Security Awareness Code 95 trainingen

of 3 /3
28 ROUTIERS Nr. 1 2016 of illegale lading (drugs) in het voertuig’. Met deze onderwerpen ziet trainer Pascal Verbaten keurig kans een dag heel zinvol te vullen. Naarmate de deelnemers zelf meer ervaring op dit gebied hebben, wordt de dag steeds meer een mix van theorie en praktijk en dat is waar een code 95-trai- ning echt voor bedoeld is. EIGEN AANDEEL Tijdens de nascholingsdag waar Routiers bij aanschoof, is bijna iedere functie uit de logistieke keten verte- genwoordigd, behalve de chauffeur. Dat is jammer, want juist de chauffeur staat er zo vaak in zijn een- tje voor als er bedreigende situaties ontstaan. Pascal Verbaten loopt een aantal mogelijke veiligheidsrisi- co’s langs en begint bij de kans op een over- val. Onderweg, de chauffeur is alleen en Criminaliteit in de transportwereld is winstgevend. Als chauffeur/logistiek medewerker kun je zelf veel doen om lading en jezelf te beschermen. Praktische aanwijzingen daarvoor krijg je in de training Security Awareness. C hauffeurs en logistiek medewerkers hebben heel vaak te maken met waardevolle zendingen. De bevei- liging daarvan is meestal maar be- perkt. Misschien dat iemand geen misdaad wil plegen voor één gebruikte laptop, maar een trailer vol met laptops, nieuw in de ver- pakking, vertegenwoordigt een heel ander bedrag. Daar krijg je een paar criminelen wel voor in actie die dan gaan onderzoeken waar zij zich het best meester kunnen ma- ken van zo’n lading. Na zijn korte inleiding op de training, komt docent Pascal Ver- baten al snel op het punt dat mensen zich wel bewust moeten zijn van het risico dat zij lopen en de rol die zij kunnen spelen bij het vergroten of verkleinen van dat risico. Dat bewustzijn, awareness, is een belangrijk item in deze veiligheidsdag zoals ook al uit de naam van de training blijkt. WAARDEVOL De training is in de eerste plaats bedoeld voor chauffeurs, maar ook geschikt voor warehousemedewerkers en planners. Het kan natuurlijk helemaal geen kwaad als ondernemers zelf ook goed op de hoogte zijn van de risico’s die hun personeelsleden lopen bij het uitvoeren van hun werk. Voor alle deelnemers is het goed om te besef- fen dat het niet alleen de chauffeurs en begeleiders van waardetransporten zijn die risico lopen. Door de omvang van ladingen zijn heel veel transporten een misdaadje waard. De training van één dag gaat in op de beveiliging en bewust- wording voor chauffeurs en voor de vestigingsmede- werkers. Daarnaast op het voorkomen en terugdrin- gen van overvallen op deze beide groepen. Ook het omgaan met agressie krijgt nadrukkelijke aandacht en ten slotte het uitgebreide agendadeel ‘het voorkomen van illegale immigranten ‘Jammers’ laten het voertuig van de radar verdwijnen Code 95-training Secur i R01_2016_28-30 Rusten Code 95 trainingen.indd 28 11-2-2016 13:48:50

Embed Size (px)

Transcript of Security Awareness Code 95 trainingen

 • 28 ROUTIERS Nr. 1 2016

  of illegale lading (drugs) in het voertuig. Met deze onderwerpen ziet trainer Pascal Verbaten keurig kans een dag heel zinvol te vullen. Naarmate de deelnemers zelf meer ervaring op dit gebied hebben, wordt de dag steeds meer een mix van theorie en praktijk en dat is waar een code 95-trai-ning echt voor bedoeld is.

  EIGEN AANDEELTijdens de nascholingsdag waar Routiers bij aanschoof, is bijna iedere functie uit de

  logistieke keten verte-genwoordigd, behalve de chauffeur. Dat is jammer, want juist de chauffeur staat er zo vaak in zijn een-tje voor als er bedreigende situaties ontstaan. Pascal Verbaten loopt een aantal mogelijke veiligheidsrisi-

  cos langs en begint bij de kans op een over-val. Onderweg, de chauffeur is alleen en

  Criminaliteit in de transportwereld is winstgevend. Als chauffeur/logistiek medewerker kun je zelf veel doen om lading en jezelf te beschermen. Praktische aanwijzingen daarvoor krijg je in de training Security Awareness.

  C hauffeurs en logistiek medewerkers hebben heel vaak te maken met waardevolle zendingen. De bevei-liging daarvan is meestal maar be-perkt. Misschien dat iemand geen misdaad wil plegen voor n gebruikte laptop, maar een trailer vol met laptops, nieuw in de ver-pakking, vertegenwoordigt een heel ander bedrag. Daar krijg je een paar criminelen wel voor in actie die dan gaan onderzoeken waar zij zich het best meester kunnen ma-ken van zon lading. Na zijn korte inleiding op de training, komt docent Pascal Ver-baten al snel op het punt dat mensen zich wel bewust moeten zijn van het risico dat zij lopen en de rol die zij kunnen spelen bij het vergroten of verkleinen van dat risico. Dat bewustzijn, awareness, is een belangrijk item in deze veiligheidsdag zoals ook al uit de naam van de training blijkt.

  WAARDEVOLDe training is in de eerste plaats bedoeld

  voor chauffeurs, maar ook geschikt voor warehousemedewerkers en planners. Het kan natuurlijk helemaal geen kwaad als ondernemers zelf ook goed op de hoogte zijn van de risicos die hun personeelsleden lopen bij het uitvoeren van hun werk. Voor alle deelnemers is het goed om te besef-fen dat het niet alleen de chauffeurs en begeleiders van waardetransporten zijn die risico lopen. Door de omvang van ladingen zijn heel veel transporten een misdaadje waard. De training van n dag gaat in op de beveiliging en bewust-wording voor chauffeurs en voor de vestigingsmede-werkers. Daarnaast op het voorkomen en terugdrin-gen van overvallen op deze beide groepen. Ook het omgaan met agressie krijgt nadrukkelijke aandacht en ten slotte het uitgebreide agendadeel het voorkomen van illegale immigranten

  Jammers laten het

  voertuig van de

  radar verdwijnen

  Code 95-training Security Awareness

  R01_2016_28-30 Rusten Code 95 trainingen.indd 28 11-2-2016 13:48:50

 • 29ROUTIERS Nr. 1 2016

  Diefstal van waardevolle lading is bijna altijd het werk van professionele bendes.

  heeft dus geen mensen om zich heen om hem te helpen. Een variant daarop is een rijdende beroving. Bijna niet te geloven, de Roemeense aanpak, waarbij een rijden-de vrachtauto wordt leeggehaald zonder dat de chauff eur iets in de gaten heeft . Enkele deelnemers houden deze aan-pak op een broodje aap, maar Verbaten belooft in de loop van de dag fi lmpjes te laten zien waarop deze werkwijze te zien is. Vooral in Zuid-Europa op lange rustige tolwegen is dit een methode die snel aan populariteit wint. In de loop van de och-tend komen de beelden op het scherm en zie je een kostbare lading geroofd worden zonder dat de chauff eur iets in de gaten heeft . Een voorwaarde voor deze methode is dat de rovers goed weten wat de lading is en wat de route van het transport is. Soms krijgen criminelen die informatie wel heel makkelijk.

  OBSERVERENDistributiecentra waar regelmatig waarde-volle spullen worden overgeslagen, kun-nen op de warme aandacht van criminelen rekenen. Het blijkt dat die probleemloos wekenlang transportbewegingen volgen om vast te stellen welke ondernemingen kostbare lading brengen en hoe die wordt doorgestuurd. Alleen al door te kijken komen zij veel te weten, maar het schijnt verbluff end te zijn hoe veel informatie ook via social media te krijgen is. Chauff eurs en magazijnmedewerkers sturen heel bruikbare berichten en plaatjes de wijde wereld in, en daar maken criminelen intensiever gebruik van dan de bedoelde ontvangers van de berichten. Hier komt een belangrijke kern van de trainingsdag naar voren: wees je bewust van wat je doet en welk risico je daardoor loopt.

  ROUTINEEen ander risico op veiligheidsgebied zijn vaste routines waar observerende crimine-len conclusies uit kunnen trekken. Als bij de komst van een waardevolle lading altijd weer bepaalde handelingen worden uitge-voerd, weet een crimineel na verloop van tijd dat bijvoorbeeld een ontruimde par-keerplaats betekent dat er kostbare lading wordt verwacht of overgeladen. Wie komt die dan halen? Kun je die auto misschien overvallen voordat hij is volgeladen en de chauff eur onder dwang laten meewerken? Of kun je de auto na het laden overvallen op een stille plek, omdat je precies de route van de chauff eur kent en dus precies

  weet wat de meest geschikte plaatsen voor een overval kunnen zijn?

  CRIMINALITEITOver transportcriminaliteit is veel bekend. Zo blijkt dat 40 procent van de criminaliteit in het transport voor rekening komt van professionele bendes. Het andere deel komt voor rekening van gelegenheidsmisdadi-gers. Dingen die heel makkelijk kunnen worden weggepakt, zullen zelden door een professionele dief worden meegenomen, maar gewoon door die iemand die toevallig in de buurt is en erg ruime normen en waarden heeft . Door geen waardevolle dingen te laten liggen waardoor ze zo mak-kelijk kunnen worden gestolen, voorkom je dit. Cabine afsluiten is een heel eenvoudige maatregel. Verbaten laat vervolgens een fi lmpje zien waarop dieven de laadruimte van een distributie-auto leegstelen, terwijl de chauff eur met wat bestellingen een voet-gangerszone van een winkelgebied inloopt. Moet hij dan bij iedere afl evering de laad-klep dan weer omhoog zetten? De cursisten beamen deze vraag van Verbaten een beetje moedeloos. Als je diefstal wilt voorkomen, moet je het dieven niet te makkelijk maken, is de conclusie.

  DOOR REN WELMERS

  RUSTENCode 95-training Security Awareness

  Verstekelingen zijn vaak alleen met speurhonden of

  CO2-detectie op te sporen.

  R01_2016_28-30 Rusten Code 95 trainingen.indd 29 11-2-2016 13:48:53

 • 30 ROUTIERS Nr. 1 2016

  PROFESSIONELENLading en bezittingen blijken in de praktijk beter te beschermen tegen gelegenheidscri-minelen dan tegen professionele misda-digers. Die hebben een bepaalde lading op het oog en hebben er kosten en moeite voor over om die in hun bezit te krijgen. Zij schuwen het dan ook niet een compleet voertuig te stelen, puur voor de lading. Van de gestolen voertuigen wordt 45 procent teruggevonden zonder lading. Een van de cursisten meldt een eigen ervaring. Zijn bedrijf vervoert farmaceutische producten, met een forse waarde. Maar pillen en poe-ders zijn nauwelijks verhandelbaar. Op die speciale blauwe pilletjes na, kun je eigenlijk niets beginnen met zon lading. Maar als criminelen in de laadruimte zijn geweest, is de lading waardeloos. Simpelweg omdat de producent niet het risico wil lopen dat het met de lading, waar zijn naam op staat, gerommeld is. Zon voertuig wordt dan ook zelden door professionele bendes gestolen. Track & trace-systemen lijken een geweldi-ge hulp bij voertuigdiefstal, maar Verbaten boort alle hoop de grond in: professionele misdadigers beschikken inmiddels over jammers waarmee het signaal van het track & trace-systeem wordt verstoord en het voertuig van de radar verdwijnt.

  ACTUELE UITDAGINGENDrie onderdelen van de trainingsdag gaan vooral over goederen en geld die van een vervoerder of zijn chauffeur kunnen worden gestolen. Door slordigheid, onder bedreiging, door fraude, noem maar op.

  Het laatste onderdeel van de trainingsdag gaat in op het probleem van immigranten en mensensmokkelaars. De tv-beelden zijn overbekend; vrachtautos die richting de tunnel bij Calais tijdens het rijden worden belaagd door immigranten. In principe is de chauffeur verantwoordelijk voor de lading die hij Engeland binnenbrengt. Met filmpjes illustreert Verbaten het probleem voor een

  chauffeur. Een Duitse bestuurder komt in beeld die meent iets gehoord te hebben in zijn oplegger. Het TIR-koord lijkt onbe-schadigd en het zegel zit erop. Een CO2-me-ting toont aan dat de argwaan terecht is; er zijn mensen in de laadruimte die gevuld is met nieuwe bankstellen. Douaniers gaan de laadruimte in en pas na lang zoeken worden enkele passagiers tussen de banken ontdekt. De chauffeur had zelf aangedrongen op dit grondige onderzoek aan de Franse kant van de grens. Nu was hij een hoop tijd kwijt, maar kon hij probleemloos verder. Dat zou anders zijn geweest als zijn passagiers pas in Engeland waren ontdekt. Het TIR-koord bleek overigens doorgeknipt en met secondelijm bijna onzichtbaar gerepareerd. In de strijd tegen illegale immigranten lijkt de chauffeur de dupe te worden van zijn on-genode passagiers. Hij kan zo maar worden vastgezet en langdurig ondervraagd. In de tussentijd ligt ook beslag op de betrokken vrachtauto n zijn lading, dus voor de ver-voerder ontstaat ook een nare schadepost. Chauffeurs op weg naar Calais wordt op het hart gedrukt onnodige stops in Belgi te vermijden. Dat betekent weloverwogen omgaan met de rij- en rusttijden. Bij de Belgisch-Franse grens aankomen en daar

  een verplichte nachtrust te moeten maken, is onhandig. Dat ligt niet alleen in handen van de chauffeur, maar ook van zijn planner die zich dus ook bewust moet zijn van deze veiligheidsrisicos. Vandaar dat de training Security Awareness zo bruikbaar is binnen de hele

  logistieke keten.

  Chauffeur staat

  er vaak in zijn

  eentje voor

  Lastig voor alarmmeldingen: lang niet alle Europese landen gebruiken daarvoor 112.

  Het vluchtelingenprobleem in Calais vraagt ook om meedenken door de planning.

  R01_2016_28-30 Rusten Code 95 trainingen.indd 30 11-2-2016 13:48:56