Stad Wageningen week29

download Stad Wageningen week29

of 40

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Stad Wageningen

Transcript of Stad Wageningen week29

 • Stadsdichter enzovoortWAGENINGEN - In janu-ari 2012 werd Laurens van der Zee gekozen tot eerste stadsdichter van Wagenin-gen. Zijn gedichten uit de jaren 2012 tot 2015 zijn ver-zameld in een boekje dat op vrijdag 17 juli om 20.00 uur wordt gepresenteerd bij boekhandel Kniphorst. De titel is Stadsdichter enzo-

  voort - drie jaar schrijven in Wageningen. Het boekje bevat tevens een selectie uit andere teksten die Van der Zee in die periode heeft geschreven. Burgemeester Van Rumund zal het eerste exemplaar in ontvangst ne-men. Het boekje telt 127 pa-ginas, is in beperkte oplage gedrukt en kost 10 euro

  Het braakliggende terrein van Kirpestein. Foto: Johan Mulder

  Al jaren wordt het in de Estafetterubriek van deze krant genoemd als het lelijkste plekje van Wageningen; het braakliggende terrein van Kirpestein op de hoek van de Ritzema Bosweg en de Churchillweg. Maar daar komt een eind aan. Als alles volgens plan verloopt, verschijnt er binnen enkele jaren een complex met 120 studentenkamers.

  Door Kees Stap

  WAGENINGEN - Het col-lege van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het in principe bereid

  is om mee te werken aan een nieuw initiatief voor studentenhuisvestiging dat onlangs bij de gemeente is ingediend door initiatiefne-mer Oville. Idealis is beoogd afnemer van de 120 studenteneen-heden. Volgens wethouder

  Han ter Maat vond B en W de kwaliteit van de ontwik-keling voor deze locatie erg belangrijk. Dit is dan ook re-den geweest om het initiatief in een vroeg stadium voor te leggen voor advies aan de Commissie Ruimtelijke

  Kwaliteit (CRK). In overleg met de CRK is het ontwerp enkele keren aangepast, nu is iedereen positief over de eindvariant.

  Omdat voor de nieuwbouw het bestemmingsplan ge-

  wijzigd moet worden, gaat de hele procedure nog wel enige tijd in beslag nemen.

  Het bestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 aan de gemeenteraad ter vast-

  stelling worden voorgelegd. Ook moet er nog gekeken worden of de nabij gelegen windmolen De Vlijt geen last heeft van de nieuw-bouw. Als alles rond is, kan de daadwerkelijke bouw eind 2016 beginnen.

  Het plan is om 120 studentenkamers te bouwen op Het kirpesteinterrein

  Ontwikkeling DuivenDaal Wageningen UR is begonnen met de mogelijke ontwikke-ling van Duivendaal.

  9

  Renkum PROeftDe zOmeRRenkum Proeft de Zomer mondde uit in een gezellig culinair festijn.

  12

  InbraakpogingWAGENINGEN - Twee man-nen van 30 en 48 jaar uit Andelst en Driel zijn vorige week in Wageningen door de politie aangehouden op verdenking van een poging tot inbraak. Het duo kon dankzij getuigen worden gepakt.

  Zo was door getuigen ge-zien dat twee mannen in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.20 uur pro-beerden in te breken in een garagebox aan de Achter-straat. Toen dan kennelijk niet lukte gingen ze er in een auto vandoor. Agenten zagen kort daarop op de Thorbeckestraat een auto rijden met twee mannen erin die aan de beschrij-vingen bleken te voldoen. Bovendien hadden ze een partij inbrekersgereedschap in hun auto liggen en waren de twee bekenden van de politie. Ze zitten beiden vast voor onderzoek en verhoor.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win een stoere Turbospoke etsuitlaatGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Nieuwbouw op het lelijkste plekje

  BENNEKOMKerkhoflaan 17-25 Tel. 0318-414500www.geelswoonwarenhuis.nl

  STEMPELENVOOR KORTING!VOLLE KAART IS5 EURO WAARD.

  Bij elke 10 euro aankoop0,50 korting. Dat tikt lekker door!

  Spaar volle kaartent/m 29 augustus

  25-26 juli op tvzwarte cross

  Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOMTelefoon: 0318-760388www.marcelrozeboom.nl

  Renkum - Schoolweg 4Speels, modern, ruim vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers en grote garage

  Reparerenis duurzaam

  (niet zo)smart-phone?

  Vakkundig en snelwww.reparatiewinkel.nl

  Verlengde Blokkenweg 14, EdeEde Centrum: Achterdoelen 8, EdeBevrijdingsstraat 40, Wageningen

  www.reparatiewinkel.nl

  EdeTelefoonweg 120T (0318)651 042F (0318) 650 656

  Het gemeentenieuws

  is te vinden vanaf

  pagina 4.

  www.stadwageningen.nlWoensdag 15 juli 2015

  Agenten bedreigd met mesEDE - In de wijk Maande-reng in Ede heeft de politie maandagnacht een 29-jarige bewoner aangehouden na-dat hij agenten had bedreigd met een mes. De politie was

  bij de man aan deur gegaan wegens klachten van ge-luidsoverlast. De man was onder invloed van alcohol. Bij het voorval raakte verder niemand gewond.

  Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

  SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

  EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

  AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

 • Uit de RaadVan de partijIn deze rubriek blikken de acht Wageningse fracties terug op het raadswerk van de afgelopen maand of schrijven zij over activiteiten die in de komende maand gaan plaatsvinden.

  Mogelijkheid voor gym, geen busvervoerD66 is verheugd dat de gemeenteraad gekozen heeft het sociaal beleid samen met de stad te gaan vormgeven. Hiermee geven we vertrouwen en ruimte aan de inwoners en professionals in onze stad; de direct belanghebbenden om de verandering in het sociaal domein (landelijk naar gemeente) succesvol te laten verlopen. De gemeenteraad heeft samen met D66 besloten een sporthal aan de Marijkeweg te bouwen en de versleten Olympiahal te slopen. Hierdoor zijn er geen sportzalen meer in zuidoost Wageningen. D66 diende een amendement in zodat de basisscholen in ieder geval een mogelijkheid voor gym krijgen, in plaats van busvervoer. Het amendement kreeg unanieme steun.

  Mark Giebels mark.giebels@gmail.comD66 - www.d66wageningen.nl

  Olympiahal mag gesloopt, Tropische Kas mag blijvenDe bouw van een nieuwe, bij voorkeur energieneutrale, sportaccommodatie aan de Marijkeweg en de sloop van de Olympiahal gaan door. Belangrijk daarbij is de zoektocht naar een gymzaal op loopafstand van twee basisscholen. GroenLinks hield hierbij, samen met CDA en Stadspartij, vast aan de keuze voor hergebruik van een bestaand pand. Bij de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied van de Tropische Kas diende GroenLinks een amendement in, waardoor behoud van de kas een optie blijft. Hierdoor kan de haalbaarheid onderzocht worden van een nieuw initiatief: geclusterd wonen met gezamenlijke voorzieningen en de kas als centrale ruimte.

  Erik-Jan Bijleveld erik-jan.bijleveld@wur.nlGroenLinks - www.groenlinkswageningen.nl

  Sporthal Marijkeweg aanwinst voor WageningenEindelijk was het dan zo ver. De gemeenteraad keurde de plannen voor de grondsanering en de bouw van een nieuwe sporthal aan de Marijkeweg goed. Daarmee wordt een hele carrousel in werking gezet: sloop van de oude Olympiahal, herinrichting van het Olympiaplein en benutting van het al jaren braakliggende terrein aan de Marijkeweg. De Korfbal Vereniging Wageningen krijgt n locatie en de velden en sportzalen die de vereniging achterlaat krijgen een nieuwe (sport)bestemming. Over twee jaar moet het complex klaar zijn. En dan kan wethouder Han ter Maat van de Stadspartij weer een zich al jarenlang voortslepend dossier afsluiten. Er zullen er nog veel volgen!

  Rien Bor rienbor.gemeenteraad@gmail.comStadspartij - www.stadspartijwageningen.nl

  ZomerrecesMaandag 6 juli hadden we de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Een volle agenda waardoor we eerder begonnen zijn dan normaal. Ondanks de warmte in de zaal hebben we veel onderwerpen behandeld. De PvdA is zeer tevreden met wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. We zijn o.a. erg druk geweest met de jeugdzorg, WMO en participatie. En trots op wat we bereikt hebben. Onafhankelijke klachtencommissie,, vertrouwenspersoon, gezin staat centraal. Nu hebben we zomerreces en vanaf september zijn we weer volop aan de slag... Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

  Petra van Amersfoort petra_v_amersfoort@outlook.comPvdA - www.wageningen.pvda.nl

  Een juweel van een planAfgelopen raad is groen licht gegeven voor een nieuwe sporthal en korfbalaccommodatie aan de Marijkeweg, met dank aan de inspirerende en tomeloze inzet van KV Wageningen. Het CDA heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor het plan, o.a. via de motie binnensport in 2013. Het plan biedt veel voordelen: de bodemverontreiniging aan de Marijkeweg wordt aangepakt, er ontstaat een prachtige nieuwe (binnen)sportaccommodatie op een lelijke plek in de stad, er kan herontwikkeling plaatsvinden op de locatie van de verouderde Olympiahal en de Eng - waar de korfbalvereniging nu zit - wordt een stukje mooier. Kortom, een juweel van een plan!

  Martijn Weenink martijn.weenink@cdawageningen.nlCDA - www.wageningen.cda.nl

  Laatste 100 woordenNa 9 jaar heb ik afscheid genomen als raadslid. In de mijn laatste raadsvergadering heeft de VVD er voor gepleit dat de gemeente zich wat betreft Diedenoort aan de gemaakte afspraken houdt en geen woordverstoppertje speelt: dus geen extra studenten, een plek voor Shot n grondgebonden woningen want daaraan is in Wageningen een gebrek. De VVD is blij met de nieuwe sportzaal voor KV-Wageningen. Maar vinden een goede gymzaal op loopafstand voor de G.J. van den Brinkschool en Zwaneridder belangrijker: dus die moet er komen. Ook gunnen we andere sportclubs in Wageningen meer zaalruimte. Jammer dat de wethouder dat niet ook heeft weten te regelen.

  Johan Osinga osingajm@hotmail.comVVD - www.wageningen.vvd.nl

  Goedkope kamersVoor gezinswoningen met een tuintje, woningen onder de huursubsidiegrens en studentenkamers zijn de wachtlijsten het langst. Bij de ontwikkeling van Diedenoort en de Tropische kas (Arboretumlaan) zet de SP zich dan ook in om juist deze woningen te realiseren. Wat die studentenkamers betreft, ook betaalbare graag. Vaak kosten zulke nieuwe, vaak grotere kamers zon 350 euro. Voor een gewone student niet te