Release info Diamonds 2012 r01 - info Diamonds 2012...آ  2012-12-18آ  Release informatie...

download Release info Diamonds 2012 r01 - info Diamonds 2012...آ  2012-12-18آ  Release informatie Diamonds 2012

of 38

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Release info Diamonds 2012 r01 - info Diamonds 2012...آ  2012-12-18آ  Release informatie...

 • Release informatie

  Diamonds 2012 R01

  Buildsoft NV

  Hundelgemsesteenweg 244-1 – 9820 Merelbeke

  www.buildsoft.eu

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 2/38

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 3/38

  Inhoudsopgave 1. Geometrie........................................................................................................................................ 4

  1.1. Rasterlijnen variabel raster verwijderen ................................................................................. 4

  1.2. Wijzigen in materiaalbibliotheek ............................................................................................. 5

  1.2.1. Concept van de materiaalbibliotheek ............................................................................. 5

  2. Lasten .............................................................................................................................................. 7

  2.1. Uitbreiding van de windgenerator .......................................................................................... 7

  2.2. Uitbreiding van de sneeuwgenerator ...................................................................................... 9

  2.3. Combinaties volgens de Amerikaanse norm ......................................................................... 10

  2.3.1. Wijzigingen in het venster voor de lastengroepen ....................................................... 10

  2.3.2. Combinaties maken ....................................................................................................... 11

  3. Elastische analyse .......................................................................................................................... 12

  3.1. Bijkomende parameters voor de mesh ................................................................................. 12

  3.2. Aangepaste berekening voor grondlagenprofiel ................................................................... 13

  4. Dimensionering ............................................................................................................................. 16

  4.1. Kniklengtes berekenen .......................................................................................................... 16

  4.2. Aanpassing in de staalcontrole volgens EN 1993-1-1 ........................................................... 17

  4.2.1. Instellen van de kipsteunen en zijdelingse steunen ...................................................... 17

  4.2.2. Instellen van de kipparameters ..................................................................................... 21

  4.2.3. De kipcontrole ............................................................................................................... 21

  4.3. Optimalisatie voor hout en koud gevormde secties ............................................................. 23

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 4/38

  1. Geometrie

  1.1. Rasterlijnen variabel raster verwijderen

  In Diamonds 2012 R01 kan u de rasterlijnen uitschakelen, zodat enkel de maatlijnen zichtbaar zijn.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 5/38

  1.2. Wijzigen in materiaalbibliotheek

  1.2.1. Concept van de materiaalbibliotheek

  In Diamonds 2012 R01 is de materiaalbibliotheek uitgebreid. Extra opties laten u toe per norm (en

  nationale bijlage) andere materiaaleigenschappen op te leggen.

  Klik op ‘Wijzig -> Materiaal bibliotheek…’ om de materiaalbibliotheek te openen.

  Materialen vooraf gegaan door het icoon zijn standaardmaterialen, materialen vooraf gegaan

  door zijn door de gebruiker gedefinieerde (user defined) materialen. De eigenschappen van

  standaardmaterialen kan u niet wijzigen.

  Tip: standaardmaterialen kan u wel kopiëren. Zodoende kan u gemakkelijk één parameter wijzigen.

  Selecteer nu een staalsoort, bijvoorbeeld S235 en klik op . Volgend

  scherm verschijnt:

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 6/38

  We overlopen de functionaliteit van dit scherm:

  - In de titelbalk ziet u de naam van de staalsoort waarvoor u de materiaaleigenschappen bekijkt. In dit geval S235.

  - In het eerste pulldown menu selecteert u de norm waarvoor u de materiaaleigenschappen wil bekijken.

  - In de tweede pulldownlijst selecteert u de relevante nationale bijlage (voor hout is geen nationale bijlage beschikbaar). Zo is in onderstaand venster de Europese staalnorm EN 1993-

  1-1/3 gekozen samen met de nationale bijlage voor België.

  - Indien de checkbox links aangevinkt staat, wijst dit erop dat voor de desbetreffende norm + nationale bijlage de materiaaleigenschappen afwijken van de norm zonder nationale bijlage.

  • Voor standaardmaterialen kan u de checkbox niet aan of uitvinken. • Voor zelf gedefinieerde materialen kan u de checkbox aanvinken als u wenst dat voor

  een bepaalde norm + nationale bijlage de materiaaleigenschappen afwijken van deze

  norm zonder nationale bijlage.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 7/38

  2. Lasten

  2.1. Uitbreiding van de windgenerator

  Bij het opstarten van de windgenerator in Diamonds 2012 R01 krijgt u volgend scherm te zien:

  We overlopen de inhoud van dit scherm:

  • In het bovenste gedeelte krijgt u een kopie van de geselecteerde staven te zien. De staven in het vetjes stellen de buitenomtrek van het raamwerk voor, waarop de wind wordt

  verondersteld aan te grijpen.

  • In de kader ‘Geometrie’ noteert u de totale diepte van de constructie alsook de positie van het geselecteerde raamwerk ten opzichte van de kopgevel (FRONT) en de afstand tot het vorige en

  volgende raamwerk. De figuur aan de rechterzijde toont u in grondplan de positie van dit

  raamwerk ten opzichte van de voor- en achterzijde van het gebouw. Ook het vorige en

  volgende raamwerk worden (in stippellijn) weergegeven. Het assenstelsel linksboven legt de

  oriëntatie van het gebouw eenduidig vast.

  Tenslotte geeft u aan of u het gebrek aan correlatie (=samenhang) tussen de wind op de

  gevels in rekening wenst te brengen. Alsdan wordt de wind op de gevels vermenigvuldigd met

  een factor 0,85. In België is dit niet toegelaten, in Nederland kan u kiezen.

  • In de 4 tabbladen ‘links -> rechts’, ‘rechts -> links’, ‘voor -> achter’ en ‘achter -> voor’ duidt u aan welke windbelastingen moeten worden gegenereerd, met welke inwendige

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 8/38

  drukcoëfficiënt ��� moet worden gerekend en in welke lastengroep deze belastingen moeten worden ondergebracht.

  Merk op dat u met Diamonds in één keer 24 verschillende windbelastingen kan genereren: 12

  a.d.h.v. een eerste inwendige drukcoëfficiënt ���,� en (indien gewenst) nog eens 12 a.d.h.v. een alternatieve inwendige drukcoëfficiënt ���,� (zie bijlage 1).

  • D.m.v. de knop kan u alle parameters m.b.t. de gemiddelde windsnelheid instellen.

  Nieuw in dit venster is de waarschijnlijkheidsfactor �� �. Deze factor brengt de ontwerplevensduur is in rekening. Een waarschijnlijkheidsfactor ��� � = 1 is equivalent met een ontwerplevensduur van 50 jaar. Indien u in het venster voor de lastengroepen een andere

  ontwerplevensduur opgeeft, zal Diamonds de waarschijnlijkheidsfactor ��� � bepalen volgens EN 1991-1-4 §4.2 Opmerking 4.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 9/38

  2.2. Uitbreiding van de sneeuwgenerator

  Bij het opstarten van de sneeuwgenerator in Diamonds 2012 R01 krijgt u volgend scherm te zien:

  We overlopen de inhoud van dit scherm:

  - In het bovenste gedeelte krijgt u een kopie van de geselecteerde staven te zien. De staven in het vetjes stellen de buitenomtrek van het raamwerk voor. Op basis van deze contour wordt

  de sneeuwbelasting op alle horizontale en eventuele schuine staven berekend.

  - In het middelste gedeelte geeft u aan voor welk gebied u sneeuw wenst te genereren. Op basis van het gekozen land, zone en gebied wordt de sneeuw belasting op de grond bepaald.

  - U heeft hier ook de keuze om de ontwerplevensduur in rekening te brengen. In België en Nederland is dit toegestaan, in Frankrijk niet.

  - Vervolgens geeft u de blootstellingscoëfficiënt �� en de thermische coëfficiënt �� op. In België en Nederland is de blootstellingscoëfficiënt �� gelijk aan 1.

  - Tenslotte duidt u in het onderste gedeelte aan welke sneeuwbelastingen moeten worden gegenereerd en in welke lastengroep deze belastingen moeten worden ondergebracht.

  Merk op dat u met Diamonds in één keer 6 verschillende sneeuwbelastingen kan genereren.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 10/38

  2.3. Combinaties volgens de Amerikaanse norm

  Naast EN 1990, NEN 6702 en CTE kan u nu ook de combinaties genereren volgens de Amerikaanse

  norm AISC 07-10.

  2.3.1. Wijzigingen in het venster vo