Projectfiche - Atlas Zuidelijke Randstad

download Projectfiche - Atlas Zuidelijke Randstad

of 2

 • date post

  04-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

http://deltametropool.nl/nl/atlas_slimme_verstedelijking De vereniging heeft een eerste Atlas Slimme Verstedelijking gemaakt voor de Zuidelijke Randstad regio. Deze Atlas Zuidelijke Randstad toont in totaal 3.260 potentiële binnenstedelijke ontwikkellocaties waar nieuwe leefomgevingen en 229.000 woningen gecreëerd kunnen worden in diverse dichtheden en typologiën. Zo'n 70% van de woningen kan geraliseerd worden door uitvoering van bestaande plannen. Zo'n 13% door transformatie van oude industriële gebieden en zo'n 3% van leegstaande kantoorgebouwen. Deze Atlas toont niet alleen potentiële ontwikkellocaties, maar wordt ook ingezet tijdens (werk)bijeenkomsten om de interactie en dialoog tussen stakeholders te bevorderen.

Transcript of Projectfiche - Atlas Zuidelijke Randstad

 • !!

  !

  !

  !

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  ! !

  !

  !

  !!

  !! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !

  !!

  !

  !!!

  !

  !

  !

  !

  !

  Het ruimte aanbod voor duurzame verstedelijking en het versterken van de agglomeratiekracht in de Zuidelijke Randstad

  internationaal nationaal regionaal ov auto / lokaal Ruimte voor wonen

  DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

  157.300 (100%)

  1.600 (100%)

  6.500 (50%)

  28.000 (50%)

  700 (50%)

  3.100 (100%)

  2.200 (100%)

  12.400 (25%)

  17.200 (25%)

  229.000 woningen totaal

  (% meegenomen)

  VERENIGINGDELTAMETROPOOLPROJECT FICHE

  ATLASZUIDELIJKE RANDSTAD 2015 - 20163260 MOGELIJKE BINNENSTEDE-LIJKE ONTWIKKEL-LOCATIES IN DEZUIDELIJKE RANDSTAD

 • en het voorzien van stedelijke voorzieningen en diensten wordt hierbij meestal geen rekening gehouden, evenals de economische voordelen die ontstaan door concentratie van activiteiten. VervolgstappenHet achterliggende onderzoek Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht toont het potentieel van de regio en vertaalt algemene richtlijnen van een institutioneel instrument in een bruikbare kaart, die een go of no-go geeft aan iedere ontwikkeling. Wat is de volgende stap? Hoe kunnen provincies, gemeenten en ontwikkelaars ge-stimuleerd worden om te investeren in de binnenstedelijke locaties en gebruik te maken van de aanwezige potenties? De Atlas Zuidelijke Randstad wordt ingezet als werkdocu-ment, waarop men commentaar en feedback kan geven, en actie ondernemen. Maar, naast het tonen van de locaties moet ook de uitvoerbaarheid van oplossingen bewezen worden. En ook het expliciet maken van de grote verschei-denheid aan kwaliteiten die behaald kunnen worden op niet voor de hand liggende locaties is van groot belang.Participeer!Interesse in een analyse of atlas van uw eigen regio? Wij nodigen u van harte uit om als participant, sponsor, partner of op andere wijze een bijdrage aan het project te leveren. Neem bij vragen, opmerkingen of voor meer in-formatie contact op met het agentschap, via secretariaat@deltametropool.nl of 010 - 737 0340.

  http://deltametropool.nl/nl/agglomeratiekracht_randstadzuid

  PROJECT OVERZICHT

  PARTNERS

  VRAAGSTELLING

  Hoe kunnen we onze agglomeratiekracht zo ontwerpen dat het bijdraagt aan de mondiale competitie tussen stedelijke regios, maar ook inwoners een goede leefkwaliteit biedt?

  PUBLICATIE

  De zeven delen van de Atlas Zuidelijke Randstad (Auto, OV, Lokaal, Regionaal, Nationaal & Internationaal) zijn in te zien op het agentschap van de vereniging te Rotterdam.

  De Atlas Zuidelijke Randstad is een instru-ment om de Ladder voor duurzame verste-delijking in de praktijk te kunnen toepas-sen op locaties met potentie in Randstad Zuid. De Atlas beoogt het juiste programma samen te brengen met de juiste locatie.Het overkoepelende verenigingsdoel is de ontwikkeling van praktische instrumenten voor overheden, zodat zij de Lad-der voor duurzame verstedelijking in de praktijk kunnen inzetten. Binnen het case-study gebied (de Zuidelijke Rand-regels die samen een verzameling van ongebruikte locaties,

  Er zijn 3260 binnenstedelijke locaties gevonden en verdeeld over 6 categorin, al naar gelang hun positie in het mobili-teitsnetwerk: Internationaal, Nationaal, Regionaal, Lokaal, Openbaar Vervoer en Auto. Tot slot is aan iedere categorie een wenselijke dichtheidsfactor toegewezen voor nieuwe ontwikkelingen.229.000 nieuwe huizen in binnenstedelijk gebiedDe eerste berekening van het aantal mogelijke binnen-stedelijke nieuwbouwhuizen kwam uit op een totaal van 229.000. Dit aantal huizen past, verdeeld over verschillen-de dichtheden en typologien, in de bestaande stedelijke omgeving van de Zuidelijke Randstad. Hiervan kunnen 158.000 huizen gebouwd worden door het uitvoeren van bestaande plannen en 71.800 door beter gebruik te maken van de stedelijke ruimte. Momenteel worden echter nog steeds 51.000 huizen gepland in buitenstedelijk gebied. Deze locaties zijn in trek omdat zij eenvoudiger te ontwikkelen zijn, minder onder-hevig aan regels en barrieres n de initile investering lager is. Met de daaruit voortvloeiende kosten voor toegang

  VERENIGING DELTAMETROPOOL

  Postbus 600, 3000 AP Rotterdam www.deltametropool.nlsecretariaat@deltametropool.nl010 737 0340