Presentatie VRKI

download Presentatie VRKI

of 39

 • date post

  30-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  54
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De Haan adviseur. Presentatie VRKI. Versie januari 2012. De Haan adviseur. Risicoklassen indeling voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Presentatie VRKI

 • PresentatieVRKIVersie januari 2012

 • Risicoklassen indeling voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen.

  Met de introductie van de BRL BORG 2005 hebben verzekeraars en de beveiligingsbranche afgesproken de risicoklasse indeling te verbeteren.Deze rapportage betreft een verbeterde risicoklassenindeling voor woningen, winkels en showrooms / bedrijven en instellingen.

 • Doelstelling:Praktisch uitvoerbare indeling voor alle partijen. Eisende partij profileren met eenduidigheid en herkenbaarheid.VRKI als onafhankelijk instrument, los van NBRL- BORG 2005 of VEB 3 regeling

  Aansluiten op Europese regelgeving

 • Uitgangspunten: 4 risicoklassen.

  O, B, C/M, E, AL en R maatregelen. Inrichting op huidige beveiligingstechnieken. Focus op zwaardere risicos. Actualisering tabel attractieve goederen en verzekerde bedragen op basis van inflatiecorrecties 1996 2012 Gewijzigde MOs

 • Dit leidt tot de verbeteringen:

  De tweedeling in risicoklassen bepaling voor winkels / showrooms en bedrijven / instellingen is losgelaten. Het wordt nu n risicoklasse indeling.De aard van het object en de ligging komt te vervallen.

 • Bedrijven zijn alle bedrijven inclusief winkels, showrooms en instellingenDe verbeterde VRKI kent: Lijst attractiviteit goederen, met onderverdeling in: eigen gebruik bij bedrijfsvoering winkel / showroom magazijn / opslag Tabel Risicoklasse indeling bedrijven Tabel Beveiligingsmaatregelen Definities / beschrijving beveiligingsmaatregelen

 • Lijst attractiviteit goederen:De attractiviteit van goederen is ingedeeld in categorien met aanduiding:L = Laag, M = Midden, H = Hoog, ZH = Zeer Hoog.

  De indeling van de goederen is afhankelijk van de mate waarin de goederen aantrekkelijk zijn voor diefstal.

 • Naast de attractiviteit wordt dit bepaald door de meeneembaarheid van de goederen als enkel stuk goed of complete pallet of doos vol. Goederen in een magazijn hebben soms een hogere attractiviteit dan op het schap in de winkel en deze hebben, in de regel, een hogere attractiviteit dan goederen in eigen gebruik.

  Hiervoor is de volgende verdeling gemaakt in goederen:

 • Voorbeeld lijst attractiviteit van inventaris en goederen

  Indeling naar attractiviteit van inventaris en goederenGoederen en inventarisEnkele voorbeelden AttractiviteitIn eigen gebruikIn winkel / showroomIn opslag / magazijnAntiek-kleingoed (zoals klokken, porselein, boeken, zilver e.d.) HHZHAntiek - groot (zoals kasten, meubels)LLMBromfietsen scooters en fietsen MHHComputers (standalone en servers)MHZHSportartikelen, - apparaten - attributen LMHSmartphones (Androd/iPhone/Windows)ZHZHZHEnzovoort: complete lijst attractiviteit is toegevoegd in bijlage 1

 • Voor de lijst van attractiviteit gelden de volgende randvoorwaarde:De lijst wordt door het verbond van verzekeraars actueel gehouden. Het CCV beheert de VRKI documenten.Als goederen altijd L zijn komen zij in bijlage laag.

  Wat niet op lijst staat bepalen in overleg met risicodrager (verzekeraar).

 • Eigen gebruik:

  Goederen inventaris en artikelen in gebruik bij de bedrijfsvoering.

  Winkel of showroom:Nieuwe goederen en artikelen al of niet los verpakt, bestemd voor verkoop.

 • Magazijn /opslag:Voorraad nieuwe artikelen / goederen (geconcentreerd, grootverpakking, bakken, pallets e.d.) bestemd voor distributie, handel en verkoop.

 • Risicoklasse indeling bedrijven:Na het bepalen van de attractiviteit kan de risicoklasse worden afgeleid uit de Matrix. Hier wordt een volgende factor toegevoegd die van belang is bij het bepalen van de inbraak en diefstalgevoeligheid en dat is de waarde van de goederen.

 • Waardebepaling attractieve goederen in Inbraak en diefstal gevoelige goederen en artikelen op basis verzekerde waarde: -Goederen in winkel / magazijn; kostprijsKostprijs = het bedrag dat nodig is voor aanschaf van grondstoffen, vermeerderd met toegevoegde waarde of vervangingswaarde als deze hoger is. Vervangingswaarde is het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe goederen van dezelfde soort en kwaliteit.-Bedrijfsuitrusting / inventaris; nieuwwaardeNieuwwaarde = bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

 • Verbeterde tabel risicoklassenindeling Klasse 1, 2 en 3 = AL 1 alarmtransmissiesysteem Klasse 3* en 4= AL 2 alarmtransmissiesysteem Klasse 4* = AL 3 alarmtransmissiesysteem

  Blad1

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERVoorwaarde

  1O1B1---

  ofE1R1-

  2O2B1E2R1-

  B2E2R1ZH goederen

  B1 + CM1E2R1ZH goederen

  M > 300.000

  3O2B3E2R2H+ZH goederen

  B2E2R2-

  B1 + CM2E2R2H+ZH goederen

  in alle+ schildetectie G3

  gevallen+ anti-masking

  4O3B3E3R3

  B2 + CM2E3R3

  B1 + CM3E3R3

  in alle+ schildetectie

  gevallen+ anti masking

  Bij beveiligingsmaatregelen die niet in een van bovenstaande klassen in de matrix voorkomen

  moet een toelichting gemaakt worden in het PvE (bijvoorbeeld rampalen, hekwerken, barriers

  camera's, buitendetectie).

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERVoorwaarde

  3O2B3E2R2H+ZH goederen

  B2E2R2-

  B1 + CM2E2R2H+ZH goederen

  in alle+ schildetectie

  gevallen+ anti-masking

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERVoorwaarde

  3O2B3E2R2H+ZH goederen

  B2E2R2-

  B1 + CM2E2R2H+ZH goederen

  in alle+ schildetectie

  gevallen+ anti-masking

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERVoorwaarde

  4O3B3E3R3

  B2 + CM2E3R3

  B1 + CM3E3R3

  in alle+ schildetectie

  gevallen+ anti masking

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERVoorwaarde

  4O3B3E3R3

  B2 + CM2E3R3

  B1 + CM3E3R3

  in alle+ schildetectie

  gevallen+ anti masking

  Blad1 (2)

  * 1000 < 7,57,5 - 7575 - 150150 - 300> 300*

  L11112

  M12223*

  H2223*4

  ZH2344*4*

  1, 2 en 3 = AL1 doormelding

  3* en 4 = AL 2 doormelding

  4* = AL 3 doormelding

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERAVoorwaarde

  1O1B1---

  ofE1R1AL1-

  2O2B1E2R1AL1-

  B2E2R1AL1ZH goederen

  B1 + CM1E2R1AL1ZH goederen

  AL2M > 300.000

  3O2B2E3R2AL1-

  B3E3R2AL1H+ZH goederen

  B1 + CM2E3R2AL1H+ZH goederen

  AL2H > 150.000

  4O3B3E4R3AL2-

  B2 + CM2E4R3AL2-

  B1 + CM3E4R3AL2-

  AL3ZH > 150.000

  *inspectieH of ZH > 500.000

  Bij beveiligingsmaatregelen die niet in een van bovenstaande klassen in de matrix voorkomen

  moet een toelichting gemaakt worden in het PvE (bijvoorbeeld rampalen, hekwerken, barriers

  camera's, buitendetectie).

  * inspectie: Voor bijzondere risicos vindt de beoordelingen van de beveiligingsoplossingen

  plaats op basis van ISO/IEC17020-A inspecties

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOBERAVoorwaarde

  2O2B1E2R1AL1-

  B2E2R1AL1ZH goederen

  B1 + CM1E2R1AL1ZH goederen

  AL2M > 300.000

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERAVoorwaarde

  1O1B1---

  ofE1R1AL1-

  2O2B1E2R1AL1-

  B2E2R1AL1ZH goederen

  B1 + CM1E2R1AL1ZH goederen

  AL2M > 300.000

  3O2B3E2R2AL1H+ZH goederen

  B2E2R2AL1-

  B1 + CM2E2R2AL1H+ZH goederen

  in alle+ schildetectie G3

  gevallen

  4O3B3E4R3AL2

  B2 + CM2E4R3AL2

  B1 + CM3E4R3AL2

  in alle+ schildetectie G4

  gevallen

  Bij beveiligingsmaatregelen die niet in een van bovenstaande klassen in de matrix voorkomen

  moet een toelichting gemaakt worden in het PvE (bijvoorbeeld rampalen, hekwerken, barriers

  camera's, buitendetectie).

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERAVoorwaarde

  3O2B2E3R2AL1-

  B3E3R2AL1H+ZH goederen

  B1 + CM2E3R2AL1H+ZH goederen

  AL2H > 150.000

  risicoklassen indeling en beveiligingsmaatregelen

  risicoklasseOB C/MERAVoorwaarde

  4O3B3E4R3AL2

  B2 + CM2E4R3AL2

  B1 + CM3E4R3AL2

  AL3ZH > 150.000

  *inspectieH of ZH > 500.000

  Blad2

  Blad3

 • matrix beveiligingsklasseNieuw is de kolom voorwaarden hierin zijn aanvullende eisen gesteld waarmee is beoogd het vereiste pakket maatregelen beter af te stemmen op het risico.

  Schildetectie niveau 2 Schildetectie niveau 3 (zie definities bij E2 en E3 in document D03/385 versie januari 2012)

 • Maatwerk:VoorwaardenIn deze kolom worden aanvullende voorwaarden aangegeven die van toepassing zijn.

  Doel hiervan is een optimale afstemming van de samenhang tussen de gekozen combinatie van maatregelen te bereiken die in de praktijk realistisch en uitvoerbaar zijn.

  Feitelijk betekent dit meer maatwerk gerichte oplossingen aandragen.

 • Schildetectie niveau 2 (zie definities bij E2 in document D03/385 versie januari 2012)

  Bij bedrijven in risicoklasse 3, 3*, 4 en 4* waar geen C/M maatregelen worden getroffen geldt als extra eis: detectie en alarmering bij eerste aanval op bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen die direct toegang geven tot de ruimten met de attractieve goederen.

  Voorbeelden van detectiemethoden: glasbreukdetectie / trillingsdetectie / video bewaking met motion detectie / buitendetectie / inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden e.d. Maatstaf bereikbaarheid gevelelementen is de gewijzigde definitie NEN 5087 (PKVW handboek 2011 bijlage 1) voor bestaande bouw.