Reduce PDS visual proces behandelingen V3

1
REDUCE PDS regie over je eigen behandeling /1N$% L-%. COGNITIEF VOEDING BACTERIËN MEDICATIE VERWIJZING ARTS MET WAARSCHIJNLIJKE DIAGNOSE INTAKE PDS-CENTRUM MDL-VERPLEEGKUNDIGE OVERLEG MDL-ARTS & MDL-VERPLEEGKUNDIGE OVER SYMPTOMEN BEVESTIGING DIAGNOSE: START REDUCE PDS-TRAJECT PATIËNT KIEST ZELF 3 BEHANDELINGEN VERWIJZING TERUG NAAR HUISARTS START PROEFBEHANDELING 1 TOELICHTING BEHANDELINGEN PATIËNT BESTUDEERT BEHANDELINGEN COMBISPREEKUUR MDL-ARTS & MDL-VERPLEEGKUNDIGE EVALUATIE BEHANDELING EVENTUEEL START BEHANDELING 2 EN/OF 3 HET GAAT ALTIJD OM PROEFBEHANDELINGEN 1. ALGEMENE INFORMATIE 5. HYPNO- THERAPIE 2. ELIMINATIEDIEET 3. FODMAP- DIEET 4. PROBIOTICA 6. ANTIBIOTICA 7. PEPERMUNTOLIE- CAPSULES 9. AMITRIPTYLINE & 10. CITALOPRAM (antidepressiva) 11. IBEROGAST BEHANDELINGEN 8. SPASMOLYTICA

Transcript of Reduce PDS visual proces behandelingen V3

Page 1: Reduce PDS visual proces behandelingen V3

REDUCE PDSregie over je eigen behandeling

COGNITIEF

VOEDING

BACTERIËN

MEDICATIE

VERWIJZING ARTS MET WAARSCHIJNLIJKE

DIAGNOSE

INTAKE PDS-CENTRUMMDL-VERPLEEGKUNDIGE

OVERLEG MDL-ARTS & MDL-VERPLEEGKUNDIGE

OVER SYMPTOMEN

BEVESTIGING DIAGNOSE: START REDUCE PDS-TRAJECT

PATIËNT KIEST ZELF3 BEHANDELINGEN

VERWIJZING TERUG NAAR HUISARTSSTART PROEFBEHANDELING 1

TOELICHTINGBEHANDELINGEN

PATIËNT BESTUDEERT BEHANDELINGEN

COMBISPREEKUURMDL-ARTS &

MDL-VERPLEEGKUNDIGE

EVALUATIEBEHANDELING

EVENTUEEL START BEHANDELING 2 EN/OF 3

HET GAAT ALTIJD OMPROEFBEHANDELINGEN

1. ALGEMENEINFORMATIE

5. HYPNO-THERAPIE

2. ELIMINATIEDIEET

3. FODMAP-DIEET

4. PROBIOTICA6. ANTIBIOTICA

7. PEPERMUNTOLIE-CAPSULES

9. AMITRIPTYLINE &10. CITALOPRAM(antidepressiva)

11. IBEROGAST

BEHANDELINGEN

8. SPASMOLYTICA