Rataplan & De Roma nieuwsbrief 55 - herfst 2011

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  264
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Rataplan & De Roma nieuwsbrief 55 - herfst 2011

Transcript of Rataplan & De Roma nieuwsbrief 55 - herfst 2011

 • Belgi-BelgiqueP.B.

  Antwerpen X8/6007

  Verschijnt driemAAndelijks / nUmmer 55 / AUgUstUs-sePtemBer-oktoBer 2011 / AFgiFtekAntoor AntWerPen X / P203616 / VU: PAUl schyVens, tUrnhoUtseBAAn 327, 2140 BorgerhoUt

  Herfst 2011

 • 'PoPocAtePetl' in rAtAPlAn, 22/5/11 ( PAUlien VerlAck t)

  coVer: rAymond en AcAdemie BorgerhoUt, 7/5/11 ( BArt VAn der Perre)

  'rAmPenPlAn' in rAtAPlAn, 15/4/11 ( PAUlien VerlAck t)

  triBe BAnd in rAtAPlAn, 2/4/11 ( PAUlien VerlAck t)'Annie m.g. schmidt ' in rAtAPlAn, 19/5/11 ( PAUlien VerlAck t)

  'sorry dAt ge het zo te Weten moet komen ...' in rAtAPlAn, 6/4/11 ( PAUlien VerlAck t)oqUestrAdA in rAtAPlAn, 27/5/11 ( PAUlien VerlAck t)

 • 1Liefste Rataplan,

  Ik ben van planme hier te planten

  Te nestelen in dit schoon nestAls een vogel op een zwoele aprilnacht

  Zoals deze er ene is.

  Anneliesx

  (AnneLIes vAn HuLLebuscH In HeT gAsTenboek vAn RATApLAn)

 • 2OPGELET: NIEUWE AANVANGSUREN!

  SEPTEMBER 2011Do 15 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  Stanley (Premire)Vr 16 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  StanleyZa 17 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  StanleyWo 21 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  StanleyDo 22 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  StanleyVr 23 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  StanleyZa 24 20u Peter De Graef, De kolonie mt & HermeSenSemble:

  StanleyWo 28 15u De Groene Pantoffel : De aVontuurlijke uitStaP

  Van abDelkor (4+)(Premire) Wo 28 20u WorlD trioVr 30 20u jeuGDtHeaterHuiS larf!: Vuurtoren (10+)

  OKTOBER 2011Za 1 20u birDS tHat CHanGe ColourZo 2 14u+16u De Groene Pantoffel : De aVontuurlijke uitStaP

  Van abDelkor (4+) Za 8 20u an De DonDer: erik (9+) (Premire)Zo 9 15u an De DonDer: erik (9+) Wo 12 15u enSemble lePorello & emanon enSemble:

  Hoe Het Varken aan Zijn krulStaart kWam (6+) Do 13 20u Senne GunSVr 14 20u iVan PaDuart trio (CD-VoorStellinG)Wo 19 14u+16u CHantal boeS & GerlinDe HuSkenS: WaSDief (2,5+) Vr 21 20u trio VaneSSa CueStaZa 22 20u nele Van Den broeCk: nele neeDS a HoliDayWo 26 20u toneelGroeP Ceremonia: liquiD loVe Hotel Do 27 20u luDo VanDeau: a la franaiSe.

  een Portret Van joHan antHierenS Vr 28 20u Saint-marteau: Saint-marteau Se fait GainSbourG Za 29 20u braSSerie CroquenoteS: renDeZ-VouS braSSenS ma 31 14u+16u tG SCHemerinG: Hartekijn (4+)

  NOVEMBER 2011Wo 2 14u+16u tHeater tieret: VoS en HaaS (5+) Do 3 14u+16u tHeater tieret: VoS en HaaS (5+) Za 5 20u baCkbaCk [jaZZlab SerieS]Di 8 20u Het ZeSDe beDrijf: exiStential make-oVer Wo 9 20u Het ZeSDe beDrijf:exiStential make-oVer Do 10 20u Sioen (CD-VoorStellinG)Za 12 20u koPSPel: maCbetHZo 13 15u koPSPel: maCbetHDi 15 20u koPSPel: maCbetHWo 16 20u natHan DaemS quintet + eSa PietilVr 18 20u tina maereVoet en Pieter-jan De WynGaert:

  raaf (8+) Za 19 14u+16u tHeater De SPieGel en kabCa bbSZnHZ:

  Ha DeDe(1-3j.) Zo 20 14u+16u ZonZo ComPaGnie: liSten to tHe SilenCe (6+) Wo 23 20u Sirin met tCHa limberGer (balkanfeStiVal) Do 24 20u leen VerHeyen: autoroute Du Soleil Vr 25 20u SaraH moenS: SlaaPkoPPenZa 26 20u tom Van DyCk & t-unit 4Di 29 20u tG Stan: beDroGWo 30 15u Het banket: Het lanD iS Stil (10+)

  DECEMBER 2011Vr 2 20u Het banket: Het lanD iS Stil (10+) Za 3 20u Sam VloemanSWo 7 20u toneelGroeP nunC: ijZerGorDijn Do 8 20u De eilanDVerkaVelinG:

  eternal life of De GelaarSDe jeff buCkley (try-out)Vr 9 20u multituDeZa 10 20u maryS bleeDinG HeartWo 14 15u luC nuyenS, elS Van PeborGH en bjorn erikSon:

  berG/HooP (6+) Do 15 20u enSemble lePorello: tWee meiSjeS en een SCHurkVr 16 20u Wouter VanDenabeele:

  CHanSonS Pour la fin D un jourZa 17 20u bill CarrotHerS trio

  KALENDER RATAPLAN

 • 3Di 20 20u union SuSPeCte: We PeoPleWo 21 20u union SuSPeCte: 25 minuteSDo 22 20u raymonD x6Vr 23 20u la SieSte Du DromaDaire

  jANUARI 2012Di 3 15u Pantalone: CZar De eiGenaarDiGe (7+) Wo 4 15u + 20u Pantalone: CZar De eiGenaarDiGe (7+) Do 5 15u + 20u De maan: De Piano (7+) Za 7 20u jef neVe Solo

  = Voor kinDeren tot 14 jaar

  Onze hOOfdspOnsOrWe zijn heel blij (en dankbaar!) dat kbc in 2011 de hoofd-sponsor blijft van Rataplan.

  rataplan in vlees en blOedDe leden van de Raad van bestuur van Rataplan vzw zijn barbara Wyckmans, Michel price, paul schyvens, Robby cleiren en Liesbet Loos.Het Rataplanteam bestaat uit volgende mensen: chantal verbeeck (boekhouding), neil cruysberghs (techniek), sam geerts (techniek) stienus keersmaekers (productie, scholen en buurtwerking), stefan gevaerts (artistieke en zakelijke leiding), Jasper posson (pers en promotie) en Luc van peer (productie & promotie).Tenslotte blijven we onze vele vrijwilligers ontzettend dank-baar. Zonder hen zou Rataplan niet zijn wat het is.

 • 4gOed Om weten:De deuren openen 30 minuten voor aanvang van het concert of de voorstelling. Uit respect voor arties-ten beginnen de voorstellingen in Rataplan steeds stipt op het aangegeven uur. Kom dus op tijd, zeker als u met de auto bent en nog een parkeerplaats moet zoeken. U kan makkelijk parkeren op de par-king van Carrefour aan Hof ter Loo. Als u in de buurt woont, komt u best met de fiets. Sinds kort kan u ook gebruikmaken van de Velo, de handige Antwerpse stadsfiets. In de buurt van Rataplan zijn er verschil-lende fietsstations terug te vinden. Rataplan is ook zeer vlot met het openbaar vervoer te bereiken. Voor meer informatie zie p.58.

  Respect voor onze buren. Rataplan zorgt voor heel wat beweging in de Wij-negemstraat. Elk jaar komen er zon 25.000 men-sen door de straat voor een bezoek aan Rataplan. Wij vragen alle 25.000 om s avonds stil te zijn op straat uit respect voor de buren. Voor de rokers is er sinds kort een rookzone voorzien op de nieuw toe-gankelijke binnenkoer van Rataplan, zodat er niet op straat gerookt moet worden. We starten ook vroeger.Bedankt ook aan onze buren voor het nodige begrip voor de aanwezigheid van een populair theater- en concertzaaltje in de straat.

  Opgelet! VrOegere aanVangsuren!Vanaf dit najaar beginnen de avondvoorstellingen in Rataplan om 20u. In het verleden kon u zich nog van locatie vergissen en aan de deuren van De Roma staan om toch nog op tijd in Rataplan te geraken. Als u nu om 20u aan De Roma staat zal u helaas niet meer in Rataplan binnen kunnen. Let dus goed op waar de voorstelling speelt.

  Voor alle ouders.Bij alle kindervoorstellingen staat een minimum-leeftijd. De meeste ouders houden daar rekening mee. Dat doet ons plezier, maar we blijven daar aandacht voor vragen. Een te jong publiek creert zowel voor acteurs, andere kinderen, ouders en het te jonge kind niet in het minst een ongemak-kelijke situatie.

  RATAPLAN vERTELTvOlg de gidsvoor de zomervakantie kon je in Rataplan verrassend en boeiend nieuw podiumta-lent komen ontdekken met De beloften spelen. na deze vakantie starten we met een vertrouwde waarde: peter De graef die zich samen met bo spaenc liet inspireren door stanley voor een nieuw theaterstuk. Zo gaan oud en nieuw talent hand in hand in Rataplan. niet enkel voor theater, ook voor muziek. Jonge jazztalenten van World Trio en het nathan Daems Quintet staan er naast Ivan paduart en de wereldklasse van bill carrothers. of onze nieuwe ne-derlandstalige held senne guns naast zijn oervader Raymond van het groenewoud.

  Rataplan houdt de vinger aan de pols van wat leeft in het theater en op de muziekpo-dia. We werken aan een project met Annelies van Hullebusch (die de eer heeft om in augustus op het theaterfestival te spelen) en ook het Zesde bedrijf keert terug naar Rataplan; nu met existential Make-over. vaste krachten van het Zesde bedrijf Laura van Dolron en steve Arnouts zijn trouwens ook in het theaterfestival te zien (zowel in nederland als in vlaanderen) met sartre zegt sorry. en wat meer is, in het najaar mag je ook sporen van Rataplan buiten onze zaal in de Wijnegemstraat verwachten. Daarvoor moet je vanaf half oktober maar rondkijken in de straten van borgerhout. om zelf te ontdekken.

  Wees uw eigen gids.Maar gebruik ook even ons programma als uw richtingaanwijzer.

  Stefan GevaertsArtistiek en zakelijk leider Rataplan

 • 5MuziEK & ThEATERin RATAPLAN

  De Woensdagen van KunstenNoord in Caf Kiebooms:Juke-bOx met JOkke schreurs & ariadne van den brandeWo 31 auG: Vanaf 20u GratiSsinds begin 2011 is caf kiebooms de uitvalsbasis voor kunstennoord.net. elke laatse woensdag van de maand zorgt een van de verschillende kunstenorganisaties uit Antwerpen noord voor de invulling van het programma. u kan zich op die avon-den verwachten aan jamsessies, perfor-mances en presentaties allerhande. caf kiebooms, de enige intact bewaard ge-bleven jazzclub uit het uitgaanscircuit van de jaren 50 en 60 in Antwerpen, vormt hiervoor het uitgelezen decor. op woensdag 31 augustus is Rataplan aan de beurt. We nodigen Jokke schreurs en

  Ariadne van den brande uit voor een juke-box optreden, waarbij het publiek het pro-gramma bepaalt. u kiest een nummer en vervolgens steekt gitaarvirtuoos en auto-didact Jokke scheurs van wal. Zijn gitaar wordt daarbij versterkt door de godde-lijke stem van Ariadne van den brande.

  cAF kieBooms (olymPiA): de conickPlein 18, 2060 AntWerPen

  oPGelet! Vanaf nu GeWijZiGDe aanVanGSuren

  Van De aVonDVoorStellinGen

  JAZZLAB-ACTIE: GRATiS CDAls u minimum vier tickets reserveert voor de JazzLab-concerten in Rataplan en De Roma ontvangt u van JazzLab Series gratis de nieuwste WERF-cd,JazzPlaysEurope Laboratory, Live at De Werf. Dit album is een registratie van een live-concert van

  Europees toptalent.

  stanley door peter de graef, de kOlOnie mt & hermesensemble (Premire)Do 15, Vr 16, Za 17, Wo 21, Do 22, Vr 23, Za 24 SeP: 20u 12/1