Stad Wageningen week50

of 64 /64
Klas 1 Cuneraschool 1949. WAGENINGEN - Een bezoek aan de nieuwe winterten- toonstelling Idealen - Ge- bouwen - Mensen in mu- seum De Casteelse Poort zal voor veel Wageningers een feest van herkenning zijn. Wie nog eens wil terugden- ken aan de schooltijd van toen en de sfeer van vroeger wil proeven, zal in de nieu- we expositie veel van zijn gading vinden. Centrale thema’s in de nieu- we tentoonstelling zijn de geschiedenis van het Wage- nings basisonderwijs en het ontstaan en verdwijnen van schoolgebouwen. Daarbij spelen groei en krimp van wijken een rol, maar ook veranderende wetgeving en nieuwe ideeën over onderwijs. De expo- sitie biedt natuurlijk ook ruim aandacht aan het Wa- geningse schoolleven van toen en nu. Duik terug in de tijd met luizenzakken, brei- werkjes, inktpot en kroon- tjespen, leesplank, gymtas, schoolmelk en de beroemde wandplaten.... Bezoekers kunnen ook op zoek gaan naar de klassenfoto van die éne klas. Het museum heeft onverwacht veel foto’s van Wageningse schoolklassen kunnen traceren en bijeen- brengen, dankzij de mede- werking van enthousiaste (oud)Wageningers. De tentoonstelling is te zien vanaf vrijdag 11 december. Kijk voor meer informatie op www.casteelsepoort.nl. Tentoonstelling 400 jaar Wagenings onderwijs feest van herkenning FC WAGENINGEN IN CLUBGENOTEN De spelers van FC Wageningen zijn te zien in het TV program- ma Clubgenoten. 7 » EXTRA VLUCHTELINGEN Aan de Bosrandweg 20 komt wellicht opvang voor 300 extra vluchtelingen. 12 » KLIK & WIN ACTIE Win een super kerstpakket met vijf cd’s Ga naar de site van uw lokale krant WAGENINGEN VAN UVENWEG 119 0317-418669 [email protected] BIJ AANKOOP VAN WINTERBANDEN 25% KORTING! Honderden producten nergens goedkoper in Bennekom & Renkum! Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 december. PLUS Shoarma of gyros kilo 4.43 Per 900 gram 4.95-7.19 VOORDEEL VERPAKKING 900 GRAM 3. 99 kom in actie voor de voedselbank! deel uw boodschappen inzamelpunten: voedselbank.gld.nl of coop.nl Geld terug met onze cv ketel actie!? Bel nu of kijk op onze website Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOM Telefoon: 0318-760388 www.marcelrozeboom.nl Wageningen - Generaal Foulkesweg 301 Ruim hoekappartement, prachtig gelegen en levensloopbestendig Repareren is duurzaam (niet zo) ‘smart’-phone? Vakkundig en snel www.reparatiewinkel.nl Verlengde Blokkenweg 14, Ede Ede Centrum: Achterdoelen 8, Ede Bevrijdingsstraat 40, Wageningen Onafhankelijk advies? www.hypotheker.nl Ede Telefoonweg 120 T (0318)651 042 F (0318) 650 656 AMERSFOORT | BUSSUM | EDE Kijk op hollandparket.nl voor de laatste aanbiedingen! NU OOK RAAMDECORATIE BIJ HOLLAND PARKET! Bijzondere raamdecoratie zoals gordijnen (ook rol- en vouwgordijnen), jaloezieën, multishades en plissés. Ook voor laminaat, kurk, parket, pvc en het onderhoud of renovatie van uw vloer of trap! LORENTZSTRAAT 2-6 - EDE ZONDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR Zaterdag open van 09.00 t/m 21.00 uur Zondag open van 09.00 t/m 17.00 uur Sustainable Electrical Energy Centre Expertise werkenenlerenmetenergie.nl “Leerwerktraject speelt in op baankansen energiebranche” Lees verderop in deze krant Het gemeentenieuws is te vinden vanaf pagina 4. www.stadwageningen.nl Woensdag 9 december 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO

Embed Size (px)

description

Stad Wageningen

Transcript of Stad Wageningen week50

Page 1: Stad Wageningen week50

Klas 1 Cuneraschool 1949.

WAGENINGEN - Een bezoek aan de nieuwe winterten-toonstelling Idealen - Ge-bouwen - Mensen in mu-seum De Casteelse Poort zal voor veel Wageningers een feest van herkenning zijn. Wie nog eens wil terugden-ken aan de schooltijd van toen en de sfeer van vroeger wil proeven, zal in de nieu-we expositie veel van zijn gading vinden.

Centrale thema’s in de nieu-we tentoonstelling zijn de

geschiedenis van het Wage-nings basisonderwijs en het ontstaan en verdwijnen van schoolgebouwen. Daarbij spelen groei en krimp van wijken een rol, maar ook veranderende wetgeving en nieuwe ideeën over onderwijs. De expo-sitie biedt natuurlijk ook ruim aandacht aan het Wa-geningse schoolleven van toen en nu. Duik terug in de tijd met luizenzakken, brei-werkjes, inktpot en kroon-tjespen, leesplank, gymtas,

schoolmelk en de beroemde wandplaten.... Bezoekers kunnen ook op zoek gaan naar de klassenfoto van die éne klas. Het museum heeft onverwacht veel foto’s van Wageningse schoolklassen kunnen traceren en bijeen-brengen, dankzij de mede-werking van enthousiaste (oud)Wageningers. De tentoonstelling is te zien vanaf vrijdag 11 december.

Kijk voor meer informatie op www.casteelsepoort.nl.

Tentoonstelling 400 jaar Wagenings onderwijs feest van herkenning

FC WAGENINGEN IN ClubGENotENDe spelers van FC Wageningen zijn te zien in het TV program-ma Clubgenoten.

ExtrA vluChtElINGENAan de Bosrandweg 20 komt wellicht opvang voor 300 extra vluchtelingen.

12»

KLIK & WIN ACTIE

Win een super kerstpakket met vijf cd’s

KLIK & WIN ACTIE

Ga naar de site van uw lokale krant

WAGENINGEN VAN UVENWEG 119 [email protected]

BIJ AANKOOP VAN WINTERBANDEN

25% KORTING!BIJ AANKOOP VAN WINTERBANDEN

25% KORTING!

Honderden producten nergens goedkoper in Bennekom & Renkum!

Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 december.

PLUSShoarma of gyroskilo 4.43Per 900 gram4.95-7.19

VOORDEELVERPAKKING

900 GRAM

3.99300%,+.//+ 2" - !4*& )( - $/%'1#1%'1

kom in actie voor de voedselbank!deel uw boodschappen

inzamelpunten: voedselbank.gld.nl of coop.nl

G e l d t e r u g m e t o n z e c v k e t e l a c t i e ! ?

Bel nu of kijk op onze website

Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOMTelefoon: 0318-760388www.marcelrozeboom.nl

Wageningen - Generaal Foulkesweg 301Ruim hoekappartement,prachtig gelegen enlevensloopbestendig

Reparerenis duurzaam

(niet zo)‘smart’-phone?

Vakkundig en snelwww.reparatiewinkel.nl

Verlengde Blokkenweg 14, EdeEde Centrum: Achterdoelen 8, EdeBevrijdingsstraat 40, Wageningen

www.reparatiewinkel.nl

Onafhankelijk advies?

www.hypotheker.nl

EdeTelefoonweg 120T (0318)651 042F (0318) 650 656

AMERSFOORT | BUSSUM | EDE

Kijk op hollandparket.nlvoor de laatste aanbiedingen!

NU OOK RAAMDECORATIEBIJ HOLLAND PARKET!Bijzondere raamdecoratiezoals gordijnen (ook rol- envouwgordijnen), jaloezieën,multishades en plissés.

Ook voor laminaat,kurk, parket, pvc en hetonderhoud of renovatievan uw vloer of trap!

LORENTZSTRAAT 2-6 - EDE

ZONDAG OPEN VAN12.00 - 17.00 UUR

Zaterdag open van 09.00 t/m 21.00 uur

Zondag open van 09.00 t/m 17.00 uur

Sustainable Electrical Energy Centre of

Expertise

werkenenlerenmetenergie.nl

“Leerwerktraject speelt in op baankansen energiebranche”

Lees verderop in deze krant

Het gemeentenieuws

is te vinden vanaf

pagina 4.

  ‹www.stadwageningen.nlWoensdag 9 december 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Page 2: Stad Wageningen week50

Uit de RaadVan de partijIn deze rubriek blikken de acht Wageningse fracties terug op het raadswerk van de afgelopen maand of schrijven zij over activiteiten die in de komende maand gaan plaatsvinden.

Golfbaan Onze motie van juni heeft ervoor gezorgd dat de zichtlijnen en openheid van het landschap rond het golfterrein worden behouden. Hierdoor waren er in onze ogen geen ruimtelijke argumenten meer waarop wij het plan konden tegenhouden. Een deel van de raad zag dit anders, maar over de interpretatie van de provinciale verordening en het Gelders Natuur Netwerk kan alleen de rechter een uitspraak doen.MinimabeleidD66 heeft geprobeerd het minimabeleid op een bredere grondslag te baseren, dan enkel het inkomen. Ook aspecten als schulden of andere omstandigheden spelen immers vaak een rol. Helaas ging de meerderheid van de raad hier niet in mee.

Paul Toxopeus – [email protected] - www.d66wageningen.nl

Minimaregelingen beter en toegankelijkerHet nieuwe beleid rond de minimaregelingen is aangenomen. GroenLinks is er blij mee. De regels zijn duidelijker en er kunnen meer mensen gebruik van maken. Bovendien ondersteunen we nu ook structureel de voedsel-, kleding- en speelgoedbank. De individuele inkomenstoeslag, bedoeld voor mensen die al drie jaar of langer van een minimum inkomen moeten rondkomen, wordt in elk geval toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Ook daarboven kan dat mogelijk zijn. We noemen dat maatwerk. Het is nu aan het college om zoveel mogelijk mensen die in aanmerking komen voor de regelingen hierop te attenderen.

Guido van Vulpen – [email protected] - www.groenlinkswageningen.nl

De Wageningse Ziekte weer terug in de Tarthorst?Nog niet zo lang geleden kopte De Gelderlander dat ‘De Wageningse Ziekte’ (alles voortdurend vooruit schuiven om maar geen beslissing te hoeven nemen) voorbij was. Het huidige college nam namelijk, sinds de laatste verkiezingen, voortvarend (langlopende) dossiers ter hand. Maar in de laatste raadsvergadering besloten D66, GroenLinks en PvdA, tot grote ergernis van de Stadspartij, gevaarlijke situaties in de Tarthorst met grote aantallen fietsende studenten en scholieren weer voor zich uit te schuiven. Tot er halverwege 2016 een overbodige ‘fietsnetwerkbeschrijving’ is. Tot die tijd mogen studenten, scholieren en automobilisten elkaar blijkbaar in de wielen blijven rijden. De Stadspartij was juist zo blij dat we ‘genezen’ waren.

Mark Reijerman – mar[email protected] - www.stadspartijwageningen.nl

Een stad met visie en ambitieDe raad heeft de visie en het uitvoeringsprogramma Binnenstad vastgesteld. De PvdA is tevreden met de samenwerking tussen gemeente en stad. Snel doorpakken dus en vooral dingen doen die zichtbaar resultaat opleveren. Bijvoorbeeld fietsparkeren, wandel- en fietsroute langs kunstobjecten en realiseren ouderencentrum binnenstad. Geen tijd en geld besteden aan een imago-discussie en communityvorming. Bij de kadernota brengen we ons voorstel weer in voor professionalisering binnenstadmanagement.Erg blij zijn we dat alle raadsleden de PvdA-motie steunden om maatregelen te nemen zodat nog meer mensen gebruik gaan maken van bestaande minimaregelingen (zoals het Ik-doe-mee-fonds). Echte visie en ambitie dus.

Hans Teunisse – [email protected] - www.wageningen.pvda.nl

RaadsvergaderingMaandag 11 januari 2016 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de Kleine Veerzaal van het Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 te Wageningen. De agenda en de achterliggende stukken voor deze vergadering vindt u vanaf vrijdag 18 december op de website van de gemeente Wageningen.

Hoe vergadert de raad?Elke maand vergaderen de raadscommissie en de raad. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wageningen kent één raadscommissie. De vergadering van de commissie vindt twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering plaats. De meeste onderwerpen worden eerst voor besproken in de commissie. In de raadsvergadering wordt er over de onderwerpen gedebatteerd en worden de besluiten genomen.

Tijdens een commissie- of raadsvergadering kunt u inspreken. In de commissievergadering kan dat alleen over de onderwerpen die staan geagendeerd, maar tijdens de raadsvergadering is er ook ruimte om in te spreken over andere onderwerpen. Inspreken over een onderwerp waar de raad in de commissie over praat, voorafgaand aan de besluitvorming in de raad, kan het beste in de commissievergadering. In deze ronde oriënteren de raads- en commissieleden zich nog, zij zijn nog op zoek naar informatie. Uw inspreekbijdrage heeft in deze fase dan ook het meeste nut.

Inspreken over een hamerstuk in de commissie is mogelijk aan het

begin van de vergadering (wanneer de agenda wordt vastgesteld). Naar aanleiding van de inspreekbijdrage kan het hamerstuk als bespreekstuk op de agenda van de commissievergadering worden gezet. Als de inspreekbijdrage aanleiding geeft tot het voeren van debat wordt het als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering. Wanneer de inspreekbijdrage nieuwe inzichten geeft, wordt het hamerstuk van de agenda verwijderd en doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.

Om u aan te melden om in te spreken kunt u contact opnemen met [email protected] of tel. 492 407.

Visie en uitvoering binnenstadHet college heeft samen met geïnteresseerden en stakeholders een visiedocument opgesteld. Aan de gemeenteraad is gevraagd, in lijn met het visiedocument, te kiezen voor beleid dat de levendigheid van de binnenstad verbetert en de diversiteit van initiatieven in de binnenstad bevordert. Dit voorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.Er werden een aantal amendementen ingediend waarvan er drie een meerderheid haalden.Eén amendement werd ingediend door D66, Stadspartij en de VVD. Dat amendement is erop gericht om ervoor te zorgen dat de levendigheid van de binnenstad op een structurele manier verbetert. Behalve de indieners (met uitzondering van één lid van de Stadspartij) stemden ook PvdA en SP voor. Door PvdA en D66 werd een wijziging voorgesteld waarmee wordt geregeld dat het project/actie ‘onderzoeken en vaststellen identiteit en imago’ en het project/actie ‘promotieplan ontwikkelen’ die in het uitvoeringsprogramma staan komen te vervallen. PvdA, D66, VVD, SP en ChristenUnie stemden voor. Deze fracties steunden ook het derde amendement. Ook dit kwam van PvdA en D66. Met dit amendement waarmee wordt geregeld dat het project/actie ‘Communityvorming Binnenstad stimuleren’ uit het uitvoeringsprogramma komt te vervallen.

Uitbreiding golfbaanIn 2012 heeft de Wageningse golfclub een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend voor uitbreiding van de golfbaan met 5 holes. De gemeenteraad is nu gevraagd de definitieve verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Minimabeleid 2016De raad heeft besloten het minimabeleid voor 2016 op een aantal punten te wijzigen. Het gaat dan ondermeer om het optrekken van de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm (dit was 110%) en het instellen van een fonds voor maatschappelijke initiatieven (Voedselbank, Kledingbank, Speelgoedbank). Naar aanleiding van de behandeling van dit agendapunt werd door PvdA, SP en CDA een motie ingediend en unaniem aangenomen. Deze motie roept het college ondermeer op om aanvullend op de door haar voorgenomen voorlichtingsacties voor het minimabeleid 2016 maatregelen voor te stellen die tot doel hebben een groter deel van de doelgroep gebruik te laten maken van de regelingen.

RaadsbesluitenDe gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 november jl. ondermeer de volgende besluiten genomen:

Colofon Deze pagina wordt gemaakt door de raadsgriffie van de gemeente Wageningen. Opmerkingen of suggesties: [email protected] of 0317 – 492 421. De volgende pagina ‘Uit de Raad’ verschijnt op woensdag 20 januari 2016.

Page 3: Stad Wageningen week50

Voor meer informatiewww.wageningen.nl

(rechterkolom: gemeenteraad)

woensdag 9december 2015

Raad Tart Horsten met uitstel

Deze week stelde de raad de oplossing voor hetfietsprobleem in de Tarthorst geheel onnodig metzeker een half jaar uit. Ondanks een dringende oproepvan bewoners tijdens het wijkbezoek in 2012 (!) en eenaangenomen motie in 2013, die oproept het fietsknelpuntop te lossen, voelt de raad geen urgentie. Voor het CDAis de zaak klip en klaar. Fietsers en auto’s buiten deTarthorst om is de enige effectieve oplossing voor deveiligheid en leefbaarheid van bewoners en kinderenin de Tarthorst. Dit betekent voor fietsers de routeRooseveltweg- Dijkgraaf met een ongelijkvloerseoversteek voor fietsers die ook Noord-West ontsluit.

MirjamWildekamp – [email protected] - www.wageningen.cda.nl

Uitbreiding golfbaanDe uitbreiding van de golfbaan brengt veel inwonersvan onze stad in beroering. Wat vindt de VVD? Voor onsals liberalen is de handhaving van de democratischerechtsstaat een centraal uitgangspunt. In deze visie heeftde eigenaar van de Dorschkamp het recht om binnende wet- en regelgeving zelf te bepalen wat er met hetbetrokken perceel gaat gebeuren. Wat anderen daar ookal dan niet terecht van vinden. Voor zover de VVD het kanbeoordelen wordt aan de wet- en regelgeving voldaan.Juridische toetsing daarvan laten we graag aan de rechterover. Daar is de gemeenteraad niet voor.

Alexander Udink ten Cate – [email protected] - www.wageningen.vvd.nl

Golfbaan vs Natuur, ronde 2De gemeenteraad heeft besloten een golfbaan aan teleggen in het natuurgebied naast sportpark de Zoom.Volgens de SP gaat dat op verkeerde wijze: er wordteen methode in de provinciale omgevingsverordeninggebruikt die daar niet voor bedoeld is. Dat kost ons inNederland natuur en landschap terwijl er geen nieuwenatuur voor wordt aangelegd voor generaties na ons. Weverwachten dat als iemand bezwaar maakt, het bij derechter nat gaat, en wanneer dat gebeurt, dan mogen devoorstanders zich nog eens achter de oren krabben overhoe zij dubieus de regels interpreteren.

Diederik van der Loo – [email protected] - www.wageningen.sp.nl

Stevig vangnet voor de minimaDe inkomensgrenzen voor alle minimaregelingen wordengelijkgetrokken. Ook wanneer je iets meer verdient daneen uitkering, biedt de gemeente een vangnet om tevoorkomen dat je het financieel niet meer redt. Het CBSliet bovendien onlangs weten dat 1 op de 8 kinderenopgroeit in een gezin met een laag inkomen en daardoorzelf een verhoogde armoedekans hebben.Een stevig vangnet is nodig om ervoor te zorgen datmensen weer op eigen benen kunnen staan. Het helptje om weer verder te komen. De ChristenUnie is blij datdit nu wat steviger wordt. Iedereen, volwassenen enkinderen, moet de mogelijkheid krijgen ommee te doen.

Peter de Haan – [email protected] - www.wageningen.christenunie.nl

Maandag 14 december van 20.00 tot 21.15 uur

20.15 uur: 1. Vertrouwensexperiment met de bijstandBij de behandeling van de Kadernota in de raad van juni 2015 heeft degemeenteraad een motie aangenomen waarin het college opgedragenwordt een vertrouwensexperiment met de bijstand uit te voeren. Hetcollege komt nu met een voorstel voor dit experiment. Wanneer degemeenteraad akkoord gaat met het voorstel gaat de gemeente aandrie groepen op verschillende manieren bijstand verstrekken (elkegroep bestaat uit 50 personen) :1. Onvoorwaardelijke bijstand, tegengaan armoedeval,groepsbijeenkomsten;

2. Groep met extra aandacht onvoorwaardelijke bijstand en inzet opambities en drijfveren;

3. Controlegroep (voor deze groep geldt het huidige beleid in het kadervan de Participatiewet).

21.30 uur: 2. Commissienotitie “Uitwerking eerste fase SamenWageningen”De gemeente Wageningen is voor het beleidskader sociaal domeingestart met een proces van co-creatie met de stad, onder de naamSamen Wageningen. De eerste fase, ‘de IK fase’, is half decemberafgerond. Een concept-uitwerking van de deze fase wordt nu aan deraadscommissie voorgelegd met de vraag aanvullingen te geven.

Dinsdag 15 december van 20.00 uur tot 22.45 uur

20.05 uur: 3. Onderzoeksrapport “Permar onderzocht”Drie jaar geleden is bij het sociale werkvoorzieningbedrijf Permar eenreorganisatie gestart om de sociale en financiële doelstellingen voor dekomende jaren te realiseren. In april 2015 bleek dat Permar in 2014 eenverlies had gedraaid van meer dan 1 miljoen euro.In opdracht van de gemeenteraden van Wageningen, Barneveld, Edeen Renkum is onderzoek gedaan naar de situatie bij Permar. Beginnovember hebben de onderzoekers (van Berenschot) het onderzoekgepresenteerd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.In de raadscommissie wordt het onderzoeksrapport en de conclusies enaanbevelingen behandeld.

Voorgesteld wordt om de volgende stukken als hamerstuk af tehandelen:

a. Vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren enduurzaam bouwen’Door een wijziging in landelijke wetgeving (Reparatiewet BZK 2014)moeten parkeernormen in bestemmingsplannen worden geregeld. Indit parapluplan worden de parkeernormen voor het plangebied vanhet bestemmingsplan ‘Wageningen 2e herziening’ vastgelegd. Ookis in dit bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgenomenvoor energiebesparende maatregelen. Het komt namelijk regelmatigvoor dat deze maatregelen niet passen binnen de bouwvlakkenof bouwhoogten van het bestemmingsplan terwijl die vanuitduurzaamheid wenselijk zijn.

b. Vaststellen bestemmingsplan ‘Wageningen, 3e herziening’Het bestemmingsplan ‘Wageningen, 3e herziening’ bevat een regelingvoor parkeren en een afwijkingsbevoegdheid voor energiebesparendemaatregelen. Daarnaast worden de beleidsregels ‘Kamergewijzeverhuur Gemeente Wageningen 2015-2018’ vertaald in de regelsvan de bestemmingen ‘wonen’ en ‘wonen-2’. Ook worden in ditbestemmingsplan een aantal technische omissies (onvolledigheden)van het bestemmingsplan ‘Wageningen, 2e herziening’ hersteld.Het gaat om de locaties Lawickse Hof, DMP-terrein en GeneraalFoulkesweg 43 en 45. Bij deze locaties wordt de feitelijk vergundesituatie in overeenstemming gebracht met de planologische.

Vergadering van de RaadscommissieMaandag 14 december en dinsdag 15 december 2015 in de Kleine Veerzaal, Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen

c. Vaststellen bestemmingsplannen ‘Kamergewijze verhuur 1’ en‘Kamergewijze verhuur 2’Op 12 januari 2015 heeft de gemeenteraad een motieaangenomen waarin het college wordt opgeroepen ommedio2015 alle geldende bestemmingsplannen aan te passen aande nieuwe beleidsregel ‘Kamergewijze verhuur’. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kamergewijze verhuur 1’ is een herziening vande bestemmingsplannen die digitaal zijn vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kamergewijze verhuur 2’ is een herziening van debestemmingsplannen die niet digitaal zijn vastgesteld. Beide plannenzijn identiek maar moeten om technische redenen op een anderemanier worden herzien.

d. Advies aan Commissariaat voor de MediaStichting Radio en Televisieomroep Wageningen (RTV Rijnstreek) isdoor het Commissariaat voor de Media (CvdM) aangewezen als lokalepublieke media-instelling. De aanwijzing eindigt op 15 februari 2016.RTV Rijnstreek heeft het CvdM laten weten dat zij in aanmerkingwenst te komen voor aanwijzing in een aansluitende periode. Voordathet CvdM een besluit neemt moet de gemeenteraad op grond van deMediawet een advies uitbrengen over de representativiteit van hetProgrammabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van de omroep. Het PBOvan RTV Rijnstreek bestaat uit 8 personen die namens 8 verschillendeorganisaties zitting hebben in het PBO. De gemeenteraad wordtgevraagd om het CvdMmee te delen dat de samenstelling van het PBOvan RTV Rijnstreek representatief is voor Wageningen.

e. Subsidieregeling energiebesparing basisonderwijs Wageningen2016-2025De gemeenteraad heeft op 6 juli 2015 ingestemd met het beschikbaarstellen van een jaarlijks budget voor subsidie op energiebesparendemaatregelen bij basisscholen en voor de advisering en uitvoeringdaartoe. In samenwerking met de schoolbesturen is hiervoor eenregeling uitgewerkt. De regeling zorgt voor subsidie op maatregelendie zonder subsidie als onrendabel worden beschouwd. De regelingmoet als aanvullende voorziening op de Verordening materiële enfinanciële gelijkstelling onderwijs Wageningen 2015 gezien worden.Het college moet de regeling vaststellen en de gemeenteraad moetdeze bekrachtigen.

f. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio De ValleiOp 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)gewijzigd. Door deze wetswijziging moet de gemeenschappelijkeregeling Regio De Vallei per 1 januari 2016 zijn aangepast. Hier issprake van een gemengde regeling, dit betekent dat zowel het collegeals de gemeenteraad besluiten over de wijziging van de regeling. Aande gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijziging.Daarnaast zijn, zoals het college het noemt, “schoonheidsfoutjes”verbeterd.

g. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst deValleiOp 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)gewijzigd. Door deze wetswijziging moet de gemeenschappelijkeregeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV) per 1 januari 2016 wordenaangepast. het gaat om technische aanpassingen. Wanneer degemeenschappelijke regeling wijzigt moet het college de regelingvoorleggen aan de gemeenteraad.

Page 4: Stad Wageningen week50

Gemeentenieuws

AdresgegevensBezoekadres stadskantoor:Olympiaplein 1Postadres: Postbus 1 6700 AA WageningenTelefoon 0317 49 29 11E-mail: [email protected]: www.wageningen.nl

ww

w.wageningen.nl

AgendaCommissie Ruimtelijke kwaliteitMaandag 14 december10.00 tot 13.00 uurStadskantoor, Olympiaplein 1Info: Jacqueline Oosterwijk, (secr.)Tel. (0317) 492981

Inloop: Ruimte voor de BinnenstadElke vrijdag van 14.30-1700 uur.Hoogstraat 15 (bij de fontein)Informatie plan ‘Aan de slag met de binnenstad’Meer informatie: Marco van BurgstedenTel. (0317) 492984

Aan de slag met de binnenstad!Zin om aan de slag te gaan voor de binnenstad? De toekomstvisie voor de binnenstad is vastgesteld door de gemeenteraad en er ligt een plan voor 2016 om het uit te voeren. Hierin vindt u (deel) projecten waarbij u zou kunnen aanhaken of zelf een initiatief kunt opstarten. Voor sommige activiteiten is de gemeente aan zet. Veel andere activiteiten worden echter door andere organisaties of inwoners uitgevoerd. Daarvan hebben velen zich al gemeld, maar hoe meer mensen zich aansluiten, des te beter. Wilt u ook aan de slag met de binnenstad of wilt u een idee delen? Meld dit dan via [email protected]. Iedereen die de binnenstad wil verbeteren, wordt waar mogelijk door de gemeente ondersteund. Door bijvoorbeeld mee te denken, uw idee waar mogelijk te delen en u met anderen in contact te brengen. Ook bieden wij u de ‘ruimte voor de binnenstad’ (pop up pand aan de Hoogstraat 15 bij de fontein) aan als overleg/vergaderruimte. Reserveren kan via [email protected].

Eerste resultaten Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar. ‘Thuis’, de huiskamer van de stad, is geopend en de Innovatiebalie is van start gegaan (http://www.innovatiebalie.nl/homepage/een-beter-wageningen/). Ouderen hebben weer een ontmoetingsplek in de stad. Ook is de overlast van fiets parkeren aangepakt. In januari wordt het aantal mobiele parkeeraanbieders uitgebreid. Dit betekent dat mobiel betaald kan worden voor het parkeren met alle officiële aanbieders (waaronder Parkmobile, Park-line, SMSparking, Yellowbrick en aantal kleinere aanbieders. Achter de schermen zijn diverse projecten in gang gezet waarvan de resultaten de komende tijd zichtbaar en merkbaar zullen worden.

Blijf op de hoogteDe gemeente houdt u op de hoogte van de resultaten via de informatiepagina, de website (www.wageningen.nl), facebook en twitter (#binnenstadwageningen). Bekijk de visie voor de stad en het uitvoeringsprogramma op: http://www.wageningen.nl/Ondernemen/Aan_de_slag_met_de_binnenstad/Acties_voor_en_door_de_binnen_stad. Een papieren exemplaar is in te zien in de bblthk en de Ruimte voor de Binnenstad.

Bestemmingsplan of bestemmingsplan procedure De Rekenkamer van de gemeente Wageningen doet een onderzoek naar de bestemmingsplannen en de bestemmingsplanprocedures in de gemeente Wageningen. Voor het onderzoek is het vooral van belang om met de inwoners van de gemeente Wageningen van gedachten te wisselen over de inspraakmogelijkheden en over de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bij de totstandkoming van de bestemmingsplannen. Wat is uw mening en zou u naar een bijeenkomst willen komen om hierover te praten?

Wat is het doel? Het onderzoek moet leiden tot een rapportage aan de gemeenteraad waarin inzichtelijk is gemaakt hoe het Wageningse proces tot vaststelling van de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeente verloopt. Daarnaast wordt onderzocht of de bestemmingsplannen voldoende flexibel zijn. Met het onderzoek wordt vooral de invloed van de burgers op de totstandkoming van de bestemmingsplannen van de gemeente Wageningen onderzocht.

Extra bijeenkomstInwoners die zienswijzen hebben ingediend met betrekking tot tien geselecteerde bestemmingsplannen en de gemeentelijke structuurvisie zijn al persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst in het stadskantoor. Om ook de andere inwoners van Wageningen te betrekken bij het rekenkameronderzoek wordt voor hen nog een extra bijeenkomst georganiseerd. De Rekenkamer en het onderzoeksbureau willen graag in contact komen met inwoners die alsnog een bijeenkomst over de Wageningse bestemmingsplannen en over de bestemmingsplanprocedures willen bijwonen.

Aanmelden?Interesse? U kunt een e-mail te sturen naar [email protected] of aan [email protected]. Beide zijn van onderzoeksbureau Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij nemen contact met u op over een datum en locatie.

Wat gebeurt er met het onderzoek?De uitkomsten van het onderzoek worden nog voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat doet de rekenkamer?De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie en ondersteunt de Raad bij zijn controlerende taak.

Openingsexpositie ‘Samen Wageningen in beeld’ op 10 december in de bblthkOp 10 december wordt de expositie ‘Samen Wageningen in beeld’ geopend, om 16.15 uur in de bblthk, Stationsstraat 2. Iedereen is welkom!

De Cameraclub heeft prachtige foto’s gemaakt van Wageningse gezelschappen in het kader van Samen Wageningen (www.samenwageningen.nl). Kunstenaars van het ‘s Heeren Loo atelier in Wageningen hebben in schilderijen uitgedrukt wat Samen Wageningen voor hen betekent. U kunt de foto’s en schilderijen van 10 tot 12 december in de bblthk bewonderen.

Uw gemeentehuis thuisOp de website van de gemeente vindt u informatie over het aanvragen van een paspoort, nieuwbouwprojecten en de openingstijden. Ook kunt u er het laatste nieuws vanuit de gemeente lezen zoals: “Wageningen bereid om 300 extra vluchtelingen op te vangen”.www.wageningen.nl

Gemeente geslotenIn verband met een personeelsbijeenkomst is de gemeente op dinsdag 15 december vanaf 14.30 uur gesloten.

Actie zwerffietsen Werken aan een schonere stadDe gemeente start deze week een actie om de zwerffietsen en fietswrakken in de stad te verwijderen. Op verschillende plekken gaat de gemeente stickers op fietsen plakken. Staan deze fietsen na drie weken nog op dezelfde plek, dan worden ze opgehaald en drie maanden opgeslagen.

Om welke fietsen gaat het?Met een zwerffiets of fietswrak bedoelen we een fiets die: een fiets die gedurende drie maanden op dezelfde plaats staat zonder dat de rechthebbende, (meestal eigenaar), de fiets gebruikt. Ook is de fiets zo verwaarloosd dat je er niet meer op kunt fietsen.

StickerDe actie begint op het busstation. Fietswrakken en zwerffietsen krijgen er een sticker. Op deze gele sticker staat dat de fiets wordt aangemerkt als zwerffiets/fietswrak (artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening). Als de fiets na drie weken nog op dezelfde plek staat, voert de gemeente de fiets af. De gemeente bewaart de fietsen nog drie maanden, zodat mensen die hun fiets missen deze alsnog kunnen op halen. U kunt daarvoor contact opnemen met dhr. J Seves, inspecteur openbare ruimte, tel. (0317) 492636. Fietsen die na drie maanden nog niet zijn opgehaald, schenken de gemeente aan een goed doel.

LocatiesDe actie zwerffietsen, vindt plaats op de volgende locaties: Busstation en bij de bushaltes; Nijenoord-Allee; Kortenoord-Allee; Binnenhaven; Haagsteeg; Marijkeweg; Hoevestein; Ritsemabosweg. Voor meer informatie kunt u bellen met de servicelijn: (0317) 492466 of mailen: [email protected]

Page 5: Stad Wageningen week50

woensdag 9december 2015

ageningenWEvenementen

Dit is een deel van wat er allemaalte doen is in onze stad.

Voor meer evenementen kijk op

of volg Proef Wageningen op facebook

www.proefwageningen.nl

t/m zondag 13 december

Op schouders van reuzenTentoonstelling van 28 kunstenaarsIn het weekend van 13.00 - 17 uurDuivendaal 10, ingang Lawickse Allee

18 december

Korenfestival en lichtjesin de Stad der BevrijdingTijdens koopavond19.00 - 21.00

18 december

Museum De Casteelse PoortSpeciale avondopenstelling in kerstsfeerVanaf 19.00 uurToegang gratis

19 december

Kerstconcert Punt UitBblthkVan 16.00 - 17.00 uurToegang gratiswww.PuntUit.org

19 en 20 december

Kerstmarkt in het centrumVrolijk verlichte kerstkramenZondag de 20ste - koopzondagwww.wageningencentrum.nl

Woensdag 23 december

Extra koopavondin het centrumwww.wageningencentrum.nl

Wageningen ondertekentgezamenlijke Klimaatverklaring75 wethouders, 12 provinciesen waterschappenondertekenden de zogenaamdeKlimaatverklaring.Wethouder Lara de Britozette namens Wageningenhaar handtekening. In deKlimaatverklaring roepen deoverheden alle regeringsleidersop om haast te maken met eendaadkrachtig klimaatbeleid.Met een handtekening onderde verklaring zeggen ze zelf toe, dat ze er alles aan gaan doen om de eigenorganisaties in 2030 klimaatneutraal te maken.

Lara de Brito: “In de trein naar Parijs kon ik laten zien wat Wageningendoet voor het klimaat. Er waren veel complimenten voor onze stad. Op mijnbeurt deel ik die graag met alle Wageningers die zich inzetten voor eenklimaatneutrale stad! Mijn oproep in de trein betreft drie speerpunten: Zorgervoor dat het klimaatdebat van iedereen is, stop met het subsidiëren vanfossiele energie en stel een doel dat nu bijna onhaalbaar lijkt. Alleen als we delat hoog leggen, komen we ver genoeg.”

Meer lezen over het pleidooi van Lara de Brito in de ‘Train to Paris’?Lees het hele interview over haar reis in de ‘Train to Paris’ op www.wageningen.nl

Gemeente betaalt meeaan zorgverzekeringSpeciaal voor mensen met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm)is er samen met de Menzis en de gemeente Wageningen een zorgverzekeringsamengesteld. Deze zorgverzekering heet de ‘GarantVerzorgd’. Hiermee wilde gemeente Wageningen bijdragen aan het beperken van uw kosten.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Maximum netto Jonger dan de Ouder dan demaandinkomen met pensioengerechtigdepensioengerechtigdevakantiegeld per 1 juli 2015 leeftijd leeftijdAlleenstaande € 1.058,89 € 1.187,76Echtpaar/samenwonend € 1.512,70 € 1.624,04

Meer zorg, voor minder geld* U krijgt 6% korting op de Basisverzekering en 9 % op de aanvullende

zorgverzekering en tandartsverzekering* U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen,

tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor huishoudelijkehulp.

* Daarnaast wordt, wanneer u kiest voor de uitgebreidere verzekering uwvolledige eigen risico vergoed door MenzisMenzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Extra dekking eigen bijdrage WMOmaatwerkvoorzieningenNaast alle genoemde voordelen heeft de gemeente Wageningen decollectieve aanvullende verzekeringen uitgebreid met een vergoeding vanmaximaal 400, voor eigen bijdragen voor WMOmaatwerkvoorzieningen. Ditzijn eigen bijdragen (voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) die u maandelijksmoet betalen aan het CAK.

Verplicht eigen risicoOok heeft de gemeente het verplichte eigen risico voor u afgedekt. Voor de

Aankondiging bekendmakingenDe officiële bekendmakingen kunt u vinden via:https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Hier vindt u ook informatie overinzage, zienswijzen, bezwaar en beroep.

In de periode van 01-12-2015 t/m 07-12-2015 zijn de volgende officiëlebekendmakingen gepubliceerd:Heidepark 55, verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk,(enkelvoudig kap)Heimanslaan 5, verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, 1 eik, 1grove den, 1 spar en 1 den, (enkelvoudig kap)Bowlespark 2, verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 kastanjeboom,(enkelvoudig kap)Englaan 28, nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 esdoorn,(enkelvoudig kap)Leonard Roggeveenstraat 23, verleende omgevingsvergunning, kappen van 1haagbeuk, (enkelvoudig kap)Kennisgeving contractbriefAkeleistraat 23, verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 berken en 1beuk, (enkelvoudig kap)Haagsteeg 2, verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 hemelboom en 1valse acacia, (enkelvoudig kap)De Bleijk 89, verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 sierappel,(enkelvoudig kap)Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning Roghorst 180, kappen van 1 es,(enkelvoudig kap)Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen2016Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2016Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2016Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 2016Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2016Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2016Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016Omgeving bij Vleermuislaan 3 en Plevierenweide 66, nieuwe aanvraagomgevingsvergunning, kappen 1 acacia en 1 lijsterbes, (enkelvoudig kap)Hartenseweg 29, nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen 2 sparren,(enkelvoudig kap)

InformatieWilt u de stukken inzien? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Dan krijgt u de stukken digitaal toegestuurd.Meer informatie over officiële bekendmakingen kunt u vinden op: http://www.wageningen.nl/Actueel/Gemeentepagina of op www.overheid.nl

AbonnerenVia http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_Website/Abonneren/abonneren.aspx kunt u zich abonneren op de officiële bekendmakingen. U ontvangt daneen mail zodra het een officiële bekendmaking betreft die voor u mogelijkinteressant is.

meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste€ 385 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2016). Bij deze collectievezorgverzekering van de gemeente heeft u deze kosten niet!

Meer informatie en overstappenWilt u snel en eenvoudig overstappen? Ga naar www.gezondverzekerd.nl/menzis en selecteer uw gemeente. Let op: u kunt zich tot en met 31 december2015 aanmelden.U kunt ook bellen met de OverstapCoach van Menzis. De OverstapCoach geeftpersoonlijk advies en is bereikbaar via 088 222 40 80. Maandag tot en metvrijdag van 08.30 tot 19.00 uur, lokaal tarief.

Page 6: Stad Wageningen week50

Mensen staan centraal“Het college van Wageningen wil nadrukkelijk een steentje bijdragen aan het landelijke probleem van de opvang van vluchtelingen. Dat willen we duurzaam doen. Dat betekent kwalitatief goede (nood) opvang op korte termijn en werken aan toekomstperspectief.” Dit zegt Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen. Hij doelt hierbij op het onderzoek dat het COA uitvoert naar de mogelijkheid en haalbaarheid om tijdelijk maximaal 300 extra vluchtelingen op te vangen. Omdat Wageningen zelf geen geschikte locaties bezit, is de gemeente afhankelijk van derde partijen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), Staatsbosbeheer en de gemeente over het pand aan de Bosrandweg 20.

Burgemeester Geert van Rumund: “Een gastvrije stad, nu en in de toekomst”

PLUKTUIN “DE BOSRAND”

BOSRANDWEG 20

ARBORETUMBELMONTE

RITZEMA BOSWEG

GENERAAL FOULKESWEG

DIEDENWEG

BO

SRA

ND

WEG

WILDGRAAF

SCHE

IDIN

GSL

AAN

FLAT BELMONTE

STADION WAGENINGSE BERG

PLUKTUIN

BO

SRA

ND

WEG

BO

SRA

ND

WEG

BO

SRA

ND

WEG

RITZEMA BOSWEG

WILDGRAAFWILDGRAAF

BO

SRA

ND

WEG

BO

SRA

ND

WEG

WILDGRAAFWILDGRAAF

Onderzoek tijdelijke opvanglocatie

Tijdelijke uitbreiding van ‘de Leemkuil’

Procesopvanglocatie:vluchteling verblijft enkele weken

Maximaal 300 personen

Maximaal 5 jaar

ProcedureAls het COA beslist dat de locatie aan de Bosrandweg 20 geschikt is, kan de offi ciële procedure worden opgestart. Vanwege de grote noodzaak om asielzoekers in Nederland op te vangen, zijn de wetten aangepast. De locatie kan via een reguliere omgevingsvergunning worden geregeld, omdat het om een tijdelijke situatie gaat. Als de gemeente heeft gepubliceerd dat de aanvraag is binnengekomen, bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden om een zienswijze kenbaar te maken. Na publicatie dat de vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden eventueel een bezwaar indienen. In de tussenliggende periode gaat het college van burgemeester en wethouders ook nog in gesprek met de gemeenteraad over de plannen. Ook hun inbreng wordt meegewogen in de besluitvorming voor de omgevingsvergunning.

Vragenmarkt op 10 decemberAlle geïnteresseerde inwoners van Wageningen zijn van harte welkom bij de vragenmarkt over de locatie Bosrandweg. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 10 december in theater Junushoff. U bent welkom vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur start de vragenmarkt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Informatie en contactMeer informatie vindt u op www.wageningen.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer: (0317) 492 911. U kunt ook mailen naar [email protected].

Procesopvanglocatie In Wageningen is een procesopvanglocatie (POL) aanwezig aan de Keijenbergseweg (de Leemkuil). Hier kunnen maximaal 330 mensen verblijven. De locatie aan de Bosrandweg zou een uitbreiding worden van de Leemkuil. Vluchtelingen verblijven hier enkele weken. In deze periode kunnen ze tot rust komen en wordt de procedure gestart om offi cieel asiel aan te vragen. Daarna gaan ze naar een regulier asielzoekerscentrum om vervolgens, als ze een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, door te stromen naar een woning ergens in Nederland.

Stichting “Welkom in Wageningen”Een van de mensen achter het particuliere initiatief “Welkom in Wageningen” is Masood Eslami: “Ik ben 21 jaar geleden om veiligheidsredenen Iran ontvlucht en werd in Wageningen goed opgevangen. Dat gun ik anderen ook.” De stichting Welkom in Wageningen heeft al diverse acties op touw gezet. We hebben het plan opgevat om in eigen beheer woonruimte voor vluchtelingen met status te bouwen, een woonproject van Ontwerpburo Roza, zodat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet extra belast worden.” Op dit moment worden groepen gevormd die voor de mensen op de POL verschillende activiteiten organiseren zoals sport, creatieve activiteiten en taallessen. Op zaterdag 12 december staan we op de markt met een KLETSKRAAM, hiervoor nodigen we iedereen uit om zich uit te spreken over de opvang van vluchtelingen. Daarnaast heeft de stichting meer plannen, ook ingegeven door veel stadgenoten. Om het niet alleen bij plannen te laten, hebben de initiatiefnemers al acties in gang gezet.”

Stuur een e-mail voor meer informatie en/of aanmelden naar: [email protected].

Innovatief woonproject met vluchtelingenArchitect Pieter Roza is mede-initiatiefnemer van de stichting “Welkom in Wageningen”. Ontwerpburo Roza heeft plannen om een woonproject op te starten waarbij statushouders zelf meewerken aan hun toekomstige huisvesting. Het gaat om een voormalige kinderopvang aan de Industrieweg 27 in de wijk de Nude in Wageningen. Na verbouw zouden er 6 woningen kunnen komen, en met een nieuwe verdieping op het gebouw zelfs 12 appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft intussen besloten om het pand beschikbaar te stellen voor het initiatief van Roza. Stuur een e-mail voor meer informatie naar: [email protected].

Welkom Winkel Rode Kruis Via de Welkom Winkel kunnen mensen spullen brengen voor vluchtelingen. Het Rode Kruis zorgt voor de distributie naar het asielzoekerscentrum. De Welkom Winkel is gevestigd in een WUR-opslagloods op Industrieweg 34 in Wageningen en is geopend op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Op www.hulpvoorvluchtelingen.nl is te lezen aan welke spullen behoefte is.

Veel waardering voor particuliere initiatievenWethouder Lara de Brito vult aan: “De tijdelijke opvang aan de Bosrandweg wordt ingezet als een procesopvanglocatie. Dat vinden we belangrijk omdat mensen dan daadwerkelijk een start maken met hun aanvraag om asiel. Daar zitten de vluchtelingen vooral op te wachten. We beseffen ons ook dat dit besluit tot vragen kan leiden bij een deel van de inwoners. Ook hier hebben we aandacht voor door bijvoorbeeld op 10 december een vragenmarkt te organiseren. Intussen zien we dat binnen Wageningen een groot aantal burgers is opgestaan om de vluchtelingen een warm welkom in onze stad te heten. Binnen het college is veel waardering voor dit en andere particuliere initiatieven.”

Het pand aan de Bosrandweg 20 (foto: Staatsbosbeheer)

Een nieuw leven kunnen opbouwenGeert van Rumund is heel uitdrukkelijk in het verwoorden van het standpunt van het college: “Naast de focus voor noodopvang, zetten we in op het huisvesten van meer statushouders (dit zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben en dus recht hebben op woonruimte). We willen ons dus nadrukkelijk inzetten voor een structurele oplossing. Want de meeste mensen zullen een verblijfsvergunning krijgen en zullen dus een plek in onze samenleving moeten krijgen. Daar hoort ook aandacht voor onderwijs, werk en begeleiding bij. Deze mensen moeten een nieuw leven kunnen opbouwen in onze stad. Dat veel inwoners van Wageningen hieraan willen bijdragen, blijkt al uit de vele hartverwarmende initiatieven uit de stad.”

Page 7: Stad Wageningen week50

geldig do/za.

Rhenen: M.W. v/d Waalstraat 1+3Veenendaal: Scheepjeshof 98

Wageningen: Tarthorst 12-07Ede: Brouwerstraat 116Ede Bellestein: Bellestein 99

AMERSFOORT LEUSDERWEG 196 T 033 4480772 BARNEVELD LANG-STRAAT 82 T 0342 422617 BUSSUM BRINKLAAN 70 T 035 6914562 EDE VENDELSTRAAT 13 T 0318 613895 NIJKERK VETKAMP 66 T 033 2462156 SOEST STEENHOFFSTRAAT 61A T 035 5882284

INKSTATION10 JAAR DE BESTE EN VOORDELIGSTE IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES

WWW.OEPS-INKTOP.NL

JAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAAR

JUBILEUMKNALLERGELDIG ALLEEN OP ZATERDAG 12 DECEMBER

Om dit te vieren geeft Inkstation op zaterdag 12 december aan iedereen die een Brother-printer in gebruik heeft, GRATIS EEN PAK BROTHER FOTOPAPIER van 50 vel 10 x 15 cm twv €12,95. Het enige dat u moet doen is een foto ma-ken van uw Brother-printer, waarop duidelijk te zien is dat hij bij u thuis in gebruik is, en deze uitprinten. Neem de foto mee naar de Inkstationwinkel van uw keuze, wanneer u dan de foto inlevert krijgt u gelijk het Brother foto-papier mee.

BROTHER BESTEPRINTERMERKVOLGENS CONSUMENTEN

GRATIS BROTHERFOTOPAPIER

10 x 15 CM50 VEL

LET OP! DEZE ACTIE IS ALLEEN GELDIG OP ZATERDAG 12 DECEMBER 2015.

1 PAK PER PRINTER

‹ Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 7

Ze waren er bijna allemaal, de spelers uit de selectie van FC Wageningen uit het seizoen 1991-1992. Het laatste seizoen van de op 27 mei 1992 failliet verklaarde Bergclub. Zij vonden elkaar maandagavond in het voormalige Businesshome op de Wageningense Berg. En wel op uitnodiging van Omroep Gelderland en speciaal voor de allerlaatste aflevering van het tv-programma Clubgenoten.

Door Rini Kreeft

WAGENINGEN – Het werd een ware reünie, want de meeste spelers zagen elkaar na ruim 23 jaar pas weer terug. En dat gold veelal ook voor de toenmalige technische staf en bestuursleden. Zoals oud-voorzitter Jan Agterberg, technisch man Nico van den Ham en Rien Bor, die verant-woordelijk was voor de PR- en communicatie.Er werden herinneringen op-gehaald. Vooral over het laat-ste seizoen, dat onder trainer Pim Verbeek goed werd afge-

sloten. De laatste wedstrijd was op 26 april 1992 tegen NAC. De FC won met 2-1, na een 1-0 achterstand. Robert van der Weert en Roemeen Lucian Ilie (strafschop) maakten de treffers. Er wa-ren 1000 toeschouwers en zij keken met gemengde ge-voelens toe. Immers, de kans was uiterst klein dat er een vervolg zou komen.De redactie van Clubgeno-ten lukte het om alle spelers van de selectie 1991-1992 te vinden. En ook trainer Pim Verbeek. Hij was er wegens persoonlijke omstandighe-den maandagavond niet bij. Wel werd een video met een boodschap vertoond. Even-als een gesprek met Dick Heesen, die de oudste jeugd van Guangzhou Evergrande in China traint. Een reactie ook van Lucian Ilie, die al

geruime tijd jeugdtrainer is in Qatar en van Korouch Monsef, hij is nu trainer bij de voetbalbond in Nieuw-Zeeland.Ook bij reünie toornde oud-keeper Hans Vonk boven al-les uit. Hij is zoals velen uit de selectie actief in voetbal-land. Vonk is als manager voetbalzaken teruggekeerd op het oude nest Heeren-veen. Verdediger Michel Doesburg was ook present. Hij is hoofd scouting bij AZ, terwijl Robert van der Weert de C1 van Fortuna Sittard onder zijn hoede heeft. De laatste wedstrijd tegen NAC, het laatste seizoen en het faillissement zijn onder meer het onderwerp in de uitzending van Clubgeno-ten, die op vrijdag 18 decem-ber om 18.20 uur is te zien op TV Gelderland.

FC Wageningen in special bij Omroep Gelderland

Bijna het complete team van Fc Wageningen uit het seizoen 1991-1992 was compleet. Foto: Willem Straatman

Page 8: Stad Wageningen week50

Meer informatiewww.ernabaltussen.nl

06 219 331 80 (24 uur per dag bereikbaar)

Pr. Bernhardlaan 6, 6866 BX Heelsum

‘afscheid met aandacht ’

W

T

A

voor een authentiek afscheid met tijd en ruimte voor eigen keuzes en een actieve inbreng van de naasten

Belangrijk is niet alleen de wegdie je gaat, maar ook het spoor

dat je achterlaat.

Na een liefdevolle verzorging in ‘Cornelie’en ‘De Breukelderhof’ is overleden onzevader, schoonvader,opaenovergrootvader

Adriaan HuterAad

sinds 3 juni 2011 weduwnaar vanJantje Bertha Huter - de Boer

* Leiden, † Bennekom,27 mei 1922 2 december 2015

Els en Jan

Bram en Marry

klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:Wipmolen 161444 GZ Purmerend

Wij hebben afscheid genomen opdinsdag 8 december in een dienstvanuit de Oude Kerk en vervolgensheeft de begrafenis plaatsgevondenop de Gemeentelijke Begraafplaatste Bennekom.

Hij heeft hier zijn taak volbrachten volgt nu zijn eigen pad

Herman van Ekechtgenoot, vader, opa, broer

maar bovenal onze grote vriend

Wageningen, 18 september 1937Ede, 6 december 2015

Annie van Ek - GriesWilma en Ruud, Marloes, Jur

IlonkaBart, Juul, Danne

Plantsoen 104, 6701 AT Wageningen

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 12 december om 14.00 uur in aula Vacalis van crematorium Beuningen, Schoenaker 12 te Beuningen.

Na afloop ontmoeten we u graag tot 17.00 uur in de koffiekamer van crematorium Beuningen.

Lisette Derksen & Burkhard Jünemannuitvaartverzorgers

Nabestaanden waarderen onze

dienstverlening voor, tijdens en

na de uitvaart met gemiddeld

een 9,4. Daar zijn we trots op.

Maar toch willen we ons blijven

verbeteren. Daarom vinden

we het Keurmerk Uitvaartzorg

erg belangrijk. Zodat u zeker

weet dat u bij ons kunt rekenen

op heldere afspraken en

professionele medewerkers.

0316 52 41 74 (dag en nacht)www.uitvaartverzorging-dewit.nl

Wij laten ons continu een spiegel voorhouden. Dat doen we voor u.

De Wit DELA beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg.

Een waarborg voor onze kwaliteit van dienstverlening.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 8

intelmanOosterbeek Heelsum Wageningen Arnhem

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT Wageningen

Telefoon 026-333 30 [email protected], www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

&UITVAARTVERZORGING U I T VAART V E R ZORG ING

>II4IFEI&7@B<66FB<IF%#FE@&E

*HI:IFCI@" <6& II&!IFD##&9@=: 6GD$CI@")

;IIFB=ID(IE 58/.+/ A0 26EI&@&EI&

+38. - 15++5.(((,?@B<66FB<IF%#FE@&EFII4IFEI&,&9

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Overlijden

SterrenkijkavondBENNEKOM - De mooiste meteorenzwerm van ‘t jaar komt er weer aan. Elke heldere nacht zijn er aan de sterrenhemel meteoren (‘vallende sterren’) te zien, vaak wel een paar per uur. Maar een paar keer per jaar is er sprake van verhoogde meteorenactiviteit. Half de-cember bijvoorbeeld piekt de meteorenzwerm Gemi-niden. De meteoren lijken te

ontsnappen aan het sterren-beeld Tweelingen (Gemini). Er verschijnen dan tot wel 70 lichtsporen per uur! Me-teorenzwermen ontstaan wanneer de aarde door een langgerekte wolk stof- en gruisdeeltjes beweegt, vaak afkomstig van een komeet. Geminiden hebben hun maximum op 14 december. Het is dan even na Nieuwe Maan, dus er is geen storend

maanlicht. U bent ‘s avonds welkom bij Sterrenwacht Kreeft, voor verdere uitleg, ook kan de telescopencol-lectie worden bekeken. De avond begint om 19.00 uur, er zijn geen kosten aan ver-bonden. Tevens is er van november tot en met maart iedere donderdag Open Sterrenkijkavond. Kijk voor meer informatie op www.sterrenwachtkreeft.nl.

BENNEKOM/WAGENINGEN - De mooiste dag van het jaar om een cadeau weg te geven is 5 december. Daarom ont-vingen de vrijwilligers van de speelgoedbank in Wage-ningen juist op deze dag 500 euro van de vrijwilligers van de 2de kans beurs-Ben-nekom.

Jaarlijks geeft de 2de kans beurs-Bennekom geld aan goede doelen. Ieder jaar kie-zen de vrijwilligers één of twee doelen. Dit jaar beslo-ten zij om de speelgoedbank in Wageningen te ondersteu-nen en de stichting Adesa in Peru. Voorzitter Christel Krebber vindt dat de Speel-goedbank en de beurzen dicht bij elkaar staan: “Al-lebei zorgen we er voor dat spullen een tweede kans krijgen. Er wordt al zoveel weggegooid in onze samen-

leving, terwijl anderen er nog plezier van hebben”.

De speelgoedbank weet voor het geld van de 2de kans beurs een goede be-stemming. Volgens Nathalie Wakker gaan zij benodigd-

heden aanschaffen zoals verhuisdozen, plakband en verjaardagscadeautjes van het gekregen geld. “Het is een fantastisch idee dat het ene vrijwilligerswerk het andere weer kan ondersteu-nen”.

Speelgoedbank ontvangt cheque van 2de kans beurs-Bennekom

Nathalie Wakker (links) ontving

Page 9: Stad Wageningen week50

Kerst-Wijnmarkt 18-19-20 decemberWijn en Spijs advies - Proeven - Een bezoek van de Kerstman en

grabbelen voor onze jonge gasten

WIJ ZIJN TOT HET EIND VAN HET JAAR GEOPEND VAN DI t/m ZA

20 DEC EXTRA WIJN-KOOPZONDAG

King’s GardenChinees specialiteiten restaurant

Ook tijdens de kerstdagen kunt u genieten van onze bijzondere gerechten.

Voor de kerstdagen serveren wij speciale kerstmenu’s. Graag nodigen wij u dan ook uit om tijdig te reserveren, dit kan telefonisch tussen 17:00 en 22:00 uur via 0317-421295.

Zie ook onze website voor ons uitgebreide aanbod, http://www.kingsgardenwageningen.nl/

U kunt ons tijdens de openingstijden bezoeken op de Stadsbrik 1M in Wageningen, naast het busstation. Daarbij is er uitstekende parkeergelegenheid.

De volgende huisartsenpraktijken zijn gesloten i.v.m. vakantie

Dhr. Mels van 21 t/m 25 december 2015 en 1 januari 2016

Dhr. de Haan van 21 t/m 25 december 2015 en 1 januari 2016

Dhr. Meuwissen en Mw. van Ballegooijen van 25 december 2015 t/m 1 januari 2016

Dhr. van der Duin en Mevr.van Dinther van 25 december 2015 t/m 1 januari 2016

Voor dringende huisartsenzorg kunt u voor de waarneming kijken op onze website www.mckortenoord.nl of luisteren via het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Wij zijn op zoek voor het gebied Wageningen op zoek naar:

postbezorger(s)

• De post wordt thuis bij u aangeleverd; • Post zelf sorteren; • Post bezorgen; • Prima bijverdiensten; • Verantwoordelijk werk; • Bezorgen op dinsdag en vrijdag tussen

8.00 en 18.00 uur; • Vanaf 16 jaar.

www.postservice.nl026-3629990 - [email protected]

SchildersbedrijfHOEFAKKERLindelaan 3,6721 VB Bennekom0318-416175/ www.hoefakkerschilder.nl

Vanaf 1 december kunt u weer gebruik maken van

De Winterschilder

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 9

Bennekomse roggejeneverBENNEKOM - Gall&Gall Ben-nekom heeft samen met Historische Vereniging Oud-Bennekom een uniek product laten maken, name-lijk Bennekomse roggejene-ver.

Om deze drank te maken is per liter maar liefst een kilo rogge gebruikt die is geoogst op de akkers in het Benne-komse Bos. Het product is in opdracht van de slijterij gedistilleerd bij brouwerij Onder de Lin-den in Wageningen. De rog-gejenever van de Hullenberg ligt nu te rijpen op een mooi

eikenhouten vat van dertig liter in de winkel aan de Dorpsstraat. De drank is op 16 december klaar. Er kan nu al een certificaat worden gekocht bij Gall&Gall Ben-nekom voor 9,99 euro. Hier-mee kan na 16 december een flesje van 35 cl Bennekomse roggejenever worden opge-haald. Het flesje met etiket is speciaal voor de jenever ontworpen.

Er zijn slechts honderd fles-jes van dit bijzondere pro-duct beschikbaar. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

KORT NIEUWS

Dameskoor BENNEKOM - Het klein Ben-nekoms Dameskoor geeft op 21 december om 10.15 uur een klein kerstconcert. Dit concert is vrij toegan-kelijk en zal plaatsvinden in de zaal van de Broek-Akker aan de Hof van Pieter in Bennekom. Er worden sfeervolle liederen gezongen uit onder andere Nederland, Duitsland, En-geland en Frankrijk. Het koor staat onder leiding van Rineke Hoens.

Extra bridgegroep BENNEKOM - De Benne-komse Bridge Club (BBC) bestaat dit jaar 70 jaar. BBC wil blijven verjongen en het aantal leden op peil houden. Daarom begin-nen ze in 2016 met een speciale lijn voor jonge en niet zo jonge, maar en-thousiaste, leergierige en thuis-bridgende mensen, die het spel weer willen oppakken. De nieuwe groep start op donderdag 7 januari om 19.30 uur in De Commanderij in Ben-nekom. Om de deelne-mers te laten wennen aan het spelen op tijd, speelt de nieuwe groep drie in plaats van de gebruike-lijke vier spellen. Bel voor meer informatie met Huub Tummers, 0317-415142.

Shaza Hayek zingt op Yalda feest

WAGENINGEN - Op zaterdag 12 december organiseren de Soroptimisten samen met de bblthk en Food of Cultu-res het Yalda feest. Dit is een Iraans feest dat elk jaar rond de langste nacht wordt ge-vierd, op weg naar het licht. We vieren dat in Wagenin-gen met en voor Syrische vluchtelingen. De opbrengst van dit benefietfeest gaat naar Syrische vluchtelingen in Irbid (Jordanië). Er zijn meerdere culturele hoogte-punten. Een ervan is een op-treden van de Syrische zan-geres Shaza Hayek die uit

Syrië heeft moeten vluchten. Shaza was in goede tijden te zien op de Syrische TV. Zij zingt belangeloos op het be-nefiet, begeleid door luit en saxofoon.

Ook de sopraan Iris de Koomen geeft een recital. Martijn Adelmund draagt een eigen gedicht voor in de sfeer van de dichter Hafez. Ziba Nillian zal een van Ha-fez’ gedichten in het Iraans zingen. En er is een loterij met prachtige cadeaus, ter beschikking gesteld door twintig winkeliers en res-

taurants uit de stad.Het Iraanse Yaldafeest be-gint om 18.00 uur met een Iraans diner, waaraan 240 personen kunnen meedoen. Het diner wordt samenge-steld door Food of Cultures.

Er zijn nog kaarten te koop voor 22,50 euro bij Chipshop, de bblthk of bij [email protected]. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar betalen 15 euro. Als u extra wilt done-ren, nodigen wij Syriërs uit Wageningen te gast uit om samen met hen dit feest te vieren.

Het hoogtepunt op het Yalda feest is het optreden van Shaza Hayek.

Contactgegevens redactieBevrijdingsstraat 326703 AA WageningenJohan Mulder (eindredacteur)T (0317) 42 72 98E [email protected] redactie: za 17.00 (sport ma 9.00)Frank Kuijpers (algemeen redactiechef)E [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopJohan MulderE [email protected] 06 - 51 66 05 41 / (0317) 42 72 98Okke de VriesE [email protected] T 06 - 51 55 35 19Pascal Ketelaars (salesmanager)E [email protected]

Nasser Al Mawla (commercieel directeur)E [email protected] advertenties: dinsdag 9.00 uurNeem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

T 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten T (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven)www.wegenermedia.nl

De Stad Wageningen en Bennekoms Nieuwsblad zijn uitgaven van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

COlOFON

Page 10: Stad Wageningen week50

Ze

t-e

nd

ruk

fou

ten

vo

orb

eh

ou

de

n.

Kijk voor ons complete assortiment,openingstijden en koopzondagen op:

totaalbed.nlKOOPAVOND DonderdagKOOPAVOND Vrijdag

KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58APELDOORN Het Rietveld 26, 055-360 43 00HARDERWIJK Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49UTRECHT Zeelantlaan 47, 030 288 67 40VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amsterdam, Assen, Deventer, Doetinchem,Drachten, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Lelystad, Nijmegen en Zwolle

opruiming

1 KAST BELUGA. Breedte: 136 cm, hoogte: 223 of 236 cm van 496 voor 421. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216.3 LEDIKANT EVELYN. Op comforthoogte. Wit, beuken of eiken. 140/200 van 469 voor 359. 4 BOXSPRING NIGHTLINE. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings +2 pocketveer matrassen (500 pocketveren/m2) + koudschuim HR-50 splittopmatras. 140/200 van 3139 voor 2197.

Ledikanten, (top)matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

MATRAS DAHLIAvanaf 216

2

altijd 5 jaar garantie 80% uit voorraad leverbaar90 dagen omruilgarantieop alle (top)matrassen

gratis bezorgingen montage

EXCELLENT

140/200 vanaf 1497

nú 30% kortingop álle boxsprings, matrassen en bedbodems

COMFORT

140/200 vanaf 895895

DELUXE

140/200 vanaf 1189

KAST BELUGAvanaf 421

1

BOXSPRINGNIGHTLINEvanaf 2197

4

LEDIKANTEVELYNvanaf 359

3

DE

LU

XE

15252179

compleetBOXSPRING LULEA

Incl. hoofdbord + 2 pocketveerboxsprings + 1 pocketveer matras(500 veren/m2) + koudschuimHR-40 topmatras.140/200 van 2179 voor 1525,160/200 nú 1679,180/200 nú 1833,200/200 nú 1987.Diverse topmatrassen,bijmeubelen en lengtematen210 en 220 verkrijgbaar.

Elektrisch verstelbaar vanaf 2533.

Al onze boxspringszijn verkrijgbaar in:DIVERSE STOFFEN,

KLEUREN & POTENSETSZONDER MEERPRIJS!

Amersfoort en Utrecht is elke zondag geopend van 11-17uApeldoorn is elke zondag geopend van 12-17u

Page 11: Stad Wageningen week50

2.69WEEKEND

0.89WEEKEND

2.69WEEKEND

0.39WEEKEND

0.49WEEKEND

1.99WEEKEND

400 G

700 G

PER 100 G

500 G

4 STUKS

5 STUKS4 STUKS

1.5 KG 2 KG

1.49WEEKEND

1.19WEEKEND

1.9919.99/kg

110-125 G

6x 0.2 L

2.992.49/l

2.9923.92-27.18/kg

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*Uit de koeling. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDENOP WWW.ALDI.NL

VERKRIJGBAAR VANAF 7 DECEMBER

Speltstol Kaas-uienbollen

Kant-en-klare gehaktballen*500 g 500 g

Magere varkenslapjes*

Culinaire aardappelen Spruiten

Gieser Wildeman stoofperen Handsinaasappelen

Nordmann.- zachte naalden- zonder kluit- hoogte: 150-180 cm

Uit Nieuw-Zeeland.Heerlijk zacht en sappig.

Diversesmaken.

Gevuld met gepofte rijst, nootjes,fruit en kokos, als zoete variatie opde klassieke Japanse sushi.

14.99

Grintweg 3606704 AS Wageningenwww.tuincentrumdeoudetol.nl

ZONDAG13 december GEOPENDvan 13.00 tot 17.00 uur

‹ Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 11

RENKUM - Per 1 januari stopt Vrijwilligerscentrale Renkum als gevolg van ge-meentelijke bezuinigingen met alle activiteiten. Om-dat het Steunpunt Vrijwil-lige Hulp onderdeel is van de vrijwilligerscentrale stopt ook deze dienstver-lening.

Inwoners van Renkum en maatschappelijke orga-nisaties kunnen dan hun hulpvragen zonder tus-senkomst van het steun-punt neerleggen bij de

Hulpdienst Voor Elkaar of plaatsen op www.wehel-pen/renkum.nl. Per 1 ja-nuari neemt de Hulpdienst Voor Elkaar ook de tele-fooncirkel van het steun-punt over.

Meer dan zeven jaar heeft het Steunpunt Vrijwillige Hulp van Solidez telefo-nisch bemiddeld in hulp-vragen van de vaak oudere inwoner van Renkum aan organisaties als Hulpdienst Voor Elkaar, Humanitas en Bezoek- en OpvangService

(BOS). De meeste hulp-vragen betreffen hand- en spandiensten, zoals (sa-men) boodschappen doen, bezoek aan huis, klusjes in de tuin, samen wandelen/rolstoel rijden, samen uit/winkelen, computerhulp, voorleeshulp/spelletjes doen, formulieren invul-len, klusjes in-en-om-het-huis, autovervoer.

Alle hulpvragers die be-kend zijn bij het Steunpunt worden persoonlijk per brief op de hoogte gesteld.

Steunpunt Vrijwillige Hulp stopt

Vrijwilligerswerk WageningenWAGENINGEN - Heeft u plezier in de omgang met jongeren en kunt u tips over school en huiswerkplanning over-dragen? Word dan coach bij Coach4You.Wilt u zich inzetten voor dieren en bent u in het bezit van een? Ga dan aan de slag als Buitendienstmedewer-ker bij Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen. Heeft u affiniteit met demen-terende ouderen en wilt u een praatje met hen maken, een spelletje doen of een wandeling maken? Ga dan aan de slag als actieve crea-tieve vrijwilliger bij Opella locatie Torckdael.

Wilt u meedenken, activitei-ten organiseren en eventueel nieuwe (eigen) initiatieven ontplooien? Dan is deelne-mer bij Platform Duurzaam Wageningen iets voor u.Wilt u met een dementeren-de meneer wandelen, over politiek praten of samen Na-tional Geographic kijken? Word dan bezoekvrijwilli-ger voor een meneer bij So-lidez Bezoek- en Opvangser-vice. Alle vacatures zijn te vin-den op www.vcwageningen.nl, of kom langs tijdens ope-ningstijden op het Vrijwilli-gers Centrum Wageningen, Stationsstraat 84.

Tablet CaféWAGENINGEN - Op vrijdag 18 december van 18.30 tot 20.00 uur is er weer een tabletcafé in de bblthk. Tijdens het café kan iedereen met een Android tablet of iOs Tablet (iPad) in de bblthk terecht voor vragen, het leren van handigheidjes, het installeren van apps, e-books, het uitwisselen van ervaringen enzovoort. Voor wie geen Ipad heeft zijn er iPads beschikbaar om mee te oefenen. Deelname is gratis. Het Tablet Café ie elke derde vrijdag van de maand en wordt begeleid door Kevin van Guilik.

Kijk voor meer informatie op ipadlesvoorsenioren.nl.

ADVERTORIAL

Traanvocht vormt een bescher-mend laagje over de ogen. Maar soms hebben de ogen weinig traanvocht, bijvoorbeeld door tv kijken, droge lucht, over-gang, contactlenzen, medi catie, Sjögren of een oogoperatie* (zo als laseren of staar). Hierdoor kunnen de ogen zeer droog of branderig aanvoelen.

Snel verzachtend, extra intensief bevochtigendA.Vogel Oogdruppels Extra Intensief1 bevat twee natuurlijke

Ook nieuw: hersluitbare ampullenDe vertrouwde A.Vogel Oog druppels is nu ook ver krijgbaar in hersluit-bare ampullen.

ingrediënten: hyaluronan enEuphrasia. Bijzonder van hya-luronan is dat het vochtdeel-tjes vasthoudt en de traanfi lm aanvult. A.Vogel Oogdruppels Extra Intensief bevat twee keer zo veel hyaluronan dan de ‘gewone’ A.Vogel Oogdruppels.Dit zorgt voor extra intensieve bevochtiging en verzachting. En helpt bij het behoud van vol-doende traanvocht. Daarmee blijv en zelfs zeer droge ogen aanhoudend comfortabel aan-voelen.

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels.1Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. *In overleg met uw (oog)arts.

Dagelijks droge tot zeer droge ogen hebben is vervelend, 27% van de Nederlanders heeft er wel eens last van. Weinig traanvocht kan de oorzaak zijn. Wat dan helpt is extra intensieve bevochtiging en verzachting van de ogen. En dat is precies waar hyalu-ronan en Euphrasia Offi cinalis (ogentroost) voor zorgen.

A.Vogel Oogdruppels Extra Intensief bevat geen conser-veringsmiddelen en is ook ge- schikt voor gevoelige ogen en contactlensdragers. Na openenzijn de druppels nog zes maan-den houdbaar.

‘ Na opening zes maanden houdbaar’

Nieuw: extra intensieve bevochtiging voor zeer droge ogen

NIEUW

Page 12: Stad Wageningen week50

Uitnodiging om deappartementen vanbinnen te bekijken

Wonen in het groenin het centrumvan Bennekom

OPEN HUISaan de Schoolstraat / Strooywegdonderdag 17 dec. van 14.00 tot 15.30 uur

15 Luxe appartementen

INRUIL EIGEN HUIS MOGELIJK

“Voor de perfecte kerstboom groot of klein

dan moet u bij Boomkwekerij van Eeten zijn”

Zes soorten kerstbomen in diverse maten van

50cm t/m 6 meter, groen of blauw

Vanaf €4,-Planten, kerstbakjes.

Alles tegen betaalbare prijzen. Dit jaar met levende dieren

Met gratis warme chocolademelkBoomkwekerij van Eeten

Van Limburg Stirumweg 146861 WL Oosterbeek

Tel: 026-3341560Kijk ook op:

www.boomkwekerijvaneeten.nl

Zondag 6 en 13 dec geopend

De betaalbare gordijnenspecialist in iedere prijsklasseOVERGORDIJNEN EN VITRAGES

MEER DAN 2000 SOORTEN OP VOORRAADDe grootste sortering van Arnhem en Omstreken

MAAKSERVICE... maten meebrengen en...binnen 10 werkdagen uw gordijnen klaar

Hommelseweg 221, Arnhem, info: 026 44 55 111

OPEN DI., WO., DO. EN VRIJ. van 10.00-17.00 uur

VOUWGORDIJNEN ROLGORDIJNEN PLISSEE JALOEZIEN RAILS

Malle MarietjeGORDIJNENHALLET OP: GEWIJZIGDE OPENINGSDAGEN!

Deze week bij Cafetaria de MolenhoekDONDERDAG 10 DECEMBER

2 FRIKANDELLEN ZONDER SAUS HALEN1 BETALEN

Cafetaria de Molenhoek Edeseweg 47 Bennekom | www.cafetariademolenhoek.nl

Download de molenhoek bestelapp

hart voor uw stad

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 12

Mogelijk opvang voor 300 extra vluchtelingenDoor Kees Stap

WAGENINGEN - Aan de Bos-randweg 20, het voormalige kantoor van Danone, komt wellicht opvang voor 300 extra vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onder-zoekt of dit mogelijk is. De huidige eigenaar van de locatie, Staatsbosbeheer, is bereid de locatie hiervoor maximaal vijf jaar beschik-baar te stellen. De gemeente Wageningen organiseert donderdag 10 december vanaf 20.00 uur een infor-matieavond in Theater Ju-nushoff.De gemeente Wageningen wil graag een bijdrage leve-ren aan het oplossen van het landelijke probleem van de opvang van vluchtelingen. Daarom is de laatste weken onderzocht welke locaties in Wageningen hiervoor ge-schikt zijn. Staatsbosbeheer heeft, na een oproep van het COA om locaties beschik-baar te stellen, contact op-genomen met de gemeente over de Bosrandweg 20. Het COA verkent de komende tijd de haalbaarheid om hier een geschikte, tijdelijke opvang te realiseren voor 300 extra vluchtelingen. De verwachting is dat binnen enkele weken een besluit van het COA valt om deze locatie wel of niet te willen

gaan gebruiken. Mocht het COA positief besluiten, dan kunnen vluchtelingen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 terecht.De tijdelijke opvanglocatie krijgt de functie van een pro-cesopvanglocatie (pol), wat inhoudt dat de vluchtelin-gen hier tijdelijk verblijven en starten met hun asielpro-cedure. Wageningen heeft al een pol op de Keijenbergse-weg, in de Leemkuil. Hier kunnen maximaal 330 per-sonen verblijven. De locatie aan de Bosrandweg zou een uitbreiding worden van de Leemkuil en dus ook als ‘pol’ gebruikt worden. Voor het COA is het logistiek han-dig om twee pol’s vlak bij elkaar te hebben. Vluchte-lingen verblijven tussen de acht dagen en twee maan-

den in een pol. In deze pe-riode kunnen ze tot rust ko-men en wordt de procedure gestart om officieel asiel aan te vragen. Daarna worden ze verplaatst naar een regulier asielzoekerscentrum.Wethouder Lara de Brito is blij dat Wageningen een steentje kan bijdragen aan de opvang van vluchtelin-gen. “Met deze locatie draagt onze stad bij aan het oplos-sen van de tekorten in de opvang. Maar we beseffen ons terdege dat dit besluit ook tot vragen kan leiden bij inwoners. Daarom is iedere Wageningen welkom op de informatiebijeenkomst in Junushoff. Iedereen mag daar zeggen wat hij denkt en voelt. We willen ook met hen graag de dialoog aan-gaan.”

Het gebouw aan de Bosrandweg 20.

Licht te midden van de duisternisBENNEKOM - Op vrijdag 11 december wordt door het Christelijk gemengd koor Im-manuel (v/h Hervormd Evan-gelisatie Koor) uit Bennekom weer het jaarlijks Kerstcon-cert georganiseerd. Vanwege de Dickens Fair activiteiten en de bijkomende onrust waren we genoodzaakt uit te wijken naar de Brinkstraat-kerk. Medewerking wordt verleend door onder andere het Ensemble van het Chr. Interkerkelijk Mannenkoor uit Putten. Het Christelijk

gemengd koor Immanuel en het mannenensemble staan onder leiding van dirigent Evert van de Veen, die ook de algehele muzikale leiding heeft van het concert. Tevens is er veel ruimte om samen met elkaar kerstliederen te zingen. Het orgel wordt be-speeld door Bert Elbertsen en de piano door Harry Stijf. De koorzang wordt verder begeleid door Aniek van Oosterom met panfluit. De avond wordt geopend door de plaatselijke predikant ds.

J. van Dijk en gesloten door de voorzitter de heer J.W. van Schaik. De aanvang van het concert is om 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur en vanaf 19.45 uur samenzang. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehou-den ter bestrijding van de onkosten. Na afloop wordt u uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of fris. Kijk voor meer informatie op www.christelijkgemengd-koorimmanuel.nl.

Bijzondere schaatstentoonstelling in Kijk & LuistermuseumBENNEKOM - In het Kijk & Luistermuseum is de wissel-tentoonstelling ‘Nederland Schaatsland en de Friese Elf Steden’ te bezoeken. De fraaie expositie bestaat voor een belangrijk deel uit de grote verzameling van Ben-nekommer Peter Bloemen-daal, aangevuld met attribu-ten van marathonschaatser Jos Pronk uit De Rijp.

Ook zijn er stukken te zien van Bart van de Peppel en Minne Nieuwhof, net als Pe-ter Bloemendaal lid van de Verzamelkring De Poolster. Deze verzamelkring stelt zich ten doel de cultuur-historische waarde van het gebruik en de productie van schaatsen en andere winter-se objecten te conserveren. Al in de prehistorie probeer-

den mensen ijsvlakten snel-ler over te steken. Schaatsen was toen nog vooral een kwestie van glijden. Hier-voor gebruikten ze glissers, gemaakt van een rib of een middenvoetsbeen van een rund, paard of hert. In Hol-land en Vlaanderen ontwik-kelde de schaats zich door de eeuwen heen van een eenvoudig bot tot een ijze-ren mes. De oudste vonds-ten in Nederland dateren van rond 1225. Men noemde deze ‘ijzers’ of een variant daarop. In andere delen van Nederland, zoals Friesland, bleef men nog lang op botjes schaatsen.In de negentiende eeuw wa-ren er drie typen schaatsen: de Hollandse krulschaats, de Zuid-Hollandse baan-schaats en de Friese schaats.

De eerste twee werden ge-bruikt om te zwieren; de laatste was puur voor het hardrijden. Rond 1800 wer-den er al kortebaanwed-strijden georganiseerd, met name in Friesland en Gro-ningen. Hiermee was goed geld te verdienen. In 1882 werd de Koninklijke Ne-derlandse Schaatsenrijders-bond (KNSB) opgericht. In het museum zijn bijzondere schaatsen te zien, waaron-der zelfs het prototype van de klapschaats.Tijdens de tentoonstelling is het hele museum in winter-se sferen gehuld. Kinderen kunnen op Elfstedenspeur-tocht en in de koffieruimte is warme chocolademelk en gevulde koek te koop.www.kijkenluistermuse-um.nl

Page 13: Stad Wageningen week50
Page 14: Stad Wageningen week50

Ton en Tanja Pansier | Wilgenpas 15 | 6871 AL Renkum | T: 0317 31 30 20

Edwin en Astrid Holtrop | Dorpsstraat 55 | 6721 JJ Bennekom | T: 0318 49 31 00

www.plus.nl

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Openingstijden: ma - za 8.00 - 21.00

VANAF NU

Honderden producten nergensgoedkoper in Renkum en Bennekom!

Alle prijzen van AH en Jumbo zijn online gemeten op 12 november 2015. Prijzen van Lidl voor versproducten zijn gemeten in Almere en voor kruidenierswaren in Eindhoven.Kijk in de winkel voor de actuele prijs. Actieprijzen en artikelen die niet zijn gevonden zijn niet weergegeven. *Omgerekend naar vergelijkbare inhoud.

PLUSKomkommerPer stuk 0.69

0.750.690.69

AHJumboLidl

PLUSChocoladehagelpuurPak 400 gram 1.12 PLUS

Fruitbiscuit naturelPak 220 gram 0.91

1.321.291.08

AHJumboLidl

*

*

PLUSBeschuit naturelRol 100 gram 0.36

0.480.590.36

AHJumboLidl

*

*

PLUSKeukenpapier ultraExtra sterk 3-laagsPak à 2 rollen 0.88

Alle prijzen van AH en Jumbo zijn online gemeten op 12 november 2015. Prijzen van Lidl voor versproducten zijn gemeten in Almere en voor kruidenierswaren in Eindhoven. Kijk in de winkel voor de actuele prijs. Actieprijzen en artikelen die niet zijn gevonden zijn niet weergegeven. *Omgerekend naar vergelijkbare inhoud.

PLUSVarkensschnitzel2 stuks, prijs per kilo 6.67

9.008.978.32

AHJumboLidl

*

*

*

1.330.900.90

AHJumboLidl

*

*

*

1.491.231.13

AHJumboLidl

*

*

Page 15: Stad Wageningen week50

Alleen geldig op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december 2015

WeekendKraker!Weekend

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Friesche Vlag Halvamel2 pakken van 455 ml1.86

Douwe Egberts Aroma Rood snelfi ltermaling, decafé of bonen Alle pakken van 500 gram2 pakken9.98 - 11.38

Roombotercroissant4 stuks2.20

1.991.991.991.4 stuks

WeekendKraker!

Roombotercroissant

GRATIS AD

Alléén geldig op zaterdag 12 en zondag 13 december 2015

1.001.001.001.2 pakken

Per liter 1.10

7.497492 pakken

Alléén geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 december

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!

Douwe Egberts

Alléén geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 december

Kraker!WeekendKraker!

niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele

Hoogvliet,

Alléén geldig op zaterdag 12 en zondag 13 december 2015

Bindweefsel

Voor meer informatie en/of het maken vaneen afspraak kunt u contact opnemen met:

A.L. (Leonie) van GilsNude 40

6702 DM Wageningen

T: 0317-763 800

E: [email protected]

www.havenpraktijkdedijk.nl

FysioManuele

Meridiaan-Kleuren therap

ie

massage

‹ Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 15

Collecteweek Diabetes FondsBENNEKOM - De jaarlijkse col-lecteweek van het Diabetes Fonds, heeft dit jaar in Ben-nekom 4843,01 euro opgele-verd. Meer dan 55 vrijwilli-gers gingen in de eerste week van november op pad. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen en te genezen.

“Bedankt, Bennekom! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de ge-vers en iedereen die zich heeft ingezet. Mede dankzij de collecteweek kunnen wij belangrijk onderzoek naar de genezing van diabetes voortzetten”, zegt Hanneke Dessing, directeur van het

Diabetes Fonds. Heeft u geen collectant aan de deur gehad, dan kunt u alsnog geld overmaken op IBAN NL58 INGB 0000 0057 66 ten name van het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 - 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl.

BENNEKOM - Wie kent ze niet, de potten met stoofperen en de Joybollen die het Benne-komse koor The Joy ieder jaar op de traditionele Dickens-markt aan de man brengt? Ze zijn steeds ruim voor het einde van de markt uitver-kocht. Het bewijs dat beide

producten in de smaak val-len! Ook dit jaar op vrijdag 11 en zaterdag 12 december staat de kraam van The Joy weer met deze lekkernijen. Het mooie is dat het produc-ten zijn uit de eigen regio. Dat past helemaal in de trend. Naast verkopend, is The Joy

ook nog zingend aanwezig. Op zaterdag worden er op het podium bij de Bruna van 13.30 tot 14.15 uur Christmas Carols gezongen, geheel in Dickens stijl. Daarbij staan niet alleen klassiekers, maar ook mooie, onbekendere lie-deren op het programma.

The Joy zingt ook op Dickens Fair

� Foto: Herma van Vliet

Page 16: Stad Wageningen week50

Frontera draaifauteuil met heerlijkzitcomfort en deels gestoffeerdearmleuningen. In zwart en geel ledervan 744.- voor 499.-

Next wandkast door Pierre Mazairac enKarel Boonzaaijer voor Pastoe in zwart,wit, rood of basalt (126x126x45cm) van2035.- voor 1495.-

Dancefloor is een unieke eettafel vervaardigd uit parket van oudedansvloeren. Als 250 x 100 x 78 cm van 3995.- voor 2999.-Ronda eetkamerstoel met comfortabele kuip in zwart, blauw, geel,groen of oranje leder van 371.- voor 245.-

Fiabo zitbank door Hugo de Zeeuw voor Leolux in leder Wapiti kleur zwart als 2,5-zits(167 cm) van 3075.- voor 1999.- Als 3-zits (193cm) van 3180.- voor 2099.-

nu3075.-1999.-

Tor bijzettafel van Montis in wit, oranje,zwart of blauw metaal ( 40 x 51,5cm van141.- voor 99.-

Nog vóór de kerst voordelig wonen?Bij Eijerkamp Veenendaal: Direct uit voorraad leverbaar!

Eijerkamp Veenendaal | wonen, design & slapendirect aan de A12 | afslag 23A

Einsteinstraat 1 | T 0318 - 583838ma 13.00-17.30 | di, wo en do 10.00-17.30

vr 10.00-21.00 | za 10.00-17.30Zondags altijd gesloten

Eijerkamp Zutphen | wonen, design & slapenGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600ma 13.00-17.30 | di, wo en do 10.00-17.30vr 10.00-21.00 | za 10.00-17.30 | zo 11.00-17.00Elke zondag open (11.00-17.00)

SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

wonen, slapen & design

nu1699.-1499.-

Urban zitbank met chaise longue rechts of links (277 x 215 cm)verstelbare armleuning en hoofdsteunen. In lichtgrijze stofMontello nu van 1699.- voor 1499.- + gratis traploze zitdiepteverstelling t.w.v. 100.-

Almonte eetkamerstoel met slank,RVS frame in kuip in blauw, geel,groen, oranje of zwart leder van 361.-voor 245.-

nu149.-99.-

postadres:Postbus 636720 AB Bennekom

bezoekadres:Hendrik van Poelwijcklaan 1a6721 PL Bennekom+31 (0)318 41 77 39

Huurdersorganisatie Plicht Getrouw: “voor de belangen van allehuurders van Plicht Getrouw in Bennekom”

Het bestuur van de huurdersorganisatie (wij zijn demedezeggenschap van de woningbouwcorporatie Plicht Getrouw)heeft vacatures voor:

BestuursledenWij zoeken bij voorkeur naar een enthousiaste huurder die graagopkomt voor de belangen van de huurders van Plicht Getrouw inBennekom. Qua tijdsbesteding wordt er gemiddeld 4-6 keer perjaar vergaderd. Uiteraard komt er het nodige leeswerk aan te pas.Beoogde start is januari 2016.

Indien u belangstelling heeft voor deze vrijwilligersbaan kunt ucontact opnemen via de [email protected] oftelefonisch bij Peter Houweling (06-46003780).Wij ontvangen uw belangstelling d.m.v. een korte brief en CV graagvoor 16 december a.s. op bovengenoemd emailadres of per postt.a.v. Huurdersorganisatie Bennekom p/a Hendrik van Poelwijcklaan1a, 6721 PL te Bennekom (afgeven kan ook: gebouw Cornelie).

Kijk ook eens op de site van de woningcorporatie Plicht Getrouw:www.woningcorporatieplichtgetrouw.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 16

Geniet van uw persoonlijkeMasque-Modelant behandeling!

Geef uw schoonheideen eigen uitstraling!

December actie kennismaking behandeling (60 min. )van € 59.50

voor € 49,00.Altijd al permanente make-up gewild? Dit is je kans!

Maakt een afspraak in December, ontvang20% korting op uw behandeling.(niet geldig op nabehandelingen)

Care & Share beauty en PMU salonJagerskamp 116076 EG WageningenTel. :06-25065588Website:www.care-share.nl(alleen op afspraak)

Page 17: Stad Wageningen week50

Vanaf 1 decemberstaan we voor u klaarop de nieuwe locatie.Herinneringshuys ’t Hoge Heem.

Monuta ’t Hoge HeemBuissteeg 2, Wageningenwww.monuta.nl/wageningenT: 0317 - 424 024

Ook als u niet of elders verzekerd bent

Sabine Karssen-Oostenrijk, Eric Welgraven en Ilze Jansen

Verhuisbericht

101010%%%KORTINGKORTINGKORTING

151515%%%KORTINGKORTINGKORTING

25%25%25%KORTINGKORTINGKORTING

STAPELKORTINGBij aankoop van Beauty By Dorienskincare producten in december

10% korting bij aankoop van 1 BBD skincare

product

15% korting bij aankoop van 2 BBD skincare

producten

25% kortingbij aankoop van 3 of meer BBD

skincare producten

Bestel in december op www.dorienshop.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 17

Student geeft laag-drempelige iPadcursusDoor Rick Praamstra

Timon Moes geeft via zijn bedrijf Computerkijk vanaf januari een iPadcursus in zalencentrum De Brink in Bennekom. De 20-jarige student Bedrijfs- en con-sumentenwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen hoopt in de toekomst door het hele land iPad- en computercursussen aan te bieden.

BENNEKOM - Timon Moes werkt bij een elektronica-winkel als hij tot de con-clusie komt dat dit werk beperkingen kent. “Ik moest vooral producen verkopen. Maar als klanten vragen stel-den over apparaten vond ik het veel leuker om uitgebreid uitleg te geven over hoe ze het apparaat het best konden gebruiken en toepassen.” De Wageninger stuurt daarop een mail naar de Senior Wel-zijn Organisatie (SWO) in Ede met het aanbod om een iPadcursus te geven voor ou-deren. De welzijnsorganisa-tie ziet heil in zijn voorstel, waarna Moes de cursuspro-gramma in elkaar draait. In

september 2014 startte zijn eerste cursus. Bennekom heeft in januari de primeur van de eerste cursus zonder SWO-inbreng. De student be-nadrukt dat deze cursus niet alleen voor ouderen geschikt is, maar voor elke cursist die de basisbeginselen van de iPad onder de knie wil krij-gen. Deelnemers leren onder meer hoe ze websites kun-nen bezoeken, hoe ze kun-nen mailen en hoe ze apps kunnen downloaden, instal-leren en gebruiken. Moes wil op een toegankelijke manier de ins en outs van de iPad bijbrengen. “Ik probeer een goede sfeer te creëren zodat deelnemers het leuk vinden om er zelf mee aan de slag te gaan. Door zelf te proberen, leer je de tablet het best ken-nen. “ Hij haalt voldoening uit zijn cursussen. “Ik vind

het leuk om uitleg te geven en dat cursisten daar wat aan hebben en wat mee doen. Het kan een verrijking zijn op sociaal gebied, omdat ze nu weten hoe ze familie kunnen mailen of chatten.” Met zijn bedrijf Computerkijk wil hij in de toekomst door het hele land laagdrempelige compu-tercursussen aanbieden. “Ik zie dat ze op meerdere plek-ken gegeven worden, maar er is niets landelijks. Ik wil dat iedereen de kans krijgt om basiscursussen voor de iPad te volgen voor een betaalbare prijs.” Aanmelden voor de iPadcursus via [email protected] of 06-17460975. De cursus bedraagt vier lessen (7, 14, 21 en 28 januari van 14.00 tot 16.00 uur) en kost 65 euro.

Kijk voor meer informatie op www.computerkijk.nl.

Timon Moes geeft Ipad- en computercursussen,

Ode aan de vrouwWAGENINGEN - Gedurende de maanden december en januari zorgen twee beel-dend kunstenaars voor een rijk gevarieerde expositie in galerie Het Koetshuis van het Wageningse muse-um De Casteelse Poort aan het Bowlespark 1a. Er zijn schilderijen te zien van Mo-nique Wolbert en beelden van Hanneke van den Berg. De openingsvernissage is op zondag 13 december om 16.00 uur, de slotdag is 14 februari.

Monique Wolbert (uit Hen-gelo) put haar inspiratie uit haar grote passie voor mu-

ziek. Als jazz-zangeres zingt ze, luistert ze, voelt en vis-ualiseert ze. Ze werkt met beton, ijzer, zand, steen en op schildersdoek. Achter de ezel kan ze vaak in alle rust bezig zijn, maar soms werkt ze zich in het zweet, wild en heftig experimenterend met haar zwaardere materialen. Zij vindt het een kick om vanuit een ‘totale modderfa-se’ iets gaafs te creëren. Mo-nique is grillig, excentriek en melancholisch tegelijk, zowel in haar muziek als in haar schilderijen en objec-ten.De keramische en bronzen beelden van Hanneke van

den Bergh (uit Wageningen) hebben de mens als inspira-tiebron. Haar uitgangspunt is het zoeken naar simpele en desondanks sprekende vormen. Van vormloos mate-riaal komt zij tot vormen die herkenbaar zijn als mensfi-guren. Haar materiaal klei blijft duidelijk herkenbaar in de beelden, alsof ze wil zeg-gen dat de toeschouwer er nog verder aan kan werken en zodoende zelf mede zin aan haar werk kan geven. Misschien zijn haar beelden daarom wel zo geliefd bij het publiek.Kijk voor meer informatie op www.casteelsepoort.nl.

Spreken van verlangenWAGENINGEN - Op zondag 13 december om 15.00 uur is er in de bblthk ‘Spreken van verlangen’, een middag met poëzie en proza over leven en dood, verlangen en ge-mis. ‘Spreken van verlangen’ is een initiatief van De Plek in samenwerking met de bblthk en Schrijversharten. Het is de vierde keer dat er een middag rond het thema wordt georganiseerd. Lau-rens van der Zee van Schrij-versharten vertelt: “Toon Tellegen gaf één van zijn bundels de titel ‘daar zijn woorden voor’. Goeie lite-ratuur vindt woorden voor die dingen in het leven waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Daarom hebben we

bekende schrijvers uit Wa-geningen en omgeving sa-mengebracht rond de grote thema’s van het leven. Zij lezen voor uit eigen werk en brengen een unieke selectie van de mooiste klassiekers.” Petra Sips van De Plek vult aan: “Alle schrijvers die we vroegen, waren meteen en-thousiast om mee te doen. En ook de muziek van Marc Constandse is er weer bij. Met de bijzondere klanken van zijn bandoneon en zijn stem zal hij de woorden van de schrijvers nog verder we-ten te kruiden. Je gaat met een warm hart weer naar huis.”Maar liefst negen schrijvers zullen op 13 december op-treden: de stadsdichter van

Wageningen Martijn Adel-mund, zijn voorganger Lau-rens van der Zee, Annie van Gansewinkel, Martinus de Kam, Daphne Kalff, Mieke van Hooft, Nelleke Zand-wijk, Simon Oosting en Bob-je Goudsmit. De presentatie is in handen van Petra Sips.En er is meer. Op de website www.de-plek.net wordt een pagina gereserveerd voor zelfgeschreven teksten (‘ge-tuigenissen’). Mensen die van schrijven houden, kun-nen daar hun teksten delen. Stuur ze naar [email protected] of post ze op de Facebook-pagina van De Plek. Petra zorgt ervoor dat ze een mooie plaats krijgen op de website. De entree is 3 euro per persoon.

Page 18: Stad Wageningen week50

VEENENDAALOPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00-18.00 uur, Di. Woe. en Do. 09.30-18.00 uur , Vrij. 09.30-21.00 uur Zat. 09.30-17.00 uur.

3000m2 meubelplezier!

WAGENINGSELAAN 66 • T (0318) 542566

DE POPPELIERS POWER1. Altijd de scherpste meubelprijzen van Nederland

2. We ruilen uw oude bank/interieur ook in!

3. Gratis parkeren direct voor de deur!

4. Drie jaar CBW-garantie op uw aankoop!

5. Gratis cappuccino, koffie of thee!

‘S AVONDS OPENOP AFSPRAAK

UW BENZINEWORDT VERGOED WWW.POPPELIERS.COM

Laagste Prijsgarantie

Gratis m/v fiets of tablet!*

STARTDonderdag

DEC10

Woensdag

DEC9Vrijdag

DEC11

Zaterdag

DEC12

EINDEJAARSSPEKTAKEL!

999,999,--

WOONEILAND SAMANTHASchitterend wooneiland op chromen onderstel,met chaisse longue. Let op de mooie contrastbies.Prachtige uitvoering!

VAN: 1799.-EINDEJAARSPRIJS:

NIEUW!

BESTSELLER!

NU!

V.A.

1499,1499,--VAN 2299.-

NU!

NU!

Kijk ook op

voor nogmeermeubelacties!

DIT ZIJN NOG MAAR ENKELEVOORBEELDEN. KOM,KIJK EN KIES IN ONZE FAUTEUILERIE!

TIP: NEEM DE MATEN MEEVAN UW WOONKAMER!

*Pri

js-,

mod

el-e

nkl

eurw

ijzig

inge

nvo

orbe

-ho

uden

,als

ook

zet-

/dru

kfou

ten.

*Ca

deau

bija

anko

opba

nkst

el>

1000

euro

SUPER VEEL KEUS IN EETKAMERSTOELEN!

WWW.POPPELIERS.COM

792799,,2799,--

WOONEILAND CARDIFFZeer fraai wooneiland met chaisse longue en neerklapbare hoofdsteunen.Electrisch relaxsysteem optioneel. Maak nu kennis met de Cardiff!SUPER SPECTASUPER SPECTACULAIRE INTRODUCTIEPRIJS:CULAIRE INTRODUCTIEPRIJS:VAN: 2099.- EINDEJAARSPRIJS NU VANAF:

1399,1399,--

699,1699,--BANK LOVINADe Lovina is een echter aanrader.Prachtige gecappioneerde rugleuning.Let op de FRAAIE afwerking!

VAN: 1099.- EINDEJAARSPRIJS:

NIEUW!

NU!

SET-ACTIE! Dressoir + TV-kast smal + Eettafel 160 cm + Salontafel.

Page 19: Stad Wageningen week50

Profi teer nu van ons actieaanbod voor 15 en 20 jaar vast*

* Dez

e ac

tie lo

opt t

ot e

n m

et 3

1 jan

uari

2016

. Kijk

voo

r de

actie

voor

waa

rden

, de

actu

ele

rent

etar

ieve

n en

de

Zelfs

tand

ig A

dvis

eur b

ij u

in d

e bu

urt o

p re

giob

ank.

nl.

De

rent

ekor

ting

geld

t voo

r de

annu

ïtaire

/lin

eaire

/afl o

ssin

gsvr

ije h

ypot

heke

n, a

lle b

evoo

rsch

ottin

gskl

asse

n (in

clus

ief N

HG

) en

voor

de

rent

evas

tper

iode

n va

n 15

en

20 ja

ar v

an R

egio

Bank

.

Een leuk huis op het oog?Wij helpen u graag met een passende

hypotheek en een scherpe rente

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 19

Inzameling voor de Voedselbank na rondleidingIn december staan de kratten van de Voedselbank bij Plus Supermarkt Edwin en Astrid Holtrop. Mensen kunnen hier lang houdbare levensmiddelen en drogisterijproducten inleveren.

Door Doriet Willemen

BENNEKOM - Maar er staat ook een inzamelpotje om zegeltjes van het Plus Bood-schappenpakket te sparen voor de Voedselbank. Of het lukt om 180 pakketten bij elkaar te sparen? “Dat is wel heel erg veel”, denkt Edwin, “maar we gaan kijken hoe ver we komen. En af en toe vullen wijzelf natuurlijk ook wat aan.”De Bennekomse Plus super-markt en de Voedselbank Ede zijn geen onbekenden van elkaar. Vrijwel dagelijks rijdt voedselbankvrijwil-liger John, naar de super-markt in Bennekom om het dagverse brood op te halen dat over is van dag ervoor. Het gaat bij de Voedselbank direct de nieuwe, grote vrie-zer in tot het wekelijkse uit-deelmoment. Enkele weken geleden bezochten Edwin en Astrid het nieuwe pand van de Voedselbank aan de Frankeneng te Ede. “We wilden graag eens een kijkje

nemen bij de voedselbank hier”, vertelt het echtpaar Holtrop, dat in hun vorige woonplaats in Friesland ook regelmatig ondersteuning bood aan de plaatselijke voedselbank. “Alles is goed en duidelijk georganiseerd”, vond Astrid de opzet van de voedselbank in Ede. “Er staan ongeveer 200 kratten in lange rijen, één voor ieder huishouden dat in aanmer-king komt voor hulp. Alle kratten zijn genummerd en voorzien van een duidelijke sticker, waarop onder ande-re vermeld staat of er kinde-ren in het gezin zijn en van welke leeftijd.” Met eigen ogen konden de Holtrops de nieuwe koelcel en de aparte opslagruimte voor waspoe-der, tandpasta en schoon-maakmiddelen bekijken. En natuurlijk kregen ze van

vrijwilliger John een uitge-breide rondleiding en uitleg over het reilen en zeilen van de voedselinzamelingen. Want er komt heel wat bij kijken om wekelijks bijna 200 huishoudens, waaron-der ook verschillende uit Bennekom, te voorzien van een goed gevuld krat.

Edwin en Astrid verwach-ten dat veel klanten de ko-mende tijd levensmiddelen doneren of zegeltjes willen sparen voor de voedselbank. “Als een klant een bood-schappenpakket bij elkaar heeft gespaard voor zich-zelf, en er zit een product in dat hij niet kan gebruiken, dan kan het ook in de krat-ten van de voedselbank. En daarna natuurlijk verder sparen voor een pakket voor de Voedselbank!”

Astrid en Edwin Holtrop van Supermarkt Plus nemen het estafettestokje voor de Voedselbankinzameling over.

Boer&Buur brengt boodschappen bij u thuisWAGENINGEN - “Goed voedsel, goed voor iedereen, met zorg voor de aarde”, dat inspi-reert Lazuur food commu-nity. Lazuur wil het aanbod en de afzet van lekker, puur en eerlijk geproduceerd en geprijsd voedsel vergroten. Daarnaast willen ze graag de afzet van ambachtelijk werkende producenten mee helpen verbreden en voed-sel minder anoniem maken. Door samen te werken met zoveel mogelijk lokale pro-ducenten weet je weer waar je eten vandaan komt en worden er minder voedsel-kilometers gemaakt”, aldus Inno Kock van Lazuur food community.

Dit sluit aan bij de uitgangs-punten van de webwinkel en bezorgdienst per fiets van Boer&Buur Boodschap. Via www.boerbuurboodschap.nl biedt Esther Schoenma-

ker lokale producten aan van de Wageningse Eng en het Binnenveld. Zowel bio-logisch gecertificeerde als gangbare lokale bedrijven zijn aangesloten.

“Lokaal boodschappen doen via mijn webwinkel is gemakkelijk, want bestel-len kan op elk moment en de boodschappen worden thuis of op het werk bezorgd. Het is ook tijdbesparend, als je (een keer) geen tijd hebt om de boerderijwin-kels te bezoeken. Nu breidt Boer&Buur boodschap het assortiment uit met Lazuur-producten onder de noemer “van verder, transparant en eerlijk”. Het gaat daarbij om basis ingrediënten die je graag op voorraad hebt, die (nog) niet lokaal worden ge-maakt. Zo kan ik mijn klan-ten nog meer gemak bieden”, zegt Esther Schoenmaker.

Esther Schoenmaker gaat boodschappen van Lazuur bezorgen.

Emmaus houdt kerstverkoopWAGENINGEN - Ook dit jaar houdt Emmaus Regenboog weer de meest verrassende verkoop van Wageningen. Alles wat enigszins of he-lemaal met Kerst te maken heeft, wordt in de loop van het jaar verzameld en in de weken na Sinterklaas ver-kocht. Het is een bonte verzameling van alle stijlen, alle kleuren, oud, soms nog nieuw in de verpakking. Het kan bijna niet anders of u komt met iets leuks thuis. En dat voor een prikkie, want in tegen-stelling tot andere winkels mag u zelf de prijs bepalen (voor artikelen tot 5 euro). De opbrengst gaat geheel naar een bepaald project (informatie in de winkel).

Door uw kerstaankopen bij Emmaus steunt u niet alleen een goed doel, maar zorgt u ook voor minder afval. De kerstverkoop is dit jaar in Bevrijdingsstraat 38, waar vroeger café De Overkant zat.

De openingstijden zijn: woensdag 9 december van 10.00 tot 17.00 uur, donder-dag 10, vrijdag 11 en zater-dag 12 telkens van 13.00 tot 17.00 uur en de week daarna woensdag 16 van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdag 19 de-cember van 12.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.emmauswageningen.nl

Page 20: Stad Wageningen week50

OperareizenMijn vrouw en ik zijn trouwe deelne-mers aan de operareizen van de Volks-universiteit Wageningen naar Krefelden Mönchengladbach. Alle deelnemersreizen samen per bus vanaf het ver-trekpunt op de parkeerplaats van deBelmonte flats en worden daar na af-loop weer terug gebracht. Ontzettendgemakkelijk. Je hebt geen zorgen omde weg te vinden of om je auto te par-keren bij het operahuis. Voor een heelredelijke prijs, inclusief transport, krijgje top opera’s en operettes te zien. Zohebben wij genoten van Don Giovannien Le Nozze di Figaro van Mozart, Nor-ma van Bellini, Das Land des Lächelnsvan Léhar en Die Fledermaus van Jo-han Strauss. Ik vind het altijd weer in-drukwekkend om te zien en te horenwat een topprestaties de spelers leve-ren die alles uit hun hoofd zingen enacteren. In de bus krijg je uitvoerigeinformatie uitgedeeld over de geschie-denis en achtergrond van het stuk, hetverhaal en de zangers en zangeressen,vergezeld van een deskundige toelich-ting door de gastheer of gastvrouw vande Volksuniversiteit. Allemaal primaverzorgd en geregeld.

In het cursusjaar 2015-2016 komenaan bod: Un ballo in maschera vanVerdi (is al geweest!), Il barbiere diSiviglia van Rossini en een origineleuitvoering van de Carmina Burana vanOrff geënsceneerd in balletvorm. Ope-raliefhebbers, maar ook degenen dieeens kennis willen maken met opera ofoperette, kunnen hun hart ophalen aanhet aanbod van de Volksuniversiteit.Tot ziens bij de volgende operatrip!

Sien Thio

Veel belangstelling voor talen“Staat goed op mijn CV”

Hans van der Baan is talencoördinatorbij de Volksuniversiteit Wageningen enis druk met het grote aantal talencur-sussen dat op dit moment loopt. Decursussen beginnen eind september enlopen de hele winter door. Hans:“Gemiddeld zijn het 25 lessen van 1.5uur per week; de klassen maken wenooit te groot, zodat er voor alle deelne-mers voldoende aandacht is. Het ac-cent ligt bij alle taalcursussen op spreek- en luistervaardigheid, maar er is uiter-aard ook aandacht voor grammatica”.

Het is opvallend dat er sinds vorig jaareen sterk stijgende belangstelling isvoor onze talencursussen. Misschienomdat mensen zich extra willen onder-scheiden en zo hun kennisniveau willenopkrikken. Of gewoon omdat ze meeruit hun vakantie willen halen”. Deelne-mers krijgen na afloop een certificaatuitgereikt.

De talen die wij altijd aanbieden zijn:Engels, Spaans en Italiaans, op vooriedereen passend niveau . Daarnaastverzorgen wij Chinees, Duits en ‘Dutchfor beginners’. Dit jaar zijn we ook ge-start met Zweeds en Portugees .

In het voorjaar starten de cursussen:

Spaans op vakantie Clara Paulhiac.Deze cursus begint op 1 maart 2016 enomvat 8 lessen. Een levendige cursusSpaans voor iedereen die zich in Span-je of Zuid- Amerika verstaanbaar wilmaken. We doen veel praktische oefe-ningen en gebruiken het boek ‘Opstap,minicursus Spaans’.

Italiaans op vakantie Giulia d’AjelloEnige kennis van het Italiaans maaktuw verblijf in Italië aangenamer. Decursus omvat basisvaardigheden, zo-als: de weg vragen, boodschappendoen, eten bestellen en kennis maken.Deze cursus begint op 1 maart 2016 enomvat 8 lessen. Uit de evaluatie van decursus van 2015: “Erg leerzame enleuke cursus , waarin zowel taal alscultuur aan bod komen”.“Positieve sfeer onder de cursisten me-de door enthousiaste docenteGiulia”.

Voor informatie neem contact op met de Volksuniversiteit, Buurtseweg 3G, 6707 EZ Wageningen Telefoon: 0317 415234

Inschrijven, meer informatie of onze nieuwsbrief ontvangen, kijk op: www.volksuniversiteit.nl/wageningen

Enkele reacties van deelne-mers cursussenVolksuniversiteit:

Vlamingen versus Nederlanders.Begrijpen wij elkaar?“Heel goed dat een Vlaamse dame deavond verzorgde met vragen uit depraktijk”.

Rij veilig in 2015“Verkeerscursus is voor elke 50+ eenmust!”

Edda“Een heel enthousiast verhaal.”“Dit was een heel boeiende introductiein de sfeer van de Edda”.

Vrijmetselarij“Geweldig dat de VU bestaat”.

Paas-chocoladeartikelen en slag-room-marsepeintaart maken.“Super avond gehad”, “Goede begelei-ding . Voor iedereen te volgen. Aanra-der!!!”“Deze cursus is geweldig leuk. Je weetniet wat je kunt. Maar je ontdekt dat jeveel creativiteit bezit”, “en ook nogheerlijke taart en chocolade meegekre-gen”

Het Gelders Orkest“Een goed initiatief om de concert uit-voering van het Gelders Orkest op de-ze wijze voor te bereiden en te wijzenop een aantal karakteristieken en es-sentiële zaken bij de uitvoering.”“Alle cursussen op het gebied vankunst en muziek gebied zijn goed geor-ganiseerd op een aantrekkelijk niveau.”“Soms is het leuk eens iets nieuws teproberen. Je kunt hierdoor aangenaamverrast worden”“Een plezierige kennismaking met de-ze wijze van concert bezoek. Een ver-rijking en ontspanning met‘gelijkgestemden’.”

De Volksuniversiteit biedt u eenaantrekkelijk programma op hetgebied van Kunst, Cultuur en Mu-ziek, waarvoor dikwijls veel belang-stelling is. Maar weet u ook dat wijop het gebied van Filosofie, Ge-zondheid en Voeding veel te bie-den hebben?

Voor het volledige programma,kijk op onze website:www.volksuniversiteit.nl/wageningen

Knip uit voor uw prikbordAgenda januari 2016:

05/01 Android geheimen ontrafeld05/01 Conversatie Nederlands (2e taal)08/01 Levenskunst11/01 Stamboomonderzoek12/01 Rij veilig in 201613/01 De pleinen van Rome15/01 De kunst van het ouder worden21/01 Ipad voor senioren21/01 Granny squares haken22/01 Beeldengalerij Het Depot26/01 Uw PC of laptop de baas27/01 Het moderne China29/01 Barbara Hepworth Kröller Müller

Agenda februari 201602/02 Houden we het droog in de

Gelderse Vallei?04/02 Boekbinden11/02 leesgroep Oud Grieks (Ilias)14/02 De barbier van Sevilla16/02 Droogmakerijen in Nederland25/02 Gelders Orkest29/02 Couture naar conceptuele mode

Agenda maart 2016:01/03 Italiaans op vakantie01/03 Spaans op vakantie02/03 De Lusiaden het epos van de

ontdekkingsreizen03/03 Ipad (verdieping)03/03 Boekbinden04/03 Een aapje in het schoollokaal07/03 Schut papier (excursie)07/03 Restauratie olieverfschilderijen08/03 Tassen maken van patchwork09/03 Artistieke powervrouwen13/03 Carmina Burana14/03 Schut papier (excursie)15/03 Workshop taart/paaseitjes17/03 Slaapstoornissen/biol. klok22/03 Eten uit de oorsprong23/03 GPS cursus24/03 Trojaanse oorlog in de kunsten30/03 Associatieverdrag Oekraïne

Agenda april 2016:05/04 Afrikaanse kunst13/04 Moreel beraad: Beste keuze15/04 Jheronimus Bosch21/04 Winston Churchill

Donateur worden?Voor € 15 per jaar bent u donateur enkrijgt u gratis toegang tot de openingsle-zing en de slotlezing. Bovendien ont-vang u elk jaar ons programmaboekjeen de donateursbrief met informatie overonze Volksuniversiteit.

De Volksuniversiteit ontvangt geen sub-sidie, uw donatie stellen wij zeer op prijs!

VolksUniversiteit

Wageningen Cursuscentrum voor Kunst,Cultuur, Creativiteit en Kennis

Deelnemers activiteiten Volksuniversiteit aan het woord:

Page 21: Stad Wageningen week50

Volks

Universiteit Wageningen Cursuscentrum voor Kunst,

De pleinen van Rome

Woensdag, 13 januari (2x) - L. Coppola

Een virtuele reis langs de tien bekendste pleinen van Rome,o.a. Piazza Navona, Piazza Venezia en het Piazza del Co-losseo. De geschiedenis, het ontwerp en de verschillendetechnieken door de eeuwen heen.

iPad geheimen ontrafeld

Donderdag, 21 januari (5x) - K. van Guilik

Deelnemen aan de cursus ‘iPad-geheimen ontrafeld voorSenioren’ geeft u de controle over uw eigen iPad en stelt u instaat om het apparaat volledig te gebruiken. Aan bod komeno.m. : Apple ID en iCloud, Privacy, apps en app-store en E-mail. Het boek ‘iPad voor senioren’ is bij de cursusprijs inbe-grepen.

Blijf uw PC de baas Dinsdag, 26 januari (4x)

- C. Pronk, en J. Jansen

U werkt regelmatig met de PC of laptop maar loopt regelma-tig tegen vragen aan, u merkt dat uw PC steeds trager wordtof u vraagt zich af waar u die foto’s ook al weer hebt opge-slagen. In een paar lessen leert u hoe je programma’s down-loadt en installeert, hoe u slim zoekt op internet, op welkemanier u backup’s kunt maken, uw foto’s logisch opslaat inmappen en hoe u wachtwoorden veilig kunt beheren.

Het moderne China Woensdag, 27 januari (4x) - W.J.M. van Tilborg

China is een land van uitersten. Ons beeld wordt gevormd(vervormd?) door onze westerse manier van denken. Onder-werpen die aan bod komen: de Chinese economie, het be-stuursstelsel, de sociale wetgeving, dissidente stromingen,Tibet en de vastgoed zeepbel.

Android geheimen ontrafeld dinsdag, 5 januari (4x) - K. van Guilik

In 4 lessen maakt u kennis met Android en leert u om meer uituw tablet te halen. Aan bod komen o.m. personen en agenda,apps, camera, mediaplayers, maps, beveiliging enz. Het boek'Android-tablet voor senioren' is bij de cursusprijs inbegrepen .

Levenskunst, verfrissende gedachten in verhitte tijden vrijdag, 8 januari (6x) - D. Kleinlugtenbelt

We laten ons inspireren door de Cool Memories(dagboeknotities, persoonlijke waarnemingen). van JeanBaudrillard. Onderwerpen zijn: de stilte, die mooi is als ze in dedingen aanwezig is, de kunst van het verdwijnen, de mens, eenmysterie en blijvend op zoek naar betekenis, het geheim van deverleiding, de overvloed van informatie die ons opzuigt en hetduale en speelse denken.

Op zoek naar uw Voorouders

Maandag, 11 januari (5x) - A. de la Mar U leert hoe u op zoek kunt gaan naar uw voor-

ouders, om gegevens te verzamelen bij uw familie en uit ver-schillende archieven. Internet is daarbij een handig hulpmiddel.U leert zoeken op het internet met een computerprogrammawaarmee u overzichten kunt maken van uw familie.

Rij veilig in 2016: Nieuwe borden en -regels Dinsdag, 12 januari (1x) - J. Janssen

Nieuwe regels en borden In 2016. Laat u niet verrassen enzorg dat u veilig blijft rijden!

Voor informatie: Volksuniversiteit Wageningen, Buurtseweg 3G, 6707 EZ Wageningen email: [email protected] Telefoon: 0317 - 415234 (openingstijden: ma/di/do 8.30-12.00 uur)

Page 22: Stad Wageningen week50
Page 23: Stad Wageningen week50

VolksUniversiteit

Wageningen

De Lusiaden - het epos vande ontdekkingsreizenWoensdag, 2 maart (1x) - A. Pos

Eigen waarneming en ervaring overtroffen in De Lusiaden deverzinsels en de fantasie van de oude eposdichters en nieuwekennis over verre landen en volken, onbekende flora en faunaen vreemde natuurverschijnselen overvleugelde de wijsheidvan de antieke geografen. Camões wedijverde volgens de lite-raire conventies van zijn tijd op vele fronten met zijn klassiekevoorbeelden en hun kijk op de wereld.

Symboliek in 15e, 16e en 17eeeuwse beeldende kunstWaarom zit er toch een aapje in dat schoollokaal?Vrijdag, 4 maart (3x) - I. van Velsen

Middeleeuwse scholastici leerden dat alle dingen naast hunletterlijke betekenis ook religieuze betekenis hadden. De mid-deleeuwse schilderijen zitten vol met details die met hun reli-gieuze betekenis de boodschap van het werk ondersteunen. In3 bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van de symbo-liek in de beeldende kunst van de 15de, 16de en vooral de17de eeuw.

Artistieke PowervrouwenWoensdag, 9 maart (4x) - A. Mansveld

‘Powervrouwen’ in de kunstgeschiedenis. De inspirerendeoverzichtstentoonstelling van Marlene Dumas in het StedelijkMuseum van Amsterdam heeft zeker bijgedragen aan de be-langstelling voor vrouwelijke kunstenaars. Laat u meenemenop een zoektocht naar kunstenaressen; Powervrouwen!

Samen naar het ballet:Carmina BuranaZondag, 13 maart

Ballet op Muziek van Carl Orff, uitgevoerd door het Nieder-rheinischer Sinfoniker, met medewerking van solisten, opera-en kinderkoor, choreografie van Robert North.

De bus vertrekt vanaf Wageningen, u wordt voor de deur vande schouwburg afgezet en na afloop weer opgehaald!

Het verhaal van de Trojaan-se Oorlog in de antieke enlatere kunstenDonderdag, 24 maart - P. Stam

Aan het begin van de Europese literatuur staan twee langeen grootse epische gedichten: de Ilias en Odyssee. Aan dehand van vaasschilderingen, beeldhouwwerken, fresco's,mozaïeken, boekillustraties, gravures en schilderijen wordt uhet verhaal van de Trojaanse Oorlog verteld.

Afrikaanse kunst: wortelsvan de moderne kunstDinsdag, 5 april (2x) - A Stolk , M H Stolk

Matisse ontdekte de Afrikaanse kunst als bron van inspiratie.Picasso werd zijn eerste navolger met “Les Demoiselles d-Avignon”, dat gezien wordt als het eerste echte kubistischewerk in de kunstgeschiedenis. Stromingen die niet los gezienkunnen worden van de Afrikaanse kunst. De conservator vanhet Afrika museum neemt u, in de aan deze lezing gekoppel-de excursie, mee van het oude naar het moderne Afrika.

Wandelen en fietsenmet een GPS?Woensdag, 23 maart (3x) - C. Pronk

Deze cursus is bedoeld voor mensen die niet of weinig metGPS hebben gewerkt en de GPS willen gebruiken tijdens hetwandelen of fietsen. Tijdens twee theorieavonden leer jemeer over de achtergronden van het GPS-systeem. Tijdensde derde les gaan we een uitgezette route in het veld volgen.

Het Associatieverdragvan de Europese Uniemet Oekraïne?Woensdag, 30 maart - A. Kruft

Een kort historisch overzicht van de vorming van het“grensland” Oekraïne en haar maatschappelijke en cultureel-historische verbindingen met het Westen en de landen vande EU enerzijds, en de Russische Federatie anderzijds, zalu behulpzaam zijn bij het bepalen van een weloverwogenoordeel in het politieke gekrakeel rondom dit Verdrag.

Voor informatie neem contact op met de Volksuniversiteit, Buurtseweg 3G, 6707 EZ Wageningen Telefoon: 0317 415234

mail: wagening[email protected] web: www.volksuniversiteit.nl/wageningen

Cursuscentrum voor Kunst,Cultuur, Creativiteit en Kennis

Page 24: Stad Wageningen week50

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.Aankoop van meerdere artikelen per waardebon is toegestaan.

Bergstraat 42 (t.o. Hotel de Wereld)

WageningenTel. 0317 - 423497

Online bestellen? www.natuurlijkvoordeel.nl

onnetjeGezond

kortingsbon-voordeel 13.95

kortingsbon-voordeel 3.55

kortingsbon-voordeel 3.00

kortingsbon-voordeel 1.00

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

Geldig t/m 26-12-2015

kortingsbon-voordeel 21.95

kortingsbon-voordeel 5.00

kortingsbon-voordeel 3.00

kortingsbon-voordeel 5.00

Maakt het littekenweefsel elastisch en helpt ze te vervagen. Zowel bij oude al nieuwe littekens te gebruiken!

1 x 100ml 14.95 Nu

GOLDEN NATURALSLITTEKENCRÈME

995

Littekens ontstaan na een flinke verwonding van de huid. Ze zijn vaak rood van kleur, niet mooi en jeuken vaak behoorlijk! Al met al een vervelende huidkwaal dus.

Littekens? Daar gaan we nu iets aan doen!Door het verzorgende en huidcelvernieuwende effect van Golden Naturals Littekencrème vervagen grote en kleine littekens zeer snel. De hoge dosering slakkenslijm en bindweefselprotheïnen zorgt ervoor dat je huid in snel tempo nieuwe huidcellen aan gaat maken. Calendula en Vitamine E zorgen er voor dat aan jeuk ook op een doeltreffende manier een einde wordt gemaakt.

Ook bij oudere littekens inzetbaar!De bijzondere samenstelling van Golden Naturals Littekencrème geeft verbluffende resultaten bij zowel oude, als nieuwe littekens ontstaan door operaties, verwondingen, acné en verbranding. De zeer zachte en verzorgende crème heeft niet alleen een gladmakende werking op de littekens, maar maakt tevens een beschermend laagje op de huid en vermindert en vervaagt zo de littekens op zeer doeltreffende wijze. Probeer Golden Naturals Littekencrème voor een ‘nieuwe’ huid!

beschermend laagje op de huid en vermindert en vervaagt zo de littekens op zeer doeltreffende wijze. Probeer Golden Naturals Littekencrème voor een ‘nieuwe’ huid!

Eindelijk een littekencrème die jeukstillend werkt en de littekens laat vervagen én verdwijnen!

Golden Naturals Littekencrème. Het meest natuurlijke antwoord op littekenproblemen!

De hoge dosering slakkenslijm en bindweefselprotheïnen zorgt ervoor

Littekencrème geeft verbluffende resultaten bij zowel

verwondingen, acné en verbranding. De zeer zachte en verzorgende crème heeft niet alleen een gladmakende

Naturals Littekencrème voor een ‘nieuwe’ huid!

95

• Helpt zeer snel, maximaal resultaat• Helpt het zwellen te verminderen• Het branderige gevoel verdwijnt• Ook preventief effect

Tube 50 ml. 9.95 Nu

NATUSOR ANAALZALF

3 argumenten om Anaalzalf van Natusor te gebruiken:1 Helpt zeer snel! Door de zeer rijke en krachtige receptuur helpt Anaalzalf van Natusor zeer snel met een maximaal resultaat!2 Veelzijdig! De superzachte zalf helpt het zwellen te verminderen, het brandende gevoel verdwijnt en de vaatwanden rond de anus worden direct veel sterker en elastischer waardoor Natusor Anaalzalf als enige product ook een preventief effect heeft.3 Meest aanbevolen! Natusor Anaalzalf is op dit moment het meest aanbevolen product in de winkels. Lijden in stilte is niet meer nodig...!

Unieke3-voudigeeffectiviteit isabsolute doorbraak!

Iedereen, maar dan ook écht iedereen krijgt er op een dag mee te maken. Je zit echt niet lekker in je vel, als lopen, zitten en zelfs lachen zeer gevoelig zijn. Om over je toilet-bezoek maar te zwijgen!

Je hoeft er niet mee te blijven zitten... Het wordt weer tijd dat je gaat genieten!Natusor Anaalzalf zorgt er niet alleen voor dat je niet meer gehinderd wordt bij normale

situaties als lopen en zitten, maar brengt het plezier van het leven bij je terug! Niets kan je nog tegenhouden om weer plezier te maken en te genieten van al die dingen die je normaal zou doen!

695

ECHINACEA hand - en bodycrème • houdt de huid zacht en soepel• voorkomt droge en schrale huid• werkt huidherstellend

SUPER GROTE POT200 ml. 9.95 Nu

ECHINACEAHand- & Bodycrème

ECHINACEA

495

Allesomvattende crème, geschikt voor het hele lichaam, dankzij de toevoeging van de extracten van de echinacea- en aloë veraplant.

Voedend, zuiverend en beschermend tegen alle weersinvloeden.

Te gebruiken bij:ruwe en schrale handen, droge benen, babybilletjes, afwashanden, nagelriemen, puistjes etc., etc.

H&B crème

verrijkt met: sheabutter

en aloë vera

ECHINACEA

2795

VITAMINE C1000 +200 mg. Bioflavonoïden• verhoogt de weerstand• gunstige invloed op herstelprocessen

we e r i n s t a n d

CWIST U DAT VITAMINE C...

...het bekendste supplement is?

... een krachtige antioxidantewerking bezit?

... de natuurlijke weerstand vanhet lichaam versterkt?

... een gunstige invloed heeft opherstelprocessen?

... de opname bevordert van allebelangrijke voedingsstoffen,zoals diverse collega-vitaminesen mineralen?

Biofl avonoïden:beschermen vitamine

C tegen kwaliteits-vermindering en

verhogen de opneembaarheid in

het lichaam

Slow released:geleidelijk vrijgeven

van vitamine C, waardoor opname in het lichaam beter in evenwicht is met de

verzadiging

1 x 250 tabletten 24.95 Nu 18.952 x 250 tabletten 49.90 Nu

Artelle®

WapitiDarmfunctie Complex

WapitiKruidensiroop

WapitiNachtrust Forte

Tai GinsengElixer

1 x 60 dragees 9.95 Nu

1 x 150 ml. 6.95 Nu

1 x 40 drag. 9.25 8.952 x 40 drag. 18.50 Nu

1 x 500 ml. 26.95 24.952 x 500 ml. 53.90 Nu

Samengesteld uit natuurlijke kruidenextracten.Voor een natuurlijke stoelgang.Bevordert de inwendige reiniging.

Heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen, het brengt de keel tot rust, geeft verlich-ting en helpt om vrijer te ade-men. Goed van smaak en ook geschikt voor kinderen.

Voor een goede en gezonde nacht-rust. Het bevat krachtige extrac-ten van Valeriaanwortel en Hop. Deze natuurlijke, slaapopwekken-de rustgevers helpen te ontspan-nen en uitgerust te ontwaken.

Samengesteld uit Zuid-Koreaan-se Radix Panax Ginseng en diver-se kruidenextracten.Helpt bij vermoeidheid en ver-groot het uithoudingsvermogen.

6.95

5.95

14.95

39.95

Deze kleurrijke kaarsen worden op ambachtelijke wijze met de hand vervaardigd. Elk exemplaar heeft daardoor zijn eigen unieke uitstraling en is een klein kunstwerk op zich. Een mooi geschenk om te geven en te krijgen.

HandgevormdeKaarsen

Diverse modellen vanaf 4.95

Deze kleurrijke kaarsen worden op ambachtelijke wijze met de hand vervaardigd. Elk exemplaar

Kaarsen

Page 25: Stad Wageningen week50

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.Aankoop van meerdere artikelen per waardebon is toegestaan.

Bergstraat 42 (t.o. Hotel de Wereld)

WageningenTel. 0317 - 423497

Online bestellen? www.natuurlijkvoordeel.nl

onnetjeGezond

Geldig t/m 26-12-2015 Geldig t/m 26-12-2015Geldig t/m 26-12-2015 Geldig t/m 26-12-2015

kortingsbon-voordeel 12.95

kortingsbon-voordeel 12.90

kortingsbon-voordeel 29.95

kortingsbon-voordeel 5.00

WAARDEBONzie onderaande pagina

4995

Helpt je gewicht en vet-percentage te verlagen.

1 x 60 caps 39.95 Nu 29.952 x 60 caps 79.90 Nu

LIPOTRACESYNEPHRINE FATBURNER

Wanneer je op zoek bent naar het beste en sterkste afslankproductdat snel en effectief resultaat geeft, dan hoef je niet verder te zoeken!

DAN HEB JE IETS NODIG DAT ONGELOFELIJK STERK IS EN ÉCHT HELPT!

HEB JE 10, 20 OF ZELFS WEL 30 KILO OVERGEWICHT?

Synephrine Fatburner is wereldwijd aan het doorbreken als sterkste vet-verbrander ooit. Maar liefst twee jaar lang hebben de wetenschappers van het merk Lipotrace gewerkt aan deze nu al legendarische en waanzinnig sterke for-mule. Het resultaat is iets wat tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden: een extreem krachtige formule vrij van Efedrine en andere verboden en schadelijke stoffen, mét vetverbrandende werking! De toegevoegde extracten werken stof-wisselingverhogend en worden tot de sterkste ter wereld gerekend!Verlaag je gewicht en vetpercentage sneller dan ooit tevoren met de sterk-ste vetverbrander uit de VS. Diëten of super veel sporten is in principe niet no-dig om snel gewicht te gaan verliezen, maar let op, je bruist zó van de energie bij het gebruik van Synephrine Fatburner, dat je vanzelf meer wil gaan ondernemen! Veel enthousiaste gebruikers melden ons dat als ze per ongeluk de capsules te laat op de middag innemen, ze zelfs 's avonds nog kunnen sporten, of soms zelfs stofzuigen! Klinkt goed, toch?Tip! Als het afvallen te snel gaat, wat natuurlijk ook niet gezond is, kun je ook de dagelijkse dosering tijdelijk verlagen van 2 capsules naar 1 capsule.Bewezen effect. Waarom zou je zelf allerlei producten combineren als Sy-nephrine Fatburner dat op bewezen effectieve wijze al voor je heeft gedaan? De combinatie van vetverbranding, een ‘energieboost' en hongerremmer zorgt voor de enorme populariteit en effectiviteit van dit product. Dit fenomenale product is sterker dan ooit. De onderzoeksresultaten bewijzen het!

SYNEPHRINE FATBURNER IS DE STERKSTE AFSLANKERÉN BEST VERKOCHTE VETVERBRANDER VAN DIT MOMENT!

✔ Het energieke gevoel houdt maar liefst 12 uur aan.✔ Een zo hoog mogelijke stofwisseling, dat voel je!✔ Heerlijk krachtige en snelle vetverbranding.

WAARDEBONzie onderaan

de pagina

Met Plantago, Cat´s Claw en Vlierbes:

Goede invloed op de luchtwegen

Ondersteunt en stimuleert het immuunsysteem

Bevordert het natuurlijke afweersysteem

Geschikt voor het hele gezin

Echinacea Tri Fortevoor het

afweersysteem

1695

1 x 90 caps. 16.952 x 90 caps. 33.90 Nu 24.951 x 100 ml. 9.952 x 100 ml. 19.90 Nu 12.95

Voordeelaanbieding3 x 100 ml. 29.85 Nu

ECHINACEA TRI FORTE+PLANTAGO+CAT'S CLAW+VLIERBES

“Deze crème werkt minstens net zo goed als mijn dure voetencrème, waar ik vier keer zoveel voor heb betaald! Eigenlijk is deze zelfs beter, zelfs voor mijn super droge ‘eeltvoeten’!”Uit onderzoek blijkt dat een op de drie vrouwen en mannen last heeft van zeer droge voeten, eelt en hielkloven. Er zijn veel mensen die hun normale voetverzorging laten versloffen als ze geen last hebben van kwaaltjes en pas actie ondernemen als ze nauwelijks kunnen lopen van de kloven en het eelt op hun hielen! Preventief verzorgen werkt vaak beter, blijkt uit ditzelfde onderzoek.

Mensen met een staand (zwaar) beroep of bijvoorbeeld overgewicht hebben vaker last van hielkloven. Er is dan sprake van meer druk op de hielen, omdat deze een groot deel van het lichaamsgewicht dragen. Dit resulteert dan in overmatige eeltvorming en het ontstaan van kloven in de voeten. Golden Naturals Eelt & Hielklovencrème is een ijzersterk wapen in de strijd tegen eelt en die verve-lende droge voeten en hielkloven. Door een uitermate hoge concentratie van ureum en allantoïne smelt het eelt als het ware van je voeten af! Hielkloven verdwijnen en de huid van de voeten wordt weer elastisch, soepel en zijdezacht. Deze crème is voor iedereen geschikt en werkt dus zelfs in de meest heftige gevallen van voeten die veel te verduren hebben gekregen.

Klinische studies hebben aangetoond dat een tekort aan ureum in de huid een belangrijke oor-zaak is van eelt, hielkloven en een extreem droge huid op de voeten. Ureum heeft een zeer krachtige waterbindende functie. Daarnaast vermindert ureum de toename van opstapelende huidcellen, helpt het tegen jeuk en verhoogt het de elasticiteit van de huid.Golden Naturals Eelt & Hielklovencrème is niet vet, absorbeert snel en voelt prettig en verkoelend aan. De zijdezachte crème heeft een frisse, maar niet te uitgesproken geur. Ben je al een klein fortuin kwijt aan dure ‘won-dermiddeltjes’ die niet doen wat ze beloven? Golden Naturals Eelt & Hielklovencrème bevat een waanzinnig hoge dosering werkstoffen en hoogwaardige ingrediënten. Het vermindert op fenomenale wijze eelt en laat hielkloven verdwijnen.

In recordtijd van je extreem droge voeten, eelt op je hielen en vervelende hielkloven af!

“Ureum is hét wapen tegen extreem drogevoeten, eelt en hielkloven!"

WAARDEBON

zie onderaan

de pagina

voor na

Grote pot 250 ml 12.95 Nu 7.952 x 250 ml. 25.90 Nu

EELT & HIELKLOVEN CRÈME In recordtijd van je droge voeten, eelt en hielkloven af.Ook geschikt voor handen!

1295

“ONGELOFELIJK, NA SLECHTS 1 TUBE DR. SKIN EYE WONDER HAD IK GEEN VERMOEIDE OGEN MEER EN LEEK IK WEL 5 JAAR JONGER!”

Eye Wonder laat wallen en donkere kringen snel verdwijnen en maakt de huid onder èn boven de ogen weer glad en strak!

Eye Wonder is de enige oog- en wallencrème die een 3-dubbele werking heeft en zo goed is, dat je echt wonder- tjes ziet gebeuren. Naast het straktrekkende, liftende ef-fect op de huid rond de ogen, heeft de crème ook door de toevoeging van de gepatenteerde boekweitwas een vocht-afdrijvende werking. Eye Wonder drijft de afvalstoffen die in wallen zitten af, waardoor deze zullen slinken. Zo pak je rigoureus de oorzaak aan en geeft Dr. Skin Eye Wonder al snel waarneembaar resultaat.

Heeft u er serieus over nagedacht om uw extreem donkere kringen en wallen bij een cosmetisch chirurg te laten behandelen?

Geschikt voor iedere huid en zelfs voor gevoelige ogen!

Als je last hebt van enorm donkere kringen en wallen onder de ogen, hoefje niet persé onder het mes; probeer eerst maar eens Eye Wonder! Dit geeft in verreweg de meeste gevallen het beoogde resultaat. Deze hypo-allergene crème zorgt binnen enkele dagen voor een sterke verbetering.

Dr. Skin Eye Wonder is het eerste product voor wallen en donkere kringen onder de ogen, dat organische kwaliteit koppelt aan medische werkzaamheid. De doelstelling bij de ontwikkeling is dan ook geweest om klinisch geteste en natuurlijke schoonheidsproducten te maken, diebinnen recordtijd op effectieve wijze hun werk doen. Door een rijke re-ceptuur van Wilde Mango en Aloë Vera voelt de crème zijdezacht aan. Maar vergis u niet, Eye Wonder werkt zo snel en effectief dat u niet in de gaten heeft dat u met een natuurlijk product te maken heeft. Deze crème kan zich zonder moeite met de meest dure en werkzame pro-dukten meten!

WAARDEBONzie onderaan

de paginaparabenen- en parafi nevrij

Eye WonderAnti-WallencrèmeLaat wallen en donkere kringen snel verdwijnen.Maakt de huid rondom de ogen weer glad en strak.

1 x 15 ml. 19.95 Nu

Anti-Wallencrème

1495

Page 26: Stad Wageningen week50

Bosch zoekt leerwerkstudenten

elektrotechniek en werktuigbouw-

kunde voor onderzoek naar ener-

giezuinige warmte- en klimaat-

oplossingen. Het bedrijf heeft

goede ervaringen met ‘creatieve

geesten’, die tegelijkertijd werken

en studeren.

WereldspelerOlieketels, houtketels, elektrischewarmtepompen, zonne-energie-systemen. Bosch produceert aller-lei producten om klanten vanwarmte en een goed klimaat tevoorzien. En niet alleen in Neder-land. Bosch ontwikkelt, produceerten verkoopt wereldwijd.

De businessunit wallhung gas con-densing in Deventer heeft behoefteaan jong techniektalent. Op dezevestiging worden energiezuinigegasketels ontwikkeld voor particu-

lieren en voor bedrijven die perma-nent proceswarmte nodig hebben,zoals bakkerijen.

De installaties die Bosch verkoopt,worden continu doorontwikkeld.‘Wij hebben twee belangrijke aan-dachtspunten: easy to use en easyto maintain’, zegt Markus Baumeis-ter, director engineering. De ener-

giezuinige ketels moeten gemakke-lijk te installeren, te bedienen ente onderhouden zijn.

Daar is technisch onderzoek voornodig. Bijvoorbeeld naar nieuwebedieningspanelen, waar veel elek-trotechniek bij komt kijken. Maarook de hardware wordt continuverbeterd. ‘We willen bijvoorbeelddat de ketel zo weinig mogelijkgeluid maakt’, aldus Baumeister.

Creatieve geestenBosch werkt graag met ‘creatie-ve geesten, in de vorm van stu-denten’. Daarom heeft het bedrijfzijn oog laten vallen op Werken enLeren met Energie. Deelnemers aandit leerwerktraject studeren Elek-trotechniek of Werktuigbouwkun-de en werken tegelijkertijd bij eenbedrijf.

‘We zoeken mensen die met serie-producten willen werken. Wij ver-kopen meer dan anderhalf miljoengasketels per jaar. Onze produc-ten moeten degelijk zijn. Als ereen fout in zit, wordt die al gauwtienduizend keer gekopieerd’, zegtBaumeister.

leerWerkstudenten aan de slag met energiezuinige ketels

De installaties worden continu doorontwikkeld

Het personeelsbestand van ener-giegerelateerde bedrijven is aan-zienlijk vergrijsd. Uit cijfers van hetResearchcentrum voor Onderwijs enArbeidsmarkt (ROA) blijkt dat er,tussen 2013 en 2018, 52.000 hbo-technici nodig zijn om de uitstroomin de technieksector op te vangen.

De Hogeschool van Arnhem enNijmegen (HAN) pakt deze uitda-ging op, samen met een aantalbedrijven in de regio. In 2013 start-ten zij het leerwerktraject Wer-ken en Leren met Energie. Dit geefttechniektalent niet alleen de kansop een hbo-diploma, maar ook opeen baan. Deelnemers aan dit tra-ject werken drie dagen per week bijeen bedrijf en studeren twee dagenElektrotechniek of Werktuigbouw-kunde op de HAN.

Geïnteresseerden moeten zelf – metondersteuning – een werkgever vin-den, voordat zij kunnen starten aanhet traject. Ook moet hun achter-grond aan een aantal eisen voldoen.Een N&T-profiel is bijvoorbeeldnoodzakelijk.

Techniektalent dat wil deelnemenaan het traject, maar weinig ken-nis heeft van de energietechniek,kan een introductiecursus volgen.Deze gaat 12 januari 2016 van start.Geïnteresseerden die niet aan detoelatingseisen voldoen, kunnenzich bovendien inschrijven voor eenvoorbereidende cursus wiskunde ofnatuurkunde.

Kijk voor meer informatie opwww.werkenenlerenmetenergie.nl.

leerWerktrajeCt speelt in opbaankansen energiebranChe

SustainableElectricalEnergyCentre of

Expertise

introductiecursussen voor Werken en Leren met Energie gaan12 januari 2016 van start.

Bedrijven in de energiesector, en aanverwante sectoren, hebben een groei-end tekort aan technisch personeel. Werken en Leren met Energie draagt bijaan een oplossing.

werkenenlerenmetenergie.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 26 www.titelweekly.nl titel weekly • dag ?? maand jaar • �

Feest bij Plus Edwin en Astrid HoltropToen Astrid en Edwin Holtrop Bennekomse verenigingen en stichtingen benaderden of ze mee wilden doen aan de ‘vouchers-actie’ hadden ze geen idee hoe hun klanten de beschikbare 15.000 euro zouden verdelen. Woensdagavond kwam de ontknoping.

BENNEKOM - Het was een ge-zellige boel in de PLUS Su-permarkt. De meeste organi-saties hadden twee of meer personen afgevaardigd om ‘hun’ cheque af te halen. Hoe populair zou hun organisa-tie zijn bij de Bennekomse bevolking, of althans bij dat deel van de Bennekommers dat regelmatig boodschap-

pen doet bij de Plus? Iedereen had natuurlijk wel ver-wacht dat de verenigingen met de hoogste aantallen le-den het best bedeeld zouden worden, namelijk vooral ook door hun eigen aanhang. Astrid en Edwin Holtrop hielden de spanning er nog even in. Eerst goed gastheer-schap tonen met en kopje koffie en dan de uitreiking van de cheques.De klanten van de PLUS mochten de 15.000 euro

die Astrid en Edwin ter be-schikking hadden gesteld verdelen, via vouchers die ze kregen bij de boodschap-pen. De verwachting dat de grote verenigingen met veel

leden de hoogste bedragen zouden krijgen, kwam deels uit: Korfbalvereniging DVO/Accountor en Voet-balvereniging Bennekom scoorden als tweede en der-de. Opvallend is dat ‘clubs’ zonder leden, zoals de Ma-nege zonder Drempels en De Zonnebloem als eerste en vierde eindigden. Die heb-ben dus veel sympathie bij de Bennekommers! Natuurlijk wilden Astrid en Edwin graag weten wat de diverse organisaties met het geld gaan doen. De Manege zonder Drempel heeft drin-gend nieuwe tilmatjes nodig

voor de tilliften waarmee de mensen op het huifbed worden gelegd. Die kunnen nu aangeschaft worden. De sportverenigingen, Scouting en OBK geven bijna allemaal aan dat ze wat bijzonders willen doen voor hun jong-ste leden. Een fors deel van het bedrag komt dus terecht bij de Bennekomse jeugd!Kunnen we nog meer van dit soort acties verwachten van de PLUS? Daar zijn Astrid en Edwin duidelijk over. Als echte dorpssupermarkt wil-len ze blijven bijdragen aan het ‘sociale en maatschap-pelijke leven’ in Bennekom. Dat kan allerlei vormen heb-

ben. Deze maand is de PLUS het inzamelpunt voor de Voedselbank. Juist in deze periode heeft PLUS een actie met boodschappen-pakketten. Een deel van de boodschappenpakketten zal ongetwijfeld naar de Voed-selbank gaan. Dan is er ook nog de Wensboom van de PLUS. Klanten kunnen een wens in de boom hangen en de mooiste wensen worden beloond met een volledige gourmetmaaltijd. Nee, niet voor de klant zelf. De klant mag aangeven aan welk ge-zin zo’n maaltijd bezorgd mag worden.

Vertegenwoordiger van 15 Bennekomse verenigingen en stichtingen: blij met hun cheque van PLUS

Deze maanDis De PLUs het inzameLPUnt voor De voeDseLbank.

De 15.000 euro is als volgt verdeeld: 1. Manege zonder Drempels € 2.967,632. Korfbalvereniging CKV DVO/Accountor € 1.893,243. Voetvalvereniging Bennekom € 1.554,894. De Zonnebloem € 1.188,775. Scouting Bennekom € 995,866. Muziekvereniging OBK Bennekom € 979,907. DOS Bennekom € 957,238. Dance Studio Bennekom € 825,429. Chr. Gemengd Koor Con Amore € 670,6410. Ponyclub RSV Roosendaal Bennekom € 612,0611. Dansstudio Poppelaars € 520,1512. Tennisvereniging Keltenwoud € 519,9013. Manege Foliohoeve € 511,8214. Bennekomse Zwemver. De Vrije Slag € 476,7215. Schaakvereniging BSV Bennekom € 321,43

Opbrengst collecteBENNEKOM - Tijdens de col-lecteweek van het Nationaal MS Fonds is in Bennekom het mooie bedrag van 1.585 euro opgehaald. Het opge-haalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), be-geleiding en voorlichting. Het MS Fonds bedankt alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam.Wilt u bij de collecte van volgend jaar het MS Fonds ondersteunen als collectant? Neem dan contact op met Willy Brouwer, coördinator van de collecte in Benne-kom, telefoon 0318 430557 of [email protected] of via www.nationaalmsfonds.nl.

BridgelessenBENNEKOM - Op dinsdag-middag 5 januari start bij Bridgeclub ‘De Comman-deur’ een cursus van twaalf lessen voor beginners in de Commanderij, Comman-deursweg 44 in Bennekom. Gerry Oomes gaat deze cur-sus verzorgen. Na afloop van de cursus kan er in een aparte lijn onder begeleiding bij de club geoefend worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerry Oomes via e-mail [email protected] of tel: 0318-416651.

Page 27: Stad Wageningen week50
Page 28: Stad Wageningen week50

KERSTVAKANTIEPROGRAMMA

www.zwembaddebongerd.nl

Wij zijn gesloten op:25, 26 en 31 december en 1 januari

Zondag 3 januariStormbaan

Openingstijden recreatief:ma-di-wo-do 11:30 - 15:30 uur

Wo 10:45 - 13:30 uurZa: 13:00 - 15:30 uurZo: 09:00 - 15:30 uur

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGENEN EEN GEZOND EN SPETTEREND

2016

2 januari THE BLOB JUMPBekend van TV

Zaterdag 19 decemberGrootste Waterspektakel ooit!

Zondag 20 decemberKerstbal versieren / Kerstman race

Maandag 21 decemberArreslee race

Dinsdag 22 decemberDinsdag 22 decemberStormbaan en Kerstbal versieren

Woensdag 23 decemberKerstklok hangen en Stormbaan

Donderdag 24 decemberLoopmat met spekjes

Zondag 27 decemberStormbaanStormbaan

Maandag 28 decemberWaterball en Stormbaan

Dinsdag 29 decemberAls een vuurpijl van de glijbaan

Woensdag 30 decemberSneeuwpop opduiken en Stormbaan

Page 29: Stad Wageningen week50

Wij maken ookrelatie- en kerstgeschenken!

Bevrijdingsstraat 36701 AAWageningenTelefoon: 0317 411 609www.zuivelhoekje.nl

Keijenbergseweg 7 - 6704 PJ Wageningen-HoogTelefoon 0317-413547

HOUTHANDEL

W. JANSEN

in alle maten MET EN ZONDER KLUITuit eigen kwekerij

Dijkgraaf 246721 NK Bennekom0318-414451

Eikenlaan 56721 DM Bennekom0318-419407

www.bakkerijtenveen.nl

Voor al uw lekkernijen!

Arboretumlaan 21 - Wageningen - Tel. 0317-420025

Op zaterdag 19 december enwoensdag 23 december

staat er bij ons een poffertjeskraam,elke bezoeker krijgt een

Gartis portie poffertjes

VolopKerstbomen,kersttakken

en kerstbakjes

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 29

Vijfduizend led-lampjes in kerstboom

Vanaf zaterdag 12 december siert een grote kerstboom weer het Dorpsplein in Wolfheze. Een groep vrijwilligers uit het dorp gaat die dag aan de slag om de metershoge dennenboom om te zagen, te vervoeren en op te tuigen.

WOLFHEZE - Vijfduizend led-lampjes worden in de boom gehangen, in 2014 gefinan-cierd door Wolfhezer onder-nemers. De boom is dit jaar geschonken door Pro Per-sona. Dinsdag 15 december

om 19.00 uur gaan de licht-jes aan.Het is een jaarlijkse traditie, het optuigen van de kerstboom in het dorp. Veel vrijwilligers en bedrijven verlenen belangeloos hun medewerking om dit festijn voor het dorp mogelijk te maken. In voorgaande jaren werd de boom geschonken door Natuurmonumenten. Dat had dit jaar ook gekund, ware het niet dat ook op het terrein van Pro Persona een prachtig exemplaar be-schikbaar was. Zaterdag 12 december vanaf 8.00 uur gaat een groep vrijwilligers uit het dorp aan de slag om het Dorpsplein te sieren. Op dinsdag 15 december om

19.00 uur worden de lichtjes ontstoken. Leden van het koor Harmony verlenen hun medewerking en zingen de lichtjes aan, uiteraard ondersteund door alle aan-wezigen. Daarna is er voor iedereen warme chocolade-melk of een glas glühwein.Dorpsbelang Wolfheze be-dankt iedereen die een bij-drage heeft geleverd om dit festijn weer mogelijk te ma-ken: Pro Persona, De Tijd, AA Schroefpalen, Emil Aalderink, familie Schut, ukuntmijhuren.nl en alle vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom om het ontsteken van de lichtjes bij te wonen.

Vijfduizend led-lampjes sieren de kerstboom op het Dorpsplein in Wolfheze. Op dinsdag 15 december om 19.00 uur worden de lichtjes ontstoken. Foto: Frans van Daal

Baby’s gezocht voor levende KerststalWAGENINGEN - Na het grote succes van de afgelopen jaren, viert de Wageningse schaapskudde Grebbeveld Schapen & zo dit jaar weer Kerst in haar stal op Haar-weg 12 in Wageningen. Daarvoor zoeken wij baby’s die kunnen figureren als het Kerstkindje. De Leven-de Kerststal is op Tweede Kerstdag dit jaar, dus zater-dag 26 december, van 11.00 tot 15.00 uur. Ook is er op Kerstavond (donderdag 24 december) om 19.30 uur een Kerstfeest voor al die men-sen die die avond behoefte hebben aan gezelligheid, mooie kerstverhalen en sa-men kerstliedjes zingen, rondom een levende kerst-stal.De os, ezel en kameel zijn al gehuurd, schapen zijn er ook genoeg, nu de rest van de figuranten nog. Het zou na-tuurlijk mooi zijn als er ook dit jaar weer echte baby’s in de stal liggen. We zoeken vier baby’s (met of zonder

hun ouders als Jozef en Ma-ria) voor steeds een uur tij-dens de Levende Kerststal, en een ouderpaar met kindje dat tijdens het Kerstfeest op Kerstavond wil figureren in een mooie kerstvertelling.Dat zijn dus kindjes die glo-baal tussen half juni en eind september geboren zijn. Ook mogen oudere broertjes en zusjes als engeltje of her-dertje erbij in de stal. Een uur lijkt best lang, maar de ervaring leert inmiddels dat het voorbij vliegt en heel ge-zellig is. Verkleedkleren zijn aanwezig. Het levert in elk geval prachtige foto’s op om als kerstkaart te versturen. Grebbeveld zoekt ook nog vertellers die het leuk vin-den om een kerstverhaal te vertellen op een van beide dagen. Maar je kunt natuur-lijk ook gewoon als bezoeker langskomen!Lijkt het je leuk? Meld je dan bij Marjel Neefjes via [email protected] of 06-40349079.

KerstvertellingWAGENINGEN - Woensdag 16 december vertelt de Wa-geningse schrijfster Mieke van Hooft het kerstverhaal ‘Maria krijgt een kindje’. De kerstvertelling is voor kinde-ren vanaf 4 jaar en begint om 15.00 uur. De toegang is gra-tis. ‘Maria krijgt een kindje’ is de titel van het nieuwste prentenboek van Mieke van Hooft, waarin dit klassieke kerstverhaal op eenvou-dige en warme wijze wordt verteld. Het prentenboek is prachtig geïllustreerd door Lonneke Leever. Na het ver-haal leest Mieke een aantal sfeervolle wintergedichtjes voor. De kinderen kunnen na afloop zelf schaapjes ma-ken van aanwezig materiaal.

Kerst sing-in WAGENINGEN - Op zondag 13 december van 11.00 tot 12.00 uur is in de bblthk een vrolijke Kerst sing-in voor kinderen tot zes jaar met hun (groot)ouders. Muziek-centrum Harlekijntje zorgt voor een sfeervol uur waarin met muziek, zang en bewe-ging een kerstboom wordt versierd met klokjes, belle-tjes, sneeuw en lichtjes. De entree is gratis. De sing-in is een activiteit in het kader van het project boekstart, dat is gericht op de taalstimule-ring van jonge kinderen. De bblthk werkt hierin samen met het Icare Jeugdgezond-heidszorg en gemeente Wa-geningen. De bblthk is gratis voor kinderen en heeft ook voor de allerjongsten onder andere fraaie boekjes.

Page 30: Stad Wageningen week50

ToyotaVerso-S 1.3VVTi Comfort met aircoKleur: Deep AmethystBouwjaar: 7 september 2011Km-stand: 36.298 km

Prijs: € 11.750,-

www.van-de-weerd.nl

Auto van de week

STAMPIJ groenten, fruit,

maaltijden & gemak

Stationsstraat 7067 01 AM Wageningen

Tel. 0317-421422 [email protected]

www.stampij.eu

Maak het gezellig uit de keuken van stampijwildtoppers aardappelfeest dessert feesthazenpeper aardappelgratin met truffel tiramisu konijnenbout in wildsaus wedges met rozemarijn citroenmousseeend in sinaasappelsaus bistro aardappeltjes panna cotta(wild is t/m 18-12)te bestellen mini krieltjes vruchten in rumsaus aardappelpuree rode vruchtenmix

Kersttoppersrodekool kant en klaar geschoonde spruiten oma’s stoofpeertjes verse truffel (bestelartikel) verse paddenstoelenmix gekookte kastanjes verse kruiden slasoorten verse paddenstoelenexoten zacht fruit verse salades

Tip van de kerstman Derde Kerstdag een soep en stamppotten dag van stampijvooral uw kerst lekkernij naar stampij.Wij bezorgen in Wageningen, Bennekom, Renkum en Heelsum. Bestel op tijd om teleurstelling te voorkomen.

Vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur

Vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur

a la carte en rijsttafel is ook mogelijk. Afhalen Vanaf 16.30 uur tot 21.30 uur aa lala c c

Chinees Restaurant China Garden 0318-414282 Dorpsstraat 24 * Bennekom * www.chinagarden24.nl

Schoonheidssalon Ida FrentzBabor Beauty SpaWim Sonneveldstraat 156708 NA WageningenT 0317 412 521E [email protected] www.idafrentz.nl

Quick Facial

Snel effect?Ga voor deze aanbieding!of3 maal na elkaar!

- Reiniging Doctor BaborDetox Lipo cleanser- AHA Peeling gel 10+10- Seyo TDA

Duur: 35 minuten

Prijs: 1 maal: € 45,003maal: €125,00

HSR Powerlift

Voor een powerman orpowerwoman!

- Reiniging HY-OL + pyhtoactive- Doorbloedingsmasker- Mild peeling + foam reiniging- Massage- Schuimmasker- HSR-Lifting oogcreme- Afsluitende HSR-Lifting dagcreme

Duur: 75 minuten

Prijs: € 95,00

SeaCreationbehandelingEen 2015 verwen moment dieje zal verbazen!

- Reiniging HY-OL + pyhtoactive- Enzym peeling +zeezout- SeaCreation serum ritueel- Bijzondere stenenmassage- Masker- Oogcreme- Afsluitende SeaCreation creme

Duur: 90 minuten

Prijs: € 140,00

Dorpsstraat 1BennekomTel. 0318 - 41 61 90www.shoesenstuff.nl

Kom je ook?Gezellig

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 30

Page 31: Stad Wageningen week50

Buissteeg 2 - 6704 AG Wageningen

Met veel trots en groot genoegen delen wij mede dat wij met ingang van december 2015 gebruik gaan maken van onze nieuwe opbaargelegenheid Herinneringshuys ’t Hoge Heem te Wageningen. Herinneringshuys ’t Hoge Heem wordt de opbaarlokatie voor Wageningen en omstrekenen is gerealiseerd door Uitvaartzorg van de Waal en Monuta.

Het nieuwe pand is gelegen aan de Buissteeg 2 te Wageningen, naast de Aula op de begraafplaats de Leeuwerenk.

Voor vragen en planning kunt u contact opnemen met uw uitvaartondernemer.

Uitvaartzorgvan de Waal

Vrijdag 11 december

START

Opruiming

Opruiming

Opruiming

Opruiming

Opruiming

Opruiming

Van Den Biggelaar

Schoenen & accessoires

Since 1956

Hoogstraat 81

Wageningen

Tel. 0317- 412137

www.biggelaar-schoenen.nl

Kruipruimte isolatie

www.tonzon.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 31

Dicken Fair begrip in BennekomHet is inmiddels een warme traditie in Bennekom: de Dickens Fair. Vanaf vrijdag dompelt het dorp zich twee dagen in de sferen van Charles Dickens’ A Christmas Carol. Tientallen koren zingen, marktkooplui zijn gekleed in authentieke kleding en gezelligheid overheerst.

Door Rick Praamstra

BENNEKOM – De Dickens Fair beleeft inmiddels alweer de elfde editie en is in die ruim tien jaar uitgegroeid tot een evenement waar veel Benne-kommers en bezoekers naar uitkijken. Maar liefst vijftig koren zingen op vrijdag en zaterdag hun liederen en dit jaar staan er meer dan negentig kramen. Vorig jaar kwamen er naar schatting tussen de 35 duizend en 40 duizend bezoekers. Maarten Cras zit in de orga-nisatie van de Dickens Fair. Hij is notulist, doet de web-site en is verantwoordelijk voor de pr. De kracht van het team achter dit evenement is de kritische houding, zegt hij. “Als je iets niet goed doet, kun je het beter niet doen. De sfeer is belangrijk, de aankleding speelt daarin

een rol. We willen dat elke kraamhouder gekleed is in Dickensstijl. In vorige edi-ties waren er nog een paar die dat niet deden, maar dit jaar zijn we daar echt kri-tisch op. Het plaatje moet helemaal kloppen.”

De Dickensfair wordt elk jaar groter en professione-ler vertelt Cras. “We krijgen steeds meer aanmeldingen van koren en kraamhou-ders. Ze komen hier graag.” Juist het dorpse karakter van de Dickensfair is zijn grootste kracht en dat wil de organisatie graag zo houden. Ze is er scherp op dat de kerstmarkt niet uit zijn jasje groeit. “We moeten het wel kunnen overzien, we zitten nu al bijna aan het maxi-

mum van onze capaciteit. We kunnen nog het Bart van Elstplantsoen erbij betrek-ken, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”De verkoopleider bij Auto Van de Weerd noemt de fair geslaagd als “Iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat. Op zaterdagavond evalueren we tijdens een diner. Als alles in die twee dagen gegaan is zoals ge-pland – al zijn we total loss - hebben wij als organisa-tie een voldaan gevoel.” De Dickensfair begint vrijdag om 15.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Zaterdag begint het om 10.00 uur en rond 17.00 uur zit het er weer op.

Uitgebreid programma: www.dickensfair.nl

Maar liefst vijftig koren zingen op vrijdag en zaterdag hun liederen. Foto: Johan Mulder

Puzzelen voor Liliane FondsBENNEKOM - Tijdens de ko-mende Dickensfair op vrij-dag 11 en zaterdag 12 decem-ber biedt het Liliane Fonds bezoekers de mogelijkheid kinderen met een handicap uit ontwikkelingslanden weer op de been te helpen. Silay uit Kameroen had een ernstige vorm van X-benen en kon daardoor niet lopen. Het Liliane Fonds verzorgde een operatie en na tien we-ken gips en revalidatie was hij in staat weer mee te doen, erbij te horen en te gaan werken aan zijn toekomst. Inmiddels is hij al ouder en het gaat goed met hem. Het team regiovrijwilligers Gelderland/Utrecht is aan-

wezig met de puzzel van Si-lay. Een volledig aangelegde puzzel met 120 stukjes van 1 euro vertegenwoordigt het gemiddelde bedrag dat nodig is om één kind een jaar lang te helpen.Ook met de aankoop van kerstkaarten uit de collec-tie van Monique Velzenboer kan een bijdrage geleverd worden aan de hulp voor deze kinderen uit de armste landen in Afrika, Azië en Latijns- Amerika. De kraam van het Liliane Fonds is te vinden nabij Albert Heijn in de Dorpsstraat.

Kijk voor meer informatie op www.lilianefonds.nl.

Silay uit Kameroen. Foto: Henk Braam

Winnaars Crea-wedstrijdBENNEKOM = Vier winnaars telt de Crea-wedstrijd die het jubilerende Kijk & Luis-termuseum dit jaar uit-schreef. Zij ontvingen een cadeaubon, een fleurig boe-ketje en een oorkonde. De prijsuitreiking vond vrijdag-avond 4 decemberplaats in de knusse koffiekamer van het museum. De jury van de Crea-wedstrijd selecteerde de volgende winnaars: Jean-nette van Leeuwen (eerste prijs), Christina Kempees (tweede prijs), Riet van Dre-ven (derde prijs) en Hanne van Roekel (prijs voor aan-stormend talent). De prijzen werden uitgereikt tijdens een gezellige, informele bijeen-komst, waarbij de winnaars het uitstekend met elkaar bleken te kunnen vinden. De inzendingen verschillen allemaal van techniek en karakter. Daardoor zijn de werken stuk voor stuk een klasse apart, oordeelde de jury, die bestond uit Laura Duindam, Kees Heitink en Gertjan Koster. Het is heel leuk om te zien hoe alle vier de deelnemers een aspect van het mooie dorp Benne-kom op hun eigen manier belichten: een mooie teke-ning, een werk gemaakt met kniptechniek, een schilder-werk en een fraaie tas van textiel, die het Bruderorgel van het museum uitbeeldt.De winnende inzendingen zijn tot en met de jaarwis-seling te zien in het Kijk & Luistermuseum.www.kij-kenluistermuseum.nl

Page 32: Stad Wageningen week50
Page 33: Stad Wageningen week50
Page 34: Stad Wageningen week50

Fijne Feestdagenen een haargoed 2016

wageningenBevrijdingsstraat 25

T 0317 426538

openingstijdenvoor de feestdagen

Ma 21 decdi 22 decwo 23 decdo 24 decvr 25 decza 26 dec

9.00 - 18.00 UUr9.00 - 20.00 UUr9.00 - 20.00 UUr8.00 - 17.00 UUr

geslotengesloten

Autotaalglashelpt

Kerstmenu

Molenstraat 4WageningenTel. 0317-427027www.hetoudepakhuis.nl

Het sfeervolste restaurant van Wageningen heet u welkom met de Kerst.

Wij serveren een driegangen keuze menu voor de prijs van € 42,50.

U kunt reserveren van 17.00 uur tot 20.00 uur en van 20.00 uur tot 24.00 uur.

Wees er snel bij om teleurstelling te voorkomen.

Beide kerstdagen geopend.

WAGENINGEN

Voor uw kerstlekkernijen en oliebollenmixHarnjesweg 54a Tel 0317-418120 Fax 0317-418122 E-mail: [email protected] Website: www.molendevlijt.nl

Onze molenwinkel is geopend op donderdag en vrijdag van 9.00-18.00 uur en zaterdag van 9.00-17.00 uur.Elke zaterdag is de molen te bezichtigen.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 34

Page 35: Stad Wageningen week50

Deze aanbieding isgeldig t/m

23 december 2015

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 35

Remko Zijlstra presenteert boek

WAGENINGEN - Zaterdagmid-dag 12 december houdt Wa-geningse kunstenaar Remko Zijlstra een multimediale presentatie in de bblthk over zijn nieuwe boek ‘Bladzijde’. Een boek over acceptatie, omarmen en loslaten.

Remko: “Het is een verhaal van een oude boom en het vallend blad. Elk blad is een verhaal, een geschiedenis, een moment. Tot de herfst verschijnt.” Een boek om langzaam door te bladeren.“Ik wil verhalen vertellen met weinig tekst, dat geeft

ruimte aan de eigen invul-ling. Mensen even stil laten staan, net als bij een schil-derij. Ieder kan er zijn eigen verhaal in zien.”Het boek is een vervolg op ‘Van een kleine Roodborst’, waarin Remko aan de hand van het kwetsbare bruin-oranje vogeltje de fasen be-schrijft van een angststoor-nis. Hoe uiteindelijk de angst vermindert en verwonde-ring terugkeert en daarmee het vertrouwen weer begint te groeien. Zijn nieuwe boek begint op hetzelfde moment op de zelfde plek. Dit keer is

een boom de metafoor, een plataan die moeite heeft met loslaten. Remko Zijlstra is een veel-zijdig kunstenaar en thea-termaker. Hij is onder meer maker van Walking Gallery, waarin schilderijen al wan-delend worden gepresen-teerd. Hij belooft dan ook dat de boekpresentatie meer zal zijn dan een praatje van hem vanachter een lesse-naar. De presentatie in de bblthk begint om 14.00 uur. Van 15.00 tot 16.30u signeert Remko zijn boek in Thuis aan de Stationsstraat.

Remko Zijlstra poseert bij boom. Foto Lunamare Zijlstra

Kerstmarkt BENNEKOM - Op zaterdag 12 december is iedereen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op de kerst-markt van KDV en BSO de Flierefluiter aan de Fluitak-ker 59 in Bennekom. Gezel-lig langs de verschillende kramen lopen voor leuke kerstcadeautjes zoals twee-dehands kinderkleding, Kerstspulletjes, Katoenen-luiers, Tupperwareproduc-ten en nog veel meer. Er zijn achttien bedrijven die op de kerstmarkt staan. Alles is kerst / kindgericht. Er zijn allerlei verschillende kin-derworkshops waaronder een workshop kerststukjes en kerstballen maken. Ook zijn er presensaties over verschillende onderwerpen waaronder draagdoeken en babygebaren. Ondertus-sen kunt u genieten van warme chocolademelk met een oliebol of een lekkere cupcake. En voor alle Fro-zen fans, Prinses Elsa komt de kerstmarkt bezoeken. Neem je fototoestel mee!Er is geen pinapparaat aan-wezig dus neem contact geld mee.

Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/kdvbsoflierefluiter

KerstbrunchEDE - Op woensdag 16 de-cember organiseert de werk-groep Ede-Wageningen van de Borstkankervereniging

Nederland een kerstbrunch voor (ex)borstkankerpatiënten. Het auditorium (be-stemming 181) van Zie-kenhuis de Gelderse Vallei wordt veranderd in een ge-zellige ruimte waar u kunt genieten van een heerlijke brunch. Belangrijk is dat iedereen het gezellig vindt en kan praten met elkaar, mede door de gezellige en rustige sfeer! U bent van harte welkom. De brunch begint om 9.30 uur en het duurt tot 11.00 uur. Deel-name is gratis, wel graag opgeven voor maandag 14 december. Info en opgeven kan via e-mail: bvn.ed[email protected] of te-lefoon 06-28541965 (Jannie van Ek).

Sunday SalsaWAGENINGEN - Zondag 13 december vanaf 16.00 uur is er een ‘Sunday Salsa’ in café Loburg. Ook op deze traditionele tweede zondag van de maand is er voor iedereen weer volop de ge-legenheid lekker te dansen op tropische salsa muziek uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen. De ongedwongen sfeer trekt vele salsa liefhebbers van-uit Wageningen en omstre-ken die naast het dansen ook gezellig komen sociali-zen. De muziek wordt door verschillende Dj’s verzorgd. De toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.loburg.com.

KORT NIEUWSKinderconcert van SonanteWAGENINGEN - Een verliefd stel. Een jaloers graaf. Gek-ke verstopscènes, iemand die uit het raam valt en een finale waarin iedereen el-kaar voor de gek houdt. We-ten hoe dit afloopt? Kom 12 december naar het kinder-concert van Symfonieorkest Sonante in de Junushoff Wageningen. Sonate speelt een echte opera ‘Le nozze di Figaro’.Sonante speelt de opera van Mozart samen met de jonge operaprofessionals van B.O.O.M! Zij hebben de opera speciaal geschikt ge-maakt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Kinderen worden verrast door een te gek verhaal, en steken tege-lijkertijd wat op over mu-ziek.Het kinderconcert vindt plaats op zaterdag 12 de-cember in de Junushoff in Wageningen. Er is een voor-stelling om 14.00 en 15.30 uur. Kaartjes kosten 7 euro en zijn te reserveren via [email protected] is een amateur-symfonieorkest voor Wage-ningen en omstreken. Twee keer per jaar geven we een kinderconcert omdat we jonge mensen graag in aan-raking brengen met klassie-ke muziek. Het orkest staat onder leiding van Hebe de Champeaux.

Kijk voor meer informatie op www.sonante.nl of facebook.com/sonante.

Page 36: Stad Wageningen week50

Wij hebben weer prachtige kerstbomenmet en zonder kluit.

Bij inleveringvan deze bon

Niet geldig in combinatie met andere acties.

korting50� 2,

WAARDEBON

Voor een mooie

ga je naar

Van Balverenweg 50 - 6721 ZW Bennekom

tuincentrumHANSROZEBOOM

KerstboomRozeboom

WinterKies uit 3

combinaties!*

Winteractie

€ 99,-€ 149,-

* ZO

LAN

G D

E V

OO

RRA

AD

STR

EKT

Start met Trollbeads met een prachtige winterse armband! Start met Trollbeads met een prachtige winterse armband! Start met Trollbeads met een prachtige winterse armband! Start met Trollbeads met een prachtige winterse armband! Een zilveren armband met Vergeet-me-niet-slot en zilvEen zilveren armband met Vergeet-me-niet-slot en zilveren kraal Een zilveren armband met Vergeet-me-niet-slot en zilveren kraal Een zilveren armband met Vergeet-me-niet-slot en zilveren kraal Geluksknoop en de glaskraal van jouw keuze; Kracht van hoopGeluksknoop en de glaskraal van jouw keuze; Kracht van hoop, Geluksknoop en de glaskraal van jouw keuze; Kracht van hoop, Geluksknoop en de glaskraal van jouw keuze; Kracht van hoop,

Geluksregenboog of Zuiver hart. Stijlvolle combinaties om verGeluksregenboog of Zuiver hart. Stijlvolle combinaties om verder Geluksregenboog of Zuiver hart. Stijlvolle combinaties om verder Geluksregenboog of Zuiver hart. Stijlvolle combinaties om verder Geluksregenboog of Zuiver hart. Stijlvolle combinaties om verder Geluksregenboog of Zuiver hart. Stijlvolle combinaties om verder aan te vullen met herinneringen of dromen. Een feestelijk cadeau!aan te vullen met herinneringen of dromen. Een feestelijk cadeau!aan te vullen met herinneringen of dromen. Een feestelijk cadeau!

WWW.TROLLBEADS.NL • WWW.TROLLBEADS.BE @MIJNTROLLBEADS

Hoogstraat 74WageningenTel. (0317) 412 157 Maandags gesloten

Voor smaken die je rakenBeide kerstdagen à la carte geopend.

Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant

DE CHINESE MUUR

SFEERVOL KERSTBUFFETEerste en tweede kerstdag LUXE KERSTBUFFET

Soep met heerlijke koude en warme gerechten en dess.ert.

p.p. Kinderen onder de 12 jaar p.k.

LUXE KERSTMENU AAN TAFEL OOK MOGELIJK* Ook kunt u bij ons voor catering terecht.

Reserveer tijdig!!Scheapmanstraat 93 6702 AR Wageningen

(Winkelcentrum Nude) Tel.: 0317 - 41 83 62

€ 17,90 € 10,90

onze nieuwekalender is binnenOP=OP!

De Beyerstraat 6a in Renkum, 0317-310 705 www.salonannexx.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 36

Page 37: Stad Wageningen week50
Page 38: Stad Wageningen week50

Ursulineweg 14, LeusdenTelefoon: 033 434 78 7819.500 m2 woon- & tuinplezier!

eurofl eur.nl

t.w.v.

€ 32,50

Gratis dag-entree bij Wellnessresort de Zwaluwhoevevoor elke betalende klant!

EUROFLEURVOOR AL UW KERSTINKOPENVroege vogel kortingKoop & betaal aanstaande zaterdag en zondag vóór 11.00 uur en ontvang

10% korting op alles

Page 39: Stad Wageningen week50

DE VELE VOORDELEN§ Centraal gelegen § A12-afrit 17 § Grootste keuze van Midden-Nederland§ Gratis parkeren § 7 dagen open!

WOONBOULEVARDUTRECHT

Maar liefst 60 woonwinkels

WONEN § SLAPEN § KOKEN § ZITTEN § BADEN

woonboulevardutrecht.comLIKE&SHARE

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 39

Staatsbosbeheer blijft waakzaam BeekdalRENKUM - Het bos op de Ke-ijenberg is een oud landgoed met veel bomen die ouder zijn dan 50 jaar. Die kunnen gaan inrotten en worden hol of zware takken kunnen makkelijk uitbreken. Er ko-men veel wandelaars in het Beekdal, Staatsbosbeheer blijft waakzaam.

In het kader van de veilig-heid voor de recreanten zijn de bomen bekeken en gecontroleerd. “Bomen die bij de wandelpaden staan houden we extra goed in de gaten. Wanneer er een risico is, krijgt de boom een stip”, laat Staatsbosbeheer weten op affiches bij de wandelpa-den.

“Om markante bomen te behouden én tegelijk risico voor recreanten te voorko-men maken we zorgvuldige

afwegingen. Een aantal bo-men moeten we weghalen. Voor andere bomen is het voldoende om een aantal zware of dode takken te ver-wijderen, of om de kroon eraf te halen en de stam te laten staan voor spechten, vleermuizen en paddenstoe-len.”

Het bos vernieuwt zich door opkomst van jonge bomen op de open plekken. Staats-bosbeheer stimuleert de verjonging in het bos. Jon-ge bomen hebben licht en ruimte nodig om te kunnen groeien. Voordat zo’n jonge boom zo groot en dik als zijn voorganger is, zijn we wel tientallen jaren verder. We zorgen er dus voor dat ook onze kinderen en kleinkin-deren kunnen genieten van dit prachtige bos.

Foto: gertbudding.nl

Grootste Waterspektakel ooit in De BongerdWAGENINGEN - Voor de der-de keer op rij slaan de Wa-geningse Watervrienden, Zwem- en Poloclub de Rijn en Sportfondsen Wagenin-gen de handen ineen om het grootste waterspekta-kel voor dit jaar weer op de kaart te zetten. Na twee zeer succesvolle edities staat er voor dit jaar wederom een mooi evene-ment op het programma, de toegang is gratis en kinde-ren, maar ook volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten. Zo zijn er diver-se spelletjes, ligt er een grote stormbaan in het water, kun je meedoen met een duikcli-nic en onderwater opdrach-ten uitvoeren. Ook zijn er wedstrijden wa-terpolo en een bandenrace van de glijbaan waar je aan mee kunt doen. Kortom een

boordevol programma dat verder wordt opgevrolijkt door een aantal ballon-nenclowns en een dj die de laatste hits ten gehore laat brengen. Op zaterdag 19 december tussen 13.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom, mits men zich eerst even registreert via de website www.zwembaddebongerd.nl. Alleen op vertoon van een E-ticket is de entree gratis van dit Grootste Waterspek-takel ooit. Voor meer infor-matie kunt u contact opne-men met de receptie van het zwembad via 0317- 466670 of [email protected].

Kijk voor meer informatie op www.zwembaddebongerd.nl

Op zaterdag 19 december kunt u gratis deelnemen aan het grootste waterspektakel ooit.

Klimaattop-films bij Filmhuis Movie WWAGENINGEN - Filmhuis Mo-vie W draait tot en met dins-dag 15 december vier films, met ook op zondagmiddag een voorstelling.De Man die de Wereld wilde veranderen is een docu-mentaire over visionair (of fantast) Peter Westerveld die met landschapskunst kli-maatproblemen wilde aan-pakken. Hij wordt gevolgd op zijn wereldmissie langs vele hindernissen tot zijn plot-selinge dood in 2014. Naar aanleiding van de klimaat-top 2015. Te zien: woensdag 9 december 20.30 uur (regis-seur aanwezig), zondag 13 december 20.30 uur. Chasing Ice toont prachtige, maar dramatische opnamen van gletsjers van National Geographic-fotograaf James Balog die ieder (half) uur foto’s maakte om de gevol-gen van klimaatverandering in beeld te brengen. Ook is Balogs zware tocht te zien. Naar aanleiding van de kli-

maattop 2015. Te zien: don-derdag 10 december 20.00 uur (toegang gratis; met na-gesprek). Mustang is een speels fami-liedrama over vijf zusjes die hun uithuwelijking niet ac-cepteren. Een subtiele schets van zusterlijke liefde en ont-luikende vrouwelijkheid, en van moderne ideeën die bot-sen met eeuwenoude tradi-ties, met vlot, natuurlijk spel van jonge acteurs. Te zien: vrijdag 11 december 20.30 uur, zaterdag 12 december 20.30 uur, zondag 13 decem-ber 16.00 uur.Open Bethlehem is een in-dringend portret van Bethle-hem tijdens de bouw van de muur met diverse inwo-ners en de regisseur die er opgroeide. Een melancholi-sche, liefdevolle ode aan een gebroken stad. Te zien: dins-dag 15 december 20.30 uur (regisseur aanwezig). Kijk op moview.nl of kom naar Wilhelminaweg 3a.

De Man die de Wereld wilde veranderen

Page 40: Stad Wageningen week50

Laat u uw dromen over de komende kerstdagen ook graag tot grote hoogte stijgen? De Oude Tol organiseert

voor dromers, doeners, denkers en sfeermakers een speciale avond vol van verlangens naar een heerlijk kerstfeest.

Donderdagavond 10 decembervan 19.00 uur tot 21.30 uur.

Met de mooist gedekte kersttafels, een proeverij met inspiratie voor smakelijke kersthapjes en drankjes, winterbarbecues, vogelvoerballen

maken, ijsstokschieten, glühwijn en nog veel meer.Van harte welkom in de leukste kerstfeestwinkel van de hele wereld.

Onze kerstbomen, pieken, kaarsen, ballen, lampjes en slingers verlangen nu al naar een plekje in uw warme haardstede.

Een avond vol van verlangens

naar kerst

Grintweg 360 Wageningen t 0317 410 835 www.tuincentrumdeoudetol.nl

Page 41: Stad Wageningen week50

Grintweg 360 Wageningen t 0317 410 835 www.tuincentrumdeoudetol.nl

Kling klokje klingelingeling

Zo mooi als de kerstklokjes van De Oude Tol klinken, klinken ze nergens. En voordat kerstmis is gekomen

kunt u nu al heerlijk wegdromen onder onze allermooiste kerstbomen. Met de allerschitterendste pieken en de

allerschoonste kerstballen. Aangelicht door de allerflonkerendste kaarsjes en allerstralendste lampjes. Geniet u kalmpjes van een sfeervolle decembermaand.

Fijne feestdagen.

Page 42: Stad Wageningen week50
Page 43: Stad Wageningen week50

Is het haalbaar om nuover te stappenvan huur naar koop?

Er is meer mogelijk dan je denkt.Kom nu langs voor een onafhankelijk advies of kijk op hypotheker.nl

Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing. En alles is goed geregeld.

Papendrecht Weteringsingel 4 (078) 642 30 00Ede Telefoonweg 120 T(0318)651 042 F(0318) 650 656

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 43

‘Schrijf mij gauw terug’

WAGENINGEN - Van de zoge-naamde ‘gelopen kaarten’ van Wageningen wordt momenteel een fraai boek samengesteld. Deze prent-briefkaarten werden uitge-geven tot 1905. Veel meer dan de latere ansichtkaar-ten vertellen ze letterlijk het verhaal van de Wageningse samenleving van weleer.

Bezoekers van de stad ver-stuurden ze naar het thuis-front en vertelden over mooie vergezichten. Maar er zijn ook veel kaarten die laten zien hoe men uitkeek naar boodschappen van

vrienden, vriendinnen of fa-milieleden. Het zijn korte be-richten met vragen waar een wereld achter schuilgaat. Zo schrijft een zoon aan zijn ou-ders op een prentbriefkaart van het al lang verdwenen Huize Belmonte: ‘Ge hebt zeker de kaart van verleden week toch ontvangen? Ik heb er heelemaal [nog] geen bericht op. Heeft Fr. al een bediende en wanneer gaat J. weg?’ Ruim een eeuw la-ter kunnen we niet anders dan onze eigen voorstellin-gen maken bij Fr. en J. Wie waren zij? En waarom stelde deze ‘Emil’ zijn ouders deze

dringende vragen? Hij hoopt dat ze hem gauw zouden te-rugschrijven. Het postver-keer was begin twintigste eeuw in elk geval goed ge-regeld. Op werkdagen kwam de postbode wel vijf maal per dag langs. Zelfs op zon-dagmorgen was er nog een bestelling. Gelegenheden genoeg om er verlangend naar uit te kijken. Bij deze en andere prentbriefkaarten kan vanaf vrijdag 18 decem-ber veel langer worden stil-gestaan. Dan verschijnt het boek ‘Gelopen kaarten. Wa-geningen rond 1900’.

Kersttoernooi Biljartclub De pomhorstWAGENINGEN - Op vrijdag 18 december vindt in De Pom-horst het jaarlijks kersttoer-nooi plaats voor 55-plusbil-jarters van Biljartclub ‘De Pomhorst’. Welk lid maakt het meeste caramboles over rood? Elk lid heeft een be-paald streefgetal, dat is vastgesteld op basis van de in het geleverde prestaties. Iedereen heeft dus gelijke kansen! Na afloop van de wedstrijd vindt er een ver-loting plaats. Dit jaar bestaat de hoofdprijs uit een mooie biljartkeu in een chique kof-fer. Tijdens de wedstrijd en de verloting kunnen leden genieten van een drankje en een hapje. Elk lid krijgt ook een leuke kerstattentie.Naast dit jaarlijks toernooi kunnen leden elke dag vrij biljarten in de biljartkamer van De Pomhorst, waar twee tafels staan. Elke vrijdagmid-dag wordt er een competitie

gespeeld tussen de leden onderling. Vanaf september wordt er libre gespeeld en na de feestdagen wordt be-gonnen met bandstoten of het driebandenspel.

Voorts neemt de club met vijf teams deel aan de regio-competitie. Het betreft een tiental verenigingen in de regio Rijnstreek en Vallei. Verder zijn er persoonlijke kampioenschappen in de regio voor libre, bandstoten en driebanden. Aan het ein-de van het seizoen, bij het begin van de vakantietijd worden de prijzen uitgereikt en worden de kampioenen gehuldigd. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wilt u meer weten over onze ou-derenbiljartclub neemt dan contact op met een van de bestuursleden, Jan Heijmans 0317-358978 of Arie Jansen Van Doorn 0317-421844.

(Buiten)gewone kerstviering op straatWAGENINGEN - December is voor de meeste mensen een gezellige, maar drukke maand. Voor de organisatie ‘Het Leger des Heils’ geldt dit in het bijzonder. Zorg voor een ander en omzien naar elkaar is in deze turbu-lente tijd meer dan nodig en niet alleen een kerstgedach-te! De jaarlijkse kerstviering van tweedehands kleding-winkel ‘De Boothiek’ aan de Kamerlingh Onnesstraat 7 nadert met rasse schreden. Het mooie van dit kerstfeest is dat iedereen ongeacht ge-loof of achtergrond dit sa-men viert. Trouwe klanten kijken hier jaarlijks naar uit, maar ook toevallige voorbij-gangers zijn meer dan wel-kom, te meer omdat de bij-eenkomst gewoon op straat plaats vindt, voor de win-kel. Voor iedereen is er na afloop een kleine attentie en de kleding is deze middag extra voordelig geprijsd.Deze samenkomst is voor onze klanten tevens afslui-ting van het jaar 2015 en laatste verkoopdag. De me-dewerkers van ‘De Boothiek’ starten maandag 4 januari om 13.30 uur weer met de verkoop van kleding. U bent allen van harte welkom, voor een luisterend oor, een kopje koffie of thee, of om iets leuks te kopen.De kerstviering vindt plaats op donderdag 17 december vanaf 13.30 uur. Wilt u meer informatie bel dan met tele-foonnummer: 0317-413457

Page 44: Stad Wageningen week50

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 44

Van Swaay is een bouwbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Opgericht in 1937 is het uitgegroeid tot een gerespecteerd bedrijf met diverse disciplines. Het bouwbedrijf bouwt voor particulieren , maar Van Swaay realiseert ook grote projecten. Daarnaast zijn er specialisten in dienst die voor zowel particulieren als woningcorporaties onderhoudswerk verrichten. Als projectontwikkelaar realiseert Van Swaay diverse projecten in de regio. In de eigen timmerfabriek worden voor zowel het eigen bouwbedrijf als voor externe klanten o.a. kozijnen en dakkapellen gemaakt.

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Wie wel eens van Wageningen naar Rhe-nen rijdt, heeft wellicht het grote bord van Van Swaay gezien bij de Lawickse Allee 77-79. Wat je je dan niet reali-seert is de grote activiteit die op het terrein plaats vindt. De directeur Wim van Veld-huizen en bedrijfsleider Eg-bert Koudijs leiden ons rond en vertellen van alles over de vele activiteiten van Van Swaay. In totaal heeft Van Swaay bij de diverse disci-plines circa veertig mensen in dienst en ca. 10 ZZP’ers. “Een enthousiast team van vakmensen. Zij zijn het vi-sitekaartje van ons bedrijf”, aldus Van Veldhuizen en Koudijs.

TimmerfabriekWat op het terrein als eerste opvalt, is de eigen timmer-fabriek. Daarin is de laatste

jaren volgens Van Veldhui-zen en Koudijs fl ink geïn-vesteerd: “De timmerfabriek met spuitcabine in eigen huis stelt ons in staat om fl exibel te zijn in de voorbereiding en in de uitvoering van pro-jecten. Dit leidt tot een grote meerwaarde met betrek-king tot duurzaamheid, de planning en kwaliteit. Deze fl exibiliteit zorgt ervoor dat we slagvaardig kunnen handelen, zodat strakke planningen van projecten behaald kunnen worden. In onze timmerfabriek ver-vaardigen we onder KOMO en FSC keurmerk o.a. erkers, dakkapellen, schuifpuien en kozijnen, zowel voor om-vangrijke bouwprojecten als specifi eke opdrachten. Naast het grootschalig seriematige werk voeren wij ook maat-werk uit.”

BouwbedrijfIn opdracht van woning-

bouwcorporaties, gemeen-ten, vastgoedbeheerders, di-verse architectenbureaus en natuurlijk vanuit eigen ont-wikkeling heeft Van Swaay diverse grootschalige wo-ningbouw en utiliteitsprojec-ten gerealiseerd. Een recente blikvanger in Wageningen is de Lawickse Hof. Dit is een project van studentenhuis-vester Idealis, waarvoor Van Swaay op de hoek van de La-wickse Allee en de Javastraat een prachtig gebouw heeft neergezet. Maar het bouwbe-drijf verzorgt ook voor par-ticulieren kleinere klussen als het verduurzamen van woningen, vervangen van kozijnen, het realiseren van een uitbouw, het vervan-gen van dakpannen of het plaatsen van een dakkapel. Daarnaast heeft Van Swaay een aantal ambachtsmensen in dienst die elke dag op pad zijn voor duurzame onder-houdswerkzaamheden. Dit

doen zij zowel voor particu-lieren als voor grotere partij-en als woningcorporaties en verenigingen van eigenaren. Wij zijn ISO en VCA** gecer-tifi ceerd

ProjectontwikkelaarDe afdeling projectontwik-keling van Van Swaay heeft de laatste jaren in de regio de nodige projecten gereali-seerd. Een bekend voorbeeld hiervan in Wageningen is de nieuwbouwwijk Moute-

rijnoort. “Het ontwikkelen van projecten staat los van het bouwbedrijf”, legt Wim van Veldhuizen uit. “Het is niet zo dat elk project ook door ons bouwbedrijf gerea-liseerd wordt. Wij schakelen daarvoor regelmatig andere bouw-bedrijven in, net zoals ons bouwbedrijf door andere projectontwikkelaars wordt geselecteerd.” Ook voor de komende jaren heeft Van Swaay de nodige projecten

op stapel staan. Op het Beu-ningplein gaat appartemen-tencomplex De Lancet verrij-zen. Aan de Nude 37 komen op de plek van het oude pand van Albers Zeilmakerij nieu-we bedrijfsunits. Volgens Wim van Veldhuizen ver-loopt de verkoop daarvan zo voorspoedig, dat zeer waar-schijnlijk in het voorjaar van 2016 begonnen gaat worden met de bouw.

Flink gerenoveerdDe crisis heeft de afgelopen tijd ook in de bouwwereld en bij projectontwikkelaars fl inke sporen nagelaten. Ook

Van Swaay heeft lastige tij-den gekend. Maar volgens Wim van Veldhuizen ziet de toekomst van het bedrijf er nu weer rooskleurig uit: “Ons bedrijf is fl ink gereno-veerd, om het maar eens in onze vaktermen te zeggen. Alle onderdelen van Van Swaay, de timmerfabriek, het bouwbedrijf en de project-ontwikkeling zijn nu gecon-centreerd op de Lawickse Al-lee. We zitten tegenwoordig letterlijk en fi guurlijk onder

één dak. Dat zorgt voor een effi ciënte bedrijfsvoering. We hebben weer genoeg pro-jecten en klanten in de regio, maar ook daarbuiten, om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Om de eenheid naar buiten toe uit te stralen, hebben we sinds kort ook een gezamenlijk logo. Daarmee kan iedereen zien dat Van Swaay een all-round bedrijf is, dat actief is op diverse gebieden.”

Meer informatie? Bel met 0317-425025, of kijk op www.vanswaay.com.

Alles onder één dak bij Van Swaay

Op de hoek Lawickse Allee / Javastraat heeft Van Swaay het prachtige studentencomplex Lawickse Hof gebouwd.

In Lunteren heeft Van Swaay bij het Van den Hamhof de projectontwikkeling voor 10 vrijstaande woningen gedaan. Van Swaay heeft deze woningen vervolgens ook gebouwd.

de nieuwbouwwijk Moute- Swaay de nodige projecten letterlijk en fi guurlijk onder

Van Swaay heeft een eigen timmerfabriek.

Page 45: Stad Wageningen week50

o n t w i k k e l i n g e n b o u w

www.smitbedrijfshuisvesting.nl

v e r ko o p e n i n fo r m at i e

www.vandebunt.nu

0318 - 65 31 1106 - 53 251 311 0318 - 61 45 59

van 67 tot 1.500 m2 bvo

vanaf € 69.900,= v.o.n.

nieuwbouw en beStaanDe beDriJfSunitSnuDepark wageningen

Huur - Koop - Huurkoop

www.mouterijnoort.nl

Heerlijk genieten van jenieuwe huis in Mouterijnoort

Twee-onder-één-kapwoningen vanaf

€ 289.500 v.o.n.

• Slaap- of werkkamer op de begane grond mogelijk• Standaard vloerverwarming• Inclusief badkamer

Verkoopinformatie

Jeltes ten Hoor: T. (0317) 42 12 25Jozé Janssen: T. 06 46 39 36 32

@Mouterijnoort

facebook.com/mouterijnoort

Page 46: Stad Wageningen week50

DEZEWEEK

ExpertWageningenChurchillweg 4, (0317) 412203

KOM SNEL NAAR ONZE WINKEL OF KIJK OP EXPERT.NL

VOOR MEER PHILIPS AANBIEDINGEN!

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 12 december 2015.

ULTRA HD TV | 50PUK6400

• 50” (127 cm) Ultra HD Smart TV• Dual-Core processor en Android OS voor uitstekende prestaties• 4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien• Energieklasse A+

LED-TV | 40PFK4100/12

• 40” (101 cm) Full HD LED-TV• 100Hz PMR voor scherpe en vloeiende actiebeelden• Energieklasse A+

SCHEERAPPARAAT | S5110/06

• Incl. opzettrimmer voor trimmenvan snor en bakkebaarden

SENSEO | HD7825/60

• Voor twee kopjes koffie in één minuut• Verstelbare tuit voor verschillende kopjes• Auto off na 30 minuten

*U betaalt 63,96 en ontvangt via Philips 20,- retour

KOFFIEVOLAUTOMAAT | D8841/01

• CoffeeSwitch; voor het overschakelen van filterkoffie of espresso• Verstelbare koffie-uitloop voor verschillende kopjes• Melkopschuimer voor perfecte cappuccino

*U betaalt 399,20 en ontvangt via Philips 50,- retour

AIRFRYER | HD9240/90

• Gezonder frituren met lucht• XL bereidingscapaciteit van 1,2 kg• Makkelijk schoon te maken• 4 Disney DVD’s cadeau t.w.v. 60,-*

*Na registratie via philips.nl/acties

43,96*79,95

9696*79,

20%KORTING!175,20219,-

202020219,-

20%KORTING!

695,20869,-

202020869,-

20%KORTING!

343,20429,-

202020429,-

20%KORTING!

63,2079,-

20202079,-

20%KORTING!

349,20499,-

202020499,-

20%KORTING!

4343

Voor twee kopjes koffi e in één minuut

KOFFIEVOLAUTOMAAT

CoffeeSwitch; voor het overschakelen van fi lterkoffi e of espresso

Page 47: Stad Wageningen week50

tapijttegels kamer breed

Utrechtseweg 4, Renswoude | (0318) 57 12 25Meer informatie: www.kela-tapijttegels.nl

bezoek onze afdeling speciale partijen tapijttegels reeds v.a. e 2,95 per tegel 50 x 50 cm (nieUW)!

3 Tapijt naadloos gelegd in tegels

3 Verwijderen oude tapijt

3 Vakkundig gelegd

3 Meubels gratis verplaatsen

3 In 8 schitterende kleurenKELA LUX (50 x 50 cm) van e 10,95

VOOR e 8,95 (p.t.) incl. btw !ACTIE:

P

Uniek concept: tapijttegels komen rechtstreeks uit eigen fabriek.bezoek onze geHeel vernieUWde tapijttegelshowroom en website!

GEEN LEGLOON, GRATIS NAADLOOS GELEGD!

ga

ra n

ti

e7Jaar

Maandagochtend gesloten.

Word pakketbezorger bij DHL ParcelWil jij veel vrijheid en afwisseling in je werk, beschik je over een eigen auto én wil je voor een groot merk aan de slag? Word dan bezorger van DHL Parcel! Wij bezorgen pakketten van maandag tot en met zaterdag en doordeweeks ook in de avonden. Wij zoeken nu extra bezorgers voor ’s avonds en op zaterdag, en we overleggen wekelijks met jou wanneer je inzetbaar bent.

Voordelen voor jou:· Werken met veel vrijheid en afwisseling· Flexibel werken in dagdelen overdag

en/of ’s avonds· Bezorgen dichtbij je woonadres

Benieuwd? Lees meer en reageer op www.dhlparcel.nl/bezorger. Wie weet ben jij degene die onze pakketten straks op de juiste plaats en tijd bezorgt.

16

11

decToneel

FatalAttractionmuziekTheaTer

Zo’n Toonmuziek

3JsAcoustic Christmasmusical

Het meisje methet rode haarmuziek

The 70sUnplugged

Meer info en kaarten:www.lampegiet.nl

0318 - 540 141(di. t/m vr. van 10.00 tot 12.00)

u i t g e l i c h tdec

2015-2016

16

15

10

BENNEKOM - Een volle bak maandagavond bij schaak-club BSV Bennekom in denksportcentrum De Commanderij. Twee be-kerpartijen, een wedstrijd van het derde team tegen Dodewaard (5-1 winst) en nog eens dertien partijen voor de interne competitie werden er gespeeld. Slechts twee leden waren afwezig. Ongekend!En er was veel strijd op de borden. Harder duels wer-den uitgevochten. Niet di-rect in het topduel tussen koploper Hotze Tette Hof-stra en nummer twee Noël Bovens. Het verschil was vooraf slechts 45 punten. Winst van Bovens zou de spanning terug brengen. Het kwam er niet van. Hofstra kreeg kansjes, had een pion meer, maar Bovens kon alles keepen. Hij bood remise aan en dat werd aanvaard.Prachtige duels waren er tussen Teunis Bunt en Mar-tijn Pauw, alsmede Chris van Oosterwijk en John Riksen. Bij Bunt contra Pauw kwam een pionnen-toren eindspel op het bord. Beiden kregen vrijpion-nen. Wie is het snelst aan de overkant was het devies. Dat werd uiteindelijk Bunt. In het duel Van Oosterwijk tegen Riksen, kreeg de laat-ste fikse tijdnood. En de

stelling was niet eenvoudig. Die combinatie werd Riksen noodlottig.Een partij om achteraf snel te vergeten speelden Harry Verhoef en Rini Kreeft. De laatste ging al snel in de fout. Verhoef zag het niet. Ook offerde Kreeft onterecht zijn dame. Echter reageerde Verhoef niet goed en werd daarna snel uitgeteld. En dat deed Kreeft dan weer mooi. Snel vergeten zal ook Jan Wouters zijn verlies tegen Wim Thieme. Deze kreeg plompverloren een toren in de schoot geworpen.

BekerEr stonden nog bekerpar-tijen van Klaas Ganzevoort tegen Martijn Bakker en

Martin Markering contra Benno van der Veen open. Ganzevoort deed het lang goed, maar kreeg te maken met een sterk centrum met pionnen van Bakker. Dat was teveel van het kwade. Bijna tot op het bot streden Van der Veen en Markering. Tijdnood was er, maar Mar-kering leek de zaak in zijn voordeel te beslissen. Net niet dus, want in tijdnood ging het mis.Overige uitslagen: Struijk – De Beule remise, Alting – Van der Schaaf remise, Gillet – Venema 0-1, A. Smit – Suuring 1-0, De Rave – Bodlaender remise, M. Smit – Dinsbach 0-1, Bre-hen – Nugteren 0-1, Maasse – Hooft 0-1.

Volle bak bij schakers BSV Bennekom

Klaas Ganzevoort (links) verweerde zich goed in de bekerpartij tegen Martijn Bakker

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 47

Schakers BSV Bennekom nipt uit bekerBENNEKOM – De schakers van BSV Bennekom hebben in de tweede ronde van de landelijke beker tegen ASV Arnhem net niet kunnen stunten. Na een 2-2 in de reguliere speeltijd, moest snelschaken een winnaar aanwijzen. Een letterlijke last minute van ASV voor-kwam 2-2 en dus lag BSV Bennekom er uit.

De alternatieve opstelling van teamcaptain Rini Kreeft werkte in Arnhem. Hotze Tette Hofstra kreeg Peter Boel, met wie hij een appeltje te schillen had. Hofstra zette

het degelijk op en loerde op kansen. Krachtige paardzet-ten leverde een toren en de partij op. Minder goed ver-ging het Martin Markering tegen Otto Wilgenhof. Hij verloor een pion en eigenlijk was het al snel gedaan.

Martijn Pauw speelde te-gen Michiel Blok een partij uit één stuk. Met een fraai schijnoffer van een paard, maakte Pauw het af. Zover kwam Ed de Beule tegen Tom Bus niet. Hij verdedig-de creatief, maar koos in de afwikkeling het verkeerde plan en verloor.

Bij het snelschaken dacht Markering kansen te krij-gen tegen Wilgenhof. Dat was echter niet zo. Hofstra maakte er tegen Boel een heerlijk walk-over van. De Beule kwam goed te staan tegen Bus, maar gaf zijn koning weg. En dus moest Pauw het doen te-gen opnieuw Blok. De Ben-nekommer kwam een stuk voor. Hij ruilde eerst ver-keerd, creëerde nog dreigin-gen, maar koos de verkeerde verdediging.

Kijk voor meer informatie op www.bennekomsesv.nl.

Page 48: Stad Wageningen week50

-

-

Verrassende winkelsWij nemen elke repara-tie aan, zonder uitzon-dering of de fiets nu hier vandaan komt of elders is gekocht. Ons advies en service blijven zo voor iedereen gelijk.

Een gangbare reparatie verhelpen wij binnen één werkdag. Ook voor een grote service of techni-sche beurt kennen wij een snelle doorloop tijd waardoor de klant zijn/haar fiets niet al te lang hoeft te missen. Tevens hebben wij de beschikking over voldoende

Ook de gezellige, warme sfeer maakt Smaak tot een bijzondere winkel. Daarnaast niet te vergeten de exclusieve delicatessen, het enorme assortiment buitenlandse kazen, maar ook de heerlijke, Hollandse kaas voor de dagelijkse lunch. Voor wie voor ‘lekker’ en ‘kwaliteit’ gaat, is er wat betreft ca-deaus volop keuze bij Smaak. Van

de prachtige producten die u zelf uitkiest maken wij een bijzonder geschenk, of u kiest een van de pakketten die al klaar staan. Leuk om te geven (…en om te krijgen natuurlijk!).

Velen hebben het adres van Smaak gevonden voor de bestell-ing van originele Kerstpakketten en relatiegeschenken.We hebben eind oktober onze najaars wijnproefavond gehad. In het voorjaar gaan we zeker ook weer zo’n proeverij organiseren. Bent u geïnteresseerd: laat uw mailadres achter in de winkel en

Smaak is een bijzondere winkel te noemen om de gouden combinatie: delicatessen/koffie- en lunchhoek.

we houden u op de hoogte.Bent u nog nooit bij Smaak gewe-est? Loop een binnen om te kijken wat we allemaal te bieden hebben. Er is voor elk wat wils.

Naast de genoemde Hollandse en buitenlandse kazen kunt u bij ons ook terecht voor vers gebrande noten, mooie olijfolie soorten en azijnen en niet te vergeten onze prachtige selectie verfijnde vleeswaren. Kom gerust eens langs om te kijken en te proeven. Wij staan klaar om u te adviseren.

Van harte welkom!

Hartman TweewielercentrumLindelaan 1, BennekomTelefoon: 0318 414 487

SMAAK DelicatessenDorpsstraat 461, BennekomTelefoon: 0318 431 117

(geldig t/m 31 jan. 2016)

20% korting

op eenwinterbeurt*

Hartman Tweewielercentrum

Lindelaan 1Bennekom

Dickens Fairaanbieding

SMAAK Delicatessen

Dorpsstraat 461Bennekom

(geldig t/m 31 dec. 2015)

AppelwinterwarmerEen heerlijk, kruidig drankje! Even warm maken en in een mooi glas

schenken. Genieten! (lijkt op glüh-wein, maar bevat geen alcohol)

Boekhandel NovitaDorpsstraat 41, BennekomTelefoon: 0318 414 326

Tijdens de Dickens Markt

bij elke aankoop van minimaal 10 euro en

met inlevering van de coupon het Bennekom

Spel gratis.Zolang de voorraad strekt.

Boekhandel

NovitaDorpsstraat 41, Bennekom

Telefoon: 0318 414 326

(geldig op 11 en 12 dec. 2015)

*E-bike van 65,00 voor 45,00 Stadsfiets van 55,00 voor 35,00

In Bennekom word je altijdvriendelijk geholpen

Glühwein, kersversiering, warmechocolademelk en prachtige kostuums.Het centrum van Bennekom wordtaankomend weekend weer geheel inDickens stijl gehuld. Bennekom genietvan een gezellige decembermaand.

door Ester Wormgoor

S makelijk neemt zij een hap van haar oliebol. “Het is mijn eer-ste sinds nieuwjaarsdag en wat smaakt hij weer goed.” Bij de

Welbekende Oliebollenkraam op het VanSlootenplein staat Susanne Smidt samenmet haar twee kinderen. “Ik heb me eenpaar weken in kunnen houden, maar konde verleiding nu niet meer weerstaan.Sinterklaas is terug naarSpanje, dus nu mag het”,lacht ze. Susanne woontin Ede, maar winkeltgraag in haar geboorte-dorp Bennekom. “Ik vindhier alles wat ik nodigheb. Ik doe hier mijn we-kelijkse boodschappen,koop de kleding voormijn kinderen graag bijShoeby en heb net nog bijBloembinderij Lindhoutprachtige kerstdecoratiesgekocht. Ik ga zo nog evenvoor een kerstcadeautjenaar JC Koffie en Thee enals we er tijd voor hebbenlunchen we graag bij hetOude Postkantoor of ver-wennen we onszelf meteen heerlijk stukje cheese-cake bij Eindeloos.”“Bennekom is een prettigdorp om te komen”, hoortook Rob van Wonderengeregeld. Volgens de voor-zitter van Ondernemers-vereniging Bennekomwinkelen mensen graagin Bennekom vanwege desfeer. “Je wordt hier altijd

vriendelijk geholpen. Wij benaderen onze klanten net even anders en daarom komen mensen graag terug. Bovendien heeft Ben-nekom een goede mix van ketenwinkels en zelfstandige winkels. En waar kun je nou nog een paar uur winkelen zonder dat je de parkeermeter tussendoor steeds hoeft bij te vullen. In de decembermaand is het wel wat drukker in het centrum, maar het blijft gezellig druk, het wordt niet hectisch.”In Bennekom is er nauwelijks leegstand. Een aantal winkels is het afgelopen jaar in het centrum van locatie gewisseld. Het Wijnhuis en de Etos bijvoorbeeld. “De Plus wordt nu geleid door een heel gedreven ondernemersechtpaar, De Dorpsherberg heeft een nieuwe eigenaar gekregen, Ein-deloos Koffie en Thee heeft in oktober de Rabo Publieksprijs gewonnen en in sep-

tember is speciaalzaak JC Koffie en Theegeopend. Eigenaar Johan Looijen heeft noggeen moment spijt gehad van zijn keuzeom zijn winkel in Bennekom te vestigen.“Bennekom is een heel gemoedelijk dorp.Het is compact en de sfeer is goed, ook metde winkeliers onderling. Ik ben erg blij met mijn beslissing.”

Wie zin heeft in een gezellige kerstmarktmag volgens Rob van Wonderen de Dic-kens Fair aanstaande vrijdag en zaterdagzeker niet missen. Ook voor wie op zoek isnaar een leuk kerstcadeautje heeft de voor-zitter van de ondernemersvereniging nogeen goede tip: “Het Bennekoms amberbier-tje, een biertje dat voor Historische Vereni-ging Oud-Bennekom is gebrouwen door DeVeluwse Heidebrouwerij in Ede.”

foto: Govert Govers

foto: Govert Govers

€ 3,50 per fles,

2 flessen voor € 4,95

leenfietsen zodat een ieder die zijn fiets brengt mobiel blijft. En breng je een E-bike ter reparatie kan er ook een E-bike leenfiets meegeno-men worden. Met de feestdagen voor de deur is iedereen op zoek naar passende kleinigheidjes. In onze winkel hebben we voor elke portemonnee wel een leuke acces-soire, handige, sportieve of winters cadeau. Wij blijven niet beperkt tot de verkoop en reparatie van fietsen, maar onze klant bediening gaat verder. Na groot succes van de eerste MTB workshop ‘onder-houd’ hebben wij besloten hier een tweede avond voor te reserveren.

Dus iedereen die zijn/haar kans ge-mist heeft een herkansing om deze leuke, sportieve, leerzame avond mee te beleven. Deze workshop zal gegeven worden op 8 februari 2016 en start om 19.15 uur ! Opgeven doe je middels een mailtje met je gegevens aan [email protected] met als onderwerp MTB workshop. T/m 31 januari 2016 hebben wij een korting ’s ac-tie voor de winterbeurten voor zo-wel de gewone fiets als de E-Bike. Knip de coupon uit deze krant en neem deze mee bij het maken van een afspraak. Geldig op alle afspra-ken gemaakt voor 31 januari 2016!

Als u bij ons de winkel binnen-stapt, zult u verrast zijn over ons aanbod aan boeken en cadeauar-tikelen. U komt in een omgeving waar mens en informatie elkaar treffen.U voelt en ziet een voortdurende verandering in onze inrichting en in ons assortiment, de actualiteit op de voet volgend. De klant staat bij ons centraal en wij doen er alles aan om hem of haar opti-maal van dienst te zijn.Hiervoor zoeken wij ook steeds naar nieuwe producten en activ-iteiten.Wij willen op maatschappelijk en cultureel gebied het middelpunt van Bennekom zijn.Dat doen we door:- Het organiseren van literaire

lezingen.- Het verkopen van toegangs-

kaarten voor uitvoeringen en optredens van Bennekomse

Boekhandel Novita, de dorpsboekwinkel met de uitstraling van een stadsboekhandel.

verenigingen en instellingen.- Het sponseren van deze vereni-

gingen en instellingen d.m.v. advertenties in clubbladen en programmaboekjes.

- Het steunen van Goede Doelen.

Hoe goed kan de kerstman in uw winkel terecht?Wij zijn in de eerste plaats een Algemene Boekhandel met een (voor een dorpswinkel) behoorlijk breed assortiment aan literatuur en kinderboeken. Ook de non-fic-tie rubrieken geschiedenis, gods-dienst, koken en lichaam en geest zijn goed vertegenwoordigd. Daarnaast hebben wij in ons as-sortiment:• Prachtige, maar ook functionele

kalenders en agenda’s.• Luxe lederen agendaomslagen• 9 meter wand met tijdschriften.• Sfeervolle cadeauartikelen, ook

speciaal voor Kerst.• Een grote collectie kerstkaarten

met uiteraard de kerstpostze-gels. Dit jaar extra veel goede doelen kerstkaarten. Help ons de goede doelen te steunen.

• Leuke spellen voor kinderen

en volwassenen, waaronder prachtige Gibson legpuzzels.

• Luxe pennen van de merken Parker, Waterman en Lamy.

• Mooie papierwaren.

Kunnen we binnenkort nog iets bijzonders verwachten?Wij zijn druk bezig om de agenda voor 2016 te vullen met lezingen en evenementen. In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseren wij op 5 februari 2016 samen met De Kruisvereniging Bennekom (Icare) een voorstelling van Muziekcen-trum Harlekijntje gebaseerd op het prentenboek “We hebben er een geitje bij”. Dit prentenboek is verkozen tot prentenboek van het jaar 2016. Kinderen van 1 tot 5 zijn met hun ouders en grootoud-ers welkom op de Hogeweg 21 in Bennekom.

Wat mag u absoluut niet vergeten onze lezers te vertellen?Niet alleen in onze fysieke win-kel maar ook op internet zijn we actief. • Boekhandel Novita is KPN

HOTSPOT: Gratis internetten in onze winkel.

• Op www.boekhandelnovita.nl leest u over nieuwe uitgaven, interviews en door ons geor-ganiseerde lezingen.

• Als u het boek via internet van-daag tot 23.00 uur bestelt, heeft u het morgen meestal al in huis, of een dag later kunt u het boek afhalen in onze winkel.

• Waarom bestellen bij de grote online boekwinkels als het ook op onze website kan, en miss-chien wel beter.

Page 49: Stad Wageningen week50

-

-

Verrassende winkelsWij nemen elke repara-tie aan, zonder uitzon-dering of de fiets nu hier vandaan komt of elders is gekocht. Ons advies en service blijven zo voor iedereen gelijk.

Een gangbare reparatie verhelpen wij binnen één werkdag. Ook voor een grote service of techni-sche beurt kennen wij een snelle doorloop tijd waardoor de klant zijn/haar fiets niet al te lang hoeft te missen. Tevens hebben wij de beschikking over voldoende

Ook de gezellige, warme sfeer maakt Smaak tot een bijzondere winkel. Daarnaast niet te vergeten de exclusieve delicatessen, het enorme assortiment buitenlandse kazen, maar ook de heerlijke, Hollandse kaas voor de dagelijkse lunch. Voor wie voor ‘lekker’ en ‘kwaliteit’ gaat, is er wat betreft ca-deaus volop keuze bij Smaak. Van

de prachtige producten die u zelf uitkiest maken wij een bijzonder geschenk, of u kiest een van de pakketten die al klaar staan. Leuk om te geven (…en om te krijgen natuurlijk!).

Velen hebben het adres van Smaak gevonden voor de bestell-ing van originele Kerstpakketten en relatiegeschenken.We hebben eind oktober onze najaars wijnproefavond gehad. In het voorjaar gaan we zeker ook weer zo’n proeverij organiseren. Bent u geïnteresseerd: laat uw mailadres achter in de winkel en

Smaak is een bijzondere winkel te noemen om de gouden combinatie: delicatessen/koffie- en lunchhoek.

we houden u op de hoogte.Bent u nog nooit bij Smaak gewe-est? Loop een binnen om te kijken wat we allemaal te bieden hebben. Er is voor elk wat wils.

Naast de genoemde Hollandse en buitenlandse kazen kunt u bij ons ook terecht voor vers gebrande noten, mooie olijfolie soorten en azijnen en niet te vergeten onze prachtige selectie verfijnde vleeswaren. Kom gerust eens langs om te kijken en te proeven. Wij staan klaar om u te adviseren.

Van harte welkom!

Hartman TweewielercentrumLindelaan 1, BennekomTelefoon: 0318 414 487

SMAAK DelicatessenDorpsstraat 461, BennekomTelefoon: 0318 431 117

(geldig t/m 31 jan. 2016)

20% korting

op eenwinterbeurt*

Hartman Tweewielercentrum

Lindelaan 1Bennekom

Dickens Fairaanbieding

SMAAK Delicatessen

Dorpsstraat 461Bennekom

(geldig t/m 31 dec. 2015)

AppelwinterwarmerEen heerlijk, kruidig drankje! Even warm maken en in een mooi glas

schenken. Genieten! (lijkt op glüh-wein, maar bevat geen alcohol)

Boekhandel NovitaDorpsstraat 41, BennekomTelefoon: 0318 414 326

Tijdens de Dickens Markt

bij elke aankoop van minimaal 10 euro en

met inlevering van de coupon het Bennekom

Spel gratis.Zolang de voorraad strekt.

Boekhandel

NovitaDorpsstraat 41, Bennekom

Telefoon: 0318 414 326

(geldig op 11 en 12 dec. 2015)

*E-bike van 65,00 voor 45,00 Stadsfiets van 55,00 voor 35,00

In Bennekom word je altijdvriendelijk geholpen

Glühwein, kersversiering, warmechocolademelk en prachtige kostuums.Het centrum van Bennekom wordtaankomend weekend weer geheel inDickens stijl gehuld. Bennekom genietvan een gezellige decembermaand.

door Ester Wormgoor

S makelijk neemt zij een hap van haar oliebol. “Het is mijn eer-ste sinds nieuwjaarsdag en wat smaakt hij weer goed.” Bij de

Welbekende Oliebollenkraam op het VanSlootenplein staat Susanne Smidt samenmet haar twee kinderen. “Ik heb me eenpaar weken in kunnen houden, maar konde verleiding nu niet meer weerstaan.Sinterklaas is terug naarSpanje, dus nu mag het”,lacht ze. Susanne woontin Ede, maar winkeltgraag in haar geboorte-dorp Bennekom. “Ik vindhier alles wat ik nodigheb. Ik doe hier mijn we-kelijkse boodschappen,koop de kleding voormijn kinderen graag bijShoeby en heb net nog bijBloembinderij Lindhoutprachtige kerstdecoratiesgekocht. Ik ga zo nog evenvoor een kerstcadeautjenaar JC Koffie en Thee enals we er tijd voor hebbenlunchen we graag bij hetOude Postkantoor of ver-wennen we onszelf meteen heerlijk stukje cheese-cake bij Eindeloos.”“Bennekom is een prettigdorp om te komen”, hoortook Rob van Wonderengeregeld. Volgens de voor-zitter van Ondernemers-vereniging Bennekomwinkelen mensen graagin Bennekom vanwege desfeer. “Je wordt hier altijd

vriendelijk geholpen. Wij benaderen onze klanten net even anders en daarom komen mensen graag terug. Bovendien heeft Ben-nekom een goede mix van ketenwinkels en zelfstandige winkels. En waar kun je nou nog een paar uur winkelen zonder dat je de parkeermeter tussendoor steeds hoeft bij te vullen. In de decembermaand is het wel wat drukker in het centrum, maar het blijft gezellig druk, het wordt niet hectisch.”In Bennekom is er nauwelijks leegstand. Een aantal winkels is het afgelopen jaar in het centrum van locatie gewisseld. Het Wijnhuis en de Etos bijvoorbeeld. “De Plus wordt nu geleid door een heel gedreven ondernemersechtpaar, De Dorpsherberg heeft een nieuwe eigenaar gekregen, Ein-deloos Koffie en Thee heeft in oktober de Rabo Publieksprijs gewonnen en in sep-

tember is speciaalzaak JC Koffie en Theegeopend. Eigenaar Johan Looijen heeft noggeen moment spijt gehad van zijn keuzeom zijn winkel in Bennekom te vestigen.“Bennekom is een heel gemoedelijk dorp.Het is compact en de sfeer is goed, ook metde winkeliers onderling. Ik ben erg blij met mijn beslissing.”

Wie zin heeft in een gezellige kerstmarktmag volgens Rob van Wonderen de Dic-kens Fair aanstaande vrijdag en zaterdagzeker niet missen. Ook voor wie op zoek isnaar een leuk kerstcadeautje heeft de voor-zitter van de ondernemersvereniging nogeen goede tip: “Het Bennekoms amberbier-tje, een biertje dat voor Historische Vereni-ging Oud-Bennekom is gebrouwen door DeVeluwse Heidebrouwerij in Ede.”

foto: Govert Govers

foto: Govert Govers

€ 3,50 per fles,

2 flessen voor € 4,95

leenfietsen zodat een ieder die zijn fiets brengt mobiel blijft. En breng je een E-bike ter reparatie kan er ook een E-bike leenfiets meegeno-men worden. Met de feestdagen voor de deur is iedereen op zoek naar passende kleinigheidjes. In onze winkel hebben we voor elke portemonnee wel een leuke acces-soire, handige, sportieve of winters cadeau. Wij blijven niet beperkt tot de verkoop en reparatie van fietsen, maar onze klant bediening gaat verder. Na groot succes van de eerste MTB workshop ‘onder-houd’ hebben wij besloten hier een tweede avond voor te reserveren.

Dus iedereen die zijn/haar kans ge-mist heeft een herkansing om deze leuke, sportieve, leerzame avond mee te beleven. Deze workshop zal gegeven worden op 8 februari 2016 en start om 19.15 uur ! Opgeven doe je middels een mailtje met je gegevens aan [email protected] met als onderwerp MTB workshop. T/m 31 januari 2016 hebben wij een korting ’s ac-tie voor de winterbeurten voor zo-wel de gewone fiets als de E-Bike. Knip de coupon uit deze krant en neem deze mee bij het maken van een afspraak. Geldig op alle afspra-ken gemaakt voor 31 januari 2016!

Als u bij ons de winkel binnen-stapt, zult u verrast zijn over ons aanbod aan boeken en cadeauar-tikelen. U komt in een omgeving waar mens en informatie elkaar treffen.U voelt en ziet een voortdurende verandering in onze inrichting en in ons assortiment, de actualiteit op de voet volgend. De klant staat bij ons centraal en wij doen er alles aan om hem of haar opti-maal van dienst te zijn.Hiervoor zoeken wij ook steeds naar nieuwe producten en activ-iteiten.Wij willen op maatschappelijk en cultureel gebied het middelpunt van Bennekom zijn.Dat doen we door:- Het organiseren van literaire

lezingen.- Het verkopen van toegangs-

kaarten voor uitvoeringen en optredens van Bennekomse

Boekhandel Novita, de dorpsboekwinkel met de uitstraling van een stadsboekhandel.

verenigingen en instellingen.- Het sponseren van deze vereni-

gingen en instellingen d.m.v. advertenties in clubbladen en programmaboekjes.

- Het steunen van Goede Doelen.

Hoe goed kan de kerstman in uw winkel terecht?Wij zijn in de eerste plaats een Algemene Boekhandel met een (voor een dorpswinkel) behoorlijk breed assortiment aan literatuur en kinderboeken. Ook de non-fic-tie rubrieken geschiedenis, gods-dienst, koken en lichaam en geest zijn goed vertegenwoordigd. Daarnaast hebben wij in ons as-sortiment:• Prachtige, maar ook functionele

kalenders en agenda’s.• Luxe lederen agendaomslagen• 9 meter wand met tijdschriften.• Sfeervolle cadeauartikelen, ook

speciaal voor Kerst.• Een grote collectie kerstkaarten

met uiteraard de kerstpostze-gels. Dit jaar extra veel goede doelen kerstkaarten. Help ons de goede doelen te steunen.

• Leuke spellen voor kinderen

en volwassenen, waaronder prachtige Gibson legpuzzels.

• Luxe pennen van de merken Parker, Waterman en Lamy.

• Mooie papierwaren.

Kunnen we binnenkort nog iets bijzonders verwachten?Wij zijn druk bezig om de agenda voor 2016 te vullen met lezingen en evenementen. In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseren wij op 5 februari 2016 samen met De Kruisvereniging Bennekom (Icare) een voorstelling van Muziekcen-trum Harlekijntje gebaseerd op het prentenboek “We hebben er een geitje bij”. Dit prentenboek is verkozen tot prentenboek van het jaar 2016. Kinderen van 1 tot 5 zijn met hun ouders en grootoud-ers welkom op de Hogeweg 21 in Bennekom.

Wat mag u absoluut niet vergeten onze lezers te vertellen?Niet alleen in onze fysieke win-kel maar ook op internet zijn we actief. • Boekhandel Novita is KPN

HOTSPOT: Gratis internetten in onze winkel.

• Op www.boekhandelnovita.nl leest u over nieuwe uitgaven, interviews en door ons geor-ganiseerde lezingen.

• Als u het boek via internet van-daag tot 23.00 uur bestelt, heeft u het morgen meestal al in huis, of een dag later kunt u het boek afhalen in onze winkel.

• Waarom bestellen bij de grote online boekwinkels als het ook op onze website kan, en miss-chien wel beter.

Page 50: Stad Wageningen week50

Begin juni ontdekte Karin Beijer uit Doetinchem dat ze bloed plaste. Haar huisarts verwees haar door naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. “Hier bleek dat ik waarschijnlijk opper-vlakkige blaaskanker had”, vertelt Karin. Tijdens een kijkoperatie via de plasbuis werd de tumor laagje voor laagje weggehaald. Na onderzoek van het weefsel bleek dat de tumor was ingegroeid in de blaas. “Ik schrok ontzettend en dacht alleen maar: geen stoma!”

Rijnstate gespecialiseerd in deze operatie“Nadat ik van de schrik was bekomen, bedacht ik me dat het verwijderen van

mijn blaas de enige optie was om de tumor helemaal weg te halen. Omdat Rijnstate is gespecialiseerd in deze operatie, werd ik doorverwezen.” De uroloog voerde de operatie uit met behulp van de Da Vinci Ope-ratierobot. De robot vertaalt de bewegingen van de chirurg heel precies, waardoor omliggend weefsel zo veel mogelijk wordt gespaard. Ook worden er slechts een paar kleine sneetjes in het lichaam gemaakt.

Karins operatie werd uitgevoerd door dokter Wijburg. “Ik kan me nog goed herinneren dat hij me vlak voor de operatie vroeg welke muziek ik graag wilde horen. Door de zenuwen begon ik grapjes te maken en ik zei:

‘Kies maar iets wat je zelf leuk vindt, zodat je de operatie goed kunt uitvoeren’.”

Snel hersteld na de operatieHet herstel na de operatie ging erg goed en na vier dagen mocht Karin al naar huis. “De eerste dagen heb ik het heel rustig aan gedaan, maar daarna wilde ik zelfs wel weer wat huishoudelijke klusjes doen”, vertelt ze. “Vriendinnen verbaasden zich erover dat ik me zo snel weer goed voelde. Dat werkte erg positief op het verdere herstel.”

Leren leven met een stoma“Nu mijn blaas is verwijderd, heb ik een urinestoma, een kunstmatige uitgang voor

urine op mijn buik. Ik moet er nog goed aan denken dat ik hem op tijd leeg en dat ik altijd reservemateriaal bij me heb”, vertelt Karin. “In januari wil ik weer rustig gaan beginnen met mijn werk in de kinderopvang. Ook wil ik dan mijn tennis en golf weer op gaan pakken. Gelukkig zijn er voor stomapatiën-ten speciale materialen ontwikkeld om dit gewoon te kunnen blijven doen en de stoma goed te beschermen.”

Meer weten?Kijk op www.rijnstate.nl/blaaskanker

Samenwerken voor betere oncologische zorg

Sinds januari 2010 gebruiken de urologisch chirurgen in Rijnstate de operatierobot, de Intuitive Da Vinci SI. Met zijn vingers stuurt de uroloog de instrumenten. De robot vertaalt de bewegingen van de chirurg met extreme precisie, waardoor omliggend weefsel zo veel mogelijk wordt gespaard. De operatierobot geeft de uroloog een beter zicht op het operatiegebied en fi jnere vingerbewegingen. De patiënt herstelt sneller en er is een kleinere kans op complicaties.

Waarom kiezen voor Rijnstate?

Rijnstate werkt samen met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit doen we onder de naam Alliantie Regionale Topzorg, ook wel A.R.T.Z genoemd. In deze samenwerking versterken de drie Gelderse ziekenhuizen elkaars expertise. Complexe oncologische operaties die relatief weinig voorkomen, worden in één of twee van de ziekenhuizen uitgevoerd. Doordat de chirurg en zijn operatieteam de ingreep vaker uitvoeren, worden zij er vaardiger in en dat zorgt voor een beter resultaat. Het stellen van de diagnose, het bespreken van het behandelplan en de nazorg vinden plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt.

Meer informatie vindt u op: www.artz.nl

“De operatie met behulp van de operatierobot is me ontzettend meegevallen, vooral dat ik al zo snel weer hersteld ben.” Foto: VVB Voermans

“Vier dagen na het verwijderen van mijn blaas mocht ik al naar huis en na drie weken ben ik alweer uit eten geweest.” Karin Beijer (56) ontdekte dat ze blaaskanker had en is in Rijnstate geopereerd met behulp van de operatierobot.

‘Na vier dagen al naar huis’

Ik ben in Rijnstate geweest...

Snel hersteld na blaasverwijdering met operatierobot

Úw ziekenhuis met locaties in Arnhem, Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar

www.rijnstate.nl

facebook.com/Rijnstate

@Rijnstate

Zorgverzekering 2016 kiezen? Rijnstate heeft voor 2016 in ieder geval een contract afgesloten met de zorgverzekeraars VGZ, Multizorg, Zilveren Kruis en Menzis. Met de andere zorgverzekeraars zijn we nog in onderhandeling. Dit kan van belang zijn voor uw keuze van zorgverzekeraar. U heeft tot 31 december van dit jaar de tijd om uw huidige zorg verzekering op te zeggen.

Waar moet u op letten bij het maken van uw keuze?1. Bekijk of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgaanbieders van wie u gebruik

wilt maken (zoals Rijnstate, maar bijvoorbeeld ook uw fysiotherapeut of psycholoog). 2. Controleer of u met uw polis bij de zorgaanbieder van uw keuze terecht kunt.

Sommige zorgverzekeraars hebben goedkopere budgetpolissen, die de zorg niet in alle ziekenhuizen of bij elke zorgverlener volledig vergoeden.

3. De meeste ziekenhuiszorg wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw basis verzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering. Zonder aanvullende verzekering betaalt u die behandelingen zelf.

4. Wisselt u van zorgverzekeraar en/of polis, dan gaat deze nieuwe polis pas in voor een behandeling waarmee u in 2016 begint. Bent u al gestart met een behandeling vóór 1 januari 2016, dan worden deze kosten afgewikkeld op uw oude polis/contract.

5. Houd er rekening mee dat het verplichte eigen risico in 2016 385 euro wordt, 10 euro meer dan dit jaar. Komt u in het ziekenhuis, dan betaalt u de eerste 385 euro zelf. U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal 500 euro. Daarmee verlaagt u uw premie.

Houd onze website in de gaten voor meer contracten: www.rijnstate.nl/vergoedingen

5 tips!

Page 51: Stad Wageningen week50

Actie rolluiken bij Waldisol!! Zit er deze warmpjes en veilig bij!!

15 % korting op de aanschaf van alle rolluiken of een gratis motor!

waldisol-ede b.v. faWaldisol Hoefweg 18

6717LS Ede Telefoon: 0318-639949

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 51

De man die de wereld wilde veranderenTijdens de klimaatonderhandelingen in Parijs zijn in Wageningen een tentoonstelling en een film te zien over kunstenaar Peter Westerveld, die beweert dat hij de oplossing heeft voor het klimaatprobleem. Zijn ideeën zijn controversieel, maar met de ‘Hydrologische Corridor’ (een 20.000 km² omvattend project in een verwoestijnde regio in Oost-Kenia wil hij bewijzen dat zijn aanpak werkt.

Door Jan Boer

WAGENINGEN - Peter overleed in 2014. Naga (nagafounda-tion.org) zet zijn werk voort samen met de Wageningen Universiteit. ‘De man die de wereld wilde veranderen’ is een film over kunstenaar en visionair Peter Westerveld. In de jaren ‘90 was hij in Afrika getuige van de opruk-kende woestijn. Als kunste-naar werpt hij zich hierna

op zijn ‘landart’, het schep-pen van oplossingen voor de voortschrijdende erosie en verwoestijning van het landschap. In de film werkt Westerveld aan zijn opus magnum, de ‘Hydrologische Corridor’ in Kenia. Met het grootschalig contour-tren-chen (met bulldozers graven

van geulen op hoogtelijnen) op strategisch gekozen pro-jectlocaties wil hij de erosie stoppen en neerslag vast-leggen voor vergroening. Hiermee wil hij de natuur helpen om zich op eigen kracht weer te ontwikkelen. Mits duurzaam en op grote schaal uitgevoerd resulteert dit volgens hem in atmos-ferische koeling, een meer gelijkmatige distributie van neerslag en het herstel van het ecosysteem.

In Kenia wordt met grote interesse naar Peter’s ideeën geluisterd. Zijn aanpak en technieken zijn in het Wes-ten omstreden. Als reactie op de afwijzingen werpt Pe-ter zich het laatste half jaar van zijn leven op het ver-

vaardigen van kunstwerk ‘De Hydrolische Corridor’. Dit is een 25 meter lange mobiele installatie die zijn denkbeelden over de ket-tingreactie van energie en water driedimensionaal tot uitdrukking brengt. Hier-mee denkt hij zijn critici te kunnen overtuigen. De film volgt Peter Westerveld vanaf 2012 met de simpele vraag of het hem gaat lukken. Hierbij scheert hij menigmaal langs de smalle scheidslijn tussen gek en geniaal. De mobiele

installatie is samengesteld uit 22 panelen, met Google Earth projecties over de pro-jectlocaties, met foto’s van de problemen en gedetailleerde tekeningen over watersy-stemen in lucht, bodem en vegetatie. De panelen han-gen aan bamboestokken, omwonden met koperdraad. Het minste zuchtje wind doet panelen en bamboe be-wegen, verbeeldend het ef-fect van mensen verstorende invloed op natuur en land-schap. De documentaire

over Peter Westerveld draait in Movie W op 9 en 11 de-cember vanaf 19.30 uur. Op dinsdag 15 december begint in Impulse op de campus de documentaire om 10.30 uur. Daarna is er vanaf 12.30 uur gelegenheid voor discus-sie onder leiding van Eddy Moors (prof. Water & Cli-mate, VU en Hoofd CALM team, Alterra). De mobiele installatie ‘Hydrologic Cor-ridor’ van Peter Westerveld hangt tot 16 december ook in Impulse.

Peter Westerveld met de Hydrologische Corridor. Foto: Mariëtte Faber

De Film over Peter WestervelD Draait in Filmhuis movie W en in imPulse

Leukste nieuwbouwwijk van WageningenWAGENINGEN - Het lijkt nog maar zo kort geleden dat er in Wageningen plannen werden geopperd voor een grote groene nieuwbouw-wijk. Maar vandaag de dag staat er al een prachtige wijk helemaal op natuurlijke wijze ingepast in Wagenin-gen. Slootje springen en kikkervisjes vangen tijdens lange wandelingen. De ver-anderingen van de seizoe-nen ervaren en bijzondere weidevogels en klein wild spotten. Wonen in Nieuw Kortenoord is buiten wo-nen, buiten spelen en buiten zijn.

Een gemêleerde wijk, een heerlijk thuis voor iedereen, onder de noemer; Mozaïek-park! Naast betaalbare een-gezinswoningen en 2 onder 1 kapwoningen vind je hier ook prachtige vrijstaande villa’s met zicht op de Greb-beberg. Een heel gevarieerd aanbod dus.

De allerlaatste woningen van het eerste deelplan Mo-zaïekpark gaan op 10 de-cember in verkoop. Er gaan in deze laatste fase van dit deelplan ook woningen in verkoop die nog niet eerder aan bod zijn geweest. Prach-tige witte vrijstaande vil-la’s en witte twee onder één kapwoningen.

Kijk voor meer informatie op www.nieuwkortenoord.nl.

Page 52: Stad Wageningen week50

De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 9 december t/m dinsdag 15 december 2015

Zet-en

drukfouten

voorbe

houd

en.

DeTelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

HEREN 365BOXERSHORTdiverse kleuren95% katoen/ 5% elastaan160 gsmmaten S-XL

LEDERENHANDSCHOENEN100% lederdiverse variantenmaten S-XXL

KERSTHANGERdiverse varianten

DAMASTTAFELKLEEDdiverse varianten140x240 cm

servettenset/41.95

MELKCHOCOLADEKERSTBOOMHANGERS200 gram

VESPAGIFTSETdiverse varianten

KERSTBORDMETTHEELICHTHOUDERShout/glasØ 26 cm

CAPETOWNBADLAKENdiverse kleuren100% katoen

gastendoek30x50 cm0.49

695

439

399KERSTBOOMMETAALmet decoratieca. 26x45 cm

DAMESPORTEMONNEEdiverse varianten100% PU

TEPPAN YAKIGRILLPLAATmet anti-aanbaklaag1.800 Watt78x26 cm

399

299

189

369

179 349 069

139

279

LEDKERSTVERLICHTINGvoor binnen en buitenwarm wit100 lamps

240 lamps 7.95

KERSTMETAALFOLIE

AXEAFTERSHAVEdiverse geuren100 ml

GESCHENKARTIKELENluxe geschenkverpakkingset/8, geschenktas 3D glitter32x26x10 cm of kerstlint4x500 cm/6x300 cm

OUTDOORVERLENGSNOERgeschikt voor langdurigbuitengebruikmax. 3.500 Watt3x 1.5 mm2

DAMESSTRINGkant: diverse kleuren90% polyester/10% elastaanmaten S-XL

hipster 1.49

DURACELLBATTERIJENpenlite (AA) ofmini penlite (AAA)verkrijgbaar bij de kassa

MEISJES/DAMESPANTOFFELS100% polyesterTPR zooldiverse kleurenmaten 31-42

HERTENHOOFDHANGENDpolyresingroot formaatca. 49 cm

rendierhoofdporseleinca. 10 cm0.69

ABSOLUCHICZOUT-/PEPERMOLENelektrischmet keramisch maalwerkgeschikt voor peper/zoutwerkt op 6 AAA batterijen(niet inbegrepen)

DOVEDOUCHECREMEdiverse varianten

KERSTJURK/SETJEjurk: maten S-XL ofsetje: 3-deligmuts, BH en slipmaten S-L

ABSOLU CHICAMUSESETnatuurlijk leisteen17-delig

DREFTAFWASMIDDEL

1895

299

179299

795

1195

100%KATOEN

10 LEDLAMPJES 70X140CM XLFORMAAT 1 LITER

METLED-LICHT

500ML

2-PACK20METER

3METER

12-PACK

049

1695

UITZOEKEN

149229

299

OP=OP

399

069

SAUZENSERVEERSETporselein metserveerplank1.89

GOURMETBORDporselein26x20x2 cm1.89

VAN GILSGIFTSETdiverse varianten8.95

WEEKACTIE!WEEKACTIE!

Page 53: Stad Wageningen week50

De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 9 december t/m dinsdag 15 december 2015

Zet-en

drukfouten

voorbe

houd

en.

DeTelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

HEREN 365BOXERSHORTdiverse kleuren95% katoen/ 5% elastaan160 gsmmaten S-XL

LEDERENHANDSCHOENEN100% lederdiverse variantenmaten S-XXL

KERSTHANGERdiverse varianten

DAMASTTAFELKLEEDdiverse varianten140x240 cm

servettenset/41.95

MELKCHOCOLADEKERSTBOOMHANGERS200 gram

VESPAGIFTSETdiverse varianten

KERSTBORDMETTHEELICHTHOUDERShout/glasØ 26 cm

CAPETOWNBADLAKENdiverse kleuren100% katoen

gastendoek30x50 cm0.49

695

439

399KERSTBOOMMETAALmet decoratieca. 26x45 cm

DAMESPORTEMONNEEdiverse varianten100% PU

TEPPAN YAKIGRILLPLAATmet anti-aanbaklaag1.800 Watt78x26 cm

399

299

189

369

179 349 069

139

279

LEDKERSTVERLICHTINGvoor binnen en buitenwarm wit100 lamps

240 lamps 7.95

KERSTMETAALFOLIE

AXEAFTERSHAVEdiverse geuren100 ml

GESCHENKARTIKELENluxe geschenkverpakkingset/8, geschenktas 3D glitter32x26x10 cm of kerstlint4x500 cm/6x300 cm

OUTDOORVERLENGSNOERgeschikt voor langdurigbuitengebruikmax. 3.500 Watt3x 1.5 mm2

DAMESSTRINGkant: diverse kleuren90% polyester/10% elastaanmaten S-XL

hipster 1.49

DURACELLBATTERIJENpenlite (AA) ofmini penlite (AAA)verkrijgbaar bij de kassa

MEISJES/DAMESPANTOFFELS100% polyesterTPR zooldiverse kleurenmaten 31-42

HERTENHOOFDHANGENDpolyresingroot formaatca. 49 cm

rendierhoofdporseleinca. 10 cm0.69

ABSOLUCHICZOUT-/PEPERMOLENelektrischmet keramisch maalwerkgeschikt voor peper/zoutwerkt op 6 AAA batterijen(niet inbegrepen)

DOVEDOUCHECREMEdiverse varianten

KERSTJURK/SETJEjurk: maten S-XL ofsetje: 3-deligmuts, BH en slipmaten S-L

ABSOLU CHICAMUSESETnatuurlijk leisteen17-delig

DREFTAFWASMIDDEL

1895

299

179299

795

1195

100%KATOEN

10 LEDLAMPJES 70X140CM XLFORMAAT 1 LITER

METLED-LICHT

500ML

2-PACK20METER

3METER

12-PACK

049

1695

UITZOEKEN

149229

299

OP=OP

399

069

SAUZENSERVEERSETporselein metserveerplank1.89

GOURMETBORDporselein26x20x2 cm1.89

VAN GILSGIFTSETdiverse varianten8.95

WEEKACTIE!WEEKACTIE!

Page 54: Stad Wageningen week50

OPGESTELDIN ONZE

SHOWROOM

INCLUSIEF INBOUWAPPARATUUR!

van 11.500,-nu voor slechts

Frankeneng 17e EdeT. 0318-642453www.axikeukens.nl

5100,-AL MEER DAN 20 JAARDÉ LEVERANCIER VANKEUKENS ENINBOUWAPPARATUUR!

...de nieuwe modellenvan 2016 komen eraan!

OPRUIMPRIJSSHOWROOMMODEL

HOEKKEUKENPRIMO MAGNOLIARuime hoekkeuken metkorflades en hoge bovenkasten,325x245 cm.

Inclusief Etna blokschouw,Etna koelkast, Etna vaatwasser,Etna combi-magnetron enEtna kookplaat, granietenwerkblad met waterkering,granieten spoelbak, granietenspatrand en achterwand.

5 jaar volledige garantie opalle apparatuur!

...NAAST BOVENSTAANDE HEBBEN WE NOG EEN AANTAL SHOWROOMKEUKENSDIE PLAATS MOGEN MAKEN! WEES ER NU BIJ, WANT OP=OP... WEG=PECH...

START

VERKOOP

10DE

CEEN ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN VERKOOP

Wonen in WageningenStart verkoop laatste woningen Mozaïekpark Nieuw Kortenoord

START VERKOOPDonderdag 10 decemberInloop tussen 18.00 en 20.00 uur

Gerrit Zegelaarstraat 1, Wageningen

Voormalig informatiecentrum (“het gebouw

achter de vaas”)

Koopsom vanaf € 267.500,- v.o.n.Nieuw woningaanbod, o.a. statigewitte vrijstaande villa’sHerenhuizen, hoekvilla’s,2 onder 1 kapwoningen envrijstaande woningen

nieuwkortenoord.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 54

Page 55: Stad Wageningen week50

10% korting op uwzorgpremie 2016De Univé Thuiszorgpolis is een bijzondere polis met extra voordelen.Via Icare profiteert u van 10% korting op de Univé Zorg Vrij polis of deUnivé Zorg Geregeld polis en de aanvullende Collectieve Univé ExtraZorg polis Goed, Beter of Best.De voordelen op een rij:• Fysiotherapie tot maximaal € 1.000 vergoed*• Uw verzekeringszaken online regelen via Mijn Univé Zorg• 10% korting op zowel uw collectieve basis- als collectieve

aanvullende verzekering• Deskundige adviseurs in 150 kantoren• Premies Zorg Vrij en Geregeld polis zijn niet verhoogd*Via uw aanvullende Collectieve Univé Extra Zorg polis Goed, Beter of Best.

unive.nl/icare

Kostenlidmaatschap

tot € 25vergoed*

ERVAREN COMMERCIEEL MEDEWERKER / SECRETARESSE MAKELAARDIJVersterking van het team bij Barten Tiemessen NVM Makelaars (Fulltime / 40 uur)

Ter versterking van ons team, zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Het kantoor van Barten Tiemessen NVM Makelaars is een gerenommeerd makelaarskantoor en bestaat uit 2 NVM makelaars en 3 binnendienst medewerkers die zich in een prettige werksfeer op diverse vlakken inzetten voor professioneel en vakkundig advies aan onze opdrachtgevers. Behalve bij aan- en verkoop van woningen, zijn wij ook actief op het gebied van o.a. bedrijfsonroerend goed, nieuwbouwprojecten en diverse advisering op de onroerend goedmarkt. Presentatie, deskundig- en klantgerichtheid, dat is waar we goed in zijn.

Generaal Foulkesweg 9 te Wageningen, telefoon 0317 422 600e-mail [email protected] internet www.barten-tiemessen.nl

Profiel- Onze voorkeur gaat uit naar een medewerker die ervaring heeft met het programma Realworks (software voor makelaarskantoren);- Verder goed overweg kunnen met programma’s Word, Excel en social media;- Een goede vooropleiding (minimaal MBO 4)- Leeftijd vanaf 21 jaar- Commerciële instelling en denken in het belang van onze relaties;- Werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren, maar ook goed kunnen samenwerken in teamverband;- Stressbestending zijn en om kunnen gaan met werkdruk;- Ook tijdens grote drukte goed overzicht houden en prioriteiten kunnen stellen;- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, goede beheersing van de Engelse taal.

Werkzaamheden- Het aanspreekpunt zijn voor klanten;- Maken van o.a. koopaktes, taxatierapporten en huurovereenkomsten woning- en bedrijfsmakelaardij en verkoopbrochures;- Het contact onderhouden met o.a. (potentiële) kopers, verkopers, notariskantoren, financiële instellingen en projectontwikkelaars;- Het verwerken van binnenkomende en uitgaande correspondentie;- Zorgen voor een goed verloop van alle voorkomende werkzaamheden in de binnendienst, waarbij duidelijk prioriteiten gesteld worden

Solliciteren?Herken je je in het bovengenoemd profiel en heb je interesse in deze dynamische functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae en pasfoto voor 20 december 2015 naar [email protected] (ter attentie van De heer M.J.M. Tiemessen). Voor vragen over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met ons kantoor (0317) 422 600.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 55

Ingezonden brIef

Bij al het gedoe over de be-reikbaarheid van Wage-ningen moeten we ons re-aliseren dat de problemen daarover zijn ontstaan door-dat de universiteit zonder veel overleg besloot de bin-nenstad te verlaten en haar gebouwen te concentreren op een ‘campus’ buiten de stad. De gemeente werd voor dat voldongen feit geplaatst.

Dat er vervolgens een be-reikbaarheidsprobleem zou ontstaan, had iedereen kun-nen bedenken. En nu dat is gebeurd, moet de gemeente het oplossen. De universiteit zelf draagt helemaal niks bij aan de oplossing van het probleem dat ze zelf heeft veroorzaakt. Integendeel, de universiteit bouwt voortdurend nieuwe imponeergebouwen op de

campus, met gigantische parkeerterreinen, en zou het liefst zien dat er een snelweg door het Binnenveld gelegd wordt - op kosten van de ge-meente natuurlijk. Het werkelijke probleem voor Wageningen is mis-schien wel: het autistische zonnekoning gedrag van de universiteit.

JanMars

benneKoM - De kunstenaar Willem Carstens van atelier de Kijker heeft een uniek penseel gemaakt voor op zijn auto. Deze is in de nacht

van 24 op 25 november door vandalen vernield. Ze zijn bruut met een mes te werk gegaan. Willen diegene die iets van dit voorval meege-

kregen hebben contact op-nemen met atelier de Kijker, tel. 0318-302977 of via e-mail [email protected].

Kunstwerk vernield

bereikbaarheid Wageningen

Page 56: Stad Wageningen week50

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,5 L/100km (28,6 km/L); CO2 79 - 82 gr/km.

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld is de Auris Touris Sports Hybrid Lease vanaf € 28.250,- met Exclusivo velgen t.w.v. € 895,-. Wijzigingen voorbehouden.

De Auris Hybrid Lease. Een plaatje natuurlijk. Maar hoe moeilijk dat ook is, we moeten het nu even zakelijk houden. Deze Auris Hybrid valt nog tot 1 januari in de 14% bijtellingscategorie. Daarmee least u hem al vanaf € 132,- netto bijtelling permaand. Als u er dus snel bij bent, profiteert u de komende 5 jaar nog vandeze lage bijtelling. Tel daar de standaard automaat, het panoramisch dak, het navigatiesysteem en de parkeerhulpcamera bij op en er is eigenlijk geen reden meer om niet snel even langs te komenin onze showroom of te kijken op toyota.nl. U bent van harte welkom.

De nieuwe Auris Hybrid Lease

Ok, nu even zakelijkTot 1 januari nog met 14% bijtelling

Van GentEde, Copernicuslaan 7-9, 0318-697855

Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767www.gebrvangent.nl

Page 57: Stad Wageningen week50

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties.De Mitsubishi Outlander PHEV wordt geleverd met 5 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, [email protected]. Wijzigingen voorbehouden.

Automobielbedrijf G. Braber B.V.Dwarsweg 20 • Ede • T: 0318 - 61 60 47 • www.autobraber.nl

DE NIEUWEGENERATIE OUTLANDER PHEV ALLEEN IN 2015 NOG MET 7% BIJTELLING

• Elektrisch rijden met een unieke meerwaarde• S-AWC technologie voor optimale controle• Vanaf € 103 netto bijtelling per maand• Ruim en comfortabel• 5 sterren EURO NCAP

Brandstofverbruik: 1,8 l/100kmCO2-uitstoot: 42 g/km A

€ 41.990 VANAF 5 jaar garantie

Exclusief bijkomende kosten à € 1.463,70

Profiteer t/m 31 december van van 7% bijtelling.Diverse uitvoeringen op voorraad.

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 57

Mussé nu ook scooterrecycling

RENKUM - Als de familie Mussé door de jaren heen snel met de handen in het haar had gezeten, dan was het 72-jarig bestaan van hun auto recyclingbedrijf nooit gehaald. Momenteel is er in die branche volgens Jan Mussé geen apennoot te ver-dienen en daarom slaat hij zijn vleugels uit. Samen met zijn vader Huub, die Mussé autorecycling aan het einde van de maand officieel aan zijn zoon over-draagt, heeft Jan bij de pro-vincie de aanvraag lopen om ook een scooterrecycling

bedrijf op te starten.Jan Mussé (48) is dan de eerste in de provincie Gel-derland die dan ook twee-wielers, motoren, elektri-sche fietsen en scooters, mag recycling. De aanvraag voor de vergunning ligt nog bij de provincie, zegt Jan Mussé. “Maar je weet het nooit met die ambtenaren, hoe snel ze werken. Het is geen nieuw bedrijf maar een aanvulling op de huidige autorecycling.” Vader Huub Mussé (67) steunt het ver-haal van zijn zoon en neemt aan het einde van de maand

afscheid van het bedrijf dat opgericht werd in 1943 door wijlen Jan Mussé. Toen wer-den voornamelijk jeeps met fietsenbanden versleept. Huub Mussé zat op zeven-jarige leeftijd al achter het stuur. Jan Mussé wil zo snel mogelijk starten met zijn scooterrecycling en is aan-gesloten bij de SRN (Scooter Recycling Nederland). “’Ge-motoriseerde tweewielers’ worden bij ons gratis aange-leverd. De eigenaar ontvangt een vrijwaringsbewijs. Het voertuig wordt dan gerecy-cled.”

Jan en vader Huub Mussé genieten van legendarische motoren. Foto: gertbudding.nl

BreicaféWAGENINGEN - Haak groen garen om gordijnringen tot een kerstboom: dinsdag 15 december van 20.00 tot 22.00 uur bij De Vlaamsche Reus (Hoogstraat 21) of woensdag 16 december van 14.00 tot 16.00uur bij Villa Bloem (Kapelstraat 2a).

Kerststukjes makenRENKUM - Woensdag 16 december kunnen kin-deren van alle leeftijden hun eigen kerststukje ma-ken in Informatiecentrum Renkums Beekdal aan de Nieuwe Keijenbergseweg 170 in Renkum. Eerst maak je een mooi doosje of potje versiert met goudkleu-rig papier en leuke kleu-rige knipsels. Hierin komt ‘oase’ in. Daar kun je dan het groen in steken en ui-teraard komt er een mooie rode kaars in het midden te staan. Het resultaat mag natuurlijk mee naar huis genomen worden. Er zijn doosjes en potjes aanwezig, maar het is misschien nog veel leuker als je zelf een doosje meeneemt of een (stenen) bloempotje, dat je nog over hebt. Andere materialen zijn aanwezig, maar wil je iets meenemen uit je eigen tuin, dan kan dat natuurlijk ook!De aanvang is om 14:00 uur. Deelname kost 4 euro per kind (inclusief materi-

aal en één consumptie). Je krijgt 50% korting met de Gelrepas. Opgave is niet nodig.Kijk voor meer infor-matie op www.renkums-beekdal.nl.

Bos- en ValleicrossWAGENINGEN - Op zaterdag 12 december starten om 10.00 uur de eerste deel-nemers aan de Bos- en Val-leicross (BVC). Deze BVC omvat een reeks van vier wedstrijden, telkens op een andere plek in de Gel-derse Vallei: Veenendaal, Rhenen, Bennekom en Wa-geningen.De BVC van 12 december wordt georganiseerd door de Wageningse atletiek-verenigingen Pallas’67 en Tartlétos. Die zorgen gezamenlijk voor het uit-zetten van het parcours, de wedstrijdleiding, de elektronica en de koek en zopie. Deelname aan de BVC staat open voor lopers van 6 tot 80 jaar. Zij lopen een van drie uitgezette tra-jecten door het bos op de Wageningse Berg achter de Scheidingslaan. Op de website vindt men het pro-gramma. Deelnemers hebben zich al ingeschreven, na-inschrij-ving is mogelijk met het formulier op de website. Informatie en inschrijffor-mulier: www.pallas67.nl of www.bvccircuit.nl/bvc/wageningen

KORT NIEUWSWerkWiel denkt positiefWAGENINGEN - De kracht van positief denken is groot. Mentale kracht komt goed van pas als je sterk wilt blij-ven in het vinden van een baan. Vorige week bundelden be-trokken ondernemer Ivo Bieleveldt en enthousiaste psychologe Rosalinde van Kralingen hun kennis en gaven bij WerkWiel Wage-ningen een oppeppende workshop over De kracht van positief denken: de mindset, de invloed van aandacht, emoties, de rol van het (onder)bewustzijn en het gunstig beïnvloeden van omstandigheden. Want je hebt veel meer invloed dan je denkt!

WerkWiel Wageningen wordt gerund door een groepje enthousiaste vrij-willigers die niet stilzit-ten en zich inzetten voor werkzoekenden, hen willen motiveren en ondersteunen in de zoektocht naar werk, een eigen bedrijf of persoon-lijke ontwikkeling. Elke dinsdagochtend worden er interessante workshops ge-organiseerd of inspirerende netwerkbijeenkomsten. Deze vinden plaats van 9.30 tot 11.30 uur in de kantine van Sporthal de Vlinder aan de Hollandseweg 7. Deelna-me is gratis. Voor meer informatie zie het programma op www.werk-wiel.wordpress.com of voor vragen stuur een e-mail naar [email protected].

Page 58: Stad Wageningen week50

Dwarsweg 20 T (0318) 616 047 E in[email protected] BJ Ede F (0318) 650 219 I www.autobraber.nl

*Vra

ag n

aar

de v

oorw

aard

en.

Excl

. met

allic

lak.

Alle

en v

oorr

aad

mod

elle

n.

Profiteer nu nog vanhet BPM voordeel ende inruilpremie!

Prijs Picanto 1.0, 5 drs, Comfortline 2015 13.151,- *Inruilpremie 1.500,-

Rijklaarprijs 11.651,-

Prijs Picanto 1.0, 5 drs, Comfortline 2015 13.151,- *BPM verhoging per 01-01-2016 900,-

Rijklaarprijs 14.051,-

Prijs Picanto 1.0, 5 drs, Comfortline 13.151,- *Inruilpremie 1.500,-

Rijklaarprijs 11.651,-

Prijs Picanto 1.0, 5 drs, Comfortline 2015 13.151,- *BPM verhoging per 01-01-2016 900,-

Rijklaarprijs 14.051,-

Uw voordeel:

2.400,-Prijs Picanto 1.0, 5 drs, Comfortline

01-01-2016

Prijs Picanto 1.0, 5 drs, Comfortline 2015

Uitrusting Comfortline• Airconditioning• Radio/CD met USB• Stoelhoogte verstelbaar• 4x Elektrische bedienbare ramen• Centrale vergrendeling met afst. bed.• Elektrische spiegelverstelling

Extra uitrusting ColorlineMeerprijs 1.500,-

• Climate control• Blue tooth• Licht metalen velgen• Armsteun• Cruise control• LED verlichting voor en achter

Op alle KIA modellen:7 JAARfabrieksgarantie!

*Vra

ag n

aar

de v

oorw

aard

en.

Excl

. met

allic

lak.

Alle

en v

oorr

aad

mod

elle

n.

LED verlichting voor en achter Wees ersnel bij want op is echtop!

Profiteer nu en rij in 2016 voor de prijs van 2015!

KIA Picanto, ColorlineKIA Picanto, Colorline

FINANCIERING?

0%RENTE24 maanden,

max. 6.000,-*

Let op! Geld lenen kost geld.

Page 59: Stad Wageningen week50

VOORDEEL€1.500,-!

Gem. brandstofverbruik: 4,7 l/100 km (1 op 21,3). CO2: 110 g/km. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nlPrijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. De actie geld op voorraad-auto’s, zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruikhangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

FIAT PANDA TWINAIR 60 PK (44 KW)EDIZIONE COOLInclusief o.a. airconditioning, audiosysteem, 5 deuren,centrale vergrendeling en stuurbekrachtiging.

VAN €11.495,-

NU VOOR €9.995,-

,-!

-

www.bochaneinactie.nl/fiatALMERE - ARNHEM - BOXMEER - EDE - LELYSTAD - NIJMEGEN

Win een iPad mini 2t.w.v. € 299,-

Win een iPad mini 2t.w.v. Films bekijk je op het Retina display in een resolutie die viermaal groter is dan die van de iPad mini 1.

Zo doet u mee! Los de woordzoeker op. Zoek de gegeven woorden op

in het veld met letters en streep ze door. De overgebleven letters vormen de

oplossing. U kunt deze op de volgende manieren doorgeven: spreek uw oplos-

sing in door het volgende nummer te bellen: 0909-5010190 (€ 0,60 per

gesprek) of door middel van een sms-bericht: WEEKA[spatie]oplossing naar

3553 (€ 0,60 per ontvangen bericht). Tarieven zijn excl. de gebruikelijke

kosten. De sluitingsdatum is 14 december 2015.

PRIJSWOORDZOEKER SUDOKU

PUZZEL

& WIN

De prijswinnaars staan op www.puzzelsite.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

ALIBI INZAKE RIJWIEL VERWIJTALWAAR KANAAL SLAAF VRIENDERNST KLUNEN SPUWENHAVEN KRUIS VENTENINEENS NIVEAU VEREN

E I W U H N V A I I N N L

K A N A A L E E L B E E F

A R V E N T E N R W I A T

Z E U V E R E N U W A L E

N V R I E N D P IJ L IJ A A

I E R N S T S R S R K T R

oplossing:SandersPuz ze l boeken

19 5 7 3

4 9 18 3 6

5 6 77 2 5

6 2 74 3 5 9

5

Win een geweldig

kerstpakket met vijf cd’s

Ga snel naar de Klik&Winop de site van je lokale krant

15 x5 CD’S

Antislipcursus nu met50 procent kortingDit is uw kans. Een vet gave antislipcursus. Nu voor half geld. Wilt u een veilige en betere chauffeur worden? Wat doet u bij een slippar-tij? Om dit te leren heeft dé Weekkrant speciaal voor alle lezers met een rijbewijs een interessante actie: Een spectaculaireantislipcursus in een BMW op het mooiste rijvaardigheidscentrum van Nederland; het Safety Expe-rience Center in Rosmalen (bij Den Bosch).Normaal is het tarief 129 euro per persoon. Voor le-zers van deze krant geldt: 50% korting, twee voor de prijs van één! Deze prijs is inclusief auto en btw!

De cursus bestaat uit:• Korte theoriesessie• Algemene voertuigbeheer-

sing

• Rem- en uitwijkoefenin-gen

• Over- en onderstuurtrai-ning

• Noodstopoefening• IJsbaan• Gripcirkel• Y-oefeningU wordt begeleid door de beste instructeurs van Ne-derland. Ook leuk voor bedrijfsuitjes en perso-neelsfeesten of zakelijke meetings.Ganaardespecialeactieweb-site: www.sec-rosmalen.nl/weekkrant en sla uw slag.U kunt op deze website een overzicht vinden van de data die beschikbaar zijn, u kunt ook kiezen voor een voucher/cadeaubon (datum nader te bepalen).Voor meer informatie, bel met nummer 0900-5060000 (30 cpm) of kijk op www.sec-rosmalen.nl/weekkrant

SAFETY EXPERIENCE CENTER

Klik&Win

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 59

Kerstconcert Punt Uit WAGENINGEN - Op een aan-gename manier tijdens de kerstinkopen tot rust komen op de tribune van de bblthk en met prachtig liederen nóg meer in de kerstsfeer komen. Dat kan op zaterdag 19 december van 16.00 tot 17.00 uur met een optreden van Punt Uit. Punt Uit staat onder leiding van Herman Groenestein en bestaat in-middels ruim 25 jaar. In vol-le bezetting bestaat het koor uit 24 leden in vier stem-groepen. Op de zaterdag voor Kerst zal een deel van het koor in de bblthk kerst-liederen ten gehore brengen. Het kerstrepertoire bestaat uit Engelse Carolls, Franse traditionele liederen en Ne-derlandstalige bekende en minder bekende kerstliede-ren. Alles wordt a capella gezongen. De toegang is gra-tis. Kijk voor meer informa-tie op www.puntuit.org.

Kerstbroden-actieBENNEKOM - Dit jaar wor-den er bij DVO topkwaliteit kerstbroden verkocht, met als doel de clubkas te ver-sterken voor het komende jubileumjaar, waarin de korfbalvereniging zeventig jaar bestaat. Alle leden gaan aan de slag om in hun eigen omgeving zoveel mogelijk kerstbroden te verkopen aan familie, opa’s en oma’s,

bedrijven, aan relaties als kerstpakket, enzovoort.De kerstbroden worden ge-bakken bij de plaatselijke bakker Ten Veen, dus met de smaak van de broden zit het wel goed ! Ook de Ben-nekomse bevolking kan na-tuurlijk deze heerlijke bro-den bestellen en gelijk de korfbalvereniging steunen. Bestel uw brood of broden via e-mail: [email protected], o.v.v. uw naam en tele-foonnummer.De broden worden gele-verd in twee formaten: 400 gram zonder amandelspijs (6,50 euro) of 800 gram met amandelspijs (10 euro) en kunnen tussen 18 en 22 de-cember worden afgehaald en betaald in het clubhuis van DVO aan de Achter-straat. Grote hoeveelheden kunnen in overleg eventu-eel worden afgeleverd.

Bijzondere expositie WAGENINGEN - Van 10 tot en met 12 december exposeren de Camera Club Wagenin-gen en kunstenaars van ‘s Heeren Loo met prachtige foto’s en schilderijen in de bblthk aan de Stations-straat. In deze expositie wordt ‘Samen Wageningen’ in beeld gebracht. De fees-telijke opening vindt plaats op donderdag 10 december om 16.15 uur. De afgelopen maanden bracht de Camera Club Wa-geningse gezelschappen in

beeld. De rechtstreekse aan-leiding daarvoor was het project Samen Wageningen: een participatietraject waar-bij het sociale beleid van de gemeente Wageningen voor en door de stad wordt ge-maakt. Het verzoek aan de Camera Club was om de kracht van Wageningen in beeld te bren-gen. Aan de kunstenaars van ‘s Heeren Loo atelier in de Buurtse Bocht is gevraagd om hun leef droom te schil-deren. De foto’s en schilde-rijen bleken zo prachtig en ontroerend dat het jammer was om daar niet iets meer mee te doen. Het gevolg is deze inspirerende tentoon-stelling waarin Wageningen in al z’n kleur te zien is.Om 16.15 uur wordt de tentoonstelling officieel en feestelijk geopend door de betrokken wethouders Lara de Brito en Michiel Uitde-haag. De foto’s en schilde-rijen worden tot en met 12 december in de bblthk ge-exposeerd. Daarna zijn ze te bewonderen in de etalage van ijssalon Cicuto.De expositie is een onder-deel van Samen Wagenin-gen, een traject om met de stad tot sociaal beleid te ko-men. Alle inwoners wordt gevraagd om mee te denken over elf thema’s binnen het sociaal beleid. Dit kan nog steeds.

Meer uitleg over Samen Wageningen is te vinden op www.samenwageningen.nl.

KOrt NIEuWs

Page 60: Stad Wageningen week50

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS!Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie inof kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Dag mannen ik ben eenleuke en goed uitziendevrouw van 48 jaar. Ik benop zoek naar een leuke engezellige man. Interesse?0906-10.10.162 Box:549392

Mijn naam is Karin. Ik beneen leuke en spontanevrouw. Ik ben op zoek naareen lieve man voor eenleuk contact. Laat wat vanje horen als je meer wiltweten en bel me. Groetjes.0906-10.10.162 Box:253456

Zachtaardige vrouw van 61jaar, zoekt een lieve, eerlij-ke en betrouwbare partner.Alleen serieuze reactiesgraag. Laat wat horen, bel.0906-10.10.162 Box:614930

Ik ben een lieve en gezel-lige vrouw van 62 jaar. Ikben op zoek naar een leukeman voor een serieuze re-latie. Jij ook? Bel me dan.0906-10.10.162 Box:511307

Ik ben Sabrina 48 jaar enuit Enschede. Ik zoek eenman die nu contact met mijwil. Ik hoop dat er iemandwil afspreken. Reageer je?0906-10.10.162 Box:585175

Mijn naam is Maaike. Ikben een leuke en spontanemeid van 28 jaar. Heb je in-teresse in mij? Reageer. X0906-10.10.162 Box:609473

Ik ben op zoek naar een lie-ve en betrouwbare man. Ikzie er leuk en goed uit. Wilje meer weten? Reageerdan op mijn boxnummer.0906-10.10.162 Box:487109

Hallo ik ben Joke 56 jaar.Ik zie er goed uit, hou vanmode. Ik zoek een aantrek-kelijke man die verzorgd is.Ben jij dat? Laat dan eenberichtje achter en bel me.0906-10.10.162 Box:889863

NIJMEGEN EN OMGE-VING. Hallo met Wilma. Ik

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

ContactWeduwnaar zkt contact met'n nette, sociale VROUW,slank/normaal postuur, lft.65-70+ Wageningen e.o. dieeerlijkheid & gezelligheidhoog in het vaandel heeftstaan om 'n serieuze vasterelatie op de rails te zetten.Een vrouw die herkendwordt door eenvoud, liefdeen respect. Ik (70+) heb eengrote moestuin, ben stijlvolen sportief gekleed. Houdtvan strand en zee. Bent u devrouw die zich aangetrokkenvoelt tot mijn profiel, aarzeldan niet en laat van je horen.Br. ond. nr. WM27960 viaPostbus 90, 5680 AA Best.

Afr. / Ned. man, 47jaar,1.85m, rustig, warm, zoekteen vrouw voor LAT-relatie.

06- 85517089

Mededelingen

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

JOHN Box: 3781Ik werk met de tarotkaarten ende zigeuner kaarten. Ik ben ervoor spiritueel advies en al uwlevensvragen! Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 3781

WILLEM Box: 8001Helderziend paragnost. Je magmij overal voor raadplegen. In-dien je dit wenst gebruik ik ookkaarten. Krijg antwoord en bel.

Bel 0909-1447 Box: 8001

www.astrotelefoon.nl

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

BesteSNUFFELMARKT

van Nederland

Zon. 13 DecemberGorinchem - Oost

Evenementenhal425 kramen! Gratis parkeren

vanaerlebv.nl

Mega Snuffelmarkt16 + 17 JANUARI

ArnhemGelredome0492-525483 / vanaerlebv.nl

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Te koop GEVRAAGD: Loop-,sloop-, schadeauto's en old-timers. Off. RDW-vrijwaring.

06 - 47 29 46 42.

Garage & StallingGaragebox met stroom tehuur in SCHERPENZEEL, 3x6m. tel. 06-29226128

Zakelijk &Financieel

Goud & Zilver

GOUDPRIJS HOOGT.k. gevraagd (oude) gouden

sieraden, gouden tientjes,Krugerranden e.a. gouden enzilv. munten, baartjes goud+ zilv., muntverzameling etc.

KEVELAM GARDEREN0577-461955 lid NVMH

!'$%'&"#"+-+2890/+$%) ). *)" !,! ',# "(-+)#&

%"!#%!$!'$%'&"#

"

+-+28+-/21?%%D% 9+ BD$#%"D%DD% <C#>) 77% "D :?=%

!'$%'&"#

"

+-+2890224D;;DC 4?<D ***

*+$3'&2!&2'& (.1+%&2#$"2 2+ 10 #1&! 2//. 4$(& )12,/),-

!#!"(* 8*!!*0.-* ,6,"

.*&8$#5*5 43 ) '*/.$-*77

$$$"'#'%"!&

+-+28-2--

6#: D(@CD'D<C#>)D%

&"#$%%!!'$%'&"#"

+-+28-2-3

4D;;DC :>?B@DCD%,

DC#@?B$AD +*0%18*52 BD(& +*0%18*52AD@D+*0%18*52 C?=!D +*0%18*52 @?D%DC +*0%18*52:DB5? +*0%18*52 @C7%B +*0%18*52 !#"!+*0%18*52;:77C;#' +*0%18*52'[email protected] +*0%18*52 %**8 +**8 +*0%18*57

AFB FB HHB8*0B,++.,EH:

-C- D0*H. @EH /0-,402H B88. "'"'

.E. 6++.*.0+) @EH /0-,402H B88. "'"'

2( #((9I!LJ75( 19;3G(< 3!5 L( (!%(< =3395&

.I+6 ;L;#>#L#L*** BC;?M;7:A

3! %/, 10$ 100#*1//. "41 (5)-

$&%&&,*+ 2& '&'&1+++2IF ;L;#>#L=#L=**'ID F,G.-I/ 4D0DGIE EII

(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+)3)!-3)!3)4!

BC;?M;7:A

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

>K>$?MMM'

"& #&!&()$ *&%'

BC;?M;7:A

BC;?M;7:A

*#",( &*-'%(+%#..(+ --! )($-C-.FE/B88."'"'

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 60

Huis & Tuin

VerwarmingKachelspecialist ENGELEN-BURG Hout- & Gaskachels.Nieuw en gebruikt, te Ede.

0318 - 43 77 90

Hobby & Sport

MuziekMidden Nederland PIANO'S.Stemmen, huren, kopen?Huurkoop v.a. € 25,- permaand. Tel. 0317-421696.

BoekenINKOOP - VERKOOP

Oude Bijbels, boeken enschilderijen. Restauratie -Inlijsten - Waardebepaling.Open elke Do.-Vr.-Za. v/a 10uNudepark 73, 6702 DZ Wage-ningen 0318 - 220315 of06-12191581 Zie internetsite:www.stichtingsbo.comStichting Beeldmerk / BijbelOndersteuning

Prive & ErotiekPrive & Erotiek

Prive Lijnen &SMS-diensten

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

de k

rach

t van

du

bb

el

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant. ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 61: Stad Wageningen week50

./%,"!2)*$0"&!-(D*FCC(B

:(WW(B

:((W)D(WW(B

O(XX(= ?=!5$ C(95=@7U(B 9"7!;%

-#-(1+'-(;>$; 59

UUUH1(TO!ZBHBW.)FB!L8)8 /=<= EJ&&?C

6( :)I *!4)+1

EYE#A+Y#Y @;>M59?A!)1 <II)*<<%3)1V,0<:4V1&&

.(=D@)(B ;?(WW(9Z(;C(9P9 :FF;Z(% 18R<M6VHHH %%%

@;>";59?EYE#I+[++

LEJ#E?GCK

EYE#A+[[E.4OV,03VNV.34/-VM

O(XX(=-!Z'>2)I E&&&&&&@;>&&59?

!8 & 3)+ BC-H;K;$7;&&&

.)J3)8>EG)1)8>J4)08)8> 161*<1L) 9) #)I)9<<I%)/0I* #):1&

!X ?=FF9Z( XWFF=%EYE#IEYE&EYE#IEYE&

@;>''59?

$!&% "!%$&#$!&%S((B C(B7 X(7Q(% EJ&&?CC8 ,' 3)+= D8 #)1) 9)!* <=*= I!L8&

&#&%"!$$&

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2( Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATING Hallo leuke mannen van Nederland, ik ben op zoek naar een spannend ge-sprek en jij? Ben jij in voor iets spannends? Bel me nu 0906-10.10.190 Box:750233

Hallo ik ben Naisha 23 jaar. Ik ben slank en ik zie er goed uit. Ik ben op zoek naar een spannende man voor een leuke date. Meer weten? Bel me dan snel. X 0906-10.10.190 Box:783580

Hey ik ben Esther. Ik ben een leuke, jonge en spon-tane vrouw. heb jij zin in een spannend gesprek? Bel me dan snel op! Kusjes 0906-10.10.190 Box:972230

Hoi heren ik ben Joyce een zwoele sexy dame die graag met een gespierde man wil vrijen. Ben je al opgewonden? Bel me snel 0906-10.10.190 Box:464209

Ik ben een 49 jarige ge-trouwde vrouw en woon in de buurt van Bergen op Zoom. Ik wil nu wel eens lekker verwend worden. Lijkt het je wat? Reageer nu 0906-10.10.190 Box:652480

Dag hete mannen, mijn naam is Eva en ik ben een volslanke diva. Op zoek naar een iemand die mij adoreert. Wil jij mij ver-wennen? Laat wat van je horen en bel me snel op. X 0906-10.10.190 Box:839527

Hoi met Jill ik ben een hete meid, ik heb zin in een hete date. Ik heb mijn laklinge-rie aan voor jou! Reageer je op mijn boxnummer? X 0906-10.10.190 Box:944631

Ik ben zo lekker heet. Ik wil jou nu bij me en je verwen-nen. Interesse? Bel me nu! 0906-10.10.190 Box:285492

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATINGMeester zoekt slaaf. Zeerstrenge en dominantemeester zoekt onderdaan.Jij slaaf belt mij nu en gaatmij geheel gehoorzamen...0906-10.10.156 Box:646964

Dag ik ben Olof en ik bener net achter dat ik bi ben.Ik wil contact met een manom heerlijk mee te vrijen.Interesse? Bel me nu snel.0906-10.10.156 Box:288885

ROB BI-MAN 51 JAAR.Hoi met Rob, lekker heet.Ik zoek een heet stel omeen sexcontact mee op tebouwen. Heb je interesse?Spreek dan wat in op mijnboxnummer en ik bel je. X0906-10.10.156 Box:137930

Hai mannen, ik ben Ben 40jaar. Ik ben voor alles in.Ik ben op zoek naar leukemannen voor spannendeavonturen. Bel me snel opals je interesse hebt. Kus.0906-10.10.156 Box:323327

JONGEN 42. Dag ik benAndre. Ik ben op zoek naareen leuke man voor eenlekker contact. Bel me nu.0906-10.10.156 Box:174353

Hoi mannen, ik ben Piet57 jaar 120 kilo en op zoeknaar oudere mannen metervaring. Ben jij dat? Danwil ik je graag ontmoeten.Laat wat van je horen als jeinteresse hebt en wie weetzien we elkaar snel! Bel nu0906-10.10.156 Box:275603

Hoi met Marcel, ben opzoek naar een jongen vanaf18 tot 21 jaar die in is voorspannende dingen. Ik benvoor alles in. Jij ook? Rea-geer dan nu op mijn box-nummer en ik bel je met-een terug. Hopelijk tot snel0906-10.10.156 Box:655750

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannenaan de lijn kies dan een 1in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Escort

MonicaEscort & StripteaseBel: 06 - 12 95 96 11

Ass. gevr. / 2012-10-01726

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 61

Kanonnen van Redichem schieten weer met scherpZe zaten voldaan maar uiterst triomfantelijk na het duel tegen VCA in de kleedkamer. De kanonnen van Redichem, Bart Bovendeur en Wouter van den Berg, schoten zaterdag met scherp en degradeerde de bezoekers tot figurant: 6-3.

Door Gert Budding

RENKUM - De zaterdag der-deklasser had duidelijk een overtuigende overwinning nodig na een aantal min-der florissante optredens. Het werd op het Wilhel-minasportpark een gala optreden wat resulteerde in een prachtig sinterklaas-geschenk. Wouter van den Berg kegelde twee keer raak, nadat Bart Bovendeur (32) de score met een gave hat-trick geopend had. Paul Dor-land maakte de zes vol.

De overwinning geeft Redi-chem niet alleen een stabiele positie op de ranglist, derde plaats, maar bovenal een morele injectie. Dat onder-schrijft Bart Bovendeur. “We blijven met deze eclatante zege op de derde plaats, Ad-

vendo en VRC hebben ook gewonnen. Het werd tijd dat we onze kwaliteiten weer eens etaleerde. Dat was ab-soluut nodig om aansluiting te houden met de top drie”, zegt de commercieel opera-tioneel manager uit Arnhem die het huidige seizoen elf keer heeft gescoord.

“Toch een gemiddelde van een doelpunt per wedstrijd. Zaterdag had ik er na 25 mi-nuten spelen al drie inlig-gen. Dat geeft een heerlijk gevoel.” Bart Bovendeur zwamt niet ‘dat je het voor het team doet’. “Daar denk je later aan, als spits heb je maar één doel: scoren. We hebben inderdaad een min-dere periode achter de rug. Dat was een combinatie van een aantal oorzaken, waar-bij de factor blessures een voorname rol speelde.

Hopelijk kunnen we deze vorm continueren en de eer-ste helft van de competitie voorbeeldig afsluiten”, zegt Bart Bovendeur die al aan beide knieën is geopereerd, maar wel honderdveertig heeft gescoord in competi-tieverband. “We weten wat we moeten doen de resteren-de wedstrijden. Redichem is een warme club, ben ik trots op.”

WVV Wageningen -AZ 2000 6-5 Wageningen heeft op eigen veld haar ware gezicht laten zien. De ploeg poetste de 0-4 achterstand weg en won met 6-5. Yancey Baars en Sonny Navest tekenden ieder voor een hattrick.

Eemdijk-Bennekom 2-0Persoonlijke fouten deden Bennekom de das om. On-danks enkele kansen in het

begin van de strijd, was het pal na de pauze bekeken voor het team van oefen-meester Bram Braam.

Spero-ONA’ 53 3-1Nadat de thuisclub 1-0 had gemaakt scoorde Sam Jacobs de gelijkmaker. Vervolgens werd het een bizarre wed-strijd met rood voor de Wa-geningers Rheza Banzadeh, Elia Palermo en nota bene de 76-jarige verzorger Frans

van Ernst. Daar was geen kruid meer tegen opgewas-sen. ONA’ verloor met 3-1.

OVC’ 85-RVW 3-0Het werd een zuur middagje voor de Renkumers in Oos-terbeek. RVW verloor met duidelijke cijfers. Thijs van Gestel en Kevin van den Borden velden het vonnis over het hulpeloze RVW.

Het scorend vermogen van Redichem. Vlnr: Bart Bovendeur, Paul Dorland en Wouter van den Berg.

Winst voor WAVVWAGENINGEN - WAVV moest zondag aantreden tegen Leones. In de 18e mi-nuut maakte verdediger Ewoud Bakker een overtre-ding in het strafschopgebied waarna de scheidsrechter bal op de stip legde. Dit bui-tenkansje werd genomen door spits Bram Kooyman, maar ook hier bevestigde Saro zijn vorm en hield de strafschop tegen. Jammer dat hij deze niet klemvast had, zodat in de rebound Kooyman alsnog nog scoren 0 -1.

Een herboren WAVV kwam in de tweede helft in het veld, er werd fel gevochten om iedere centimeter van het veld. LEONES moest te-rug en het sierde WAVV dat het zijn tegenstander vast zette op eigen helft. Armand Mannen bleek ook een gou-den greep te hebben op zijn wissels in de 76e minuut bracht hij Michel de Kinkel-der in voor Angelo Vlastuin. Bij de eerste beste aanval van hem in de 78e minuut scoorde hij (1-1). WAVV rook bloed en weer was het Mannen die een gouden wissel toepaste. De snelle Shentley Rover werd ingebracht voor de moe ge-streden Kevin van Woer-kom. Hij kreeg rond de middenstip en omspeelde de volledige achterhoede van LEONES, gaf een fraaie voorzet naar de geheel vrij-staande Wesley Mortier die beheerst inschoot (2-1).

de k

rach

t van

dub

bel

www.kleintjesmarkt.nl

Page 62: Stad Wageningen week50

Johan VinkDirecteurEde

Telefoonweg 1206713 AL Ede

T (0318) 651042F (0318) 650656

Jazeker de Column van Johan Vink

www.hypotheker.nl

VERDIENEN

Heeft u spaargeld op uw (bank-) rekening staan? Zo ja, hoeveel rente ontvangt

u daarover? Een vraag waarop het antwoord wel bekend is. Variërend van

“weinig” tot “niet veel”. En dat klopt natuurlijk. De rentevergoeding over

spaargeld is te verwaarlozen. Ik denk ook niet dat dit snel zal veranderen.

Wat mij opviel aan een ingezonden brief van een lezer in een landelijke krant

is dat ING bank heeft besloten om voor de enveloppen € 2,50 per 20 stuks

te gaan vragen. De betreffende lezer vond dit schandalig want over zijn

betaalrekening krijgt hij 0,0% rente. Tja, daar moest ik toch een beetje om

glimlachen. Ik ga het niet opnemen voor de ING maar we leven in een digitaal

tijdperk. Je mag na al die jaren toch wel verwachten of aannemen dat (bijna)

iedereen over een computer beschikt en digitaal betaalt. Ik kreeg weer even

het visioen van de geldautomaat uit de vorige eeuw. Nederland ging over

op geld pinnen en “uit de muur trekken”. Geld opnemen aan de balie bij de

bank verdween stap voor stap. Het kostte met name oudere mensen moeite

om hieraan te wennen, maar uiteindelijk is dat toch ook gewoon gelukt. Een

ander artikel trok ook mijn aandacht omdat ik er in mijn column al meerdere

malen aandacht aan heb besteed. Te veel (universitair) afgestudeerde jonge

mensen vinden geen baan. Ze solliciteren zich suf maar zonder veel succes.

Het zijn vaak en vooral studierichtingen waarin het werk sowieso niet voor

het oprapen ligt en als er al werk is, kunnen werkgevers de krenten uit de pap

vissen omdat het aanbod van werkzoekenden enorm is. Het is natuurlijk erg

jammer als je veel geld in een dure studie hebt gestoken, je bent afgestudeerd,

en je vindt geen baan. Maar waar ik al eerder op heb gewezen is dat scholen,

universiteiten en overheid goed moeten kijken naar deze problematiek.Waar

liggen de kansen en behoeftes in de maatschappij. Opleidingen die leiden tot

deWW zit niemand op te wachten. Zorg voor een passend aanbod van studies

en stem dat beter af op de samenleving. Zo vergroot je de kans op werk

wat “ons” allemaal veel geld bespaart.Want geld uitgeven en investeren in

doelloze en kostenverslindende projecten is natuurlijk zinloos.Wat mij betreft

mag dat in 2016 in de top 5 staan van de “bucketlist” van de regering. Zorg

voor werk en veiligheid, bouw (huur) huizen en doe iets substantieels aan de

vluchtelingenstroom.

Mail uw reactie naar: [email protected]

Maak het U gemakkelijk met dekerstdagen en oud en nieuw- Ambachtelijke zelfgemaakte salade's- Vleessalade- Zalmsalade- Pastasalade- inclusief stokbrood en kruidenbotervanaf €5,25 p.p.

- Heerlijke luxe koude hapjes €0,95 per stuk

Laat De Patio voor U en uw gezelschapeen heerlijk diner bij U thuis verzorgen.Tomatensoep met pesto en kipfilet ofcourgettesoep met basilicumRunderstoofpotje, hazenpeper, reepeperof hertensucade in heerlijke sauspeterselie rijst of romige aardappelgratinHaricotverts met katenspek of witlof metham en kaasDit is al mogelijk vanaf slechts €12,95 p.p.

Bij bestellingen vanaf€150,00 eengratis ijstaart voor 12 personen

Vraag naar de mogelijkheden 0317-425949 b.g.g. 0655392018Of kom langs op de mooie nieuwe locatie [ook voor al uw feestenen partijen]

De PatioVadaring 7

6702EAWageningenwww.depatio.nl

Vrijdag 11 & 18 december18.00 - 20.30 uurZaterdag 12 & 19 december14.00 - 16.00 uurZondag 13 & 20 december13.00 - 16.30 uurMaandag 21 t/mWoensdag 23 december14.00 - 16.00 uur

Wanneer?

Praxis Ede Lorentzstraat 1, EdePraxis Apeldoorn Kayersdijk 109, Apeldoorn

Apeldoorn - Ede

Maak je eigen kerstmet Praxis!

*Vraag naar de kosten in de winkel.

Doe mee met onze workshopsen maak je eigen kerstdecoratie:• Kandelaar• String-art boom• Gespoten kerstballen• String-art ster• Wandlamp I.D.

Binnenhuisarchitectuur

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 62

Page 63: Stad Wageningen week50

Deze week staat Alie Bos-Op den Kelder in de Estafette van Wageningen

In de ‘Estafette van Wageningen’ wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Door José Breekveldt

Naam: Alie Bos-Op den Kel-der.Geboren: Op 15 oktober 1937 in Hoogwoud, Noord-Holland.Woonplaats: Al 44 jaar in Wageningen. Het is hier heerlijk: alles dichtbij in een prachtige omgeving. Ik zou niet meer weg willen. Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Als bijna 58 jaar getrouwd met Cor. We heb-ben 8 kinderen, 14 kleinkin-deren en het eerste achter-kleinkind is op komst. Mijn kinderen zijn mijn rijkdom! Dieren: Af en toe heb ik het hondje van mijn dochter te logeren.Geloof/levensmotto: Rooms-katholiek. Mijn geloof geeft me veel kracht. Mijn man is zwaar ziek geweest. Gebed heeft ons door deze periode heen geholpen. Hobby’s: Wandelen en tui-nieren. Ik loop elke zaterdag 40 kilometer. In de zomer is de Vierdaagse vaste prik. Verder spaar ik koelkast-magneetjes uit allerlei lan-den. Die nemen de kinderen en kleinkinderen voor me mee. Opleiding: Ik kom uit een gezin met tien kinderen. Mijn broers konden stu-deren, maar voor ons als meisjes, zat dat er niet in. Ik was veel in de tuinderij van mijn ouders. Dat was hard werken. Als je thuis kwam van school, drie kilometer verderop, was er van alles te

doen. Stilzitten was er niet bij. Toch kijk ik terug op een hele mooie jeugd. Ik denk dat daar mijn liefde voor de natuur vandaan komt. Ik vind het heerlijk om in het binnenveld of de uiterwaar-den te wandelen. Er is elke keer wel iets nieuws te zien. Ik heb me ervoor sterk ge-maakt dat al mijn kinderen wel een opleiding konden volgen. Inmiddels hebben ze allemaal goede banen.Verder actief: Ik heb veel contact met de kinderen in de gezellige buurt waar ik woon. Ik ben altijd blij ze te zien. Ik ga rustig met hen de glijbaan af. Dat vinden ze prachtig. Met kerst maak ik kaarten voor ze en doe er dan een klein cadeautje bij. Ik vind het ook belangrijk om mensen, indien nodig, een helpende hand toe te steken. (Jeugd)idool: Nana Mous-kouri en Demis Roussos. Ik heb veel aan hun platen ge-had als het wel eens moeilijk was in het gezin. Die platen draai ik nog steeds. Stamcafé: De HEMA, daar

ga ik vaak met een vriendin heen.Favoriete club: De landelijke wandelclub WS ‘78 met 500 leden. We wandelen door het hele land. Daardoor kom je op plaatsen die je normaal niet bezoekt. Favoriete krant: De Gelder-lander, die hebben we al ja-ren.Favoriete CD/muziek: An-dré Rieu. Verder heb ik de radio altijd aan staan.Favoriete sport: Wandelen. Mijn man en ik hadden vroeger al wandelweken: rugzak op en lopen!Favoriete vakantieadres: Op vakantie zit er door de ziekte van mijn man niet in. Maar als je heel gelukkig bent met elkaar, dan is het ook goed. Ik ben blij dat hij er nog is. Ik geniet van wie en wat ik heb. Politieke voorkeur: SP, zij zijn erg betrokken op man-telzorgers. Goed in: Het werk in de tuinderij van mijn ouders heeft me veel geleerd. Straat-jes leggen, tuinen bijhouden en klussen in huis gaan me

goed af. Hekel aan: Hondenpoep op een plek waar het niet mag. Spijt van of over willen doen: Ik ben een blij en te-vreden mens. Er zijn zoveel mensen die mopperen. Je moet de mooie dingen wil-len zien. Dan zouden heel wat meer mensen positiever in het leven staan. Goede voornemens: Lekker genieten van mijn laatste ja-ren en mijn kleinkinderen gelukkig zien opgroeien.Dag in de huid kruipen van: Ik ben graag mezelf. Wat zou je ooit nog eens wil-len doen: Reizen! En dan op de mooiste plekken op aarde wandelen. Mooiste plekje in Wagenin-gen: De Serre. Daar komen we steevast uit, als we er op uit zijn geweest. Mijn man in de scootmobiel en ik er fietsend naast. Dat is ons plekkie!Estafettestokje gaat naar: Linda Croese, een buur-vrouw van een paar huizen verderop. Omdat: ze is een hele lieve vrouw en lekker gewoon.

AlieBos spaart koelkastmagneetjes. Foto: Johan Mulder

Je moet de mooie dingen in het leven willen zien

WAGENINGEN - Per 1 januari mag de G.J. van den Brink-school een nieuwe directeur verwelkomen: Alice Haak begint op die datum aan haar nieuwe functie. Alice Haak is op dit moment di-recteur van twee scholen in Veenendaal. Naast het regu-liere basisonderwijs heeft zij ervaring in het (voort-gezet) speciaal onderwijs. Haak komt oorspronkelijk uit Eelde-Paterswolde en is momenteel woonachtig in Asperen.

Het bestuur van de G.J. van den Brinkschool is zeer ver-heugd met de benoeming van Alice Haak als nieuwe directeur. Voorzitter Marco Arts: “We hebben een inten-sief selectietraject achter de rug. Als zelfstandige school met veel ambitie hadden we ook voor onze nieuwe directeur een stevig eisen-pakket. Alice heeft ons kun-

nen overtuigen dat zij kan voldoen aan onze verwach-tingen en heeft ervaring met de onderwerpen die binnen de school actueel zijn, zoals de introductie van IPC (In-ternational Primary Curri-culum); een internationaal gerichte methode om kinde-ren te leren leren. We kijken er, samen met de leerkrach-ten, zeer naar uit om vanaf het nieuwe jaar met haar te gaan samenwerken.” De G.J. van den Brinkschool is een algemene, onafhan-kelijke basisschool met 220 leerlingen. De school is op-gericht in 1921 door de Wa-geningse schoolvereniging en is gehuisvest in een his-torisch, sfeervol pand, nabij het centrum van Wagenin-gen. Ons onderwijs richt zich zowel op het bijbrengen van kennis en vaardigheden als op de stimulering van de sociale ontwikkeling. Sa-men met een klein aantal an-

dere Nederlandse scholen is de G.J. van den Brinkschool een ‘Weetschool voor tech-niek’. Leerlingen leren hier op jonge leeftijd hoe boeiend en inspirerend techniek kan zijn. Het is de missie van de

G.J. van den Brinkschool om een optimale, veelzijdige ontwikkeling van elk kind te bereiken, door middel van adaptief onderwijs met aandacht voor creatieve ont-plooiing.

Nieuwe directeur G.J. van den Brinkschool

KerkdienstenPKN (Protestantse Gemeen-te te Wageningen)pg-wageningen.protestant-sekerk.netGrote Kerk: 9.30 uur, wijk-gem. Markus: ds. J.B. Kamp (Heteren); 16.30 uur, wijk-gem. Lukas: liturg S. Mar-bus, Evensong m.m.v. Can-torij; 18.30 uur, wijkgem. Mattheüs en Markus: ds. J.S. Heutink (Ede).Bevrijdingskerk: 10.00 uur, wijkgem. Lukas: ds. E.J. Hoebe-de Waard, viering Heilig Avondmaal.Vredehorst: 9.30 uur, wijk-gem. Mattheüs: ds. H.L. Ver-sluis.Rumah Kita: 10.00 uur, wijkgem. Lukas: mw. C.Y. van Zanten.Pieter Pauw: 15.00 uur: ds. H.L. Versluis.Ned. Geref. Kerk Ons Huis, Harnjesweg 84: ds. D. Tim-merman.Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg - August Faliseweg: 10.00 uur: G. van Hiele/C. van Ark, Kinderkringen voor alle leeftijden.Geref. Gem. Wageningen: 10.00 en 18.30 uur: ds. H. van der Heiden.Geref. kerk vrijgemaakt, Kastanjeweg 2: 9.30 uur: ds A.J. Balk; 16.45 uur: hr. B. Dubbink.Baptistengemeente Wage-ningen, wijkcentrum De Pomphorst: Elke zondag om 10.15 uur. ABC Evangeliegemeente Salem, Lawickse Allee 9: 10.00 uur. www.salemwage-ningen.nl.Vineyard gemeente Wage-ningen, Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg 18): 15.00 uur, info: tel. 420190.Johannes de Doperkerk (RK), Bergstraat 17: 10.00 uur: G. Dieteren Kleurrijk, Communieviering Gezins-zondag.Het Apostolische Genoot-schap (Hendrikweg 14a): zo. 9.30 uur.Int. Islamtisch Centrum Wageningen, Nude 28D: Vijf dagelijkse gebeden en vrij-daggebed om 13.00 - 13.30 uur.Oecumenisch Coventry ge-bed voor Vrede en Verzoe-ning, in de dagkapel van Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17: Iedere vrijdag van 12.00 tot 12.20 uur.Jehovah’s Getuigen, Spel-straat 3: Gemeentebijbelstu-die, Theocratische school en Dienstvergadering: di. 19.30-21.15 uur en do. 19.00-20.45 uur. Openbare toespraak en Wachttorenstudie: za. 18.00-19.45 en zo. 10.00-11.45 uur. Tel. 0317-421464.Geref. Kerk Renkum/ Heelsum: 10.00 uur: ds. A. van Veen.Ned. Herv. Kerk Renkum (Kerkstraat ): 10.00 uur: ds. W.J.J. Koelewijn.Oranje Nassau’s Oord: 10.30 uur: pastor L. ter Elst.Vrijzinnig Renkum: 10.00 uur: mw. M. Visch, Apel-doorn.RK Parochie OLV ten He-melopneming, Renkum: 10.00 uur: Rozenkransvie-ring E. Hegeman; zo. 10.00 uur: viering in Renkum.Ned. Herv. Kerk, Heelsum: zo. 10.00 uur: ds. J. Alma, Veenendaal; 18.30 uur: Zangdienst.RK St. Josephparochie, Heelsum: zo. 10.00 uur: pas-tor C. Maassen, Wo-co vie-ring Laudatekoor.

Radio Rijnstreek 106 FMMaandag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-15.00 uur Nonstop muziek15.00-16.00 uur Herh. Nieuwsuur 16.00-19.00 uur Nonstop muziek19.00-21.00 uur Music Friends 21.00-00.00 uur Nonstop Muziek

Dinsdag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-15.00 uur Nonstop muziek15.00-16.00 uur Mulder in de middag16.00-20.00 uur Nonstop Muziek20.00-22.00 uur De M van Menting22.00-23.00 uur Rijnstreek Blues23.00-00.00 uur Symphonic Rock

Woensdag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-15.00 uur Nonstop Muziek15.00-16.00 uur Mulder in de middag16.00-20.00 uur Nonstop Muziek20.00-22.00 uur Wageningen Actueel22.00-24.00 uur Nonstop Muziek

Donderdag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-19.00 uur Nonstop muziek19:00-20:00 uur Op zijn Hollands20:00-22.00 uur Ed Kikkert met Kikstart22.00-24.00 uur Nonstop Muziek

Vrijdag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-20.00 uur Nonstop muziek20.00-21.00 uur Dance of the 80ties21.00-24.00 uur Dance Xperience - DJ Kessie en DJ Looijs

Zaterdag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-08.00 uur Nonstop Muziek08.00-11.00 uur Van Harte11.00-14.00 uur Wiekent Danny14.00-16.00 uur Zinderende Zaterdag16.00-00.00 uur Nonstop muziek

Zondag00.00-02.00 uur De nacht van Verrips02.00-11.00 uur Nonstop muziek11.00-13.00 uur Jazz met Andrea13.00-14.00 uur Nieuwsuur - Ton Post14.00-22.00 uur Nonstop muziek21.00-22.00 uur Steentijd22.00-00.00 uur On the road again - Arie Drentje en Danny Daniels

Jan en vader Huub Mussé genieten van legendarische motoren. Foto: gertbudding.nl

‹ www.Bennekomsnieuwsblad.nl/www.StadWageningen.nl Bennekoms Nieuwsblad/Stad Wageningen · woensdag 9 december 2015 · 63

Page 64: Stad Wageningen week50

GenietenGenieten

TTafelenafelen

KokKokenen

Knip de bon uit

Knip de bon uit

met kmet kortorting vaning van

Grote collectie pannenvan de betere merkenvoor het beste kook-

resultaat!

Stoven, koken, braden,bakken, grillen. Alles

kan met de unieke

10 DECEMBER

11 DECEMBER

12 DECEMBER

VAN 9.00-18.00 UUR

VAN 9.00-21.00 UUR (‘S AVONDS LIVE MUZIEK!)

VAN 9.00-18.00 UUROP PANNEN EN (GLAS)SERVIES

BKLE CREUSET

STAUBDEMEYEREHABONNE

BIG GREEN EGG

Dek je tafel op z’n allermooist met de

collectie (glas)serviezenen bestek van o.a.

Je geniet van de mooi gedekte tafel, het

heerlijke eten en de gezelligheid met elkaar!

4000 m2 Woonwarenhuis

Ontdek onze foodprocessors,mixers, blenders, slowjuicers

en koffiemachines!

Geels is regiodealervan het prachtige

servies van

SCHOTT ZWIESEL

KELTUM

LEONARDOCASHMERE

BLONDPIP

SQUITO

BUNZLAU CASTLE

20%

FISSLER

ZWILLING HENCKELS

JURA

BKGLOBAL

DELONGHI

MAGIMIX BAMIXKUVINGS KITCHENAID

SOLIS

BENNEKOMKerkhoflaan 17-25 Tel. 0318-414500

Gratis parkerenvoor de deurP

www.geelswoonwarenhuis.nl

Formido

VOOR ELKE BEZOEKER

LIGT ER EENLEUKE

ATTENTIEKLAAR OP DE

AFDELING COOKING@HOME! KERSTSHOW Op de 1e etage!

DÉ KOOKWINKELIN UW REGIO!

COOKING@HOMEkoken • tafelen • genieten

BO

N20%KORTING

OP PANNEN, SERVIES EN GLAS-SERVIES TIJDENS DE INTRODUCTIE

DAGEN 10/11/12 DECEMBER!

KNIP UIT / NEEM MEE!

INTRODUCTIECOOKING@HOMEBIJ GEELS WOONWARENHUIS