Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers...

of 6 /6
1 Procedurele rechtvaardigheid in informele interacties tussen de overheid en burgers Prof. dr. Kees van den Bos Universiteit Utrecht Het fundamentele sociale dilemma Mensen willen kunnen vertrouwen op personen en instituties die macht over hen hebben Mens is informatieverwerker Ziet zich vaak met de vraag geconfronteerd: kan ik de overheid (waaronder de ambtenaar, de politicus, de agent etc.) vertrouwen? Lind (1995, oratie) Persoonlijk contract Hoe sluit je persoonlijk contract met de wereld af? Directe vertrouwensinformatie vaak afwezig Rechtvaardigheidsinformatie als proxy, heuristisch vervangingsmiddel Van den Bos, Wilke & Lind (1998, JPSP) Procedurele rechtvaardigheid Ik ben op een beleefde manier behandeld Ik ben met respect behandeld Ik kon mijn mening geven Er werd oprecht naar mijn mening geluisterd Ik ben eerlijk behandeld Ik ben rechtvaardig bejegend Ik ben competent behandeld Ik ben door professionele mensen behandeld Leventhal, 1980; Lind & Tyler, 1988 Moorman, 1990; Tyler & Lind, 1992 Van den Bos, 2005 Interactie: Positieve interactie Vermijden van interactie Negatieve interactie Grondige verwerking van informatie: Positieve gedachten Neutrale gedachten Negatieve gedachten Voldoende cognitieve capaciteit beschikbaar (tijd+vermogens): Ja Nee Voldoende informatie aanwezig: Ja Nee Gemotiveerd om informatie te zoeken en te verwerken: Ja Nee Is/was interactie met de overheid (on)rechtvaardig: Rechtvaardig Onrechtvaardig Kan ik de overheid vertrouwen? Ja Weet (nog) niet Nee

Embed Size (px)

Transcript of Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers...

Page 1: Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma!

1

!Procedurele rechtvaardigheid!in informele interacties !tussen de overheid en burgers !!!!!!Prof. dr. Kees van den Bos!Universiteit Utrecht!

Het fundamentele sociale dilemma!

•  Mensen willen kunnen vertrouwen op personen en instituties die macht over hen hebben!

•  Mens is informatieverwerker!•  Ziet zich vaak met de vraag

geconfronteerd: kan ik de overheid (waaronder de ambtenaar, de politicus, de agent etc.) vertrouwen?!

Lind (1995, oratie)!

Persoonlijk contract!

•  Hoe sluit je persoonlijk contract met de wereld af?!

•  Directe vertrouwensinformatie vaak afwezig!

•  Rechtvaardigheidsinformatie als proxy, heuristisch vervangingsmiddel!

Van den Bos, Wilke & Lind (1998, JPSP)!

Procedurele rechtvaardigheid!

•  Ik ben op een beleefde manier behandeld!•  Ik ben met respect behandeld!•  Ik kon mijn mening geven!•  Er werd oprecht naar mijn mening geluisterd!•  Ik ben eerlijk behandeld!•  Ik ben rechtvaardig bejegend!•  Ik ben competent behandeld!•  Ik ben door professionele mensen behandeld!

Leventhal, 1980; Lind & Tyler, 1988!Moorman, 1990; Tyler & Lind, 1992!

Van den Bos, 2005 !

Interactie: Positieve interactie Vermijden van interactie Negatieve interactie

Grondige verwerking van informatie: Positieve gedachten Neutrale gedachten Negatieve gedachten

Voldoende cognitieve capaciteit beschikbaar (tijd+vermogens): Ja Nee

Voldoende informatie aanwezig: Ja Nee

Gemotiveerd om informatie te zoeken en te verwerken: Ja Nee

Is/was interactie met de overheid (on)rechtvaardig: Rechtvaardig Onrechtvaardig

Kan ik de overheid vertrouwen? Ja Weet (nog) niet Nee

Page 2: Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma!

2

Procedurele rechtvaardigheid!

•  Ik ben op een beleefde manier behandeld!•  Ik ben met respect behandeld!•  Ik kon mijn mening geven!

1 = helemaal oneens!2 = mee oneens!3 = onzeker!4 = eens!5 = helemaal eens!

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

1   2   3   4   5  

%!

Procedurele rechtvaardigheid!

Cronbach's alfa = .88!M = 4.39!

1!

2!

3!

4!

5!

Uitkomst tevredenheid!

Vertrouwen in naleven uitkomst!

Vertrouwen in overheid!

Oor

deel!

Goede procedure!

Heel goede procedure!

4!

4,5!

Proc

edur

ele

rech

tvaa

rdig

heid!

Zaak niet opgelost!Zaak opgelost!

11.6 %! 4!

5!

6!

7!

8!

9!

Zaak niet opgelost! Zaak opgelost!

Rap

port

cijfe

r!

Goede procedure!Heel goede procedure!

5  

6  

7  

8  

9  

Primair! Bezwaar!

Rap

port

cijfe

r!

Fase!

Goede procedure!Heel goede procedure!

3  

4  

5  

Niet gebeld! Gebeld!

Uitk

omst

tevr

eden

heid!

Goede procedure!Heel goede procedure!

Page 3: Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma!

3

3!

4!

Procedurele rechtvaardigheid!

Uitkomst oordeel!

Oor

deel!

Ambtenaar!

Burger!

Vertrouwen!

•  Mens is informatiegeoriënteerd individu!•  (i.t.t. rational-economic man view,

burger als kennisnemer en volger van juridische regels en wetten) !

•  Weet niet altijd / vaak niet of hij de overheid kan vertrouwen!

•  Op zoek naar informatie of heuristische cues!

Self-centered percepties!•  Ham & Van den Bos (2008, JESP)!

Ook: mythe van eigenbelang!•  Miller (1999, Am Psychologist)!

Maar...!•  "if people define situations as real, they

are real in their consequences"!•  Thomas (1928)!

Het ervaren van persoonlijke onzekerheid is vervelend

Een manier om dat te doen is sociale integratie

Belangrijk hoe men wordt gewaardeerd door samenleving

Rechtvaardig behandeld worden is goede indicatie hiervoor

Rechtvaardigheid helpt bij omgaan met onzekerheid

Mensen proberen met persoonlijke onzekerheid om te gaan

Van den Bos & Lind (2002, Advances)!

Omgaan met onzekerheid:!rechtvaardigheid!

Het ervaren van persoonlijke onzekerheid is vervelend

Kan m.b.v. culturele wereld-beelden

Belangrijk om onderdeel te zijn van een (sub)cultuur

Hechten aan normen en waarden van (sub)cultuur

Normen en waarden helpen met omgaan met

onzekerheid

Mensen proberen met persoonlijke onzekerheid om te gaan

Omgaan met onzekerheid: groepsnormen!

Van den Bos (2009, WRR)! Van den Bos, Loseman & Doosje (2009, WODC/NCTb)!

Demogra-fische variabelen:!!!- opleiding!- sekse!- leeftijd!- religie!- etniciteit!- woonomgeving!- wel/niet (bij)baan!

Sociaal-psycho-logische variabelen:!!- waargenomen onrechtvaardig-heid!!- ervaren onzekerheid!!- groepsdreiging!

Attitudes t.a.v.:!!- inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed!- legitimiteit van NL autoriteiten!- "wij-zij"denken!- superioriteit-sgevoelens over subcultuur!- betrokkenheid bij de NL samenleving!- radicaal geweld en terroristisch gedrag!!

Boos-heid!

Angst!

Intenties tot gewelddadig en kwetsend gedrag!

Intenties tot afwenden van de samenleving!!

Geweld-dadig en kwetsend gedrag!

Isolerend gedrag!

Radicalisering onder jongeren!

Page 4: Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma!

4

Horizontale en verticale polarisatie!

•  Rechts-autochtone reacties:!•  horizontale deprivatie en polarisatie!•  "zij [Moslims] pakken onze banen af, onze

huizen en onze vrouwen"!•  Moslim reacties:!

•  verticale deprivatie en polarisatie!•  "Balkenende, de regering komt niet echt

voor ons op, de manager van de Albert Heijn op de hoek ook niet"!

Van den Bos, Loseman & Doosje (2009, WODC/NCTb)!

Experience of personal uncertainty (e.g., as result of societal changes, threat on group, negative feedback in interpersonal interaction)

Startle response

Uncomfor-table or aversive feeling

Ind. differences in uncertainty orientation

Experience of threat, defensive responses (e.g., extreme responses as result of identification with entitative group with extreme opinions)

Fair treatment by group, identification with group, with norm of fair behavior

Experience of challenge, approach responses (e.g., try to turn societal changes into one's advantage, or open-minded responses to interpersonal interactions)

Van bedreiging naar uitdaging!

Van den Bos (2009, Psychological Inquiry)!

Overbetaling

Eerste reactie:

"lekker!" Realisering:

niet eerlijk

Correctie

(als cognitieve capaciteit en motivatie)

Ontevreden over overbetaling

Tijd

Van den Bos, Peters, Bobocel & Ybema (2006, JESP)!

Andere cultuur

Eerste reactie:

schrikken (startle reflex) Realisering:

bevooroordeelde reactie

Correctie

(als cognitieve capaciteit en motivatie)

Geen discriminatoir

gedrag

Tijd

Petrescu, Van den Bos, Klumpers & Kenemans (2011)!

Page 5: Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma!

5

Mens als informatieverwerkend wezen!

•  Behavioral Activation System!•  fight or flight?!

•  Behavioral Inhibition System!•  appraisal!•  wat gebeurt hier?!•  hoe moet ik hier op reageren?!•  zal mijn gedrag niet negatief

beoordeeld worden?!

SIRE!

SIRE!

2!

3!

4!

5!

BIS1! BIS2! BIS3!

Controle!SIRE!

Op dit moment zou ik me erg bezorgd of ongerust maken wanneer ik weet dat iemand boos op mij is!

SIRE!

2!

3!

4!

5!

BIS1! BIS2! BIS3! BAS! SSA! PA! NA! FNE!

Controle!SIRE!

Geen effecten op behavioral activation, situational self-awareness,!en positief en negatief affect,!Wel effect op fear of negative evaluation!

SIRE!

0!

10!

20!

30!

40!

% h

elpe

rs!

Controle!SIRE!

SIRE!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

10!

seco

nden!

Controle!SIRE!

Page 6: Procedurele rechtvaardigheid Het fundamentele sociale ...€¦ · tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma!

6

3!

4!

5!

BIS!

Controle!SIRE!SIRE ongeremd!

Ongeremde voice-over!"doe wat je zelf vindt dat goed is"!

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

Aan

tal p

enne

n!

Controle!SIRE!SIRE ongeremd!

Ongeremde voice-over!"doe wat je zelf vindt dat goed is"!

Vertrouwen is de overtuiging dat anderen ons niet met opzet kwaad zullen aandoen, zeker niet als ze dit kunnen vermijden, en dat ze het goede met ons voor hebben en, indien mogelijk, oog zullen hebben voor onze belangen!!Betreft persoonlijke informatie, veelal gebaseerd op informatie over rechtvaardig, eerlijk gedrag!!Omvat sociaal en politiek vertrouwen (horizontaal en verticaal)!!Veel mensen willen anderen vertrouwen en het goede doen (71.2%), maar veelal ontbreekt het aan relevante informatie!

Vertrouwen!(1) Mensen weten het vaak niet!(2) Geef informatie!(3) De mens is informatievergaarder!(4) Ontwikkel concrete interventies!!

(5) Informele interacties!(6) Procedurele rechtvaardigheid!!

(7) Veel mensen zijn tot goede geneigd!(8) Worden door anderen in die neiging geremd!(9) Dus soms is minder aantrekken van anderen goed!!

Vertrouwen!

[email protected] http://vandenbos.socialpsychology.org!