Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en...

14
Skaeve Huse Presentatie voor en participatie door omwonenden Agnes de Boer Gemeente Velsen 14 maart 2017 G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Transcript of Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en...

Page 3: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Wat zijn Skaeve Huse?

• Eenvoudig ingerichte wooneenheden, op enige afstand

van andere huizen;

• Bewoners hebben onvoldoende sociale vaardigheden;

• Wonen op een rustige plek en intensieve begeleiding

verbeteren hun situatie en zorgen voor minimale overlast;

• Bedoeld voor volwassen alleenstaanden of twee-

persoonshuishoudens;

• In Velsen: drie tot zes eenheden;

• De bewoners willen vooral met rust worden gelaten.

G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Page 4: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Waarom Skaeve Huse in Velsen

• Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en

Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor

mensen die permanent overlast veroorzaken in een woonomgeving

• In 2012 wijst het college van B&W Broekeroog Velserbroek aan als

voorkeurslocatie voor Skaeve huse

• Onderzoek geeft aan dat er behoefte is aan minimaal drie wooneenheden

• Realisatie Skaeve Huse opgenomen in prestatieafspraken gemeente –

woningbouwcorporaties 2015-2016 => overeenkomst eind 2016

• Skaeve Huse is een goede woonvorm voor een specifieke doelgroep

• Ervaringen elders in het land zijn positief, zowel vanuit het oogpunt van de

doelgroep als de omwonenden

G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Page 8: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Doelgroep

• Personen die ingeschreven staan in de gemeente Velsen

• Personen met een verleden van ernstige overlast

• Geen personen die een gevaar opleveren voor zichzelf of

hun omgeving

• Alleenstaande mannen of vrouwen of twee-

persoonshuishoudens

• De Plaatsingscommissie – een afvaardiging van het

‘Noodteam’ – beoordeelt en wijst toe

G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Page 9: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Begeleiding bewoners

• Doel is re-integratie naar normale woonomgeving

• Met intensieve begeleiding

• Activiteiten gericht op zelfredzaamheid, voorkoming

van opname of verwaarlozing

• Eventueel dagbesteding vanuit Wmo

• Prikkelarme omgeving

• Begeleiding individueel afgestemd

• Geen huismeester of handhavingsambtenaar

G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Page 10: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Ervaringen elders in het land

• Op diverse plaatsen in NL zijn Skaeve huse gerealiseerd Bijv.

Eindhoven (12 stuks), Tilburg (9 stuks), Utrecht (7 stuks),

Kampen, Maastricht, Amsterdam en Arnhem;

• Evaluatie Stuurgroep Experimentele Huisvesting 2010:

Op nieuwe locaties nauwelijks overlast voor de buurt:

o Op redelijke afstand van overige bebouwing

o Visuele afscherming bijv. in de vorm van groen

Bewoners waarderen de woonvorm positief:

o Komen tot rust in stabiele woonsituatie

o Ruimte om hun afwijkende leefstijl te leven

Page 11: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Betrokken partijen

• Gemeente Velsen, Velison Wonen en Woningbedrijf

Velsen: Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

• Velison Wonen voert de exploitatie en verhuurt

• Gemeente geeft grond in bruikleen uit en verzorgt

beheer en onderhoud openbare ruimte

• Plaatsingscommissie wijst aan

• Partijen in het Noodteam zorgen voor begeleiding

G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Page 12: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Planning

• Gemeente en corporaties besluiten over SOK

Collegevergadering: 28 februari 2017

• Informatieavond omwonenden: 14 maart 2017

• Starnotitie – (voor)ontwerp bestemmingsplan

• Bestemmingsplan: gereed medio 2018

• Omgevingsvergunning: acht weken

• Realisatie locatie en wooneenheden: 4 maanden

• Gereed: voorjaar 2019

G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N

Page 13: Skaeve Huse - Velsen...Waarom Skaeve Huse in Velsen • Sinds lange tijd geven partijen als GGD en het Vangnet- en Adviesteam de noodzaak aan van een voorziening in Velsen voor mensen

Hoe kunt u meepraten?

• Breng vanavond uw ideeën en vragen naar voren;

• Reageer op het plan via [email protected];

• Locatie en aantal wooneenheden staan vast,

participatie staat open op het ‘inrichtingsplan’;

• Of schriftelijk: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden;

• Reageren kan tot en met 29 maart a.s.

• We gebruiken uw ideeën en opmerkingen voor de

Startnotitie => besluitvorming gemeenteraad;

• Officiële inspraak op ontwerp- en definitief

bestemmingsplan.