Stad Wageningen week41

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Stad Wageningen

Transcript of Stad Wageningen week41

 • Door Jan Boer

  WAGENINGEN - Omwo-nenden van de Nijenoord Allee komen steeds meer in opstand tegen de verdub-beling van de rijbaan van de Nijenoord Allee. Bij de Roghorst werd in aanwezig-heid van veel buurtgenoten een spandoek ophangen, dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

  Een aantal buurtbewoners heeft een schrijven ver-spreid in de buurt. En van de initiatiefnemers, Frank Hoeberichts, stelt: B&W wil de rijbanen van de Nij-enoord Allee verdubbelen en probeert de gemeenteraad daarin mee te krijgen. We hebben alle gemeenteraads-fracties een brief gestuurd, waarin we stellen, dat het College niet zorgvuldig is geweest in de voorbereiding.

  Wij voelen ons als betrok-ken omwonenden absoluut niet gehoord. De gemeente is met een plan bezig, waarbij de inspraak niets voorstelt. De buurt begint zich hier nu tegen te verzetten. We slaan de handen ineen, want het is vijf voor twaalf. Hij vindt, dat de gemeente het alterna-tief (rondje campus) niet se-rieus neemt. De buurt vreest veel geluidsoverlast bij meer verkeer, meer fijnstof, meer stank op de Nijenoord Al-lee. Rob Bakker, n van de ondertekenaars van de brief naar de fractie, zegt: Vol-gens de gemeente is verdub-beling van de rijbanen een goede oplossing tot 2030. Dat is het niet. We zien het ver-zet in Tarthorst en Roghorst opleven. We gaan inspreken bij de commissievergadering en we gaan overleggen met de provincie om te bespre-ken of er voldoende draag-

  vlak is voor het plan van de gemeente. De gemeente wil iedereen doen geloven, dat iedereen haar plan een goed idee vindt. Bakker zegt, dat de gemeente toegeeft, dat er geen middelen zijn om het effect van de nieuwe geluidswal te testen: Er is geen geld voor. Buurtbe-woonster Maritte van Duin vult aan: De provincie heeft de gemeente gevraagd of het plan van de verdubbe-ling van de Nijenoord Allee door de bevolking gedragen wordt en of dat aangetoond kan worden. Nee, dit plan wordt niet gedragen, we worden op geen enkele ma-nier serieus genomen.

  De provincie heeft voorkeur voor het rondje campus. De gemeente ziet dat niet zitten, maar men wil ondanks alles doorzetten op verdubbeling Nijenoord Allee.

  De Giro Ditalia komtDe wielerkoers Giro dItalia koerst volgend jaar op 7 mei door Wageningen.

  11

  GeluiDswal verloeDertGraffiti op geluidswa langs de Nijenoord Allee

  27

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 2dvd Toppers in Concert 2015Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Buurt zegt nee tegen verdubbeling Nijenoord Allee

  Veel omwonenden verzetten zich tegen verdubbeling van de Nijenoord Allee. Foto Jan Boer

  VERBOUWINGSOUTLET40 paLLETS laminaat

  v.a. e 6,95 p/m230 ROLLEN TapIJTv.a. e 4,95 p/m215 ROLLEN VINYLv.a. e 4,95 p/m2

  LOCATIE: NIEuwEwEg 170, VEENENDAALMaandag t/m vrijdag 8-17 uur. Zaterdag 8-11 uur.

  AircoCheck

  GRATIS

  Maak sneleen afspraak!

  WAGENINGEN VAN UVENWEG 119 0317 - 418 669WAGENINGEN@ABC-BANDEN.NL

  Heeft u een vraagof iets aan te bieden?

  doe mee!

  helpt

  Kijk op: www.gelderlandhelpt.nl

  Wildekamp 72, 6721 JE BENNEKOMTelefoon: 0318-760388www.marcelrozeboom.nl

  Ede - Hattasingel 1NIEUW IN DEVERKOOP:Ruime, leuke eengezinswoningmet 4 slaapkamers

  HUIS (VER) KOPEN ?

  Van Slootenplein 2 Bennekomwww.barneveld-schuurman.nlVan Slootenplein 2 Bennekomwww.barneveld-schuurman.nl

  BARNEVELD SCHUURMAN MAKELAARSBARNEVELD SCHUURMAN MAKELAARS

  Tel. 0318 - 430043Tel. 0318 - 430043

  4 GangenMaandmenu

  25,00

  Kerkhoflaan 12 6721 EZ0318 418 798

  www.debrasseriebennekom.nl

  Reparerenis duurzaam

  (niet zo)smart-phone?

  Vakkundig en snelwww.reparatiewinkel.nl

  Verlengde Blokkenweg 14, EdeEde Centrum: Achterdoelen 8, EdeBevrijdingsstraat 40, Wageningen

  www.reparatiewinkel.nl

  EdeTelefoonweg 120T (0318)651 042F (0318) 650 656

  www.stadwageningen.nlWoensdag 7 oktober 2015

  BENNEKOMKerkhoflaan 17-25 Tel. 0318-414500www.geelswoonwarenhuis.nl

  EN WIJ BEKLEDEN HEM VAKKUNDIG VANAF 350 EURO

  TAPIJT

  INCL.

  Geef ons eenTRAP...

  INCLUSIEF TAPIJT + INMETEN + LIJM + LEGGEN! VAKWERK!

  Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

  SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

  EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

  AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

 • Uit de RaadVan de partijIn deze rubriek blikken de acht Wageningse fracties terug op het raadswerk van de afgelopen maand of schrijven zij over activiteiten die in de komende maand gaan plaatsvinden.

  Proeftuin voor energie-opwekkingD66 steunde een motie dat een nieuw bedrijventerrein samen moet gaan met het opknappen van oude bedrijventerreinen. Als bedrijven willen groeien dan kunnen ze terecht op het nieuwe terrein. Of het nieuwe terrein er gaat komen is nog onduidelijk, de meerderheid van de raad durfde geen ja of nee te zeggen. Omdat de windmolens niet doorgaan, is het klimaatbeleid herijkt. Voor D66 staat n ding voorop: we moeten nu echt alle zeilen bijzetten. Verder zijn we blij met de proeftuin die Wageningen wil zijn voor innovatie. Dit leidt in de toekomst hopelijk tot meer middelen om in te zetten om ons klimaatdoel te bereiken.

  Paul Toxopeus paul82nl@hotmail.comD66 - www.d66wageningen.nl

  Klimaatbeleid en Nudepark II tegen de meetlatBij de herijking van het klimaatbeleid bleef de ambitie klimaatneutraal 2030 overeind. Wegvallen van de mogelijke bijdrage van windenergie wordt gecompenseerd door hogere inzet op zonne-energie. Dat zal alleen lukken als zoveel mogelijk burgers en bedrijven meedoen. GroenLinks is trots op deze uitkomst en ook op het uitstel van Nudepark II. Ons amendement, samen met Stadspartij, SP en PvdA betekent dat de noodzaak van dit plan beter onderbouwd moet worden. Wij willen geen terreinen ontwikkelen waar geen vraag naar is, ten koste van bestaande bedrijfsterreinen, en daarmee het landschap en de beleving van omwonenden en recreanten onnodig aantasten.

  Adriana Hulsmann adriana.hulsmann@gmail.comGroenLinks - www.groenlinkswageningen.nl

  Geen Nudepark IIUit recent onderzoek blijkt dat op veel industrieterreinen in Nederland, ook in Gelderland, veel lege plekken zijn. Ook op de Wageningse terreinen zijn nog grote gaten. Genoeg ruimte om (Wageningse) bedrijven te laten nieuwbouwen of om nieuwe bedrijven aan te trekken. Waar overal in Nederland de ontwikkeling van dergelijke terreinen wordt afgeblazen, wil het college in Wageningen een nieuw industrieterrein inrichten. De Stadspartij heeft geprobeerd dat tegen te houden. Dat is (nog) niet gelukt. De beslissing is twee maanden uitgesteld om nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak. Wat de Stadspartij betreft krijgt het gebied een andere bestemming of blijft het zoals het nu is.

  Marike van der Leeden marikevdl@gmail.comStadspartij - www.stadspartijwageningen.nl

  Nudepark, wel of niet?De PvdA heeft altijd de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Nudepark II gesteund. We hebben daar goede redenen voor: het creert werkgelegenheid voor Wageningers, bedrijven die floreren en groeien kunnen daar een goede plek vinden en voor het opknappen van de Industrieweg is elders schuifruimte nodig. Maar raakt het nieuwe bedrijventerrein wel vol? Omdat de gebruikte cijfers gebaseerd zijn op algemene en regionale gegevens, blijft dat onduidelijk. Daarom willen we een beter onderzoek naar de behoefte van dit bedrijventerrein in Wageningen en een gezamenlijk plan waarin ook de Industrieweg wordt meegenomen.

  Mathilde Maijer mathilde.maijer@gmail.com PvdA - www.wageningen.pvda.nl

  Hoe vergadert de raad?Elke maand vergaderen de raadscommissie en de raad. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wageningen kent n raadscommissie. De vergadering van de commissie vindt twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering plaats. De meeste onderwerpen worden eerst voor besproken in de commissie. In de raadsvergadering wordt er over de onderwerpen gedebatteerd en worden de besluiten genomen.

  Tijdens een commissie- of raadsvergadering kunt u inspreken. In de commissievergadering kan dat alleen over de onderwerpen die staan geagendeerd, maar tijdens de raadsvergadering is er ook ruimte om in te spreken over andere onderwerpen. Inspreken over een onderwerp waar de raad in de commissie over praat, voorafgaand aan de besluitvorming in de raad, kan het beste in de commissievergadering. In deze ronde orinteren de raads- en commissieleden zich nog, zij zijn nog op zoek naar informatie. Uw inspreekbijdrage heeft in deze fase dan ook het meeste nut.

  Inspreken over een hamerstuk in de commissie is mogelijk aan het

  begin van de vergadering (wanneer de agenda wordt vastgesteld). Naar aanleiding van de inspreekbijdrage kan het hamerstuk als bespreekstuk op de agenda van de commissievergadering worden gezet. Als de inspreekbijdrage aanleiding geeft tot het voeren van debat wordt het als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering. Wanneer de inspreekbijdrage nieuwe inzichten geeft, wordt het hamerstuk van de agenda verwijderd en doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.

  Om u aan te melden om in te spreken kunt u contact opnemen met raadsgriffie@wageningen.nl of tel. 492 407.

  Uitgangspunten DiedenoortDe raad is gevraagd te besluiten om het bestemmingsplan voor deze locatie te herzien en een aantal uitgangspunten vast te stellen. In de raadsvergadering van 6 juli is het debat gevoerd over dit voorstel. Bij de daaropvolgende stemmingsronde bleken de stemmen te staken bij een amendement. Daarom vond nu herstemming plaats en ook de besluitvorming over het voorstel van het college en ingediende moties. Het betreffende amendement, ingediend door de VVD, werd aangenomen met de stemmen van VVD, D66, Stadspartij, PvdA, CDA en ChristenUnie. Het regelt dat de woningen als grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Een uitzondering wo