RUP MEERGEZINSWONINGEN BERTEM · Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’...

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RUP MEERGEZINSWONINGEN BERTEM · Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’...

 • Adviesverlening en begeleiding

  Ruimtelijke ordening

  Maart 2017 (ontheffingsaanvraag)

  Projectnr. IL: 506.031

  SCRPL-nr.: SCRPL17021

  RUP MEERGEZINSWONINGEN BERTEM

  PLAN-MER SCREENINGSNOTA

  (deel II – kaartenbundel)

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 2/33

  Gemeente Bertem

  RUP MEERGEZINSWONINGEN BERTEM

  Onderzoek naar plan-MER-plicht

  Verzoek tot raadpleging

  Initiatiefnemer:

  Gemeente Bertem

  Tervuursesteenweg 178

  3060 Bertem

  Uitvoering:

  Interleuven

  Brouwersstraat 6

  3000 Leuven

  DEEL II: KAARTENBUNDEL

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 3/33

  INHOUDSOPGAVE

  KAART 1: SITUERING GEMEENTE BERTEM ..................................................................... 5 KAART 2: AFBAKENING PLANGEBIED (GRB/KADASTER): GRAFISCH PLAN RUP

  ‘MEERGEZINSWONINGEN BERTEM’ ............................................................................... 6

  KAART 3: UITTREKSEL GEWESTPLAN BERTEM ................................................................ 7 KAART 4: WOONGEBIED IN RUIME ZIN ......................................................................... 8

  KAART 5: BODEMKAART .............................................................................................. 9 KAART 6: EROSIEGEVOELIGE GEBIEDEN ...................................................................... 10

  KAART 7: OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN ........................................................ 11 KAART 8: WATERLOPEN EN RISICOZONES OVERSTROMINGEN ........................................ 12

  KAART 9: INFILTRATIEGEVOELIGE GEBIEDEN ............................................................... 13

  KAART 10: GRONDWATERKWETSBAARHEID .................................................................. 14

  KAART 11: GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN .......................................... 15 KAART 12: BESCHERMINGSZONES GRONDWATER ......................................................... 16

  KAART 13: ZONERINGSPLAN VMM ............................................................................... 17

  KAART 14: BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART ........................................................... 18 KAART 15: VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN ..................................................... 19

  KAART 16: GEBIEDEN VAN VEN EN IVON ...................................................................... 20 KAART 17: HABITATKAART ......................................................................................... 21

  KAART 18: LANDSCHAPSATLAS ................................................................................... 22 KAART 19: INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED .......................................................... 23

  KAART 20: BESCHERMD ERFGOED ............................................................................... 24

  KAART 21: FIJN STOF (PM10 DAGGEMIDDELDE) ............................................................ 25

  KAART 22: FIJN STOF (PM10 JAARGEMIDDELDE) ........................................................... 26 KAART 23: GELUIDSKAART WEGEN VAN VLAAMS-BRABANT VOLLEDIGE DAG (LDEN) ......... 27

  KAART 24: GELUIDSKAART WEGEN VAN VLAAMS-BRABANT NACHT (LNIGHT) .................... 28

  KAART 25: BEDIENINGSKAART OPENBAAR VERVOER ..................................................... 29

  BIJLAGE I: BRONVERMELDING GEBRUIKTE KAARTLAGEN................................................ 30

  1.1. Fusiegemeentegrenzen ............................................................................... 30

  1.2. Deelgemeentegrenzen ................................................................................ 30

  1.3. Gewestgrens ............................................................................................. 30

  1.4. Provinciegrens .......................................................................................... 30

  1.5. Arrondissementgrens ................................................................................. 30

  1.6. Gewestplan .............................................................................................. 30

  1.7. Kadaster .................................................................................................. 30

  1.8. Orthofoto’s ............................................................................................... 30

  1.9. Topografische kaart ................................................................................... 30 1.10. Atlas Buurtwegen ...................................................................................... 30

  1.11. Atlas woonuitbreidingsgebieden (WUG) ......................................................... 30

  1.12. HAG ........................................................................................................ 31 1.13. Stations NMBS .......................................................................................... 31

  1.14. Spoorwegen ............................................................................................. 31 1.15. Watertoets ............................................................................................... 31

  1.16. Beschermingszones van de grondwaterwinningen........................................... 31 1.17. Vlaams Hydrografische Atlas ....................................................................... 31

  1.18. Wateroppervlakken .................................................................................... 31 1.19. Atlas van de Waterlopen ............................................................................. 32

  1.20. Bodem ..................................................................................................... 32

  1.21. Landschap ................................................................................................ 32

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 4/33

  1.22. Fietsroutenetwerken .................................................................................. 32

  1.23. Habitatrichtlijngebieden .............................................................................. 33 1.24. Vogelrichtlijngebieden ................................................................................ 33 1.25. Vlaams Ecologisch Netwerk ......................................................................... 33

  1.26. Biologische waarderingskaart fauna en flora .................................................. 33 1.27. Geluid ...................................................................................................... 33

  1.28. Lucht ....................................................................................................... 33 1.29. GRB ........................................................................................................ 33

  1.30. Zoneringsplan VMM: .................................................................................. 33

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 5/33

  KAART 1: SITUERING GEMEENTE BERTEM

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 6/33

  KAART 2: AFBAKENING PLANGEBIED (GRB/KADASTER): GRAFISCH PLAN RUP ‘MEERGEZINSWONINGEN BERTEM’

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 7/33

  KAART 3: UITTREKSEL GEWESTPLAN BERTEM

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 8/33

  KAART 4: WOONGEBIED IN RUIME ZIN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 9/33

  KAART 5: BODEMKAART

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 10/33

  KAART 6: EROSIEGEVOELIGE GEBIEDEN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 11/33

  KAART 7: OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 12/33

  KAART 8: WATERLOPEN EN RISICOZONES OVERSTROMINGEN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 13/33

  KAART 9: INFILTRATIEGEVOELIGE GEBIEDEN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 14/33

  KAART 10: GRONDWATERKWETSBAARHEID

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 15/33

  KAART 11: GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 16/33

  KAART 12: BESCHERMINGSZONES GRONDWATER

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 17/33

  KAART 13: ZONERINGSPLAN VMM

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 18/33

  KAART 14: BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 19/33

  KAART 15: VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 20/33

  KAART 16: GEBIEDEN VAN VEN EN IVON

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 21/33

  KAART 17: HABITATKAART

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 22/33

  KAART 18: LANDSCHAPSATLAS

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 23/33

  KAART 19: INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 24/33

  KAART 20: BESCHERMD ERFGOED

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 25/33

  KAART 21: FIJN STOF (PM10 DAGGEMIDDELDE)

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 26/33

  KAART 22: FIJN STOF (PM10 JAARGEMIDDELDE)

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 27/33

  KAART 23: GELUIDSKAART WEGEN VAN VLAAMS-BRABANT VOLLEDIGE DAG (LDEN)

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 28/33

  KAART 24: GELUIDSKAART WEGEN VAN VLAAMS-BRABANT NACHT (LNIGHT)

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 29/33

  KAART 25: BEDIENINGSKAART OPENBAAR VERVOER

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 30/33

  BIJLAGE I: BRONVERMELDING GEBRUIKTE KAARTLAGEN

  1.1. Fusiegemeentegrenzen

  Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, vectorbestand, toestand 22/05/2003,

  Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

  1.2. Deelgemeentegrenzen

  Deelgemeenten, vectorbestand, bronbestand 2005, bewerking 2009, Provincie Vlaams-

  Brabant.

  1.3. Gewestgrens

  Voorlopig referentiebestand gewestgrens, vector, toestand 22/05/2003, Agentschap voor

  Geografische Informatie Vlaanderen.

  1.4. Provinciegrens

  Voorlopig referentiebestand provinciegrenzen, vector, toestand 22/05/2003, Agentschap voor

  Geografische Informatie Vlaanderen.

  1.5. Arrondissementgrens

  Voorlopig referentiebestand arrondissementgrenzen, vector, toestand 22/05/2003,

  Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

  1.6. Gewestplan

  Gewestplan, vectorbestand, 02.05.2012, Vlaamse overheid - Departement Ruimtelijke

  Ordening - Woonbeleid en onroerend erfgoed.

  1.7. Kadaster

  Digitale kadastrale percelenplannen, cadmap, vectorbestand, toestand 01/01/2012, Federale

  Overheidsdienst financiën, Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

  1.8. Orthofoto’s

  Middenschalige orthofotomozaïek, Vlaanderen, winteropnames (wordt jaarlijks vernieuwd),

  actuele toestand, AGIV en Provincie Vlaams-Brabant.

  1.9. Topografische kaart

  Topografische kaart, kleur, grid, opname 1991-2005, schaal 1/10.000, Nationaal

  Geografisch Instituut.

  Topografische kaart, zwart-wit, grid, opname 1991-2005, schaal 1/10.000, Nationaal

  Geografisch Instituut.

  1.10. Atlas Buurtwegen

  Atlas Buurtwegen Vlaams Brabant, vector en raster, toestand 26.09.2012, Provincie Vlaams-

  Brabant.

  1.11. Atlas woonuitbreidingsgebieden (WUG)

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 31/33

  Atlas van de woonuitbreidingsgebieden, vector, actuele toestand, Vlaamse overheid –

  Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

  1.12. HAG

  Herbevestigde agrarische gebieden, 2009, vector, Vlaamse overheid - Departement RWO -

  Afdeling Ruimtelijke Planning.

  1.13. Stations NMBS

  Stations, vector, versie 01/01/2009, NMBS.

  1.14. Spoorwegen

  Navstreets native, versie 2012.3 (16/01/2013), vector, NAVTEQ.

  1.15. Watertoets

  Signaalgebieden, vector, actuele toestand, Coördinatiecommissie Integraal

  Waterbeleid.

  Winterbedkaart, grid, actuele toestand, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

  Infiltratiegevoelige bodems, grid, actuele toestand, Coördinatiecommissie Integraal

  Waterbeleid.

  Hellingenkaart, grid, actuele toestand, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

  Grondwaterstromingsgevoelige gebieden, grid, actuele toestand,

  Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

  Erosiegevoelige gebieden, grid, actuele toestand, Coördinatiecommissie Integraal

  Waterbeleid.

  Overstromingsgevoelige gebieden, grid, actuele toestand, Coördinatiecommissie

  Integraal Waterbeleid.

  Recent overstroomde gebieden, vector, 27.06.2012, Vlaamse Milieumaatschappij -

  afdeling Operationeel Waterbeheer, MOW.

  1.16. Beschermingszones van de grondwaterwinningen

  Beschermingszones van de grondwaterwinningen, vector, toestand 06/07/2006, Vlaamse

  Milieumaatschappij – afdeling Operationeel Waterbeheer.

  1.17. Vlaams Hydrografische Atlas

  VHA-waterlopen, vector versie 24.05.2013, Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling

  Operationeel Waterbeheer.

  VHA-zones, vector, versier 20.03.2013, Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling

  Operationeel Waterbeheer.

  VHA-wateroppervlakken, vector, versie 05.06.2009, Vlaamse Milieumaatschappij –

  afdeling Operationeel Waterbeheer.

  VHA - waterlopen met aanvulling van IL obv terreinonderzoek en luchtfotoverwerking,

  vector, VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer en Interleuven bijwerkingen.

  Grondwaterkwetsbaarheidskaart, vector, 1987, VMM – Afd. Operationeel Waterbeheer.

  1.18. Wateroppervlakken

  Wateroppervlakken Navstreets Native, vector, 16/01/2013, Navteq

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 32/33

  1.19. Atlas van de Waterlopen

  Atlas Waterlopen Vlaams-Brabant, vector en raster, 1950, Provincie Vlaams-Brabant.

  1.20. Bodem

  Bodemkaart, vector, versie 19.04.2001, IWT.

  Potentiële bodemerosiekaart per perceel, vector, 2013, Vlaamse overheid

  (departement Leefmilieu en Energie, afdeling Land en Bodembescherming,

  Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen).

  Waardevolle bodems in Vlaanderen, vector, 2006, ALBON.

  Landbouwtypering, vector, versie 2004, VLM.

  Ruilverkavelingsprojecten VLM, vector, actuele toestand, Vlaamse Landmaatschappij -

  Afdeling Ruilverkaveling.

  Beheersovereenkomsten VLM, vast en variabel: Beheerovereenkomsten in het kader

  van erosiebestrijding, natuur-, milieu-, en landschapsbeheer, vector, 01.01.2013,

  VLM.

  Beheersovereenkomsten erosiebestrijding (grasstrook), vector, 2010, VLM.

  Bodemgebruik, vector, 30/04/2008, AGIV (gevectoriseerd dr Prov. Vlaams-Brabant).

  Bodembedekking, vector, 30/04/2008, AGIV (gevectoriseerd dr Prov. Vlaams

  Brabant).

  1.21. Landschap

  Ankerplaatsen relictenatlas, Ruimte en Erfgoed, vector, actuele toestand.

  Landschapsatlas vlakrelicten (relictzones): Relicten van de traditionele landschappen,

  vector, 08/05/2001, Ruimte en Erfgoed.

  Landschapsatlas lijnrelicten: Relicten van de traditionele landschappen, vector,

  08/05/2001, Ruimte en Erfgoed.

  Landschapsatlas puntrelicten: Relicten van de traditionele landschappen, vector,

  08/05/2001, Ruimte en Erfgoed.

  Traditionele landschappen: vectorbestand, toestand 8/05/2001, UG – Vakgroep

  Geografie, 2001.

  Unesco werelderfgoed: Unesco werelderfgoed, vector, actuele toestand, Unesco.

  Bouwkundig Erfgoed - relicten en gehelen: Inventaris bouwkundig erfgoed,

  vectorbestand, actuele toestand, VIOE.

  Erfgoedlandschappen: Onroerend erfgoed, vectorbestand, actuele toestand.

  Definitief aangeduide ankerplaatsen: Voorlopige en definitief aangeduide

  ankerplaatsen en erfgoedlandschappen, Onroerend Erfgoed, vectorbestand, actuele

  toestand.

  Beschermde archeologische zone, monumenten, landschappen en dorps- en

  stadsgezichten: Beschermde Monumenten en Landschappen, Onroerend Erfgoed,

  vectorbestand, actuele toestand.

  Hoogtelijnen met interval 5m, vector, 31/05/2006, Provincie Vlaams-Brabant, afgeleid

  bestand van DHM-Vlaanderen (AGIV).

  1.22. Fietsroutenetwerken

  Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Vlaanderen, vector, 27/05/2013, Provincie

  Vlaams-Brabant.

  Recreatief fietsroutenetwerk Vlaams-Brabant, vector, versie 2012, Provincie Vlaams-

  Brabant.

 • Plan-MER screening - herziening RUP ‘Centrum Begijnendijk’

  Deel II: kaartenbundel maart 2017 33/33

  1.23. Habitatrichtlijngebieden

  Habitatrichtlijngebieden, vectorbestand, toestand 15/02/2008, Agentschap voor Natuur en

  Bos.

  1.24. Vogelrichtlijngebieden

  Vogelrichtlijngebieden, vectorbestand, toestand 22/07/2006, Agentschap voor Natuur en Bos.

  1.25. Vlaams Ecologisch Netwerk

  Gebieden van VEN en IVON, vector, 01/01/2013, Agentschap voor Natuur en Bos.

  1.26. Biologische waarderingskaart fauna en flora

  Biologische waarderingskaart Fauna, vectorbestand, versie actuele toestand, Instituut voor

  Natuur- en bosonderzoek.

  1.27. Geluid

  Geluidskaarten wegverkeer overdag, vector, 01/09/2009, AWV.

  Geluidskaarten wegverkeer nacht, vector, 01/09/2009, AWV.

  Geluidskaarten spoorverkeer, vector, 01/09/2009, LNE.

  1.28. Lucht

  Advisering RUP-thema lucht, actuele toestand, VMM.

  1.29. GRB

  GRB, vector, actuele toestand, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

  1.30. Zoneringsplan VMM:

  Zoneringsplan, vector, 01-09-2009, VMM.

 • Adviesverlening en begeleiding

  Ruimtelijke ordening

  Maart 2017 (ontheffingsaanvraag)

  Projectnr. IL: 506.031

  SCRPL-nr.: SCRPL17021

  RUP MEERGEZINSWONINGEN BERTEM

  PLAN-MER SCREENINGSNOTA

  (deel I – tekstbundel)

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 2/35

  Gemeente Bertem

  RUP MEERGEZINSWONINGEN BERTEM

  Onderzoek naar plan-MER-plicht

  Verzoek tot raadpleging

  Initiatiefnemer:

  Gemeente Bertem

  Tervuursesteenweg 178

  3060 Bertem

  Uitvoering:

  Interleuven

  Brouwersstraat 6

  3000 Leuven

  DEEL I: TEKSTBUNDEL

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 3/35

  INHOUDSOPGAVE

  1. INLEIDING ............................................................................................................ 4 1.1. Doelstellingen van het RUP ................................................................................. 4 1.2. Bepaling van de plan-MER-plicht ......................................................................... 4

  2. RUIMTELIJKE SITUERING VAN HET PLAN ................................................................... 6

  2.1. Situering van de gemeente Bertem ...................................................................... 6 2.2. Situering en afbakening van het plangebied van het RUP binnen de gemeente ........... 6

  3. PLANNINGSCONTEXT ............................................................................................. 10

  3.1. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ............................................. 10

  3.2. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant ...................................... 11

  3.3. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan .......................................... 11

  4. BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE & EFFECTEN PER MILIEUDISCIPLINE ................... 15

  4.1. Gewestplan ..................................................................................................... 15 4.2. Bodem ........................................................................................................... 16

  4.3. Water: oppervlakte- en grondwater .................................................................... 17 4.4. Fauna, flora en biodiversiteit .............................................................................. 20

  4.5. Ruimtelijke ordening ......................................................................................... 21 4.6. Cultureel erfgoed, landschap en archeologie ......................................................... 23

  4.7. Lucht en klimaat .............................................................................................. 26

  4.8. Licht, geluid en geur ......................................................................................... 27

  4.9. Gezondheid, socio-organisatorische aspecten en veiligheid van de mens .................. 27 4.10. Mobiliteit ....................................................................................................... 28

  5. CONCLUSIE N.A.V. ADVIESRONDE ........................................................................... 29

  5.1. Overzicht, samenvatting en eventuele behandeling van de ontvangen adviezen ........ 29

  5.1.1. Advies provincie Vlaams-Brabant .................................................................. 29

  5.1.2. Advies Agentschap Wonen-Vlaanderen ........................................................... 29

  5.2. Eindconclusie ................................................................................................... 29

  BIJLAGE I: ONTVANGEN ADVIEZEN .............................................................................. 30

  BIJLAGE II: BRONVERMELDING GEBRUIKTE KAARTLAGEN .............................................. 32

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 4/35

  1. INLEIDING

  1.1. Doelstellingen van het RUP

  Het RUP ‘Meergezinswoningen’ zal belangrijke lijnen uitzetten voor het gemeentelijk beleid

  inzake de realisatie van nieuwbouwprojecten met meerdere entiteiten en het opdelen van

  bestaande gebouwen tot meergezinswoningen. Het RUP bepaalt waar in de gemeente in de

  toekomst eventueel meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd en waar dit niet meer

  mogelijk zal zijn.

  In principe zijn momenteel overal in het woongebied van Bertem meergezinswoningen

  vergunbaar. De gemeente hanteert vandaag bij het beoordelen van stedenbouwkundige

  vergunningsaanvragen al wel een aantal basisprincipes en een afbakening waar

  meergezinswoningen kunnen. Deze basisprincipes en afbakening hebben evenwel nog geen

  juridische basis waardoor de opmaak van een RUP zich opdringt.

  Het RUP zal over het gehele grondgebied van de gemeente Bertem die zones afbakenen

  waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een

  perimeter-RUP dat een overdruk legt over de woongebieden in de ruime zin volgens het

  gewestplan waarbinnen het niet wenselijk is dat er meergezinswoningen kunnen worden

  gerealiseerd. Het RUP ‘Meergezinswoningen’ beoogt dus niet de ordening van de zones

  waarbinnen in principe wel meergezinswoningen toelaatbaar zijn.

  Samengevat beoogt de gemeente Bertem met het ruimtelijk uitvoeringsplan:

  - het instellen van een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar

  meergezinswoningen, in specifiek daartoe afgebakende zones;

  - het bepalen van uitzonderingen binnen de verbodszones voor bestaande grote

  gebouwen.

  1.2. Bepaling van de plan-MER-plicht

  De milieueffectenrapportage (m.e.r.) is geregeld in het decreet van 18 december 2002 (B.S.

  13.02.2003), als titel IV van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid. Sedert 1

  december 2007 is het nieuw plan-MER-decreet (B.S. 20/06/2007) in voege. Deze regelgeving

  bepaalt dat elk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen het toepassingsgebied van het plan-MER-

  decreet valt. Voor de projecten en plannen die niet van rechtswege MER-plichtig zijn, is er een

  screeningsplicht van toepassing. In dit onderzoek worden de milieueffecten van het plan

  onderzocht en worden milderende maatregelen naar voor geschoven. De milieueffecten van

  het plan en de milderende maatregelen die worden gevraagd in het onderzoek tot m.e.r. (of

  het plan-MER), worden - waar nuttig, noodzakelijke en/of mogelijk - op het planologisch

  niveau doorvertaald en juridisch verankerd in het RUP.

  Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd

  in bijlage I, II of III van het project-MER-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een

  project opgesomd in rubriek 10b van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een

  klein gebied op lokaal niveau, en is dus screeningsgerechtigd.

  Het uitvoeringsplan is ver gelegen van een grens met een buurland en de afstand tot zowel

  het Waalse Gewest als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt ongeveer 18 km

  (vogelvlucht). Aangezien dat er geen significante milieueffecten worden verwacht in de

  onmiddellijke omgeving van het voorgenomen plan en gezien de afstand tot de grenzen, en

  het feit dat er geen directe relaties zijn van het plangebied met gebieden aan de overzijde van

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 5/35

  de grens, wordt aangenomen dat er zich geen bijkomende grensoverschrijdende effecten

  kunnen voordoen.

  Aangezien:

  geen passende beoordeling vereist is;

  het RUP het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project

  opgesomd in bijlage I, II of III van het project-MER-besluit van 10 december 2004,

  namelijk voor een project opgesomd in rubriek 10b van bijlage III. Het RUP bepaalt

  echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau;

  er geen grensoverschrijdende effecten zijn;

  wordt eerst enkel een screening of ‘onderzoek tot MER’ uitgevoerd om het vermoeden dat er

  geen significante milieueffecten zijn te onderzoeken.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 6/35

  2. RUIMTELIJKE SITUERING VAN HET PLAN

  2.1. Situering van de gemeente Bertem

  Bertem is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven) in de

  landstreek Dijleland en telde op 1 januari 2016 9.790 inwoners1. Met een oppervlakte van

  29,75 km² wordt een bevolkingsdichtheid van 329 inwoners/km² bekomen. De gemeente is

  centraal gelegen tussen Brussel en Leuven en kent een goede ontsluiting op het

  (internationale) wegennet doordat twee autosnelwegen het grondgebied doorkruisen (E40 en

  E314) met een op- en afrittencomplex binnen de gemeentegrenzen. Desondanks heeft

  Bertem haar landelijk karakter nog grotendeels weten te bewaren. De gemeente telt drie

  deelgemeenten: Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle.

  Toegevoegd kaartmateriaal (plan-MER screeningsnota - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 1: situering gemeente Bertem

  2.2. Situering en afbakening van het plangebied van het RUP binnen de gemeente

  Het RUP zal over het gehele grondgebied van de gemeente Bertem die zones afbakenen

  waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een

  perimeter-RUP dat een overdruk legt over de woongebieden in de ruime zin volgens het

  gewestplan waarbinnen het niet wenselijk is dat er meergezinswoningen kunnen worden

  gerealiseerd. Het RUP zal nieuwe meergezinswoningen verbieden binnen de aangegeven

  zwarte arcering (figuur 1).

  Figuur 1: schematische weergave van de vorm van het RUP

  1 Bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2016, bron: FOD Binnenlandse Zaken.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 7/35

  Om tot de afbakening van het plangebied te komen, werden verschillende stappen doorlopen.

  Stap 1 – afbakening woonzone in ruime zin

  Binnen de gehele gemeente Bertem worden op het gewestplan de woonzones in ruime zin

  beschouwd. Enkel binnen deze zones is het oprichten van meergezinswoningen immers in

  principe toegelaten. De woongebieden in ruime zin die aanwezig zijn op het grondgebied

  van de gemeente Bertem, aangeduid op het gewestplan, vormen de basis van het perimeter-

  RUP:

  - woongebieden;

  - woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde;

  - woongebieden met landelijk karakter;

  - woonuitbreidingsgebieden.

  Daaraan worden de zonevreemde (buiten woongebied), goedgekeurde en niet-vervallen

  verkavelingen en het Povinciaal RUP ‘Weekendverblijven, campings en residentiële

  woonwagenterreinen in de deelruimte Dijle – deelRUP Den Tomme’ toegevoegd. Hun

  stedenbouwkundige voorschriften geven immers eveneens wonen als bestemming aan.

  Figuur 2: schematische weergave van afbakeningsstap 1: woonzone in ruime zin

  Stap 2 - uitsluiten van zones waarin het toelaten / verbieden van

  meergezinswoningen al wordt geregeld

  Uit de woonzone in ruime zin van stap 1 worden volgende ruimtelijke plannen uitgesloten,

  die ieder op zich al een uitspraak doen over het toelaten en/of verbieden van

  meergezinswoningen:

  - goedgekeurde BPA’s en RUP’s

  sectoraal BPA ‘Zonevreemde bedrijven’.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 8/35

  sectoraal BPA ‘Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatie- en

  jeugdactiviteiten’ .

  gemeentelijk RUP ‘Centrum’.

  provinciaal RUP ‘Weekendverblijven, campings en residentiële

  woonwagenterreinen in de deelruimte Dijle – deelRUP Den Tomme’.

  - goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen waarbinnen het oprichten van

  meergezinswoningen al expliciet is toegelaten.

  Figuur 3: schematische weergave van afbakeningsstap 2: uitsluiting van zones waarin het toelaten / verbieden van meergezinswoningen al wordt geregeld

  Stap 3 – uitsluiting van zones waar het oprichten van meergezinswoningen in

  principe wel is toegelaten

  Op basis van een aantal ruimtelijke criteria werd een selectie gemaakt van zones in de

  gemeente waarbinnen het realiseren van meergezinswoningen onder bepaalde voorwaarden

  wel mogelijk zou kunnen zijn.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 9/35

  Figuur 4: schematische weergave van afbakeningsstap 3: uitsluiting van zones waar het oprichten van meergezinswoningen in principe wel is toegelaten

  Stap 4 – het uiteindelijke plangebied van het RUP

  Het plangebied van het perimeter-RUP, waarbinnen een verbod wordt ingesteld om

  meergezinswoningen op te richten, wordt bijgevolg bepaald door het omgekeerde van de

  afgebakende zones (binnen woongebied) waar meergezinswoningen wel worden toegelaten of

  waar de oprichting ervan al verboden is. Binnen de verbodszone van het plangebied is wel

  een uitzonderingsbepaling voorzien om onder strikte voorwaarden de creatie van een

  meergezinswoning mogelijk te maken in bestaande grote gebouwen.

  Figuur 5: schematische weergave van de afbakening van het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’

  Toegevoegd kaartmateriaal (Plan-MER screening - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 2: afbakening plangebied (GRB/kadaster): grafisch plan RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 10/35

  3. PLANNINGSCONTEXT

  3.1. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)2 bepaalt de planningscontext op gewestelijk

  niveau.

  Het RSV vormde een kader bij de opmaak van het provinciaal en het gemeentelijk

  structuurplan. Het RUP ‘Meergezinswoningen’ is niet in strijd met het RSV.

  Relevante inhoudelijke aspecten

  Bertem wordt in het RSV opgenomen als een gemeente behorende tot het buitengebied en

  maakt tegelijk deel uit van het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit.

  Twee van de vier basisdoelstellingen van het RSV zijn belangrijk voor de ruimtelijke

  ontwikkeling van de gemeente Bertem:

  - het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling

  van wonen en werken in de kernen van het buitengebied;

  - het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de

  ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer

  en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die worden

  ontsloten door openbaar vervoer.

  Binnen de gemeente Bertem moet zeker met de volgende principes rekening worden

  gehouden:

  - gedeconcentreerde bundeling;

  - infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten;

  - fysisch systeem ruimtelijk structurerend.

  Specifiek voor het buitengebied waartoe de gemeente Bertem behoort, zijn volgende

  doelstellingen van belang:

  1. het buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies.

  2. tegengaan van versnippering van het buitengebied.

  3. bundelen van de ontwikkeling in kernen van het buitengebied.

  4. landbouw-, natuur- en bosfunctie in goed gestructureerde gehelen.

  5. bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

  6. afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.

  7. bufferfunctie in het buitengebied.

  Ter versterking van de kernen wordt een zekere bebouwingsdichtheid nagestreefd. In de

  kernen van het buitengebied wordt binnen het RSV een richtcijfer van 15 woningen per

  hectare gehanteerd, wat ook is overgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van

  Bertem (20 woningen per hectare in de kern van Bertem).

  Bertem maakt ook deel uit van de Vlaamse Ruit, het enige stedelijke netwerk op

  internationaal niveau dat werd geselecteerd in het RSV. De ontwikkelingsperspectieven voor

  de Vlaamse Ruit mogen er echter niet toe leiden dat het stedelijk netwerk wordt gelijkgesteld

  met één grootstedelijk gebied. Binnen de Vlaamse Ruit moet tot een ruimtelijke afstemming

  tussen de verschillende groot-, regionaal- en kleinstedelijke gebieden en de

  2 Definitief vastgesteld door de Vl. Regering d.d. 23/09/1997, eerste herziening d.d. 12/12/2003, tweede herziening d.d.

  17/12/2010.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 11/35

  buitengebiedgemeenten worden gekomen. Bertem behoort tot deze laatste en het is

  aangewezen om het buitengebiedbeleid in de Vlaamse Ruit veeleer aan te scherpen dan af te

  zwakken.

  3.2. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant

  Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)3 vormde een kader bij de

  opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het RUP ‘Meergezinswoningen’ is

  er niet mee in strijd.

  Relevante inhoudelijke aspecten

  In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant behoort de gemeente Bertem tot de

  deelruimte Verdicht Netwerk, een uitgestrekte en zeer gediversifieerde regio binnen de

  provincie. Binnen het Verdicht Netwerk worden zes subgebieden onderscheiden, waarbij de

  gemeente Bertem behoort tot de Open Schicht. Dit is een open wig tussen Leuven, Brussel en

  Mechelen en behelst het gebied dat zich uitstrekt van het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en

  Heverleebos, langs de open kouterlandschappen ter hoogte van Kortenberg, Herent en

  Bertem en stroomafwaarts langsheen de Dijlevallei.

  Relevante ontwikkelingsperspectieven voor de Open Schicht in het kader van het RUP

  ‘Meergezinswoningen’ zijn:

  - vanuit de idee een halt toe te roepen aan de stedelijke uitdeining en de verdere

  verneveling, dient het open karakter in de toekomst te worden behouden en verder

  versterkt;

  - de uitbouw van de bestaande woonkernen dient beperkt te blijven: geen grootschalige

  residentiële ontwikkelingen;

  - de ontsluiting van de regio dient maximaal te worden gericht op het openbaar

  vervoer;

  Het provinciaal RUP over weekendverblijven vloeit voort uit de bepalingen tot uitvoering van

  het provinciaal ruimtelijk structuurplan en is ook van toepassing op het grondgebied van

  Bertem. De contouren van de deelzones uit het provinciaal RUP worden eveneens uit het

  plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’ gesloten, analoog aan het gemeentelijk RUP

  over het centrum van Bertem.

  Bertem wordt binnen het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant geselecteerd als

  hoofddorp, Leefdaal als woonkern en Korbeek-Dijle als kern-in het-buitengebied.

  Als laatste wordt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan ook functionele verweving

  vooropgesteld, mits rekening te houden met de draagkracht van het gebied. Voor de lokale

  bedrijven wordt er maximaal gestreefd naar vermenging, behoudens hinderlijke bedrijvigheid

  (hinderlijkheid die de woon- en leefkwaliteit aantast). Dit is belangrijk in het kader van het

  creëren van meergezinswoningen in bestaande grote gebouwen. Het is immers niet de

  bedoeling om ten alle kosten andere functies (o.a. lokale bedrijvigheid) te verdringen in het

  voordeel van de woonfunctie.

  3.3. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Bertem werd bij besluit van 11 januari 2007

  goedgekeurd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

  Het RUP is niet in strijd met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

  3 Definitieve vastgesteld door de provincieraad Vlaams-Brabant d.d. 07/04/2004, herziening (addendum) d.d. 05/03/2012.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 12/35

  In het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het opstellen van een

  RUP kern Leefdaal en een RUP kern Bertem opgenomen in het kader van

  meergezinswoningen. Het RUP ‘Meergezinswoningen’, hoewel niet expliciet aangekondigd in

  een aparte bindende bepaling, draagt dus bij tot de realisatie van de gewenste structuur van

  de gemeente. Het streeft immers dezelfde doelstellingen na als de in het bindend gedeelte

  opgenomen RUP’s.

  Relevante inhoudelijke aspecten

  De gemeente Bertem is een landelijke gemeente met drie kwaliteitsvolle valleikernen: het

  hoofddorp Bertem en de woonkernen Leefdaal en Korbeek-Dijle. Met het gemeentelijk

  ruimtelijk structuurplan kiest Bertem voor een kwalitatief geïntegreerd ruimtelijk beleid,

  waarbij dit de concrete aandachtspunten zijn:

  - optimaal gebruik van de ruimte in de kern-bebouwde ruimte;

  - openhouden van de open ruimte tussen Brussel en Leuven;

  - beschermen en herstellen van de historische eigenheid en diversiteit;

  - duurzaamheid en draagkracht hanteren als norm;

  - belang hechten aan de kwaliteit van de ruimte.

  Bij de vertaling van deze uitgangspunten in basisdoelstellingen en ruimtelijke principes voor

  de gewenste ruimtelijke structuur vinden we volgende elementen terug die zeker relevant zijn

  in het kader van het RUP ‘Meergezinswoningen’:

  - Bertem en Leefdaal moeten verder worden ontwikkeld tot kernen met een

  kwaliteitsvolle vermenging van de functies wonen, werken, natuur, landschap en

  recreëren, terwijl in Korbeek-Dijle het landelijk karakter bewaard moet blijven;

  - een grote uitbreiding van de woonkernen is uitgesloten: beperkte groei moet worden

  geconcentreerd in en/of aansluitend bij de kernen. Voor Bertem, als hoofddorp, geldt

  wel dat de mogelijkheden ruimer zijn dan deze voor Leefdaal. In Korbeek-Dijle kan

  beperkt worden voorzien in ontwikkeling van de kern wegens de afgelegen ligging ten

  opzichte van de andere kernen;

  - door het bundelen van de bebouwing in de kernen wordt het zich verderzetten van de

  lintbebouwing in de gemeente algemeen tegengegaan. Het is vooral in de zones

  Leefdaal - Vossem en Bertem - Leuven dat de open ruimte corridors moeten behouden

  blijven;

  - in functie van het behoud van de authenticiteit van de drie kernen is renovatie en

  optimaler gebruik van bestaande slecht uitgeruste woningen aangewezen

  (bijvoorbeeld omzetten van eengezinswoningen naar meergezinswoningen, …);

  - naast de aandacht voor woonverbetering en herbruik moet ook een gedifferentieerd

  woningaanbod worden nagestreefd door middel van verschillende woontypologieën;

  - de gemeente gaat voor een ontwikkeling gericht op het behoud en de opvang van

  nieuwe ambachtelijke bedrijven verweven in de woonkern zolang de draagkracht niet

  overschreden wordt. Dit is belangrijk in het kader van het creëren van

  meergezinswoningen in bestaande grote gebouwen. Het is immers niet de bedoeling

  om ten alle kosten andere functies (o.a. lokale bedrijvigheid) te verdringen in het

  voordeel van de woonfunctie.

  In het structuurplan van Bertem worden vijf deelgebieden afgebakend:

  - de Dijlevallei;

  - woonband Korbeek-Dijle;

  - het plateau van Duisburg;

  - de Voerader als lappendeken van functies;

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 13/35

  - het plateau Bertembos-Eikenbos.

  Enkel de ‘woonband Korbeek-Dijle’ en de ‘Voerader als lappendeken van functies’ zijn relevant

  in het kader van het RUP ‘Meergezinswoningen’. De drie andere gebieden bevatten geen

  woongebied en geven voorrang aan landbouw en natuur.

  Woonband Korbeek-Dijle

  De woonband Korbeek-Dijle wordt gevormd door een oost-west georiënteerde woonstrook

  die aan de zuidzijde grenst aan de Dijlevallei en ten noorden een scherpe aftekening kent met

  zeer open plateau van Duisburg. Een belangrijk natuurverbindingselement tussen het plateau

  van Duisburg en de Dijlevallei is de Ruwaal. Dit element is een groenader die de woonband

  van noord naar zuid doorkruist net langsheen de westzijde van het kerngebied van Korbeek-

  Dijle. Centraal wordt het gebied oost-westelijk doorsneden door de lokale verbindingsweg

  Nijvelsebaan.

  Ontwikkelingsperspectieven op het vlak van wonen krijgen voorkeur binnen onbebouwde

  binnengebieden in woongebied. Onbebouwde binnengebieden in woonuitbreidingsgebied

  komen in aanmerking voor de ontwikkeling in functie van sociale koop- en huurwoningen,

  doch enkel als er geen andere mogelijkheden meer zijn in Bertem of Leefdaal. Er wordt voor

  geopteerd om geen meergezinswoningen (meer) toe te laten in Korbeek-Dijle.

  De Voerader als lappendeken van functies

  De vallei van de Voer is de ruggengraat en bepalende factor in de ruimtelijke structuur van

  het hoofddorp Bertem en de woonkern Leefdaal. De gehele ruimtelijke structuur van de

  gemeente is opgehangen aan de vallei van de Voer en de er parallel langsheen gelegen

  plateauhellingen. Haar structurerende waarde binnen de gemeente is erg groot. Zij heeft

  tegelijk een dragende, scheidende en verbindende functie. Op deze ader bevinden zich tal van

  verschillende functies zoals wonen in het bijzonder, natuur, recreatie, hobbylandbouw en

  bedrijvigheid. De kernen van Bertem en Leefdaal vormen de belangrijkste woonconcentraties

  van het deelgebied. Het deelgebied wordt ontsloten door twee belangrijke lokale

  verbindingswegen, nl. de Tervuursesteenweg en de Dorpstraat. Daarnaast bezit de gemeente

  binnen dit deelgebied een belangrijke ontsluitingsmogelijkheid door middel van het op- en

  afrittencomplex naar de autosnelweg E40.

  De woonkern Leefdaal wordt in grote mate ruimtelijk gestructureerd door de aanwezigheid

  van het Kasteelpark en de Voer. Beide elementen hebben historisch mee de structuur van de

  woonkern bepaald en zullen dit ook in de toekomst doen. Wonen wordt gestimuleerd binnen

  de kern (af te bakenen in RUP kern Leefdaal) met een minimum dichtheid van 15

  woningen/ha. Verder geldt in de woonkern het hanteren van een dichtheid afgestemd op de

  omgeving waarin het betreffende gebied zich bevindt.

  Het hoofddorp Bertem kent historisch gezien drie verschuivingen voor wat betreft het

  centrumgebeuren. Binnen het RUP ‘Centrum’ wordt de historische link tussen de Sint-

  Pieterskerk, het gemeenteplein en de centrumfuncties aan de Tervuursesteenweg tot uiting

  gebracht met centraal een projectzone voor meergezinswoningen. Binnen de kern van Bertem

  wordt een dichtheid nagestreefd van 20 woningen/ha. Buiten de kern wordt de in het

  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV4) voorziene dichtheid nagestreefd van 15

  woningen/ha. Doordat het RUP ‘Centrum’ al een uitspraak heeft gedaan over het toelaten

  4 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt de planningscontext op gewestelijk niveau. Het werd

  definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 23/09/1997 met een eerste herziening d.d. 12/12/2003 en

  een tweede herziening d.d. 17/12/2010.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 14/35

  en/of verbieden van meergezinswoningen, wordt dit gebied uit de verbodszone van

  voorliggend RUP ‘Meergezinswoningen’ uitgesloten.

  In het kader van wijzigende gezinssamenstellingen en veroudering van de bevolking wordt

  voor de kernen van Bertem en Leefdaal voorzien in de mogelijkheid van omvorming tot en

  ontwikkeling van meergezinswoningen (2 bouwlagen en een dak). Voor plaatsen waar het

  ruimtelijk aansluit op de bestaande typologie, kan worden voorzien in de omvorming tot en

  ontwikkeling van meergezinswoningen bestaande uit maximaal 3 bouwlagen en een dak. De

  RUP’s van de respectievelijke kernen (het al bestaande RUP van Bertem en het eventueel

  toekomstige RUP van Leefdaal) bepalen binnen de RUP-contouren onder andere de zones

  waarbinnen meergezinswoningen zijn toegestaan en onder welke vorm. Bij het bepalen van

  deze zones worden daarbij minimaal volgende criteria gehanteerd:

  - het gebied moet gelegen zijn in volrood woongebied van het huidige gewestplan;

  - het gebied moet functioneel deel uitmaken van het kernleven (concentratie winkels,

  horeca, kerk, …);

  - de bestaande ruimtelijke draagkracht van het gebied mag niet worden overschreden;

  - een goede ruimtelijke inpassing moet optimaal worden nagestreefd.

  In het RUP ‘Meergezinswoningen’ wordt de contour van het deelgebied ‘Bertem Centrum’ dus

  uit het plangebied gesloten aangezien de bestemming en voorschriften voor het gebied al zijn

  vastgelegd in het gemeentelijke RUP dat dit gebied behandelt, en dus enkel kunnen worden

  verfijnd (en niet gewijzigd om bijvoorbeeld meergezinswoningen in het gebied te verbieden).

  Naast deze zone afgebakend door het RUP ‘Centrum’ waarbinnen meergezinswoningen

  kunnen worden opgericht, zal het RUP ‘Meergezinswoningen’ op basis van meerdere criteria

  zones in het hoofddorp Bertem afbakenen waarin dit in principe wordt toegelaten.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 15/35

  4. BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE & EFFECTEN PER MILIEUDISCIPLINE

  4.1. Gewestplan

  Huidige situatie

  Het gewestplan is een juridisch verordenend document en is zodoende de randvoorwaarde

  voor alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Met de uitwerking van dit RUP kunnen

  voorstellen tot behoud, verfijning of aanpassing van het gewestplan worden gedaan.

  Voorliggend plangebied valt onder het gewestplan Leuven, goedgekeurd bij KB van 7 april

  1977. Het plangebied situeert zich in woongebied (in de ruime zin).

  De woongebieden zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en

  kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet

  in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor

  sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische

  voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen

  mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke

  omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting

  en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

  Uitwerking RUP met maatregelen

  Het RUP ‘Meergezinswoningen’ voorziet enkel in een overdruk over alle bestaande

  bestemmingen die een verbod oplegt om in die zone meergezinswoningen op te richten over

  het ganse grondgebied van de gemeente. De onderliggende (bestaande) bestemming op deze

  plaatsen is de gewestplanbestemming en wordt door het RUP niet gewijzigd. De huidige

  functies, namelijk wonen en aan het wonen aanverwante functies, blijven behouden. Het RUP

  zal bijgevolg voor deze zone enkel als gevolg hebben dat de oprichting van

  meergezinswoningen wordt verboden en dat het aantal woongelegenheden zo dus beperkt

  blijft.

  Toetsing nulalternatief

  De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’ mogelijk zijn

  zonder dat voorliggend RUP in werking treedt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid door

  het gewestplan Leuven, de geldende bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), de goedgekeurde

  ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de goedgekeurde en niet vervallen

  verkavelingsvergunningen. Ieder op zich doet een uitspraak over het toelaten van

  meergezinswoningen.

  Conclusie

  Het ruimtelijk uitvoeringsplan veroorzaakt geen aanzienlijke (negatieve) effecten t.o.v. de

  referentiesituatie, aangezien de bestemmingszones van het gewestplan niet gewijzigd worden

  en de stedenbouwkundige voorschriften enkel het aantal woongelegenheden kunnen

  inperken.

  Toegevoegd kaartmateriaal (plan-MER screeningsnota - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 3: uittreksel gewestplan Bertem

  Kaart 4: woongebied in ruime zin

  Kaart 2: grafisch plan RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 16/35

  4.2. Bodem

  Huidige situatie

  a. Bodemkaart

  Volgens de bodemkaart bestaan de bodems in het plangebied

  - Deelgemeente Leefdaal: de bodem in dit deel bestaat hoofdzakelijk uit een

  antropogene bodem (grijs) met enkele grotere gebieden droge leem (types Apb, AbB,

  Aba1 – roos) en kleinere gebieden uit droog zandleem (types sLba en gLba - geel),

  vochtige leem (types Adp en Acp - oranje), natte leem (Aep – rood), droog zand (type

  Sbf - licht blauw) en vochtige klei (type Edx – groen).

  - Deelgemeente Bertem: de bodem in deel bestaat hoofdzakelijk uit een antropogene

  bodem (grijs) met enkele grotere gebieden droge leem (types Apb, AbB, Abp1, Aba0 –

  roos) en kleinere gebieden uit vochtige droog zandleem (types sLba, wLba en Lbp -

  geel), droog zand (types Sbf en ZAfe - licht blauw), vochtige leem (types Adp, Adp1

  en Acp - oranje), natte leem (Aep – rood) en vochtige klei (type Edx – groen).

  - Deelgemeente Korbeek-Dijle: de bodem in dit deel bestaat in het zuidelijk deel

  hoofdzakelijk uit een antropogene bodem (grijs) en het noordelijke deel hoofdzakelijk

  uit droge leem (types Apb, AbB, Abp1 – roos), vochtige leem (types Adp1 en Acp –

  oranje) of een antropogene bodem (grijs), met kleinere gebieden uit natte leem (Aep

  – rood) of droog zand (type ZAfe - licht blauw).

  b. bodemerosie

  Volgens de kaart met erosiegevoelige gebieden plangebied zijn grote delen van het

  plangebied ingekleurd of opgenomen in deze kaart, m.a.w. het plangebied is zeer

  erosiegevoelig. Dit wordt ook bevestigd door de potentiële bodemerosiekaart en de

  hellingenkaart.

  De hoogte binnen het plangebied varieert sterk volgens de kaart ‘Digitale Hoogtemodel

  Vlaanderen’.

  Uitwerking RUP met maatregelen

  Het plangebied behoudt de bestemmingen volgens het gewestplan, nl. woongebied,

  woonuitbreidingsgebied en woongebied met landelijk karakter. De enige wijziging is het

  verbod op bouwen of verbouwen van woningen van/tot meergezinswoningen in het

  plangebied.

  Bij het oprichten van eengezinswoningen in plaats van een meergezinswoning zal de

  bebouwde of verharde oppervlakte mogelijks groter zijn doordat er in sommige gevallen

  minder verdicht kan worden. Anderzijds kunnen momenteel in het volledige plangebied in

  principe woningen gebouwd worden, zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen. Door

  een verbod op meergezinswoningen kan er minder verdicht worden, maar daarom niet per se

  meer bebouwd worden. Het gevolg voor de bebouwde bodemoppervlakte en de infiltratie van

  regenwater zal daarom zeer beperkt zijn.

  Aangezien het plangebied vaak hellend is, kan er zich een probleem van bodemerosie stellen

  binnen het plangebied. Door de aanplant van heesters en bomen zal voorkomen worden dat

  er bodemerosie ontstaat.

  Toetsing nul alternatief

  Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid door

  het gewestplan Leuven, de geldende bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), de goedgekeurde

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 17/35

  ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de goedgekeurde en niet vervallen

  verkavelingsvergunningen van toepassing. Elk van deze plannen of vergunningen op zich doet

  een uitspraak over het toelaten van meergezinswoningen.

  Conclusie

  De ontwikkeling van het voorliggend RUP zal geen betekenisvolle negatieve effecten op de

  bodemstructuur en het bodemgebruik in het plangebied hebben door een verbod op

  meergezinswoningen.

  Toegevoegd kaartmateriaal (planMER Screeningsnota - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 5: bodemkaart

  Kaart 6: erosiegevoelige gebieden

  4.3. Water: oppervlakte- en grondwater

  Huidige situatie

  a. Watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden

  Volgens de kaart voor overstromingsgevoelige gebieden (Vlaamse Milieumaatschappij,

  afdeling Operationeel Waterbeheer) is het plangebied gelegen in effectief of mogelijk

  overstromingsgevoelig gebied in de woonkern Leefdaal en de woonkern Bertem, en in

  mogelijk overstromingsgevoelig gebied in de woonkern Korbeek-Dijle. Dit wordt ook bevestigd

  door de kaart Natuurlijk oversstroombare gebieden en de recente overstromingskaart (ROG).

  Het volledige plangebied is niet ingekleurd als mogelijks overstromingsgebied op de MOG-

  kaart met enkele kleine uitzonderingen in het bekken van de Voer (cat. 2).

  b. Waterlopen in het plangebied

  Door de centra van de deelgemeente Leefdaal en de deelgemeente Bertem loopt de Voer (cat.

  2), langs de straat Het Bies in Leefdaal loopt de Vloetgracht (cat.2). De Redelle (cat. 2), de

  Bosdelle (cat. 2), de Delle (cat. 2), de Dorpsgracht (cat. 2) en de Blankaartgracht (cat. 2)

  monden uit in De Voer in deelgemeente Bertem. De Leigracht (cat. 2), Ruwaal (cat. 2), de

  Leibeek (cat. 2) en meerdere kleinere beken (cat.9) monden uit in de Dijle (cat. 1), ten

  zuiden van het dorpscentrum van Korbeek-Dijle. In en in de onmiddellijke buurt van het

  plangebied lopen verschillende kleine beken of grachten, gecatalogeerd als categorie 9.

  c. Infiltratiekaart

  Volgens de infiltratiekaart is het plangebied hoofdzakelijk niet infiltratiegevoelig.

  d. Bodemerosie

  Zie deel 3.2. bodem, c. bodemerosie.

  e. Grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterstroming

  Volgens de kaart voor grondwaterkwetsbaarheid is het grondwater zeer kwetsbaar in het

  plangebied, met name in de voerbedding en in de buurt van de Dijlebedding. Verderaf van

  deze beddingen is de grondwaterkwetsbaarheid in het plangebied kwetsbaar tot matig

  kwetsbaar. Voor het (zeer) kwetsbare deel wil dit zeggen dat (oppervlakkige) vervuiling kan

  aanleiding geven tot verontreiniging van het (diepere) grondwater.

  Het plangebied in de bedding van de voer is matig tot zeer gevoelig voor grondwaterstroming,

  het plangebied deel Korbeek-Dijle is zeer gevoelig voor grondwaterstroming in de buurt van

  de Dijle. Zie ook kaart voor grondwaterstroming.

  f. Zoneringskaart van de VMM

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 18/35

  Het noordelijk deel van het plangebied is hoofdzakelijk opgenomen in de zoneringskaart als

  centraal gebied en het zuidelijk deel (kern Korbeek-Dijle) als collectief te optimaliseren

  buitengebied.

  g. Waterwinningsgebied

  Het plangebied is niet gelegen in een waterwinningsgebied, maar wel in beschermingszones

  van

  - winning Puttebos, Sint-Veronica en winning Dispatching in Leefdaal

  - winning Egenhoven Oost en Egenhoven West in Heverlee

  - winning Ormendaal (2x), winning Omendeel Noord, winning Het Broek en winning

  Zuid in Korbeek-Dijle

  h. Signaalgebied

  In het plangebied is geen signaalgebied gelegen. Deze kaart is niet gegenereerd.

  Uitwerking RUP met maatregelen

  De ontwikkeling van het RUP in het plangebied heeft een invloed op het overstromingsrisico in

  het plangebied. Binnen het plangebied geldt een verbod op meergezinswoningen. Deze zijn

  vaak verantwoordelijk voor inname van een groter oppervlakte voor verharding dan

  eengezinswoningen, waardoor een minder hemelwater ter plaatse kan infiltreren.

  De ontwikkeling van het RUP in het plangebied heeft een invloed op het oppervlaktewater en

  het grondwater in het plangebied. Bij bouwen zal steeds de geldende gewestelijke, provinciale

  en/of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en

  buffervoorzieningen van toepassing zijn, zodat het bouwen een minimale impact heeft op het

  oppervlaktewater en het grondwater in het plangebied en in de onmiddellijke omgeving van

  het plangebied.

  Aangezien het plangebied uit woongebied, woonuitbreidingsgebied en woongebied met

  landelijk karakter met voornamelijk woningen met tuinen bestaat, is het overgrote deel

  verhard. De groene zones met o.a. de tuinen garanderen infiltratie, alhoewel het plangebied

  grotendeels niet infiltratiegevoelig is.

  Een deel van het plangebied is opgenomen in de zoneringskaart als centraal gebied, een

  ander deel als collectief te optimaliseren buitengebied. De nodige voorzieningen om het

  huishoudelijk afvalwater gescheiden van het hemelwater op te vangen en aan te sluiten op de

  bestaande riolering worden of zijn voorzien. Aangezien er beken en grachten in het

  plangebied zijn, kunnen er wel waterlopen verlegd, ingekokerd of overwelfd worden, maar

  steeds volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

  Aangezien het plangebied hoofdzakelijk gelegen is in een matig tot zeer gevoelig gebied voor

  grondwaterstroming, kunnen ondergrondse constructies deze grondwaterstroming wel

  beïnvloeden. Indien bronbemaling tijdens de constructies van gebouwen nodig is, zal er

  steeds naar gestreefd worden om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en in overleg met

  Aquafin, en de werken te beperken in de tijd. Er zal steeds getracht worden om het niet

  vervuild bemalingswater opnieuw in de bodem te brengen.

  De grondwaterkwetsbaarheid is zeer kwetsbaar in het plangebied, met name in de

  voerbedding en in de buurt van de Dijlebedding. Verderaf van deze beddingen is de

  grondwaterkwetsbaarheid in het plangebied kwetsbaar tot matig kwetsbaar. Dit wil zeggen

  dat oppervlakkige vervuiling in aanleiding kan geven tot verontreiniging van het (diepere)

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 19/35

  grondwater. De opslag van gevaarlijke producten en mogelijk van opslag van stookolie voor

  gebouwverwarming moet voldoen aan de wettelijke normen.

  Toetsing nul alternatief

  De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’ mogelijk zijn

  zonder dat voorliggend RUP in werking treedt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid door

  het gewestplan Leuven, de geldende bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), de goedgekeurde

  ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de goedgekeurde en niet vervallen

  verkavelingsvergunningen. Ieder op zich doet een uitspraak over het toelaten van

  meergezinswoningen.

  Conclusie

  Door ontwikkeling van het RUP zal de inname van bebouwbare oppervlakte zeker niet

  vergroten door een verbod op meergezinswoningen en dus op de overstromingsgevoeligheid

  van het plangebied.

  De ontwikkeling van het RUP zal een positieve invloed hebben op het oppervlaktewater en het

  grondwater in het plangebied omdat de mogelijke verharding door een verbod op

  meergezinswoningen kleiner zal zijn bij de bouw van eengezinswoningen.

  Infiltratie van hemelwater zal maximaal bevorderd worden zodat voldaan wordt aan de van

  toepassing zijnde stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en

  buffervoorzieningen, en door maximaal gebruik van waterdoorlatende materialen voor de

  aanleg van trage wegen, parkeerterreinen…, zoals opgenomen in de stedenbouwkundige

  voorschriften. Wateroverlast bij hevige regenval zal door toepassing van deze maatregelen tot

  een minimum herleid wordt.

  De nodige voorzieningen worden getroffen om huishoudelijk afvalwater gescheiden van het

  hemelwater op te vangen en aan te sluiten op de bestaande riolering in de onmiddellijke

  omgeving.

  Aangezien er wel beken en grachten in het plangebied zijn, is het mogelijk dat er waterlopen

  gedempt, verlegd, ingekokerd of overwelfd worden. Dit zal steeds gebeuren volgens de

  geldende voorschriften.

  Aangezien het plangebied hoofdzakelijk gelegen is in een matig tot zeer gevoelig gebied voor

  grondwaterstroming, kunnen ondergrondse constructies deze grondwaterstroming wel

  beïnvloeden. Door een verbod op meergezinswoningen, soms gepaard met grote

  ondergrondse constructies zoals voor garages, zal dit een positieve invloed hebben op de

  beïnvloeding van de grondwaterstroming. Indien bronbemaling nodig zou zijn bij constructie

  van een gebouw, zal er steeds naar gestreefd worden om de werken te beperken in de tijd, te

  voldoen aan de wettelijke bepalingen en in overleg met Aquafin. Er zal steeds getracht

  worden om het niet vervuild bemalingswater opnieuw in de bodem te brengen.

  Door te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake opslag van gevaarlijke producten zal de

  bodem en het grondwater maximaal beschermd worden.

  De ontwikkeling van het gemeentelijke RUP met een verbod op meergezinswoningen zal een

  positieve invloed hebben op de waterhuishouding in het plangebied.

  Toegevoegd kaartmateriaal (planMER Screeningsnota - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 7: overstromingsgevoelige gebieden

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 20/35

  Kaart 8: waterlopen en risicozones overstromingen

  Kaart 9: infiltratiegevoelige gebieden

  Kaart 10: grondwaterkwetsbaarheid

  Kaart 11: grondwaterstromingsgevoelige gebieden

  Kaart 12: beschermingszones grondwater

  Kaart 13: zoneringsplan VMM

  4.4. Fauna, flora en biodiversiteit

  Huidige situatie

  Volgens de biologische waarderingskaart is het plangebied hoofdzakelijk ingekleurd als

  biologisch minder waardevol, met een beperkt aantal eilandjes ingekleurd als een complex

  van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, als een complex van

  waardevolle en zeer waardevolle elementen, als biologisch waardevol of als biologisch zeer

  waardevol.

  Het plangebied is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied. Het habitatrichtlijngebied

  ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ ligt ten

  noorden van het plangebied deel Bertem-centrum-oost op minstens 127 m en aangrenzend

  ten oosten van het plangebied deel Bertem-centrum-oost, op 207 m ten zuiden van

  plangebied deel Hertwinkel en grenzend aan het plangebied deel Korbeek-Dijle-kern.

  Het plangebied is niet gelegen in een GEN-gebied. Het GEN-gebied ‘Het Bertembos-

  Grevensbos’ ligt ten noorden van het plangebied deel Bertem-centrum-oost op minstens

  127 m en aangrenzend ten oosten van het plangebied deel Bertem-centrum-oost. Het GEN-

  gebied ‘De Dijlevallei’ grenst ten zuiden aan het plangebied deel Korbeek-Dijle-kern.

  Het plangebied deel Bertem-centrum, Bertem-centrum-oost en Dalem is volgens het

  gewestplan ingekleurd als woongebied, als woonuitbreidingsgebied of als woongebied met

  culturele, esthetische en historische waarde. Het plangebied deel Korbeek-Dijle-kern is

  ingekleurd als woongebied met landelijk karakter of als woonuitbreidingsgebied op het

  gewestplan. Het plangebied deel Sint-Verona en deel Voerhoek is ingekleurd als woongebied

  met landelijk karakter en het plangebied deel Leefdaal-centrum-Dorpstraat, deel Leefdaal-

  centrum-Mezenstraat en deel Hertwinkel zijn ingekleurd als woongebied, woongebied met

  landelijk karakter, woonuitbreidingsgebied of als goedgekeurde en niet-vervallen

  verkavelingen.

  Volgens de habitatkaart is een deel van het perceel gekend als afd. 1, sectie B, perceelsnr.

  57D in leefdaal dorp ingekleurd als ‘deels habitat’, de begroeiing langs het hoger deel van de

  Hoogveldbaan is ingekleurd als ‘habitat’, de hoek Blokkenstraat en Nijvelsebaan is ingekleurd

  als ‘deels habitat’, ook percelen langs de Damstraat en gelegen in het plangebied zijn

  ingekleurd als ‘deels habitat’.

  Uitwerking RUP met maatregelen

  Doordat het plangebied van het RUP niet gelegen is een habitatrichtlijngebied, een GEN-

  gebied, hoofdzakelijk in een biologisch minder waardevol gebied en er slechts enkele

  gebieden opgenomen zijn in de habitatkaart, zal door de uitwerking van het RUP dit geen tot

  zeer beperkt invloed hebben op de ontwikkeling van het plangebied.

  Toetsing nul alternatief

  De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’ mogelijk zijn

  zonder dat voorliggend RUP in werking treedt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid door

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 21/35

  het gewestplan Leuven, de geldende bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), de goedgekeurde

  ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de goedgekeurde en niet vervallen

  verkavelingsvergunningen. Ieder op zich doet een uitspraak over het toelaten van

  meergezinswoningen.

  Conclusie

  De uitwerking van het RUP zal geen betekenisvolle negatieve effecten hebben binnen de

  discipline fauna, flora en biodiversiviteit in het plangebied.

  Toegevoegd kaartmateriaal (planMER Screeningsnota - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 3: uittreksel gewestplan Bertem

  Kaart 14: biologische waarderingskaart

  Kaart 15: vogel- en habitatrichtlijngebieden

  Kaart 16: gebieden van VEN en IVON

  Kaart 17: habitatkaart

  4.5. Ruimtelijke ordening

  Huidige situatie

  Omwille van haar strategische ligging tussen Brussel en Leuven ondervindt de gemeente

  Bertem een alsmaar groter wordende verstedelijkingsdruk. Dit resulteert onder andere in een

  stijgende vraag van projectontwikkelaars om meergezinswoningen te realiseren op haar

  grondgebied, ook buiten de kernen en in de landelijke woongebieden. In principe zijn

  momenteel overal in het woongebied van Bertem meergezinswoningen vergunbaar. De

  gemeente hanteert vandaag bij het beoordelen van stedenbouwkundige

  vergunningsaanvragen al wel een aantal basisprincipes en een afbakening waar

  meergezinswoningen kunnen. Deze basisprincipes en afbakening hebben evenwel nog geen

  juridische basis waardoor de opmaak van een RUP zich opdringt.

  Gewenste ruimtelijke ordening – toekomstvisie

  Het gemeentebestuur van Bertem wil niet tot elke prijs toegeven aan de verstedelijkingsdruk

  en wenst dan ook een rem te zetten op de bouw van meergezinswoningen op plaatsen waar

  deze niet ruimtelijk geïntegreerd zijn in de omgeving maar waar het volgens de huidige

  planologische context wel mogelijk is. De trend om meergezinswoningen op te richten op

  percelen gelegen in het buitengebied, vaak gelegen aan de rand van de woonkernen Bertem,

  Leefdaal en Korbeek-Dijle en grenzend aan open landbouwgebied, moet omwille van een

  grotere impact op de omgeving worden tegengegaan.

  De gemeente zet de stap tot de opmaak van een RUP dat de (nieuw)bouw van

  meergezinswoningen en/of de omvorming van eengezinswoningen naar meergezinswoningen

  in bepaalde zones binnen de gemeentegrenzen verbiedt om zo de specifieke kenmerken van

  de verschillende woonentiteiten binnen Bertem te versterken en te vrijwaren. Om het

  karakter van ‘landelijke gemeente tussen Leuven en Brussel’ te behouden, moet erover

  worden gewaakt dat de toename van het aantal inwoners de draagkracht niet overstijgt. Het

  grootste aandeel van de toekomstige woonbehoefte moet bijgevolg worden opgevangen in de

  kerngebieden van Bertem en Leefdaal in plaats van in de perifere woonwijken of het

  buitengebied. Deze kernen hebben immers een hogere potentie voor de opvang van nieuwe

  woon- en werkfuncties dan de rest van de gemeente, als gevolg van hun grotere draagkracht

  op vlak van voorzieningen, de ontsluiting met openbaar vervoer en autoverkeer en de

  ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving. De kern van Korbeek-Dijle is kleinschaliger

  en landelijker dan de andere twee kernen, wat ook in de toekomst wenselijk blijft. Concreet

  betekent dit dat nieuwe meergezinswoningen enkel thuishoren in de kernen van Bertem en

  Leefdaal, aangezien deze leiden tot hogere woondichtheden dan eengezinswoningen.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 22/35

  Hiermee streeft de gemeente een gedifferentieerd ruimtelijk beleid na, zoals reeds werd

  vastgelegd in het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan. Het baseert zich op kernversterking

  van het centrum van Bertem en van de deelgemeente Leefdaal. Daarentegen moet het

  kleinschalige karakter van het dorp Korbeek-Dijle behouden blijven en moeten luwe zones

  worden gerespecteerd zonder nieuwe meergezinswoningen in de woongebieden rond de

  kernen waar meergezinswoningen wel zijn toegelaten. Op die manier wordt voorkomen dat de

  verschillende woonkernen binnen en buiten de gemeente (verder) aan elkaar vastgroeien tot

  één ongedifferentieerd bebouwd geheel met een monotoon woonweefsel en kan de

  samenhangende structuur en de beleving van kwaliteitsvolle open ruimte worden gevrijwaard

  met respect voor cultuur-historische waarde, voornamelijk bouwkundig erfgoed en

  landschapselementen zoals holle wegen.

  Uitwerking RUP met maatregelen

  Met het RUP ‘Meergezinswoningen’ wijkt de gewenste ruimtelijke structuur met betrekking tot

  meergezinswoningen niet zoveel af van de bestaande ruimtelijke structuur, maar wordt in de

  toekomst de realisatie van bijkomende meergezinswoningen in bepaalde zones (plangebied

  RUP / verbodszone) wel aan banden gelegd. Een verbod op meergezinswoningen is een

  verbod op de realisatie van een gebouw waar minstens één niet-grondgebonden woning

  aanwezig is (gestapelde woningen vallen ook onder deze noemer). De bestaande vergunde

  meergezinswoningen kunnen overal behouden blijven. Maar indien ze gelegen zijn binnen het

  plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’, kunnen ze enkel worden verbouwd binnen het

  bestaande volume, zonder het aantal woonentiteiten te verhogen.

  Om efficiënt om te springen met het gebruik van bestaande grote gebouwen en in te spelen

  op de groeiende behoefte aan kleinere woonentiteiten, is binnen de verbodszone een

  uitzonderingsbepaling voorzien om onder strikte voorwaarden de creatie van een

  meergezinswoning mogelijk te maken binnen het bestaand volume van deze grote gebouwen.

  Op die manier kan een invulling worden gegeven aan al dan niet leegstaande grote huizen en

  andere panden in functie van de meer hedendaagse gezinssamenstellingen, waarbij een

  groeiende behoefte bestaat aan kleinere woonentiteiten en dit zonder het huidige

  woonweefsel te ontwrichten. Natuurlijk komen niet alle bestaande gebouwen in aanmerking

  voor opdeling. Er moet voldaan worden aan bepaalde modaliteiten zoals onder andere een

  minimaal bouwvolume, de bouwfysische staat van het gebouw, het voorkomen op een lijst

  van markante gebouwen voor bestaande niet-woningen etc. Deze voorwaarden zullen strikt

  vastgelegd worden in de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het RUP

  ‘Meergezinswoningen’.

  Huisvesting voor een groep van samenlevende personen zoals toeristische accommodaties of

  collectieve verblijfsaccommodaties (tehuizen voor bejaarden, assistentiewoningen,

  verpleeginrichtingen, internaten, cohousing …), studentenkamers en zorgwoningen die geen

  volwaardige woonentiteit zijn, worden niet beschouwd als woonentiteiten en dus ook niet als

  meergezinswoningen.

  Toetsing nulalternatief

  De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’ mogelijk zijn

  zonder dat voorliggend RUP in werking treedt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid door

  het gewestplan Leuven, de geldende bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), de goedgekeurde

  ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de goedgekeurde en niet vervallen

  verkavelingsvergunningen. Ieder op zich doet een uitspraak over het toelaten van

  meergezinswoningen.

  Conclusie

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 23/35

  Het RUP ondersteunt en is een uitvoering van de doelen vooropgesteld in het gemeentelijk

  ruimtelijk structuurplan.

  Het RUP zorgt uitsluitend voor positieve effecten op het gebied van ruimtelijke ordening en

  veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline ruimtelijke ordening

  t.o.v. de referentiesituatie.

  Toegevoegd kaartmateriaal (plan-MER screeningsnota - deel II: kaartenbundel):

  Kaart 2: grafisch plan RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  4.6. Cultureel erfgoed, landschap en archeologie

  Huidige situatie

  a. Discipline landschappen (cultureel erfgoed en landschap):

  De ‘Landschapsatlas’5 is opgemaakt vanuit het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed,

  Afdeling Monumenten en Landschappen en geeft een inventarisatie van de relicten van de

  traditionele landschappen in het kader van een gemeentelijk landschapsbeleid. Er wordt een

  onderscheid gemaakt tussen ankerplaatsen, relictzones, puntrelicten en lijnrelicten.

  Ankerplaatsen zijn gebieden die een veelsoortig ensemble van erfgoedelementen met hoge

  waarde bevatten. Volgende ankerplaatsen zijn binnen de gemeentegrenzen van Bertem

  gesitueerd en overlappen alle voor ten minste een klein gedeelte met het plangebied van het

  RUP ‘Meergezinswoningen’:

  - Kasteel van Leefdaal (A20040)

  - Bertembos en Grevensbos (A20041)

  - Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven (A20042)

  - Plateau van Duisburg (A20059)

  Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en

  ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen

  belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. De aanduiding gebeurt

  maximalistisch, doch zonder scherpe grenzen te definiëren. Volgende relictzones zijn binnen

  de grenzen van de gemeente Bertem gesitueerd en overlappen alle voor ten minste een klein

  gedeelte met het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’:

  - Vallei van de Laan, IJse en de Dijle stroomopwaarts Leuven (R20084)

  - Plateau van Duisburg (R20091)

  - Plateau van Moorselbos – Hagenbos – Eikenbos – Bertembos (R20092)

  Puntrelicten stemmen overeen met monumenten, kunstwerken, bouwelementen,

  archeologica, etc. Volgende puntrelicten liggen in het plangebied van het RUP

  ‘Meergezinswoningen’:

  - Pastorij (P20017)

  - Voorburg (P20149)

  - Speelgoed (P20150)

  - Sint-Bartholomeuskerk (P20151)

  - Brouwershuis (P20152)

  5 MVG, Dep. LIN, AROHM, afd. M & L, CD Rom Landschapsatlas, juni 2000; Ankerplaatsen, vector, 2001, MVG – Dep. LIN –

  AROHM – afd. M & L; Traditionele landschappen, vector, 2001, UG – Vakgroep Geografie; Relicten van de traditionele

  landschappen, vector, 2001, MVG – Dep. LIN – AROHM – afd. M & L.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 24/35

  - Sint-Pieterskerk (P20163)

  - Hof van Bertem (P20164)

  - Eikenmolen (P21111)

  Lijnrelicten worden gevormd door beken, kanalen, wegtracés, oude spoorzaten, steile

  reliëfovergangen, markante holle wegen, etc. Volgende lijnrelicten liggen ten minste voor een

  deel in het plangebied van het RUP ‘Meergezinswoningen’:

  - De Voer (L20012)

  - KW-bunkerlinie langs de Dijle (L20073)

  Op 14 september 2009 heeft de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het

  Onroerend Erfgoed (VIOE) de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed6 voor Vlaanderen

  vastgesteld. Alle beschermde monumenten zijn opgenomen in de inventaris van het

  bouwkundig erfgoed, maar niet alle relicten opgenomen in deze inventaris zijn een beschermd

  monument. Volgende gebouwen/objecten/locaties (uit de Inventaris) zijn binnen de perimeter

  van het plangebied van het RUP gelegen:

  - Hoeve van 1859, Dorpstraat 262

  - Hoeve van het langgeveltype, Jozef Ginisstraat 12

  - Gevelniskapelletje, Jozef Ginisstraat 6

  - Dorpswoning van 1759, Korbeekse Kerkstraat 10

  - Burgerhuis, Korbeekse Kerkstraat 18

  - Hoeve van het langgeveltype, Korbeekse Kerkstraat 27

  - Hoeve Bleyenberg van 1810, Korbeekse Kerkstraat 36-40

  - Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Korbeekse Kerkstraat zn

  - Schuur, Nijvelsebaan 47

  - Voorburghoeve van 1738, Nijvelsebaan 59

  - Middelgrote hoeve, Rotspoelstraat 1

  - Reclamemuurschildering voor Texaco, Tervuursesteenweg 377

  Volgende beschermde gebouwen/objecten/locaties liggen in het plangebied van het RUP

  ‘Meergezinswoningen’.

  Beschermde monumenten:

  - Sint-Pieterskerk (OB000146, K.B. 01/02/1937)

  - Hoevegebouwen Groenendaallaan (OB000148, K.B. 12/08/1943)

  - Kapucijner orgel in de Sint-Bartholomeuskerk (K.B. 23/01/1981)

  - Retabel in de Sint-Bartholomeuskerk (OB000155, K.B. 24/01/1985)

  - Pastorie van Bertem met poortgebouw, muur, gracht en brug (OB000976, K.B.

  08/03/1993)

  - Brouwershuis met stalvleugel Korbeek-Dijle (OB000978, K.B. 07/04/1995)

  - Omgeving kerkhof Bertem (OB001292, K.B. 28/10/1999)

  Beschermde stads- en dorpsgezichten:

  - Dorpskern Bertem (OB001326, K.B. 16/12/1991)

  - Pastorie van Bertem met poortgebouw, muur, gracht en brug (OB000977, K.B.

  08/03/1993)

  6 Deze inventaris is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in

  Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.

 • Plan-MER screening – RUP ‘Meergezinswoningen Bertem’

  Deel I: tekstbundel maart 2017 25/35

  b. Discipline archeologie:

  Het RUP doet geen afbreuk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving met

  betrekking tot de bescherming van archeologisch erfgoed.

  Uitwerking RUP met maatregelen

  De beschermingsbesluiten omtrent beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en

  landschappen blijven van kracht naast het RUP. Om niet in conflict te komen met deze

  beschermingsbesluiten, worden de beschermde monumenten uit het plangebied van het RUP

  uitgesloten en wordt er binnen het RUP geen verdere uitspraak over gedaan.

  Het gaat hier uiteraard enkel om de vier beschermde gebouwen die eventueel voor opdeling

  in aanmerking kunnen komen:

  - de Sint-Pieterskerk;

  - de Hoevegebouwen in de Groenendallaan;

  - de Pastorie van Bertem;

  - het Brouwershuis in Korbeek-Dijle.

  Ze zijn alle vier aangeduid met een stersymbool op het grafisch plan van het RUP.

  Om de instandhouding van waardevolle gebouwen te verzekeren en in te spelen op de

  groeiende behoefte aan kleinere woonentiteiten, is binnen de verbodszone een

  uitzonderingsbepaling voorzien om onder strikte voorwaarden de creatie van een

  meergezinswoning mogelijk te maken binnen het bestaand volume van bestaande grote

  gebouwen. In de eerste plaats is het de bedoeling om het behoud van waardevolle gebouwen

  te garanderen. Bertem telt een aantal grotere hoevewoningen, herenhuizen en andere pand