN - Het col- lege van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het in principe bereid is om mee te werken aan een nieuw initiatief voor studentenhuisvestiging dat onlangs bij de gemeente is ingediend door initiatiefne- mer Oville. Idealis is beoogd afnemer van de 120 studenteneen- heden. Volgens wethouder Han ter Maat vond B en W de kwaliteit van de ontwik- keling voor deze locatie erg belangrijk. Dit is dan ook re- den geweest om het initiatief in een vroeg stadium voor te leggen voor advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). In overleg met de CRK is het ontwerp enkele keren aangepast, nu is iedereen positief over de eindvariant. Omdat voor de nieuwbouw het bestemmingsplan ge- wijzigd moet worden, gaat de hele procedure nog wel enige tijd in beslag nemen. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 aan de gemeenteraad ter vast- stelling worden voorgelegd. Ook moet er nog gekeken worden of de nabij gelegen windmolen De Vlijt geen last heeft van de nieuw- bouw. Als alles rond is, kan de daadwerkelijke bouw eind 2016 beginnen. HET PLAN IS OM 120 STUDENTENKAMERS TE BOUWEN OP HET KIRPESTEINTERREIN ONTWIKKELING DUIVENDAAL Wageningen UR is begonnen met de mogelijke ontwikke- ling van Duivendaal. 9 » RENKUM PROEFT DE ZOMER ‘Renkum Proeft de Zomer’ mondde uit in een gezellig culinair festijn. 12 » Inbraakpoging WAGENINGEN - Twee man- nen van 30 en 48 jaar uit Andelst en Driel zijn vorige week in Wageningen door de politie aangehouden op verdenking van een poging tot inbraak. Het duo kon dankzij getuigen worden gepakt. Zo was door getuigen ge- zien dat twee mannen in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.20 uur pro- beerden in te breken in een garagebox aan de Achter- straat. Toen dan kennelijk niet lukte gingen ze er in een auto vandoor. Agenten zagen kort daarop op de Thorbeckestraat een auto rijden met twee mannen erin die aan de beschrij- vingen bleken te voldoen. Bovendien hadden ze een partij inbrekersgereedschap in hun auto liggen en waren de twee bekenden van de politie. Ze zitten beiden vast voor onderzoek en verhoor. KLIK & WIN ACTIE Win een stoere Turbospoke fietsuitlaat Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Nieuwbouw op het lelijkste plekje BENNEKOM Kerkhoflaan 17-25 • Tel. 0318-414500 www.geelswoonwarenhuis.nl STEMPELEN VOOR KORTING! VOLLE KAART IS 5 EURO WAARD. Bij elke 10 euro aankoop 0,50 korting. Dat tikt lekker door! Spaar volle kaarten t/m 29 augustus 25-26 juli op tv zwarte cross Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOM Telefoon: 0318-760388 www.marcelrozeboom.nl Renkum - Schoolweg 4 Speels, modern, ruim vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers en grote garage Repareren is duurzaam (niet zo) ‘smart’-phone? Vakkundig en snel www.reparatiewinkel.nl Verlengde Blokkenweg 14, Ede Ede Centrum: Achterdoelen 8, Ede Bevrijdingsstraat 40, Wageningen Ede Telefoonweg 120 T (0318)651 042 F (0318) 650 656 Het gemeentenieuws is te vinden vanaf pagina 4. www.stadwageningen.nl Woensdag 15 juli 2015 Agenten bedreigd met mes EDE - In de wijk Maande- reng in Ede heeft de politie maandagnacht een 29-jarige bewoner aangehouden na- dat hij agenten had bedreigd met een mes. De politie was bij de man aan deur gegaan wegens klachten van ge- luidsoverlast. De man was onder invloed van alcohol. Bij het voorval raakte verder niemand gewond. Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO

description

Stad Wageningen

Transcript of Stad Wageningen week29

Page 1: Stad Wageningen week29

Stadsdichter enzovoortWAGENINGEN - In janu-ari 2012 werd Laurens van der Zee gekozen tot eerste stadsdichter van Wagenin-gen. Zijn gedichten uit de jaren 2012 tot 2015 zijn ver-zameld in een boekje dat op vrijdag 17 juli om 20.00 uur wordt gepresenteerd bij boekhandel Kniphorst. De titel is ‘Stadsdichter enzo-

voort - drie jaar schrijven in Wageningen’. Het boekje bevat tevens een selectie uit andere teksten die Van der Zee in die periode heeft geschreven. Burgemeester Van Rumund zal het eerste exemplaar in ontvangst ne-men. Het boekje telt 127 pa-gina’s, is in beperkte oplage gedrukt en kost 10 euro

Het braakliggende terrein van Kirpestein. Foto: Johan Mulder

Al jaren wordt het in de Estafetterubriek van deze krant genoemd als het lelijkste plekje van Wageningen; het braakliggende terrein van Kirpestein op de hoek van de Ritzema Bosweg en de Churchillweg. Maar daar komt een eind aan. Als alles volgens plan verloopt, verschijnt er binnen enkele jaren een complex met 120 studentenkamers.

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Het col-lege van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het in principe bereid

is om mee te werken aan een nieuw initiatief voor studentenhuisvestiging dat onlangs bij de gemeente is ingediend door initiatiefne-mer Oville. Idealis is beoogd afnemer van de 120 studenteneen-heden. Volgens wethouder

Han ter Maat vond B en W de kwaliteit van de ontwik-keling voor deze locatie erg belangrijk. Dit is dan ook re-den geweest om het initiatief in een vroeg stadium voor te leggen voor advies aan de Commissie Ruimtelijke

Kwaliteit (CRK). In overleg met de CRK is het ontwerp enkele keren aangepast, nu is iedereen positief over de eindvariant.

Omdat voor de nieuwbouw het bestemmingsplan ge-

wijzigd moet worden, gaat de hele procedure nog wel enige tijd in beslag nemen.

Het bestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 aan de gemeenteraad ter vast-

stelling worden voorgelegd. Ook moet er nog gekeken worden of de nabij gelegen windmolen De Vlijt geen last heeft van de nieuw-bouw. Als alles rond is, kan de daadwerkelijke bouw eind 2016 beginnen.

Het plan is om 120 studentenkamers te bouwen op Het kirpesteinterrein

Ontwikkeling DuivenDaal Wageningen UR is begonnen met de mogelijke ontwikke-ling van Duivendaal.

Renkum PROeftDe zOmeR‘Renkum Proeft de Zomer’ mondde uit in een gezellig culinair festijn.

12»

InbraakpogingWAGENINGEN - Twee man-nen van 30 en 48 jaar uit Andelst en Driel zijn vorige week in Wageningen door de politie aangehouden op verdenking van een poging tot inbraak. Het duo kon dankzij getuigen worden gepakt.

Zo was door getuigen ge-zien dat twee mannen in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.20 uur pro-beerden in te breken in een garagebox aan de Achter-straat. Toen dan kennelijk niet lukte gingen ze er in een auto vandoor. Agenten zagen kort daarop op de Thorbeckestraat een auto rijden met twee mannen erin die aan de beschrij-vingen bleken te voldoen. Bovendien hadden ze een partij inbrekersgereedschap in hun auto liggen en waren de twee bekenden van de politie. Ze zitten beiden vast voor onderzoek en verhoor.

KLIK & WIN ACTIE

Win een stoere Turbospoke fi etsuitlaatGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Nieuwbouw op het lelijkste plekje

BENNEKOMKerkhoflaan 17-25 • Tel. 0318-414500www.geelswoonwarenhuis.nl

STEMPELENVOOR KORTING!VOLLE KAART IS5 EURO WAARD.

Bij elke 10 euro aankoop0,50 korting. Dat tikt lekker door!

Spaar volle kaartent/m 29 augustus

25-26 juli op tvzwarte cross

Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOMTelefoon: 0318-760388www.marcelrozeboom.nl

Renkum - Schoolweg 4Speels, modern, ruim vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers en grote garage

Reparerenis duurzaam

(niet zo)‘smart’-phone?

Vakkundig en snelwww.reparatiewinkel.nl

Verlengde Blokkenweg 14, EdeEde Centrum: Achterdoelen 8, EdeBevrijdingsstraat 40, Wageningen

www.reparatiewinkel.nl

EdeTelefoonweg 120T (0318)651 042F (0318) 650 656

Het gemeentenieuws

is te vinden vanaf

pagina 4.

  ‹www.stadwageningen.nlWoensdag 15 juli 2015

Agenten bedreigd met mesEDE - In de wijk Maande-reng in Ede heeft de politie maandagnacht een 29-jarige bewoner aangehouden na-dat hij agenten had bedreigd met een mes. De politie was

bij de man aan deur gegaan wegens klachten van ge-luidsoverlast. De man was onder invloed van alcohol. Bij het voorval raakte verder niemand gewond.

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Page 2: Stad Wageningen week29

Uit de RaadVan de partijIn deze rubriek blikken de acht Wageningse fracties terug op het raadswerk van de afgelopen maand of schrijven zij over activiteiten die in de komende maand gaan plaatsvinden.

Mogelijkheid voor gym, geen busvervoerD66 is verheugd dat de gemeenteraad gekozen heeft het sociaal beleid samen met de stad te gaan vormgeven. Hiermee geven we vertrouwen en ruimte aan de inwoners en professionals in onze stad; de direct belanghebbenden om de verandering in het sociaal domein (landelijk naar gemeente) succesvol te laten verlopen. De gemeenteraad heeft samen met D66 besloten een sporthal aan de Marijkeweg te bouwen en de versleten Olympiahal te slopen. Hierdoor zijn er geen sportzalen meer in zuidoost Wageningen. D66 diende een amendement in zodat de basisscholen in ieder geval een mogelijkheid voor gym krijgen, in plaats van busvervoer. Het amendement kreeg unanieme steun.

Mark Giebels – [email protected] - www.d66wageningen.nl

Olympiahal mag gesloopt, Tropische Kas mag blijvenDe bouw van een nieuwe, bij voorkeur energieneutrale, sportaccommodatie aan de Marijkeweg en de sloop van de Olympiahal gaan door. Belangrijk daarbij is de zoektocht naar een gymzaal op loopafstand van twee basisscholen. GroenLinks hield hierbij, samen met CDA en Stadspartij, vast aan de keuze voor hergebruik van een bestaand pand. Bij de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied van de Tropische Kas diende GroenLinks een amendement in, waardoor behoud van de kas een optie blijft. Hierdoor kan de haalbaarheid onderzocht worden van een nieuw initiatief: geclusterd wonen met gezamenlijke voorzieningen en de kas als centrale ruimte.

Erik-Jan Bijleveld – [email protected] - www.groenlinkswageningen.nl

Sporthal Marijkeweg aanwinst voor WageningenEindelijk was het dan zo ver. De gemeenteraad keurde de plannen voor de grondsanering en de bouw van een nieuwe sporthal aan de Marijkeweg goed. Daarmee wordt een hele carrousel in werking gezet: sloop van de oude Olympiahal, herinrichting van het Olympiaplein en benutting van het al jaren braakliggende terrein aan de Marijkeweg. De Korfbal Vereniging Wageningen krijgt één locatie en de velden en sportzalen die de vereniging achterlaat krijgen een nieuwe (sport)bestemming. Over twee jaar moet het complex klaar zijn. En dan kan wethouder Han ter Maat van de Stadspartij weer een zich al jarenlang voortslepend dossier afsluiten. Er zullen er nog veel volgen!

Rien Bor – [email protected] - www.stadspartijwageningen.nl

ZomerrecesMaandag 6 juli hadden we de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Een volle agenda waardoor we eerder begonnen zijn dan normaal. Ondanks de warmte in de zaal hebben we veel onderwerpen behandeld. De PvdA is zeer tevreden met wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. We zijn o.a. erg druk geweest met de jeugdzorg, WMO en participatie. En trots op wat we bereikt hebben. Onafhankelijke klachtencommissie,, vertrouwenspersoon, gezin staat centraal. Nu hebben we zomerreces en vanaf september zijn we weer volop aan de slag... Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

Petra van Amersfoort – [email protected] - www.wageningen.pvda.nl

Een juweel van een planAfgelopen raad is groen licht gegeven voor een nieuwe sporthal en korfbalaccommodatie aan de Marijkeweg, met dank aan de inspirerende en tomeloze inzet van KV Wageningen. Het CDA heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor het plan, o.a. via de motie binnensport in 2013. Het plan biedt veel voordelen: de bodemverontreiniging aan de Marijkeweg wordt aangepakt, er ontstaat een prachtige nieuwe (binnen)sportaccommodatie op een lelijke plek in de stad, er kan herontwikkeling plaatsvinden op de locatie van de verouderde Olympiahal en de Eng - waar de korfbalvereniging nu zit - wordt een stukje mooier. Kortom, een juweel van een plan!

Martijn Weenink – [email protected] - www.wageningen.cda.nl

Laatste 100 woordenNa 9 jaar heb ik afscheid genomen als raadslid. In de mijn laatste raadsvergadering heeft de VVD er voor gepleit dat de gemeente zich wat betreft Diedenoort aan de gemaakte afspraken houdt en geen “woordverstoppertje” speelt: dus geen extra studenten, een plek voor Shot én grondgebonden woningen want daaraan is in Wageningen een gebrek. De VVD is blij met de nieuwe sportzaal voor KV-Wageningen. Maar vinden een goede gymzaal op loopafstand voor de G.J. van den Brinkschool en Zwaneridder belangrijker: dus die moet er komen. Ook gunnen we andere sportclubs in Wageningen meer zaalruimte. Jammer dat de wethouder dat niet ook heeft weten te regelen.

Johan Osinga – [email protected] - www.wageningen.vvd.nl

Goedkope kamersVoor gezinswoningen met een tuintje, woningen onder de huursubsidiegrens en studentenkamers zijn de wachtlijsten het langst. Bij de ontwikkeling van Diedenoort en de Tropische kas (Arboretumlaan) zet de SP zich dan ook in om juist deze woningen te realiseren. Wat die studentenkamers betreft, ook betaalbare graag. Vaak kosten zulke nieuwe, vaak grotere kamers zo’n 350 euro. Voor een ‘gewone’ student niet te betalen. De steun van GroenLinks en D66 om goedkopere kamers te realiseren valt tot nu toe tegen. Jammer, ze profileren zich als studentenpartijen, terwijl ze ook nog eens hebben ingestemd met het afschaffen van de basisbeurs.

Diederik van der Loo – [email protected] - www.wageningen.sp.nl

Kom in actie tegen eenzaamheidDe voorbereidingen voor een nieuw sociaal beleid zijn van start gegaan. Er lag een wollig geschreven document, maar de kern is dat ervaringsdeskundigen als u (mantelzorger, hulpverlener, hulpvrager) dit nieuwe beleid mee helpen maken. De ChristenUnie heeft hier één concreet punt aan toegevoegd: kom in actie tegen eenzaamheid. Voor de samen-leving. De ChristenUnie is blij met de nieuwe sporthal aan de Marijkeweg en de sloop van de Olympiahal (2017). Samen met D66 hebben we ons hard gemaakt voor een gymzaal in zuidoost Wageningen voor de gymlessen van De Zwaneriddder en G.J. van den Brinkschool. Onder andere vanuit oogpunt van verkeersveiligheid.

Peter de Haan – [email protected] - www.wageningen.christenunie.nl

Raadsbesluiten 6 juliDe raad nam ondermeer de volgende besluiten:Verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijsMet dit voorstel heeft de gemeenteraad besloten 110.000 euro beschikbaar te stellen voor collectieve inkoop van kennis over verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs. Daarnaast wordt de komende 9 jaar jaarlijks 110.000 euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling ten behoeve van verduurzamingmaatregelen voor schoolgebouwen primair onderwijs die een terugverdientijd hebben van langer dan 15 jaar. Het CDA stemde tegen dit voorstel.

Huisvestingsverordening Wageningen 2015De huisvestingsverordening is unaniem door de raad aangenomen. Het was nodig een nieuwe verordening vast te stellen omdat de nieuwe Huisvestingswet per 1 januari is ingegaan. In de huisvestingsverordening wordt ondermeer geregeld hoe urgentieaanvragen voor een woning worden behandeld. Met een wijzigingsvoorstel (amendement) van D66, GroenLinks en PvdA is geregeld dat het Startpunt oordeelt over urgentieaanvragen en alleen complexe aanvragen worden afgehandeld door het kernteam. De VVD stemde tegen dit amendement.

Nadere onderbouwing Groenbeheerplan Wageningen HoogOp 11 februari 2013 heeft de raad het Groenbeheerplan Wageningen Hoog, derde cyclus, eerste fase vastgesteld. Enkele bewoners van Wageningen Hoog hebben tegen dit besluit beroep en vervolgens hoger beroep ingesteld. Op 11 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak gedaan waaruit naar voren komt dat de raad van de gemeente Wageningen het besluit beter dient te motiveren. In een “nadere onderbouwing” wordt hieraan invulling gegeven. De raad heeft deze onderbouwing vastgesteld, met de stemmen van Stadspartij, SP en ChristenUnie tegen.

Binnensportaccommodaties, bodemsanering Marijkeweg, korfbal MarijkewegDe raad heeft unaniem besloten dat er een nieuw sportpark wordt aangelegd aan de Marijkeweg. Eerst vindt hier bodemsanering plaats. Dit heeft gevolgen voor de Olympiahal (deze hal wordt gesloopt) en voor De Eng. De korfbalcomplexen op de Eng komen beschikbaar voor andere ontwikkelingen.D66, VVD, CU en SP dienden een wijzigingsvoorstel in waarmee ondermeer wordt geregeld dat een gymzaal wordt gerealiseerd in zuid-oost Wageningen. Daarmee is busvervoer voor de scholen G.J. van den Brink en De Zwaneridder niet nodig. Dit amendement werd ook unaniem aangenomen. PvdA en VVD dienden bij dit voorstel een motie in waarmee het college ondermeer wordt verzocht om uiterlijk voor aanvang van het seizoen 2016 - 2017 - maar in ieder geval voor het in gebruik nemen van de nieuwe sporthal aan de Marijkeweg - de roostering van alle sportaccommodaties centraal te beleggen. Stadspartij en CDA stemden tegen.

Uitgangspunten DiedenoortDoor stagnatie van de reguliere woningbouw is er geen zicht op realisatie van het huidige plan voor de ontwikkellocatie Diedenoort. Daarom is een alternatieve visie uitgewerkt door het college. De raad is gevraagd te besluiten het bestemmingsplan te herzien en een aantal uitgangspunten vast te stellen. De raad heeft unaniem een amendement aangenomen van Stadspartij, D66, ChristenUnie, VVD, SP, GroenLinks en PvdA waarmee een uitgangspunt wordt toegevoegd. Dit uitgangspunt is: herhuisvesting van tafeltennisvereniging SHOT op locatie Diedenoort, tenzij SHOT instemt met herhuisvesting op alternatieve locatie. Bij een ander amendement staakten de stemmen. Daarom dient een herstemming plaats te vinden in de volgende raadsvergadering (28 september). De besluitvorming over het voorstel van het college en over ingediende moties rond de uitgangspunten voor Diedenoort is daarmee ook uitgesteld tot de volgende vergadering.

Uitgangspunten Tropische Kas (De Dreijen)Het college heeft een plan aan de raad voorgelegd waarbij de Tropische Kas aan de Arboretumlaan niet wordt gehandhaafd. Het voorstel is om 20-25 wooneenheden in maximaal drie bouwlagen voor starters/tweepersoons huishoudens/ouderen te realiseren (huurwoningen net boven de sociale huurprijsgrens). De raad is gevraagd de uitgangspunten voor dit plan vast te stellen. En verder is de raad gevraagd om de kaders (uitgangspunten) die op 8 juni 2009 zijn gesteld voor De Dreijen in te trekken. D66, Stadspartij, ChristenUnie, GroenLinks en CDA stemden voor dit voorstel. GroenLinks en D66 dienden een amendement in waarmee wordt geregeld dat de mogelijkheid om de Tropische Kas te behouden wordt onderzocht in relatie tot een initiatief dat op 6 juli is gepresenteerd voor ouderenhuisvesting. Behalve de indieners stemden PvdA en VVD voor.

Kaders en kernwaarden proces beleidskader sociaal domeinDe bedoeling is dat er eind 2016 sprake is van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidskader sociaal domein, waarin het beleid rond maatschappelijke ondersteuning (MO) en het beleid rond de drie decentralisaties is geïntegreerd. Aan de gemeenteraad is gevraagd om kaders voor het proces van co-creatie sociaal domein en vijf kernwaarden voor het proces van co-creatie vast te stellen. De fractie van de VVD, SP en CDA stemden tegen dit voorstel. PvdA, GroenLinks, Stadspartij en D66 dienden een wijzigingsvoorstel in om aandacht te vragen voor de bescherming van de rechten van het kind en kwetsbare vreemdelingen in het proces van co-creatie. VVD en CDA stemden hier tegen.

Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raadTot de raadsvergadering van 6 juli was de heer Osinga plaatsvervangend voorzitter van de raad. Nu hij stopt als raadslid heeft de raad met unanieme stemmen de heer Bor benoemd.

Afscheid de heer OsingaNa ruim 9 jaar raadslid te zijn geweest heeft de heer Osinga afscheid genomen. Zijn opvolger, de heer Udink ten Cate, zal op 28 september worden beëdigd.

woensdag 15 juli 2015

Page 3: Stad Wageningen week29
Page 4: Stad Wageningen week29

Gemeentenieuws

Nuttige informatie digitaalAfval - www.wageningen.nl/afvalBestemmingsplannen - www.ruimtelijkeplannen.nlGemeentelijke verord. - www.overheid.nlMeldingen openb. ruimte - www.wageningen.nl/servicelijnOffi ciële bekendmakingen - www.offi ciëlebekendmakingen.nlOmgevingsvergunningen - www.omgevingsloket.nlParkeren - www.wageningen/parkerenRaads- en commissieverg. - www.wageningen.nlVerkeersbesluiten - www.offi cielebekendmakingen.nlSpeelplekken - www.wageningen.nl/speelruimteplanWegwerkzaamheden - www.bereikbaargelderland.nlWetteksten - www.wetten.nl

AgendaInloop: Ruimte voor de BinnenstadIedere vrijdag 14.30 tot 1700 uur.Hoogstraat 15, (bij de fontein)Informatie plan ‘Aan de slag met de binnenstad’Marco van Burgsteden( 0317) 492984

In contact met B&WHeeft u een idee, wens, vraag of opmerking die u met één van de collegeleden wilt bespreken, dan bent u van harte welkom voor een kort gesprek met een wethouder of de burgemeester. Bij welke wethouder u moet zijn, is afhankelijk van het onderwerp: Elke wethouder heeft een eigen takenpakket.

Maak een afspraakAls u een wethouder of de burgemeester wilt spreken dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. (0317) 492502, of (0317) 492503 voor een van de wethouders en (0317) 492409 voor de burgemeester of stuur een e-mail naar: [email protected] kan voorkomen dat het onderwerp van het gesprek beter eerst besproken kan worden met een beleidsambtenaar die het onderwerp in zijn takenpakket heeft. In dat geval vragen wij deze beleidsambtenaar om in overleg met u een afspraak te maken.

Wat kunt u verwachten?Het gesprek met een wethouder of de burgemeester is bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp dat u heeft aangedragen. Er worden geen besluiten genomen of toezeggingen gedaan. Het gesprek is niet bedoeld voor zaken die onder een klacht of een bezwaarprocedure vallen.

Van twitter naar krantDe gemeente is actief op twitter. Via @Gem_Wageningen kunt u ons volgen of een bericht sturen.

De gemeentegids wordt dus medio juli huis-aan-huis verspreid. Als u een nee/nee-sticker heeft, krijgt u de gids niet. U kunt ‘m desgewenst ophalen of opvragen bij het Stadskantoor, Olympiaplein 1.

Enquête Uit de Raad & GemeentenieuwsWat vindt u van de gemeentepagina’s ‘Uit de Raad’ en ‘Gemeentenieuws’? Met behulp van uw mening kan de gemeente deze pagina’s zo nodig verbeteren en meer laten aansluiten op de behoeften van inwoners. Ook als u de gemeentepagina’s niet leest, is uw mening erg belangrijk. De papieren versie van de enquête kunt u aanvragen via [email protected], of u kunt hem afhalen bij de receptie in het stadskantoor, Olympiaplein 1. De enquête is ook digitaal beschikbaar via www.wageningen.nl/enquete.

Stadhuis geslotenHet stadhuis wordt verbouwd en uitgebreid. De gemeentelijke organisatie is tijdelijk gehuisvest in het ‘stadskantoor’, Olympiaplein 1. Iedereen die de gemeente wil bezoeken wordt verzocht naar deze locatie komen.

PubliekszakenDe openingstijden voor Publiekszaken blijven ongewijzigd. Maandag t/m donderdag 8.30 tot 12.30 uur en vrijdag 8.30 tot 19.00 uur, (burgerlijke stand alleen ‘s morgens). Wie lange wachttijden wil voorkomen, kan het beste een afspraak maken. De afspraken kunnen worden ingepland voor maandag tot en met donderdag tussen 13.30 en 15.30 uur. Reserveren kan telefonisch. (0317) 492911.

Naar verwachting wordt het stadhuis in het voorjaar van 2016 opgeleverd en in de zomer van dat jaar weer geopend voor publiek.

Naturalisatie Zes personen hebben woensdag 8 juli 2015 tijdens de Naturalisatieceremonie de Verkrijging van het Nederlanderschap door optie en de Bekendmakingen van verlening van het Nederlanderschap in ontvangst genomen uit handen van de burgemeester. Dit zijn: Mevrouw S. Butler, mevrouw M. Habib, mevrouw P.S. Kadam met haar dochtertje Prapti Sachin Kadam, mevrouw M. Kadir, mevrouw M. Sedigi.

WMO Adviesraad Op woensdag 22 juli vergadert de WMO Adviesraad van 19.30 tot 21.30 uur in Speeltuin Tuindorp, Floralaan 20 b.

Agenda1) Opening en vaststelling agenda2) Spreektijd publieke tribune3) Mededelingen 4) Inkomende stukken en uitgaande post - reactie op werkagenda - reactie op advies toekomst adviesraden - reactie op advies vertrouwenspersoon? - reactie op brief benchmark 20145) Vaststellen verslag en actielijst 1 juli ‘156) Terugkoppeling van domeinvertegenwoordigers, domeinoverleggen, bijeenkomsten, website, achterban, netwerklunches, commissie, WMO-netwerk, werkbezoeken, etc.7) Visie ontwikkeling AR t.a.v. positie Migranten in Wageningen 8) Bespreken actie Cliëntondersteuning in de praktijk9) Volgen project Beleidskader Sociaal Domein en cocreatie10) Oppakken werkagenda11) Rondvraag en sluiting.

Aankondiging bekendmakingenDe offi ciële bekendmakingen kunt u vinden via: https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl. Hier vindt u ook informatie over inzage, zienswijzen, bezwaar en beroep.

In de periode van 06-07-2015 t/m 13-07-2015 zijn de volgende offi ciële bekendmakingen gepubliceerd:Ambachtstraat 10, verleende omgevingsvergunning, bouwen kelder, reguliere procedure bouw Generaal Foulkesweg 87B, nieuwe aanvraag, vervangen enkelglas in dubbelglas, reguliere procedure monumenten Nieuwe Kanaal (openbaar groen), nieuwe aanvraag, kappen van bomen, reguliere procedure kap en aanleg Geertjesweg 21 A , verleende omgevingsvergunning, verwijderen 2 wanden, reguliere procedure bouw Riemsdijkstraat 6, nieuwe aanvraag, plaatsen 2 dakramen, reguliere procedure monument Grebbedijk 30, verleende omgevingsvergunning, bouw dakkapel, reguliere procedure bouw Vergersweg 46, verleende omgevingsvergunning, uitbreiden woning en bouwen schuur, reguliere procedure bouw Thorbeckestraat 1, verleende omgevingsvergunning, in gebruik nemen woon- en zorgcentrum, uitgebreide procedure brandveilig gebruik Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2015-2018 1e Kloostersteeg 3, nieuwe aanvraag, wijzigen gebruik t.b.v. proefl okaal, ontheffi ng regels bestemmingsplan Instemmingsbesluit Roghorst 133, nieuwe aanvraag, wijzigen gebruik t.b.v. kamerverhuur, ontheffi ng regels bestemmingsplan Rijnsteeg 35, nieuwe aanvraag, verbouwen stal tot woning, reguliere procedure bouw Nassauweg 22, verleende omgevingsvergunning, restaureren gem. monument, reguliere procedure bouw en monument Tarthorst 1223, oprichten en in werking hebben van Jumbo Supermarkt, Melding activiteitenbesluit Tarthorst 629, veranderen van gasdrukregel- en meetstation, Melding activiteitenbesluit

InformatieWilt u de stukken inzien? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Dan krijgt u de stukken digitaal toegestuurd. Meer informatie over offi ciële bekendmakingen kunt u vinden op: http://www.wageningen.nl/Actueel/Gemeentepagina of op www.overheid.nl

AbonnerenVia http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_Website/Abonneren/abonneren.aspx kunt u zich abonneren op de offi ciële bekendmakingen. U ontvangt dan een mail zodra het een offi ciële bekendmaking betreft die voor u mogelijk interessant is. Wageningen, woensdag 15 juli 2015

Zaterdag 26 september: burendag!Oranje Fonds stelt bijdrage beschikbaarHeeft u een goed idee dat u met en voor uw buurt wilt oppakken? Als u dit op Burendag uitvoert, dus op zaterdag 26 september, dan kunt u bij het Oranje Fonds een fi nanciële bijdrage aanvragen. Zij stellen maximaal 450 euro beschikbaar voor uw goede idee dat mensen dichter bij elkaar brengt. Kijk op www.burendag.nl voor meer informatie en om uw idee in te dienen.

Page 5: Stad Wageningen week29

Cyrus is van alle markten thuis:allerlei reparatie- en verstelwerkwaarin maatwerk wordt geleverd.Voor allerlei soorten materiaal zoals leer, suède, tricot.‘Het leveren van kwaliteit is mijn prioriteit!’ Kom

vrijblijvend langs voor demogelijkheden. Welkom!Stomerijservice, de bestekwaliteit en snelleservice: binnen 1-3 dagenklaar! U kunt ook terechtvoor het reinigen enrepareren van uwhandgemaakte tapijten.

www.facebook.com/cyruskledingreparatie06-37467895 [email protected]

VEENDERWEG 10A

OPENINGSTIJDENma: alleen op afspraakdi-woe-do:

9.00-17.30 uurvrij: 9.00-20.00 uurza: 9.00-17.00 uur

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 5

Auto zonder chauffeur op Achterstraat

Door Doriet Willemen

BENNEKOM - Het werd telkens weer benadrukt tijdens de informatiebij-eenkomst vorige week: Vei-ligheid staat voorop bij de WEpod. Deze zelfsturende auto zonder chauffeur, voor-zien van allerlei techische hoogstandjes, gaat door Bennekom rijden. Tijdens de testfase, die in novem-ber van start gaat, rijden op elke rit technici mee die het voertuig zullen program-meren waardoor het op alle voorkomende situaties be-dacht is. Zo kan de auto zijn snelheid minderen, zodra

hij een spelend kind op de stoep signaleert. Met behulp van verschillende sensoren, een 360-graden camera en GPS moet het dan vanaf mei zelfstandig zijn weg kun-nen vinden door Bennekom. Maar hoe moet dat dan als bijvoorbeeld de Achterstraat afgesloten is voor Kinder-dorp? Marieke Kassenberg, die vanuit de Provincie Gelderland betrokken is bij het project, legt uit: “We hebben afspraken met de gemeente over het melden van wegwerkzaamheden of andere afsluitingen. Op die momenten plannen wij dan geen ritten.” En wat nu als

de onderlinge communica-tie toch niet vlekkeloos ver-loopt? “Dan stopt de WEpod voor de afzetting. Met de camera kan de controlroom bekijken wat er aan de hand is.” Kan de WEpod in dat geval een alternatieve route rijden? “Nee. We zullen dan de passagiers moeten laten ophalen door een taxi en de WEpod rijdt zijn vaste route terug.” Zoals gezegd, veiligheid voor alles. Maar wie van de Wageningse Universiteits-campus naar het NS-station wil, moet voorlopig zijn bu-sabonnement nog maar niet opzeggen.

Op de informatiebijeenkomst kregen bewoners uitleg over de WEpod die vanaf november gaat proefrijden in Bennekom. Foto: Doriet Willemen

Pratende auto op BovenbuurtwegDoor Doriet WillemenREGIO - Het zou in de nabije toekomst zomaar kunnen gebeuren. Een groepje scho-lieren dat naar huis fietst over de Bovenbuurtweg na een lange schooldag. Of een paar kinderen die, vrolijk naast elkaar fietsend, op weg zijn naar zwembad de Vrije Slag. Plotseling horen ze een stem die vriendelijk vraagt: “Willen jullie even achter elkaar gaan fietsen, zodat ik kan passeren?” Wanneer ze omkijken zien ze dat ze toegesproken worden door de WEpod, een zelfsturende auto.

Het doet denken aan de pra-tende auto KITT van de po-pulaire TV-serie The Knight Rider uit de jaren 80. Alleen is in dit geval de hoofdrol niet weggelegd voor een flit-sende bolide, maar voor een personentaxi die zes pas-sagiers tegelijk kan vervoe-ren. Vanaf november gaat de WEpod proefrijden op een traject tussen de Cam-pus Wageningen Univer-siteit en het station in Ede. Via Bennekom, dat hiermee een wereldprimeur heeft. Aangezien het voertuig niet harder kan dan 25 km/uur is bewust gekozen voor

deze route. Zo kunnen door-gaande wegen met sneller rijdend autoverkeer geme-den worden. Een bewoon-ster van de Bovenbuurtweg heeft nog wel wat bedenkin-gen: “Ik heb zo mijn twijfels of het heel handig is om ze door onze straat te laten rijden. Ik denk wel dat het veilig is voor fietsers. Maar wanneer twee auto’s elkaar willen passeren is het heel krap en dit voertuig is vast nog breder. We wachten het maar af.”De route is ook te vinden op: www.wepods.nl/artikelen/route-wepods

Uit het dorp door het Bennekomse Boertje

De Ondernemersvereniging heeft zitten sla-pen in de Dorpsstraat. In plaats van vooraf te overleggen met de eigenaar of, beter nog, een beleid te hebben over de gewenste uit-straling van het dorpscentrum, zitten we nu met de handen in het haar over een plan dat nergens op lijkt. De makelaar daarentegen vindt dat de nieuwbouw De Vijzel heel goed past in Bennekom-centrum en laat weten dat alle huizen al bijna twee keer verkocht zijn en dat er daarom niks meer veranderd kan worden. Intussen staat de voorkant die nu midden in dorp komt te staan er straks veertig jaar of langer. Geen beste beurt van alle partijen, zo vlak in de zomer en op zijn minst een les voor de OVB-toekomst. Zou het aanzicht nog anders worden? Ik kijk vanuit de tram, maar even zoveel mogelijk een andere kant op...

Op het Opellaterrein komt de huizenbouw langzaam maar zeker uit de grond. Toen de bomen nog tot de hemel reikten zouden hier flinke appartementengebouwen komen, pal langs de Edeseweg. Die zijn inmiddels in-gewisseld voor gewone huizen. Voortschrij-dend inzicht zullen we maar zeggen. Het kan dus wel.Onrust bij Hoekelum waar de wegenbou-wers het circusterrein in bezit hebben geno-men, de wegverbreding er aan komt en de Parklaan weer in de procedure zit. Verdrietig is het dat aan de Langesteeg een hele boerderij is afgebrand. Daarbij bleek dat er, na autobedrijven, nu ook al tandartsen in de Kraats de gaten vullen.

De tram komt er aan, ik moet gaan stop-pen...

Column

Jouw vakantiefilmpje op tvWAGENINGEN - RTV Rijn-streek, de Wageningse lokale omroep, is deze zomerperi-ode op zoek naar mensen, die thuis of op vakantie een leuk, mooi, vakantiefilm-pje maken. En dat mag ook best een blooper zijn! Alle filmpjes worden beoordeeld door een deskundige jury. Uit alle inzendingen kiezen wij de leukste of mooiste met als prijs twee bioscoop-bonnen. Van de ingezonden filmpjes wordt een compi-latie gemaakt, die uitgezon-den wordt bij RijnstreekTV.

De winnaar krijgt uiteraard extra aandacht, zijn of haar filmpje wordt apart uitge-zonden. De winnaar wordt bekend gemaakt op www.rtvrijnstreek.nl, in de radio-programma’s en in De Stad Wageningen. Verder wordt er mogelijk een kort inter-view gehouden met de win-naar en ook hier besteden wij aandacht aan bij onze kijkers en luisteraars. Wat moet je doen? Natuurlijk je leukste opname opsturen. Deze mag niet langer zijn dan vijf minuten. Stuur het

naar [email protected] onder vermelding van ‘Zomervakantiefilmpje 2015’ met je naam, leeftijd en je telefoonnummer (prijswin-naar wordt gebeld). Elke deelnemer mag maar één filmpje insturen. Je filmpje versturen gaat het eenvou-digst met WeTransfer via www.wetransfer.com. Dat is gratis en het werkt heel een-voudig. Inzenden kan tot 23 augustus. Medewerkers van de omroep zijn uitgesloten van deelname. Wie durft de uitdaging aan te gaan?

DOORWERTH - Erwin Roe-lofsen grossiert met twee titels in het eerste open Renkumse tenniskampioen-schap. Het idee om dit eve-nement te houden is tamelijk gedateerd, maar de gezamen-lijke samenwerking tussen de tennisverenigingen Duno, OTV Oosterbeek, De Slenk Wolfheze en de Renkumse clubs Bakkershaag en Har-ten tekenden afgelopen week voor een prachtig sportief product. Het meerdaagse toernooi, dit keer gehouden bij het Doorwerthse Duno was niet alleen aantrekkelijk voor de krap tweehonderd deelnemers, ook adverteer-ders gaven ruime blijk van belangstelling. Het Renkum-se Bakkershaag heeft klaar-blijkelijk talent in haar club

en triomfeerde met diverse prijzen. Bij de heren dubbel 5 pakten Jacques Budding en Stefan Beekhuizen de eerste prijs. Bij heren dubbel 3 ma-

nifesteerden Erwin Koops en Erwin Roelofsen zich meer dan optimaal met de hoog-ste score. Roelofsen werd de beste speler.

Erwin Roelofsen grossiert in titels Renkums kampioenschap

vlnr: Stefan Beekhuizen, Jacques Budding, Erwin Koops en Erwin Roelofsen bepaalden grotendeels het kampioenschap van Renkum. Foto: gertbudding.nl

Page 6: Stad Wageningen week29

Scheefkelk 26922 HH Duiven

Postbus 236930 AA Westervoort

T: (026) 312 03 32 F: (026) 312 00 73

E: [email protected]: www.elsinga-advies.nl

Ons dienstenpakket:• verzorgen van fiscale aangiften• herstructureringen en reorganisatie van • bedrijven• wijziging rechtsvorm van ondernemingen• bedrijfseconomische en fiscale advisering

• verzorgen en opzetten van administraties• samenstellen van jaarrekeningen• verzorgen van loonadministraties• aangifte inkomstenbelasting vanaf €42,50• wijzigen/aanvragen toeslagen vanaf €27,50

BTW-aangifte? Wij regelen het voor u!

H. ELSINGAAdministratie- en Belastingadviesburo

Lid van Register Belastingadviseurs en NOAB

OBELINK LUGANO 6

Misterweg 179 • Winterswijk • Tel: 0543-532 632 • www.obelink.nlObelink Vrijetijdsmarkt B.V.

HYPERCAMP LAS PALMAS 240

Nu voor

189.-

CADAC CARRI CHEF 2

Zeer complete skottel om te

barbecuen, grillen, koken en

(roer)bakken.

Vanaf

299.-240 cm diep. Polyester doek. V.a. maat 2, 685 - 710 cm.

ZONDAG 19 JULI LAST MINUTE

DEALS10.00 - 17.00 UUR.DIVERSE ACTIES EN AANBIEDINGENKijk voor alle info op:www.obelink.nl

Nu voor

599.-

ZONDAG 19 JULI OPENHARTMAN TUINSET SCARLET /GIBRALTAR 4 stoelen Scarlet +een tafel Gibraltar 160 x 90 cm.

10.00 -17.00 u.

500 x 380 cm.Polyester doek.Vast kuipgrond-zeil.

Nu voor

199.-

www.reijmer-sierbestrating.nl

IJsseldijk 26 6931 AB WestervoortTelefoon 026 - 311 69 08Mobiel 06 - 212 21 368

Openingstijden:Ma-Vr 7.00-21.00 uurZaterdag 8.00-17.00 uurIEDERE ZONDAG OPEN

GROOTHANDEL - EIGEN IMPORT - NATUURSTEEN - SIERBESTRATING

ALLES KAN THUISBEZORGD WORDEN

FURORA TEGELS GECOAT 60-60-4 in 6 kleuren leverbaar € 23,50 m2

Mongolian black groot wildverband € 20,- m2 Basalt G684 gevlamd € 29,- m2 Graniet donkergrijs gevlamd+ geborsteld 40-40-3 € 22,50 m2 Graniet lichtgrijs 40-40-3 € 22,50 m2 Graniet lichtgrijs romaans verband € 22,95 m2 18 soorten WAALFORMAAT getrommeld € 13,95 m2 Retrico antraciet met impregneer 60-60-6 nu € 15,00 m2

MBI Tegels Lentekleur 60-60-6 van € 12,50m2

Keramisch voor buiten vanaf € 32,50 m2

MUURBLOKKEN grijs/zwart, antraciet 60-15-15 € 2,65 per stuk MUURBLOKKEN 30-10-10 in 5 kleuren leverbaar € 0,85 per stuk

DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!

OP=OP

Johan VinkDirecteurEde

Telefoonweg 1206713 AL Ede

T (0318) 651042F (0318) 650656

Jazeker de Column van Johan Vink

Mail uw reactie naar: [email protected]

TOEGEVOEGDEWAARDENee, ik ga het niet over de BTW hebben, en ook niet over de plannen om de6% btw af te schaffen. Elke maatregel die genomen is voor een bepaaldedoelgroep wel weer een tegenslag. De kappersbranche die gebruik maaktvan de 6% btw-regeling wordt hierdoor hard getroffen, net nu ze er weer eenbeetje bovenop waren gekomen.Als ondernemer begrijp ik de kritiek wel,maar tegelijkertijd denk ik ook, kijk eerst eens naar je eigen onderneming enmaak een plan hoe je dit kunt opvangen zonder dat het je al te veel schaadt.Als er, voor jou, impopulaire, maatregelen genomen worden, dan is hetmakkelijk om `nee´te roepen, maar je kunt ook verder kijken. Misschien is diteen mooi moment om veranderingen door te voeren in je bedrijf of organisatie.Maar goed, ik zou het er niet over hebben. Ga ik het hier over Griekenlandhebben? Nee, ook niet. Dagelijks staan de kranten er vol van, net als demedia. Er wordt veel onzin over geschreven, gemanipuleerd en gesuggereerd.We moeten het maar afwachten wat eruit komt.Voor Griekenland hoop ikhet beste, zeker voor de bevolking, want die hebben het, zeker in de grotesteden, niet makkelijk. Over de Tour de France dan? Nee, ook niet. Ik snapbest dat er genoeg mensen zijn die dit evenement geweldig vinden, maarzoals altijd in Nederland, als ik de sportbijlage open van de krant en deeerste 4 tot 6 pagina’s gaan alleen maar over de Tour, dan vraag ik me af ofwe niet een beetje te ver doorslaan. Nee, waar ik het wel over wil hebben,is de toegevoegde waarde van ons mensen. In een digitaal tijdperk waar we24/7 online zijn en alles kunnen kopen, opvragen, bestellen en opzoeken zouje bijna denken dat menselijk contact niet meer nodig is.We kopen steedsmeer online, boeken onze vakanties online enz. enz. Ook verzekeringen enhypotheken kun je online afnemen. Maar, en dan pleit ik toch even vooronszelf, persoonlijk contact in deze, voor velen, lastige materie is vaak zeergewenst. Middels persoonlijk contact kom je nl. achter wat de wensendaadwerkelijk zijn. Online gebeurt dat niet. Middels een persoonlijk gesprekkrijgen wij inzicht in u als persoon, en dat is heel belangrijk om tot een goedadvies te komen. Bij het kopen van een boek is dat niet nodig, u weet immerswat u wilt. Maar voor hypotheken en verzekeringsproducten is persoonlijkcontact onmisbaar. Dat is dus de toegevoegde waarde van ons als adviseur.En daar wou ik het in deze column even met u over hebben.

wegens assortimentswissel en overstock vanuit centraal magazijn van

UCI THE MOSAIC FACTORYIndustrieweg 20a - 6871 KA Renkum

MOZAÏEK: ca. 30.000 m² glass mozaïek, keramisch glas mozaïek, ongeglazuurd mozaïek,5.000 m² antislip vloertegels, 1.200 m² dubbel hardgebakken vloertegels, decoratie mozaïek,mozaïek kunstwerken, alles in ± 400 kleuren, div. design en afmetingen - geschikt voor wanden,vloeren, binnen en buiten;

Bezichtiging: vrijdag 24 juli van 10.00 tot 16.00 uur FOTO’S / Catalogus:

www.TroostwijkAuctions.com

Keramiek en Glasmozaïek

SLUITING: dinsdag 28 JULI

ONLINE VEILING

Uw eigen waardevaste vakantiehuis in Wageningen

Dit weekend

en maandag

open huis in

Wageningen

Daar waar de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en de Betuwe bij elkaar komen, kunt u heerlijk genieten in uw

eigen vakantiehuis op Recreatiepark de Wielerbaan.

• Nieuwe vakantiehuizen gelegen aan een waterpartij• Ligging dichtbij diverse scholen / Universiteit van Wageningen• Diverse faciliteiten, o.a. een binnenzwembad en speeltuin• Vakantiepark is het gehele jaar geopend

Door de gunstige ligging en faciliteiten voor jong en oud ookzeer interessant voor de verhuur!

Gegarandeerd meerjarig netto rendement van 7% per jaar

Er is al een nieuw vakantiehuis beschikbaar vanaf € 109.500,-incl. eigen kavel en tuinaanleg.

Recreatiepark de Wielerbaan | Zoomweg 7-9 te WageningenTel: 06 - 2262 0456 of 088 - 500 2444 | www.topparken.nl

Nu in deBergstraat

Verrassend compleet! Bergstraat 24 Wageningen www.gijnet.nl 0317-412182

Al jaren een vertrouwd adres kwaliteitsparasolsvoor

stuntprijzeN

elke zondag open van

12.00 - 17.00 uur

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 6

Page 7: Stad Wageningen week29

Prijsverlagingen

Aanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juli

500 G CA. 500 G

2 STUKS

CA. 500 G

2 STUKS

400 G

500 G

400 G

150 g

1.19 0.99

1.49 WEEKEND

1.39 WEEKEND

1.39 WEEKEND

3.49 WEEKEND

0.79 WEEKEND

Ca.2.50 WEEKEND

4.99/kg

1 l

0.85 0.79

600 g

1.39 1.35

150 g

1.09 0.99800 g

1.29 1.19

Per stuk

2.99

Per stuk

2.99

Per stuk

3.49

Per stuk

3.99

125 g

1.29 1.19

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULIVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Kipsaté broodjes

5 stuks.

BBQ groentespiesen*

4 stuks.

Varkenssaté*

Sweet chili broodjes

Rauwkostsalade*

Gemarineerde spareribs*

Chips sun, moon, stars

Chocolade-melk

Griekse fruityoghurt*

Rijstwafels Pannenkoekenmix

Damessjaal

Telefoonhouder

Selfi e trigger

Sportoordopjes

Pure chocolade

‹ Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 7

Op SafarivaartREGIO - Op donderdag 23 juli vaart de excursieboot Blauwe Bever uit voor een speciale dagtocht over de Nederrijn.

Een gids vertelt onderweg over het waterleven en andere bezienswaardigheden. Ook legt het schip twee maal aan voor een wandeling,

waaronder naar de monding van de Heelsumse Beek. Wat is er leuker dan pootje baden in het koude beekwater.De vaart duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. Deelname kost 21 euro per persoon (beschermers 16 euro, kinderen t/m 12 jaar 8,50 euro), inclusief lunch aan boord van het schip.

Zorg voor stevige schoenen of laarzen en een verrekijker. Parkeren en vertrek is aan de N225 tussen Elst en Rhenen, Utrechtsestraatweg 149 in Rhenen.

Reserveren (verplicht) via de site van Utrechts Landschap www.utrechtslandschap.nl/varen.

WAGENINGEN - Leerlingen van het Pallas Athene Col-lege in Ede bezochten vrij-dag de Tarthorstschool in Wageningen om campagne te voeren voor het project ‘Kinderen onterecht in de gevangenis’. De leerlingen willen dat er meer aandacht komt voor het onderwerp. “Er zijn vooral in Azië en Afrika veel kinderen die onterecht in de gevangenis zitten. Dat komt vooral door het gebrek aan (goede) rechtszaken in veel ontwikkelingslanden. Er is weinig geld beschikbaar en er is vaak ook een gebrek aan goed opgeleide rechters en advocaten”, zegt een van de leerlingen. “’Kinderen in de gevangenis’ is een on-derwerp waar over het alge-meen weinig aandacht aan wordt besteed, zeker in wes-terse landen. Wij willen het onderwerp onder aandacht brengen bij de Nederlandse bevolking.” De leerlingen

willen ook dat kinderen weten over het onderwerp. Daarom hielden de drie leer-lingen van 3 VWO vrijdag een presentatie voor groep 8 van de Tarthorstschool. Ze lieten de kinderen van groep 8 een filmpje zien over een minderjarige in de gevange-nis en deden een quiz over de presentatie. De leerlingen gingen ook mensen intervie-

wen in het centrum van Ede en Wageningen. Ze vroegen de mensen wat ze vonden van kinderen die onterecht in de gevangenis zitten. Ze lieten een poster zien met de tekst: ‘Geef gevangeniskin-deren een leven’. De leerlin-gen hopen met de campagne hun doel om zo veel moge-lijk mensen te bereiken, be-haald te hebben.

Geef gevangeniskinderen een leven

De leerlingen gingen ook mensen interviewen in het centrum van Ede en Wageningen.

Op dinsdag 7 juli heeft het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan Bennekom gebracht. Het college heeft kennis gemaakt met een aantal succesvolle ondernemers.

BENNEKOM - Ook heeft het college de ontwikkelin-gen en knelpunten met de Dorpsraad, wijkregisseur, welzijnswerk, buurtbe-heer en de ondernemers-vereniging besproken. Succesvol ondernemen is belangrijk in een tijd dat er leegstand in de winkelstra-ten is. Een van deze geslaag-de ondernemers is Miranda van Veldhuizen van Einde-loos Koffie Thee & Winkel. In de eerst wat slaperige Brinkstraat heeft zij samen met andere ondernemers deze straat nieuw leven in-geblazen. Dat een goed idee een slechte locatie tot een topper kan maken heeft zij met haar vernieuwend con-cept van horeca bewezen.

Bij Eindeloos Koffie Thee & Winkel werd het College ontvangen door dansende leerlingen van de zeer suc-cesvolle Dance Studio Ben-nekom van de zussen Linda en Sjoukje van den Hul. Ook was Mark Hemmer

(uitgever Benn) aanwezig. Hij voorzag de aanwezigen van de zojuist verschenen nieuwe Benn. Onder het genot van een drankje zijn de ondernemers door Gert Jan Koster (Ondernemers Vereniging Bennekom) aan het College voorgesteld en is er geanimeerd gesproken waarna het gezelschap naar IJssalon La Fontana vertrok.

Het college ging daarna op de fiets door het dorp waar aandacht werd geschon-ken aan de nieuwbouw bij Heida, delen van de ge-plande snelfietsroute zoals de oversteek bij de Kerkhof-laan en de doorsteek bij het oude Bellolijntje. Hier werd het college aangesproken door bezorgde hondenlief-hebbers die hun honden-speelplaats niet kwijt wil-

len. Verder ging het collega langs de uitgevoerde onder-houdswerkzaamheden in het bos aan de Dunantlaan, de aanplant van het Opella-parkje, de nieuwbouw op het Baron van Wassenaer-park, de verbreding van de A12, de verlenging van het geluidsscherm, de Parklaan, de boomgaard bij de Em-mahoeve, de studenten in Beringhem en de kruising Commandeursweg/Molen-straat.

De fietstocht werd afgeslo-ten met een bezoek aan Uit-zicht, een begeleid wonen project van Philadelphia aan de Wildekamp.

Kijk voor meer informatie op www.dorpsraadbennekom.nl.

Bezoek college van B&W aan Bennekom

Het college van burgemeester en wethouders bracht vorige week een bezoek aan Bennekom.

Page 8: Stad Wageningen week29

"Loof de HERE, mijn ziel,en al wat in mij is, zijn heilige naam;

loof de HERE, mijn ziel,en vergeet niet één van zijn weldaden."

Psalm 103: 1 en 2

In Christus ontslapen

Jacobus Gijsbertsen~ Co ~

Wageningen, Doorwerth,29 november 1925 9 juli 2015

In zijn negentigste levensjaar is nog één keerverhuisd mijn zeer zorgzame en lieve schat

van een man, onze lieve, wijze vader,groot- en overgrootvader.

Nu voor altijd Thuis.

Doorwerth: J.C. Gijsbertsen - van den Brink

Kampen: Bart en AnnekeRobert-Jan en Dymph,Dante, Zohra, JuliaBart en MariaStefan en Renske,Mees, FloortjeMattias

Assen: Ruud en InekeEsther en EdwardMirjamJudithSarah en Chris

Barneveld: JannyJanny en Ronald,LotteGeralda en Arjan,Ruth, Joel, Thomas, Deborah,DaniëlGerard en Sabrina,Tim, LindeMiranda en Martijn,Yannick, Ryan, Jason

Ede: CoJelmerTjerkRenskeAnne-Maartje en TimSjoerd

Kapelleboom 786865 AX Doorwerth

De begrafenis heeft dinsdag 14 juli, na eendankdienst in de kapel van NatuurbegraafplaatsWesterwolde te Assel, op de begraafplaatsaldaar plaatsgehad.

Here Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht Ps 90:1

Na een lange tijd van ziek zijn, hebben we nu toch afscheid moeten nemen van mijn dierbare levenskameraad, lieve heit van de kinderen en trotse pake van de kleinkinderen

Geert PostmaSchettens, Bennekom, 24 januari 1931 11 juli 2015

Wij vertrouwen op Gods beloften.Daarom geloven wij dat hij nu thuis is

gehaald door zijn Schepper.Dat geeft ons troost.

Na een zeer gelukkig huwelijk van 57 jaar.

S. Postma-Haisma

Marten Postma

Epi Postma en Miriam van MeeterenMerel en Iris

Henny Postma en Roelof van der WoudeAlexander, Roosmarijn, David en Dilaya

Haaije Postma en Astrid van der LooijSam, Tom en Ben

Pieter Postma en Marleen van VeenLotus en River

Wij zijn het team van Buurtzorg Ede-Zuid erg dankbaar voor de zeer liefdevolle

en respectvolle verzorging van Heit

Heidelaan 446721 CL Bennekom

Heit is thuis

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 17 juli om 11.00 uur in de Gerefor-meerde Kerk aan de Brinkstraat 41 te Bennekom. Voorafgaand is er gelegen-heid tot condoleren in het naast de kerk gelegen gemeentecentrum ‘De Brink’ van 10.00 tot 10.45 uur.De begrafenis zal omstreeks 15.00 uur plaatsvinden op de Begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Buorren in Oudega (Gemeente Smallinger-land).Na afloop van de begrafenis is er gelegen-heid tot condoleren en ontmoeting in het Folksgebou aan de Fabrykswei 6 in Oudega (Sm.)

Liever geen bloemen

Ineens is het gebeurd

en wordt men door verdriet verscheurd.Hij had nog zoveel plannen in zijn leven,

maar het is hem niet meer gegeven.Herinneringen moeten sterken,

om dit zware verlies te verwerken.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbareherinnering aan zijn leven hebben wij geheelonverwachts afscheid moeten nemen van mijnechtgenoot, onze vader, opa en zoon

Nicolaas Jacobus WijgerseNico

Hurwenen, 16 juli 1954 Wageningen, 10 juli 2015

Annie Wijgerse-van Beek Jolanda en Pierre Novaley Eddie en Ingrid Luna, Dani Aaf Wijgerse-van Santen

Correspondentieadres:Fam. Wijgersep/a Monuta 't Hoge HeemGeertjesweg 196706 EA Wageningen

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 8

Voor uw blijken van belangstelling enmedeleven die wij van u mochtenontvangen na het overlijden van mijn vrouw,onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Gijsbertha van de Weerd-Hardeman

zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. G. van de Weerd

Bennekom, juli 2015

Een geliefd mens heeft deze wereld verlaten,onze vriend

Theo Vroon

......en God glimlachtetoen wij vrienden werden.....

Dankbaar zijn wij vooral die mooie jaren samen.

Ab en Diny ten Holte

11 juli 2015Boekelo 46721TG Bennekom

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en creativiteit is overleden mijn lieve vrouw, zus, schoonzus en tante

Willy Theodora Vlastuin-Vos

echtgenote van Dick Vlastuin

* Renkum, † Wageningen, 4 december 1938 10 juli 2015

WillyJe was van onschatbare waarde

voor iedereenJe bent nu een Engel

Dick

peetzoon Ronald Dekker peetdochter Pascale van Rijthoven zus, schoonzussen, zwagers, neven en nichten

Willy hield van bloemen.

Tarthorst 9796708 JG Wageningen

U kunt afscheid nemen van Willy in het Uitvaartcentrum ‘t Hoge Heem, Geertjesweg 19 te Wageningen, op woensdag 15 juli van 18.30 tot 19.30 uur.De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 16 juli om 15.30 uur in de aula van crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15 te Ede Gld.

Een woord van dank aan alle medewerkers van ziekenhuis Rijnstate en Gelderse Vallei, I Care, Hospice Wageningen-Renkum en huisarts De Haan voor hun liefdevolle zorg en aandacht.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

In plaats van kaartjes.

Voor alle blijken van hartelijk medeleven diewij van u hebben ontvangen, tijdens zijn ziekteen na het overlijden van mijn innig geliefdeman, onze geliefde zorgzame vader, schoon-vader, groot- en overgrootvader.

Marinus van Hollandbetuigen we u onze oprechte dank daarvoor.

A. van Holland-van de BrinkKinderen, klein- en achterkleinkinderen

Bennekom, juli 2015

Dankbetuiging

Het BinnenveldUitvaartb egeleiding

Het BinnenveldUitvaartb egeleiding

Tel. 06 52 386 [email protected]

Grietha Rijlaarsdam Thea VerzijlLiesbeth Wieringa

Onze begeleiding gaat verder dan alleen het regelen van een uitvaart.

bewustafscheidnemen

bewustafscheidnemen

OverlijdenHuwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Page 9: Stad Wageningen week29

SANIDUMP VEGHELPoort van Veghel 4996

SANIDUMP WIJCHENGraafseweg 777

KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27

SHOWROOM OPRUIMING!!

Kijk op www.sanidump.nl voor een selectie showroom modellen!Kom naar één van de 27 megastores voor het volledige aanbod!

TOT WEL KORTING OP DIVERSE SHOWROOM MODELLEN!

DE GROOTSTE SANITAIR KETENVAN DE BENELUX!

70%

OOK VOORAL UWTEGELS!

NEEM UW

OFFERTE MEE.

WIJ ZIJN ALTIJD

GOEDKOPER!

* Professioneel badkamer ontwerp.3D* Gedegen en eerlijk advies op maat.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 9

Ontwikkeling Duivendaal van startWAGENINGEN - Wage-ningen UR is de afgelopen maanden begonnen met het voorbereiden van de moge-lijke ontwikkeling van de locatie Duivendaal. De ko-mende periode werken ge-meente en Wageningen UR gezamenlijk aan het opstel-len van haalbare plannen, zogenaamde ‘scenario’s’ voor deze locatie. De plan-nen zijn haalbaar wanneer er marktpartijen zijn die deze locatie willen ontwik-kelen, het financieel uit kan en wanneer er draagvlak voor is. De gemeente en Wa-geningen UR zetten zich in om eind 2015 inzicht te heb-ben in de mogelijke scena-rio’s. De gemeenteraad krijgt de scenario’s vervolgens ter besluitvorming voorgelegd en wordt dan ook gevraagd om uitgangspunten te for-muleren die voor de verdere ontwikkeling van de locatie van belang zijn. Duivendaal is een bijzon-dere ontwikkellocatie in de binnenstad die meer dan een eeuw gebruikt is voor onderwijs en onderzoek door Wageningen UR. In-middels is Wageningen UR verhuisd naar de Campus en daarom zal Duivendaal een nieuwe invulling krij-gen en daarmee een nieuwe betekenis voor de stad Wa-geningen. De ontwikkeling van Duivendaal kan een be-langrijke positieve bijdrage

leveren aan de kwalitatieve beleving van de Wageningse binnenstad.Marktpartijen, maatschap-pelijke organisaties en eind-gebruikers hebben na het vaststellen van de gemeente-lijke structuurvisie in 2013 interesse in Duivendaal getoond en dit kenbaar ge-maakt bij de grondeigenaar - Wageningen UR. In de loop van 2014 is de belangstelling vanuit de markt sterk toege-nomen. De ideeën en moge-lijkheden die zich voordoen voor Duivendaal sluiten nauw aan op de ambities en doelstellingen uit de struc-tuurvisie. Daarin wordt als opgave voor Duivendaal ge-noemd: “Herontwikkeling tot gemengd stedelijk woon-milieu met overwegend wo-nen (onder ndere senioren), cultuur, kwalitatieve Lei-

sure en hoogwaardige ho-reca.” Ruimte voor de binnenstadDe binnenstad van Wage-ningen bruist door de vele goede ideeën die Wage-ningers hebben ingebracht voor de toekomst ervan. Dit is de afgelopen maanden duidelijk geworden tijdens de openbare sessies voor de binnenstadsvisie. Deze energie van onderaf zorgt voor wilskracht en positivis-me bij het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties en initiatieven en zal naar verwachting ook de ontwik-keling van Duivendaal ten goede komen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg dan de facebookpagina van Duivendaal www.face-book.com/ontwikkelingdui-vendaal.

Het oude bestuurcentrum van Wageningen UR op Duivendaal.

Wageningen zet in op zonne-energieDoor Kees StapWAGENINGEN - De ge-meente Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Onderdeel van dat streven is het opwekken van alter-natieve energie. Vorig jaar sneuvelde het plan om wind-molens in de uiterwaarden te plaatsen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zonne-ener-gie het ontstane gat goed kan opvullen. Het Bureau Green-spread heeft in opdracht van het college van burgemeester en wethouders onderzoek uitgevoerd naar de vormen van duurzame energie die Wageningen kan toepassen. Hieruit is gekomen dat er

veel meer zonne-energie kan worden opgewekt dan eerder werd ingeschat. Be en W wil Wageningen tot proeftuin maken voor allerlei innova-tieve vormen van energieop-wekking. Wethouder Lara de Brito: “We willen koplo-per blijven op het gebied van zonne-energie. We leggen de lat voor zonne-energie heel hoog en dat vraagt om een zeer actieve houding van de gemeente. Het gaat immers niet om wat er theoretisch kan, maar om wat er in de praktijk wordt gerealiseerd.”Om de benodigde opwek-king van zonne-energie te stimuleren wil B en W een

aantal maatregelen. De leges voor zonne-energiesystemen waarvoor een omgevingsver-gunning of bestemmingplan-wijziging nodig is, worden verlaagd. Daarmee worden belangrijke financiële drem-pels weggenomen. Ook wil het college de realisatie van veldsystemen eenvoudiger maken. Er wordt geanaly-seerd welke zonne-energie-locaties op korte en op lange-re termijn realiseerbaar zijn. En de gemeente wil initia-tiefnemers zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen. De gemeenteraad besluit naar verwachting in septem-ber over het voorstel.

Wageningers krijgen zeggenschap over 30 miljoenWAGENINGEN - De ge-meente Wageningen gaat samen met de stad bepalen hoe zij het budget voor wel-zijn en zorg, 30 miljoen, wil besteden. Dit heeft de Wa-geningse gemeenteraad op maandag 6 juli besloten bij het vaststellen van de kaders voor dit proces. Het nieuwe beleid wordt na de zomer in co-creatie opgesteld. Wet-houder Lara de Brito is vol lof dat de gemeenteraad deze radicale aanpak aandurft: “Alleen echte zeggenschap leidt tot echte betrokken-heid. We willen betere zorg dichtbij, menselijke maat en een betrokken samenleving.

We kunnen alle kennis in onze stad goed gebruiken. Daarom gaan we het nieuwe beleid ook samen maken.” Sociaal beleid gaat iedereen aan. Het gaat over onderwer-pen zoals gezondheid, op-voeden, opgroeien, ouderen, zorgvoorzieningen, minima en meedoen op de arbeids-markt. Na de zomer wordt de stad op verschillende ma-nieren uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. De stad is iedereen die in Wageningen woont of werkt, of zich erbij betrokken voelt. Waaronder inwoners, pro-fessionals, vrijwilligers en raadsleden.

De gemeente Wageningen be-steedt jaarlijks rond de dertig miljoen euro aan welzijn en zorg voor haar inwoners. In een tijd van grote verande-ringen kiest Wageningen nu voor een echt andere aan-pak om het nieuwe beleid te ontwikkelen. Wethouder De Brito: “We vinden dat de stad zelf mag bepalen waar het geld aan besteed wordt. Hierbij kiezen we voor een vergaande machtsoverdracht aan onze inwoners. In het proces zal de raad geregeld de gelegenheid krijgen om input te leveren. Een span-nende weg, waar we vast veel van gaan leren.”

Page 10: Stad Wageningen week29

Ze

t- en

dru

kfo

ute

n v

oo

rbe

ho

ud

en

.

zomersalebij totaalBED nú

30%korting

DE

LU

XE 1287

1839

compleet

BOXSPRING NECKA

Incl. hoofdbord + 2 pocketveer boxsprings + 1 pocketveer matras (500 veren/m2) + koudschuim HR-40 topmatras.140/200 van 1839 voor 1287, 160/200 nú 1441,180/200 nú 1595, 200/200 nú 1749.Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar.

Elektrisch verstelbaar vanaf 2085.

Kijk voor onze openingstijden op:

totaalbed.nl KOOPAVOND Donderdag KOOPAVOND Vrijdag

KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58 HARDERWIJK Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49 UTRECHT Zeelantlaan 47, 030 288 67 40 VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Doetinchem, Drachten, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Lelystad, Nijmegen en Zwolle

1 LEDIKANT ARIZONA. Santana eik/wit of santana eik/havanna. Incl. achterwand, kussen en nachtkastjes. 140/200 van 847 voor 549. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocket-veren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216. 3 BOXSPRING TROMSO. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (300 pocketveren/m2) + comfortschuim splittopmatras. 140/200 van 2275 voor 1593. 4 BEDBODEM MEDI. Elektrisch verstelbaar. 42 kantelbare beuken latten. 70/200 van 299 voor 209. 5 KAST X-TEND. Breedte: 181 cm, hoogte: 235 cm van 1093 voor 938. 6 KUSSEN SILVANA. Diverse hardheden verkrijgbaar. 3 bovenvakken. 60x70x10 nú 99.

Ons complete assortiment en al onze koopzondagen staan op: totaalbed.nl

LEDIKANT ARIZONAvanaf 549

MATRAS DAHLIAvanaf 216

BOXSPRING TROMSOvanaf 1593

BEDBODEM MEDIvanaf 209

KAST X-TENDvanaf 938

KUSSEN SILVANA99

1

23

4

5

6

COMFORT EXCELLENT

140/200 vanaf 895 140/200 vanaf 1497

Al onze boxsprings zijn verkrijgbaar in:

DIVERSE STOFFEN, KLEUREN & POTENSETS

ZONDER MEERPRIJS!

Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!

Amersfoort, Utrecht 19 juli koopzondag van 11-17u

Page 11: Stad Wageningen week29

Uit voorraad leverbaar, alleen bij Eijerkamp Veenendaal.

Eijerkamp Veenendaal | wonen, slapen & designEinsteinstraat 1 | direct aan de A12, afslag 23A | T 0318 - 583838

Veenendaal is zondag altijd gesloten

thuis begint bij SUMMERSALE

TOT 70%KORTINGOp heel veel meubels, verlichting en accessoires. Direct leverbaar! Kijk op eijerkamp.nl/sale

Gratis interieuradvies

Onze interieurstylisten beantwoorden al uw woonvragen tijdens een advies van ca. 1 uur. Bel 0575 583 383

Rivièra Maison Sale

Nu 50% korting op alle geselecteerde sale-artikelen zoals meubels, accessoires en verlichting. Op=op!

Dagje Eijerkamp

Ruim 20.000 m2 wonen, slapen en design en fun voor de kids! En geniet van een (h)eerlijke kop koffie of biologisch lunch.

Korinthos met comfortabele armleggers en handige parketwielen in zwart of rood leder van 326.- voor 199.-

Blaine slaapbank met fraaie gecapitonneerde rug zitting (als bank 228 x 97 x 81 cm, als bed 200x 126 cm) in blauwe stof van 1499.- voor 899.-

Yvon met longchair rechts of links en stevige, comfortabele zit in stof Narbonne Grey (261 x 214 cm) nu van 1299.- voor 899.-

Urban buffetkast van Trendhopper in wit met naturel acacia hout met 4 deuren, 5 handige laden en 3 opbergvakken (190 x 220 x 50 cm) van 1899.- voor 1299.-

Stanley in vintage cognac of zwart kunstleder met industrieel zwart metalen sledepoot nu 119.-

Verona op metalen poot met comfortabele klaparmen. In getoonde kleur stof als 2,5-zits (190 cm) van 1673.- voor 1199.- Als 3-zits (232 cm) van 1871.- voor 1299.- Als set van 3544.- voor 1999.-

2,5 + 3-zitsvoor1999.-

600.-voordeel

Geen levertijd; direct genieten!

Kijk ook op

deweekkrant.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 11

Door Wout SchotsmanBENNEKOM - Al maanden zijn ze regelmatig in de win-kel, ze hebben er zelf al kas-sadiensten gedraaid, twee van hun kinderen staan in-geroosterd voor kassadien-sten in de vakantieperiode, maar op maandag 13 juli werd het pas echt hun eigen winkel!

Ze wilden perse al in Ben-nekom wonen voordat de PLUS hun eigen PLUS werd. Dat is op het nippertje ge-lukt. Ze wonen nu aan de Florence Nightingalelaan totdat hun eigen huis aan de Van Balverenweg gebouwd is. Nou ja, wonen... er staan nog overal volle dozen. Er is nog veel te doen voordat het verblijven daar echt wonen genoemd kan worden. De afgelopen maanden hebben ze natuurlijk veel gereisd tussen Heerenveen en Ben-nekom en ze zijn blij dat ze daar vanaf zijn. Bovendien, Bennekom begint al echt te voelen als hun eigen plekje. Ze hebben de navigatie niet meer nodig om van de ene plek naar de andere plek te gaan. Er zijn steeds meer herkenningspunten.Dat geldt ook voor de win-kel. “We zijn hier zo goed ontvangen!”, zeggen ze bijna in koor. Ze kennen nu wel de meeste medewerkers. Er is zelfs al een eerste jubi-leum gevierd: Bert de groen-

teman werkt er 40 jaar! Hun wens was dat hij bij hun ook zijn 50-jarig jubileum zou vieren. Daar moet Bert nog even over nadenken... Er is in de winkel veel over-leg gepleegd. Voorlopig kun-nen ze nog leren van de me-dewerkers. “We zullen het trouwens nooit alleen kun-nen”, benadrukt Astrid. Het wordt steeds meer hun eigen winkel. Edwin en Astrid hebben zelf een paar keer achter een kassa gezeten. Ook dat willen ze kunnen. Bovendien zagen ze daar een heleboel vaste klanten. Hun kinderen Imara en Jorn staan ingeroosterd om in de vakantie kassadiensten te draaien. “Ja, het wordt weer een echt familiebedrijf!”, lacht Astrid.Edwin en Astrid hebben

inmiddels ook kennis ge-maakt met collega-onderne-mers in het dorp. “Dat wil-len we graag”, zegt Edwin, “middenin het dorp staan, de collega’s kennen, het verenigingsleven kennen. We zijn blij dat er hier een actieve ondernemersver-eniging is. Daar willen we graag actief aan meewerken. Over verenigingen gespro-ken... de openingsactie van de PLUS, die in september van start gaat, biedt meteen al leuke mogelijkheden voor verenigingen. Nee, we ver-tellen nog niet precies hoe. De verenigingen zijn al aan-geschreven en onze klanten kunnen straks veel beteke-nen voor de Bennekomse verenigingen”. Maar eerst de vakantieperiode door, nu in hun eigen winkel.

Nu echt: plus Edwin en Astrid Holtrop!

Edwin en Astrid Holtrop openen voor de eerste keer met hun eigen sleutel hun eigen PLUS, en gaan naar binnen, samen met hun kinderen en met de ouders van Edwin en de ouders van Astrid.

Page 12: Stad Wageningen week29
Page 13: Stad Wageningen week29
Page 14: Stad Wageningen week29

DOESBURG -DRUTEN -EDE -GELDERMALSEN -HELMOND -REUSEL -ROSMALEN -VELDHOVEN -WAALWIJK -OOSTERHOUT -NIEUWEGEIN -WOERDEN

ONLY FOR MENEDE

BLUE INDUSTRY*Alle combinaties in dezelfde actie zijn mogelijk. Actie geldt op alle artikelen voorzien van actielabel en het laagst

geprijsde artikel is gratis. Niet geldig op nieuwe en standaard collectie. Op=Op!

IEDEREWOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVONDEDE

Nieuwe Stationsstraat 36T (0318) 653017

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 14

Valt er in Bennekom nog wat te beleven?Door Wout SchotsmanBENNEKOM - Als het aan Rob van Wonderen ligt, steeds meer. Hij is voorzitter van Ondernemers Vereni-ging Bennekom (OVB). De doelstelling van de OVB is eraan bij te dragen dat Ben-nekom een levendig dorp blijft, waar de Bennekom-mers graag blijven wonen en waar ze initiatieven ont-plooien om Bennekom nog leuker en nog levendiger te maken.

De ondernemersvereniging werkt daar zelf ook aan. Er is vrijwel geen grote activi-teit in Bennekom, of de on-dernemersvereniging werkt er aan mee, organiseert mee of ondersteunt het min-stens. Dat geldt bij voorbeeld voor al die bijzondere dagen in Bennekom: Midlentedag, kunstmarkt, Vlegeldag, de intocht van Sinterklaas, de Dickens Fair. Wat Rob van Wonderen betreft wordt dat nog veel meer. Natuur-lijk, veel ondernemers heb-ben er belang bij als er veel bezoekers naar Bennekom Centrum komen. Maar het is meer. Als het de dorps-economie goed gaat, dan hebben niet alleen de on-dernemers daar profijt van, dan is Bennekom voor de Bennekommers ook leuker. Leuk als er veel te beleven is in Bennekom!

Culturele cadeautjesRob van Wonderen is ervan overtuigd dat ‘beleving’ niet alleen maar een woord is dat gebruikt wordt door marke-teers om aan te geven waarin een echte winkel moet ver-schillen van een webshop. Je moet de mensen een reden geven om juist bij jou in de winkel te komen. Daar moet wat anders te beleven zijn dan bij de concurrent. Dat begint allemaal met je moet de mensen een reden geven om naar Bennekom Cen-trum te gaan. Dan moet er in Bennekom wat te beleven zijn. Daar gaat de OVB nog meer dan tot nog toe voor zorgen. In plaats van feest-maandaanbiedingen waar een beperkt aantal winnaars plezier aan beleeft, krijgt Bennekom het hele jaar door

culturele cadeautjes: optre-dens van bij voorkeur plaat-selijke muzikanten, zangers, kunstenaars. Het eerste ca-deautje bestaat uit twee op-tredens van het Bennekom-se locatietheatergezelschap ‘Hele Leuke Lieve’ met de voorstelling ‘Morpho’. Op vrijdag 17 juli zijn er op het Van Slootenplein twee op-tredens, het eerste van 19.00 tot 19.30 en het tweede van 20.00 tot 20.30 uur. Niet al-leen deze voorstellingen worden aangeboden door de OVB, na elke voorstelling zijn er voor de bezoekers hapjes en drankjes die uiter-aard verzorgd worden door Bennekomse ondernemers. Wat die vlinder ermee te maken heeft? Die speelt een hoofdrol in de voorstelling ‘Morpho’!

Rob van Wonderen: “Bennekom krijgt het hele jaar door culturele cadeautjes”.

Veel budoka’s ontvangen nieuwe bandREGIO - Een grote groep bu-doka’s is - ondanks het enorm warme weer - geslaagd voor een nieuwe band. Zo zijn er bij de examens nieuwe ban-den uitgereikt bij Karate - Jiu jitsu - Fighting jitsu en Judo.Patrick Lookman is geslaagd voor de tweede Dan (tweede zwarte band) Jiu jitsu. Maar liefst vier judoka’s zijn ge-slaagd voor de eerste Dan / Zwart: Ryan van Donkelaar, Jelte de Bruin, Richarda Her-bert en Jasper Vermeulen.Voor de gele band Judo zijn geslaagd; Lars Oosterveld, Leanne Heezen, Barthez Thomassen, Sven Hasselaar,

Olivier van Nielen, Aiden Beekman, Jasper van ‘t Veer, Ruben Wenning, Elianne Hughan, Fabienne Reijnen, Jasper Roseboom, Jurian Douma, Daan van den Brink en Peter de Bruijne. Geel Karate: Tymen Prummel, Nick van Bergen en Jan Has-selaar.Geel Jiu jitsu/Fighting jitsu: Adrien Methorst.Oranje Judo: Arnoud van der Hoek, Harry Donker-steeg, Ilse Methorst, Thijs Jacobsen, Ruard Wever, Nik-kie de Jong, Sandresh Bha-geloe, Pieter Brokken, Jordi Klop, Ruben Hek, Jan-Paul

vd Zouwen en Marnick Jan-sen. Groen Karate: Max Basel-mans en Tristan Kuypers. Groen Judo: Jakob Venen-daal, Philine Venendaal, Michan van der Hoek, Noah Slootweg, Rens Hooiveld, Sem Schuitemaker enXander van de Poel.Blauw Judo: Gijs Peeters, Thomas Tiemens en Fynn Zwezerijnen. Blauw Karate: Rick Koetsier, Rick Kappen en Robbie van Dijk. Bruin Judo: Ruben Tiemens.Allemaal van harte met dit mooie resultaat en een hele fijne zomer.

Geldprijzen bij vlegelhangen

BENNEKOM - Het vlegelhangen is een jaar-lijks terugkerend fenomeen op de Vlegeldag. Al jaren strijden (vooral jeugdige) bezoekers van de Bennekomse feestdag om de eer door zolang mogelijk aan een houten vlegel te hangen. Dit jaar staan er voor jongeren van-af 16 jaar ook geldprijzen op het spel. “Dat doen we om de oudere jeugd te stimuleren om mee te doen”, legt bestuurslid Diederick van de Kamp uit. ‘s Middags van 15.30 tot 17.00 uur vinden traditiegetrouw de Bennekomse kampi-oenschappen vlegelhangen plaats voor de jeugd tot en met 15 jaar. Zij strijden om de wisselvlegel. In de avonduren (van 18.30 tot 19.00 uur en van 20.00 tot 20.15 uur) kun-nen jongeren vanaf 16 jaar het tegen elkaar opnemen bij het hoofdpodium voor de Oude Kerk. De uiteindelijke winnaars (heren en

dames zijn gescheiden) gaan met een geld-bedrag van 75 euro aan de haal. De beloning voor de nummers twee bedraagt 50 euro en de nummers drie krijgen 25 euro. De winnaars krijgen hun prijzen uit handen van de Vlegelvrouw. Daarmee wordt een oude traditie in ere hersteld. “Het vlegel-hangen is ooit bedacht door boerenjongens, die na het dorsen een verzetje zochten”, zegt Van de Kamp. “Wie er het langst aan de vlegel kon blijven hangen, mocht de feest-avond vieren met de mooiste boerendochter van het dorp. Dat is het idee achter de Vle-gelvrouw.”Adriaan van Beek was vorig jaar bij de he-ren de beste met een tijd van 1.39.59, terwijl Eline van Ieperen het met 1.38.29 bij de da-mes het langst volhield. Kijk voor meer in-formatie op www.vlegeldag.nl.

Vlegeldag

Page 15: Stad Wageningen week29

Sla je slag!SUPER SUMMERSALE

ZOMERKORTINGEN15-65%

AircoIN SHOWROOM!IN SHOWROOM!

DONDERDAG 16 JULI10.00-18.00 10.00-18.00 uuruurVRIJDAG 17 JULI

09.30-21.00 uurZATERDAG 18 JULI09.30-17.00 uur

WOENSDAG 15 JULI09.30-18.00 uurKOOPAVOND

SPECTACULAIRE ZOMERPRIJZEN!

VAN 3299,-

NIEUW!

NU!

V.A.

GRATIS!RIANT

ZWEMBADBij uw bankstel* Incl.

filter, pomp en opberg-mogelijkheid.

300x300cm

WOONEILAND KENTRoyale hoekbank uitgevoerd in een schitterende kwaliteitstof. Ontdek het weergaloze zitcomfort en geniet van deextra chaisse longue. Deze unieke hoekbank met mooie af-werking is in vele opstellingen mogelijk. Als 2-hoek-2

VAN: 1699.- SUMMERSALEPRIJS:

SPECTACULAIRE INTRODUCTIEPRIJS!

999, 999,--

STUNT!DRAAIFAUTEUIL

49, 49,-- -449Heel veel keus!

799, 799,--BANK VOLUNTUREMooie strakke bank in leder bekleed,met een karaktervolle uitstraling. Eenechte robuuste topper!

VAN: 1399.- SUMMER-SALEPRIJS:

NU!

DRESSOIR (2DRS/3LDN) + SALONTAFEL (2 LADEN) + TV-KAST (1 DEUR+1 OPEN VAK)+ EETKAMERTAFEL DIV. AFMETINGEN)

299,299,--222NU!

SPECIALE SETPRIJS

GRATIS FIETS OF TABLET!WILT U GEENZWEMBAD.KIES DANFIETS OF TABLET!*

VEENENDAALWAGENINGSELAAN 66 • T (0318) 542566

OPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00-18.00 uur, Di. Woe. en Do. 09.30-18.00 uur , Vrij. 09.30-21.00 uur Zat. 09.30-17.00 uur.

*Prijs, model en kleurwijzigingen voorbehouden, als ook druk- en zetfouten. Kado bij uw bankstel > 1000 euro.

3000 m2 meubelplezier!

Page 16: Stad Wageningen week29

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.Aankoop van meerdere artikelen per waardebon is toegestaan.

Bergstraat 42(t.o. Hotel de Wereld)

WageningenTel. 0317 - 423497

Online bestellen? www.natuurlijkvoordeel.nl

onnetjeGezondUw eczeemhuid smeekt gewoonweg om de helende werking van Ectoin® Eczeem Crème!

Uw huid helemaal 'schoon' en tot wel 100% eczeemvrijmet de eerste natuurlijke en effectieve eczeemcrème!

Uit onderzoek onder een groep mensen die last hebben van eczeem, blijktdat het meerendeel vooral de jeuk het ergste vindt. Sommige hebben zelfsliever pijn dan jeuk! Dit is de reden waarom iedereen eczeem serieus moetnemen. Eczeem heeft namelijk ook grote gevolgen op emotioneel vlak.Pas als je zelf eczeem hebt kun je begrijpen hoe onvoorstelbaar vervelend

eczeem en de daarbij behorende jeuk eigenlijk is. Want laten we eerlijkzijn; naast het feit dat veel mensen en dan vooral vrouwen zich erg beke-ken voelen met een eczeemhuid, is het constant moeten insmeren en hetnadenken over voeding, make-up en wasmiddelen erg vervelend. Daargaan we nu eindelijk wat aan doen!

"Ik ben al 1,5 jaar eczeemvrij door deze fantastische crème. Ik kan het iedereen aanraden!"

WAARDEBONzie onderaande pagina

Gekozen door consumenten en huidspecialisten als meest effectieve eczeemcrème van dit moment.

De kracht van de natuur in een super effectieve eczeemcrème

100% eczeemvrij nietmogelijk met een

natuurlijke eczeemcrème?Ik dacht het wel!

"Al na 1 tubeleek het of ik

een nieuwe huidhad!"

Het maakt niet uit wat de oorzaak is van je eczeem.Met Ectoin Eczeem Crème kun je er iets aan doen en heb je eindelijk ietsgoeds dat echt helpt. Zelfs voor de meest hardnekkige gevallen. Eczeemheeft vaak een lastig op te sporen oorzaak. Soms is het allergie, soms stressen soms puur genetisch. De oorzaak maakt voor de werking van EctoinEczeem Crème niet uit. Dit medisch hulpmiddel is zeer effectief en is danook het meest verkochte natuurlijke anti eczeem product in Duitsland.Ectoin Eczeem Crème bevat absoluut geen hormonen, cortisonen enparabenen en kan daardoor zonder bezwaar net zo lang gebruikt wordentotdat de klachten en het eczeem helemaal verdwenen zijn. Het helpt altijdde klachten te verminderen en zal zelfs mensen die al jaren te kampen heb-ben met eczeem, zich soms tot bloedens toe openkrabben en al van allesgeprobeerd hebben, heel snel van hun eczeem en vaak ellendige jeuk afkunnen helpen!

Waarom helpt Ectoin Eczeem Crème zo goed?Ectoin is een stof die maar liefst drie werkingsmechanismenheeft:1. Het zorgt ervoor dat de huidcellen zich razend-

snel kunnen vernieuwen.2. Het beschermt de huid tegen

aanvallers van buitenaf, zoalsallergenen, luchtvervuiling etc..

3. Het werkt direct jeukstillend.Uw huid wordt snel weer 'schoon'en soepel.

Wat wilt u nog meer?

Uw eczeemhuid smeekt gewoonwegom de helende werking van EctoinEczeem Crème.

ECTIONECZEEM CRÈME

Tube 50 ml.29.95 Nu 19.952 x 50 ml. 59.90 Nu

OngezwaveldeRozijnenSultana’s

Een mediterranedelicatesse, vol, zoeten heerlijk geurend.Hoge kwaliteit, lage prijs.

kilo 5.95 nu slechts

max. 3 per bon

3.95

OngezwaveldeVijgenGedroogd

Mooie, grote vijgen uitTurkije. Heerlijk zoet vansmaak en rijk aan vezels.

Hoge kwaliteit, lage prijs.1 x 500 gram 4.95 nu slechts

max. 3 per bon

3.95 2.95Lijnzaad1 x 500gr. 2.25 1.751 x 1000gr. 3.95

Raw SuperfoodsLijnzaad is een super gezond zaadje.Het bevat van nature Omega 3 en Omega 6vetzuren. Lijnzaad is tevens rijk aan vezels.Strooi het eens over de saladeheen of voeg wat toe aan deyoghurt.

vetzuren. Lijnzaad is tevens rijk aan vezels. Strooi het eens over de salade

Heel of gebroken

Heerlijke zoetemalatya

AbrikozenMet een delicate smaakHoge kwaliteit, lage prijs.

kilo 11.95 nu slechts

max. 3 per bon

8.95

max. 3 per bon

Hoge kwaliteit, lage prijs.1 x 500gr. 3.95 3.501 x 1000gr. 7.45 5.95

DadelsZonder Pit

Rijk aan mineralen en vezels.Heerlijk als tussendoortje ofals onderdeel van een gerecht.

Rijk gevulde muesli met rozijnen,tarwe-, havervlokken, cornflakes,abrikozen, zonnebloempitten enhazelnoten.Voor een gezond ontbijt en eengoede start van de dag.

MuesliNoten Vruchten

1 x 750 gram 3.95 2.95

max. 3 per bon

Eetklare PruimenZonder pit

gedroogd, met eenheerlijk natuurlijkaromaHoge kwaliteit, lage prijs.

kilo 8.95 nu slechts 6.95

Rijk aan vitaminen en mineralen!

Lekker in salades of om teverwerken in zelfgemaakt brood,muesli of gewoon om zo te eten.

Zonnebloempittengepeld

1 x 500 gr. 2.25 1.751 x 1000 gr. 3.95 2.95

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 29.95

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 11.50

kortingsbon-voordeel 1.00

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 2.00

kortingsbon-voordeel 1.00

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 2.00

kortingsbon-voordeel 3.00

kortingsbon-voordeel 1.00

kortingsbon-voordeel 1.00

29.95

Geldig t/m01-08-2015

Page 17: Stad Wageningen week29

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.Aankoop van meerdere artikelen per waardebon is toegestaan.

Bergstraat 42(t.o. Hotel de Wereld)

WageningenTel. 0317 - 423497

Online bestellen? www.natuurlijkvoordeel.nl

onnetjeGezond

29.9513.95 10.95

Werkt hongerstillend,ondersteunt uw stofwisselingen maakt u energieker.

1 x 60 caps. 19.95 Nu 14.951 x 180 caps. 49.95 Nu

DE IDEALE HUIDVERZORGINGEen gezonde, gave huid is eenkostbaar bezit. Toch staan wedaarbij vaak niet eerder stil,dan wanneer zich problemenvoordoen. Zoals een schraleuitgedroogde, ruwe of gevoe-lige huid. Ook rimpeltjes en„kraaienpootjes” zijn teke-nen, dat de huid wat extraaandacht nodig heeft.

De vitamine E-huidolie vanGinkel’s is al jaren voor jong enoud een vertrouwd product vooreen plezierige huidverzorging.De verzorgende olie, op basisvan natuurlijke Vitamine E,Jojoba, Caroteen en Calendula,wordt gemakkelijk door de huidopgenomen en laat geen vettefilm achter. Zelfs de droogstehuid voelt snel weer zacht ensoepel aan. Ondersteunt hetherstellend vermogen van dehuid. Rimpeltjes worden zicht-baar minder. Ook met dit pro-duct bewijst Ginkel’s, dat hetmogelijk is een hoge kwaliteitte combineren met een prettigeprijs.

Ginkel’s Vitamine E-huidolie isop bovenstaande adressen ver-krijgbaar in een fles à 200 ml.

Kortom:bescherm uw huid tegenveroudering en uitdroging metde Vitamine E-huidolie van

De onweerlegbare troeven:✔ voorkomt uitdroging van de huid✔ reguleert de stofwisseling in de huid✔ gaat rimpelvorming merkbaar tegen en maakt

de huid zacht en soepel✔ optimaliseert de conditie van de huid✔ beschermt de huid tegen verouderen✔ werkt snel en laat geen vette laag achter✔ ook ideaal bij het zonnebad:

u wordt snel egaal bruin enbent optimaal beschermd!

De onweerlegbare troeven:

WAARDEBON

zie onderaande pagina

Ginkel’s Vitamine E-huidolie isop bovenstaand adres ver-krijgbaar in een fles à 200 ml.

Grote pot 250 ml.12.95 Nu 7.952 x 250 ml. 25.90 Nu

Verzacht en bevordert herstel!Last van dikke eeltlagen of ruwe, droge hielen?Deze Eelt & Hielkloven crème vermindert eelten maakt de huid weer zacht en soepel.Bevat o.a. de heilzame werkstoffen Ureum enAllantoïne. Binnen 3 dagen resultaat!

NatusorEelt & Hielkloven crème

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 20.00

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 5.95

kortingsbon-voordeel 12.95

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 4.00

kortingsbon-voordeel 9.95

Geldig t/m01-08-2015

Geldig t/m01-08-2015

kortingsbon-voordeel 3.95

kortingsbon-voordeel 3.55

kortingsbon-voordeel 6.95

kortingsbon-voordeel 4.95

Geldig t/m01-08-2015

•Voorkomt uitdroging van de huid•Reguleert de stofwisseling in de huid•Werkt snel, niet vet

1 flaconà 200 ml. 17.95 Nu

Ginkel'sE-huidolie

Vetvrij! Als je wilt afvallen, moet je echt eens de nieuwe afslankcapsules Garcinia Cambogiaproberen. Deze krachtige capsules zijn de perfecte manier om gemakkelijk af te slanken.

"Nieuwste afslankhype GarciniaCambogia alweer bijna uitverkocht!"

Een dieet volgen kan prima werken en sporten is natuurlijk altijd goed. Maar moet je eens opletten als je hier nog eensGarcinia Cambogia bij gaat gebruiken! Het gebruik is heel simpel: je neemt 3 maal per dag 1 capsule GarciniaCambogia in met een groot glas water. Als het afslanken goed gaat, kun je al vrij snel overstappen van 3 naar2 capsules per dag.

Waarom is Garcinia Cambogia in zo'n korte tijd zo populair geworden? Deze uit Azië afkomstige vrucht kwamonlangs in de show van Dr. Oz in de schijnwerpers te staan als afslankplant, waar werd aangetoond dat geenenkel ingrediënt dezelfde vetverbrandende werking heeft. Je mag, zoals gezegd, Garcinia Cambogia in gang

zetten met beweging of diëten, maar dat is niet noodzakelijk hoor! Ook zondergrote veranderingen in je leefpatroon kunnen de stoffen uit de vrucht je hongerstillen. Nog belangrijker: Garcinia Cambogia is een zeer sterke formule dleperfect is gedoseerd. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat iedere capsulemaximaal resultaat oplevert. Het krachtigste ingrediënt in Garcinia Cambo-gia is HCA; dit ingrediënt is verantwoordelijk voor de fantastische werkingvan Garcinia Cambogia en daardoor kun je op een gemakkelijke manierveel gewicht verliezen.

Weet u wat het geheim is van slanke mensen? Ze hebben gewoonweg een veel snellerevetstofwisseling, terwijl ze vaak nog meer eten en toch slanker zijn dan jij! GarciniaCambogia gaat er voor zorgen dat ook jouw stofwis-seling ondersteund wordt zonder dat je een gejaagdof nerveus gevoel krijgt. Je zult je lekker energiekvoelen en veel minder honger hebben.Dat wil jij toch ook?

WAARDEBONzie onderaande pagina

"Dit is echt niet normaal meer!"

"Er is weer iets nieuws wat als een olievlekaan populariteit wint: Garcinia Cambogia!"

GarciniaCambogia 60% HCA

AMAZINGBROWN

• In recordtempo prachtig enverbluffend bruin

•Unieke drievoudige werking:snelbruiner, zelfbruiner en vooronder de zonnebank.

1 x 150 ml. 9.952 x 150 ml. 19.90 Nu

Vocht support

Stoelgangsupport

1 x 60 caps. 12.952 x 60 caps. 25.90 Nu

1 x 60 caps. 10.95 7.952 x 60 caps. 20.90 Nu

Paardenstaart en Jeneverbes zijnbelangrijk voor een goede vocht-balans. Bevat verder Peterselie,Guldenroede, Berendruif en Kalium.

Psylliumvezels maken de darminhoudzachter. Vuilboombast is goed voor dedarmpassage. Engelwortel en Rabarber-wortel bevorderen de algehele spijsvertering.

19.95

Sinaasappelhuid?Helpt bij cellulitis, maakt uw huid glad en zacht.Zorgt voor een benijdenswaardige gladde huid.Is hypo-allergeen en beschermt de gevoelige huid.

Algenzeepper stuk 8.95per 2 stuks 17.90 13.95 14.95

12.95

20.95

Rhodiola heeft een ontspannende enrustgevende invloed.Vitamine B5 helpt bij geestelijke druken ondersteunt in stress-situaties.Bevat verder o.a. Ginkgo Biloba enL-tryptofaan.

1 x 60 capsules 13.952 x 60 capsules 27.90 Nu

Rust support

De natuurlijkste maniervan haarverven !!

Tints of Naturegoed voor 1 à 3 behandelingen11.95

Met maar liefst 24 prachtige en trendykleuren. Dekt grijs haar in één keer enconditioneert het, terwijl u het verft.Bevat geen Ammonia, Resorcinol ofParabenen. Niet uitwasbare haargel opnatuurlijke basis.

1 verpakking 15.50 nu

Page 18: Stad Wageningen week29
Page 19: Stad Wageningen week29

Meer info op www.burgerszoo.nl/nachtsafari

Neem een zoomerabonnement voor maar € 35,- en win 1 van de 10 kaarten voor Burgers’ NachtsafariWilt u in juli en augustus extra voordelig en zo vaak als u wilt naar Burgers’ Zoo? Knip dan deze advertentie uit, kom naar onze kassa en neem voor

slechts € 35,- een zoomerabonnement! Dan maakt u ook nog eens kans op 1 van de 10 kaarten voor Burgers’ Nachtsafari: onder begeleiding van een

gids gaat u eenmalig met een nachtkijker van Conrad op avontuur in het tropisch regenwoud van de Bush! Heeft u al een jaarabonnement? Knip dan ook

deze advertentie uit, lever hem in bij onze kassa en win ook 1 van de 10 kaarten voor Burgers’ Nachtsafari! Deze actie is geldig t/m 16 augustus 2015.

Deze zoomer opBurgers’ Nachtsafari?

Eén met de natuur

T

Dorpsstraat 16721 JH BennekomTel. 0318 - 41 61 90www.shoesenstuff.nl

Super schoenen stunt

2e artikel

30-70% kortingOpruimingskleding

2e artikelvoor devoor de

HELFT*

Voor het goedkoopste opruimingsartikel betaalt u de halve opruimingsprijs.

Bij aankoop van 1 artikel van € 39,- of meer, € 10,- extra korting**Artikelen van minder dan € 39,- hebben € 5,- extra korting.

* DEZE ACTIE GELDT NIET VOOR SANDALEN EN SLIPPERS !!

Dorpsstraat 1 - Bennekom - Tel. 0318 - 41 61 90

met onmiddelijkeingang

50%Alle

opruimingsartikelen

of meer!!

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 19

Page 20: Stad Wageningen week29

www.ouwehand.nl

Sta neus aan neus met de ijsbeertweeling, bespied de unieke witte leeuwen vanuiteen spannende uitkijkpost en wandel onder de slingerende orang oetans door.Bezoek de spectaculaire zeeleeuwenshow, ga op avontuur in GorillaAdventure en hang de beest uit in RavotAapia, Europa’s grootste overdektespeeljungle. Ouwehands Dierenpark is een beregave beleving rijker:Expeditie Berenbos!Bezoek deze zomer dé familieshow ‘Zoo avontuurlijk!’ met Bamboo Bill.

Kom je onsontmoeten?

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 20

Zomerkamp Scouting Die Wiltgraeff

WAGENINGEN - De leden van Scouting Die Wiltgraeff beginnen hun vakantie met het hoogtepunt van het jaar: het jaarlijkse zomerkamp. Verspreid over het land vin-den er deze zomer meer dan 5.000 Scoutingzomerkam-pen plaats en het kamp van Die Wiltgraeff maakt hier ook deel van uit. Tijdens deze kampen bren-gen jeugdleden van jong tot oud alles wat ze het hele jaar spelenderwijs geleerd hebben in de praktijk. Het is geweldig om langer met

elkaar op te trekken, en al-lerlei activiteiten te doen. De zomerkampen kennen elk een eigen fantasiethema. De (internationale) kampen worden georganiseerd door honderden enthousiaste vrijwilligers en soms zelfs door de scouts zelf.Gave activiteitenIn de wekelijkse opkomsten doen scouts allerlei vaardig-heden op die ze tijdens het zomerkamp goed kunnen gebruiken. Ze fietsen naar het kampterrein, zetten hun eigen tent op, bouwen hun

eigen keuken en koken zelf. Het zomerkamp is dan ook dé test van het jaar voor de scouts van Die Wiltgraeff. Ze zijn deze week zonder ouders op pad en zijn op el-kaar aangewezen. Het komt dus ook aan op hun sociale vaardigheden. Daarnaast doen ze uitdagende activitei-ten, zoals het lopen van een route waarvan het eindpunt onbekend is en de aanwij-zingen eerst uitgepuzzeld moeten worden. Al met al leren scouts dus enorm veel van dit zomerkamp!

Scouts rondom het kampvuur.

Zomerorkest geeft een concert op de MarktWAGENINGEN - Het Zo-merorkest Nederland speelt zondag 26 juli vanaf 14.00 uur op de Markt in Wage-ningen. Zij spelen niet in de traditionele concertzalen, maar zoeken het publiek op in winkelcentra, op terrasjes en op pleintjes.

De muzikanten van het harmonieorkest laten en-thousiast en met een knip-oog horen en zien hoe leuk blaasmuziek is. De traditio-nele uniformen zijn thuis-gelaten; de ‘concertkleding’ bestaat uit een korte broek en T-shirt. Het Zomerorkest Nederland (ZON) is qua mu-ziekstijl van alle markten thuis, van barok tot rock.

Het ZON gaat sinds 1987 jaarlijks op tournee en is uitgegroeid tot een begrip binnen de Nederlandse mu-ziekwereld. Het ZON geeft

zo veel mogelijk jonge mu-zikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstuden-ten van 16 tot en met 23 jaar. Zij studeren in korte tijd een uitdagend programma in onder leiding van twee jon-ge enthousiaste dirigenten.

Ook is er volgens de traditie weer een solist om tijdens de tournee een solowerk ten gehore te brengen. Dit jaar is dat hoornist Martijn Appelo. Hij speelt het hoornconcert van de Belgische componist Bert Appermont. Naast een solist, is ook de compositie-opdracht een jaarlijks terug-kerend onderdeel van het ZON. Dit jaar schreef Wim Zwaag in opdracht van ZON het stuk ‘Impressions’.

Op zondag 26 juli speelt het Zomerorkest op de Markt in Wageningen.

Vrijwilligers-centrale Renkum RENKUM - Zin in een nieu-we uitdaging? Neem eens een kijkje in de vacature-bank van Vrijwilligerscen-trale Renkum. www.vrijwil-ligrenkum.nl

Dit zijn de nieuwste vacatu-res:Humanitas Nederrijn zoekt een bestuurslid voor de pro-jecten Jeugd (Home-start en Begeleide Omgang Rege-ling). Het bestuur draagt zorg voor de in- en externe communicatie en het wer-ven van subsidies en fond-sen. Dit alles in samenwer-king met een professioneel districtskantoor.

Zes Dorpen Schoon zoekt vrijwilligers die zich willen inspannen om de dorpen in de gemeente schoon en duurzaam te maken en te houden. De groep zoekt be-leidsmatige mensen met een groot netwerk, die organi-seren leuk vinden, ervaring hebben in het geven van les of kinderen/mensen willen begeleiden in het prikken van zwerfafval.

Humanitas Tandem zoekt voor een licht verstandelijk beperkte vrouw van rond de 20 een maatje. Ze wil leren beter voor haarzelf op te ko-men. Ze heeft veel hobby’s, maar niet altijd iemand om een goed gesprek mee te voeren.

Voor vragen kunt u bellen Tel. 026 3335537.

Page 21: Stad Wageningen week29

Ede

Praxis Ede Lorentzstraat 1, Ede

*Haal je gratis pas bij de servicebalieen vraag naar de voorwaarden.

20%KORTINGOPALLES*

met MijnPraxis bij besteding vanaf 50.-

ZONDAG 19 JULI OPEN VAN 12-17 UUR

Het tweede paar voor maar

(*M

et u

itzo

nder

ing

van

de n

ieuw

e co

llect

ie.)

Webshop: www.scherrenburgmodeschoenen.nl

Hoogstraat 89 • Wageningen Tel: 0317 413586

*

Gelderland is de grootste provincie van Nederland en

ook het stroomgebied van de Rijn, de Waal, de Maas en

de IJssel. Een toeristische pendelboot maakt deze zomer

vaartochten over die grote rivieren. Bijzonder is, dat de

fiets mee mag aan boord. Zo kun je varen leuk met fiet-

sen combineren.

Kijk voor alle informatie op

Deel je foto van je uitstapje langs deGelderse rivieren op Facebook,Twitter of Instagram met#geldersestreken

Varen, fietsen enKasteel Doorwerthbezoeken

GELDERLAND, MOOISTE WATERKANT VAN NEDERLAND

Vaar mee met de pendelboot en fiets langs de Nederrijn

• Vaar op dinsdag mee met de pendelboot. Vertrek 09.30 uur

Passantensteiger Wijk bij Duurstede

• Neem de fiets mee aan boord

• Geniet van de lunch aan boord van de pendelboot

• Stap om 13.15 uur uit bij Kasteel Doorwerth

• Bezoek Kasteel Doorwerth

• Fiets langs de Nederrijn terug naar Wijk bij Duurstede

• Lengte fietsroute: 40 km (plm. 3 uur fietsen)

Volg de fietsknooppunten:

37 09 08 06 81 24 32 52 36 37 40 41 42 65

17 15

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 21

Page 22: Stad Wageningen week29
Page 23: Stad Wageningen week29

* Consumentenadviesprijzen zijn o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering. ** Acties alleen van toepassing op voorraadmodellen tot en met 31/07/2015, en zolang de voorraad strekt. *** Gratis automaat alleen van toepassing op een Connect Edition of Tekna-uitvoering en alleen geldig in juli. Niet geldig i.c.m. andere kortingen. Acties niet geldig voor fl eet- en leaseorders en niet inwisselbaar tegen contanten. Informeer bij Bochane naar de beschikbaarheid.

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 4,7-7,4 l/100km, respectievelijk 24,2-13,5 km/l. CO2-uitstoot variërend van 92 gr/km tot 169 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

HEEL VEEL ZOMERVOORDEEL!BIJ BOCHANE NISSAN

NISSAN NOTE Visia

€ 11.140,-VAN € 14.140,-* NU:

NISSAN PULSAR Visia DIG-T 115

€ 16.950,-VAN € 19.750,-* NU:

NISSAN JUKE Visia 1.6

€ 15.990,-VAN € 17.990,-* NU:

NISSAN QASHQAIVisia

€ 21.650,-ER IS AL EEN BENZINE VANAF:

€ 3.000,-VOORDEEL**

€ 2.800,-VOORDEEL**

€ 2.000,-VOORDEEL**

GRATIS AUTOMAAT *** OF VOORDEEL TOT€ 2.500,- **

NU:

NISSAN QASHQAI

ER IS AL EEN BENZINE VANAF:

GRATIS AUTOMAAT ***OF VOORDEEL TOT€ 2.500,- **

NISSAN NOTE Visia Visia DIG-T 115

€ 3.000,-VOORDEEL**

VOORDEEL**

VOORDEEL

NISSAN PULSAR

€ 2.800,-VOORDEEL**

VOORDEEL**

VOORDEEL

NISSAN PULSAR

€ 2.800,-VOORDEEL

BIJ BOCHANE NISSAN

NISSAN JUKE Visia 1.6

€ 2.000,-VOORDEEL

NISSAN JUKE NISSAN QASHQAIVisia

€ 2.000,-VOORDEEL****

NISSAN PULSAR NISSAN JUKE

WETEN WAT UW AUTO WAARD IS?CHECK GRATIS DE WAARDE OP BOCHANEINACTIE.NL/NISSAN EN ONTVANG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Nissan

Veldoven 36826 TS ArnhemTel. (026) 376 00 50 www.bochaneinactie.nl/nissan

Galvanistraat 1116716 AE EdeTel. (0318) 64 83 55

Winkelsteegseweg 150 6534 AR Nijmegen Tel. (024) 359 13 40

Schroefstraat 34 8223 ED Lelystad Tel. (0320) 29 01 50

Alfa Romeo

PROFITEER BIJ BOCHANE ALFA ROMEO

Hoge korting op een nieuwe Alfa Romeo uit voorraad! Voordeel tot € 5.340,-.

Direct een offerte? Ga naar www.alfaromeoinactie.nl

MODEL VAN VOOR

MiTo Turbo TwinAir Esclusivo € 20.850,00 € 17.295,00

MiTo Turbo TwinAir Exclusive € 21.375,00 € 17.745,00

MODEL VAN VOOR

Giulietta 1.6 JTDm 105 Sprint € 29.745,00 € 25.445,00

Giulietta 2.0 JTDm 150 Sprint € 32.740,00 € 27.945,00

Giulietta 2.0 JTDm 150 Exclusive € 35.820,00 € 32.445,00

Giulietta 1.750 TBi TCT Quadrifoglio Verde

€ 45.285,00 € 39.945,00

20% BIJTELLING Gemiddeld brandstofverbruik: 3,4 - 5,0 L/100 km (20,0 - 29,4 km/L). CO2-emissie: 85 - 117 g/km. Prijs incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Vraag de Alfa Romeo-dealer naar de voorwaarden. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeelding kan afwijken.

NU VANAF

€ 25.445,-

NU VANAF € 17.295,-NU VANAF

€ 25.445,-

NU VANAF € 17.295,-

www.bochane-alfaromeo.nl

Arnhem Veldoven 3 Arnhem 026-3760050 Ede Galvanistraat 111 Ede 0318-648355Nijmegen Winkelsteegseweg 150 Nijmegen 024-3591340

Bochane

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 23

Page 24: Stad Wageningen week29

Altijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van 1 week te boeken zijn én nergens anders goedkoper.

De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan. Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

Deze week exclusieve actieprijzen vanaf € 59,-*

Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere

website beschikbaar zijn!

Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen hebben een looptijd van een week. Na 1 week vervalt het aan-bod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien gewenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd

als eerste het nieuwe aan-bod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschik-baar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Acties van deze weekDeze week boekt u via de-holidayspotter.nl onder an-dere een verblijf voor zes personen op vakantiepark Aquadelta in Zeeland. Heeft u nog geen zomervakantie geboekt? Dit vakantiepark beschikt over talloze faci-liteiten en heeft een prach-tige ligging op Schouwen Duiveland! Van 11 t/m 17 juli 2015 boekt u via De-holidayspotter.nl een zes-persoons buitenhuis op dit park met korting tot 48% en prijzen vanaf € 239,-*, incl. verplichte eindschoonmaak à € 65,-!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor vier personen op vakantiepark Hunzedal in Drenthe met flinke korting! Bent u op zoek naar een veelzijdige vakantiebestemming maar ook wel toe aan wat rust en ruimte? Dit park biedt het u allemaal! Van 14 t/m 20 juli 2015 boekt u via Deho-lidayspotter.nl een vierper-soons bungalow met korting tot 64 % en prijzen vanaf € 59,-*!Voor bovenstaande aan-biedingen geldt: op = op! Benieuwd naar de aanbie-dingen van De Holidayspot-ter? Ga dan snel naar www.deholidayspotter.nl!

*prijzen zijn exclusief reser-veringskosten à € 25,- en lo-kale heffingen p.p.p.n.

Beleef de ‘dromerige’ Wereldhavendagen op de Cruiseferry van P&O Ferries in hartje Rotterdam.

Stap op 5 of 6 september aan boord voor een unieke dagtocht. Onze lezers varen mee met 20% korting!

Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer informatie naar www.poferries.com of bel 010 - 714 54 38 en vermeld boekcode: WEG om deze unieke dagtocht te boeken.

Arrangement: • Dagcruise van Europoort naar het centrum van Rotterdam• Bezichtiging schip• Live entertainment• Kinderkorting (t/m 15 jaar): € 10 per kind

WereldhavendagenMinicruise

Dagcruise naar het centrum van Rotterdam!

€55

deweekkrant.nl/whd

van €69 voor

p.p.

Optioneel bij te boeken • Lunchbuffet

Vergeet niet een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen!Beperkt beschikbaar. Promotievoorwaarden van toepassing.

Het Kinderdorp Bennekom loopt qua maatschappelijke ontwikkelingen ver vooruit op de “echte” maatschappij. Zo wordt in het Kinderdorp de burgemeester gekozen door de bewoners.

Door Wout Schotsman

BENNEKOM -In het hut-tendorp zijn er bouwman-nen én bouwvrouwen en worden er hutten gebouwd door meisjes én jongens. In de knutseltent worden wonderschone voorwerpen gemaakt, door jongens én meisjes. Maar de materialen verschillen nogal!In de knutseltent (ook be-kend als de creatent!) gaat het om het hergebruik van vooral huishoudelijke mate-rialen, zoals wol, CD’s, 3D pa-pier, kippengaas, aardewerk bloempotten, mozaïektegels, kokers, Pringlesbussen, si-garendoosjes, slacentrifu-ges, knopen, horgaas, plastic bakjes, boterbakjes, plastic flesjes, waxinelichtjes, kaar-sen, lapjes stof, gordijnen, vitrage, kralen, (plastic) ei-derdozen, kunstbloemen, lintjes, borduurzijde. En dit jaar wil men aan het werk met een drukpers (linole-um). Krijgen is mooi, mogen lenen is ook prachtig. Hebt u dat soort knutselspullen lig-

gen? Maak de bewoners van het Kinderdorp blij!Voor het huttendorp is stoer-der materiaal nodig. Daar-voor moeten toch vaker de mannen de schuur of de ga-rage in. Daar liggen wellicht al jaren plankjes en stukken spaanplaat die ooit nog van pas kunnen komen. Dat ‘ooit’ is nu aangebroken. In het huttendorp kan men allerlei soorten hout gebruiken om de hutten te verfraaien. De pallets vormen de ruwbouw, de restjes hout uit schuur of garage maken de hutten pas echt af! Verbouwinkje gehad of nog gaande? Nieuw kastje gekocht en het oude nog niet weggegooid? Maak de be-

woners van het Kinderdorp blij! Ook gereedschap zoals hamers en zagen zijn wel-kom.Hout en knutselspullen kunnen vanaf 4 augustus gebracht worden bij het Landgoed Kinderdorp aan de Achterstraat. Is brengen van het hout moeilijk? Even bellen naar 06 2685 4953 en het wordt vanaf 5 augustus opgehaald!

Het Kinderdorp is van 10 t/m 14 augustus. Voorver-koop van de weekkaarten via Novita, Albert Heijn en Intertoys. Aanmelding van vrijwilligers: via www.kin-derdorp.nl

Kinderdorp zoekt timmerhout en knutselspullen

Het eeuwige dilemma in het Kinderdorp: eerst schminken en dan naar de knutseltent? Of toch vanochtend maar hutten bouwen? Of gaan kijken wat de baktent vandaag voor lekkers heeft? Foto: Wout Schotsman

Kunst en muziekRENKUM - Zondag 19 juli is er van 11.00 tot 17.00 uur weer een kunst en muziek-middag in Everwijnsgoed aan de Bennekomseweg 160 in Renkum.

Deze middag exposeren

Lillian Schönhage (schil-derijen), Roeland Beilerwel-len (schilderijen), Mariëtta Goedergrond (beelden) en Keizergoed (glassieraden).

In de stal exposeert Henk ten Bhömer (fotografie).

Vanaf 14.00 uur zorgt ‘In-2Fout’ voor de muziek. De toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.everwijnsgoed.nl.

WAGENINGEN - Met de tweede versie van haar lus-trum tienkamp is STW bezig om een mooie traditie op te bouwen. De locaties van de proeven zijn verspreid over de omgeving en natuurlijke hindernissen vormen een deel van de uitdagingen. Afgelopen zaterdag was de eerste proef dan ook gesi-tueerd op, aan en onder de nieuwe brug in de uiterwaar-den. Bij 25 graden meedoen aan een competitie Spij-kerbroek hangen was geen straf voor de meeste van de 25 tweetallen. Een enkeling redde het vege lijf door zich in een uiterste inspanning weer op het droge te hijsen. Maar de meesten lieten zich moegestreden in de geul val-len. Waarbij een bedenkelijke hoeveelheid blubber in het water tevoorschijn kwam. Daarna werden de Holle-weg en de bergrand gebruikt voor de drie volgende onder-delen. Bergop skeeleren op klinkertjes is minder specta-culair dan downhill rijden,

maar bijzonder selectief, zo bleek. Vervolgens ging het naar de parallelweg van de Generaal Foulkesweg waar een slalomparcours voor fietsers was uitgezet. Een aantal teams zette hier hun zeer jeugdige STW leden op in en die bleken al over veel behendigheid te beschik-ken. Na de middag werden nog vijf proeven op de Zoom afgewerkt. De warmte begon

er hier en daar wel in te hak-ken. Maar de hindernisbaan, waarbij een golfbal uit een bak water moest worden ge-hapt, bracht verkoeling. De tienkamp eindigde met een eiergooi festijn: wie het verste kon gooien en daarbij het ei heel hield was de win-naar. Overall gingen Bauke Abma en Floor van der Wilt met de overwinning aan de haal.

Strijd om de STW tienkamp titel start op de Geulbrug

Een van de onderdelen was het spijkerbroekhangen.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 24

Page 25: Stad Wageningen week29

Speciaal voor de thuisblijvers

De nieuwe Kia VengaDynamicPlusLine

vanaf € 20.795,-(inclusief pakketvoordeel)(inclusief inruilvoordeel)

De nieuwe Kia PicantoComfortLine 5-drs

vanaf € 10.095,-

De Kia RioComfortSportsLine 5-drs

Vanaf € 15.390,-(inclusief inruilvoordeel)

Gem. verbruik: 3,6 – 6,5 l/100km, 27,8 – 15,4 km/l. CO2-uitstoot: 94 - 154 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijs zijn alleen geldig bij aankoop van geselecteerde voorraadmodellen van de Kia Picanto metuiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2015 en uiterste registratiedatum van 18-09-2015 en bij aankoop van een nieuwe Kia Rio of Kia Venga met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van30-09-2015 en uiterste registratiedatum van 31-10-2015. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. inruil- en/ofpakketvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingenen drukfouten voorbehouden.

Dwarsweg 20, EdeTel.: (0318) 616 047

Weten wat uw auto waard is? Doe nu een gratis op www.kia-ede.nl

www.kia.com

Page 26: Stad Wageningen week29

ZOMERSE

aanbiedingen

WK

WK

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:Webwinkel lezersservice, Antwoordnummer 10008, 5680 VB Best

Fly Away insectenbestrijderDe ultra-violette lampen lokken

de insecten zodat u er geen last

meer van heeft.

Elektrische terrasverwarmer Q-time 2000SDit staande model bestaat

uit een kwartslamp met een

capaciteit van 1000-2000

Watt. Uitstekend geschikt

voor balkon, veranda,

tuinhuis, serre of terras.

Elektrische onkruidborstelDeze elektrische onkruidborstel

borstelt door middel van een

ronddraaiende nylon borstel al het

onkruid grondig tussen de voegen

vandaan.

elders 34,95lezersprijs

22,95

Tot wel

34%korting

elders 59,95lezersprijs

44,95

elders 59,95lezersprijs

44,95

WK

WK

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

........ x Fly Away insectenbestrijder 34,95 22,95

SZ-8-UQ-21.141.2

........ x Elektrische Q-time 2000S 59,95 44,95 SZ-8-UQ-334203

........ x Elektrische onkruidborstel 59,95 44,95 SZ-8-UQ-248104

Geslacht: Man Vrouw

Naam:

Straat + nr.:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media eenmalig het verschuldigde bedrag (+ 6,95 verzendkosten) te incasseren van:

IBAN: NL

Handtekening

Vragen? Bel 0900 - 2021352 (45 cent p.g.) Let op: verwerking van een bon order duurt tot 10 werkdagen na ontvangst betaling. Lees de overige voorwaarden opwww.weekkrant.nl/webwinkel

De zomer is gearriveerd en we gaan steeds meer tijd buiten doorbrengen. Geniet nu nog meer van uw terras, zonder storende insecten of onkruid.

Met deze collectie maakt

u van uw tuin of terras

weer een fi jne plek om

te vertoeven. En met een

terrasverwarmer kunt

u nog langer van die

heerlijke zomeravonden

genieten!

MAAK UW TERRASZOMERKLAARComfortabelbuitenleven

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 26

Badkamerinrichting op leeftijd en lengte

De badkamer kan aan iedere leeftijd en lengte aanpast worden. De huidige produc-ten staan garant voor fl exibi-liteit en een fraai design én bieden het nodige comfort. Eén van de belangrijkste ba-sisregels voor het ontwerp van een badkamer is dat deze gedurende lange tijd voor iedereen comfortabel, gebruiksvriendelijk en vei-lig moet zijn. Volwassenen, met name senioren, kun-nen eenvoudiger opstaan wanneer de toiletpot hoger hangt. Voor kinderen is een wat lager hangend toilet handig. Met het wc-element van Viega wordt dit alle-maal mogelijk. De zithoogte van dit wc-element kan in-dividueel in hoogte worden versteld. Met één druk op de knop kan het maximaal

acht centimeter naar boven of beneden worden ver-plaatst. Voor een bad zijn er elektronisch gestuurde bad armaturen uit de Multiplex Trio E-serie. De temperatuur en vulhoogte van het bad kunnen hiermee individu-eel worden gekozen en voor maximaal drie personen in het geheugen worden vast-gelegd en weer opgeroepen. Bij inloopdouches staat voorop dat comfort niet ten koste mag gaan van veilig-heid. Een slipvast opper-vlak - zoals tegels - hoort daar net zo goed bij als een fraaie afvoer. Populair zijn afvoeren zoals de Advantix Vario. Deze zeer smalle af-voer oogt niet alleen bijzon-der, maar gaat ook naadloos op in het totaalbeeld van de badkamer.

De zithoogte van het wc-element van Viega kan individueel worden ingesteld.

In najaar recensies op site van VEHLeden en niet-leden van Ver-eniging Eigen Huis (VEH) kunnen vanaf half septem-ber beoordelingen over ma-kelaars, notarissen en hypo-theekadviseurs achterlaten op eigenhuis.nl. VEH gaat gebruik maken van een zoek- en beoorde-lingsmodule van Advies-keuze.nl, om dit mogelijk te maken. Advieskeuze.nl is een bedrijf dat consumen-ten volledig onafhankelijk wil helpen bij de keuze voor een bepaalde dienstverle-ner. De Consumentenbond

ondersteunt Advieskeuze.nl al langere tijd. Volgens Hans André de la Porte van VEH is dit nieuwe platform voor klantbeoorde-lingen een langgekoesterde wens van zowel de vereni-ging als de leden. Laatstge-noemden vragen VEH re-gelmatig welke professional wordt aanbevolen. “Vooral bij de zoektocht naar een geschikte makelaar of hy-potheekadviseur krijgen we die vraag vaak. Aanbeve-lingen gaan we niet geven, maar via recensies helpen

we onze leden wel bij het maken van een keuze,” al-dus De la Porte.Ook over notarissen krijgt VEH regelmatig vragen. “De dienstverlening van notarissen is wettelijk om-schreven,” weet De la Porte, “dus daar zit onderling wei-nig verschil in. Sommige notarissen adverteren met zeer lage tarieven, maar dat kan alleen wanneer je daar als klant een aantal dingen zelf doet. Anders kunnen de kosten toch weer snel oplo-pen.”

Meer aanvragen hypotheekHet aantal hypotheekaan-vragen is in het tweede kwartaal explosief gestegen. Er werden 97.000 hypotheek-aanvragen gedaan (stijging van 80% ten opzichte van het tweede kwartaal 2014). Dit meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).HDN rekent deze forse groei toe aan een combinatie van de aantrekkende woning-markt, het aanscherpen van de leennormen 1 juli en de eerste rentestijgingen na een periode van enkel renteda-lingen. Vanaf 2013 vertonen de hypotheekaanvragen een gestage groei. Vergeleken met het tweede kwartaal in 2013 is dit jaar sprake van een stijging van zelfs 163%.

Natuurlijk tuinierenMilieu Centraal geeft tips voor een natuurlijke tuin: Kies planten die passen bij de tuin, zet bijvoorbeeld geen dorstige planten in de zon. Zorg voor bloeiende planten, die zijn niet alleen een lust voor het oog, maar trekken ook nuttige insec-ten aan. Gebruik zo min mo-gelijk bestrating in de tuin. Goed voor de planten én het helpt wateroverlast tegen te gaan. Geef liever eens per week veel water dan elke dag een beetje.

milieucentraal.nl/tuinieren

Schuine daken hoeven niet per se lastig te zijn. Je kunt er ook leuk mee spelen. Bijvoorbeeld door een asymmetrisch badmeubel te kiezen waarbij de waskom links of rechts in het wastafelblad zit. Boven de waskom is dan ruimte voor de spiegel, ernaast voor snuisterijen.

Schuine daken

WONEN

Page 27: Stad Wageningen week29

Brandstofverbruik 4,0 l/100 kmCO2-uitstoot: 92 g/km

Av.a.

Voorzien van onder andere:• Radio/CD/MP3 speler met USB aansluiting • Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter• 14” lichtmetalen velgen • Licht- en regensensor • Climate control

v.a. € 10.990,- Excl. bijkomende kosten à € 753,70

MITSUBISHI SPACE STAR BRIGHT

Radio/CD/MP3 speler met USB aansluiting Radio/CD/MP3 speler met USB aansluiting Elektrisch bedienbare ramen vóór en achterElektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Automobielbedrijf G. Braber B.V.Dwarsweg 20, 6716 BJ Ede, T. 0318 - 61 60 47www.autobraber.nl

BRIGHTEN UP YOUR LIFE

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, [email protected]. Wijzigingen voorbehouden.

SPECIAAL VOOR DE

THUISBLIJVERSMAAR LIEFST 49

MITSUBISHI SPACE STAR BRIGHT

OP = OP

320

Afb.

kunn

enafw

ijken

.Pri

js-en

zetfo

uteno

nder

voor

beho

ud.

©Va

nhaa

ster.n

l

OPGESTELDIN ONZE

SHOWROOM

INCLUSIEF INBOUWAPPARATUUR!

ACTIEPRIJS

Frankeneng 17e EdeT. 0318-642453www.axikeukens.nl

STIJLVOLLEHOEKKEUKENMet bijzonder ladefront van180 (!) cm breed! Keramischwerkblad en mooi weggewerktevaatwasser (zit in rechter kast).Verlichting geïntegreerd in debodem van de bovenkasten.Fronten en kasten in de stijlvollekleur muscade.Zonder meerprijsook leverbaar in andere kleuren.

INCLUSIEF kraan en inbouw-apparatuur van Atag. Combi-magnetron/ oven, gaskookplaatmet wokbrander (Vulcano wok),A++ koelkast en A+ vaatwasser.

8 JAAR GARANTIEOP APPARATUUR !

PELGRIM COMBI OVENMAC514 RVS51 liter inhoud! / onder + boven-warmte / hetelucht / géén draai-plateau; ideaal voor schalen

Nu slechts 699,-(Ook in zwart voor dezelfde prijs)8560,-

AL MEER DAN 20 JAARDÉ LEVERANCIER VANKEUKENS ENINBOUWAPPARATUUR!

Mooi enbetaalbaar!

PELGRIM VAATWASSERGVW782 ONYA+++ / 11 programma’s incl.snelprogramma / timer / 44 dbXXL uitvoering / turbodroger5 jaar garantie / TOPMODEL!

Inclusiefaansluiten 799,-

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 27

Page 28: Stad Wageningen week29

MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar éénmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes.De cd’s bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de fi lms.

Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Complete 40-delige set!

VOOR OP

VAKANTIE

OF VOOR

ONDERWEG!

COMPLETESET

49,95MET KORTINGSCODE39,95

Page 29: Stad Wageningen week29

DEVOOR-KRANT

ADVERTEREN? Niek BrugmanT 06-109 009 63E [email protected]

Ronald BohmT 06-222 034 39 E [email protected]

Algemene voorwaarden en meer informatie: wegenermedia.nlDe Voordeelkrant is een uitgave van Wegener Media BV

DEEL

Page 30: Stad Wageningen week29
Page 31: Stad Wageningen week29
Page 32: Stad Wageningen week29

ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015

EDE KLAPHEKWEG 28 0318-616263 [email protected] WAGENINGEN VAN UVENWEG 119 0317 - 418 669 [email protected]

ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015ACTIES GELDIG T/M 31 JULI 2015

EasyRun 175/65 R14 82T in combinatie met Goodyear Effi cientGrip Compact. Brandstofverbruik: C, Grip nat wegdek: B, Geluid: 68db

Argon 205/55 R16 91H in combinatie met Goodyear Effi cientGrip Performance. Brandstofverbruik: B, Grip nat wegdek: A Geluid: 68db

Giove 225/45 R17 94Y in combinatie met Dunlop Sport Maxx RTBrandstofverbruik: C, Grip nat wegdek: A, Geluid: 67db

EasyRun 195/65 R15 91Vin combinatie met Goodyear Effi cientGrip Performance. Brandstofverbruik: B, Grip nat wegdek: A, Geluid: 69db

Argon 205/55 R16 91HArgon 205/55 R16 91HArgon 205/55 R16 91H

samen voor

€729,-

Giove 225/45 R17 94Y

samen voor

€1099,-

EasyRun 175/65 R14 82T

samen voor

€499,-

EasyRun 195/65 R15 91V

samen voor

€579,-WIELEN-ACTIE

AircoCheck

Maak sneleen afspraak!

GRATIS

D*B2H F HGIH +K6 F HGIH)GBK F 0GBK-$ 41!3%: 3791J%:$ 471!&51!3%$ +%77=5

$ 4957!NM "%L%"%:$ ' > '#< 8%759:%:

A398 3791JL9(=3!%?

$ 41!3%: M%1M%:$ -93!559!7

$ +7!L9"!% ;%:1$ C=0!)909 ;%:1$ +98 '#< /=: BDA/9L"%:5 7%53=17=:3J%%M?

@.BBGI +K--6,CK+ 4*G+KBEK*EKB

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 32

Page 33: Stad Wageningen week29

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Mii: 4,1 - 4,2L/100 km (1:24,4 - 1: 23,8) CO2-emissie 79 - 98 g/km. Er is al een SEAT Mii vanaf € 10.450,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 3 - 5,1L/100 km

(1:33,3 - 1: 19,6) CO2-emissie 88 - 139 g/km. Er is al een SEAT Ibiza vanaf € 15.190,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 3,2 - 6,7L/100 km (1:31,25 - 1:14,92). CO

2emissie g/km 85 - 157. Er is al een

SEAT Leon vanaf € 19.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af-importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer. Dit product wordt je aangeboden door SEAT Leasing. *Kijk op seat.nl/voorhetzelfdegeld voor de actievoorwaarden.

SEAT.NL

TECHNOLOGY TO ENJOY

VALLEI AUTO GROEP HEEFT SUMMERSALE!U profiteert van duizenden euro’s korting op hagelnieuwe SEAT’s rechtstreeks uit onze voorraad. Stuk voor stuk complete auto’s diewij voor vlijmscherpe all-in prijzen kunnen aanleveren. Kom langs in onze showroom en maak een onvergetelijke SEAT Summerdeal!

Openingstijden verkoop:

ma t/m vr 08.30 tot 18.00 uur

za 09.00 tot 17.00 uur

Vallei Auto Groep VeenendaalGalileistraat 32 • Veenendaal0318 - 50 99 60 • www.valleiautogroep.nl

SEAT SUMMERSALEbij Vallei Auto Groep

MII SPORT DYNAMIC1.0 60pk, 15 inch lichtmetalen velgen,privacy glass, 5 deurs, airco

UW KORTING: € 734,-

RIJKLAAR € 12.875,-

IBIZA ST FR DYNAMIC1.2 TSI 86pk, 17 inch lichtmetalenvelgen, sportstoelen, climatronic,parkeersensoren, Xenon verlichting

UW KORTING: € 1.720,-

RIJKLAAR € 17.844,-

LEON ST ACT FR DYNAMIC1.4 TSI 150 pk, Navigatiesysteemmet bluetooth, 18 inch lichtmetalen,LED-verlichting, leder alcantarainterieur

UW KORTING: € 2.010,-

RIJKLAAR € 29.999,-

1.2 TSI 86pk, 17 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen, climatronic, parkeersensoren, Xenon verlichting

UW KORTING:

RIJKLAAR

MII SPORT DYNAMIC1.0 60pk, 15 inch lichtmetalen velgen, privacy glass, 5 deurs, airco

734,-

12.875,-

IBIZA ST FR DYNAMIC1.2 TSI 86pk, 17 inch lichtmetalen IBIZA ST FR DYNAMIC1.2 TSI 86pk, 17 inch lichtmetalen

VIER JAAR GARANTIE!BIJ VALLEI AUTO GROEP

Page 34: Stad Wageningen week29
Page 35: Stad Wageningen week29

Ontdek de behaaglijke warmte van vuur…

“Samen met u ontwerpen en realiseren wij de haard van uw dromen”

Maak kennis met de wereld van haarden en kachels bij Harlekijn kachels in Beneden Leeuwen.

Ervaar bij de ruim 150 brandende opstellingen de behaaglijke gezelligheid in alle stijlen.

Ook de installatie van uw haard of kachel is bij Harlekijn kachels in veilige en vertrouwde handen!

Van Heemstraweg 38b Beneden-Leeuwen www.harlekijnkachels.nl

ErkendDE-bedrijf

VRIJDAGAVONDKOOPAVOND TOT 20.00 UUR

GRATIS MAGAZINE

Kom naar de showroom en ontvang ons gratis

magazine

VRIJDAGAVONDKOOPAVOND TOT 20.00 UUR

magazine

Page 36: Stad Wageningen week29

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATE Hallo met Gea, ik ben op zoek naar een leuke, lieve man om gezellige uitjes mee te ondernemen. Heb je interesse? Bel me snel. 0906-10.10.162 Box:410255

Ik ben Silvia een lekkere vrouw van 34 jaar en wil bellen met een spannende man. Spreek je nummer in en ik bel je. Reageer snel. 0906-10.10.162 Box:935873

Hoi met Clara 36 jaar. Ik zoek een leuke man met krullen en een bril. Ben jij die man en hoor ik van je? 0906-10.10.162 Box:640369

Ik ben Evita een leuke vrouw uit de regio Apel-doorn en ik zoek een man om samen wat mee te gaan drinken. Neem je contact op? Ik wacht op je. 0906-10.10.162 Box:934771

Hoi met Hannie 59 jaar en ik zoek een man voor een latrelatie. Uit de regio aub. Wil je meer van mij we-ten? Reageer dan snel en wie weet zien we elkaar. Zou ik leuk vinden! Dus bel 0906-10.10.162 Box:201215

Hallo met Ria, ik ben een vrouw van 62 jaar. Ik ben sportief. Ik hou van fietsen,wandelen en terrasjes pak-ken. Ik ben op zoek naar een maatje en jij? Groetjes. 0906-10.10.162 Box:669510

Mijn naam is Nellie 58 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man voor een lat-relatie Wil je meer weten? Reageer dan op mijn box. 0906-10.10.162 Box:148963

Ik ben Helene 54 jaar en woon omgeving van Bre-da. Ik zoek een leuke man om leuke dingen te doen. 0906-10.10.162 Box:832141

GELDERLAND. Hallo mijn naam is Annie een lieve

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

ANGELA Box: 3762Medium,relatiecoach, energe-tisch therapeute, reikimaster Contact met overledenen, HSP deskundig. Ik ben er voor u.

Bel 0909-1447 Box: 3762

JOHN Box: 3781Ik werk met de tarotkaarten en de zigeuner kaarten. Ik ben er voor spiritueel advies en al uw levensvragen! Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 3781

PAULA Box: 3659Paranormaal begaafd, Healer, Creatief Therapeut. Relaties, werk, vorige levens, karma. Ik heb contact met overledenen.

Bel 0909-1447 Box: 3659

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & MarktenMega OpenluchtLUIKSE MARKT

Arnhem Zondag 19 Juli 2015Gelredome. 400 Kramenoude spullen, live muziek,kinderamusement. Gezelligeterrassen. Entree markt € 4,-.Volw. Gratis parkeren!vanaerlebv.nl / 0492-525483

39e Nederlands GrootsteAntiek - Curiosa - BrocanteMARKT. Apeldoorn Markt-plein. 300 kramen. Donder-dag 16 + 30 Juli + 13 Aug-stus. De toegang is gratis !!!vanaerlebv.nl

OPENLUCHT VlooienmarktWageningen zo. 26 juli 10-17u Stadion de Wageningse-berg. Info kr.hr 06-39108152animo-vlooienmarkten.nl

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Bedrijfs OG AanbodT. h. (Boedel) Opslagruimtenvanaf 10 m² tot 110 m² KES-TEREN, Kees Hendriks vanWarbij. 06-53247926.

Vraag Studenten- kamers te huur

Eerste jaar studente zoektkamer in of in omgeving vanWAGENINGEN. Tel. 0651162190.

Huis & Tuin

SchilderwerkVakman SCHILDER voor per-fect schilderwerk, binnen/buiten 06-11268320

InboedelsT.k. gevraagd: gehele IN-BOEDELS, tev. bij overlijdenhuisontruiming, bezemscho-ne oplevering 06-53907107

VerwarmingKachelspecialist ENGELEN-BURG Hout- & Gaskachels.Nieuw en gebruikt, te Ede.

0318 - 43 77 90

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Te koop GEVRAAGD: Loop-,sloop-, schadeauto's en old-timers. Off. RDW-vrijwaring.

06 - 47 29 46 42.

Caravans &Vouwwagens

Welke familie stopt er metkamperen? Deze familie

zoekt een TOURCARAVANBel: 06 - 31 66 46 95

Werk & Inkomen

HorecaGezocht: koks en hulp in be-diening (diploma niet ver-eist). Info: 06-46267044

Industrie & BouwWij zoeken: timmermannen,metselaars, oppermannen,stratenmakers, schilders,slopers en vakmensen metVCA! 0318-610055 Artiflex!

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Gezocht BEZORGERS. Graagmet brommercertificaat ofautorijbewijs. 06-14283577

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

Q))=;)?)= W]; 4\HH(GJ$AE G^G$C^`,.

R)]])?0!_( @ <)\ '000&&&NGL00AEM !D 0 =)- RV1[

G^G$CG000

S!)= U) R!_D& BA&&&)8=%1;9#)#74)YR!_D)D 8JHJ '-00!$

B( F)\ +!?)-;'*'/56*/* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E.``GJD\NGL$GAIEM'*'/56,,'&&&[/35[[Q.``G&&&

17R[/35[Q[15720[P

2744<+2"$+1;9#'' :[P36[5QVP223&&&

'*'/56*/'

P7P7P4[P4[ RV1[K4[/&&&&'*'/5*,*, GL$GAE

X[077P VP *G=)- RV1[&

5!_A) [\= \))?; _) %?HH%#B) _) #HH? \)]])? ]HD

S\HH?EH])D& R9!=;)? EHH?&NGL$GAEM '*'/+'*'3

4)]=)DLWZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)89\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'/+'*'0

.;=:&(G^G$K.''G&<)\\)DL S!)W)D )D SBE)D&GL'' AE 1)?#H\)D )D R!8)

ZZZJA?!8H;)-BDD)-;!BDJD\<)\\)D T <))\+F)\\)D T <))\+-#H;;)D

!$!"%#$$!65V1>3[:7PP[:3V7PJJJ )8)D OD 8?B9Z && NGL''AEM

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 36

dé Weekkrant is overal welkom

94% van de consumenten ontvangt dé Weekkrant graag!

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

de

krac

ht

van

du

bb

el

Page 37: Stad Wageningen week29
Page 38: Stad Wageningen week29

WEEKACTIE! GELDIG VAN WOENSDAG 15 JULI T/M DINSDAG 21 JULI 2015

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

KIJK OP ACTION.NL

ZOMERSPEELGOEDdiverse artikelen

ELASTOMAPA4diverse trendy dessinsmet breed elastiek

KINDERSHIRTSdiverse varianten

DAMESTWILL BROEKof baggy broek diverse uni kleurenmaten 36-44

KOGELBARBECUEop wielenrooster ø 46 cm

KUNSTSTOFGLAZEN OF SCHAALdiverse kleuren met bloemreliefchampagneglas 25 cm drinkglas 10 cmwijnglas 20 cmschaal ø 12 cm

schaal ø 24 cm 1.49

CANVASDOEKdiverse dessins50x50 cm

40x100 cm 4.99

MULTIFUNCTIONEELGEREEDSCHAPinstelbare snelheidsnelwissel systeemincl. accessoires300W

DISNEYDEKBEDOVERTREKSETo.a. Frozen, Minnie, Violetta, Cars, Marvel Avengers en Spiderman140x200 cm

MALIBUZONNECOSMETICAdiverse soortenbijvoorbeeld kids factor 30200 ml

factor 50200 ml 3.79

099

HEREN EN DAMESTEENSLIPPERSdiverse variantenmaten 36-45

299

079

199 499

1795

049

349

2395

999

339

RAINFORESTFRUITSAPpineapple, passionfruitof guanabana

099

599

229

DAMESJOGGINGBROEKdiverse kleurenmaten XS-XL

DAMESSPORTTOPCool-Drymaten S-XXL

sporttop racerbackmaten S-XL 3.29

129

DOUCHEGEL OF -CRÈMEdiverse varianten250 ml

DURACELL BATTERIJENpenlite (AA) ofmini penlite(AAA)verkrijgbaar bij de kassa

339

INTEX OPBLAASBOOTEXPLORER2-persoons196x102x33 cm

1095

BUREAUONDERLEGGERdiverse dessins38.5x58.5 cm

149

MET LED LAMPJES

MOOI WEER TIP!

WERCKMANNZAAGBLADEN SETuniverseel 3- of 4-delig

2.99

INTEXLUCHTBEDdiverse kleuren183x69 cm

1.99

UITZOEKEN

DAMESSPORTBROEKcapridiverse kleurenmaten S-XXL

4.99

UITZOEKEN

100% KATOEN

1 LITER

STUNTPRIJS!

TEXTIELACTIE! TEXTIELACTIE!

Page 39: Stad Wageningen week29

Deze week staat Bouke Stroop in de Estafette van Wageningen

In de ‘Estafette van Wageningen’ wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Door José Breekveldt

Naam: Bouke Stroop.Geboren: Op 5 april 1966 aan de Havenstraat in Wage-ningen.Woonplaats: Ik vind Wage-ningen super, ze krijgen mij hier niet weg. Als ik op va-kantie ben geweest, ben ik altijd blij dat ik weer thuis ben.Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Al twintig jaar ge-trouwd met Sandra. We heb-ben twee dochters: Femke (19 jr) en Lotte (17 jr).Geloof/levensmotto: Ieder-een mag geloven wat-ie wil, zolang ze mij er maar niet mee lastig vallen.Hobby’s: Mijn grootste hob-by is vissen. Dat heb ik als jongen van mijn vader ge-leerd. Ik vis zeker twee keer in de week, meestal in Wagenin-gen of Ede. Ik ben lid van visclub ‘Ons genoegen’. We hebben vaak wedstrijden her en der in Nederland. Het is altijd een enorme uitda-ging om de meeste kilo’s te vangen.Opleiding: LTS en daarna de opleiding tot bakker bij streekschool Dukenburg in Nijmegen. Huidige beroep: Eigenaar van bakkerij Stroop. Ik ben sinds kort nog de enige bak-

ker die in Wageningen brood bakt. We hebben een winkel in de Irenestraat. Daarnaast bak ik brood voor diverse Wageningse bedrij-ven, zoals hotel de Wereld, hotel de Wageningsche berg, Lazuur (voorheen Buys & Ko) en alle kinderdagver-blijven. ‘s Nachts rijd ik 2,5 uur langs de verschillende plekken om het verse brood klaar

te zetten voor de volgende morgen. Wat vind je leuk aan dit werk: In de zesde klas van de lagere school wist ik het al: ik wil bakker worden. En die droom is uitgekomen. Het bakkersvak is een crea-tief en ambachtelijk beroep. Ik werk graag met mijn han-den en vind het leuk om al-les te kunnen maken wat ik wil.

Verder actief: Ik wandel graag in de uiterwaarden en het binnenveld. Stamcafé: Ik drink graag een biertje in de kantine van de visclub. Favoriete club: PEC Zwolle vanwege het mooie aanval-lende voetbal dat ze de laat-ste paar jaar spelen. Favoriete krant: De Gelder-lander. Daar ben ik al jaren op geabonneerd.

Favoriete CD/muziek: Vroe-ger Lionel Richie. Verder heb ik vaak de radio aan, vooral Edwin Evers om 6.00 uur. Favoriete sport: WandelenFavoriete vakantieadres: Dalian in Turkije: gastvrije mensen, zon en lekker eten. We zitten 13 kilometer van het strand. Vaak wandel ik er naar toe. Heerlijk!Politieke voorkeur: Politici beloven van alles, maar er komt vaak niks van terecht.Slecht in: Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen.Goed in: Ik ben niet snel boos. Dan moet er écht wel wat aan de hand zijn. Hekel aan: Onrecht.Spijt van of over willen doen: Ik ben een tevreden mens. Ik wilde eigenlijk nooit een eigen zaak, maar het kwam op mijn pad. Ik heb er nooit spijt van gehad. Goede voornemens: Zo doorgaan als ik nu doe.Dag in de huid kruipen van: De Engelse wedstrijdvisser Allen Scothorn. Hij is we-reldkampioen geweest. Van hem zou ik nog wel eens wat foefjes willen leren. Wat zou je ooit nog eens willen doen: Vaker vissen, maar over het algemeen ben ik tevreden.Lelijkste plekje in Wagenin-gen: Kirpestein.Mooiste plekje in Wagenin-gen: De voormalige steen-oven ‘Bovenste Polder’. Daar vis ik meestal.Estafettestokje gaat naar: Piet de Kruijf, mijn zwager.Omdat: Hij werkt bij trans-portonderneming Van Leus-den. Hij was altijd vrachtwa-genchauffeur, maar werkt nu als planner. Over deze omslag van werk, heeft hij vast wel wat te vertellen!

Bouke Stroop tijdens de vakantie in Turkije op bezoek bij een plaatselijke bakker.

Ik vind Wageningen super, ze krijgen mij hier niet weg

WAGENINGEN - Yvonne Canters van Enjoy health club gaf samen met collega Sabrina Jansen een spetterend sportief paaldans optreden tijdens de Rijnweek in Rhenen afgelo-pen week.

Paaldans optreden

Rotary steunt mobiele Speelbus met 1500 euroWAGENINGEN - Rotary-club Wageningen-Bergpoort heeft de opbrengst van haar jaarlijkse boekenmarkt dit jaar wederom geschonken aan De Speelbus. Een bedrag van maar liefst 1500 euro schenkt de Rotaryclub om te investeren in de aanschaf

van een nieuwe bus. Deze mobiele sport- en spelbus, een onderdeel van stichting Solidez - Welzijn in Uitvoe-ring, is al jaren een succes-volle dienstverlening. “Vele basisscholen, kinderen, tie-ners en ook de wijk, buurt en verjaardagsfeesten genie-

ten van De Speelbus”, zegt Mennold Phelipa, project-houder sportbuurtwerk. De bus is een zichtbaar element van beter omgaan met elkaar door jongeren en geeft jonge-ren kansen meer te partici-peren door hen in te zetten als sport- en spelbegeleiders.

Jack Kraijkamp, lid van Ro-taryclub Wageningen-Berg-poort: “Wij hebben besloten dit jaar voor de zesde keer De Speelbus een financiële injectie te geven. Wij vinden dit een fantastisch project dat begeleid wordt door zeer enthousiaste mensen.”

Meldpunt Vrijwilligerswerk WageningenWAGENINGEN - Wilt u zich inzetten voor spierziekten en hebt u twee uurtjes over in de week van 13 tot en met 19 september? Ga dan aan de slag als collectant voor het Prinses Beatrix Spier-fonds.

Beheerst u de Engelse en Ne-derlandse taal schriftelijk goed? Ga dan aan de slag als tekstschrijver bij THUIS. Vindt u het een uitdaging om iemand in Wageningen te ondersteunen bij het orde scheppen in zijn financiën? Dan is vrijwilliger Thuis-administratie bij Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

iets voor u. Wilt u voor of achter de schermen werken bij een lo-kale omroep? Ga dan aan de slag bij RTV Rijnstreek.

Wilt u als man een vertrou-wensband opbouwen met een vluchteling en bent u in staat om voldoende afstand te houden? Word dan vluch-telingen-buddy bij Vluchte-ling Onder Dak.

Alle vacatures zijn te vin-den op www.vrijwilligwa-geningen.nl, of kom langs tijdens openingstijden op het Meldpunt Vrijwilligers-werk, Stationsstraat 84.

KerkdienstenHerv. geref. wijkgem. Mat-theüs:Vredehorst: 9.30 uur: ds. M. Goudriaan, Veenendaal.Herv. wijkgem. Markus:Grote kerk: 9.30 uur: kand. Meiboom, Ede; 18.30 uur: prop. C.G. op ‘t Hof, Hars-kamp.Prot. wijkgem. Lukas: Bevrijdingskerk: 10.00 uur: ds. A. Boelhouwer.Rumah Kita: 10.00 uur: mw. G. Broeder-Schaap.Grote Kerk: 16.30 uur: geen dienst.Pieter Pauw: 15.00 uur: mw. A. van Schaik.Ned. Geref. Kerk Ons Huis, Harnjesweg 84: 9.30 uur: ds. D. Timmerman. Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg - August Faliseweg: 10.00 uur: Leesdienst.Geref. Gem. Wageningen: zo. 10.00 uur: ds. H.A. van Zetten; wo. 19.30 uur: ds. M. Mondria. Geref. kerk vrijgemaakt, Kastanjeweg 2: 9.30 uur: ds. A.J. Balk; 16.45 uur: ds. R. Sietsma.Baptistengemeente Wage-ningen, wijkcentrum De Pomphorst Elke zondag om 10.15 uur Meer weten? www.de-ontmoeting.info. ABC Evangeliegemeente Sa-lem, Lawickse Allee 9: 10.00 uur. Tevens kinderdiensten en babyoppas.Vineyard gemeente Wage-ningen, Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg 18): 15.00 uur (babyoppas en kinder-groepen), info: tel. 420190.Johannes de Doperkerk (RK), Bergstraat 17: za. 18.30 uur: pastoor H. ten Have, Eu-charistie viering; zo. 10.00 uur: Par, Voorg. Samenzang, Communie viering; 12.30 uur: pastoor H. ten Have, Int. Nat, Euch. Viering.Het Apostolische Genoot-schap (Hendrikweg 14a): zo. 9.30 uur.Int. Islamtisch Centrum Wageningen, Nude 28D: Vijf dagelijkse gebeden en vrij-daggebed om 13.00 - 13.30 uur.Oecumenisch Coventry ge-bed voor Vrede en Verzoe-ning, in de dagkapel van Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17: Iedere vrijdag van 12.00 tot 12.20 uur.Jehovah’s Getuigen, Spel-straat 3: Gemeente Bijbel-studie, Theocratische school en Dienstvergadering: di. en do. 19.30-21.15 uur. Open-bare toespraak en Wachtto-renstudie: za. 18.00-19.45 en zo. 10.00-11.45 uur (also in English). Tel. 0317-421464.Geref. Kerk Renkum/ Heelsum: 10.00 uur: ds. T. Ferwerda-Scholtens, Ede.Ned. Herv. Kerk Renkum (Kerkstraat ): 10.00 uur: ds. W.J.J. Koelewijn.Oranje Nassau’s Oord: 10.30 uur: mw. A. Mosterd.Vrijzinnig Renkum: 10.00 uur: ds. P. Thim, Arnhem.RK Parochie OLV ten He-melopneming, Renkum: E. Hegeman, Rozenkransvie-ring; F. Bomers, Eucharistie - Vakantiekoor.Ned. Herv. Kerk, Heelsum: 10.00 uur: ds. J.J. Valk, Ren-kum.RK St. Josephparochie, Heelsum: 10.00 uur: viering in Doorwerth en Renkum.Opgave van kerk- of medi-sche diensten dienen uiter-lijk voor vrijdag 9.00 uur gemaild te worden naar: [email protected]

Medische dienstenApotheek weekenddienst: Buiten normale openingstij-den: Dienstapotheek Gelder-se Vallei, Van Steenbergen-weg te Ede (Uitgang terrein Ziekenhuis Gelderse Vallei) tel. 0318-437990, openings-tijden ma. t/m do 17.30 tot 8.30 uur in het weekend van vrijdag 17.30 uur tot maan-dag 8.30 uur.Huisartsen weekenddienst:Als u op werkdagen tus-sen 17.00 uur en 08.00 uur, in het weekeind of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig hebt, belt u altijd: 0318-434444. Ziekenhuis Gelderse Vallei Spoedeisende hulp: 0318-433705Bereikbaarheidscentrale Kruiswerk West-Veluwe: Voor alle diensten geduren-de 24 uur: tel. 0318-650777.Anonieme Alcoholisten (AA), Werkgroep Wagenin-gen: tel. 421049 (Rita) en 0488-442079 of 06-20816380 (Jan).Steunpunt Huiselijk Ge-weld West-Veluwe/Vallei: tel. 0900 - 126 26 26 (0,05 ct/min), 24 uur per dag be-reikbaar.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 15 juli 2015 · 39

Page 40: Stad Wageningen week29