Radio vs. TV

47
Radio vs. TV Salomy Boera Sanne van Dijk Anne Draper Jan van Dommelen Eefje Pater

description

Radio vs. TV. Salomy Boera Sanne van Dijk Anne Draper Jan van Dommelen Eefje Pater. Inhoudsopgave (1). Kwantitatieve criteria Marktaandelen Ontwikkelingen Bereik Contactfrequentie Selectiviteit Geografische aanpasbaarheid Snelheid van bereik Levensduur boodschappen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Radio vs. TV

Page 1: Radio vs. TV

Radio vs. TVSalomy BoeraSanne van DijkAnne Draper

Jan van DommelenEefje Pater

Page 2: Radio vs. TV

Inhoudsopgave (1)

Kwantitatieve criteria

• Marktaandelen• Ontwikkelingen• Bereik• Contactfrequentie• Selectiviteit• Geografische aanpasbaarheid• Snelheid van bereik• Levensduur boodschappen• Seizoensinvloeden

Page 3: Radio vs. TV

Inhoudsopgave (2)

Kwalitatieve criteria(o.a. algemene/emotionele impact,

herinnering, ruis, informatieoverdrachtcapaciteit etc.)

• Technische criteria• Recente ontwikkelingen

Page 4: Radio vs. TV

Marktaandelen RadioRadio 1

Radio 2

Radio 3FM

Radio 4

Radio 5

Radio 6

Sky Radio

Radio 538

Radio 10 Gold

Q music

Caz!

Classic FM

Arrom Classic Rock

Radio Veronica

Er zijn ongeveer 20 aanbieders op de radiomarkt.Radio 538 is de grootste aanbieder.

http://www.medianed.com/luistercijfers/

Page 5: Radio vs. TV

Marktaandelen TVNed 1

Ned 2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7

NET 5

Veronica

Tien

MTV

TMF

Comedy Central

Discovery ChannelPublieke zenders hebben samen een marktaandeel van 33,2 procent.

http://www.radio.nl/2003/home/medianieuws/010.archief/2000/05/71292.htmlMediafeitenboekje 2007, Carat

Page 6: Radio vs. TV

Ontwikkelingen

Televisie• Het aanbieden van breedband internet, telefonie

en TV door één aanbieder• Interactieve Televisie (I-TV)

Radio• Stijging luisteren radio via internet.• Radio-omzet stijgt nog elk jaar.

http://www.rab.fm/uploads///images/onderzoek/Radio%20in%20beeld%20trends%20&%20ontwikkelingen.pdf

http://www.denieuwereporter.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina

Page 7: Radio vs. TV

Bereik (1)Bereik = Het aantal personen van een bepaalde doelgroep dat

wordt geconfronteerd met een specifiek medium, of met de boodschap die door het medium gedragen wordt, meestal uitgedrukt in een percentage.

Bereikbaarheid van televisie en radio is heel groot. Bijna elk huishouden is in het bezit van een tv én radio.

Bereikbaarheid van de televisie:SKO publiceerde de kijkcijfers over heel 2005. Hieruit bleek dat

we weer langer voor de buis hebben gezeten. 6+ zat gemiddeld 195 minuten per dag voor de TV. 13+ 202 minuten.

Nadeel bij de tv is dat het zapgedrag van mensen hoog is, vooral in de reclames.

http://www.kijkonderzoek.nl/http://www.spot.nl/tvreclame.html

http://www.nielsenmedia.nl

Page 8: Radio vs. TV

Bereik (2)

Page 9: Radio vs. TV

Bereik (3)

Bereikbaarheid van de radio:

• Zapgedrag bij luisteraars is laag.• 91% van alle Nederlanders luistert

werkelijks bijna 24 uur naar de radio.

http://www.luisteronderzoek.nl/

Page 10: Radio vs. TV

Bereik (4)

Page 11: Radio vs. TV

ContactfrequentieEen getal dat aangeeft hoe vaak een persoon binnen een bepaalde

periode, met een specifiek medium, of met een reclameboodschap, wordt geconfronteerd. Oftewel: hoe vaak ziet mijn doelgroep mijn boodschap?

Een hoge contactfrequentie is nodig voor bijvoorbeeld het opbouwen van merkbekendheid en het introduceren van een nieuw merk.

RADIO: Radio realiseert een zeer hoge contactfrequentie, terwijl de confrontatieduur van radiocommercials lang is, want de spot wordt voor de volle 20 of 30 seconden afgeluisterd..Door deze lange luisterduur ligt de reclametrefkans zeer hoog.

TV: Gebruikelijke gemiddelde contactfrequentie van 2,5.

http://www.mediafacts.nl/ictfacts/2_Adv.systemen/149_MSN_web_net_zo_effectief_als_tvhttp://www.rab.fm/Waarom-Radio/belang-van-radio/10-Redenen-voor-Radio/

Page 12: Radio vs. TV

Selectiviteit

• De selectiviteit van het kijkgedrag van een subdoelgroep wordt uitgedrukt in een index van het kijkgedrag van de doelgroep ten opzichte van het kijkgedrag van het totale kijkerspubliek. Selectiviteit geeft aan in welke mate een zender selectief is en wat het bereik is op de doelgroep.

• Belangrijkste doelgroep: 20-49 jaar

www.zigt.nl / www.postbus51.nl

Page 13: Radio vs. TV

De zenders NET5, Veronica, RTL5 en RTL7 zijn wat kleinere zenders en bereiken relatief beter de belangrijkste commerciële doelgroep 20-49 jarigen omdat de grote zenders zoals Ned 1, SBS6 en RTL4 iedereen bereiken. Nederland 1 en 2 scoren hier het laagst en zijn dus minder populair bij deze commerciële doelgroep.  

Page 14: Radio vs. TV

Een index boven de 100 geeft aan dat de zender relatief meer personen in deze doelgroep bereikt dan in de doelgroep 10+. De selectiviteit van een zender kan maandelijks worden bijgesteld aan de hand van de nieuwste luistercijfers. De verschillen zijn echter vaak marginaal. Grote wijzigingen in de selectiviteit doen zich alleen voor indien het format van een zender wijzigt of bepaalde programma's veranderen.

Page 15: Radio vs. TV

Geografische aanpasbaarheid

Radio & TV

• Landelijke dekking• Regionale dekking• Lokale dekking• Publiek of commercieel

http://www.vakantieweblog.eu/fmkaart/zenderkaart-index2.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_televisiezenders

Page 16: Radio vs. TV

Snelheid van bereik (1)

RadioFase 1: Pre-productieFase 2: ProductieFase 3: Post-productie

De radiocommercial is, bij wijze van spreken, morgen al inzetbaar (normaal gesproken wordt rekening gehouden met ongeveer 10 dagen

productietijd).

http://db.radiomarkant.nl/pagina.asp?pagina=79

Page 17: Radio vs. TV

Snelheid van bereik (2)

TVFase 1: Pre-productie

– Intake– Brainstorm – Script en locatie– Shotlist en breakdown-analyse– Callsheet

Fase 2: ProductieFase 3: Post-productie

Iedere fase duurt gemiddeld 10 dagen.http://www.fourcorners.nl/hoewerkthet_commercial.html

Page 18: Radio vs. TV

Levensduur boodschap (1)

Termijn/periode

Een flight is een periode van aaneengesloten weken waarin voor een merk wordt geadverteerd.

Dripping, waarin om de week wordt uitgezonden.

Page 19: Radio vs. TV

Levensduur boodschap (2)

Page 20: Radio vs. TV

Levensduur boodschap (3)

De 20% grootste merken hebben in 2006 gemiddeld per jaar 5 flights en zijn per flight 5 weken actief. Gemiddeld zetten zij meer dan 4.000 GRP’s in.

Page 21: Radio vs. TV

Levensduur boodschap (4)

Radio

Behalve dat het medium snel inzetbaar is, is het een goedkoop medium in vergelijking met andere medium types (TV, Dagbladen, Tijdschriften). Tevens is radio in staat om in zeer korte tijd een groot gedeelte van de doelgroep te bereiken met een boodschap.

Page 22: Radio vs. TV

Seizoensinvloeden

Doorgaans zijn de duurste maanden september, oktober en november omdat de meeste mensen dan veel voor de tv zitten; juli en augustus zijn gemiddeld genomen de goedkoopste maanden omdat in deze periode de zomervakantie valt en veel mensen minder voor de tv zitten.

Radio is minder gevoelig voor seizoensinvloeden.

Page 23: Radio vs. TV

Vermogen tot het bouwen aan imago

• Groot bereik: meer dan 97% heeft een televisietoestel http://www.internetcampus.com/

• Invloed beeldvorming– Politiek– Merknaam– Tv-Persoonlijkheden

• Beelden worden makkelijk opgenomen

• Geen zapmedium (92% luistert)www.rab.com

• Laag niveau van reclamevermijding• Voorbeeld Expedia: voornamelijk reclame via radiomedium,

heeft een groot publiek weten te bereiken. www.managing21.nl • Contacten met radioreclame wordt door de meeste

luisteraars op één zender opgebouwd www.rab.fm

Page 24: Radio vs. TV

Algemene impact medium

• 18 jaar– Meer dan 13.000 uur– Meer dan 360.000 reclames

• 65 jaar– Meer dan 2 miljoen reclames

• Elk jaar groeit aantal reclames per uur www.internetcampus.com

• Passief of actief: radioreclame heeft evengrote invloed

• Radio is overal! Hoog bereik, herhaling en veel inzetbaar www.radionieuws.nl

Page 25: Radio vs. TV

Emotionele impact medium• Kijker zeer beïnvloedbaar:

– Tranceachtige staat van bewustzijn– Niet actief en kritisch kijken– Passief accepteren in het onderbewust– “hypnose” http://www.internetcampus.com

• Grote impact door combinatie beeld en geluid www.noordhollandreclame.nl

• De invloed van radio- en tv-reclame is vergelijkbaar op positieve, negatieve en algemene emoties www.rab.fm

• Radioreclame kan bij de luisteraar ‘beelden’ opwekken• Vaak gebruik ‘gewone spreektaal’• Een spot moet prikkelen en verrassen• Stem, intonatie, ritme, muziek, stilte: zorgen voor grotere

impact dan een papieren tekst www.radionieuws.nl

Page 26: Radio vs. TV

Informatieoverdrachtcapaciteit (1)

De hoeveelheid van informatie dat kan worden overgedragen.

Page 27: Radio vs. TV

Informatieoverdrachtcapaciteit (2)

Hierboven is te zien dat in 2006 van de in totaal 197 minuten die men per dag kijkt, 17 minuten naar reclame wordt gekeken. Dit zijn even veel minuten als in 2005. De verwachting is dat dit in 2007 gelijk blijft.

Page 28: Radio vs. TV

Informatieoverdrachtcapaciteit (3)

Het kijken naar reclame groeit mee met de algemene stijging van de kijktijd. Als we het aantal gekeken reclameminuten afzetten tegen de totale kijktijd, zien we een langzame stijging in de loop der jaren. Naar verwachting zal dit de komende jaren niet verder stijgen, maar stabiliseren rond de 9% van de kijktijd.

Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) Televisierapport

Page 29: Radio vs. TV

Demonstratiemogelijkheden

TVDemonstratiemogelijkheden van de tv beperken zich tot reclame maken. Wel kan je in je tv spot doorverwijzen naar bijvoorbeeld internet.

RadioRadio en televisieRadio en printRadio en buitenreclameRadio en direct mailRadio en internet

Page 30: Radio vs. TV

Mate van herinnering - TV

Page 31: Radio vs. TV

Mate van herinnering - Radio

http://www.radionieuws.nl/radio_onderzoek/Sky-Effectiviteit.pdf

Page 32: Radio vs. TV

Mate van herinnering - Radio

http://www.radionieuws.nl/radio_onderzoek/Sky-Effectiviteit.pdf

Page 33: Radio vs. TV

Ruis

- Zappen (zowel tv als radio)- Kletsen- Naar toilet gaan- TV staat alleen aan op de

achtergrond- Bellen- Etc.

Page 34: Radio vs. TV

Interactieve mogelijkheden (1)

IDTV (Interactieve Digitale TV)- Spelletjes spelen- Chatten - TV bankieren- SMS & Email- Winkelgalerij- Digitale TV gids

http://www.interactieve-digitale-tv.be/index.php?cPath=2

Page 35: Radio vs. TV

Interactieve mogelijkheden (2)

• Digitale radio (radio via internet)• Smsen om favoriete nummer aan te

vragen• Quiz – antwoord smsen/bellen

Page 36: Radio vs. TV

Segmentatiemogelijkheden (1)

De boodschap naar de gewenste ontvanger d.m.v.;

• Regionale verspreiding• Doelgroepgericht (zie grafiek)• Keuze in tijdstip van uitzenden

Niet heel veel mogelijkheden, vooral veel massa-communicatie.

http://actmarto.blogspot.com/2006/11/narrowcasting-reclame-in-je-winkel.html

Page 37: Radio vs. TV

Segmentatiemogelijkheden (2)

Page 38: Radio vs. TV

Technische criteria (1)Kosten van het medium

Landelijke RadioSkyradio, kosten afhankelijk van:- Maand van het jaar- Tijdsbestek (bijv. van 7.00 – 19.00)- AanlooptijdKosten: van €12.000 tot 45.000 euroRegionale RadioOmroep FlevolandAfhankelijk van tijdstip en per seconde:Van 6.00 tot 9.00: €2,50 per secondeVan 14.00 tot 19.00: €1,50 per seconde

http://www.radionof.nl/?page=23#spotshttp://www.skyradio.nl/specials/tariefkaart/tarieven/Sky_Radio_Tariefkaart_Q4_2007.pdf

Page 39: Radio vs. TV

Technische criteria (2)

Lokale RadioRadio Noord-Oost friesland:Afhankelijk van aanlooptijd en aantal spots20 spotjes: €85365 spots: €600

http://www.omroepflevoland.nl/cf826ea2-a88e-4c4e-8c64-aaad33d35c09.aspx

Page 40: Radio vs. TV

Technische criteria (3)Landelijke TVKosten afhankelijk van aanlooptijd, lengte, maand van het jaar

en doelgroepBij RTL: Tussen €40.000 en €200.00

Regionale TVAfhankelijk van aanlooptijd, lengte, ochtend, middag avondBij AT5: Tussen € 3700 en € 7800

Lokale TVAfhankelijk van aantal keer per dag, lengte een aanlooptijd:Bij omroep Flevoland: van €27 tot €295 per dag

http://www.omroepflevoland.nl/1d76b3d1-1ea6-4e4c-9354-8b9f85c49814.aspxhttp://media.rtl.nl/media/service/rtlnederland/adverteren/televisie/Spot/IPTVTest2006-JULI.PDF

http://web.at5.nl/adverteren/2007/06/21/dag-en-nachttv

Page 41: Radio vs. TV

Technische criteria (4)Productiekosten

Radio commercialProductie door BNR Radio:Eén radiocommercial met één stem: €1650,-Met twee stemmen: €2195,-Met drie stemmen: €2740,-

TV commercialVoor lokale en regionale tv:Vanaf € 7.495 excl. reis- & verblijfskostenVoor landelijke en internationale tv:Vanaf € 19.985 excl. reis- & verblijfskosten.

http://www.fourcorners.nl/watkosthet_commercial.htmlhttp://www.fdmediagroep.nl/uploads/docs/Spotproductie_2007v16jan2007.pdf

Page 42: Radio vs. TV

Technische criteria (5)Meetbaarheid

RadioVerschillende soorten van bereik:Het brutobereik - het totaal aantal luisteraars in een bepaalde periode Het nettobereik - het aantal unieke luisteraars in een bepaalde periode Het totaalbereik - het maximale nettobereik Het gemiddelde bereik – het gemiddeld aantal luisteraars op een dagEerst een doel bepalen, later checken of het doel behaald is.

TV- Mediaspecialisten research laten doen naar merkbekendheid en

reclamebekendheid- Doel bepalen, later checken of het doel behaald is

http://www.zenithoptimedia.nlhttp://www.startbedrijf.nl/artikel/Radioreclame

Page 43: Radio vs. TV

Recente ontwikkelingen (1)

• Analoog (Publieke omroep stijgt) • Digitaal (KPN, tele2)• Webtv (Youtube, Joost)• Mobiele tv (KPN, Vodafone)

Page 44: Radio vs. TV

Recente ontwikkelingen (2)

• Narrowcasting, “tv uit de kast”.• Librium tv in de Macdonalds• Nieuwe themakanalen• Andere tv format voor nieuwe

mediums

Page 45: Radio vs. TV

Recente ontwikkelingen (3)

Anycasting: Wij willen zelf uitmaken wat we kijken, wanneer we kijken en waar we kijken. Oftewel: anycasting.

Page 46: Radio vs. TV

Recente ontwikkelingen (4)

Digitale TV: UK

Verdere buitenlandse ontwikkelingen

Page 47: Radio vs. TV

Einde

Bedankt voor jullie aandacht.

Zijn er nog vragen?