Sourcing awareness day 2

of 131 /131

Embed Size (px)

Transcript of Sourcing awareness day 2

 • INSOURCING

  OUTSOURCING

  XaaS

  STAFFING

  BPO

  OFFSHORING

  NEARSHORING

  OUT-TASKING

  CO-SOURCING

  X-SOURCING

 • K

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Intro

  Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen BewakenNazorg &evaluatie

  Initiren

  PRO-ACTIEF REACTIEF

  TECHNISCH COMMERCIEEL LOGISTIEK / ADMINISTRATIEF

  INKOOPFUNCTIE BESTELFUNCTIE

  Bron: Van Weele

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Source: FitzgeraldBrunel University

  Y

  Y

  YY

  Y

  Y

  Y

  Y

  Y

  Y

  Y

 • \

  Wanneer je er niet voor zorgt dat iemandde contracten goed managedkunnen we net zo goedstoppen met inkopenGerco Rietveld, auteur van Inkoop een nieuwe Paradigma

 • \Gerco Rietveld, auteur van Inkoop een nieuwe Paradigma

  Het goed managen van contracten gaat nog verder dan relatiemanagement, het gaat over samenwerken en bij elkaar brengen van stakeholders

 • ERVARING

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Intro

  Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen BewakenNazorg &evaluatie

  Initiren

  Bron: Van Weele

  ROL VAN SUPPLIER & CONTRACT MANAGEMENT

 • Voorbereidingbepaalt

  van het succes75%

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en waar relevant verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers met als doel continue een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en waar relevant verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers met als doel continue een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en waar relevant verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers met als doel continue een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en waar relevant verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers met als doel continue een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en waar relevant verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers met als doel continue een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Het proces van systematisch en efficint besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren, met als doel het maximaliseren van de operationele en financile leveranciersprestatie en reductie van de risicos.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Het proces van systematisch en efficint besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren, met als doel het maximaliseren van de operationele en financile leveranciersprestatie en reductie van de risicos.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Het proces van systematisch en efficint besturenvan de contractcreatie tot en met executie en het analyseren, met als doel het maximaliseren van de operationele en financile leveranciersprestatie en reductie van de risicos.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Het proces van systematisch en efficint besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren, met als doel het maximaliseren van de operationele en financile leveranciersprestatie en reductie van de risicos.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

  fromCraddle to Grave

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Het proces van systematisch en efficint besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren, met als doel het maximaliseren van de operationele en financile leveranciersprestatie en reductie van de risicos.

  n van de vele

  Bron: Nevi, contract management dag 2015

 • Geen eenrichtingsverkee

  r

  je hebt elkaar nodig

 • PERFORMANCE CONFORMANCE

  RISK REWARD

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  In je eentje maak je niets klaar, als opdrachtgever alleen ook niet

  Als team (opdrachtgever en supplier) ben je goed,zolang je samen blijft leren!

  Wie de prestatie wil managen, moet de relatie managen. En een relatie managen is topsport

  Relatie management

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  De klantvraag verandert continu,we moeten tijdig sturing geven om de kansen die we zien te vertalen naar mogelijkheden, dat betekent blijven communiceren en verbinden.

  Betrokkenheid van supplier & contract management begint al bij de opstart van het project.

  Relatie management

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Van kostendrukken en wurgcontracten naar het creren van win-winsituaties

  De hele keten betrekken om resultaat te behalen, dus samenwerken en het bij elkaar brengen van stakeholders

  Verantwoordelijkheid van contractmanagement ligt bij IT service management, maar inkoop moet het aanjagen

  Uitdagingen

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Het is een wisselwerking tussen:contractual governance en relational governance

  Niet te veel op het inhoud van het contract sturen, meer focus op communicatie, change management en verantwoordelijkheid

  Price is what you buy, value is what you get

  Warren Buffet

  Balansen

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Grip op risicos;

  Lage kosten door minder lekkage;

  Hogere klanttevredenheid;

  Hogere leverancierstevredenheid;

  Transparantie.

  Wat levert het op?

 • Outsourcing risico verhoogd met het toenemen van de afstand tot de

  supplier

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Benodigde inspanning

 • VertrouwenBetrokkenheid

  VerbondenheidBereidheid te verbeteren

  SUCCES

 • HOE ZIET DELEVERANCIER JOU?

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  1. Relatie met de inkoop- of verkoopfunctie wordt effectiever- ontwikkelen van het optimale contractmanagementproces

  2. Van focus op kosten naar gezamenlijke waardecreatie- cocreatie is hierin het sleutelwoord (naar waardecontract, ruimte om te innoveren)

  3. Kosten terugdringen en risicos beperken- door goed relatiemanagement en risk management

  4. Centraal beleid met decentrale uitvoering- centraal beleid is leidend maar kan decentraal binnen de BUs worden uitgevoerd

  5. Contractmanagers eerder betrokken in het inkoopproces- cruciaal op operationeel vlak, goed inrichten van de processen

  Trends

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Latten of trouwen?

  Effectief=

  latrelatie

  Elementair=

  huwelijk met kinderen

  Efficint=

  relatie op afstand

  Exploratief=

  verliefd

  Politiek-bestuurlijke impact / business impact

  Com

  plex

  iteit

  HOOGLAAG

  HOOG

  LAAGBron: Deal! Februari 2015, Lekker latten of liever trouwen

 • [

 • Van

  STERin de

  SPOTLIGHT

 • Naar

  WERKERop de

  ACHTERGROND

 • CENTRALECORDINATIE

 • WAT IS HET?HET MANAGEN VANDEMAND & SUPPLY

 • WAAROM?

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Negenvlaksmodel van Maes

  Bedrijfsstrategie

  Informatiestrategie

  ICTstrategie

  Ontwerpenbedrijfsvoering

  OntwerpenInformatie

  voorzieningen

  OntwerpenICT-services

  Plannenbedrijfsvoering

  PlannenInformatie

  voorzieningen

  PlannenICT-services

  Procesbeheer

  Functioneelbeheer

  Technischbeheer

  Operatiebedrijfsvoering

  GebruikInformatie

  voorzieningen

  ExploitatieICT-services

  STRATEGISCHrichten

  TACTISCHinrichten

  OPERATIONEELverrichten

  Bedrijfsvoeringprocessen

  ORGANISATIE

  Informatievoorziening

  VRAAG

  ICTdienstenAANBOD

  STRATEGISCHrichten

  TACTISCHinrichten

  OPERATIONEELverrichten

  BUSINESSDOMEIN

  ICTDOMEIN

  ALIGNMENTDOMEIN

  Business Regie Delivery

  KLANT LEVERANCIERKLANT / LEV.

  Managenvan de

  demand

  customerintimacy

  Managenvan desupply

  operationalexcellence

  Vereenvoudigde weergavedie we in de IT praktijk vaak zien

  en aangeduid wordt als Demand / Supply organisatie

  Bron: Negenvlaksmodel van Maes

 • Wat bepaalthoe eenregiefunctieeruit ziet?

 • Omvang & complexiteit

  van de

  klantorganisatie

 • BUSINESSDOMEIN

  ICTDOMEIN

  ALIGNMENTDOMEIN

  Business Regie Delivery

  KLANT LEVERANCIERKLANT / LEV.

  Hoe groter en complexerhoe groter de regie-organisatie

 • ROL &POSITIE

  van deregiefunctie

 • BUSINESSDOMEIN

  ICTDOMEIN

  ALIGNMENTDOMEIN

  Business Regie Delivery

  KLANT LEVERANCIERKLANT / LEV.

  BUSINESSDOMEIN

  ICTDOMEIN

  ALIGNMENTDOMEIN

  Business Regie Delivery

  KLANT LEVERANCIERKLANT / LEV.

  FRONT-END BACK-END

 • Sourcing scope Aantal leveranciers Interne vs Externe

  leveranciers

  LEVERANCIERS-PORTFOLIO

 • LEVERANCIERS-PORTFOLIO

  BUSINESSDOMEIN

  ICTDOMEIN

  ALIGNMENTDOMEIN

  Business Regie Delivery

  KLANT LEVERANCIERKLANT / LEV.

  BACK-END

 • SOURCING-MODEL

  HORIZONTAALVE

  RTIC

  AAL

 • HORIZONTAALVE

  RTIC

  AAL

  IT-INFRA APPLICATIEMANAGEMENT

  Integratierolligt bij de

  interneregiefunctie

 • HORIZONTAALVE

  RTIC

  AAL

  APLIC

  ATIE

  X

  APLIC

  ATIE

  Y

  APLIC

  ATIE

  Z

  Hardware

  Verbindingen / netwerk

  Middleware

 • HORIZONTAALVE

  RTIC

  AAL

  APLIC

  ATIE

  X

  APLIC

  ATIE

  Y

  APLIC

  ATIE

  Z

  Hardware

  Verbindingen / netwerk

  MiddlewareBLACK BOXINTEGRATIEROL

  BIJ DE LEVERANCIER

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Gebaseerd op descope van outsourcing(intern versus extern) en het sourcingmodel(integratierol)onderscheidt Quinteen viertalregiefunctiearchetypen.

  Regiefunctie archetypen

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Regiefunctie archetypen

  Bemoeit zich intensief met het spel.Heeft bevoegdheden te straffen,zaken goed- en af te keuren.

  Staat langs de zijlijn.Stuurt op input & output.

  Speelt zelf mee. Is niet de baas,maar geeft wel aanwijzingen enspeelt anderen de bal toe.

  Wacht tot zijn inbreng nodig is.Voorwaardenscheppend(facilitator).

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Regiefunctie archetypen

  Item Scheids Trainer Spelverdeler Verzorger

  Strategie Voorschrijven en handhaven van regels.

  Randvoorwaarden en eindresultaat bepalen. Juiste partij kiezen.

  Partijen bewegen door belang te delen, te stimuleren en faciliteren

  Aansprekende ideen inbrengen, inspelen op behoeften.

  Stijl Leiders hebben sterke opvattingen over het resultaat en te volgen proces. Opdrachtgeven tot concretisering van bestuurlijke uitgangs-punten in normen en regels.

  Leiders hebben sterke opvattingen over het resultaat en geeft ruimte aan de professionaliteit van anderen.

  Vraagt medewerkers naar de behoeften van andere partijen en probeert hiervoor mogelijkheden te creren.

  Geeft medewerkersmaximale ruimte te komen tot welk resultaat dan ook. Is als persoon zeer actief betrokken als boegbeeld.

  Personeel Projectmatig werken beschikt over een brede toolkit.

  Heel goed weten hoe het spel gespeeld wordt. Kennis van benvloedings-instrumenten.

  Betrokkenheid creren. Draagvlak, motivatie, vertrouwen.

  Lobbyist, netwerker. Creativiteit. Proces regisseren. Wel verstand van inhoud maar niet inh. sturen.

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Regiefunctie archetypen

  Item Scheids Trainer Spelverdeler Verzorger

  Structuur(TVB)

  Binnen heldere normen mandatering aan medewerkers

  Veel verantwoordelijk-heid voor account-manager. Medewerker die contact met geregiseerde heeft.

  Sterke overleg- en cordinatiestructuur.

  Ruimte bieden aan vrije vogels. Lichte overleg-en cordinatiestructuur.

  Cultuur Duidelijke regels. Strikt handhaven.

  Het is het resultaat dat telt.

  Openheid. Bottom up samenwerking.

  Samen ben je altijd (sterker) beter.

  Systemen Gedetailleerde controle systemen. PDCA-cyclus.

  Goede monitoring op randvoorwaarden en resultaten.

  Gericht op de relatie. Weinig inspannings-ondersteuning en niet resultaatgericht.

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Insteek: intern vernieuwen en outsourcing bij afbouw.

  Cases

  I. Case A.

  II. Case B.

  Let op! Dit zijn stellingen.

  De opdracht: case

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Programma

  20 min analyse en uitwerking

  5 min pauze

  20 min resultaten presenteren

  Iets onbekend?

  Noteer de aanname!

  De opdracht: instructie

  Doel

  1) Welke archetype is het best passend en waarom?

  2) Welk type regisseur is het best passend en waarom?

  Beantwoording met gebruikmaking van de archetypen.

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Ontwikkeling & dilemma

  Klassieke IT-afdelingZelf doen

  Tran-sition

  Tran-sition

  IT regieLaten doen

  NIEUWE& ANDERE

  COMPETENTIES

 • [

 • [

  Q

 • Z

 • Wie?

 • Iemand?

 • MEERDERE DINGENMAAR VOOR DE MEESTEN VAN ONS

  VAAGOP ZN MINST!

 • Its putting structure

  around how organizations

  align IT strategy

  with business strategyWeil & Ross, 2004.

 • Its putting structure

  around how organizations

  align IT strategy

  with business strategyWeil & Ross, 2004.

 • Weil & Ross, 2004.

  IT governance is:\

  Specifying the

  decision rights andaccountability framework

  to encourage

  desirable behaviorin using IT.

 • SIMPLICITY COMPLEXITY

  DECISION RIGHTSACCOUNTABILITY

  DESIRABLEBEHAVIORS

 • Wenselijk gedrag behelst: Waarden en normen, m.a.w.

  de cultuur van de organisatie Visie & missie Principes Rituelen Mores in de organisatie

 • BEHAVIOURSnot

  strategiescreate value

 • HET GAAT MIS ALSER GEEN BALANS IS

 • Weil & Ross, 2004.

  So IT governance is NOT aboutmaking IT decisions (management does that)but rather determinesWHO systematically MAKES and CONTRIBUTES to those decisions.

  \

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Key IT governance decisions / concepts

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Key IT governance archetypes

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  The IT governance matrix

  /Concept

 • Effectieve governance1) WELKE besluiten moeten er

  genomen worden, om effectief management en gebruik van IT te waarborgen?

  2) WIE moet deze besluiten nemen?

  3) HOE worden deze besluiten genomen en gemonitord?

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Negenvlaksmodel van Maes

  Bedrijfsstrategie

  Informatiestrategie

  ICTstrategie

  Ontwerpenbedrijfsvoering

  OntwerpenInformatie

  voorzieningen

  OntwerpenICT-services

  Plannenbedrijfsvoering

  PlannenInformatie

  voorzieningen

  PlannenICT-services

  Procesbeheer

  Functioneelbeheer

  Technischbeheer

  Operatiebedrijfsvoering

  GebruikInformatie

  voorzieningen

  ExploitatieICT-services

  STRATEGISCHrichten

  TACTISCHinrichten

  OPERATIONEELverrichten

  Bedrijfsvoeringprocessen

  ORGANISATIE

  Informatievoorziening

  VRAAG

  ICTdienstenAANBOD

  STRATEGISCHrichten

  TACTISCHinrichten

  OPERATIONEELverrichten

  BUSINESSDOMEIN

  ICTDOMEIN

  ALIGNMENTDOMEIN

  Business Regie Delivery

  KLANT LEVERANCIERKLANT / LEV.

  Managenvan de

  demand

  customerintimacy

  Managenvan desupply

  operationalexcellence

  Vereenvoudigde weergavedie we in de IT praktijk vaak zien

  en aangeduid wordt als Demand / Supply organisatie

  Bron: Negenvlaksmodel van Maes

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Van regie organisatie naar bijbehorende governance

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Van regie organisatie naar bijbehorende governance

  Per gremium

  Wie participeert

  En heeft welke rol

  Frequentie van overleg

  Waarover wordt besloten (beslispunten)

  Wat is het mandaat

  Hoe loopt escalatie

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Insteek: intern vernieuwen en outsourcing bij afbouw.

  Cases

  I. Case A.

  II. Case B.

  Let op! Dit zijn stellingen.

  De opdracht: case

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Programma

  30 min analyse en uitwerking

  10 min pauze

  20 min resultaten presenteren

  Iets onbekend?

  Noteer de aanname!

  De opdracht: instructie

  Doel

  1) Stel de IT governancematrix op voor de case.

  Beantwoording met gebruikmaking van de IT governance matrix.

 • Hoe kleiner hetaantal regelshoe effectiever

  de werking

 • [

 • REQUIREMENTSSPECIFICATION

 • a

  Verwoorden van het gewenste resultaat

 • FUNCTIONAL REQUIREMENTS

  NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

  FunctiesFit for purposeUtility

  KwaliteitenFit for useWarranty

 • SpecifiekMeetbaarAcceptabelRealistischTijdgebonden

 • Verliesniet

  de zielvan het

  requirement

 • RISICOMANAGEMENT

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Theorie

 • KANS X IMPACTKANS

  IMPACTLAAG HOOG

  LA

  AG

  HO

  OG

 • IDENTIFICEREN

 • BEOORDELEN

 • MITIGEREN

 • Niet onderde pijngrensdoorgaan.

 • Vergetentussen de regelsdoor te lezen

 • Niet (meer willen) stoppen

 • The policy ofbeing too cautious isthe greatest risk of all.

  - Jawaharlal NehruIndian Prime Minister

  (1889 - 1964)

  \

 • Nie (meer willen) stoppenONDERHANDELEN

 • Niet (meer willen) stoppen

  Alles voor onsof win=win

 • Niet (meer willen) stoppenGEVEN NEMEN

  Geef elkaar de ruimte

 • De leverancier moet ook winst

  maken en kunnen

  blijven maken

 • Niet (meer willen) stoppenGEVEN NEMEN

  Geef elkaar de ruimte

  Legal Affairs

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  Een basis begrip van het juridisch kader helpt ongelukken te voorkomen.

  Net zoals voor een IT-er geldt zal dat ook voor een jurist gelden; zonder specifieke IT contract kennis wordt het moeilijk.

  Niet alleen adviseren! Ook kleur bekennen.

  Betrokkenheid van een jurist begint al bij de opstart van het project.

  Denk in oplossingen en niet in moeilijkheden

  Als vaardigheid

 • SPREKENis

  ZILVERZWIJGEN

  is

  GOUD

 • Schrijf eerst deexit clause

  voordat je andere clausules toezegt.

 • Dichtzetten of ruimte laten?

 • EXPERTSVS

  EXPERTS

 • Mo

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  +31(0)6 51 123 500

  +31(0)6 43 247 157

  +31(0)578 64 25 75

  [email protected]

  www.lucide.org

  Huttenbosweg 2

  8167 LB OENE

  The Netherlands

 • Phone: +31(0)578 - 642575 / | e-mail: [email protected]

  twitter.com/LucideBV

  linkedin.com/lucide

  t

 • See you soon!