Presentatie De Tweede Mening

13

Transcript of Presentatie De Tweede Mening

inwoners

Het is gemakkelijk om op twitter de beslissing af te kraken.... de gemeente zegt dat het genuanceerder ligt, geloof jij dat?

wat zou jij doen als jij in de schoenen van de gemeente stond??

gemeente

Het is lastig in 140 tekens de beslissing uit te leggen... maar...

Waarschijnlijk zouden de inwoners dezelfde afweging hebben gemaakt. Of ze zouden blinde vlekken vinden en de afweging verbeteren

Burger is ontevreden

Gaat hij in beroep en gaan de juristen kijken of het rechtmatig was? Is de burger een ontevreden klant?

Of legt hij het voor aan de gemeenschap en gaat die kijken of het rechtvaardig is? Is de burger een lid van de gemeenschap die ondersteuning vraagt, maar ook zelf een bijdrage levert?

FBTO doet het al

Klant kan afwijzing schadeclaim voorleggen aan panel van gewone mensen

Ervaring FBTO

90 a 95% krijgt FBTO gelijk, want FBTO is natuurlijk best zorgvuldig

In een beperkt aantal gevallen is iets bijzonders aan de hand, FBTO leert er veel van

Mensen moeten echt argumenteren, nuance is goed te vinden in de online debatten

Vertrouwen in FBTO groeitHerwaardering voor het idee dat het een

cooperatieve verzekeraar is

FBTO legt ook andere vragen voor

Hoe kunnen we omgaan met dit nieuwe verschijnsel?

Wat vinden jullie ervan als we iets nieuws introduceren?

Dat zou de gemeente ook kunnen doen….

Deliberatie is wezenlijk anders dan peiling

Maak een plaform

Second opinion van mede-burgers over uitspraak rond participatie of WMO: FBTO deed al zoiets

Ons voorstel

Een platform voor meerdere pilotgemeenten om second opinion te vragen van burgers over beslissingen in het sociale domein

Dit zijn de gegevens over de traplift: wat zou u doen?

Dit zijn de argumenten van de aanvrager, dit de argumenten van de gemeente

Meerderheid van 60% is het oneens met de gemeente? Dan moet gemeente heroverwegen

Vind blinde vlekken in de beslissingen, ontdek hoe zorgvuldig er besloten wordt