Spelers in het_werkveld_2012 (zonder cijfers)

of 66 /66
Ondernemen: de spelers in het veld Opleiding COM, TRM S5 businessmodule partim ondernemen

Embed Size (px)

description

ondernemerschap in Vlaanderen, de spelers in het werkveld.

Transcript of Spelers in het_werkveld_2012 (zonder cijfers)

  • 1. Ondernemen:de spelers in het veldOpleiding COM, TRMS5businessmodulepartim ondernemen

2. Inhoud 3. Waar moet je als starter aan denken? Hoe richt ik mijn bedrijf op? ondernemingsloket Bij wat moet ik mij aansluiten? Sociaal verzekeringsfonds Kinderbijslagfonds Ziekenfonds Sociaal secretariaat Waar vind je een locatie? Bij wie kan ik terecht voor de boekhouding? Hoe bouw ik een netwerk uit? 4. 1 stap = ondernemersloket Wat? ... Welke ken je? . 5. Wat? Erkende organisatie waar je als startendeondernemer terecht kan voor alle praktischedocumenten om een onderneming op te starten. Welke ken je? 6. Enkele vb. 7. volledige lijst:http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#erkende_ondernemingsloketten 8. ondernemersnummer Wat? Waar vermelden? 9. Ondernemersnummer Het ondernemingsnummer moet steeds vermeld staanop alleakten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die uitgaan van handels- enambachtsondernemingen. Deze vermelding moet zichtbaar en duidelijk zijn. Vermelding van het nummer in een (bijvoorbeeld)lichtgrijze getinte kleur die moeilijk leesbaar is, is nietaanvaardbaar. Ook op de gebouwen, marktkramen, vervoermiddelen, ...die je voor de uitoefening van je handels- enambachtswerkzaamheid gebruikt moet hetondernemingsnummer op zichtbare wijze aanwezig zijn. 10. Kruispuntbank: wat De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) iseen register van de FOD Economie waarin allebasisgegevens van ondernemingen en hunvestigingseenheden zijn opgeslagen. 11. Waar zoeken? http://www.ondernemingsnummers.be/ of unizo, of graydon, .. staatsblad nbb.be socialsecurity.be 12. Vb. Blueberry- hill 13. Balanscentrale van NBB 14. Meer infoviastaatsblad.be 15. Welk sociaal verzekeringsfonds? Welke ken je? 16. Welk sociaal verzekeringsfonds? Acerta Partena Securex Xerius (voka) Zenito (unizo) 17. Welk ziekenfonds? Welke ken je? 18. Welk sociaal secretariaat? welke ken je? 19. Welk sociaal secretariaat? Securex ADMB (unizo) Acerta (BB) SDWorx (voka) 20. Waar vind je geld? Grootbanken Bnp paribas fortis KBC Belfius ING Gespecialiseerde FKBK: Federale Kas voor het Beroepskrediet 21. Waar vind je geld? voorbeelden? 22. Andere financiers GIMV Investeringsmaatschappij BAN Business Angels Netwerk Participatiefonds Federale kredietorganisatie Andere Condorfinance Durfkapitaalfondsen 23. Waar vind je een locatie? Starters Ondernemerscentrum Kortrijk Bedrijventrum Wevelgem Rietputcentrum Immobilin Industrimmo Era Dewaele . 24. Waar boekhouder? big four Price Waterhouse Coopers Ernst & Young Deloitte KPMG grotere kantoren SBB kleine kantoren 25. Belangengroepen werkgevers Welke ken je? 26. Belangengroepen werkgevers Unizo Voka VBO VKW Boerenbond 27. UNIZO Wat? Gedelegeerd bestuurder? 28. Unizo Kortrijk Axel Ronse 29. Unizo de belangen van de zelfstandige ondernemers inde meest ruime zin behartigen een efficinte dienstverlening uitbouwen opsociaal, bedrijfseconomisch, juridisch enadministratief vlak vorming en lokale netwerking ondersteunen Voorzitter = Karel Van Eetvelt 30. diensten Startersservice Peterschapsprojecten Starterscoach Ondernemerscoach KMO contact: belangen KMOs Zenito= ondernemingsloket +sociaal verzekeringsfonds ADMB= sociaal secretariaat 31. VOKA Letterwoord = ? 32. VOKA Vlaams netwerk van ondernemingen Fusie tussen Kamer van Koophandel Vlaams Economisch Verbond 33. 2. LEREN MET MATENOndernemers Ondernemende medewerkers-Plato-Lerend Netwerk HR Professionals-Ivonne -Lerend Netwerk Management-Plato PersoneelAssistentes-Plato Sales-Lerend Netwerk Meestergasten-Plato Financieel -Lerend Netwerk Productiechefs-Plato Familiale Opvolging-Lerend Netwerk Kaderleden-Lerend Netwerk Multi-nationals-Lerend Netwerk Bryo E = T I Talentontwikkeling 34. 2. LEREN MET MATEN- GLOBUSLandenclubsThemaclubs-China -Internationale Contractenmarkten-Aankoopclub Azi-Ex-en impats-Midden-Oosten -Maritiem en Logistiek-Rusland & Gos-Staten-International Financial-Roemeni/BulgarijeManagement-Nieuwe Lidstaten-Distributieclub Frankrijk E = T I Internationalisatie 35. Voka: wie? Nationale voorzitter= . VOKA Kortrijk= 36. Voka diensten Bryo: project jonge starters Plato: begeleiding kmo-bedrijfsleiders Sofia: vrouwelijke zaakvoerders en kaderleden tijdschrift Partnerschip met Xerius = sociale verzekeringgroep SD worx= sociaal secretariaat +ondernemingsloket 37. Xerius 38. VBO Wat? Acroniem? Voorzitter? 39. VBO Verbond Belgische ondernemingen gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes 40. VBO Het VBO telt 33 sectorale bedrijfsfederaties(effectieve leden). Daarbij komen nog toetredendeen corresponderende leden. Samenvertegenwoordigen zij meer dan 30.000ondernemingen, waarvan 25.000 KMOs. Qua werkgelegenheid is het VBO representatief voorongeveer 1,5 miljoen werknemers uit de priv-sector. Het VBO vertegenwoordigt de ondernemingen inzowat 150 federale, Europese en internationaleorganen. 41. Andere belangengroepen VKW ondernemersplatform Boerenbond 42. sectorfederaties Vereniging Vlaamse reisagenten Toeristische attracties 43. Wat hebben we geleerd? enkele mind maps