Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

download Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

of 5

Transcript of Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

 • 7/30/2019 Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

  1/5

  Program kina Centrum Janur 20132. - 6.1. streda, tvrtok, piatok, sobota, nedea o 17.00 hod. Forum FilmBELGICKO/2012/93min./3D/ PremiraSAMMYHO DOBRODRUSTV 2 V 3D/SAMMY'S ADVENTURES 2Sammy a Ray s dve nerozlun morsk korytnaky uvajce si bezstarostn

  ivot na koralovom tese. Spolone dohliadaj na ml

  atk Rickyho a Ellu,ktor nemaj ani potuchy o nstrahch reho mora. Jednho da sa Sammy a

  Ray dostan do rk pytliakom , ktor ich predaj do akvria v Dubaji./animovan/CSFD: http://www.csfd.cz/film/316632-sammyho-dobrodruzstvi-2/Youtube: http://youtu.be/0qIwzpWXCTAVstupn: 6,00 deti 5,00 Mldei prstupn Slovensk dabing

  CELOSLOVENSK PREMIRA3. 5.1. tvrtok, piatok, sobota o 19.00 hod. BontonfilmUSA/2012/157min./2D/BEDRI/LES MISERABLES/

  Ke bvalho galejnka Jeana Valjeana (Hugh Jackman) prepustia napodmienku, netu, e za chrbtom bude ma ako ven tie posadnuthoinpektora Javerta (Russell Crowe). Ten ct zsadu, e zlodej zostane navdyzlodejom a Valjean sa zd by jasnm prkladom, zvl ke pravidlpodmienenho prepustenia vzpt poru. Lene Valjeanovi sa dar unika,zane i pod zmenenou identitou, stane sa ctihodnm obanom. /muzikl/CSFD: http://www.csfd.cz/film/298234-bidnici/Youtube: http://youtu.be/RF0nxVXvDgsVstupn : 4,00 Nevhodn pre maloletch do 12 rokov esk titulky

  EURPSKY FILM9.1. streda o 19.00 hod. ASFKTALIANSKO/FRANCZSKO/2011/104min./35mm/ PremiraMME PPEA!/HABEMUS PAPAM!/Z balkna Baziliky Svtho Petra zaznie slvnostn Habemus Papam!Sttiscov dav veriacich netrpezlivo oakva novho ppea. Ale balknostva przdny. Prve zvolen ppe sa odmieta uja funkcie. Vatikn njdev tejto situcii jedin mon rieenie. Povol uznvanho psychiatra, abyvyrieil neobvykl rozpoloenie ppea. /komdia/Vybran ocenenia: Zlat glbus v kategrii najlep film 2011, nomincia naZlat palmu MFF v Cannes 2011CSFD: http://www.csfd.cz/film/279007-mame-papeze/Youtube: http://youtu.be/rpVHJmw9-AM

  Vstupn : 2,50 Nevhodn pre maloletch do 12 rokov esk titulky10. 11.1. tvrtok, piatok o 19.00 hod. MagicBoxUSA/NEMECKO/2012/164min./2D/ATLAS MRAKOV/CLOUD ATLAS/Film rozprva nrovo es rozdielnych prbehov. Tie sa odohrvaj v rznychasovch obdobiach a na rznych miestach od zaiatku 19.storoia a poapokalyptick budcnos

  /fantasy, sci-fi, dobrodrun/CSFD: www.csfd.cz/film/290326-atlas-mraku/Youtube: http://youtu.be/tSonDwHDz8QVstupn : 3,50

  Nevhodn pre maloletch do 12 rokov esk titulky

 • 7/30/2019 Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

  2/5

  12. 13.1. sobota, nedea o 19.00 hod. Continental filmUSA/NOV ZELAND/2012/164min./2D/HOBIT: NEOAKVAN CESTA

  /THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY/Prbeh Hobbita sleduje cestu hlavnej postavy Bilba Laznka, ktorho poslanm

  je znovu zska straten trpasliie krovstvo v Osamotenej hore na vchode azbavi ho straidelnho arkana Smauga. /fantasy, dobrodrun/CSFD: http://www.csfd.cz/film/232938-hobit-neocekavana-cesta/Youtube: http://youtu.be/UFwgkKvslwMVstupn : 4,00 Nevhodn pre maloletch do 12 rokov Slovensk titulky12. 13.1. sobota, nedea o 16.00 hod. ITA filmUSA/2012/91min./2D/HOTEL TRANSYLVNIAVitajte v hoteli Transylvnia! V Drakulovom luxusnom p hviezdikovomhoteli, kde sa mu vetky najznmejie svetov montr - Frankenstein a jehoNevesta, Mmia, Vlkodlaci, Zombie, Gremlini a vetci ostatn stretva a by

  aleko od vetkch v bezpenom prostred bez ud./animovan komdia/CSFD: http://www.csfd.cz/film/239678-hotel-transylvanie/Youtube: http://youtu.be/Su4vjkHiw0AVstupn : 3,00 Nevhodn pre maloletch do 12 rokov Slovensk dabing15. - 16.1. utorok, streda o 19.30 hod. ASFKSR/R/2012/70min./2D/ PremiraKREHK IDENTITASnmka Krehk identita zaala vznika z potreby zaznamenaalie podobn udalosti svisiaces pojmom nrodnej identity a z potreby kriticky ich pomenova je postaven na konkrtnychsitucich a ich aktroch. as filmu je spracovan reportnou metdou. /dokumentrny/CSFD: http://www.csfd.cz/film/318292-krehka-identita/Youtube: http://youtu.be/p2FiIuQdM20Vstupn : 2,50 Nevhodn pre maloletch do 12 rokov Originl verzia

  CELOSLOVENSK PREMIRA17. 20.1. tvrtok, piatok, sobota, nedea o 19.00 hod. ITA filmUSA/2012/165 min./2D/

  DIVOK DJANGO/DJANGO UNCHAINED/

 • 7/30/2019 Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

  3/5

  Kultov reisr Quentin Tarantino natoil juansk drmu z obdobia pred vypuknutm Obianskejvojny Severu proti Juhu, ktorej hlavnm hrdinom je otrok Django. Ten m ancu zska vakanjomnmu lovcovi ud Dr. Schultzovi slobodu, ak sa mu podar dopadn vradiacich bratovBrittlovch. Djangovi sa tak zrove naskytne prleitos njs enu, ktor musel pred rokminedobrovone opusti.Hraj:Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington,Samuel L. Jackson, Don Johnson a. /western, drma/CSFD: http://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-django/Youtube: http://youtu.be/BIz8yMP-rr8Vstupn : 3,50 Nevhodn pre maloletch do 15 rokov Slovensk titulky19. 20.1. sobota, nedea o 16.00 hod. Magic BoxFRANCZSKO/2012/80min./2D/ PremiraO MYKE A MEDVEOVI/ERNEST ET CELESTINE/PPrrbbeehh nneeoobbyyaajjnnhhoo pprriiaatteessttvvaa mmeeddzzii mmeeddvveeoomm aa mmyykkoouu..V obyajnom medveom svete s medvede vinou vne a zamraen.Medve Ernest je in. Je hudobnk, rd by bol vesel, lene je chudobn a astohladn. Pri hadan nieoho do aldka chyt mal myku Celestnu, ktor utiekla

  zo svojho podzemnho myacieho sveta. /animovan/CSFD: http://www.csfd.cz/film/297993-o-mysce-a-medvedovi/Youtube: http://youtu.be/Ssd3FKVOsnwVstupn : 3,00 Mldei prstupn

  Slovensk dabingEURPSKY FILM

  22. 23.1. utorok, streda o 19.30 hod. Film Europe PremiraFRANCZSKO, UKRAJINA, POSKO, NEMECKO/2011/108 min./2D/KRAJINA ZABUDNUTIA/LA TERRE OUTRAGE/Presvediv celoveern debut reisra Michaleho Boganima sa sstred naosudy ud, ijcichv bezprostrednej blzkosti jadrovej elektrrne ernoby.

  Vytvra sugestvny obraz hodnoty udskho ivota, zasiahnutho jednou zprvch vekch globlnych katastrof na svete. /drma, thriller/CSFD: http://www.csfd.cz/film/282194-zeme-zapomneni/Youtube: http://youtu.be/53g4cCOEslUVstupn : 3,00 Nevhodn pre maloletch do 15 rokov esk titulky

  CELOSLOVENSK PREMIRA24. 27.1. tvrtok, piatok, sobota, nedea o 19.30 hod. Forum filmUSA/2012/98min./2D/MLDEI NEPRSTUPN/MOVIE 43/Tvorcovia filmov Nieo na tej Mary je a Blb a blb vm prina nov komdiu

  pln tch najvch hollywoodskych hviezd. Pr

  te sa pozrie

  , ako to dokurozbehn Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts, Richard

  Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman alebo Gerard Butler.CSFD: http://www.csfd.cz/film/275267-mladezi-nepristupno/Youtube: http://youtu.be/-YCK5c4a1bUVstupn : 4,00 Nevhodn pre maloletch do 12 rokov Slovensk titulky26. 27. sobota, nedea o 18.00 hod. Saturn film28. 30.1. pondelok, utorok, streda o 19.30 hod. PremiraSR/2012/90min./2D/MILUJ MA ALEBO ODTrojuholnk lsky, nenvisti a osudovej pralivosti

  Tri najlepie kamartky, v krsnom veku odrastench det, sa rozhodnoslvi na starej Zuzinej chalupe rozvod, Janine tyridsiate narodeniny a

 • 7/30/2019 Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

  4/5

  Evine nov sexulne dobrodrustvo. Nepotaj vak s prchodom Zuzinej estnsronej dcry Miry,nesptanho a nezvislho ivlu na hranici zkona, ktor si okrem rebelantstva voi svetu konvenciprinesie aj vniv nenvis k matke a tbu by za kad cenu milovan.../drma/ Ria: Marianaengel SolanskHraj: Zuza: va Bandor, Mira: Diana Pavlakov, Milan: Marko Igonda, Jana: Aniko Varga, Eva:Elena Podzmska, Babka: Mari Varsnyi, Lenka: Jennie Fl, Dedko: Ivan Palch, Traktorista: PterNdasdyCSFD: http://www.csfd.cz/film/328491-miluj-ma-alebo-odid/Youtube: http://youtu.be/8030kw5C_ucVstupn : 3,50 Nevhodn pre maloletch do 15 rokov Originl verzia

  CELOSLOVENSK PREMIRA31.1. tvrtok o 19.30 hod. Continental film1. 3.2. piatok, sobota, nedea o 19.30 hod.USA/2012/98min./2D/

  LOVCI GANGSTROV/GANGSTER SQUAD/

  Pe sa rok 1949 a v Los Angeles vldne netostnou rukou gangster a brooklynsk rodk MickeyCohen (Sean Penn). Riadi vinu neleglnych aktivt v meste, vrtane obchodu s drogami a zbraami,prostitcia i neleglneho stvkovania. O jeho ochranu sa staraj nielen jeho kumpni, ale ajpodplaten polcia a skorumpovan politick elita. Mickey m v podstate pod kontrolou vetkymiestne orgny, ktor by ho mohli ohrozi./drma/CSFD: http://www.csfd.cz/film/297994-gangster-squad-lovci-mafie/Youtube: http://youtu.be/2UqZfgp5cAoVstupn : 4,00 Nevhodn pre maloletch do 15 rokov Slovensk titulky

  V mesiaci Februr 2013 kino Centrum MsKS Michalovce uvedie filmy:2. 3. SAMMYHO DOBRODRUSTV 2 V 3D

  7. 10.2 KONE

  N12. 13.2. Z PREZIDENTSKEJ KUCHYNE14. 17.2. SMRTONOSN PASCA: OP V AKCI

 • 7/30/2019 Program kina Centrum Michalovce_Januar2013

  5/5

  21. 24.2. BABOVESKY28.2. 1. 3.3. JANKO A MARIENKA: LOVCI ARODEJNC28.2. 1. 3.3. ATTONITAS