Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

10
Rob Swinkels (BuZa) Arnout Ponsioen 5 november 2009

description

Presentatie Resultatenrapportage 2.0 d.d. 5 november 2009. Deze presentatie hield ik samen met Rob Swinkels (BuZa) in het kader van de slotbijeenkomst van de resultatenrapportage ontwikkelingssamenwerking die in 2009 werd gepubliceerd.

Transcript of Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Page 1: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Rob Swinkels (BuZa)Arnout Ponsioen

5 november 2009

Page 2: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Scoping Study

Terms of reference• Wat zijn de verschillende wensen t.a.v. een 2.0 versie?• Wat moet een 2.0 versie kunnen?• Hoe maken we het tot een succes?

Aanpak• Gesprekken in het veld• Workshops (17 december en 8 januari)• Notitie (eind januari 2010)

5 november 2009

Page 3: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Web 2.0 karakteristieken• User generated content• Interactief• Netwerk• Platform• Multimediaal• Personaliseerbaar• Herbruikbare data• Mashups• Perpetual bèta

5 november 2009

Page 4: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Voorbeelden Web 2.0• Hyves.nl• Facebook.com• Youtube.com• Marktplaats.nl• Myspace.com• Linkedin.com• Ning.com• Maps.google.com

5 november 2009

Page 5: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Drie uitgangspunten verkenning

• Transparantie - open en toegankelijk (data)• Participatie - vragen om ideeën en expertise (denken)• Samenwerken - partners in ontwikkeling en uitvoering

(doen)

5 november 2009

Page 6: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Voorbeelden ‘Transparantie’

5 november 2009

Page 7: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Voorbeelden van ‘participatie’

5 november 2009

Page 8: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Voorbeelden van ‘samenwerking’

5 november 2009

Page 9: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Eerste bevindingen/signalen• veel databronnen beschikbaar, maar herbruikbaarheid is

beperkt• behoefte aan een standaard voor info-uitwisseling

(activiteiten en resultaten)?• Personalisatie in ieder geval naar land, thema, kanaal, en

organisatie• Gedetailleerde informatie (stad, dorp, project) versus info op

een hoger abstractie niveau (beleidsbeinvloeding, sector resultaten)

• OS-kanalen zijn lastig vergelijkbaar, dus apart presenteren• informatie is iets anders dan analyse/interpretatie (betekenis)• Januskop van transparantie: cruciaal vs bedreigend• beperkte peer review mentaliteit binnen OS

5 november 2009

Page 10: Presentatie Resultatenrapportage 2.0 dd 5 November 2009

Vragen/discussiepunten:

• Wat worden de eerste stappen? Transparantie (data), participatie (denken), of samenwerking

(doen)?

• Moet BuZa een OS-standaard voor data exchange stimuleren?

• Moet de nieuwe resrap 100% webbased zijn?• We moeten samen iets spectaculairs nastreven met de

resrap20!

• Meedenken? Stuur een mail naar [email protected]

5 november 2009