Project Intensieve Praktijkbegeleiding Workshop 8 februari 2007 Cor van Waveren ROC Friese Poort.

Click here to load reader

 • date post

  04-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Project Intensieve Praktijkbegeleiding Workshop 8 februari 2007 Cor van Waveren ROC Friese Poort.

 • Dia 1
 • Project Intensieve Praktijkbegeleiding Workshop 8 februari 2007 Cor van Waveren ROC Friese Poort
 • Dia 2
 • Wet Gelijke Behandeling Doeltreffende aanpassingen: Locatie Gebouw Pedagogisch klimaat Onderwijs Begeleiding BPV Toetsing en examinering
 • Dia 3
 • BPV zwakke schakel Voorbereiding Inhoud Begeleiding Verbinding praktijk theorie Terugkoppeling van theorie en ervaringen naar persoonlijke ontwikkeling deelnemer
 • Dia 4
 • Vloeken in de kerk ? Deelnemer onvoorbereid op stage Stagebedrijf niet geinformeerd Geen geschikte stageplaatsen Te weinig tijd Te weinig deskundigheid Geen opvang bij crisis
 • Dia 5
 • Maatschappelijke verantwoording Vragen en kritiek van - individuele ouders - MEE - UWV - Oudervereniging Balans
 • Dia 6
 • Ideaal Voldoende voorbereiding Voldoende toegankelijke BPV-plaatsen Voldoende begeleiding Tijd Deskundigheid Opvang bij crisis
 • Dia 7
 • Werkgroep PIP Gea Schouten-Popken (Balans) Dominique Roeffen (Balans) Adri Mertens (Alfa College) Belita Seinstra (Noorderpoortcollege) Ronco Muller (Drenthe College) Cor van Waveren (ROC Friese Poort) Petra Elzes (Alfa College) Wim Gemmink (United Restart) Truida Landman (Quality Coaching) Michiel Schouwenaars (Mens en Werk) Ton van Kesteren (RENN4)
 • Dia 8
 • Strategisch doel Ook t.a.v. de Beroeps Praktijk Vorming voldoen aan de Wet Gelijke Behandeling van Chronisch Zieken en Gehandicapten
 • Dia 9
 • Kritische Succes FactorPrestatie Indicator Voldoende aantal toegankelijke BPV- plaatsen In 2009 is er voor elke mbo-deelnemer een passende BPV-plaats
 • Dia 10
 • Kritische Succes FactorPrestatie Indicator Voldoende BPV- begeleidingstijd zowel voor school als voor bedrijf In 2009 hebben begeleiders van school en bedrijf voldoende tijd, ook als de deelnemer meer tijd vergt
 • Dia 11
 • Kritische Succes FactorPrestatie Indicator Voldoende deskundigheid bij school en bij bedrijf In 2009 is gebrek aan deskundigheid bij de BPV-plaatsen geen argument meer om iemand niet op BPV te laten gaan
 • Dia 12
 • Kritische Succes FactorPrestatie Indicator Voldoende specialistische ondersteuning indien van toepassing In 2009 is op afroep specialisme beschikbaar bij problemen rond BPV
 • Dia 13
 • Toegankelijke BPV-plaatsen Fysieke toegankelijkheid 1. vervoer 2. gebouw 3. werkplek 4. hulpmiddelen 5. overigen Sociale toegankelijkheid 6. vooroordelen 7. discriminatie Bedrijfsmatige toegankelijkheid 8. aard van het werk 9. begeleidingstijd 10. deskundigheid
 • Dia 14
 • Voldoende begeleidingstijd Formatie mbo Formatie bedrijf -BPV in CAO - Accreditatie door Kenniscentra LGF (mbo rec/vso) UWV (jobcoach ook BOL) PGB-begeleider BPV onderwijsassistent
 • Dia 15
 • Voldoende deskundigheid Directe scholing docenten en bedrijven Indirecte bijscholing d.m.v. AB-er Inzet jobcoach Publiciteit rond goede voorbeelden
 • Dia 16
 • Specialistische ondersteuning Jobcoach, mentor, buddy als functie t.b.v. BPV-begeleiding (voorbeeld AlfaCollege) Op termijn specialist voor samenwerkende instellingen in een regio
 • Dia 17
 • Beleid projectgroep Niet: alles verwachten van 1 oplossing Wel: - breed scala aandachtspunten - veel actoren - meer subdoelen - breed scala acties - meerdere subgroepen Meerdere succesjes: duurzamer oplossing
 • Dia 18
 • Actoren Mbo-instellingen Werkgevers Kenniscentra en Colo RECs UWV en AI-bedrijven Ouders en deelnemers (organisaties) Sociale partners en overheden Media
 • Dia 19
 • Meedoen? Projectplan overnemen Goede voorbeelden beschrijven en delen Vanaf vandaag in de lucht: www.pipmbo.nl
 • Dia 20
 • Workshop In 2- of 3-tallen vergadering voorbereiden, waarin je als steunpuntmedewerker genoemde problematiek bespreekt met de BPV-cordinatoren van je mbo-instelling. Jullie willen dat in 2008: - je instelling beschikt over voldoende geschikte BPV- plaatsen voor alle deelnemers met beperkingen - alle deelnemers met beperkingen optimaal voorbereid op stage gaan - elke BPV-plaats adequaat genformeerd is - voldoende begeleiding voorhanden is, zowel qua tijd als deskundigheid.
 • Dia 21
 • www.pipmbo.nl Plan, draaiboek of aantekeningen a.u.b. inleveren voor verslag en voor op de site Dank voor uw aandacht.