Drupal Security Awareness (2). Disclaimer De informatie in deze cursus is bedoeld om veiligere...

of 56 /56
Drupal Security Awareness (2)

Embed Size (px)

Transcript of Drupal Security Awareness (2). Disclaimer De informatie in deze cursus is bedoeld om veiligere...

 • Dia 1
 • Drupal Security Awareness (2)
 • Dia 2
 • Disclaimer De informatie in deze cursus is bedoeld om veiligere Drupal websites te bouwen, niet om andere Drupal websites te hacken. Art. 138a Wetboek van strafrecht
 • Dia 3
 • Doelen Security bewustzijn bevorderen. Welke bedreigingen zijn er? Hoe maak ik mn Drupal site veiliger?
 • Dia 4
 • Agenda Owasp top 10 - Drupal style >Kwetsbaarheden >Oplossingen >Voorbeelden Security Modules Zelf doen? >Webgoat >Damn Vulnerable Drupal App
 • Dia 5
 • Wie is dit L1099xx http://L109958 http://L109958/phpMyAdmin
 • Dia 6
 • Waar komen bedreigen vandaan Automatische scans Scriptkiddie Casual hacker Doelbewuste hacker Mainstream aanval Gebruiker Systeem
 • Dia 7
 • OWASP The Open Web Application Security Project (OWASP) is a worldwide free and open community focused on improving the security of application software. Our mission is to make application security visible, so that people and organizations can make informed decisions about true application security risks. Top10, WebGoat, Webscarab.
 • Dia 8
 • OWASP Top 10 - 2013 RC 1.Injection 2.Broken Authentication and Session Management 3.Cross-Site Scripting (XSS) 4.Insecure Direct Object References 5.Security Misconfiguration 6.Sensitive Data Exposure 7.Missing Function Level Access Control 8.Cross-Site Request Forgery (CSRF) 9.Using Known Vulnerable Components 10.Unvalidated Redirects and Forwards
 • Dia 9
 • 1. Injection Door de client aangeleverde data wordt verwerkt door een interpreter die het ziet als een commando, een query of als data.
 • Dia 10
 • 1. Injection - soorten SQL injection >Toegang/wijzigen van de database >Voer commandos uit op de server LDAP injection >Omzeilen van authenticatie Header injection >Aanpassen email opdracht . Injection >Het misbruiken, waarvoor is bedoeld
 • Dia 11
 • 1. Injection - SQL Scherm: USERNAME:[PERSOONA] PASSWORD:[GEHEIM12] Achtergrond: Mag er toegang worden gegeven aan de gebruiker wanneer: de username is 'PERSOONA' en het wachtwoord is 'GEHEIM12';
 • Dia 12
 • 1. Injection - SQL Scherm: USERNAME:[PERSOONA] PASSWORD:[Onbekend of 1=1] Achtergrond: Mag er toegang worden gegeven aan de gebruiker wanneer: de username is 'PERSOONA' en het wachtwoord is Onbekend' of 1=1;
 • Dia 13 fetchObject(); Payload: wachtwoord' or 1=1 --"> fetchObject(); Payload: wachtwoord' or 1=1 --"> fetchObject(); Payload: wachtwoord' or 1=1 --" title="1. Injection SQL - Drupal db_query( "SELECT * FROM {users} WHERE name= '$name' and pass= '$pass' )->fetchObject(); Payload: wachtwoord' or 1=1 --">
 • 1. Injection SQL - Drupal db_query( "SELECT * FROM {users} WHERE name= '$name' and pass= '$pass' )->fetchObject(); Payload: wachtwoord' or 1=1 --
 • Dia 14 $name, :pass' "> $name, :pass' => $pass) )->fetchObject();"> $name, :pass' " title="1. Injection SQL - Drupal Prepared statements! db_query( "SELECT * FROM {users} WHERE name= :name and pass= :pass", array(':name' => $name, :pass' ">
 • 1. Injection SQL - Drupal Prepared statements! db_query( "SELECT * FROM {users} WHERE name= :name and pass= :pass", array(':name' => $name, :pass' => $pass) )->fetchObject();
 • Dia 15
 • 1. Injection SQL - Drupal Dynamic queries: $query = db_select('users', 'u'); $query ->condition('u.name', $name, '=') ->condition('u.pass', $pass, '=') ->fields('u', array('mail', 'created')); $result = $query->execute();
 • Dia 16
 • 1. Injection SQL - Demo
 • Dia 17
 • 1. Injection 1 plek is al genoeg. Nieuwe technologien, nieuwe kansen. Een oude technologie waar dit mee zou kunnen?
 • Dia 18
 • 1. Injection
 • Dia 19
 • 2. Broken Authentication and Session Management Session hijacking / fixation Sessie timeout / logout Session ids sterk genoeg, niet herbruikt Sessie ids niet in url of logs Standaard in Drupal
 • Dia 20
 • 3. Cross-Site Scripting (XSS) Een kwaadwillend script wordt terug gegeven in de HTML van een vertrouwde site, waardoor het wordt uitgevoerd.
 • Dia 21
 • 3. Cross-Site Scripting (XSS) Aanval op de website >Een gebruiker stuurt kwaadaardige informatie (HTML/javascript) naar de website. >De website plaatst deze informatie in de webpagina. >De browser voert de informatie (HTML/javascript) uit.
 • Dia 22
 • 3. Cross-Site Scripting (XSS)
 • Dia 23
 • Resultaat in pagina: Zoekresultaten U heeft gezocht op test 3 resultaten
 • Dia 24
 • 3. XSS - aanval Kwaadaardige zoekterm: alert(document.cookie);
 • Dia 25
 • 3. XSS - aanval Resultaat:
 • Dia 26
 • 3. XSS - aanval Resultaat in pagina: Zoekresultaten U heeft gezocht op alert(document.cookie); 0 resultaten
 • Dia 27
 • 3. XSS - aanval Kwaadaardige zoekterm: document.write(' ');
 • Dia 28
 • 3. XSS - aanval Resultaat in pagina:
 • Dia 29
 • 3. XSS - aanval Meerdere soorten >Eenmalig >Terugkerend >DOM based Misbruiken >Sessie token kapen >Frames >Formulieren >Malware >Acties uitvoeren
 • Dia 30
 • 3. XSS - voorkomen Vertrouw NOOIT user-input. Output sanitation: Input wordt binnen gelaten, output wordt veilig gemaakt en verstuurd. KarakterEntiteit > "" ''
 • Dia 31
 • 3. XSS - Drupal
 • Dia 32
 • 3. XSS - voorkomen echo t(Je favoriete kleur is @color, array(@color => $_GET[color])); @ De waarde van de token wordt door check_plain() heen gehaald. %Zelfde als @ alleen wordt er default html tags toegevoegd. !Er wordt geen filtering toegepast.
 • Dia 33
 • 3. XSS - demo
 • Dia 34
 • 3. XSS code voorbeeld Bezichtingslo caties
 • Dia 35
 • 4. Insecure Direct Object References Directe referentie naar een object Views >published = Yes Bestandssysteem >Publieke lokale bestanden aangeboden door de webserver. >Afgeschermde lokale bestanden aangeboden via Drupal.
 • Dia 36
 • 5. Security Misconfiguration Voorbeeld paginas, library voorbeelden, test bestanden, documentatie. Ontwikkel modules. Default password. Error logging, systeem informatie. Rechten, input filters. Dev, acc en lokale omgevingen.
 • Dia 37
 • 5. Security Misconfiguration
 • Dia 38
 • Security review
 • Dia 39
 • 5. Security Misconfiguration Ontwikkel modules >Backup/restore >Coder >Devel >Schema >Php Filter >PhpMyAdmin
 • Dia 40
 • 6. Sensitive Data Exposure Beveilig gevoelige informatie >Wachtwoord >Creditcard nummer >Medische informatie Versleutelde opslag (md5&salt, encrypt) Versleutelde verzending (SSL, secure login)
 • Dia 41
 • 7. Missing Function Level Access Control Drupal authenticatie&authorisatie hook_menu >'access arguments' => array('administer site configuration'), >'access callback' => 'user_edit_access', >'access arguments' => array(1), user_acces >user_access('administer site configuration', $account)
 • Dia 42
 • 7. Missing Function Level Access Control Url: /user/17/document/89/edit if (user_access(edit document, $account)) { return TRUE; } if (user_access(edit document, $account) && $document->uid == $account->uid) { return TRUE; }
 • Dia 43
 • 7. Missing Function Level Access Control Views contextuele filters >Toegangscontrole >All Demo!
 • Dia 44
 • 8. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Ingevuld formulier wordt vanaf een andere site naar de website gestuurd.
 • Dia 45
 • 8. Cross-Site Request Forgery (CSRF) 1.Ingelogd als admin in Drupal 2.Bezoek een kwaadwillende site met CSRF exploit http://MijnDrupal/admin/people/create
 • Dia 46
 • 8. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Oplossing: >Zeker weten dat de eigen site de oorsprong van de aanvraag is: Toevoegen van een uniek token aan een formulier.
 • Dia 47
 • 8. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Het formulier wordt alleen geaccepteerd als er een geldige token wordt meegestuurd. Data-mutaties altijd door een submit handler uitvoeren i.c.m. formulier.
 • Dia 48
 • 8. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Bescherming tegen verkeerde data Ingevulde waarden worden alleen geaccepteerd als ze in het formulier gekozen konden worden.
 • Dia 49
 • 9.Using Components with Known Vulnerabilities Hou Drupal up to date!
 • Dia 50
 • 9. Using Components with Known Vulnerabilities Automatische scans zoeken naar Known Vulnerabilities
 • Dia 51
 • 9.Using Components with Known Vulnerabilities Module gepatcht? >Voeg patch bestand toe in module directory. >Module niet verplaatsen naar patched directory!
 • Dia 52
 • 10. Unvalidated Redirects and Forwards http://example.com/index.php?redir=evil.com Lok een gebruiker via een vertrouwde site naar een kwaadwillende site. http://localhost/admin http://localhost/user/login?destination=/admin drupal_goto( $url, array('external' => FALSE) );
 • Dia 53
 • Security modules Coder (code review)
 • Dia 54
 • Security modules Security_review (controles)
 • Dia 55
 • Security modules Encrypt (Beveiligde opslag) Secure login (SSL) PCI Update (no autocomplete) Remove Generator (HTML Meta tag) Security kit (XSS, XSRF, Clickjacking, SSL)
 • Dia 56