Samen in Gouda 3 CDA Gouda

download Samen in Gouda 3 CDA Gouda

of 24

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  64
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Samen in Gouda 3 CDA Gouda

Samen in Gouda

Nieuwsbrief CDA GoudaNo. 3, kerst 2011

Op 10 december j.l. werd door Mea Hiskes-Willemse (fractievoorzitter) een Hiskes(fractievoorzitter) cheque van 200 euro overhandigd aan vertegenwoordigers van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden, Scouting Die Kantankys en CVV De kader Jodan Boys. Dit in het kader van het Ton van Huutfonds. Het CDA wil hiermee de inzet van deze organisaties in de Goudse samenleving belonen.

colofon-2-

het, de;

Dit is een uitgave van de CDA-afdeling te Gouda. Redactie Suzanne Dannenburg-Bijl Hans Alderliesten (hoofdredacteur)

CDA-leden met en zonder schrijftalent worden uitdrukkelijk verzocht kopij (per e-mail) aan te leveren bij de redactie: johannesalderliesten@gmail.com. De redactie behoudt zich het recht artikelen te weigeren en/of in te korten. Voorwaarden Overname of publicatie uit deze uitgave is toegestaan, mits u aan deze uitgave refereert. De standpunten die in de verschillende artikelen en bijdragen naar voren komen, zijn niet per definitie die van de CDA-fractie in de gemeenteraad. De auteurs schrijven op eigen titel.

Uit de redactiekamerEr is een feest op handen, de duisternis gaat wijken! wijken! Het CDA staat op de drempel van de toekomst, dat zult u tussen de regels door lezen. Wat doet ons pijn? Waar vechten we voor? Wat zien we graag? Laten we in 2012 antwoord geven op deze vragen. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken, als ik de bijdragen in deze derde editie van Samen in Gouda lees. In dit nummer beantwoordt Christiaan Karman, de nieuwe voorzitter, 10 vragen. Teun Hardjono (raadslid) betoogt waarom Gouda ht spiritueel religieus centrum van Nederland is en gaat Christian Leroux (CDA-lid) in op de Wmo. Speciale aandacht vraag ik voor de kerstgroet van Ruth Peetoom, die ze speciaal voor ons schreef. Suzanne en ik willen iedereen bedanken die dit jaar een bijdrage aan Samen in Gouda heeft geleverd. veel leesplezier en een inspirerend 2012! Ik wens u

-3-

Hans Alderliesten johannesalderliesten@gmail.comeWilt u deze uitgave voortaan per e-mail ontvangen? Laat het ons weten! (sp.dannenburg@live.nl)

10 vragen aan Christiaan Karman, de nieuwe voorzitter van CDA Gouda1. Waar stond je wiegje? Ik ben in 1967 geboren in Laren (Noord Holland), en heb daarna zes jaar in Rio de Janeiro gewoond. De rest van mijn jeugd ben ik opgegroeid in Huizen. 2. Waar woon je in Gouda? Ik woon in de wijk Bloemendaal aan de Stanleylaan, vlak achter het Bleuland ziekenhuis. 3. Met wie deel jij je huis en je leven? Mijn huis deel ik met mijn vrouw Eleonore en onze vier kinderen: Tamar (11), Benjamin (9), Tirza (7) en Boaz (4). 4. Wat is jouw band met Gouda? Mijn vrouw en ik zijn in 1998 naar Gouda gekomen om dichter bij ons werk te gaan wonen. Onze kinderen zijn hier allemaal geboren. Daardoor hebben wij de stad goed leren kennen. Het is fantastisch om te zien hoe onze kinderen opgroeien in een mooie en

-4-

bijzondere stad die bekend staat om zijn kaas en kaarsen, met een prachtige historische binnenstad. 5. Met welke kerk in Gouda voel jij je verbonden? Ik ben van huis uit gereformeerd opgevoed en voel mij hier in Gouda het meest verbonden met De Veste. Vanaf het moment dat we hier zijn gaan wonen zijn we lid. Ik ben actief in het jeugdwerk. 6. Wie is voor jou binnen het CDA een voorbeeld? Ik kan voor mijzelf geen voorbeeld bedenken. Maar ik vindt het belangrijk dat leden de waarden en normen van het CDA in praktijk brengen. het 7. Wat wil je bereiken als voorzitter van het CDA Gouda? Dat we als lokale CDA afdeling meer naar voren treden dan wel zichtbaar worden binnen Gouda. En, niet onbelangrijk, dat we meer mensen enthousiast maken voor het CDA. We moeten als afdeling meer jonge CDAers gaan betrekken en uiteindelijk gaan binden. De creativiteit van het bestuur zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. Maar ook de inzet van de leden is hierbij van groot belang. CDA8. Wat is voor jou het belangrijkste CDA-thema op landelijk niveau? De uitvoering van het thema Werk en Samenleving is vind ik op dit moment erg belangrijk op landelijk niveau, maar zeker ook op lokaal niveau.

-5-

9. Carrire of kinderen? Mijn leven bestaat niet uit werken alleen. Ik werk bewust parttime, zodat ik n dag in de week thuis ben. Op deze manier hoor ik van mijn kinderen wat ze op school of bij vriendjes hebben beleefd. Zo blijf ik betrokken bij hun leefwereld. 10. Kaarsjesavond of Gouda bij kunstlicht? De gemoedelijke sfeer op en rond het plein bij Kaarsjesavond versterkt het gevoel van de onderlinge verbondenheid. Dit moet je zelf hebben ervaren. Gouda bij Kunstlicht is uniek. Het is mooi, en leuk om met je kinderen naar te kijken. Maar dit evenement zal wat mij betreft de sfeer bij Kaarsjesavond niet kunnen overtreffen.

-6-

Quotes uit de Adventsoverdenking van Adventsoverdenking

prof. dr. E.H.M. Hirsch BallinOp 8 december organiseerde CDA Zuid Holland samen met CDA Den Haag een Adventbijeenkomst in de Hofstad. Ernst Hirsch Ballin (voormalig minister van Justitie) verzorgde de overweging.

De Bijbel is geen tijdloos voorontwerp van politieke programmas. In mijn ogen halen mensen de Heilige Schrift juist omlaag als ze op deze manier wordt gebruikt. Dan zouden we degenen die geen geloofsgenoten zijn, uitsluiten, in plaats van ze als

personen van gelijke waarde te erkennen. Een christendemocratische partij is geen verlengstuk van een kerk, maar een partij waarvan de leden willen uitspreken wie en wat ze draagt. Geloofsovertuiging voedt ons, maar de politiek is er niet om mensen aan geloof te onderwerpen. Jezus leven was geen idylle, zijn dood een martelgang, en Hij was niet de politieke leider die sommigen in hem wilden zien. Hij is ook helemaal niet in de wereld gekomen om rimpelloze gezapigheid te brengen, maar werd al als kind een bron van verwondering, controverse en hoop. [Jezus] maakte verschil, niet bij wijze van mediagenieke polarisatie, maar omdat Hij alleen z als leraar kon voorgaan. Zijn tegendraadse ontmoetingen juist met degenen die door de heersende mening wegens hun gedrag of herkomst werden afgewezen, vertegenwoordigden dat wat we nu een visie zouden noemen, een zicht op de mensen en de waarde die ook het meest gebroken mensenleven eigen blijft. Alleen in verbondenheid Jezus Christus bereidheid verschil te maken heeft het zin ons christenen te laten noemen.

-7-

-8-

Kastelein lein, Marco Kastelein wethouder Ruimtelijke ordening en Strategisch grondbeleid; Projecten zoals Westergouwe / Zuidplas / Spoorzone; Sport.

"Ik ben geboren in de omgeving van Gouda en woon inmiddels al 40 jaar in Gouda. Gouda is een prachtige stad met een authentiek historisch marktplein en een unieke binnenstad. En tegelijkertijd fiets je in korte tijd zo de natuur van het Groene Hart in. Kortom ik ben gehecht aan onze mooie stad."

"Met de Spoorzone krijgt Gouda een echte, fantastische stadsentree." stadsentree

"Ik sta hier bij een knooppunt van vervoer. openbaar vervoer Trein, bus, auto en fiets: het komt hier samen." Wie mooi wil worden, moet eerst pijn lijden. Het is een groot project, wat ondanks de economische tijd doorgang kan vinden.

-9-

De Spoorzone in Gouda is een grootschalig stedenbouwkundig project, langs de spoorweg die de stad doorkruist. Het is de bedoeling dat in de Spoorzone onder meer het nieuwe Huis van de Stad, een groot winkelcentrum, studentenhuisvesting en uitbreiding voor de Driestar Hogeschool, een bioscoop, hotel, nieuw busstation, appartementen en kantoren worden gevestigd. Ook wordt de infrastructuur in het gebied aangepakt en krijgt Station Gouda liften, roltrappen en een nieuwe overkapping.

CDA-fractie HiskesUit de CDA-fractie Mea Hiskes-WillemseHet najaar staat altijd in het teken van de begrotingsbehandeling (zie voor de volledige tekst de website). En dat was dit jaar natuurlijk een forse het opgave. Hoewel door het weer activeren van een aantal projecten weerstandsvermogen redelijk op peil lijkt, zijn wij nog niet helemaal tevreden. Wij hebben dan ook gevraagd of daar nog een tandje bij kan in de komende jaren.

- 10 We hebben gepleit voor het organiseren van een Ronde Tafel over het coffeeshop beleid, ook naar aanleiding van de overlast die bewoners van de Wilhelminastraat ervaren. Helaas vond de meerderheid van de Raad dat niet nodig en is, zonder onze stem, een motie aangenomen om coffeeshops over de hele stad te verspreiden. Wij zijn wel heel benieuwd hoe uitvoering gegeven gaat worden aan deze motie. Wij hebben ook weer aandacht gevraagd voor de

wijkaanpak, wijkaanpak door onze oud-wethouder Ton van Huut prima op de rails gezet. Dat ook op wijkaanpak moet worden bezuinigd, begrijpen wij, maar ook de wijkteams, en die zijn ook meer dan bereid om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij vinden dat dat veel

meer gewaardeerd mag worden, dan nu gebeurd. En dat geldt overigens voor alle initiatieven vanuit de samenleving. Op sociaal terrein zijn we samen met CDA Waddinxveen aan het onderzoeken hoe we mogelijkheden van mensen kunnen benutten bij onderwerpen zoals de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Kunnen we dat concreet, kleinschalig een andere en waar mogelijk buurt- en wijkgericht CDA-afdeling te doen, was de eerste

invullen? Behalve dat het heel leuk is om dat samen met bijeenkomst op 24 november jl. een hele inspirerende ontmoeting. In het voorjaar wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd. U bent nu alvast van harte uitgenodigd. We hebben bij de begrotingsbehandeling ook opgeroepen voor een grotere rol voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het veel flexibeler omgaan met het beleid rond speelplekken. Door Brendan Troost en Huibert van Rossum is, in de voorbereiding naar het ambtelijk traject een CDA sportnota opgesteld met als leidend thema dat elk kind de mogelijkheid moet krijgen om te bewegen. Dus laten de bewoners