Presentatie resultaten slotbijeenkomst100 100 100

of 29 /29
De resultaten Michiel Westerhoff Manager Strategie en Ontwikkeling 12 februari 2016 De Broodfabriek, Zutphen

Transcript of Presentatie resultaten slotbijeenkomst100 100 100

De resultatenMichiel Westerhoff

Manager Strategie en Ontwikkeling12 februari 2016

De Broodfabriek, Zutphen

9 oktober 2015

12 februari 2016

Resultaten

1. De deelnemers aan 100-100-1002. Wekelijkse opdrachten en online platform3. Afvalmeter restafval4. Proef inzameling keukenafval

5. Conclusies en vervolg

22

55

24

29

11

4

1 1

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8

Aa

nta

l d

ee

lne

me

nd

e h

uis

ho

ude

ns

Aantal inwoners per huishouden

In totaal:147 huishoudens414 inwoners

1. De deelnemers aan 100-100-100

Apeldoorn24

Bronckhorst30

Brummen9

Deventer27

Doesburg4

Epe4

Lochem 25

Zutphen18

Deelnemende huishoudens naar gemeente

Belangrijkste drijfveren om aan het project mee te doen

Belangrijkste drijfveren om aan project mee te doen

drijfveer respons abs. respons rel.

verbeteren van het milieu in het algemeen 69 79% grondstoffen besparen 42 48% vermijden van keukenafval en gft in het restafval 29 33% correct aanleveren van verpakkingen van plastic, metalen en drankpakken (pmd) in pmd-container of -zak

28 32%

vermijden van voedselverspilling 19 22% ik werd gevraagd om mee te doen 6 7% anders 9 10%

2. Wekelijkse opdrachten en online platform

Opdracht meest bijgedragen tot het doel afvalvrij leven te komen: meest genoemd

opdracht respons abs. respons rel.

hoeveel verpakkingen maak jij open op een dag? 33 38% welke keuze maak jij in de winkel om minder afval in huis te halen?

29 33%

hoeveel pmd (plastic, metaal en drankpakken) gaat bij jou op één dag in de afvalbak?

21 24%

welke verpakking is jou het meest opgevallen tijdens dit experiment?

19 22%

hoe heb jij jouw huishoudelijk afval in huis georganiseerd?

18 21%

hoeveel ongebruikte elektrische apparaten kan je vinden in jouw huishouden?

12 14%

Belangrijke steuntjes in de rug

Belangrijke steuntjes in de rug tijdens het project

steuntjes in der rug respons abs. respons rel.

het succes van mijn gedrag stimuleerde mij om verder te gaan

40 46%

de wekelijkse opdrachten op het online platform 27 31% de interactie op het online platform 24 28% mijn huisgenoten stimuleerden mij/wij stimuleerden elkaar 17 20% de communicatie over het succes van het project 8 9% mijn familie, vrienden etc. stimuleerden mij/wij stimuleerden elkaar

3 3%

anders 6 7%

Gemiddeld 23 per huishoudenin de week

Hoeveel verpakkingen maakje open in een week?

“Hier begint men zo bewust te worden dat men geen zakjes theemeer willen uitkiezen. Dan wil men liever de losse thee want die telt niet mee aangeziendie al open gemaakt is.”

“Vandaag wel 10 verpakkingen variërend van een pak SAP, papiertje van de boter,plastic van de kip en een glazen pot saus, maar ook de verpakking van de antibiotica. Dat gaat snel. Wel goede opdracht, heel bewustmakend.”

Meest opgevallenverpakkingen

ww

w.m

eld

puntv

erp

akkin

gen.n

lw

ww

.meld

puntv

erp

akkin

gen

.nl

“Wij letten er met name op dat we weinig tot geen restafval in huis halen. Bijvoorbeeld door een sausje is een plastic bakje te kopen in plaats van in een zakje met aluminiumfolie”

“O ja en we hebben een nieuwe keuze gemaakt voor de hondenpoep, wehebben biologisch afbreekbarepoepzakjes gekocht!”

“Ik heb geen chips meer gekocht, vanwege de zak die bij hetrestafval moet.”

“Misschien een vreemde en kleine bijdrage: maak je eigen paneermeel.”

Welke keuze maak je in de winkel ?

Totaal aantal posts 1392Gemiddeld p. week 97Gemiddelde p. dag 14

Het online platform

3. Afvalmeter restafval

Meegeteld zijn:

Deelnemers met minimaal 5en maximaal 15 metingen

Niet alle metingen nul zijn

71 deelnemersmet samen 832 metingen

Restafval Grofvuil Totaal

Gemiddeld 126 16 142

Kilogrammen per inwoner in regio in 2015

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 gemiddelde regio 100-100-100

Kg

per

inw

on

er

per

jaar

Populatie

Rest in mini- container of ondergrondse

-83%

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

Kilogram per inwoner per jaar

Gemiddelde : 21,3 kgper inwoner per jaar

75% deelnemers zatonder dit gemiddelde!

0,41 kgPer week

“Wat een pech. Liet ik vorige week een groot serviesbord kapot vallen (waardoor het gewicht van mijn restafval omhoog schoot), nu heb ik een kapotte beker...”

Obstakels om afvalvrij te leven

Belangrijke obstakels om afvalvrij te leven

obstakel respons

abs.

respons rel.

gedachteloos inkopen doen 30 35%

gebrek aan informatie/kennis 20 23%

gedachteloos dingen weggooien 10 12%

ik was te optimistisch (willen is makkelijker

dan kunnen)

7 8%

anders 31 36%

4. Proef inzameling keukenafval

• 59 respondenten hebben aan het experiment deelgenomen

• 30 gebruikten de papieren zak, 29 gebruikten de biobox

• Zowel tevredenheid als ontevredenheid over beide inzamelmidelen

Deelname aan experiment keukenafval

deelname respons abs. respons rel.

gebruikte de papieren zak 30 35% waarvan (beide antwoorden mogelijk):

tevreden over de proef met de papieren zak 20 ontevreden over de proef met de papieren zak 24 gebruikte de biobox 29 33%

waarvan (beide antwoorden mogelijk): tevreden over de proef met de biobox 23

ontevreden over de proef met de biobox 18

niet meegedaan 23 26% geen antwoord 5 6%

Ingezameld (vanaf 1/12/2015)

Week 14/15 en 16 december

1,2 kg/inw/per week

62 kg/inw/ per jaar

1,6 kg/inw/ per week

82 kg/inw/ per jaar

Resultaat afvalmeter gesplitst; voor en na proefKg per inwoner per jaar

Inzamelmiddelna 1 dec t/m 30 nov na 1 dec Verschil Gehele periode

Geen 18,2 25,6 +41% 20,1

Boxx 30,4 22,8 -25% 27,6Zak 14,4 18,1 +26% 16,2

Totaal 20,9 22,1 +6% 21,3

- Vrijwel geen vervuiling (plastics etc)- Voornamelijk schillen/snijresten/etensresten- Lichte schimmelvorming - Geen verschil inhoud biobox/papieren zakken

SamenstellingRepresentatievemonstersgenomenin week 53,1 en 2.

Keukenafval 2016 2016 kleinschalig toekomst

Energie (biogas)66 Nm3/ton keukenafval

Bodemverbeteraar(compost)225 kg compost/tonkeukenafval

Test wormenkwekerij

Insectenlarvenvoor veevoer enhuisdiervoer

Vervanging aardolie doorvetzuurketens voor o.a.

•Bioplastics•Biopolymeren•Smeermiddelen•Coatings en verf•Geur- en smaakstoffen

Informatie

Gebruik

Inzameling

Upcycling/

Recycling/

Productie/

distributie

Consumptie

Conclusies

Restafval

Grondstoffen

•Voorkomen (voedsel) verspilling•Delen•Repareren•Laten hergebruiken•Bronscheiden

•Zelf produceren •Lenen/huren • Afvalarm inkopen• Verpakking vermijden• Digitaliseren

Vervolg

•Meer inzicht nodig in effectiviteit keuzes in consumptieen gebruik voor minder weggooien en meer recyclen

•Vervolg acties op informatieverstrekking bij PMD naar bewoners en verpakkers

•Doorontwikkelen potentie keukenafval

•Stimuleren van het peloton!