Raadsinformatie van college en raad

16
Informatievoorziening Informatievoorziening en de controlerende raad Warme en Koude control Checks en balances

Transcript of Raadsinformatie van college en raad

Page 1: Raadsinformatie van college en raad

Informatievoorziening

Informatievoorziening en de controlerende raadWarme en Koude control

Checks en balances

Page 2: Raadsinformatie van college en raad

Een willekeurige rekenkamer …. Cirkel van democratie Van wie zijn die cijfers? Koude en warme control Hulptroepen voor de raad en paradoxen

Page 3: Raadsinformatie van college en raad

Een willekeurig rekenkameronderzoek

Op basis van het Rekenkameronderzoek kan geconcludeerd worden dat veel essentiële informatie over de resultaten die worden geboekt ontbreekt, onvolledig is of te weinig gebruikt wordt

Page 4: Raadsinformatie van college en raad

Cirkel van beleid en uitvoering= cirkel van democratie

Wat willen we bereiken? Kaderstelling

Doelen formulerenWat gaan we

daarvoor doen? Hoeveel mag dat

kosten

Welke methoden voor welk bedrag

met welke planningWelke externe

partners en wat hebben die

nodig

Wat is er bereikt? Binnen kaders

Doelen formulerenWerkte de methode?

Was het kosten-effectief

Zijn er nieuwe prioriteiten?

Onvoorziene effecten? Andere beleving

Welke bijstelling? Kan het effectiever

en efficienter?

Wat is een probleem? Is het ons

probleem? Is het belangrijk?

Hoe is de voortgangIs er genoeg

capaciteitZijn er complicaties

Page 5: Raadsinformatie van college en raad

In controlzachte en harde informatie

Page 6: Raadsinformatie van college en raad

Koude control, dashboard per programma,

ongefilterd, kaders, diagnose

Page 7: Raadsinformatie van college en raad

Dashboard maakt het mogelijk om goed naar buiten te kijken

Page 8: Raadsinformatie van college en raad

Warme controlgefilterd, beleving, twijfel

Belevingsinformatie in de gemeenschap Ergernissen, twijfel, discussies die te maken

hebben met de besturing, twijfels of een uitvoeringsorganisatie het aan kan, integriteitskwesties, afdelingsverschillen van mening

Te verwachten van apparaat: ingevulde informatie waar de dilemma's een rol spelen

Page 9: Raadsinformatie van college en raad

Als er geen vertrouwen is

Wordt gepleit voor meer koude control Is er minder ruimte voor warme control Neemt de vraag naar details toe Ontstaan er meer geheimen, is de raad

afhankelijker van informatie van buiten Wat is de juiste balans in Enschede voor goed

bestuur?Wat is geheim nog in digitale wereld?

Wat moet vooraf, wat achteraf? Wat moet gedetailleerd?

Van wie wil je welke informatie?

Page 10: Raadsinformatie van college en raad

Teveel dashboardinformatie met koude control

Page 11: Raadsinformatie van college en raad

Controlerende Raad koude en warme control

Dashboard met harde informatie over geld, resultaten, trends, niet teveel niet te vaag

Informatie over de besturing en beheer waarvan het college informatie belangrijk vindt

Minder informatiestroom, zodat je meer naar buiten kunt gaan

Hulptroepen voor koude en warme control! Dan krijgt de raad een beter rijker beeld

Page 12: Raadsinformatie van college en raad

Welke hulptroepen zet u in voor sterkere checks and balances

Belevingsinformatie Methodiek Management Techniek Zorg Veiligheid Integriteit

Wat lok je uit door informatie te delen?

Page 13: Raadsinformatie van college en raad

Burgers, experts, dwarsdenkers, klagers, inspirators,

Hoge kennisdrempel FinancieelHRMZorginfrastructuurKennis over methodieken die werkenBouwtechnische kennisVeiligheidsmaatregelen

VerkeersinfrastructuurZorgEconomie

Lage kennisdrempel (Veiligheidsincidenten)Inrichting en onderhoudsverwachting

BejegeningSchoon en Heel VeiligheidsgevoelToegankelijkheidEffecten bij bewoners en bedrijven

Weinig interacties Veel interacties

Page 14: Raadsinformatie van college en raad

Vb: De cirkel van democratieals aanvulling op vaste informatie uit apparaat

Raad in de buurt laten vergaderen, bewonersinitiatieven, stadsgesprek

Burgerbegroting, Wijkprestatieafspraak

Interactief beleidPrestatieafspraken

woningcorporaties

Zelfwerkzaamheid, Groenadoptie, Voorkeursrecht maatschappelijk aanbesteden,

Burgervisitatie, Bewoners-rekenkamerlid, Burgeraudit

Burgerjury, referendum,

Wijkschouwen, doedemocratie, E-petitie

Page 15: Raadsinformatie van college en raad

Geen vertrouwen, minder ruimte voor warme control, meer informatie die beeld

vertroebelt Zoeken naar de juiste balans in Enschede

Verrijkend, maar niet overbelastend

Wat moet gedetailleerd, wat niet

• Maar ook …Zorg voor warme control èn koude control

Vergeet niet hulptroepen in te zetten

Regie over informatie uit het apparaat: het college?

Regie informatie buiten het apparaat, zelf vinden: de raad?

Page 16: Raadsinformatie van college en raad

In gespreksgroepen:

- Hoe zorg je dat raadsinformatie verrijkend maar niet overbelastend is?

- Hoe zorg je dat informele raadsinformatie de controlerende taak van de raad dient?

- en/of uw eigen vragen over de dilemma’s hoofdlijnen ↔ details en openbaar ↔ geheim