Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) •...

19
Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke sectoren een herkenbare plaats op de agenda te geven en richtingen te verkennen met betrokkenen om de circulaire economie tot stand te brengen. Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Gebouwinrichting Welkom: Jacqueline Cramer Bron: duurzameleverancier.nl

Transcript of Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) •...

Page 1: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke

zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke sectoren

een herkenbare plaats op de agenda te geven en richtingen te verkennen

met betrokkenen om de circulaire economie tot stand te brengen.

Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking!

Circular Economy Lab:

Gebouwinrichting

Welkom: Jacqueline Cramer

Bron: duurzameleverancier.nl

Page 2: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Schakel je geluid uit

WiFi: UU-visitor

@usi_nl #cirecolab

Page 3: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Programma

1. Op weg naar Cirkelregio Utrecht

2. Discussieronde 1: Regionaal kansen creëren

3. Discussieronde 2: Naar een one-stop-shop voor circulaire gebouwinrichting

Gezamenlijk formuleren van vervolgacties

Page 4: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

STRATEGISCHE VERKENNING

Op weg naar Cirkelregio Utrecht

Jacqueline Cramer – strategisch adviseur USI

Page 5: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Strategische verkenning: Op weg naar Cirkelregio Utrecht

Page 6: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Van een lineaire naar een circulaire economie

Page 7: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Urgentie

• Schaarste van grondstoffen op wereldschaal; Europa is sterk afhankelijk van import van grondstoffen (90% import uit niet EU landen)

• Het streven naar duurzaamheid is een noodzaak geworden

• Druk vanuit de samenleving: burgers starten zelf duurzaamheidsinitiatieven (bottom-up)

• Grote potentiële financieel-economische, sociale en milieubaten van de circulaire economie

Page 8: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Niveaus van circulariteit (10 R’s)

• Refuse: weigeren/voorkomen gebruik

• Reduce: gebruik minder grondstoffen

• Redesign: herontwerp met oog op circulariteit

• Re-use: product hergebruik (2e hands)

• Repair: onderhoud en reparatie

• Refurbish: product opknappen

• Remanufacture: nieuw product van 2e hands

• Re-purpose: hergebruik product maar anders

• Recycle: verwerking en hergebruik materialen

• Recover: energie terugwinning

Page 9: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Missie

Het duurzaam versterken van de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio door nieuwe allianties te smeden die circulariteit van grondstoffen en producten als uitgangspunt nemen.

Focus op activiteiten die op regio-niveau georganiseerd moeten worden om economisch rendabel te zijn.

Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, burgers en kennisinstellingen is onontbeerlijk.

Page 10: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Korte termijn circulaire strategielijnen (2015-2017)

1. Voorbereiden en uitvoeren van kansrijke, circulaire initiatieven die op regioschaal economisch rendabel zijn

2. Samenwerken met andere regio’s om schaalbare business cases te ontwikkelen

3. Verbinden van lokale, bottom-up burgerinitiatieven en circulaire bedrijvigheid in de Utrechtse regio om te leren van elkaar en ‘communities of practices’ te faciliteren

Page 11: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

1. Voorbereiden en uitvoeren van kansrijke, circulaire initiatieven

• Circulair bouwen en slopen

• Circulair (her)inrichten van gebouwinterieurs

• Hoogwaardig verwaarden van biomassa

• Hoogwaardig verwerken van luiers en incontinentiematerialen

• Inbreiding van warmtenetten

• Toekomstbestendige drinkwatervoorziening

Page 12: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

2. Samenwerken met andere regio’s

• Hoogwaardige verwerking van elektronisch/elektrisch afval

• Hoogwaardige verwerking van textiel, matrassen en tapijten

3. Verbinden van bottom-up initiatieven

• E-bundeling van circulaire bedrijvigheid rond hoogwaardig hergebruik van huishoudelijk afvalstromen

• E-bundeling van lokale, circulaire initiatieven

Page 13: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

D. Kennisagenda

Overige in gang te zetten acties

B. Overzicht grondstofstromen

C. Draagvlak & commitment

A. Gezamenlijk programma

Page 14: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

STRATEGISCHE VERKENNING

Op weg naar Cirkelregio Utrecht

Page 15: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Paneldiscussie: Regionaal kansen creëren

- Nelly Swijnenburg, Gemeente Amersfoort - Geerke Versteeg, Humanagement - Adrianne Jonquière, Stichting Circulaire Economie

Page 16: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Paneldiscussie: Naar een one-stop-shop voor circulaire gebouwinrichting

- Geanne van Arkel, Interface - Michael Kuiper, Desko - Carola van de Bilt, Gispen

Page 17: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

En nu verder:

Gezamenlijk formuleren van acties en oplossingen

Page 18: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Bedankt voor je aanwezigheid en graag tot ziens!

Twitter: @USI_NL #cirecolab

Volgend Circular Economy Lab: 25 januari 2016 - matrasrecycling

Page 19: Circular Economy Lab: Gebouwinrichting...2015/11/16  · Niveaus van circulariteit (10 R’s) • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik • Reduce: gebruik minder grondstoffen • Redesign:

Netwerkborrel