Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

26
Meedoen Werkt Een update d.d. 10 juni 2014 Resultaten kwalitatief en kwantitatief

description

Het In voor zorg-traject van Dichterbij had als doel om toekomstbestendige nieuwe vormen van dagbesteding en werk te ontwikkelen en te implementeren. Het project ‘Meedoen werkt’ heeft geleid tot 3 nieuwe concepten waarvan de resultaten steeds meer zichtbaar worden.

Transcript of Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Page 1: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Meedoen Werkt

Een update d.d. 10 juni 2014

Resultaten kwalitatief en kwantitatief

Page 2: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Meedoen werkt als onderdeel van strategisch beleid Dichterbij

Page 3: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Concrete resultaten 2013

Moj VenrojKanDoenSchôn HeeschMuzerijkONS Team

GenuujerieABC VelpPluk je lunch

I.s.m. Univ. Twente

Page 4: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij
Page 5: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Situatie 2014

Meedoen werkt als project afgerond, m.u.v. BLOX.

Uitrol concepten leidt tot nieuwe initiatieven (Buurtteam en Eght-uit zijn vb. van hoe het kan, niet hoe het moet

Initiatieven zijn ingebed in organisatieontwikkeling naar ‘Keigoede Zorg”

Essentie is altijd: 1. Duurzaam perspectief op persoonlijke groei cliënt2. Ingebed in de samenleving3. Aansluitend bij wet- en regelgeving4. Gezonde financiële bedrijfsvoering

Zelforganiserende teams geven vorm aan integrale lokale zorg. Meedoen werkt heeft dit vertaald naar duurzame dagbesteding

Meedoen werkt heeft gewerkt als initiator van nieuwe concepten en als vliegwiel voor beweging. Het heeft invloed op:Cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving.

Page 6: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

PR

OJE

CT S

CO

PE

In v

oor zo

rg!

Regio I Regio III

Ontw

ikke

ling

& P

ilots

(pro

jectg

roep

)O

ple

idin

g &

uitro

l(lijn

org

anisa

tie)

Inb

ed

den

(lijnorg

anisa

tie)

BuurtTeam EGHT Uit

BLOX

BuurtTeam

EGHTUit

BuurtTeam

EGHTUit

BuurtTeam

EGHTUit

Regio II

Fase 1: Binnen projectomgeving anders leren kijken, denken en doen, incl. ontwikkeling en pilot van nieuwe concepten(Standaardproject MDW)

Fase 2: Binnen lijnorganisatie anders leren kijken, denken en doen, o.b.v. implementatie van ontwikkelde concepten(Aanvullende coaching MDW)

Fase 3: Binnen lijnorganisatie verder inbedden van anders leren kijken, denken en doen en ontwikkelen andere/ nieuwe concepten

BLOX

Borging van bereikte resultaten

Page 7: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij
Page 8: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Borging vanuit lokale teams

Page 9: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

De cliënt wordt meer uitgedaagd, is meer zichtbaar in de maatschappij en heeft meer contacten en interactie met zijn omgeving. Client heeft het gevoel met zijn/ haar werk (!) echt mee te doen en een bijdrage te leveren

Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?

Cliënten

Page 10: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?

Medewerkers

De medewerker heeft anders leren kijken, denken en doen, durft meer, is resultaatgericht en stelt de cliënt meer centraal (‘zorgen dat i.p.v. zorgen voor’).

Page 11: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?

Organisatie

De organisatie is meer gefocust, durft te kiezen, is in transitie van een sturende naar een meer faciliterende organisatie, en gaat nieuwe samenwerkingen aan met externe partners.

Page 12: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Wat heeft Meedoen werkt nog meer opgeleverd?

De omgeving (maatschappij, ondernemers, etc.) komt meer in contact met mensen met een verstandelijke beperking, de bewustwording en acceptatie verbetert en het denken kantelt naar kansen i.p.v. bedreigingen. Sectorale verschillen worden overbrugt

Omgeving

Page 13: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

• Effecten criteria 1 en 2 zichtbaar gemaakt door 0-meting en 1-meting participatietrein

Page 14: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Matrix Dagbesteding 2011

Page 15: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Meedoen Werkt

Analyse situatie augustus 2013

Kwantitatief:- 5 Buurtteams - 3 Eght-Uit arrangementen - 561 cliënten in vermaatschappelijkte DB

- Project BLOX i.s.m. Univ. Twente

Page 16: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Matrix Dagbesteding 2014 Totaal aantal cliënten 0 10 291 641 194 498 0 0 0  

F.Geïntegreerd in reguliere samenleving

               Aantal clienten:

Aantal voorzieningen:

  0

E. Buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand

        Aantal cliënten:2Aantal voorzieningen::1

Aantal cliënten: 106Aantal voorzieningen:9

      108

D.Ten dele buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand

    Aantal cliënten: 8Aantal voorzieningen:1

Aantal cliënten: 127Aantal voorzieningen:13

Aantal cliënten:127Aantal voorzieningen::8

Aantal cliënten:178Aantal voorzieningen::17

      440

C.In beschermde omgeving met directe onder- steuning in de samenleving

  Aantal cliënten: 10Aantal voorzieningen:1

Aantal cliënten: 5Aantal voorzieningen:1

Aantal cliënten: 480Aantal voorzieningen:19

Aantal cliënten: 65Aantal voorzieningen:4

Aantal cliënten:214Aantal voorzieningen::11

      774

B. Contacten met mensen buiten het zorgnetwerk

    Aantal cliënten: 213Aantal voorzieningen:7

Aantal cliënten: 34Aantal voorzieningen:2

          247

A.Uitsluitend contacten met mensen binnen het zorgnetwerk

    

Aantal cliënten: 65Aantal voorzieningen:4

          

    65

  Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden 301 cliënten

Dagbesteding met arbeidsmatig karakter 1333 cliënten

Werkzaamheden met betaling (gesubs. of anders) 0 cliënten

  Totaal aantal cliënten gescoord: 1634

  1Geen dagbesteding

2Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden

3Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden en op de persoonlijke ontwikkeling

4Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een enigszins arbeidsmatig karakter en weinig druk

5Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter

6Dagbesteding in een reguliere omgeving zonder betaling van loon met ondersteuning

7Werk met onvolledige loonwaarde en ondersteuning direct beschikbaar

8Werk in een reguliere omgeving met onvolledige loonwaarde en ondersteuning op afstand

9Reguliere functie met reguliere omstandigheden

 

Page 17: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Meedoen Werkt

Anno juni 2014

Resultaten kwantitatief:- 6 Buurtteams- 6 Eght-Uit arrangementen- Diverse vormen van vermaatschappelijkte DB- 951 cliënten in vermaatschappelijkte DB (+ 390 cl. t.o.v. 2011) (van binnen het zorgnetwerk naar de samenleving)

- Project BLOX i.s.m. Univ. Twente

Page 18: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Totaal aantal cliënten

 

F.Geïntegreerd in reguliere samenleving

                 

E. Buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand

                 

D.Ten dele buiten het zorgnetwerk en ondersteuning op afstand

                 

C.In beschermde omgeving met directe onder- steuning in de samenleving

             

B. Contacten met mensen buiten het zorgnetwerk

               

A.Uitsluitend contacten met mensen binnen het zorgnetwerk

    

                

  Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden

Dagbesteding met arbeidsmatig karakter

Werkzaamheden met betaling (gesubs. of anders)

   

  1Geen dagbesteding

2Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden

3Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden en op de persoonlijke ontwikkeling

4Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een enigszins arbeidsmatig karakter en weinig druk

5Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter

6Dagbesteding in een reguliere omgeving zonder betaling van loon met ondersteuning

7Werk met onvolledige loonwaarde en ondersteuning direct beschikbaar

8Werk in een reguliere omgeving met onvolledige loonwaarde en ondersteuning op afstand

9Reguliere functie met reguliere omstandigheden

 

Beweging kwantitatief

Page 19: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Analyse Dagbestedingsaanbod naar aard:

2011

Zorgnetwerk Beschermde omg. met ondersteuning

Buiten zorgnetwerk met ondersteuning

45 vz.872 cl.

81 vz.1183 cl.

7 vz.134 cl.

Zorgnetwerk Beschermde omg. met ondersteuning

Buiten zorgnetwerk met ondersteuning

4 vz.65 cl.

45 vz.1021 cl.

49 vz.548 cl.

2014

Page 20: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Analyse Dagbestedingsaanbod 2014 naar doelgroep.

VG VG+ TOTAAL

78 vz.1398 cl.

36 vz.386 cl.

114 vz.1784 cl.

Page 21: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Reizen naar dagbesteding:

Projectgroep “Herinrichting cliëntenvervoer”- Doelstelling: door reductie vervoerskosten wegwerken tekort

Belangrijkste beleidskader:- Afstand naar dagbesteding- Aantal verschillende dagbestedingslocaties

Meedoen werkt biedt passende oplossingen in de buurt.

Resultaten: - Gemiddelde reisafstand van 9,75 km naar 6,2 km- 2012: 1675 cl. maken gebruik van collectief vervoer- 2014: 1550 cl. maken gebruik van collectief vervoer- Vermindering van 7,5 %

Page 22: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Belangrijkste succesfactoren voor duurzame dagbesteding:

Page 24: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Informatie:

Website: www.ongedeeldesamenleving.nl

Page 25: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Leidend naar

Page 26: Presentatie resultaten Meedoen werkt - Dichterbij

Video Buurteam:

http://www.invoorzorg.nl/ivzweb/overzichten-in-voor-zorg!/map-deelnemers/dichterbij-is-in-voor-zorg!.html