PUBLICATIEBLAD · PDF file 2020. 12. 31. · BEGROTING BEGROTING: BEGROTING...

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PUBLICATIEBLAD · PDF file 2020. 12. 31. · BEGROTING BEGROTING: BEGROTING...

 • Staten van Curaçao, zittingsjaar 2020 - 2021 - 170

  A° 2020 N° 159

  PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021

  ____________

  In naam van de Koning! ______

  De Gouverneur van Curaçao,

  In overweging genomen hebbende: dat de onderhavige landsverordening er toe strekt, met inachtneming van artikel 85 van de Staatsregeling van Curaçao, de begroting van het land voor het dienstjaar 2021 bij landsverordening vast te stellen; dat de onderhavige landsverordening er toe strekt, met inachtneming van artikel 87 van de Staatsregeling van Curaçao, het leningsplafond voor het dienstjaar 2021 voorts bij landsverordening vast te stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

  Artikel 1 De begroting voor het dienstjaar 2021 wordt vastgesteld als volgt:

 • INHOUDSOPGAVE Pagina Recapitulatiestaten 1

  Gewone Dienst

  10 Staatsorganen en overige algemene organen 6 11 Ministerie van Algemene zaken 8 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en

  Dienstverlening 12

  13 Ministerie van Justitie 16 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke

  Planning 22

  15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 28 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en

  Sport 32

  17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

  42

  18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 48 19 Ministerie van Financiën 52 Kapitaal dienst

  10 Staatsorganen en overige algemene organen 60 11 Ministerie van Algemene zaken 62 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en

  Dienstverlening 64

  13 Ministerie van Justitie 66 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke

  Planning 68

  15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 72 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en

  Sport 74

  17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

  76

  18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 82 19 Ministerie van Financiën 84 Eindcijfer en Artikel 2 Bijlagen Staat van het te Bezoldigen Personeel Staat van salarissen en sociale lasten Staat van opgenomen geldleningen Staat van geldleningen u/g Staat van gewaarborgde leningen Staat van Deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen

  door het Land

  Staat van Inkomensoverdrachten Verzamel- en Consolidatiestaat

 • Land Curaçao Begroting 2021

  Recapitulatiestaten

 • Land Curaçao 2 Begroting 2021

  Recapitulatiestaat Gewone Dienst Gewone Dienst Uitgaven

  BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING JAARREKENING Hoofdfunctie 2021 2022 2023 2024 2020 2019

  10 Staatsorganen en overige algemene organen 54.165.635 54.930.879 54.953.773 54.976.667 60.480.100 53.932.800 11 Ministerie van Algemene zaken 48.025.953 49.062.200 49.100.816 49.110.132 46.218.100 47.237.400 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 181.051.430 181.061.320 181.148.720 181.235.820 174.969.200 166.893.300 13 Ministerie van Justitie 216.402.873 223.562.400 223.557.900 223.557.900 228.188.700 234.120.100 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 79.348.174 80.932.400 81.436.144 81.939.888 84.264.800 81.324.400 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 44.572.246 45.075.100 45.142.826 45.210.552 47.707.700 57.339.300 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 324.470.718 333.794.510 333.797.610 333.800.510 352.454.800 341.076.100 17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 239.637.050 214.494.088 192.780.724 219.432.766 132.263.800 122.075.100 18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 351.418.203 352.955.352 353.005.064 353.054.976 413.627.500 371.389.600 19 Ministerie van Financiën 635.052.627 467.295.291 231.198.407 274.329.235 451.521.000 193.878.700

  Totaal 2.174.144.909 2.003.163.540 1.746.121.984 1.816.648.446 1.991.695.700 1.669.266.800

  Gewone Dienst Inkomsten

  BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING JAARREKENING Hoofdfunctie 2021 2022 2023 2024 2020 2019

  10 Staatsorganen en overige algemene organen 10.500.000 10.600.000 10.700.000 10.800.000 9.374.400 10.470.200 11 Ministerie van Algemene zaken 2.441.979 2.441.979 2.441.979 2.441.979 2.115.600 -35.700 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 5.261.421 5.261.421 5.261.421 5.261.421 4.745.100 5.295.500 13 Ministerie van Justitie 18.986.514 18.986.514 19.986.514 19.986.514 17.813.000 21.555.300 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 35.280.000 38.130.000 40.580.000 41.730.000 37.104.100 33.536.900 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 813.444 813.444 813.444 813.444 669.500 3.952.000 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.158.300 1.867.600 17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 4.148.900 4.148.900 4.148.900 4.148.900 1.879.400 4.554.000 18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 7.903.600 7.903.600 7.903.600 7.903.600 6.504.700 6.149.400 19 Ministerie van Financiën 1.264.123.497 1.459.123.497 1.618.259.697 1.721.462.588 1.222.430.100 1.537.650.300

  Totaal 1.351.559.355 1.549.509.355 1.712.195.555 1.816.648.446 1.304.794.200 1.624.995.500

  Gewone Dienst Saldo

  BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING JAARREKENING Hoofdfunctie 2021 2022 2023 2024 2020 2019

  10 Staatsorganen en overige algemene organen -43.665.635 -44.330.879 -44.253.773 -44.176.667 -51.105.700 -43.462.600 11 Ministerie van Algemene zaken -45.583.974 -46.620.221 -46.658.837 -46.668.153 -44.102.500 -47.273.100 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -175.790.009 -175.799.899 -175.887.299 -175.974.399 -170.224.100 -161.597.800 13 Ministerie van Justitie -197.416.359 -204.575.886 -203.571.386 -203.571.386 -210.375.700 -212.564.800 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -44.068.174 -42.802.400 -40.856.144 -40.209.888 -47.160.700 -47.787.500 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -43.758.802 -44.261.656 -44.329.382 -44.397.108 -47.038.200 -53.387.300 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -322.370.718 -331.694.510 -331.697.610 -331.700.510 -350.296.500 -339.208.500 17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -235.488.150 -210.345.188 -188.631.824 -215.283.866 -130.384.400 -117.521.100 18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -343.514.603 -345.051.752 -345.101.464 -345.151.376 -407.122.800 -365.240.200 19 Ministerie van Financiën 629.070.870 991.828.206 1.387.061.290 1.447.133.353 770.909.100 1.343.771.600

  Totaal -822.585.554 -453.654.185 -33.926.429 0 -686.901.500 -44.271.300

 • Land Curaçao 3 Begroting 2021

  Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

  Kapitaaldienst Uitgaven

  BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING JAARREKENING Hoofdfunctie 2021 2022 2023 2024 2020 2019

  10 Staatsorganen en overige algemene organen 380.000 345.000 355.000 360.000 522.500 337.700 11 Ministerie van Algemene zaken 1.011.800 1.075.240 925.240 1.573.240 2.000.000 1.803.400 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 2.279.000 159.000 159.000 159.000 3.820.000 5.189.300 13 Ministerie van Justitie 16.101.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 12.368.500 5.524.000 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 16.795.000 14.995.000 14.995.000 14.995.000 22.484.000 28.706.200 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 7.074.000 7.224.000 7.399.500 7.574.000 10.193.000 8.726.400 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 14.595.400 12.137.100 12.137.100 12.137.100 26.284.600 11.690.400 17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 5.497.900 5.497.900 5.497.900 5.497.900 5.878.000 5.650.900 18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 10.137.200 8.720.000 8.420.000 8.420.000 119.050.000 70.564.600 19 Ministerie van Financiën 66.984.400 53.532.660 54.906.554 55.183.804 174.528.000 22.237.200

  Totaal 140.855.700 113.185.900 114.295.294 115.400.044 377.128.600 160.430.100

  Kapitaaldienst Inkomsten

  BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING JAARREKENING Hoofdfunctie 2021 2022 2023 2024 2020 2019

  10 Staatsorganen en overige algemene organen 0 0 0 0 0 0 11 Ministerie van Algemene zaken 0 0 0 0 0 1.