Gebruik Gewichtsverloopkaart

1
Gebruik Gewichtsverloopkaart Gebruik van Gewichtsverloopkaart Effect van de Gewichtsverloopkaart op ouders volgens JGZ professionals en diëtisten Wat hebben ouders vervolgens veranderd? volgens JGZ professionals en diëtisten 73% geeſt aan dat ouders positief reageren 68% geeſt aan dat ouders overgewicht bij hun kind beter herkennen 67% geeſt aan dat de kaart aansluit bij de belevingswereld van ouders 60% geeſt aan dat ouders overgewicht bij hun kind beter erkennen 53% geeſt aan dat ouders zich meer bewust zijn van overgewicht 50% geeſt aan dat de kaart bijdraagt aan de intentie van ouders om eet- en/of beweeggewoontes te veranderen Door JGZ professionals (0-4 jaar) en diëtisten 44% geeſt aan dat ouders zijn gaan letten op gezonde voeding Vindt dat de kaart overgewicht bespreekbaar maakt 80% Vindt dat de kaart makkelijk tot zeer makkelijk in te passen is in consult 64% 44% geeſt aan dat ouders het kind hebben gestimuleerd om meer te bewegen 35% geeſt aan dat ouders het snoep- gedrag van hun kind hebben aangepast De kaart wordt binnen de organisatie gebruikt De kaart wordt door JGZ professionals gebruikt bij een consult tussen de 2-4 jaar De kaart hangt aan de muur in de spreekkamer De kaart wordt standaard gebruikt als er sprake is van overgewicht De kaart wordt gebruikt als de ouders vragen hebben over het gewicht van hun kind 79% 78% 54% 48% 42% Het cijfer dat aan de kaart gegeven wordt 7,6 infographic by iResearch gebruikersonderzoek 2014

Transcript of Gebruik Gewichtsverloopkaart

Page 1: Gebruik Gewichtsverloopkaart

Gebruik Gewichtsverloopkaart

Gebruik van Gewichtsverloopkaart

Effect van de Gewichtsverloopkaart op ouders volgens JGZ professionals en diëtisten

Wat hebben ouders vervolgens veranderd?volgens JGZ professionals en diëtisten

73% geeft aan dat ouders positief reageren68% geeft aan dat ouders overgewicht bij hun kind beter herkennen 67% geeft aan dat de kaart aansluit bij de belevingswereld van ouders60% geeft aan dat ouders overgewicht bij hun kind beter erkennen 53% geeft aan dat ouders zich meer bewust zijn van overgewicht50% geeft aan dat de kaart bijdraagt aan de intentie van ouders om eet- en/of beweeggewoontes te veranderen

Door JGZ professionals (0-4 jaar) en diëtisten

44% geeft aan dat ouders zijn gaanletten op gezonde voeding

Vindt dat de kaart overgewichtbespreekbaar maakt

80%

Vindt dat de kaart makkelijk tot zeermakkelijk in te passen is in consult

64%

44% geeft aan dat ouders het kind hebben gestimuleerd om meer te bewegen

35% geeft aan dat ouders het snoep-gedrag van hun kind hebben aangepast

De kaart wordt binnen de organisatie gebruikt

De kaart wordt door JGZ professionals gebruiktbij een consult tussen de 2-4 jaar

De kaart hangt aan de muur in de spreekkamer

De kaart wordt standaard gebruikt als er sprakeis van overgewicht

De kaart wordt gebruikt als de ouders vragen hebbenover het gewicht van hun kind

79%

78%

54%

48%

42%

Het cijfer dat aan de kaart gegeven wordt7,6

info

grap

hic b

y iRe

sear

ch g

ebru

ikerso

nder

zoek

201

4