Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

24
Dynamics User Group CRM en SharePoint Tam Tam, Dave van Lier dd. 27 mei 2010

description

 

Transcript of Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Page 1: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Dynamics User Group

CRM en SharePoint Tam Tam, Dave van Lier

dd. 27 mei 2010

Page 2: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

over ons case Verbond van Verzekeraars

case Tam Tam

vragen

vragen?

vragen?

vragen?

Page 3: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

DRIVEN BY REALITY 3

Page 4: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Oplossingen Eneco Oxxio Hypotheker Bouwfonds Meeus Desso

Customer Self Service

Klanten van Oxxio kunnen inloggen op Mijn

Oxxio via een pc of een smartphone. Daar

kunnen ze statistieken van hun verbruik zien

en eventueel zelf hun abonnementsvorm

aanpassen.

Page 5: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

TU Delft Royal Haskoning Rode Kruis NIBC Telegraaf Ministerie VWS

Oplossingen

Online Communicatie

Site van het NOC-NSF voor de Olympische Spelen. 99% van de content

is user generated content en wordt met #os2010 uit bestaande (sociale)

platforms gehaald, zoals Twitter, Youtube, Flickr, etc. Bij het begin van de

spelen is #os2010 de meest getweete hashtag in Nederland.

Page 6: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

TwynstraGudde Tebodin Sodexho Vrije Universiteit Holland Casino Microsoft

Oplossingen

Portals & Samenwerking

Onze visie op portals:

Een portal is onderdeel van een online service landschap.

Een portal staat niet op zichzelf als een functioneel eiland. Een

gebruiker switcht van Word en Excel naar Outlook, naar de portal

en naar het web al naar gelang de informatie of de taak. Een stuk

informatie gaat makkelijk door alle platformen heen in een

werkproces. Belangrijk is dat alles online is, maar juist ook offline

(als men met een notebook in de trein zit), en altijd in-sync.

Organisaties worden opener en flexibeler: intranet vs extranet

wordt een kwestie van autorisatie. Gescheiden intranetten en

extranetten verdwijnen. Organisaties werken met veel externen

(klanten, freelancers, commissieleden, experts, etc) samen in hun

primaire proces waardoor deze scheiding niet meer in stand

gehouden kan worden. Uiteindelijk worden het allemaal named

accounts met een bepaalde rol en bijbehorende autorisatie.

Page 7: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Verbond van Verzekeraars

Verbond 2.0

Het Verbond van Verzekeraars (VvV) is een ledenorganisatie die 95% van de Verzekeraars in Nederland vertegenwoordigt. Het Verbond gaat toe naar een uniforme online omgeving op basis van MS Dynamisc CRM en MS SharePoint 2010. Alle doelgroepen van het Verbond waaronder leden, stakeholders en medewerkers maken gebruik van ditzelfde webplatform. De meeste bestaande websites van het Verbond worden hierin ondergebracht. Dit project is een samenwerking tussen CRM Partners en Tam Tam waarbij Tam Tam als hoofdaannemer optreedt.

Page 8: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Debrief

› Een integrale, krachtige portal › Gemak in gebruik en uitstraling › Een ervaren bureau als partner › Samenhang, interactie en op maat

Page 9: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Een persoon kan meerdere rollen hebben, namens verschillende organisaties. Voor deze

problematiek is een specifieke add-on ingezet van CRM Partners. Deze informatie ligt vast in

CRM en vormt de basis voor de autorisatie en toegang tot de (SharePoint)portalen.

Page 10: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Leden en stakeholders

Medewerker

OP MAAT

Alle interne en externe informatiebronnen, zoals hierboven getoond,

bevatten items die via een thesaurus voorzien zijn van de juiste

metadata. De pagina wordt samengesteld op basis van permissies,

metadata en rating van de onderliggende informatie. De blauwe

blokken representeren informatie waar de gebruiker toegang tot heeft.

Page 11: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Op maat: de nieuwe portal voorziet de users van de acties die aansluiten bij hun profiel en werkzaamheden: mijn documenten

en mijn commisies, maar ook andere tools: bijvoorbeeld versturen van een mailing.

Page 12: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Impressie van de website. Duidelijkheid in de doelgroep aanbrengen en een lijn trekken met de portal. Nieuws en artikelen zijn

voorbeelden van gedeelde content die op de portal gemaakt worden en op meerdere plekken getoond kunnen worden.

Page 13: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Interactief: Voorbeeld van een

commissie waaraan een lid

deelneemt; dossier letselschade.

Onderdelen die je ziet: agenda,

vergaderingen, documenten en

noteboard.

Page 14: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Samenhang

› Informatie toegankelijker › Verbanden tussen informatie › Uniforme interface

Page 15: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

De zoekfunctionaliteit haalt

informatie naar boven uit alle

onderdelen. Zie bijvoorbeeld ook de

gevonden personen. Daarnaast kun

je resultaten verfijnen en daardoor

sneller vinden wat je zoekt.

Page 16: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Klassieke waterval projectmethodiek

Methodiek waarin je alles vooraf ontwerpt, dan realiseren en als je dan maanden later oplevert, hopen

dat het is wat de gebruikers ervan verwachten. Meer dan 50% van de functionele eisen veranderen

gedurende het traject door voortschrijdend inzicht. De klassieke watervalmethode laat hier geen ruimte

voor. De kans op een succesvol project neemt hierdoor behoorlijk af.

Page 17: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Toegepaste Agile projectmethodiek

Voordeel : Je kunt de scope wijzigen en het biedt optimale ruimte voor voortschrijdend inzicht.

Daarmee lever je dus een oplossing op die aansluit bij de wensen van de gebruikers.

Page 18: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

SCRUM projectaanpak

Bij de Agile SCRUM aanpak staan de tijd en het budget, maar de scope is variabel.

Voordelen:

Snel resultaat. Je krijgt elke 2 tot 4 weken een werkend product opgeleverd en kan dus snel de eerste resultaten

zien. Hiermee zijn de verwachtingen beter te sturen en eventueel aan te passen.

Optimale snelheid in realisatie. Dedicated team dat tijdens een sprint samenwerkt zonder onderbrekingenen

interrupties.

Page 19: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Case/Tam Tam

Tam Tam vernieuwde in 2009 haar klantenportal. De klant van Tam Tam

krijgt daarmee een plek waar een totaaloverzicht gepresenteerd wordt

van alle lopende en afgeronde (service)projecten. Veel klanten van Tam

Tam hebben een groeiende verzameling projecten die vaak van

verschillende aard zijn (website, intranet portal, kwaliteitssysteem, self

service site), uitgevoerd worden door verschillende adviesgroepen en

zich bovendien in verschillende stadia bevinden. Omdat elk project

binnen Tam Tam zijn eigen teamsite heeft voor het delen van de

projectinformatie met de de klant, was het eenvoudig om het overzicht

over alle documenten, issues en personen te verliezen. De nieuwe

klantenportal biedt hier nu een oplossing voor.

De op SharePoint 2007 gebaseerde omgeving bevat naast het

totaaloverzicht over de projectinformatie nieuwe templates voor

samenwerksites. De gestructureerde opbouw (per klant) en een

uitgekiende onderliggende informatiestructuur zorgen ervoor dat deze

samenwerkomgeving voor de Tam Tam medewerkers direct een

waardevolle kennisdeelomgeving wordt. De Tam Tam klantenportal is

geïntegreerd met zowel Microsoft Dynamics CRM als met de project- en

accountadministratie. Voor de klanten van Tam Tam begint de nieuwe

functionaliteit al direct bij het inloggen: voortaan zal het e-mailadres

fungeren als gebruikersnaam. Makkelijk te onthouden, en er is geen

invoer van het domein meer nodig.

Samenwerking en kennisdeling met klanten en

Tam Tam medewerkers.

Organisatie X

Contact A

Klant Site

Project Site A

Project Site B

Automatisch toegang:

Klant Site

Page 20: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

D.deinum@CRMexc

Page 21: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010
Page 22: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Tam Tam cases

Woonbron

Met ruim 50.000 woningen in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht

biedt Woonbron een brede klantengroep een thuis. We realiseren een

virtuele Woonbron omgeving voor iedere doelgroep waarmee zij

interacteren. De eerste fase hiervan bestaat een eerste release van het

medewerkerportaal en de websites van Woonbron en Triant.

Op het medewerkerportaal wordt de eindgebruiker ondersteund in zijn

dagelijkse werk en geleid door het gehele werkproces. De gebruiker

interacteert uitsluitend via één gebruiksvriendelijke interface, waarin

gerelateerde data en informatie over huizen, onderhoud, bewoners en

eigenaren wordt gepresenteerd die afkomstig is uit een variëteit aan

bedrijfskritische systemen en applicaties. Vanuit deze interface, die is

gebouwd in SharePoint, heeft de gebruiker via een Service Bus

oplossing op basis van Microsoft BizTalk, toegang tot informatie uit

diverse applicaties zoals Microsoft Dynamics NAV (Empire), Microsoft

Dynamics CRM, Twinq, Dis/Kis, Pharos en K2 Blackpearl. Van hieruit

wordt de gebruiker door het proces geleid en waar nodig met deeplinks

naar een achterliggende applicatie geleid, indien transactionele

verwerking van data in dat betreffende systeem vereist is.

Url niet beschikbaar

Solimas Groep

Solimas Groep is een holding die bestaat uit de drie bedrijven Agile

Software, Groene IT en Infra Control. Ze hebben alle drie hun eigen

klanten, leveranciers, partners en medewerkers. We definieerden

verbeterpunten t.o.v. hun bestaande intranet en realiseren na een

redesign op dit moment hun nieuwe intranet op basis van SharePoint

2010 en leggen een koppeling met hun bestaande Dynamics CRM

oplossing. We ontsluiten de volgende CRM entiteiten die als

metadatavelden binnen de portal beschikbaar komen: • Klanten •

Prospects • Leveranciers • Partners. Deze metadatavelden kunnen

vervolgens gebruikt worden om aan documenten te hangen of de

zoekopdracht te verfijnen. Ze zijn overal in de portal te gebruiken. Verder

is in een klantdossier een link beschikbaar naar de betreffende CRM

account pagina. In een latere fase krijgen ook klanten toegang tot de

omgeving, zodat zij hun eigen dossiers met documetnen kunnen inzien.

Url niet beschikbaar

.

Integratie van MS Dynamics CRM met

SharePoint webomgevingen

Page 23: Samenvatting presentatie Tam Tam Dyung event 27 mei 2010

Tam Tam cases

Blik op Werk

Blik op Werk bevordert via het Blik op Werk keurmerk de kwaliteit van

honderden dienstverleners op het gebied van re-integratiebedrijven,

arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en

loopbaancoaches.

Tam Tam realiseerde voor Blik op Werk een volledig met het Dynamics

CRM geïntegreerde self-service webomgeving. Centrale doelstelling was

het centraliseren van het contact met de dienstverleners op een

gebruiksvriendelijke wijze om klanttevredenheid te verhogen, kwaliteit

van informatie te verbeteren en kosten te reduceren.

http://www.blikopwerk.nl

Bouwfonds Ontwikkeling

Voor Bouwfonds realiseerde Tam Tam de website met het landelijk

woningaanbod en de integratie met het Dynamics CRM systeem.

Centrale doelstelling was het doormeten van de gehele verkooptrechter

van Lead tot Koper en het creëren van een 360 graden klantbeeld.

Door de website te integreren met het CRM systeem, financiële back-

office en email marketing software is een closed-loop oplossing

gerealiseerd.

http://nieuwbouw.bouwfonds.nl

Integratie van MS Dynamics CRM met

webomgevingen (niet SharePoint).