Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart...

of 15 /15
Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart...

Page 1: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg

27 maart 2018

Page 2: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Programma

• Welkom

• Presentatie Jaarplan BIZ 2018

• Presentatie samenwerkingen binnenstad

• Actualiteiten kernwinkelgebied

• Toelichting communicatieplatform Chainels

• Borrel

Page 3: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

De BIZ tot nu toe

• April 2016: 1e kennismaking / initiatief

• 2016-2017: Werkgroep BIZ Binnenstad Tilburg

• Juni 2017: Presentatie Cinecitta

• Augustus 2017: Stemmoment

• Oktober – november 2017: Jaarplan 2018

• December 2017 – januari 2018: voorbereidingen start BIZ

Page 4: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Bestuur bij start

1. Margreet Rijnsburger – Wereldhave: voorzitter

2. Gijs van Looij – Transparant Makelaars: Penningmeester

3. Rens Bossers – Bossers Vastgoed B.V.: Secretaris (interim)

Page 5: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Rol bestuur

• Lange termijn strategie opstellen voor het kernwinkelgebied en het centrum als geheel.

o In afstemming en samenspraak met het BMT

• Deelname / zitting nemen in het BMT:

oGezamenlijke projecten

o Strategische issues in de binnenstad

• Per jaar actieagenda / jaarplan opstellen en afstemmen in het BMT om synergievoordelen te behalen.

Page 6: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Rol bestuur

•Aansturing van de uitvoeringsorganisatie en/of externe partners t.b.v. uitvoering van projecten.

•Belangenbehartiging van de vastgoedeigenaren in samenwerking met de andere stakeholders.

•Communicatie met de achterban.

•Verzorgen van de boekhouding van de BIZ: begroting opstellen en verantwoording afleggen over de besteding van de jaarlijkse gelden.

Page 7: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Wat betekent het?

• Heffing bij iedere vastgoedeigenaar in kernwinkelgebied

• 0,15% van de WOZ – waarde van het gebruikersdeel (niet-woningen)

• Minimumbedrag van € 100,-

• Maximumbedrag van € 500,-

• Per object

• 2018-2020

Page 8: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Gebied

Page 9: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Jaarplan 2018

Thema: ‘Wees Welkom in Tilburg’

• Aandacht voor aanrijroutes naar de binnenstad

• Schoon, heel en veilig; aandacht voor nette parkeergarages en schone winkelstraten

• Positionering en citybranding van het kernwinkelgebied

• Monitoring en analyse van de consumentbehoeften

• Contactmomenten vastgoedeigenaren en communicatiemogelijkheden

Page 10: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Begroting2018

Page 11: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Strategisch plan Binnenstad Tilburg

• Samenwerking met het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en Binnenstadmanagement Tilburg

• Subsidie gemeente 330.000 euro per jaar (komende 3 jaar)

• Investeren in de binnenstad: meer bezoekers, meer omzet, hogere waardering

Page 12: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen
Page 13: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Actualiteiten kernwinkelgebied

Page 14: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

• Frederikstraat Noordzijde: april open

• Frederikstraat Zuidzijde: planning oplevering eind 2020

• Woontoren Pieter Vreedeplein: ontwerpfase, verwachte start bouw 2020

• Emmapassage: Start voorbereiding parkeergarage zomer 2018, bouw 2019

• Stadskantoor 1: Opening Primark juni, plint SK 1 2019

Page 15: Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018 · Presentatie BIZ Binnenstad Tilburg 27 maart 2018. ... •Welkom •Presentatie Jaarplan BIZ 2018 •Presentatie samenwerkingen

Communicatieplatform Chainels

• Iedere vastgoedeigenaar op de hoogte stellen van relevant nieuws

• Via een snelle en efficiënte manier

• Positieve ervaringen vanuit het Ondernemersfonds en BMT

• Willem Buijs; oprichter Chainels