SP 1983 12(3)

of 32 /32

Embed Size (px)

description

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Transcript of SP 1983 12(3)

 • SPORTPARACHUTIST

  jaargang 12 - nummer 3 - december 1983

  Tweemaandelijkse uitgave van deKNVvL Afdeling Parachutespringen

  Redaktie: Ronaid van den Boogaard, IrwinBroen, Nathalie Chudiak, Arnold Collenteuren Sita Menses.

  Vaste medewerkers: Michel Bizot, HeinCannegieter, Henk Kuizenga, Karst Sikkensen Bert Wijnands.

  De met name onderschreven artikelen zijnvoor verantwoordelijkheid van de schrijversen behoeven niet altijd de mening van de re-daktie weer te geven.

  Zonder schriftelijke toestemming van de re-daktie mag niets van de inhoud wordenovergenomen.

  Abonnement SportparachutistLeden van de afdeling Parachutespringenontvangen het blad gratis.

  De SPORTPARACHUTIST verschijnt in deeerste week van februari, april, juni, au-gustus, oktober en december.

  Druk: Van Deventer b.v., 's-Gravenzande.

  Koninklijke Nederlandse Verenigingvoor Luchtvaart

  Afdeling Parachutespringen

  BestuurW. A. VelthuizenE. T. H. WijnandsvakatureP. SantegoedsH. CannegieterC. A. T. PellensH. VerbeekH. A. Elias

  voorzittervice-voorzittersekretarispenningmeester

  - sekretaris sport- sport en instruktie- algemene projektenalgemene projekten

  Hoofd Bureau Parachutespringen KNVvLMichel Bizot,Jozef Isralsplein 8,2596 AS 's-Gravenhage.Telefoon: 070-245457.

  LidmaatschapAlle leden f 70,- per jaar, na 1 juli f 38,-.Het inschrijfgeld voor leden bedraagt bij aan-melding f 8,-.

  Aanmeldingen voor het lidmaatschapte richten aan het afdelings-sekretariaat(d.t.v. de klubsekretaris).

  Uw kopij gaarne inleveren vr 31 december1983 bij:

  Sekretariaat AfdelingParachutespringen KNVvL,Jozef Isralsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage.

  2 SPORTPARACHUTIST

  DEZE VERENIGINGEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DEAFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE

  KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENINGING VOOR LUCHTVAART

  Advertentietarieven SPORTPARACHUTIST

  hele pagina f 500,- per nummerhalve pagina f 275,- per nummerderde pagina f 185,- per nummerzesde pagina f 95,- per nummernegende pagina f 65,- per nummerof f 0,72 per mm kolombreedte

  Per 3 nummers 7,5% en per 6 nummers 15% korting.

  Toeslagen steunkleur en f.e. op aanvraag.

  De rubrieken te koop en te koop gevraagd zijn gratis voorleden.

  SecretarisClubhuisVliegveldDropzone(s)Type(n) vliegtuigenmet aantal springersInflight doorSpringtijdenWeekeindenSunsetHuurmateriaal:

  rondpcsquares

  Eerste Nederlandse Parachutisten ClubS: Herman Boerman, Selma Lagerlfferf 118, 3315 ASDordrecht, 078166424.CH: VV Midden-Zeeland, Arnemuiden, 01196,13264, VVSeppe, Bosschenhoofd, 01652-3129.VVo Midden Zeeland, Seppe. DZ: Perpocher polder,Roosendaal.TV: C-182/4. ID. ST: WE: 8.00 u-SS. M: r. SP: -, Roosendaal.B R S. ON: C H.

  Vereniging Nederlandse Paraclub TU-ZevenS: John Schouw, Godenstedterstrasse 23, 0-2730 Zeven,BRD, 09-4942815615.CH: VV Seedorf, BRD, 09-4942812081, tst 328.VVo Seedorf. DZ: VVo TV: C-182/3. ST: zomer: za. 13.00 u-SS, zo: 10.00 u-SS, wo Um vrij: 17.00 u-SS. M: r pc sq.SP. B S. ON: C H.

  Noord Nederlandse Parachutisten ClubS: Mart je Kielt, Rabenhauptstraat 61, 9725 LL Groningen,050-253717.CH: VV Eelde.VVo Eelde. DZ: VV, Winde. TV: C-172/3. M: r. B R S.ON: C H.

  Para Centrum NoordS: Rob Millenaar, Swammerdamstraat 39, Postbus 567,7900 AN Hoogeveen, 05280-68271.CH: Achteromsedijk 2 (geen Post), Hoogeveen, 05280-71150.VVo Hoogeveen. DZ: Nieuw-Balinge. TV: C-182/4 ID. ST:WE + feestdagen, evt. wo- en vrij. middag. M: r. SP: DZ. BR S. ON: CH C H.

  Paraclub FlevoS: Jet Bronsveld-Aling, Van Hallstraat 29, 8072 BA Nun-speet, 03412-54991.CH: VV Lelystad, Lelystad, 03202-469.VVo Lelystad. DZ: Kavel E-24. TV: C-206/5. ST: za: 9.00 u-SS, zo: 9.00-19.00 u, zomer: wo: 18.00-SS.SP: DZ. M: r pcsq. B R S. ON: C.

  Paraclub HohneS: J. van der Velden, Exinerstrasse 7i, 3103 Bergen, BRD,09-4950513823.CH: VV Lohheide, .Paraasse", Lohheide, Hohne, 09-4950518021, tst. 485.VVo Lohheide. DZ: VVo TV: 00-27/5. ST: zo: 9.00 u-SS. M:r pc. SP: VVo B S. ON: kamperen DZ.

  SCHVVDZTV

  Bak voor precisie SPmet eventueel naamDZ, indien niet op het vliegveldVoeding:

  bar Brestaurant Rsnacks S

  overnachtingsmogelijkheden: ONcamping Chotel Hclubhuis CH

  10STWESSM

  pcsq

  Paraclub IcarusS: J. A. van der Graaf, Santandererf 22, 3067 ZT Rotter-dam, 010-554705. Postadres: Postbus 76, 1230 AB Loos-drecht.CH: VV Hilversum, Loosdrecht, 02157-1849.VVo Hilversum. DZ: Westbroek, VVo TV: P. Porter/8 ID. ST:WE + di- + vrij.avond. M: r pc sq. SP: Westbroek. B. ON: CH.

  Paraclub Mobiele ColonnesS: Jannie Brasik, Prinses Beatrixstraat 36, 1231 XR Loos-drecht, 02158-5880.CH: Noodweg 52, "de Egelshoek", Hilversum, 02157-1888.VVo Hilversum. DZ: Hoogland, VVo TV: C-182/4. ST: WE+di- + vrij.avond. M: r sq. SP: VVo B S. ON: C.

  Paravereniging Korps Commando TroepenS: Jos Wery, Abelenberg 108, 4707 MC Roosendaal,01650-53405.CH: Commandobaan 4, 4702 CL Roosendaal, 01650-43920tst. 155.TV: F-27/ 35.

  Skydivlng Club The Flying DutchmenS: C. H. C. van de Vooren, Korne 52, 3068 GH Rotterdam,010-551925.CH: Vliegveldweg 20, 2e straat, 3045 NS Rotterdam,010-158421.VVo Zestienhoven. DZ: Pijnacker, Berkel, Schipluiden. TV:C-206/6. ST: di+wo: 16.00 u-SS, za: sunrise-SS, zo:12.00-18.00 U. M: r pc sq. SP: behalve zondag. B R S.ON: H.

  Stichting Nationaal Paracentrum TeugeS: Jan Koenegras, de Zanden 15, 7395 PA Teuge,05763-604.CH: de Zanden 22, "de Wolk", 7395 PB Teuge, 05763-842.VVo Teuge. DZ: VVo TV: C-182/4 10, BNI/8. ST: dagelijks9.00-20.00 U. M: r pc. SP. B R. ON: CH kamperen DZ, C H.

  Cadetten Parachutisten VerenigingS: H. J. Corporaal, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda,076-223911

  Vereniging Paracentrum TeugeS: S. J. M. Meijer, Bolkskamp 25, 7576 GH Oldenzaal,05410-10586.Zie verder Nationaal Paracentrum Teuge.

 • InhoudSportparakriptogram 12Biggies- Karel Lamboo 14

  Jeugdtraining 1983- Jan de Bruyne - Jan Vijfvinkei -- 18

  En verder:Ingezonden brieven 8AFF kaderopleiding- Sjaak Kouwenhoven 25

  Friendshipdemo Leeuwarden- Irwin Broen 7Vol de pente- Karel Goorts 9Eerste lustrum Dutch Connection- Nathalie Chudiak 10Boekrecensies: CRW - TerryParsons- Ronaid Jansen Groesbeek -- 6

  Abracadabra deel 4 11Vierde zestienmanswedstrijd opTeuge- Willard Jansen 22ENPC weer in aktie- Henk Hoefnagels 7Stereo-sturen boven Texel- Piet Groot 13Seniorenwedstrijd Teuge 1983- Jim Huizinga 17RW wedstrijd te Spa- Jan Prinsen ------- 27Open zomerwedstrijd PCN- Alphons Broekman 24Meer dan 200 stacks boven NieuwBalinge- Joeke de Jong 27Eerste AFF sprong op PCN?- Henk Kuizenga 24

  Les trois jours de Strasbourg- Henk Nijhuis 20

  Eerste NKP Para-Ski- Lieke Oosthout 30Succes DSF in Luxemburg_ Paul Schmidt - Ruud Mijnheer - 20

  De eerste para- Bonny Speelman 6

  Cone loek 30Materiaalpraat- Arnold Collenteur 26

  En als altijd:paravaria ---------verzamelaars- Kees de Goeijer -----_ 8kalender 31te koop 31

  Een staticline afsprong boven het NationaleCentrum Teuge. Deze foto werd ter beschik-king gesteld door fotohandel Gerth vanRoden BV te Arnhem.

  4

  Redaktioneel

  DecemberEen maand van lange donkere nachten en korte, vaak ook don-kere dagen. De klassieke tijd voor overpeinzingen. Over degebeurtenissen van het afgelopen jaar en over plannen voorhet komende.Voor veel springers zullen die toekomstplannen afhangenvan het antwoord op de vraag: wel of niet doorgaan metspringen ... Geldt die vraag misschien ook voor jou? Zo ja,waarom twijfel je? Gaat de laatste dummy maar steeds nietgoed; kom je maar niet over de 3 seconden vrije val; wil diedraai, salto of tracking maar steeds niet lukken? En dan heb ikhet alleen nog maar over springtechnische zaken! Misschien ishet op de club niet meer zo gezellig, vinden anderen het nietleuk dat je springt, ben je toch een beetje bang of heeft het "al-leen" maar met financin te maken. Wat dat laatste betreft,bedenk dan wel dat praktisch alle vrije tijdsbesteding geld kosten alle waar is naar zijn geld ...Jij bent de enige die voor jezelf de uiteindelijke balans kan op-maken. Alleen jij als springer kan erover oordelen wat springenkost en wat het oplevert. De "lasten" bestaan natuurlijk niet uit-sluitend uit geld maar ze zijn ook de som van inspanning,geduld en doorzettingsvermogen en nog een paar van die"bewonderenswaardige" zaken. Daarmee kom ik dan al met-een in de andere twijfels terecht. Ook dan moet je bedenken datde springers waar je nu tegenop ziet waarschijnlijk ook weleens getwijfeld hebben. In ieder geval heeft iedereen vroeg oflaat te kampen met problemen. Voor wat bijvoorbeeld de tech-nische betreft: vraag maar eens of je het eerste logboek vaneen "skygod" mag zien, dan voel je je daarna vast een stukbeter!Voor het opnoemen van alle "baten" kan ik een aparte afleve-ring van de SPORTPARACHUTIST vullen, maar daarvoor hebje mijn hulp niet nodig. Ik kan je ook moeilijk helpen, zeker nietfinancieel(!), maar ik heb wel een verzoek.Denk alsjeblieft goed na, weeg zorgvuldig af, maar als je eenbeetje begrijpt waarom de vogels zingen, haal dan een keerdiep adem en zeg "JA" tegen je volgende sprong!

  SPORTPARACHUTIST 3

 • P.aliapersonalia

  J. L.2520

  PK Anke-

  Postbus 76,

  PCMC: Jan Vijfvinkel, Nieuw Veldheimf4, 142 KZ Bussum, tel.: 02159-33030(werk: 020-971011).Sekretariaat: J. Brasik, Prinses Beatrix-straat 36, 1231 XR Loosdrecht, tel.:02158-5880.

  TU-7: Leo de Graaft, Eichenweg 12,D-2154 Apensen, BRD.

  Nationaal Centrum: J. Koenegras, Pa-relvisserstraat 359,7323 BR Apeldoorn,tol.: 055-669214.

  Hoofd Buro Para: Michel Bizot, JacobObrechtstraat 55, 3816 PG Amersfoort.

  Gestolen inAmsterdamKomplete springuitrusting: Harnas/con-tainer: SST-Racer, beige, nr. 36009.Main: Cloud, rood, nr. S 9760, met re-klame TUBORG. Reserve: GO trivent24' conical, nr. 202 serial 261 - 3jan. '80. Inlichtingen aan het Afdelings-sekretariaat.

  4 SPORTPARACHUTIST

  De redaktie wenst alle lezers eentevreden terugblik '83 en een ver-wachtingsvolle visie '84!

  Een aantal onder u, veelal springersvan het eerste uur, zullen zich HansCornelis herinneren. Hans, die als para-instrukteur en -vlieger eerst in Rotter-dam en later op Ameland een spring-centrum leidde.Op het ogenblik is hij al geruime tijd inBangkok gedetineerd. Aan de hand vancorrespondentie en enkele publikaties,waaronder de SPORTPARACHUTIST,blijft hij een beetje op de hoogte van desportspringerij in het algemeen en diein Nederland in het bijzonder. Wij heb-ben begrepen dat hij graag eens watvan oude vrienden wil horen.

  Zijn adres is:Capt. A.J.H. Cornelis,Khuk Bang Khwan (Dan 2),Nonthaburi - 11000 Thailand.

  Copywriters!De vele vrijwillige inzenders van kopij in1983 willen wij op deze wijze hartelijkdanken voor hun moeite. Wij hopen datwij in 1948 ook weer zo'n massa spon-tane bijdragen kunnen verwachten. Bij-dragen uit alle "lagen" van de sport-springerij, of het nu over de "eerste" ofde "beste" sprong gaat. Zij maken hetblad!Om de werkzaamheden voor plaatsingaanzienlijk te vereenvoudigen, volgenhier enkele tips:- Houd de berichtgeving zo kort en dui-delijk mogelijk.

  - Houd in de gaten dat het voor lezersuit het hele land is (en zelfs daar-buiten).

  - Probeer altijd een foto of dia (liefstmeer dan n) mee te zenden. Lieverminder tekst en meer foto's!

  - Geef duidelijk aan wie schrijft, foto-grafeert en is gefotografeerd.

  - Geef aan of foto's en/of dia's gere-tourneerd moeten worden.

  - Zend je tekst liefst getypt in op 1112regelafstand en met een flinke kantlijn.

  Namens de hele redaktie alvast ontzet-tend veel dank voor de medewerking entot ziens in 1984!

  Joeke de Jong onvrijwillig in kerststemming gebracht na zijn 1000ste sprong, gefotografeerd

  door Henk Kuizenga. Dit gebeurde op 23 oktober na PCN's eerste 7-mans stack!

 • BeleidsplanDe laatste maanden is hard gewerkt engediskussieerd om het beleidsplan voorte bereiden voor de Algemene Leden-vergadering van de KNVvL. Op deerste presentatie was al direkt veelkommentaar. Bij de ALV in het Jaar-beursgebouw te Utrecht bleek deze zo-mer dat het nog niet rijp genoeg was. In-tern is met name in de afdelingen Para,Zweefvliegen en Modelbouw nogal watover wijziging gepraat. Het HB achtwijziging echter te tijdrovend en is nugekomen met een beleidsplan voorzienvan amendementen, waarin iedereenzich zou moeten kunnen vinden. Het ligtin de bedoeling deze afzonderlijk instemming te brengen om zo duidelijkmogelijk de verschillende wensen naarvoren te krijgen. Op dit moment zijn de-ze omschrijvingen nog niet gereed. Inde vergadering van de afdeling Para op3 december zal alles uiteraard uitvoerigaan de orde komen.

  AVIAEen ander belangrijk onderwerp in hetHB was de overname van het blad AVIA.Er zou dan een algemeen KNVvL-bladvan worden gemaakt dat 11 x per jaarzou verschijnen. Een duidelijk gedetail-leerd inzicht in de juiste kosten was nogwat moeilijk te geven, zeker ook op lan-gere termijn. Globaal zou er echter methet uitgeven van n blad en het verval-len van alle andere mededelingen- enafdelingsbladen een voordeel van tien-duizenden guldens tegenover staan.Toch bleken de afdelingen Para enZweefvliegen te zeer aan hun eigenblad gehecht om daarvan afstand te wil-len doen. De stoom is er nu wat af enonderzocht wordt of een bescheidenbegin kan worden gemaakt met de zeergenteresseerde kleinere afdelingen.

  subsidiesMet alle bezuinigingen zijn de subsidie-gevers ook op de KNVvL gestoten.Vooral de zweefvliegers zullen in detoekomst veel steun van luchtmacht-zijde moeten missen. Er is al veel ver-minderd en er zal nog meer worden af-gebouwd. De Jeugdluchtvaartbrigademiste dit jaar al de financile steun vande Klu (Defensie) en wist nog met ande-re fondsen de uitzending van lucht-vaartcadetten in stand te houden, maardit lijkt toch wel eindig te worden. Deuitwisseling van 1984 zou wel eens de

  laatste kunnen zijn.Over verdeling van overige subsidiesvindt regelmatig overleg plaats met definancieel deskundigen van de afde-lingen.In dit kader wil ik ook nog even terug-komen op wat ik al een jaartje eerderaanroerde: de RLD wil proberen mindermankracht te stoppen in de groeiendewereld van rekreatieve luchtvaart. Na-tuurlijk zal er wel aan moeten wordengewerkt. Een deel van werk en verant-woordelijkheid zal dan ook richtingKNVvL worden geschoven voor zoverdat al niet is gebeurd. In de vorm vansubsidies zal dit door de RLD mogelijkworden gemaakt.

  Nieuwe afdelingenEr is grote belangstelling om eenzelfstandige kleine afdeling Ultra-lightte maken van de zijde van een aantalvliegers. Nu kunnen ze onder de vleu-gels van de afdeling Sport- en Zaken-vliegen hun gang gaan. Toch gaan erook stemmen op om naar de afdelingZeilvliegen over te stappen. Ook voeltde groep parazwevers zich eigenlijk niethelemaal thuis in de Bijzondere Lucht-sporten, terwijl de amateur vliegtuig-bouwers wel een eigen gezicht willenhebben en ook een babbeltje houdenmet Luchtvaartwetenschappen om daarte worden ondergebracht. Vooralsnoglijkt het HB al groot genoeg om vrucht-baar te kunnen diskussiren. Met heelkleine afdelingen zal toch een getraptevertegenwoordiging in het HB voor dehand liggen.

  Begroting '84De ontwerp-begroting 1984 van deKNVvL ziet er redelijk uit. Alleen de af-deling Luchtvaartkennis zit met een be-groot tekort van f 1000,-, maar blijftmet een batig eindsaldo na '84 in deboeken dankzij reserves. De afdelingSport- en Zakenvliegen begint nu tochaardig in te lopen. De "schuld" ten aan-zien van de KNVvL is ten opzichte van1982 bijna tot de helft teruggebracht.Wel zit men daar met de vraag hoe zede snel groeiende micro-lights kunnenvoor financieren. Voorts lijkt het eropdat Terlet eind 1984 het tekort van 1982van f 130.000,- tot f 50.000,- zal heb-ben teruggebracht.In de afdelingsbegroting van Para isduidelijk tot uiting gebracht dat de postextra bijdragen (speciale projekten,etc.) die buiten de kontributie valt eeneigen plaats vindt. Over kontributies isoverigens reeds in de ledenvergaderingvan de afdeling Para in het voorjaar van1983 een besluit genomen, zodat tijdigen adequaat kon worden begroot.

  StemmenverhoudingMet algemene stemmen is in het HB demotie aangenomen bij de najaarsstem-ming in de Algemene Ledenvergade-ring de stand per 1 juli voor het aantalstemmen per afdeling te meten. Dit isvooral voor de afdeling Para van be-lang, omdat dan een veel beter gemid-delde ontstaat dan wanneer de metingper 1 april wordt genomen, zoals tot nutoe gebruikelijk.

  SPORTPARACHUTIST 5

 • IBOEKRECENSIE

  Canopy Relative Workdoor Terry ParsonsKoepelrelatief! Mooi om te zien, nogmooier om zelf te doen: ter afsluitingvan een relatiefsprong f: je gaat om-hoog, maakt een clear and pull en gaatstaeken en planen".Meestal wordt de instruktie voor koepel-relatief mondeling gegeven. En danvaak doen; zo bouw je immers demeeste ervaring op. Maar wil je er meervan weten, dan ga je zoeken naar litera-tuur. Die vind je in artikelen in diverseinternationale sportparachutistenbla-den. n sinds een jaar in het boek Ca-nopy Relative Work" geschreven doorde Amerikaan Terry Parsons. Een boek,geschreven in het engels, dat werkelijkalles behandelt wat er bij koepelrelatie-ven om de hoek komt kijken.Het boek is onderverdeeld in een deelbasics" en een deel advaneed" . Inhet eerste deel worden de grondbegin-selen besproken, zoals de briefing, hetdirtdiven, het gedrag in de lucht vankoepel en springer, het doeken en pla-nen, tot en met de veiligheid. Op het on-derwerp veiligheid wordt trouwens hethele boek door een zeer grote nadrukgelegd.Tevens wordt geschreven over demeest noodzakelijke hulpmiddelen enhet nut daarvan. Bijvoorbeeld: hook-knives, stirrups en kleding. In het twee-de deel wordt een nog uitgebreidereinformatie daarover gegeven.Houdt het eerste deel het meer bij hetplanen en staeken, het tweede deel

  daarentegen gaat dieper in op side-by-sides en aanverwante manoeuvres.Ook wordt nu het kompetitie-elementgentroduceerd binnen het koepelrela-tieven. Meer gevorderde techniekenworden behandeld, die weer van belangzijn bij bijvoorbeeld 8-way en 4-wayrotatie.Dan komen de diamonds en stairstepsmet al hun varianten aan de beurt. Uit-gebreid wordt verteld over de vliegei-genschappen en de risiko's, die dezeformaties met zich meebrengen.Ook wordt een lijst gegeven van eenaantal Amerikaanse squares met hunprestaties op koepelrelatiefgebied.Het boek is heel duidelijk zodanig op-gesteld dat zowel de beginnende als deervaren koepelrelatiever er zijn informa-tie uit kan halen: beiden vinden sug-gesties voor speciale formaties en omervaring te vergroten.De schrijver is er in geslaagd de theorieen de praktijk op plezierig leesbare wij-ze met elkaar te verweven. De aandachtvan de lezer blijft daardoor gedurendehet hele boek gevangen.Bovendien is dit boek prima als naslag-werk te gebruiken.Iedere sportspringer met aspiraties opkoepelrelatiefgebied beveel ik dit boekvan harte aan.

  Ronaid Janssen - Groesbeek,lid Paraclub Icarus

  vervolg HB-nieuws

  WerkgroepenDe afdeling Para heeft zitting in tweewerkgroepen die dit najaar zijn in-gesteld. En betreft het maken van deomschrijving werkterreinen, een afba-kening van werkzaamheden en afdelin-gen. De andere betreft het onderzoeknaar de mogelijkheid tot computeri-zation". Met de afdeling Para willen noganderen onderzoeken of het mogelijk isalle of een gedeelte van de administra-tie zelfstandig te verwerken. Daardoorzou snellere en meer up-tc-date infor-matie voor minder geld beschikbaarzijn. Wie denkt hierover zinvol te kun-nen praten: zoek snel kontakt met Mi-chel of Wim.We vinden dit belangrijk omdat weeigenlijk een 12-maandelijks lidmaat-schap willen.

  Wim Velthuizen

  6 SPORTPARACHUTIST

  De eerste paraHeel lang geleden, toen de aarde nog platwas, gonsde de lucht van vibrerend leven.Krijsende, schreeuwende monsters doken testil, te snel, te dodelijk.Maar de lucht veranderde van vorm; kleurengaven suggesties en gevoelens weer van hetwezen op de grond.De geur binnen in de grot was zwaar, dierlijken onpeilbaar.Lange, gore nagels krasten over het steenen het geluid vermengde zich met de omrin-gende geluiden.Het wezen strompelde moeizaam naar deopening en brulde naar de langsscherendeschimmen.Z'n huid was zwak behaard en priemendedonkere ogen spraken gedachten uit die deschreeuw verzweeg.Langzaam zakte de gestalte op z'n hurken,zacht grommend, de handen voor zichzwaaiend door de lucht, voorzichtig tastendop zoek naar iets dat voelbaar is.Opeens veerde het wezen op, het werd snel-ler, de bewegingen werden soepeler envervolmaakten.Gesteund door een windvlaag bewoog hetvoort, een windvlaag die het fluitend aan-spoorde te voelen, te leven ...Het pad klom en vlugger, verder, een hartklopte met de vlagen van de wind, een ...Het wezen stopte, de ogen glansden in hetzonlicht; het luchtruim was zo wijds, zo on-eindig, zo voelbaar aanwezig.Het stapte naar voren, verloor grond en viel,viel tijdloos; handen gleden, zweefden, voel-den het leven, dat het in zijn hart borg envasthield tot het de grond raakte.

  Op de grond waren uren en tijden verstre-ken, maar ergens zweefde een compact ge-voel, behouden door de tijd.Niemand zou het meenemen, maar iedereechte para zou het tegenkomen, herkennen,aanraken en zich eigen maken en zo het oer-instinct van vrijheid ervaren.

  Bonny Speelman, NNPC

 • De ENPCweer in aktie!

  Cees Schoonen, Sjaak Kouwenhoven en Sjaak Gielen met leerling Ad Lous.

  Zoals iedereen misschien wel bekendis, heeft de ENPC enorme dropzoneproblemen. Zwervend van de ene naarde andere DZ rondom het vliegveldSeppe en steeds weer vanwege pro-testen van milieugroepen, omwonen-den, etc, weggejaagd, werd begin 1983besloten een (hopelijk tijdelijk) onderko-men te zoeken op het vliegveld Midden-Zeeland. Ook daar kwamen verschillen-

  de bezwaren, maar toch werd toestem-ming verkregen tot 1 december 1983.Hoewel niet centraal gelegen, werd ertoch ieder weekend druk gesprongen.Op 21 t/m 25 september werd een langspringweekend georganiseerd mettwee Cessna's 182, dit in het kader vanhet 35-jarig bestaan van onze club. Deopkomst was groot, speciaal tijdens hetzonnige weekend. Gesprongen werd

  De laatste spoelgang na de watersprong . . .

  naast het vliegveld: 4-mans, 8-mans,AFF, style, watersprongen, etc. met me-dewerking van luchtvideo vakkundigverzorgd door Sjaak Gielen. Eengeslaagd lang springweekend met opzaterdagavond een gezellige mossel-maaltijd, goed verzorgd door restau-rant-eigenaar de familie Van der Baan.Op dit moment zijn echter de donkerewolken weer opgeklaard.De ENPC heeft weer een vaste DZ inRoosendaal - 6 km van vliegveld Seppe,waar vr het einde van het jaar eenclubgebouw en alle andere voor hetspringen noodzakelijke voorzieningenaanwezig zullen zijn.Een gezellige DZ, alle faciliteiten, duseen goede springstart voor 1984.Tot ziens bij de ENPC!

  Henk Hoefnagels

  Friendship demo bovenvliegbasis LeeuwardenOp vrijdag 21 oktober bood de Koninklij-ke Luchtmacht ons de altijd weer unie-ke mogelijkheid een Friendshipsprongte maken. Ditmaal op vliegbasis Leeu-warden, ter opluistering van het 35-jarigjubileum van 323-Squadron F-16.De dag begon al vroeg: om 10.30 uurmelden op Soesterberg. Na een uitvoe-rige briefing (alleen de NOTAM's ont-braken nog) door Rob Bouguenon (or-ganisatie) en Michel Bizot Uumpmaster)hadden we nog ruimschoots de tijd omte koffieleuten en helicopternoodlandin-gen te bewonderen, want om half tweewas het take-off. Precies 'on schedule'werd er opgestegen, maar niet zondereerst de exit procedure 'droog' te oefe-nen door diegenen die voor het eerst uitde Friendship sprongen.De vlucht naar Leeuwarden was nogalturbulent en even zag het er naar uit dat

  er niet kon worden gesprongen op deafgesproken hoogten (twee runs op7000, n op 9000) vanwege de lagebewolking. Wij baden dus allen tot debeschermvrouwe der para's, wie datook moge zijn en wie schetst onze ver-bazing toen we, juist boven de basis,een grote opening in het wolkendekzagen.Niet getreuzeld en in drie minuten van2700 naar 7000(!) waar nagenoeg dehele jeugdtraining het voor gezien hielden uitstapte. Daarna een viermansrela-tief van 9000. Deze run op 9000 hadons ook een achtmansstack moetenbrengen. Dit werd een vijfman, maardesalniettemin toch altijd weer prachtigom te zien. Toen de laatste springer bin-nen was, trok het wolkendek dicht omverder de hele middag in die toestand teblijven. De Koninklijke Luchtmacht had

  voor prima belegde broodjes gezorgden die lieten we ons goed smaken.De static display liet een keur aan 'jets'zien, waarvan de interessantste wel deGrumman Intruder en de Tomcat wa-ren. De vliegshow mocht er ook zijn;met name de F-16-performance wasgrandioos!Ik denk dat ik namens alle para'sspreek die 21 oktober aanwezig warenals ik zeg dat het een geweldige dag isgeweest en dat we de demo met veelplezier hebben gesprongen.Minder fortuinlijk was overigens de foto-graaf van het blad 'Onze Luchtmacht'.Hij was meegevlogen uit Soesterbergmet een koffer vol cameramateriaal enzag deze op Leeuwarden voor zijn ogenoverreden worden door een vrachtwa-gen. Onze innige deelneming! Verderwil ik ook de Koninklijke Luchtmacht be-danken voor de uitnodiging en voor defijne dag!

  : .-SPORTPARACHUTIST 7

 • IReaktie op interview

  Ik wil graag een reaktie geven op het inter-view met Michel Bizot in de vorige Sportpa-rachutist. Daarin zegt hij: "De weekendclubszullen ook in de toekomst kunnen konkurre-ren met het Nationaal Centrum. Bovendienis Nederland net iets te groot voor alleen eenNationaal Centrum. Er staat ook in het be-leidsplan van de afdeling dat we behalve eengroot centrum ook een aantal weekend-faciliteiten moeten hebben, die dan wel goedmoeten zijn uitgerust."Ik denk daar anders over. In de gesprekken,die je vaak in de bar en elders beluistert,hoor je nog al eens zeggen: "Ik wou dat wein Nederland een centrum hadden zoals LaFert Gaucher in Frankrijk of Z'hills in Ameri-ka. Grote vliegtuigen, lage sprongprijzen,etc .... Waarom kan dat nu hier niet?" Mijnsinziens onder andere door standpunten zo-als Michel die nu heeft verwoord. We denkennaar mijn mening veel te kleinschalig en be-krompen in Nederland. Ik zal die stelling na-der motiveren.Ik schat het totaal aantal echt aktieve sprin-gers in Nederland op 200 250. Onder "echtaktief" versta ik die springers, die minimaaln keer per twee weken op een centrumaanwezig zijn en per jaar 100 tot 200 spron-gen maken. Op een centrum als La Fert ofZ'hills zijn in de weekends inderdaad vaakzo'n 200 springers aanwezig. In Nederlandis dat aantal echter verspreid over 11 vereni-gingen. Dus in het meest gunstige geval noggeen 20 springers per vereniging. Dat heeftenkele gevolgen.Vrijwel geen enkele club kan zich mr ver-oorloven dan een vierpersoons vliegtuig.Ook dat vliegtuig draait echter relatief gezienweinig vlieguren. Immers: er wordt alleen inhet weekend gevlogen en dan is er ook nogeen vrij beperkt aantal springers aanwezig.De verhouding tussen de vaste lasten en hetaantal vlieguren veroorzaakt hoge vlieg-kosten per uur. De oplossing is in feite dussimpel: Zet die 200 springers op n cen-trum en je kunt een situatie creeren zoalsop de genoemde centra.Je kan hier onder andere op tegenwerpendat de reisafstand te groot wordt. Laten weechter reel zijn: wanneer we een centrum inhet midden van het land hebben, hoeft nie-mand meer dan 200 kilometer te rijden. Hebje wel eens bekeken hoever de springcentrain de door ons bewonderde landen uiteen lig-gen? Daar moet iedereen vaak veel grotereafstanden rijden. Gevolg is dat men mini-

  8 SPORTPARACHUTIST

  maal een weekend op het betreffende cen-trum is. Op een centrum van dergelijke af-metingen is een goede kampeergelegenheiddan ook een vereiste. Zowaar niet moeilijk terealiseren.Een tweede voordeel is dat de beschikbaremiddelen in de sport veel efficinter kunnenworden gebruikt. Elf goed uitgeruste wee-kendclubs kosten heel wat meer dan nperfekt geoutilleerd Nationaal Centrum.Naast dit financile argument geldt ook nogeen "menselijk" argument. Er zijn vele en-thousiaste springers die nu fanatiek bij hunclub aan het werk zijn. Als we al die mensenop n plaats zouden samenbrengen, ligthet voor de hand (denk ik) dat de resultatenmeer dan evenredig zullen stijgen. Nu wordter langs elkaar heen gewerkt. Er vindt zelfskonkurrentie plaats (zoals Michel in feite ookstelt). Gevolg is dat geen van de partijen ge-lukkig is of zich ten volle kan ontwikkelen.De clubs krijgen het steeds moeilijker. Voor-beelden: de Wet Geluidshinder met zijn zo-nering, protesterende aktiegroepen, moei-lijkheden met dropzones. etc. .Tot zover deze brief. Ik besef zeer goed datik wellicht een ideologische situatie voorogen heb, die niet zo n twee drie gereali-seerd zou kunnen worden. De boodschapdie ik in ieder geval wil overbrengen, is devolgende. Laten we met z'n allen positief te-genover een Nationaal Centrum staan en erkeihard aan blijven werken dit centrum eenzelfstandige plaats in Nederland te laten in-nemen. Dat is wat we nodig hebben als wehet springen in Nederland op een gelijk nivoals, of zelfs een hoger nivo dan in anderelanden willen krijgen. Voor het zover is, zul-len al die vooroordelen en eigen belangenvan springers en voor clubbesturen aan dekant moeten worden gezet.Bovendien: Door alle verdergaande beper-kingen, die ons van alle kanten worden op-gelegd, kunnen we een goed gesettied Nati-onaal Centrum in de toekomst misschiennog wel eens harder nodig hebben dan wenu denken. Ik hoop dat ook Michel Bizot zichdaarvoor ten volle zal inzetten.

  Ad de Jong

  Naschrift redaktie:Wij willen de lezers er nadrukkelijk op wijzendat Michel Bizot een uitvoerende funktie ver-vult in het Afdelingsbestuur en als zodanigdus geen beleidsbeslissingen kan nemen.Deze opmerking kan voorkomen dat menverkeerde konklusies trekt uit n en ander.

  Verzamelaars

  ,,~STICHTINGIf}-)11.1940.1945'j,(h7p ooot/ BEVRIJDINGSSIGARE TTEt'-J-----......"" -..-..-...-..... ..:::_ .... ~~.~ .... -...~ ,

  Zoals aangekondigd in het vorige blad,volgen hier enkele nummers uit de Mi-chel katalogus van postzegels die deafbeelding van de JU 52 vliegtuigendragen: Bulgarije (1583), Finland (215)en Zweden (762).Na de W.O. 11begon de ontwikkelingvan de ronde bol tot wat de parachutenu is. Begon het als reddingsmiddel, la-ter werd de parachute gebruikt voorvracht (dropping voorraden enz.), ruim-tevaart en natuurlijk voor sport. En be-halve op postzegels kwamen al dezefunkties van de parachute op briefkaar-ten, stickers, enveloppen, poststem-pels, t-shirts, enz. terecht.Zeer velen zullen niet weten dat er in-middels ontzettend veel te krijqen is vanal deze spullen. T-shirts en stickers zijnbekend, maar we spreken ook in hon-derdtallen als het gaat over envelop-pen, postzegels en poststempels. Maarhet is echt zeer intensief zoeken naardergelijke stukken.Bij postzegelhandelaren word je tochwel even raar aangekeken als je vraagtnaar postzegels met parachutes eropafgebeeld. Echter, na lang zoeken, zul-len ook zij je kunnen helpen aan n ofmisschien zelfs meerdere series (maarpas op: betaal niet teveel!). Ook beur-zen, ja zelfs die van de Aerophilatelie lo-pen niet over van zogenaamd "parama-teriaal" .Misschien juist daarom is het verzame-len daarvan zo leuk (en verslavend).Maar ook door het feit dat je schitteren-de dingen kunt tegenkomen. Eigenlijk isvoor de echte verzamelaar alles interes-sant. Neem onderstaande afbeeldingvan een poststempel uit 1950, je zalhem maar tegenkomen op een oudekaart!Toch weet ik uit ervaring dat er nog ont-zettend veel wordt weggegooid. Lo-gisch, niet iedereen interesseert zichvoor al deze spullen, maar gooi in gods-naam nooit iets dergelijks weg. Zoek ie-mand in je vereniging die wel aan zo'nverzamelwoede lijdt. En als je echt nie-mand weet, neem dan even kontakt opmet ondergetekende. Weggegooid kanhet altijd nog!

  Kees de Goeijer, Tingieterpad 20, Delft

 • VOL DE PENTE:Wat is dat nu vveer?

  Wist u of wist u niet dat onze parasporteen facet rijker is? Dit facet heet "vol depente": vliegen van een berghelling.Vaak hebben wij met afgunst zitten kij-ken naar deltavliegers die zonder hulpvan een vliegmachine vrij als een vogelkonden rondzweven.Sinds enkele jaren heeft men daar inFrankrijk wat op gevonden. In de Fran-se Alpen wordt nu ook gevlogen metram-air parachutes. Deze ram-airs (ma-trassen) zijn uiteraard veel lichter tedragen dan de zware delta's.Het team van de franstalige federatievan Belgische Parachutisten is er vanden beginne bij geweest - in 1982twee stages en in 1983 drie stages methet accent op precisielanding en fysi-sche training. Deze trainingsmethode isuiteraard veel goedkoper dan springendaar er geen vliegtuig bij komt kijken.De trainingsstages vinden wel op be-paalde tijdstippen plaats te Mieussy op35 km van Genve. Daar heeft men eenhoogteverschil tussen de plaats vanopstijgen en de landingsplaats van1000 meter! De enige moeilijkheid iseen tussenliggende kam, die wordtovervlogen, op zoek naar lift. Deze liftmaakt het verschil uit tussen een zeernipte passage van de kam en er mins-tens 100 m over vliegen.Dit alles wordt georganiseerd door G-rard Bosson, president en stichter vande Choucas. Onder zijn bekwame lei-ding leert men er zijn ram-air te gebrui-ken als delta. Voor dit doel is er ook een"pente cole" (een schoolhelling) waarmen in scheervlucht over de grondgaat. Daarna wordt er verder gestartvanop de Pertuiset op 1800meter hoog-te. Na 10 vluchten - onder steeds wis-selende weersomstandighedenwordt men "Chouca": een erkend zwe-ver en mag men vliegen zonder hulpvan de monitors.De kadans van de vluchten ligt bij goedweer rond 8 vluchten per dag aan 50Franse frank per dag voor het tran-sport.Wat is er nu speciaal aan de uitrustingom te vliegen? Het is gewoon jouw ou-we trouwe matras waar je de reservehebt uitgehaald en waarvan je het cut-away systeem hebt geblokkeerd. Ookheb je de pilot chute verwijderd en klaaris Kees.De reserve heb je eruit gehaald omdatje hem op je rug moet meezeulen en jeopeningssysteem blokkeer je om aan-hakingen bij de start te vermijden. Je

  hebt nergens voldoende hoogte om afte smijten.De vlucht begint onder aan de bak.Daar scheep je je in in een bestelwagendie je langs 12 km kronkelige bergwe-gen 850 meter hoger brengt. Dan stapje uit en legt de anderhalve kilometer tevoet af om nog 150 meter hoger op dePertuiset te komen. Daar helpen tweemonitors je je koepel op te blazen tegende wind in. Vervolgens brengt een mo-nitor je aan je voorste hangriemen aande rand van de helling. Op het bevel"Go" vertrek je met de borst naar vorenin de richting van de vallei. Op het bevel.Freiner" flare je en je koepel zet zichvliegend in beweging. In de lucht vliegje over verplichte punten teneinde denodige lift te krijgen. Nadat je de tus-senliggende kam hebt overvlogen, kanje gewoon precisie doen in de bak.In deze kersverse tak van onze pa-rasport wordt al aan wedstrijdvliegengedaan. Deelnemers uit verschillendelanden betwisten er jaarlijks de Bekervan Frankrijk Vol de Pente en de Euro-pabeker.Wat het logement betreft zijn er zeeraangename hotels tegen schappelijkeprijzen en kamperen is mogelijk in devallei.Voor meer inlichtingen schrijf naar:Monsieur Grard BossonClub des ChoucasLe Limonet74250 VIUZ EN SALLAZFRANCEDe te volgen weg naar Mieussy is:Genve - Annemasse - St. Jeoirs -Mieussy op de weg naar Taninges(Mieussy is op 35 km van Genve).Veel vlieggenot.

  Karel Goorts

  RekreaVan zaterdag 29 oktober tot en metwoensdag 2 november vond in Eindho-ven de nationale vliegsportshow plaatsin het rekrea nationaal vrijetijdscentrum.Alle afdelingen van de KNVvL warenvertegenwoordigd in de daarvoor zeersmaakvol met grote groen-partijen inge-richte tentoonstellingshal. Ook diverseverenigingen waren aanwezig zoalso.a. de Dutch Dakota Association, deDutch Harvard Association enVliegsport Gilze Rijen. Veel zelfbouwvan modelvliegsportbeoefenaren was teaanschouwen, waarbij het lichtgewicht(3 gram!) model, dat door middel vaneen opgedraaid elastiekje minutenlangrondzweefde, erg veel belangstellingtrok.Het uitgangspunt van de organisatorenvan: Veel zelf doen, overal aanzitten, in-zitten en alles bekijken, was zeer aan-trekkelijk voor het publiek en met namevoor de jeugd die vooral in het weekendin grote getale aanwezig was. Ook deafdeling Parachutespringen was meteen uitstekend verzorgde stand ver-tegenwoordigd.De stand was onder de bezielende lei-ding van Michel Bizot bemand met eenaantal enthousiaste springers van voor-namelijk Paraclub Flevo. Praktisch allefacetten van de sport konden wordengetoond. Zaken zoals een vouwtafel en-mat, een echte springbak met schijf, demock-up van de Pilatus, matten voor depararol, etalagepoppen met uitrusting,chutes, een materiaalvitrine, een rig-gernaaimachine, posters, platen, tOI-dermateriaal, videofilms enz. waren tebekijken. Door de energieke medewer-kers werden daarmee onophoudelijkdemonstraties gegeven en het publiekkon buiten genieten van drie para-demo's per dag! Tijdens de show wer-den er in de bioscoopruimte regelmatigfilms vertoond van alle facetten vansportieve aktiviteiten in de lucht.Al met al een geslaagde happening dieechter op de weekdagen in tegenstel-ling tot het weekeinde qua publiek watteleurstellende resultaten opleverde.Ik denk dat een dik woord van dank aanalle medewerkers van Michel op zijnplaats is voor de inzet en het enthousi-asme waarmee zij vijf dagen en vieravonden lang onze sport hebben uitge-dragen. Er zal ongetwijfeld weer eenheleboel goodwill bij het publiek zijn ge-kweekt en in barre tijden hebben we ditbar nodig!

  SPORTPARACHUTIST 9

 • Eerste lustrum Dutch Connection

  Bram Lasschuijt Jr.

  18 december 1978 was het zover: vanuit degedachte "een stelletje sportspringers bij el-kaar brengen met de bedoeling om wedstrij-den te gaan springen" werd door Bram Las-schuijt Jr., Henk Nijhuis, Michel Bizot en EricBogaards de .Dutch Connection" opgericht.Als het onderling op wedstrijden maar klopt,dezelfde doctrine wordt aangehangen en de-zelfde procedures worden gevolgd, komenresultaten vanzelf, was de idee en ... hetklopte! Al in het eerste seizoen 1979 werdendiverse wedstrijden gewonnen. Er was ech-ter gebrek aan een vijfde man, net zo'nprecisie-freak en bereid om veel tijd en geldte investeren in het handelsmerk de NL-parafoil. Die werd gevonden en zo werd hetkwartet door de komst van Ren Drost eenquintet.Dit vijftal vertegenwoordigde talloze malenhet rood/wit en blauw bij allerlei wedstrijdenen werd in geheel Europa (en ver daarbui-ten) een begrip.Sponsors raakten genteresseerd en IN-TERSPORT Holland "your sportsshop world-wide" werd naast worldwide nu ook "sky-high" vertegenwoordigd. Deze adoptie dooreen sportartikelengroothandel is uiteraardvoor de Dutch Connection een geweldigesteun. Door Intersport zijn zij in staat zich als"team" op vele wedstrijden te presenteren.Naarmate men meer op elkaar ingespeeldraakte, werden ook de resultaten beter. Omin Nederland te blijven: in de vijf jaar van hunbestaan werden door leden van de DC maarliefst 27 ereplaatsen (waarvan 9 kampioens-titels) behaald bij de jaarlijkse NationaleKampioenschappen!Ook op het gebied van para-ski staan DC-ershun mannetje en wordt er door de "Alpen-Ianders" terdege rekening met het kunnenvan "die Flachlnder" gehouden.Druk bezette agenda's, paraski- naast para-wedstrijden, gezinsuitbreiding, instruktie-diensten, overplaatsingen, financile moge-lijkheden, enz., bracht de DC ertoe om zijnaantal uit te reiden tot zes, om acte de pr-sence te kunnen blijven geven op de twin-

  I

  10 SPORTPARACHUTIST

  Henk Nijhuis Michel Bizot

  tig jaarlijkse wedstrijden: DC werd sextet.Welkom aan het adres van Paul Schmidt (24jaar) .:Paul is geen onbekende in de springerij: in1978 bij de ENPC gestart, ging hij via de

  CPV en even Budel naar de PC Flevo, waarhij in 1984 onder meer als instrukteur (I83-07) zal gaan fungeren.Als wedstrijdspringer werd hij tweede bij deNKP 1983 nationale categorie en recentelijkwerd hij eerste bij een open wedstrijd inLuxemburg. Paul heeft bijna 500 sprongenen hoopt zich snel in de wedstrijdopstellingvan de Dutch Connection te kunnen sprin-gen. Of dat lukt, is de vraag: in de negen ge-plande wedstrijden van de DC in het eerstehalf jaar 1984 moet hij het opnemen tegenBram (2690), Henk (2260), Michel (2460), Er-ic (990) en Ren (930). Zij zullen het hem nietgemakkelijk maken. Paul, succes!!

  Ren Drost Eric Bogaards Paul Schmidt

  Nathalle Chudiak

  INTERSPORT Hollanden ha .Para-Ski tea

  BatchCollllectionwenst alle vriendenen bekenden een

  VEILIG1984

  ,,~~I!ALKMAAR BEVERWIJK GOES HENGELO ROOSENOAAL VEENENDAALnuersocn Alkmaar (Spruyt BV) tntetsportBevelWjk IntersportTerako Intersport City Sport IntersporlSico JnlersportVersteegALPHEN AID RIJN (Sport- en Campingshop) GORINCHEM HOORN ROTIERDAM VENLOBakker Sport DE BilT InlersporlGorinchem IntersportBouchier IntersportEddyP.G. IntersportMunnichAMSTERDAM 8il1'5 Sportcentrum GRONINGEN HULST SAS VAN GENT WINSCHOTENIntersportNeet BREDA Intersport Willyloos IntersportVermeersch interspertveemeersen IntersportSaoe-HcekstraAPELDOORN jntersport Brejaart HAREN LEEUWARDEN STADSKANAAL IJMUIDENtterspoet Jonker DELFT lntrsoort Willyloos Intersport luxen IntersportStadskanaal IntersportIJmuidenARNHEM roterseertDelft HEERHUGOWAARD MAASSLUIS TERNEUZEN (Sport-en-Mode centrum)tntetspoetWent DEVENTER IntersportvanBeek IntersportWimdeGraal! Interspor!vermeersen ZUTPHENASSEN IntersportOeWitte HEERLEN MAASTRICHT nEL IntersportR.W.HouxIntersportvanderveen DOETINCHEM IntersportHeerlen(SchunkB.v.) IntersporlBlind IntersportTiel ZWIJNDRECHTBERGEN OP ZOOM nuerspcrt Veldhorst HELMOND ROERMOND UDEN IntersportKolbeIntersportSloop GENNEP IntersportStockx IntersportRoermond IntersportHOUI-Brox

  IntersportJanunoe-s

  Intersport. Your sports shop wor1d-wide.

  U bent welkom bij n van de hierboven vermelde Intersport Speciaalzaken

 • Abracadabra

  JumpmasterDe persoon, die de leiding heeft over despringers in het vliegtuig. Meestal is dejumpmaster een (hulp)instrukteur. InNederland worden leerlingen, totdat zezelfstandig mogen spotten, altijd ge-dropt door een jumpmaster. De jump-master (spring leider) draagt in het vlieg-tuig de verantwoording voor de spring-technische zaken, maar de piloot blijftde baas voor wat betreft het vliegen. InNederland bestaat er geen RLD-aan-stelling als jumpmaster. Hulpinstruk-teurs worden als zodanig aangestelddoor een instrukteur.

  Jumprun

  Als het vliegtuig op jumprun is, betekentdat dat de piloot de kist heeft ingedraaidop de aanvliegroute over de dropzonemet de bedoeling springers te gaan lo-zen. Als het sein "jumprun" is gegeven,wordt een begin gemaakt met het spot-ten; alle springers zitten klaar om naarbuiten te klimmen en af te springen.

  Jumpsuits

  De overalls, die springers dragen, wor-den jumpsuits genoemd. Bij de verschil-lende disciplines worden verschillendejumpsuits gebruikt. Voor precisiesprin-gen kan men volstaan met een gewoneaansluitende werkoverall, maar zeerhandig zijn de gekleurde jumpsuits metdoorlopende ritsen van boven tot onderbij de enkels, zodat je er niet hoeft in testappen. Ook voor het stijlspringen(waarbij men hard wil vallen) kunnendeze overalls zeer goed worden ge-bruikt. Echte stijlspringers lopen echterrond in zeer strakke en vooral gladdepakken met elastische elleboog- en knie-delen. Relatiefspringers kan men her-kennen aan de in het algemeen wijderejumpsuits, door de leek "vleermuis-pakken" genoemd. De wijde mouwenen pijpen maken de vrijeval-houdingenen stuurkorrekties effektiever door deverhoogde weerstand. Door grote op-pervlakten onder de arm te kreren(wings, vleugels, genaamd) werd vroe-ger getracht de valsnelheid te verlagen.De angst om onder een formatie uit tevallen resulteerde in een "wing war":steeds grotere pakken. Dat deze pak-ken de vliegprestaties niet verbeterden,werd al spoedig onderkend en op hetmoment is de mode weer kleiner. Degemiddelde valsnelheid is weer ver-hoogd en de kleinere jumpsuits veroor-zaken minder hinderlijke turbulentie. Kickerplate

  Een kickerplate is een metalen of plas-tic rond plaatje dat als lanceerplatform Alle springers vliegen "op level".

  ~/Ke.yDe letterlijke vertaling is: sleutel. Het iseen term, die uitsluitend bij het rela-tiefspringen wordt gebruikt. De key iseen visueel signaal waarmee springersin vrije val communiceren. Als er bij-voorbeeld meerdere formaties zijn ge-pland, wordt er door een aangewezenpersoon een key gegeven wanneer eenfiguur kompleet is om zo kenbaar te ma-ken dat men met de volgende figuurkan beginnen. Een key kan in allerleivormen worden gegeven, bijvoorbeeldeen duim opsteken of schudden met hethoofd. Bij het wedstrijdspringen wordende opeenvolgende formaties zo snel ge-maakt dat er vaak geen tijd is voor eenechte key. Het is dan zaak goed op teletten. Hele goede teams werken meteen ritme, waarbij steeds eenzelfde tijdwordt gegeven voor het nemen van degrips: men gaat er steeds vanuit dat defiguur heeft gelegen. Bovendien lijkt hetwel alsof geoefende springers een soortextra zintuig hebben ontwikkeld op ditgebied. Men noemt dit wel kosmisch ofmagisch.

  KevlarKevlar is de merknaam van een nieuwesynthetische vezel, uitgevonden doorDupont. De vezel kent vele toepassin-gen, bijvoorbeeld voor versteviging vanhelmen en autobanden. Toen men erlijnen, band en garen van ging maken,kreeg de parachute-industrie belang-stelling. Kevler bleek in vergelijking metnylon en dacron een superieure sterktete bezitten en veel beter bestand te zijntegen verbranding door wrijving (denkaan brandgaatjes in nylonparachutes,veroorzaakt door grote wrijving vandoek op doek). Door gebruik van kevlarband en lijnen kan het volume van eenparachute aanzienlijk worden verkleind,terwijl de sterkte gelijk blijft of zelfs toe-neemt. Zo zijn er nu verschillende re-serve-parachutes op de markt, die metkevlar op de skirt en de top zijn verste-vigd (K XX van Pioneer , de Preserve IVen de Hobbit squarereserve). Met hetgebruik van kevlar lijnen is men aarze-lend begonnen. In het begin bleek datdeze lijnen door schuren heel snel ver-zwakten. Sindsdien is men overgegaanop lijnen, die uit meer strengen warengevlochten (800 pound breeksterkte) endit voldoet redelijk in de praktijk. Er isechter nog niet veel bekend over deduurzaamheid bij intensief gebruik, zo-als op een hoofdparachute.Overigens komt Akzo/Enka binnen en-kele jaren met een konkurrerende super-vezel op de markt, aramide genaamd.

  voor een pilotchute dient. Het wordt al-leen bij reserveparachutes gebruikt. Bo-venop de gevouwen koepel wordt hetplaatje gelegd (het zit nergens aan vast)en daarop wordt de bridle gelegd envervolgens wordt de veer van de pilot-chute erop gedrukt. De kickerplatevoorkomt dat de veer zich een "hollet-je" graaft in het koepel doek en daar-door niet krachtig genoeg wegspringt.De moderne tandemrigs zijn bijna alle-maal uitgevoerd met een ingebouwdekickerplate, die in een sluitflap wordtgenaaid.

  KikkerhoudingDit is de benaming van een vrijeval-houding, die vroeger als standaard goldvoor de geoefende springer. De hou-ding werd vroeger als relaxed gety-peerd, ondanks de tegenstrijdige om-schrijving: De armen en benen moeten900 gebogen worden bij de ellebogenen knien, terwijl de romp recht wordtgehouden (geen holle rug dus). In depraktijk blijkt deze houding aanleidingte geven tot steeds verder in elkaar krui-pen naarmate de vrijeval vordert. Leer-lingen maken deze fout vrij snel endaarom wordt hen tegenwoordig g'leerd zich uit te spreiden in een half-gespannen houding. Door het lichaamontspannen te houden, krijgt de leerlingsneller gevoel voor de lucht wat hetleerproces aanzienlijk bevordert.

  I:.evel

  Level is een woord dat men hoofdzake-lijk bij relatief bezigt. Bedoeld wordt danook de relatieve (dus in vergelijk tot me-despringers) hoogte, waarop een for-matie of een groep springers valt. Alseen springer precies even hard naastde formatie meevalt (er is dus alleen ho-rizontale afstand) zegt men dat hij "oplevel ligt" . Voor goede relatiefprestatiesis het noodzakelijk dat men zoveel mo-gelijk op level vliegt, zodat voor het op-bouwen van formaties alleen horizon-tale afstand moet worden overbrugd.Alle deelnemers moeten dus even hardvallen; de valsnelheid wordt benvloeddoor de maat van de jumpsuit, de val-houding en natuurlijk het gewicht.

  SPORTPARACHUTIST 11

 • Sportparakriptogram2

  3

  5 6

  7

  9

  16

  Spelregels:De woorden die u moet invullen, heb-ben alle te maken met het sport para-chutespringen en zijn op een of anderemanier verborgen in of achter de kripti-sche omschrijvingen. De portretten zijnleden van het Afdelingsbestuur en deredaktie op het moment dat ze "para"zeiden in plaats van "papa". U moet ra-den wie wie is!U kunt uw oplossingen inzenden op eenbriefkaart geadresseerd aan: RedaktieSportparachutist, de Eerensplein 21,2593 NB Den Haag, onder vermeldingvan SPORTPARAKRIPTOGRAM. Uwoplossing dient vr 3 januari 1984 bin-nen te zijn. Voor een goede oplossing(per woord en per naam) krijgt u npunt en onder de inzenders met demeeste punten wordt een aantal leukeprijzen verloot, zoals: sweaters, T-shirts,kalenders, enz.

  Deelname is open voor 'alle leden vande KNVvL afdeling Parachutespringen,uitgezonderd leden van het Afdelings-bestuur en de redaktie SPORTPARA-CHUTIST.De goede oplossing evenals de namenvan de prijswinnaars zullen in het febru-arinummer 1984 van de SPORTPARA-CHUTIST worden vermeld.

  Horizontaal:3. toestemming om te proberen (15)5. beklemmend en bevrijdend (3)7. na meer sloten nog eens het einde (12)8. laatste bak (4)

  10. deze geur heeft snelheid (10)12. in dit gebied maakt men er veters van (8)14. op deze maat steunen springers (4)15. met die omroep weet je het weer (5)

  12 SPORTPARACHUTIST

  8

  11

  17. er naar streven neer te komen (10)19. door neerslag op te lossen (4)20. onzeker als het in het duister is (6)21. deze schooiers zijn zwaarder dan lucht (9)

  Vertikaal1. hoe harder hoe strakker (7)2. fout zonder de toon van de aanvoer-

  der (14)3. niet standvastig (9)4. met je benen schoppen, lost deze ruzie

  wl op (5)6. je kan ermee omhoog, omlaag of blijven

  hangen (4)9. deze spaan steunt nergens op (8)

  11. blijven we altijd allemaal (8)13. deze tegenvaller hangt hem boven het

  hoofd (9)14. plooi daar het zware metaal 's (9)16. deze winterhuid geeft melk (7)18. hij is rond geweest maar kan hem niet

  vinden (5)

 • Stereo-sturen boven Texel

  De winnaars Ada en Ben de Groot vlak voorde landing.

  Nadat twee weken daarvoor de jaarlijkse bi-plane PA wedstrijd door de weersomstandig-heden niet was versprongen, zouden wij hetop 23 en 24 september opnieuw gaan probe-ren. Het weer zag er goed uit op zaterdag,het waaide alleen een meter of tien en hetblf waaien. Nou ja, dan de zondag maarafwachten. Er waren 13 teams en in theoriezou de wedstrijd (5 sprongen) in n dagkunnen worden versprongen. Van buitenTexel waren Ada en Ben de Groot uit Lely-stad en Danny Huppert uit Belgi gekomen.De Texelaren hadden heel sociaal de erva-

  ren koepelrelatievers aan de minder ervarenspringers gekoppeld, zodat er een heleboelteams met kans op de hoogste plaatsenwaren.Zondag was het dan eindelijk zo ver: blauwelucht en weinig wind! Alkohol en weinignachtrust waren debet aan een trage start,maar vanaf een uur of elf ploften met groteregelmaat biplanes in de bak.Ada en Ben hakten er meteen goed in meteen stack-tijd van 31 seconden en een af-stand van 2.19 m, maar Michael en Dannyscoorden later 41 seconden en een nul! Ver-der viel het mij op dat er toch behoorlijk werdgestuurd; in negen van de tien gevallen land-de men binnen de 25 meter.Met interesse volgden de toeschouwers dekommunikatie tussen de leden der teams on-derling op weg naar het "dead-center". Ishet de taak van de bovenste man om de bi-plane in de buurt van de bak te krijgen, voorde onderste is het zaak om door middel vanaanwijzingen naar boven z'n voet op deschijf te krijgen. Dit resulteerde bijvoorbeeldin het volgende type konversatie: "Remmen!Remmen! Ho, vliegen laten, vliegen! Rem-men, remmen! Nee, laat maar". (Gevolgddoor een daverende klap en opspattendgrint.)Opgezweept door de zinderende wedstrijd-spanning, een moordende konkurrentie eneen onkreukbaar eergevoel gingen sommigeequipes tot het uiterste om maar zo dicht mo-gelijk bij de schijf te komen. Men ging zelfsaan risers hangen om een paar meter verderte komen. Dat Michael Bouwman per onge-luk aan z'n voorste risers hing, is niet om telachen; het zegt mr iets over z'n bikkelhar-

  de wedstrijdmentaliteit! Bij volgendewedstrijden moeten overigens de front-risersverplicht met groene zeep worden inge-smeerd!De wedstrijd verliep intussen soepeitjes ver-der. Gemiddelde stack-tijden lagen tussende 30 en 50 seconden, met een snelste tijdvan Ernst en Corrie van 19 seconden. Erwerd in het algemeen netjes aangedockt; ikheb slechts twee of drie keer koepels half ofhelemaal zien dichtslaan. Er waren geenwraps of cutaways.Iwan en Rollo maakten de beste sprong met24 seconden en een nul (in totaal werden erdrie nullen getrapt). Tijdens ronde drie lietenenkele teams zich verrassen door een plot-seling aanwakkerende wind, waardoor o.a.Ada en Ben een kortvaller van 10.32 mscoorden, hoewel ze daarna nog steeds on-bedreigd op de eerste plaats stonden. Uitein-delijk werd de wedstrijd afgesloten met devierde sprong, omdat er voor ronde vijf nau-welijks meer tijd was. Met dank aan KarelLamboo voor de organisatie.Hieronder een eindstand van de eerste vijfteams. (1 seconde stack-tijd = 1 punt, 10 cmafstand = 1 punt.)

  totaal1. Ada de Groot I Ben de Groot 273 pnt.2. Karel Lamboo I Wim Schurink 312 pnt.3. Hans de Boer I Piet Groot 339 pnt.4. Iwan Spilker I Rollo Poth 381 pnt.5. Charles von Sury I Peter Levering 520 pnt.

  'iMi.'

  "In de Wolken"Hoi, het afgelopen springseizoen kanweer met enorm veel lol en uiteraardveel springtechniek worden afgesloten.Er zijn tal van kursisten geweest uit alledelen van het land. Soms zelfs zo'ngroot aantal dat er een kampementmoest worden opgeslagen! Nu in delaatste week van het springseizoen (ikschrijf 27 oktober) is het allemaal weerhl relaxed. Het springen gaat zich nubeperken tot het weekend. Kortom: hetnationaal centrum gaat z'n winterslaaphouden. Alln tussen Kerst en nieuw-jaar wordt er heel even wat zomersesfeer geproefd; er kan dan namelijk degehele week worden gesprongen (metuitzondering van eerste kerstdag ennieuwjaarsdag). Als nu blijkt dat je nogeen aantal springbonnen hebt om aanje 8 sprongen te komen, kom deze danhl gezellig tijdens deze week opma-ken. Nu ik het woord bonnen heb latenvallen, kan ik je te kennen geven dat wij(de "Wolk") met ingang van januari

  niets meer op de pof doen. Je kooptvoortaan een verteringsbon varirendvan f 25,- tot f 100,- f je betaaltkontant. Het aantal openstaande reke-ningen maakt dit noodzakelijk en je wilttoch op volledige aanwezigheid kunnenrekenen van allerhande goed bedoeldedrink- en eetwaren? Met onze inzet enjullie medewerking kunnen we eennieuw springseizoen riant tegemoetzien, waarbij wij hopen een enormehoeveelheid oude en nieuwe kursistente mogen helpen. Een laatste opmer-king: als je wilt slapen in de "Wolk" beldan even van tevoren, het is wel ergprettig te weten of er 10 dan wel 30 manblijven pitten. 0 ja, wij zijn gn infor-matiecentrum betreffende de weers-gesteldheid, Hans en Peter "Pelie-boer" wordt iets te dol! Rest ons nogeen ieder een heel prettig jaar toe tewensen: next year we'lI meet again atTeuge Valley!Nuttige wenken voor een bezoek in de"Wolk":1. Een slaapzak en eventueel een kus-

  sensloop (dekens worden niet meerverstrekt) meenemen.

  2. Er zullen geen warme maaltijdenmeer zijn, daar de "Wolk" een n-mansbedrijf is.

  3. De openingstijden zijn als volgt: 'smaandags geopend vanaf 18.00 uurdaar er vr die tijd wordt schoonge-maakt. Verder zijn wij iedere dag ge-opend van 08.00 uur tot 24.00 uur.Op zondag beginnen we een uurtjelater. Tevens moet je er rekeningmee houden dat wij een springcen-trum zijn en gn eetcentrum! Hetkan dan wel niet zakelijk zijn, maarspringen doe je niet in een bar, maarop een veld.

  Paranachtfeest '83, uh .DAT KAN ALLEEN MAAR OP TEXEL

  Bedankt jongens, black&white

  Peter Derksen

  SPORTPARACHUTIST 13

 • BiggiesNu ook het hogere school canopy rela-tief zich als een olievlek over de Neder-landse paraclubs begint te verspreiden,is het misschien nuttig in aanvulling opde handleiding CRW, geschreven doorErnst Woerlee en opgenomen in deSportparachutisten van vorig jaar juli enseptember, even wat puntjes aan te tip-pen die van belang kunnen zijn bij hetmaken van grote CRW formaties, zoalsoctaplanes en groter. Ik wil hierbij dehele sprong even doorlopen van materi-aal tot en met debrief, waarbij we een10-mans plane als voorbeeld nemen.

  MateriaalOfschoon de vent belangrijker is dan derest, is goed materiaal in deze tak vanonze sport een vereiste.- Welke squares? Goed zijn: Pegasus,Cruislite, Turbo, Comet, Spirit, Pursuiten dergelijke.Bruikbaar zijn: Merlins, Fireflies, Crui-sairs en Clouds. Merlins en Fireflieszijn door hun hoge daalsnelheid hetbeste onderin een formatie. De hogevoorwaartse snelheid van de Merlinswil nog wel eens veroorzaken dat zezichzelf min of meer dichtdrukken te-gen andere lijnen waardoor de span-ning in een plane erg toeneemt. On-der een Firefly is het verstandig geenandere square te gebruiken dan nogeen Firefly vanwege de korte lijnen.Cruisairs hebben de neiging snel tecollapsen in tegenstelling tot deClouds. Clouds worden wel bovenopeen plane gebruikt. Voordeel: makke-lijk aandocken. Nadeel: de Cloudvliegt langzaam, waardoor onderin ineen plane meer en meer remmenmoeten worden gebruikt. In het wereld-rekord (20-mans plane) zaten overi-gens Clouds onderin.Minder bruikbaar zijn Units. Dezesquares zijn erg onstabiel en hebbeneen slechte reputatie wat het verknal-len van sprongen aangaat. Vijfcellenzijn door hun gebrek aan lift meestalonbruikbaar. De grote slagschepenzoals XL Clouds, 252 Foils en Vikings,zijn zeer stabiel maar ook erg traag.Beroemd is het verhaal van JanTestroote die tijdens de Texel Boogieonder zijn XL Cloud ingehaald werddoor een 6-mans plane!! De zoge-naamde medium size squares (220-230 square ft) blijken het best tevoldoen.

  14 SPORTPARACHUTIST

  We hebben (op Texel) goede ervaringmet de volgende kombinatie: Bovenoplichte mensen met Turbo, Pegasus endergelijke. Daaronder wat zwaarderemensen met Turbo, Pegasus en der-gelijke. Vervolgens Merlins en onderinFireflies. Natuurlijk is dit geen wet vanMeden en Perzen. Andere kombina-ties zouden ook kunnen voldoen.

  - Zorg voor verbinding tussen je voorsteen achterste risers (stirrups) of tussenje beide voorste risers (cross-connector), anders zal als er spanningop de formatie komt de vent boven jeje slider mee naar boven nemen en jesquare repacken.

  - Hoofdbedekking die het horen totaalniet belemmert.

  - Hookknive, niet zo'n populair kleintje,dat verlies je makkelijk als je het wilpakken en erger: ze breken. Neemliever bv. een Jack the Ripper. Zorgdat je makkelijk erbij kunt maar dat erniets achter kan blijven haken.

  - Single point release. CapeweIls enR3's zijn te traag te bedienen en erkan makkelijk iets achter blijven ha-ken. S.O.S.-systemen (n handlevoor zowel breakaway als reserveopenen) zijn gevaarlijk.

  - Soft toggles. Harde stuurtoggles kun-nen makkelijk om b.v. een lijn vaniemand anders slaan.

  - De eventueel aanwezige "V" verbin-dingsbridle is vistuig. Vervang dezedoor een enkele aan de middelste cel.

  - Cascades op je middelste A lijn zijneen belemmering bij het planen. Eenrigger kan in een half uur de betreffen-de lijn vervangen door een dubbele,zie tekening. Dit benvloedt de vlieg-capaciteiten van je square totaal niet.

  - Hiteks moeten vanzelfsprekend afstaan.

  - Trek beschermende kleding (jurnp-suit) aan tegen het schuren van lijnen.

  BriefingNog meer als bij relatief is het essen-tieel dat n man het woord doet, geendoor elkaar gepraat en dergelijke. Letop de volgende punten:- Je gaat hoog hangen, dus ken dehoogtewinden en zorg ervoor dat be-langhebbenden zoals havendienstvan je snode plannen op de hoogtezijn.

  - Neem onder meer de volgende pun-ten met de springers door:Heading, vlieg richting van de formatie.Eventueel cirquit als er gedraaid gaatworden en welke kant op.Opbreken, hoogte en manier, pilot-chutes.Kleuren van koepels boven en onderje, cascades.Spreek af wie links en rechts gaat, zieopbouw.Spreek kommando's af zoals: float,sink, opbreken etc. en hoe ze wordendoorgegeven. Het beste is een kom-mando vooraf te laten gaan door denaam van de betrokken springer. B.v."Jan, floaten" .

  - Check op materiaal bovengenoemdepuntjes.

  Exit- Op volgorde van opbouwen, het ver-wisselen van de nummers 1 en 2 on-

  , derling voldoet goed.- Leerlingen-exit; dus met je neus in depropwind en onmiddellijk openen,maar denk om de staart van de kist.De kreet van "na 3 seconden opentmijn koepel beter" is onzin. In theorieis het mogelijk dat de latere menseneen korte vrije val maken omdat zetoch onder de formatie moeten opzet-ten, maar bedenk: naar beneden gaanis simpel, naar boven niet.

  - Pak tijdens je opening je achterste rl-sers al beet en kijk naar je maten. On-middellijk na opening: check waar jesquare heenvliegt. Dit hoeft helemaalniet dezelfde kant te zijn als waar jeneus aan je hoofd zit gemonteerd. Ganiet eerst je halve remmetjes eraf slo-

 • pen, dit kost teveel tijd. Moet jewegsturen, doe het dan met je risers.Zelfs als je een twist hebt, kan wildrukken aan een riser soelaas bieden.Eigenlijk geldt dit voor de opening naeen relatiesprong net zo.

  Opbouw- Bij grote formaties is opbouw in devliegrichting van het vliegtuig essen-tieel. Anders raken de laatst uitgestap-ten .Jost in space" . Tussen de 1ste ende 10de springer zit gauw 400 meterseparatie.

  - Kom nooit vr de opbouwende plane,behalve als je niet lager zit dan num-mer 1; je burble zorgt gegarandeerdvoor dichtslaande koepels in de plane.Zet op in V-vorm.

  - Pinbase mag nog nummer 3 oppik-ken, daarna terug op heading. Pilot:heading houden.

  - Kom niet achter de plane als je noglang niet aan de beurt bent. Blijf ervandaan, ook direkt naast de plane,andere mensen hebben deze ruimtenodig om hoogte te verliezen etc.Voorkom verkeersproblemen.

  - Je moet al opzetten terwijl diegenevoor je op approach is. Houdt ook inde gaten of iemand misschien zijn slotmist zodat je een plaats moet opschui-ven.

  - Hoe er moet worden aangedockt, iswel bekend. Toch wil ik nog wat aan-tippen vooral voor nummer vier enhoger.

  - Recht van achteren en onderen, on-der een hoek van 45 graden. Geen zij-delingse beweging ten opzichte vande plane. Zit stil onder je koepel enzorg dat je niet meer slingert door eenpas gemaakte draai. Doe in feit PA.

  - Indien je ver onder in de plane moetaandocken, lijkt de hoge daalsnelheidvan de plane een probleem. Je zietdat je erg hard omhoog komt. Oplos-sing is om n meter (geen drie) ach-ter de rug van de te docken springeruit te komen en dan je square watmeer te laten vliegen. Je square ver-liest dan lift, mede door de burble vanhet lichaam van de springer. Je voor-waartse snelheid zal over die ene me-ter niet drastisch toenemen en jesquare vliegt rustig tegen zijn rug aan.Op deze manier zijn no-momentumdocks mogelijk.

  - Een veel gemaakte fout is dat er tevlak wordt ingekomen. De plane wordtals het ware ingehaald met een te ho-ge voorwaartse snelheid. Behalve datde dock dan sowieso te hard zal zijn,kunnen twee dingen makkelijk foutgaan:1) Je komt te laag uit en verliest de

  springer uit het oog. Hij verdwijntboven je koepel. Trek dan onmid-dellijk een frontriser ver naar be-neden, anders loop je grote kans

  dat de springer boven je in je chuteterechtkomt.

  2) Je komt te hoog uit en je squarebotst tegen lijnen aan, krult daar-door wat dicht, verliest lift enschuurt langs lijnen, risers enspringer naar beneden. Meestalkan je maat hem daar wel opvan-gen en de dock is tot stand geko-men, maar de kans bestaat dat jezijn stuurtoggle mee naar benedenneemt en dan is het echt Bingo.Linedocks zijn wel toegestaan,maar alleen no-momentum.

  - Een niet te erg slingerende plane isaan te docken door op het midden vande slingerbeweging te mikken en aante docken op het moment dat de sprin-ger in het midden is. Achter de slinge-ring aansturen gaat niet, je bent altijdte laat. Indien de boel te erg slingert ofer anderszins problemen zijn of alsiemand roept: "wegwezen", dock danniet aan onder het mom van: ik moetin geweest zijn. Dit is niet anders alsmet relatieven, dus ook niet leuk.

  - Het planen moet snel gaan. Onmid-dellijk na het planen je square even inde volle rem trekken om je opgekruldeneus gelegenheid te geven zich uit tevouwen. Zet hem vervolgens rustigtegen de lijnen aan. Plak je toggles te-rug op het velcro en spreid je armenen benen voor het opvangen van hetvolgende brok nylon.

  - Indien je tijdens het planen wordt aan-gedockt, bemoei je dan nog niet metdie square onder je, maak eerst jeeigen werk af. De springer onder jekan zijn square rustig tegen je rugaanhouden.

  Vliegen van een formatie- De pilot laat de plane rechtuit op hea-ding vliegen en denkt om een even-tuele draai die langzamerhand in eenplane kan komen.

  - Als er moet worden gedraaid, danheel rustig. In n keer doordraaien,niet beetje bij beetje.

  - Tja, hoeveel remmen moet er bovenineen plane gegeven worden? Vier kri-teria zijn van toepassing:1) De plane moet niet te ver voorover

  hangen.2) De plane moet niet te rechtop

  staan.3) Er moet behoorlijk spanning op de

  plane staan.4) We willen geen mensen een meter

  langer laten worden.

  Een en ander is soms met elkaar in te-genspraak. Doorpraten in de lucht enop de grond wil veel helpen. Meestalzal er bovenin wat moeten worden ge-remd.Voorkom onnodig geschreeuw in delucht, zeker zolang de boel nog nietkompleet is of als er problemen zijn.Kreten van "kijk uit daar onderin" zijnonzin. Houdt je mond als je niets be-langrijks te vertellen hebt.

  - Let op de square van de man tweeplaatsen onder je. Met wat reiken kanje er meestal bij om hem eventueelopen te maken of hem vast te houdenom washen te voorkomen. Ook kan jede eigenaar b.v. vertellen: "Klaas,float even, je neus krult op." Geef dieaanwijzingen volgens de afspraken tij-dens de briefing, geschreeuw van "hwat, wie, ik" koopt niemand wat voor.

  Problemen- Slingeren. Laat bovenin wat meerremmen geven (meer spanning) engeef tegengestelde bewegingen metje voeten. Nooit tegensturen, datmaakt het alleen maar erger. Wordthet slingeren erger, opbreken.

  - Als er een square dichtslaat, moet debetreffende persoon altijd wordenvastgehouden. Bijvoorbeeld:Nu moet eerst 7, 6, 5 weg, pas dnmag 3 4 loslaten en niet eerder danals 4 dit verzoekt aan 3. Loslaten on-der het mom van "wat een zooitje,daar wil ik niets mee te maken heb-ben" kan je maten in de volgende ge-vaarlijke situatie brengen: 4 valt wegen neemt 5 mee, deze neemt 6 mee,deze 7 etc. Een grandioze funnel isdan het gevolg.

  - Te veel spanning. Meer remmen on-derin of lijnen beetpakken. Indieniemand het door te grote spanningniet meer kan houden, moet er van on-deren naar boven opgebroken wor-den. Nooit achteraf zeggen: "Sorry, ikkon het niet meer houden en moest la-ten schieten."

  - Wraps. Dus koepels met mensen of

  SPORTPARACHUTIST 15

 • koepels onderling verward. Slaat erwat om je heen, bescherm dan onmid-dellijk je reserveripcord. Je wilt nietdat deze eruit wordt erukt deenlijn of zo"j~Jt~~n je rve I ogwel eens nodi!1hebb . En we . ie-gene die ingepakt is met nylon moetworden vastgehouden.Heb je zelf iemand, ingepakt, maakdan nooit, maar dan ook nooit, zomaareen breakaway. Je laat dan je maatjemfi'lt de rO!~90i aCQJ,~r,die .9'.l0I;;.zijnsquare heimslaato{.'zoiets.~at ermoet worden gedaan is: in ieder gevalgeen paniek. Bespreek met elkaar water aan de hand is, welke hoogte je zit(misschien kan de ander zijn hoogte-meter niet zien). Overleg wat er moetgebeuren. Misschien moeten erh99kknive(~,jn werki.~,~i!redtf eter met zijn tween onder areworden geland of met zijn drien on-der twee squares. Bedenk altijd dat jeniet alleen bent en dat de ander weens een hele andere meninghebben over wat er moet gebeuKrg je toe emming ee

  te dking t. Mi .

  nog meer en je wilt onder .niet alsnog bij de wraraken. Overigens, een tertia ekan je tijd om de problemen op te los-sen aanmerkelijk verlengen.

  - ~~~hfi'ln,d' . het h .~(lng~reneenne. Over de oorzmen boeken volschri I ge-zegd komt het hierop neer, dat de be-treffende square het vertikt om zichaan te passen aan de vliegkarakte-ristieken '.,(daalhoe van9'~'i'planwer teMeestal worsquares beginnen er dan vaak ookmee, squares slaan dicht en er zal op-gebroken moeten rden. Units zijnhier beru de korte nen

  :;;'

  Opbreken

  16 SPORTPARACHUTIST

  Ofschoon dit epistel veel langer is ge-worden dan mijn bedoeling was, pre-tendeer ik niet volledig te zijn, van-daar de volgende aanbevolen lek-tuur:Handleiding CRW: Ernst WoerleeCRW: Terry ParsonsDiv. publikaties van Doc JohnsonArtikelen in USPA Parachutist enSkydiving.

  Bedenk dat succes en veiligheid bijCRW kunnen worden bereikt doordrie dingen: kennis, nog meer doorervaring maar bovenal door gezondverstand.

  Ik hoop dat er vele grote CRW forma-ties boven Nederland zullen vliegenin 1984.

  Karel Lamboo

  Dufch DakofaAssociafion

  De nieuwsbrief van de DDA meldt hetheuglijke feit dat zij op 10 augustus vandit jaar de trotse eigenaar is gewordenvan de 00-7 van de Finse Luchtmacht.Als alles meezit, zal deze Dakota bin-nen afzienbare tijd het Nederlandseluchtruim kiezen als de PH-DDA.Het is echter nog een lange weg naarhet platform van Schiphol-Oost. De PH-DDA zal van de RLD een zogenaamd.Restrtcted Certificate of Airworthi-ness" moeten verwerven en de RLDmoet ook het technische onderhoudgoedkeuren.De diverse commissies die binnen deDDA werkzaam zijn, doen deze om-schrijving eer aan en als het aan henligt, vliegt de PH-DDA boven Nederlandhet nieuwe jaar in ...U kunt de DDA steunen door deelnemerof donateur te worden of promotioneleartikelen te kopen. Het Afdelingssekre-tariaat kan genteresseerden verderhelpen.Wij wensen de DDA veel succes en ho-pen dat de registratie PH-DDA ooit nogeens in onze logboeken zal worden ge-schreven!

  Nathalle Chudiak

 • Seniorenwedstrijd Teuge 1983

  [\,

  De jeugdige en oudere senioren

  Op vrijdag 2 september keken meerdere ou-dere heren samen met mij naar de lucht ennaar de buis om te zien welk soort weer onste wachten zou staan in het komende week-end. De reakties waren uniform,. want dezon zou ons in de steek laten en wolken opeen te lage basis ons deel zijn, dus balenmet veel a's.Het was inderdaad de volgende ochtendwaardeloos want er stond een waai van je-welste en er hingen boven de anders zo lie-felijke dreven een aantal enorme zwarte wol-ken, zodat de veters uit de schoenen vlogenvanwege de moed die erin zakte.Toch waren er op onze vriendelijke uitnodi-ging een aantal jeugdige en oudere seniorennaar NPCT gekomen en was het weer als va-nouds. Liters koffie, heel veel moppen ennogal wat lawaai, zodat de prille bewonersvan De Wolk angstig om de hoek keken enweer in hun hol verdwenen ... zeer tot onsgenoegen.Na enige verstandige woorden toog een ie-der huiswaarts, maar de betweters in De Bilthadden ons voor zondag lekker gemaaktmet een verhaal dat ... als .. en wanneer dan.. Goed, wij spraken af te bellen. Op zondag-morgen stonden er weer een aantal frisse,wakkere ouden van dagen op Teuge en .. dezon scheen! Maar iemand boven had kenne-lijk nog iets met ons te verrekenen want dewind stond bol boven het veld en natuurlijkzo dat er van de grasbaan gebruik moestworden gemaakt zodat de bak onbruikbaarwas. Smart alom. Geen wedstrijd.Een slimmerik onder de aanwezigen liet ech-ter namen en adressen plus belnummers no-teren en toen dezelfde depressionisten uitDe Bilt op donderdag 22 september voor-spelden dat de zondag daarop de dag z'nnaam eer aan zou doen, belde de slimmerik.En ze kwamen.Op die 25ste ging het echt door. Andr vander Worm bleek er zin in te hebben al leekeen voor hem onbekend hobbelpaard niet totzijn huisdieren te behoren, want de Cessnavloog vreemd.Er waren 4 teams van 4 man die 4 ronden

  sprongen. Niet veel, maar de buitenlanderslieten op twee na begrijpelijk verstek gaan.Kees Meijer hield de zaak bij het instappuntin het oog en liet sommige oude stompen deweg terug lopend maken, hetgeen een gelekaart inhield. In de bak stonden Jenny denHartog en Henk Nijhuis samen met de zoonvan Piet Boogaers, die z'n vader wel evenzou helpen. Maar om de schijf precies daarte krijgen waar die ouwe z'n voet de grondraakt, vereist nog jaren oefening.Een interessant verschijnsel was tevens datde bloem der paranatie of wel de pupillenvan De Bruyne en consorten ook eens wil-den laten zien waar hun zakcenten of on-dersteuning van ouders dan wel rijk toe had-den gediend en was er dus sprake van jong,ouder en bejaard. De generatiekloof bleek tebestaan en ze hebben het niet willen toege-ven, vanwege de weddenschap natuurlijk,

  Paracentrum Budelbiedt te huur aan:

  Cessna 182 PH - 011Cessna 182 PH - HAKin para-uitvoering.Geschikt voorhet droppen van4 parachutisten.

  maar van bouwjaar 1943 en eerder zijn zeniet of nauwelijks te verslaan.De dag ging te snel aan ons voorbij want devan-ver-komers wilden tegen een uur of vierwel weer vertrekken en er moest nog eenprijsuitreiking plaatsvinden.Bij de stokouden tot schijndoden won JoopBrandenburg, gevolgd door Gerard Warburgen Piet Rozendaal. De nog niet droog achterde oren club verdeelde ook de buit en dieging naar Ton Blommers, Jan Overtoom enJaap Dul.Daarna kwam de uitreiking van de Jan Mo-lenkamp Trofee, ofwel de sportiviteitsprijs.Durk de Boer, nog niet totaal fit na het onge-val tijdens de NKP, was toch voor deze gele-genheid en als winnaar van de wisselprijs in1982, met z'n zoon gekomen en kon hetbeeld overhandigen aan Mannes Hoekmandie met zijn PC precies dezelfde landingenmaakte als destijds Jan Molenkamp. Toenhij ook nog na zo'n enorme klap de opmer-king maakte dat het een gave sprong wasgeweest, was de aanwijzing als winnaar eenformaliteit.Bij de 35-plussers viel de eer te beurt aanDick van der Jagt en jammer genoeg was devorige winnaar bezig z'n vakantie op te ma-ken zodat de bijbehorende versierselen dooreen ander werden uitgereikt. De namen vande winnaars 1983 zijn inmiddels vermeld ophet bord in het clubgebouw De Wolk. Na degebruikelijke bedankjes, pilsjes en de af-scheidsgroet "tot volgend jaar" gingen we.Als data voor de Nederlandse senioren-wedstrijd 1984 zijn vastgesteld: 1 en 2 sep-tember. Wilt u dit op uw kalenders en agen-da's noteren. Mededingers, vaststelIers vanconcurrente wedstrijden, bijhouders vanwedstrijdagenda's, havendienst, vliegers,drank- en voedselverstrekkers en alle ande-ren die op n of andere wijze iets te makenhebben met het fenomeen Seniorenwed-strijden.

  Gegevens: Minimale huurtijd: 60 min. f 288.- Elke minuut langer f 4.80 Bedragen zijn exclusief BTW Inclusief piloot en fuel Verhuur uitsluitend met piloot Opstapkosten per parachutist

  vanaf vliegveld Budel bedragenf 12.50 per persoon (excl. BTW)

  Aanvragen bij Jos van Aert.weekend: 04958-2434;door de week: 013-425952

  SPORTPARACHUTIST 17

 • niek van het inslippen worden gebruikt.Wie niet weet wat dat is, kan het nu aaniemand van de jeugdtraining vragen.Verder heeft u vast wel eens de tabelgezien voor wat betreft de hoogte, deafstand naar de bak en de windsnel-heid. Ook de handleiding van de jeugd-training ging hier weer van uit. Fout! Inwerkelijkheid gaat niemand op 600-1000 ft hoogte op de bak indraaien. Wijhebben daarom een nieuwe tabel op-gesteld. Zie blz. 19.

  Jeugdtraining '83

  Jan Vijfvinkei tijdens de briefing met op de achtergrond Jan de Bruyne.

  "Wie de jeugd heeft, heeft de toe-komst" is een veel gehoorde kreet. Ookin de parasport. Die toekomst hangtechter wel af van een zekere inzet. Inzetniet alleen van de jeugdige springerszelf, maar ook van hun begeleiders. Jande Bruyne en Jan Vijfvinkei hebben datgoed begrepen en zetten het afgelopenseizoen een jeugdtraining op poten. Dater op dit gebied nog nooit wat is ge-daan, is teveel gezegd, maar de aanpakwas wel nieuw: gericht precisie trainenmet een genteresseerde groep jonge-ren tot en met 21 jaar, afkomstig van bij-na alle clubs. Hieronder volgt een nabe-schouwing van de beide Jannen.

  De jeugdtraining 1983 is afgelopen.Van de tien trainingsweekends werdener negen uitgevoerd. Gemiddeld wer-den de trainingen door twaalf deelne-mers bezocht. Samen maakten ze 650sprongen, die stuk voor stuk vooraf wer-den besproken en achteraf van kritiekwerden voorzien. De training eindigdemet een onderlinge wedstrijd op het Na-tionaal Centrum. Niels Tieland won, ge-volgd door Wiebe Ottenhof en Ron vanDam.De uitvoering van de sprongen verliepmeestal vlot. Het Nationaal Centrum gafde groep absolute voorrang, wat weleens sombere RW-gezichten oplever-de. Bij Flevo lag dat moeilijker, maar al-tijd slaagde de instrukteur van dienst erweer in om de groep tussen het club-

  18 SPORTPARACHUTIST

  springen door te loodsen. Een minimumvan zes trainingssprongen werd altijdgehaald. Flevo en Teuge, bedanktvoor die medewerking!

  GeldDe kosten van de sprongen werdenvoor de helft door de deelnemers zelfopgebracht. De andere helft betaaldede Afdeling als subsidie. Extra kortingkregen we van Teuge (kosten: f 17,50per sprong) en van Flevo (kosten:f 15,- per sprong). Bovendien werdvan de deelnemers geen bijdrage aanhet Nationale Centrum verlangd en ver-viel het gasttarief op Flevo. Daarnaastgaf Flevo nog eens f 250,- voor hetjeugdtrainingsfonds na vijf trainingen.De totale kosten konden zo op f 6.000,-worden gehouden. Toch is het geble-ken dat het voor scholieren en stude-renden niet altijd op te brengen was:sommigen moesten halverwege hetweekend afhaken. Het daardoor uit el-kaar vallen van de teams was vrij lastig.

  TechniekIn alle tot nu toe verschenen publikatiesover precisiespringen wordt het circuit-vliegen uitvoerig beschreven. Men ver-geet er dan bij te zetten dat die manierom het indraaipunt (set up) te bereikenalleen geldt bij 0-3 mIs wind. Bij wind-snelheden van 4-7 mIs moet de tech-

  De tabel heeft twee variabelen: dehoogte en de afstand. Daarvan makenwe de hoogte, waarop ingedraaid is,konstant, namelijk 400 ft. Vervolgensnemen we vier standaard afstandenvanaf het dead-center voor de verschil-lende windsnelheden. Het enige watdan nog moet gebeuren, is een wande-ling rond de bak. U zoekt dan herken-ningspunten voor die afstanden, te be-ginnen met de bak zelf. Vaak is de 50of100 meter lijn zichtbaar gemaakt enkunt u die gebruiken als herkennings-punt. Uiteraard is dit ook weer een theo-retische oplossing, maar het werkt weleenvoudiger dan de oude tabel.Een ander probleem dat bij de jeugd-training naar voren kwam, was de reak-tie op een verandering in de grondwind-snelheid. Bijvoorbeeld: zaterdag 5/6mIs wind en zondagochtend bladstil.Ondanks het feit dat iedereen dat welzag, kwamen negen van de tien sprin-gers te hoog aan. We gaven dan kritieken legden de situatie uit. De tweedesprong kwamen er nog steeds vier vande tien te hoog aan. Pas bij de derdesprong had iedereen het juiste circuit tepakken. Ook op wedstrijden ziet men ditvaak. Onervaren precisiespringersgaan groepsgewijs "om zeep" om dezereden.De door ons opgestelde trainingsvolg-orde verloopt als volgt:

  1. Alle mogelijkheden en onmogelijk-heden van de koepel leren kennen.

  2. Separatie leren maken ten opzichtevan medespringers.

  3. Circuit leren vliegen bij 0-3 mIs wind,leren slippen bij 4-7 mIs wind.

  4. Vanuit het juiste set up punt de rem-behandeling voor het laatste stuk(final) leren. Lichaamshouding onderde koepel leren kontroleren.

  5. Veel voetplaatsingstraining doen.6. Pas hierna veel wedstrijdervaring op-

  doen, liefst met een vast team.

 • 200 ft_66.

  o-t,5m 2-311I }-4.

  400ft

  ResultatenDe training heeft zeer beslist vrucht af-geworpen. Dit bleek bijvoorbeeld op deNationals. Er werd flinke progressie ge-maakt. Onze konklusie is dat dit experi-ment in 1984 een vervolg hebben moet.Dit zal misschien moeilijk zijn, omdat1984 het WK jaar is voor PA en stijl. Het

  400 ft-'n",

  }OO ft-100

  5-611I 6 en mellr

  tOO ft- bak". I.: En van de jeugdigen op final.r.: Tabel bij blz. 18.

  Wijzer gewordenAls trainers hebben we er zelf ook hetn en ander van geleerd. De leeftijds-grens moet van 21 naar 23 jaar wordenverhoogd, want de gemiddelde leeftijdwaarop men begint te springen, is eer-der 20 dan 18 jaar. Bovendien zijn er zo-veel springers tot 23 jaar, die niet ofnauwelijks over voldoende financin be-schikken, dat ook dat argument geenstand houdt.De toelatingseis (een eigen square eneen B-brevet) was te laag. Tenminste20 sprongen aan een square is beter.Teveel sprongen werden nu gebruiktom te leren squarespringen en dat moetgewoon bij de clubs worden aange-leerd. Voor precisie kunnen ze dan ver-volgens in de trainingsgroep terecht.

  Tijdens de training is heel duidelijk ge-bleken dat ook discipline moet wordenbijgebracht. Dit bleek niet zo van-zelfsprekend: De deelnemers waren vrijsnel aan het idee gewend dat alles voorze werd geregeld. Dit uitte zich in on-disciplinair gedrag. Om deze groep ge-motiveerd te houden, was veel meer in-zet nodig dan wij zelf hadden gedacht.

  Jan de Bruyne tijdens de briefing voor de sprong.

  is dus de vraag of er voldoende geld be-schikbaar zal zijn. Gelukkig is de kansdat er volgend jaar weer een jeugdtrai-ning wordt georganiseerd vrij groot, nuHenk Nijhuis zich bereid heeft verklaardom het van ons over te nemen.

  Jan de Bruyne en Jan Vijfvinkei

  De trainingsgroep

  Aan het artikel van de beide Jannen valtweinig meer toe te voegen. Rest mij nogom, namens de gehele leerlingengroep,de trainers (nogmaals) te bedankenvoor hun geweldige inzet gedurende devele weekend-sessies en de hopenwerk die zij rondom het hele trainings-gebeuren hebben verzet.Dat ook zij er geld in hebben gestoken,mag blijken uit de vele kilometers die zehebben afgelegd zonder deze te decla-reren. Puur liefdewerk dus!Voor de leerlingen van de jeugdtraining'83 is het al een uitgemaakte zaak dater ook een jeugdtraining '84 gaat ko-men. De animo is dus aanwezig. Hetwoord is aan de KNVvL.Jan de Bruyne en Jan Vijfvinkei kunnenhun aandacht nu geheel wijden aan deNationale Selektie Style- en Precisie-springen '84 en hopelijk ook de WK.Namens de jeugdtraining en de redak-tie veel succes!!

  GO FOR IT!Irwin Broen

  SPORTPARACHUTIST 19

 • LESTROIS JOURS de STRASBOURG32 Teams, met deelnemers uit 10 verschil-lende landen, hadden zich ingeschrevenvoor de zoveelste editie van "Les Trois JoursDe Strasbourg".De weergoden waren de wedstrijdleider Mi-chel Rogovitz en de chief-judge Desir Min-gam echter niet zo gunstig gezind. Drie da-gen (16, 17 en 18 september) voor 10 spron-gen uit een Do 27 en een Pilatus Porter tur-bo, hadden ruim voldoende moeten zijn,maar ook in Frankrijk kan het waaien, rege-nen en regenend waaien ..In afwachting van springweer was er ruim-schoots de tijd om ervaringen uit te wisselenen ideen te lanceren over procedures voorWK-team selekties.Belgi, Engeland, Itali, Oostenrijk, Zwitser-land, Joegoslavi en uiteraard Frankrijkzelf, namen de kans waar om hun selektie-groepen uit te laten komen in deze sterk be-zette wedstrijd. Nederland liet hier jammergenoeg verstek gaan. Alleen de Dutch Con-nection kwam gedeeltelijk aan de start, aan-gevuld met Frederic Sody van het Belgischelegerteam. Nadat een paar teams vrijdaq-middag hun eerste sprong konden maken,moest de rest van de deelnemers nog een et-maal wachten voordat zij hun kunnen kon-den tonen. Onder wel zeer moeilijke omstan-digheden en met de nodige onderbrekingenwegens buien en te harde wind werden ertoch nog drie rondes uitgeperst. Voor metname Bram Lasschuijt leek een hoge klasse-ring niet tot de onmogelijkheden te behoren(0.02 cm), Nijhuis volgde met 0.07 cm aar-dig, Drost sprong 26 cm. Sody echter kon

  een hoge klassering met 87 cm verder welvergeten.Zondag konden er (na een avond met eenuitstekend koud buffet en wijn die voor velen"te" rijkelijk vloeide en die overigens werdvoorafgegaan door een gigantisch vuurwerk)tot 12 uur zonder al teveel problemen nogtwee rondes worden versprongen. Daarnabegon de wind weer regelmatig de kop op testeken, zodat er na vele rejumps en uren la-ter toch nog het minimum van 6 sprongenwerd gehaald. Naast de prijzen in natura(komplete uitrustingen, hoogtemeters, etc.)konden de medailles, bekers en cups wor-den overhandigd aan de mannen van deETAP (Franse Militaire Springschool), declub uit Pau en het Zwitserse Eaglesteam.Door missers van onze ingehuurde zuider-buur in de eerste en laatste ronde, eindigdede Dutch Connection als zesde.In het individuele klassement was het drin-gen aan de top. Lasschuijt sprong zondagnog 0.02 cm erbij, wat zijn totaal bracht op0.04 cm en daarmee behaalde hij een uitste-kend resultaat. Hij eindigde op een gedeelde4e plaats met o.a. Dermine.Opmerkelijk was het sterke springen van deFranse selektie: een jonge ploeg, gecoacheddoor "oude rotten", die zich (vooral finan-cieel) gesteund weet door de FderationFranaise du Parachutisme, hun KNVvL. Naeen barrage tussen de nummers 1 is de uit-slag van de eerste tien, de Nederlanders ennkele bekenden als volgt (tussen haakjeshet sprongverloop):

  Uitslag individueel:1. Bessette F2. Sonderegger CH3. Rives F4. Lasschuijt Jr. NL

  Dermine FMarsal F

  7. Yout F8. Beauchal I9. Ruiling D

  10. Frei CH17. Nijhuis NL20. Grangeon F25. Lubbe F44. Drost NL51. Hoex B56. Sody NL

  002002003004 (0-2-0-2-0-0)004 (0-0-1-0-1-2)004 (0-3-0-0-1-0)006007010013019020026091114138 (87-0-0-0-0-51)

  Uitslag groeps:1. ETAP F 0862. PAU F 1373. EAGLES CH 1834. TICINESE CH 2285. FFP F 2386. DUTCH

  CONNECTION 2527. HSV FREISTADT A 2578. EIS F 2939. FFBP B 43410. PITT SPECIAL GB 517

  Op 27 en 28 augustus '83 werd door de para-club "Cercle Para Luxembourg" te Wiltz-Noertrange een PA wedstrijd georganiseerdmet als hoofdprijs voor het individueel klas-sement een driedaagse vliegreis naar Mal-lorca!De wedstrijd bestond uit drie sprongen, voor3-mans teams, uit een Cessna-172 en haddeelnemers uit Duitsland, Belgi, Nederlanden Luxemburg. Ondanks het feit dat er almaanden van te voren uitnodigingen warenverstuurd naar veel verenigingen in binnen-en buitenland viel de opkomst tegen. Slechtsnegen teams waarvan drie Nederlandse. Debak was gelegen op de kop van een heuvelen had slechts een doorsnee van 7 meter.Het was de eerste keer dat de LuxemburgseParaclub een Internationale wedstrijd orga-niseerde. Dat was dan ook duidelijk te mer-ken aan het trage verloop van de wedstrijden het vaak weifelende optreden vanwedstrijdleider en scheidsrechters. Hier te-genover stond wel weer de goede verzorgingvan maaltijden, overnachtingsgelegenhedenen bovenal de konstante aanwezigheid vaneen medisch team met ziekenauto.De wedstrijd begon op zaterdagmiddag om-streeks 14.00 uur. Er werd die dag slechtsn ronde versprongen. Op zondag werdende overige twee rondes versprongen. Devluchten met het vliegtuig werden niet be-paald ekonomisch uitgevoerd en de sprin-gers kregen dan ook ruim de gelegenheid

  Succes Dufch Square Force in Luxemburg

  20 SPORTPARACHUTIST

  om het prachtige Luxemburgse "bergland-schap" te bewonderen alvorens het vliegtuigte verlaten.De wedstrijd werd in het algemeen ver-sprongen onder moeilijke omstandigheden.Het was voor de meesten van ons de eerstekeer dat we sprongen in een bergachtiglandschap. Bovendien was er een variabelewindsnelheid die op zondag toenam tot 8 10 meter/seconde. Volgens het wedstrijd-reglement mocht er worden gesprongen Urn8 mts, echter de positie van de windmeter inhet havenkantoor, 200 m verwijderd vande bak, maakte kontrole hierop vrijwel on-mogelijk.Ondanks de rommelige organisatie denkenwij toch dat met een wat meer professioneleaanpak deze wedstrijd kan uitgroeien tot eeninteressante meeting.Tot slot volgen hieronder de belangrijksteuitslagen:

  Individueel1. Schmidt, Paul2. Bizot, Michel3. Potaux4. Van der Staak, Eeg6. Lasschuit Jr., Bram9. Mijnheer, Ruud11. Smit20. Van Maasdam23. Van Ierland25. Groenheyde

  (DSF)(DC)

  (DSF)(DC)(DSF)(KMA)(DC)(KMA)(KMA)

  00,08 m01,73 m03,07 m03,32 m03,73 m05,42 m06,51 m21,78 m24,31 m25,00 m

  Groeps PA1. Dutch Square Force2. Cercle Para Luxembourg3. Mendig I4. Dutch Connection8. K. M. A.

  08,82 m16,97 m25,93 m27,44 m55,82 m

  Paul Schrnidt en Ruud MIJnheer,Para Club Flevo

  Het Duitse Cirrus-team in aktie (zie blz. 27).

 • 5 GOEDE REDENENEEN -~itl!iRESERVEVAN PARAFLITETE HEBBENEerlijk gezegd, wij van Para-Flite begrijpen niet waarom niet elke springerin de wereld een Swift Reserve in zijn tandemrig heeft. Vooral nu deSwift Reserve nt zo licht is (2,5 kilo) en nt zo klein pakt als de ailer-kleinste ronde reserves. En dat terwijl de Swift Reserve toch nog 177 ft'oppervlakte heeft om zachte en gemakkelijke landingen te maken, zelfsonder de slechtste omstandigheden.

  De Swift Reserve is:1. Veiliger: Ram-air parachutes hebben voor zover we weten geen lastvan een inherente storingsmogelijkheid. Een ronde reserve kan (en doetdat ook vaak) binnenstebuiten slaan of