Praktijkportfolio Studio Dubovci

of 16 /16
PRAKTIJK PORTFOLIO 15 06 2011

description

Werkervaring bij het architectenbureau Studio Dubovci

Transcript of Praktijkportfolio Studio Dubovci

Page 1: Praktijkportfolio Studio Dubovci

1Titelblad

PRAKTIJK PORTFOLIO 15 06 2011

Page 2: Praktijkportfolio Studio Dubovci

2Inhoudsopgave

Essay beroepspraktijk 4

Controle- & Planningslijst 5

Projecten:

Vledderstraat te Meppel 6Iniatief van Schaikweg 10Deventerstraat te Apeldoorn 12Zuideinde te Meppel 14Prijsvraag Groenewald Beek 18

CV Theo Weijs 19

Bijlage`s

Praktijkformulier 2010-2011Feedback werkgever

Page 3: Praktijkportfolio Studio Dubovci

3Inleiding

Mijn beroepspraktijkevaring in het studiejaar 2010-2011 heb ik opgedaan bij het architectenbu-reau Studio Dubovci/ de Fabriekarchitecten te Meppel. Ze bieden voorzorg, ontwerp en nazorg aan een opdrachtgever. Duurzaambouwen heeft hun prioriteit. Het bureau bestaat uit twee broers die samen zijn begonnen in 2007.

Ergyn Dubovci is afgestudeerd aan de TU Delft en heeft een jaar lang een studie gevolgd in Tok-yo. Na zijn studie is hij een eigen bureau begonnen met de naam Studio Dubovci. Erkan Dubovci heeft op de Academie van Bouwkunst gezeten en heeft bij verschillende architectenbureau`s gewerkt als ontwerper/projectleider. Zo heeft hij gewerkt bij de Zwarte hond te Groningen, AAS Architecten te Groningen en vervolgens bij De Fabriekarchitecten te Emmen.

Omdat Studio Dubovci een jong groeiend bedrijf is met een klein aantal medewerkers zijn de lij-nen kort en is de kennis op een hoog niveau. De medewerkers werken nauw samen en zijn dan ook goed op de hoogte van de lopende projecten, dit maakt het bedrijf flexibel en persoonsgericht.

Page 4: Praktijkportfolio Studio Dubovci

4Essay beroepspraktijk

Het afgelopen jaar heb ik gewerkt bij Studio Dubovci/ de Fabriekarchitecten te Meppel. Hier was mijn functie ontwerper/ bouwkundig tekenaar. Doordat het bedrijf uit een klein aantal mensen bestaat kreeg ik veel mee van het proces. Dit komt ook mede doordat we in één grote ruimte zitten. Dit heeft als gevolg dat je alle gesprekken meekrijgt. Bijvoorbeeld acquisitiegesprekken, gesprekken met opdrachtgevers, aan-nemers, leveranciers en adviseurs. Zo hoor je elkaars gesprekken en kun je na afloop heel kort evalueren hoe het ging of bepalen wat nuttige informatie was. Op deze manier krijg je alle informatie over het project. Van kosten tot aan de uitvoering. Ik werkte vrijwel aan alle lopende projecten mee. Hier komt dan ook een grote verantwoording en zelfstan-digheid bij kijken. Doordat ik sommige projecten vrijwel volledig zelfstandig mocht begeleiden krijg je te zien wat de gevolgen zijn van mijn gemaakte keuzes. Hierdoor ontwikkelde ik snel. Ook door de contacten, die ik legde naar buiten met ander disciplines, heb ik veel van geleerd. Ik probeerde zoveel mogelijk facet-ten van verschillende disciplines te verwerken in het ontwerp. Hierbij moet je denken aan opdrachtgevers, constructeur, adviseurs, leveranciers, makelaars en projectontwikkelaars. Ik ben me steeds beter gaan ontwikkelen in het proces vanaf de initiatief fase tot aan de bouwaanvraag. Vooral in het denken en scha-kelen op verschillende schaalniveau`s ben ik in gegroeid. Ook in het meedenken met verschillende advi-seurs om tot een goede keuze te komen voor bijvoorbeeld een constructieve oplossing ben ik gegroeid. Hiermee bedoel ik dat je moet kijken naar het concept van je ontwerp. Je gaat nadenken over wat voor constructieve oplossing hierin mogelijk zijn om tot een beter ontwerp te komen. In het begin koos ik voor de praktische kant in plaats van te kijken of het passend is in het ontwerp. De studie is zeer gericht op het ontwerpen en de kunstzinnige kant van het vak. Je krijgt in de praktijk heel veel praktische dingen mee. Je ervaart hoe het is om met verschillende partijen te werken. Dus dit sluit mooi op elkaar aan. Zo combineer je werk en studie. Een architect zie ik als een bouwmeester van een plan. Het concept moet kloppen met het beeld wat je wilt creëren en tevens moet het uitvoerbaar zijn. En niet zomaar uitvoerbaar, maar het moet kloppen met het beeld wat je wilt bereiken. Zo vind ik het belangrijk dat je het concept in de hoofdmassa kunt verwerken maar ook tot in het detail. Wat zie je en hoe kun je dit oplossen? In plaats van de standaard detail oplossing zoals de SBR-details. Je kunt wel veel informatie overnemen, maar het uiteindelijke beeld moet je zelf maken. Vooral het conceptueel denken krijg je mee op de academie. En je moet dan zelf kijken op wat voor manier je dit kunt doen. Waar haal je inspiratie vandaan? Dit sluit mooi aan op het conceptueel denken van je werk. Wat weer gebeurd op een andere manier. Zo kun je opzoek gaan naar je eigen handtekening. Hoofdzakelijk heb ik gewerkt in de initiatief fase tot aan de bouwaanvraag. Het afgelopen jaar heb ik niet in de uitvoering gezeten. Dit is één van de leerdoelen voor het aankomend jaar. Dit om het volledige proces mee te maken op dit niveau. In het verleden heb ik wel vaker in deze fase stage gelopen. Dus ik ben er wel bekend mee. Een ander leerdoel voor komend jaar is het meer gaan schetsen van ideeën. Op deze manier ga je in discussie met jezelf. Dit doe ik veel in mijn hoofd en af en toe schets ik het. Dit wil ik nog meer gaan doen, zodat ik het nog beter onder de knie krijg. Het conceptueel denken lukt me al aardig. Dit is te zien in de vorm van de maquettes en aan de verschillende schema`s.Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd. De sfeer bij Studio Dubovci/ de Fabriekarchitecten was erg goed en ik kon goed met “mijn collega`s overweg. Hierdoor heb ik met veel plezier aan de projecten gewerkt.

Theo Weijs15-06-2011

Page 5: Praktijkportfolio Studio Dubovci

5Controle-& planningslijst

Handleiding begeleiding & beoordeling beroepspraktijk

14

BIJLAGE 3 – CONTROLE- & PLANINGSLIJST BEROEPSPRAKTIJKERVARINGEN

In de kolom studiefase van je huidige studiejaar vul je per taakuitvoeringsveld in hoeveel ervaring je hebt opgebouwd [niet – weinig – voldoende – veel] in het jaar van de beoordeling en geef je in de kolom[men] van de volgende studiejaren aan voor welke taakuitvoeringsvelden je nog aanvullende werkervaringen wilt gaan opdoen = plan de campagne.

PROJECTFASE

OMSCHRIJVING TAAKUITVOERINGSVELD [breed interpreteren: ook aanleverende en evaluerende ervaringen meenemen]

STUDIE-FASE 1 1e jaar

STUDIE- FASE 2 2e/3e jaar

STUDIE-FASE 3 4e jaar

BEOORDELINGSASPECTEN VAN LEERDOELEN

I. OPDRACHT 1. bijwonen of voeren van acquisitiegesprekken en presentaties

2. bijwonen of voeren van contractonderhandelingen

3. [mee]werken aan/meekijken bij het opstellen van het contract

4. kennis nemen van de honorariumregelingen

5. controleren van het PvE met toetsing van de ambitie in relatie tot het budget

6. bijwonen/geven van toelichtingen of [bureau]presentaties, zowel intern als extern

Ic; IIa+b; IIIa

IIIa; Xb

IIIa; Xb

IIIa

Ic; IIIa; IVb; VIIIb

IIa+b; IIIa

II. ONTWERP 1. [mee]werken aan een [bescheiden] ontwerpopgave in alle fasen van het project

2. [mee]werken in een groter ontwerpteam3. [mee]werken aan andersoortige

opgave, zoals studies of visie-ontwikkeling vooruitlopend op een ontwerpopgave

4. bijwonen of voeren [voorzitten] van ontwerp- en planteamvergaderingen

5. bijwonen of houden van projectpresentaties intern en extern

Ia+b+c; IVa+b; Vb; VIb; VIIa+b; VIIIa+b; IXa + IIa+b + IIIa; Xa+b

IIIa; Xa+b

IIa+b; IIIa

III. BOUWVOORBEREIDING 1. [mee]werken/leiding geven aan het maken van bouwvoorbereidings-tekeningen [bestek-, werk- en detailtekeningen]

2. [mede] aansturen van de bestekschrijver en de calculator

3. [mede] controleren van bestekomschrijvingen en begrotingen van interne en/of externe partijen

4. kennis nemen van aanbestedingsprocessen en deze bijwonen of leiden

5. voeren van correspondentie met diverse in- en externe partijen in het planproces, incl. het opstellen van verslagen [geldt voor alle projectfasen]

6. bijwonen/voeren van overleg met [lokale] autoriteiten op het gebied van regelgeving en implementatie

7. [mee]werken aan het indienen van de bouwaanvraag

IIa; IIIa; Va+b; VIa+b; VIIa+b; IXa

IIIa; VIIb; VIIIb; IXa; Xb IIIa; IVa; VIIb; VIIIb; IXa; Xb

IIIa; VIIIb; Xa

IIIa; Xa+b

IIIa; Xa+b

IIIa; VIIb; Xa+b

IV. UITVOERING 1. bijwonen of leiden van werkbesprekingen en bouwvergaderingen, incl. het opstellen van de verslagen ervan en het voeren van correspondentie

2. [mede] controleren van tekenwerk van derden, zowel intern als extern

3. [mede] controleren van meer- en minderwerkopgaven

4. bezoeken van bouwplaatsen en productiewerkplaatsen, incl. het bijwonen van kwaliteitscontroles [opzichter] op de bouwplaats

5. opstellen van of meewerken aan het proces verbaal van oplevering c.q. het bijwonen/houden van vooropleveringen

IIIa; Va; VIa; VIIa; VIIIa; IXa; Xa+b

IIIa; IVa; Va; VIa; VIIb; IXa IIIa; VIIIa+b; Xa

IIIa; VIIb; IXa

IIIa; IXa; Xa

Niet

Weinig

Voldoende

Veel

Page 6: Praktijkportfolio Studio Dubovci

6Vledderstraat

Vledderstraat te Meppel

Project omschrijving

Het plan voor de Vledderstraat is een reflectie van de verscheidenheid in schaal en de vorm van de al bestaande gebouwen. Ook spelen de bestaande architectonische elementen een belangrijke rol, zoals de verspringende dakhoogtes en rooilijnen en de verschillende steegjes die de buurt rijk is. Ook minder op-vallende elementen, zoals een dichtgemetselde gevelopening, dragen bij aan de aansluiting bij het reeds bestaande.

De gunstige ligging van de kavel maakt een openheid van het gebouw naar meerdere zijden mogelijk. Dit resulteert in een ontwerp met een individueel karakter met een hedendaagse uitstraling, die tevens goed past in het straatbeeld, zonder afbreuk te doen aan het bestaande.

Mijn inbrengen

Het omzetten van het voorlopig ontwerp in een definitief ontwerp. Deze zijn helemaal opnieuw opgezet. Hierbij waren enkele grote verandering zoals een parkeerkelder. Het bepalen van details en materialen. Het complexe van dit project is dat er veel word gerealiseerd op een kleine oppervlakte. Hierdoor zit het tegen de kavelgrens. Hiervoor moest veel uitgezocht worden wat betreft het bouwbesluit. Enkele voorbeel-den zijn de daglichttoetreding en de brandoverslag.

-Vervaardigen definitief ontwerp - Plattegrond - Gevels - Doorsnede - Details

-Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties, EPC-berekening. - Offertes aanvragen - Gegevens verwerken op tekening

-Advies ontwerpkeuzen. - Ontwerpen van plattegronden - Het maken van Architectonische details - Het uitzoeken en aanvragen van offertes van verschillende leveranciers: - autoliften - persoonsliften - autoparkeerliften - Offertes aanvragen t.b.v. kostenraming van de kelder. Dit om te kijken naar de realiseerbaarheid. Hierbij was de afwegen om parkeerplekken aan te kopen bij de gemeente of een parkeerkelder te realiseren

-Overleg diverse instanties t.b.v. aanvraag bouwvergunning - Gemeente Meppel - Aanvragen van een Asbestinventarisatie rapport - Uitzoeken van parkeerplekken

-Werken aan het indienen van de bouwaanvraag

Page 7: Praktijkportfolio Studio Dubovci

7VledderstraatD

atum

Get

eken

d

Sch

aal

A B C DS

tatu

s

Pla

n

Pro

ject

num

mer

Ond

erde

el6

app

en w

inke

l uni

tsV

ledd

erst

raat

Mep

pel

0803 BA

Kel

der

1:10

0

BA 1-01

Axess platformlift

afm

etin

g sc

hach

t tbv

aut

olift

Qua

ttro

Ast

ralif

t 538

0x32

00 m

m

HHWAØ 100

HWAØ 100

HWAØ 100

HWAØ 100

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 61.000 4.800 6.000 5.085 975

1.00

01.

600

2.70

04.

500

3.60

01.

000

1.15

0

5.03

2

300

5.40

0

300 5.700 300 4.722 974

1.31

3Overige gebruiksfunctie voor stallen vanvoertuigenBezetting B53 l/s per m2

CompactWohr-Parklift 440

CompactWohr-Parklift 440

A

VAK 1 VAK 2

ParkeerkelderA: 242,25 m2

E E

BB

G GD

D

F F

CC

noordgevel

zuidgevel

wes

tgev

el

oost

geve

l

AA

Parkeerkelder

Bij dit ontwerp heb ik veel geleerd over de invloeden van verschillende regelgevingen. De kavellijnen lig-gen dicht op het gebouw. Dit heeft veel invloed op de daglichttoetreding maar ook op het realiseren van een parkeerkelder. Het programma, dat in het gebouw moet komen, heeft veel oppervlakte in vergelijking met de grote van de kavel. Bij dit ontwerp heb ik bouwaanvraag moeten realiseren. Hierbij speelt het aantal parkeerplekken een belangrijke rol om überhaupt een bouwaanvraag te krijgen. Vanuit de gemeente werd er een eis gesteld om 5 parkeerplekken te realiseren bij het gebouw. Wanneer je deze wilt opkopen bij de gemeente moest je laten zien dat ondergronds parkeer te duur werd. Het opkopen van parkeerplekken bij de gemeente is duur en het word geen eigendom van de opdrachtgever. Daarom is er gekeken naar een parkeerkelder, omdat de opdrachtgever liever iets meer betaald dan bij de gemeente parkeerplekken op te kopen wat vervolgens niet zijn eigendom word.Er is eerst uitgegaan om 8 parkeerplekken te maken. Doordat de oppervlakte te klein was werd er gekozen voor 2 autoliften. Hier konden 4 auto`s op. Vervolgens werd het ontwerp aangepast aan deze liften qua hoogte en afmeting. Dit werd geleverd door de leverancier. Dit geld ook voor de lift waarmee je de kelder in komt. Vervolgens werd er gekeken naar de draaicirkels en de minimale breedte voor een parkeervak en rijstroken.Een belangrijk gegeven was dat de parkeerkelder een brand compartiment is wat gevolgen had voor de personenlift. Deze moest 60 minuten brandwerend zijn. Dit geld ook voor het trappenhuis. Helaas kon de lift niet in het trappenhuis vanwege de kleine ruimte.Verder heb ik met de constructeur om tafel gezeten om te kijken naar oplossingen voor het bepalen van de kolommen. Deze stonden eerst midden in de uitrijstrook. Ik heb veel geleerd van het communiceren en het vastleggen met de verschillende partijen buitenaf. Zo moet je continu schakelen en denken.

Page 8: Praktijkportfolio Studio Dubovci

8Vledderstraat

Het plan

Toen ik begon aan het plan was er een VO. Deze heb ik om moeten zetten in een DO voor een bouw-aanvraag. Enkele grote veranderingen zijn de indelingen van de appartementen en het ontwerpen van een parkeerkelder. Verder moesten er verschillende architectonische details, zoals hiernaast te zien zijn, ontworpen worden. Het hele plan is opnieuw getekend met de verwerking van de verschillende adviseurs zoals constructeur, installateur en leveranciers. Na de toetsing van de regelgeving zijn er kleine aanpas-singen gebeurd. Zoals bij de berekening van de daglichttoetreding. Van het communiceren en schakelen tussen de verschillende disciplines zoals installatie, constructie en bouwadvies heb ik veel van geleerd. De vele facetten hebben invloed op het ontwerp. Door het gehele proces heb ik gemerkt dat ik hierin steeds sterker en sneller werd. Eerst vond ik het nog moeilijk om de contacten naar buiten te leggen. In het proces ben ik hierin gegroeid en heb er geen moeite mee.Het maken van architectonisch details heb ik veel van geleerd. Door verschillende details, zie links, te ma-ken en af te vragen wat voor beeld je wilt creëren krijg een goede oplossing. Dit geld ook voor de materia-lisering. De architect wou een strakke rand welk een subtiele afsluiting is van het gebouw. Dit is uiteindelijk een rollaag geworden met een betonnen afdekker. Zo hou je de vorm strak maar door de terugliggende rollaag creëer je een subtiele rand.

Page 9: Praktijkportfolio Studio Dubovci

9Vledderstraat

Dat

um

Get

eken

d

Sch

aal

A B C DS

tatu

s

Pla

n

Pro

ject

num

mer

Ond

erde

el6

app

en w

inke

l uni

tsV

ledd

erst

raat

Mep

pel

0803 BA

Eer

ste

verd

iepi

ng

1:10

0, 1

:200

1

7-03

-201

1

BA 1.01

Mer

k-x

Mer

k-x

Mer

k-x

Mer

k-x

Merk-F

Mer

k-G

Mer

k-G

Mer

k-G

Merk-G

Merk-H

Merk-I Merk-J

Merk-I

Merk-E

Merk-E

H

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6

17 x 185 x 240

17

x 17

6 x

240 Axess platformlift

WM

WM

WM

HWAØ 100

HWAØ 100

HWAØ 100

HWAØ 100

HWAØ 100

App

1

App

3

App 2

E E

BB

G G

DD

F F

CC

noordgevel

zuidgevel

wes

tgev

el

oost

geve

l

5.171

2.434 1.880 2.1756.489

535 1.200 880 1.880 676

835 1.798 1.282 1.200 1.100 2.950 2.511 2.977 1.798 965

6.215 2.950 2.511 5.740

17.416

728 1.330 2.630 1.330 756

6.774

892

1.33

05.

269

468

1.33

01.

200

1.33

02.

077

7.49

16.

405

13.8

96

3.86

41.

000

1.09

01.

000

1.97

01.

000

3.87

1

13.7

95

1.000 4.800 6.000 5.085 975

1.00

01.

600

2.70

04.

500

3.60

01.

000

1.15

0

5.436 300 2.700 100 2.901 5.994

4.20

31.

410

100

1.09

010

090

010

03.

174

100

2.16

6

2.700 100 1.136 100 1.4001.400 100 1.394 100 2.700

3.62

710

01.

310

100

1.09

010

090

010

02.

370

100

750

100

3.12

0

1.400 100 3.221

3.89

410

02.

700

100

2.10

0

1.680 100 1.217 100 2.605

AA

Merk- M

Krijtmethode

VK Hal 7,57 m2

VK Hal 7,51 m2

VR1 Woonkamer/keuken 24,77 m2

VR2 Slaapkamer 17,12 m2

VR3 Slaapkamer 7,60 m2

VR1 Woonkamer/keuken 23,99 m2

VR2 Slaapkamer 17,60 m2

VR3 Slaapkamer 6,36 m2

VR2 Slaapkamer 10,52 m2

VK Centrale hal 9,74 m2

BergingA: 2,99 m2

BK Badkamer 6,98 m2BK Badkamer

6,43 m2

BK Badkamer 5,08 m2

Toilet 1,08 m2

Berging 1,83 m2

VK Hal 2,67 m2

Berging1,81 m2

Berging1,60 m2

VR 1 Woonkamer/keuken 24,04 m2

Toilet 1,08 m2

Toilet 1,08 m2

20m

HWAØ 100

Gewapend beton

Isolatie volgens EPC-berekening

Lichte scheidingswand dik 100 mm

Hout Skelet Bouw wand

Vide / Schacht

Kozijnaanduiding

Uitgangsbord

Vluchtwegaanduiding

Rookmelder

Brandslanghaspel

Brandscheiding 30 minuten

Brandscheiding 60 minuten

zelfsluitende 30 min. br.w. deur

Zelfsluitende 60 min. br.w. deur

Hemelwaterafvoer

merk N

RENVOOI

Rookscheiding 30 Minuten WRD

zelfsluitende deur

Noodverlichting

Vluchtwegaanduiding moet voldoen aan NEN 6088

Schachten moeten voldoen aan NEN 6064

Hoofddraagconstructie 120 min. brandwerenduitvoeren volgens NEN 6702

Brandscheiding uitvoeren volgens NEN 6068

230 V rookmelder in alle verkeersruimten (aangeslotenop het lichtnet en doorschakelen)

Constructie moet voldoen aan klasse 4 van NEN 6065

Trappenhuizen moeten voldoen aan klasse 2 van NEN6065

Gevels tot 2,5 m1 hoogte moeten voldoen aan klasse INEN 6065Gevels boven 2,5 m1 moeten voldoen aan klasse IIvan NEN 6065

Vloeren en tredevlakken in vluchtweg moeten voldoenaan klasse T1Vloeren elders in het gebouw moeten voldoen aanklasse 3Daarnaast moeten de materialen voldoen aanrookgetallen conform de NEN 6066

De lift dient te voldoen aan "Een brandveilig gebouwbouwen". Hoofdstuk 17 / 2e druk.

Dak moet voldoen aan NEN 6063

Materiaal bij een in NEN 6061 bedoelde stookplaatsdient onbrandbaar te zijn volgens NEN 6064

Elektrotechnische installaties volgens opgaveinstallatieadviseur, conform NEN 1010

Hang- en sluitwerk dient minimaal te voldoen aaninbraakwerendheidsklasse II

Luchtverversing vlg. opgave adviseur bouwfysica,conform NEN 1087

Waar nodig veiligheidsglas toepassen alsdoorvalbeveiliging volgens NEN 3569

Eisen m.b.t. materialen en compartimentering

Metselwerk

KalkzandsteenIsolatie vlgs EPC berekeningStucwerk vlgs opgave leveranciermuuropbouw houten regelwerk

Meterkast

Noodoverstortno

Gevel RC = 3,5BG vloer RC = 4Dak RC = 4Ramen U = 1,71Deuren U = 3,4Luchtdichtheid woning = qv;10 0,625 dm3/s.m2

dvglvg

Doorvalveiligglas vlgs. NEN3569Letselveiligglas vlgs. NEN3569

Dat

um

Get

eken

d

Sch

aal

A B C DS

tatu

s

Pla

n

Pro

ject

num

mer

Ond

erde

el6

app

en w

inke

l uni

tsV

ledd

erst

raat

Mep

pel

0803 BA

zuid

geve

l

1:10

0

1

7-03

-201

1

BA 3.011 2 3 4 5 6

+7.280+7.280

+12.800

+2.660

lvg dvg

dvg

dvgdvgdvg

lvg

vr.

vr.

vr. vr.

vr. vr.

vr. vr.

vr.

dvg

dvg

dvg

0Begane grond

3.150Eerste verdieping

6.150Tweede verdieping

9.100Dakverdieping

Zuidgevel

Page 10: Praktijkportfolio Studio Dubovci

12Deventerstraat

Deventerstaat te Apeldoorn

Project omschrijvingNieuw te bouwen woonstudio`s en kantoorruimte aan de Deventerstraat te Appeldoorn.

Mijn inbrengen

-In beeld brengen van het Programma van Eisen-Beoordeling situatie en bestaande toestand-Vervaardigen situatietekening bestaande toestand

-Vaststellen stedenbouwkundige kaders

-Advies ontwerpkeuzen. - Studie massa - Ontwerpen van plattegronden, gevels, doorsnede

Vervaardigen voorontwerp gebouw

Vervaardigen 3D-visualisaties en maquette

- Maken van het schets/voorlopig ontwerp - Plattegrond - Gevels - Doorsnede

Page 11: Praktijkportfolio Studio Dubovci

13Deventerstraat

Het plan

Bij dit ontwerp, wat ik bijna volledig heb ontworpen, was het PVE appartementen met op de begane grond een kantoor. Er is gekozen voor 2 appartementen en 2 woonstudio`s per laag. De volledige kavel moet zoveel mogelijk bebouwd worden. De vorm van het gebouw is onstaan door twee volumes. De voorste volume dient als hoekverbijzondering aan een drukke weg. De volume die hierachter ligt moet aansluiten op de hoogte van het achterliggende gebied. De oriëntatie van de appartementen zijn op weg. Hierdoor ontstaat de ontsluiting aan de achterzijde. Aan de achterzijde liggen ook de slaapkamers en de verkeers-ruimte. Dus alle ruimten die uitzicht nodig hebben liggen aan de weg. Aan de drukke weg is op de begane grond een vliesgevel gemaakt. Dit voor de relatie met het voorbijgaan-de verkeer en een stuk reclame voor het kantoor. Op de eerste en tweede verdieping zijn kleinere openin-gen van verschillende groottes. Deze verspringen en geven de weerspiegeling van de drukke weg weer. Door te kijken naar de context heb ik geleerd dat het ontwerp aansluit bij de omgeving. Het mag wel opval-len maar het moet niet de rug keren naar de omgeving. Zo hou je het ontwerp in balans. Dit is gedaan door middel van het maken van maquettes. Zo zie je in een oog opslag wat de grootte van je ontwerp doet met de omgeving.

Page 12: Praktijkportfolio Studio Dubovci

14Zuideinde

Zuideinde te Meppel

Project omschrijvingNieuw te bouwen luxe appartementen boven een bestaand kantoor aan de Zuideinde te Meppel.

Mijn inbrengen

-In beeld brengen van het Programma van Eisen-Vervaardigen situatietekening bestaande toestand

-Advies ontwerpkeuzen. - Studie massa - Ontwerpen van plattegronden, gevels, doorsnede

Vervaardigen voorontwerp gebouw

Vervaardigen 3D-visualisaties en maquette

- Maken van het schets/voorlopig ontwerp - Plattegrond - Gevels - Doorsnede

Page 13: Praktijkportfolio Studio Dubovci

15Zuideinde

gevel straatwand

11.04 Nieuwbouw appartementen Zuideinde 28, Meppel

studio dubovci / de Fabriek architecten BVMeppel, April 2011

maquette

3e verdiepingca 540 m2

2e verdiepingca 540 m2

0 5 10 15 20 m

schaal 1:500kadastrale gemeentesectieperceel

: MEPPEL: A: 8937

referentie

optie 7programma nieuw 12 appartementen ca 1620 m2

1e verdieping8 woningenca 540 m2

Initiatief fase

Na het eerste contact met de opdrachtgever zijn er verschillende modellen gemaakt. Dit na aanleiding van de eisen die hij heeft opgegeven. Zo wou hij graag dat het appartement contact heeft met de voorzijde, waar het winkelende publiek bevind, maar ook met de achterzijde. Dit om te voorkomen dat er appartementen kwamen die alleen aan de achterzijden waren georiënteerd. Die appartementen zijn moeilijk te verkopen. Een model dat ik heb verzonnen is hieronder zichtbaar. Door te schuiven met de appartementen blokken maak je een relatie met voor en achter. Door het eerst appartement zover mogelijk van het monument te plaatsen ontstaan er ruimten. Zo blijft het monument wat ernaast staat in zijn waarde. Uiteindelijk is er niet gekozen voor dit model. Wat ik gemerkt heb is dat je door verschillende modellen te maken de sterke en zwakke punten kunt omschrijven. Zo kun je verder ontwerpen en com-binaties maken van verschillende sterke punten van de verschillende modellen. Hierdoor wordt het ontwerp sterker.

Page 14: Praktijkportfolio Studio Dubovci

16Zuideinde

Plattegronden

De plattegronden zijn ontstaan door verschillende punten. Het begint bij het uitzetten van het stramien welke een belangrijke rol spelen in dit ontwerp. Dit komt omdat het stramien is uitgelijnd met het bestaande constructie van het kantoorpand eronder. De volgende stap was het PVE te verwerken in de plattegronden. Deze ontstond in samenwerking met een makelaar. Ze wilden voor een specifieke doelgroep namelijk luxe appartementen op de markt brengen. Hier was het pve aan gekoppeld. Hierdoor ontstonden 3 appartementen per laag. Ik heb geleerd door een bepaald systeem in de plattegronden te verwerken deze te dubli-ceren zijn en hebben als voordeel dat alle natte ruimtes boven elkaar komen te liggen. Het idee wat ik bedacht heb voor de plattegronden is als volgt. Door de vrij diepe appartementen wou ik een doorkijk hebben van voor tot achter in het appartement. Tevens moest het balkon aan de westgevel zoveel mogelijk contact hebben met de keuken. Dit is gedaan door middel van een vrij brede gang met aan de beide zijde een glazen pui. Vervolgens kom je in de keuken welke weer iets breder is. Hierna loop je de woonkamer in welke de volledige breedte heeft. Zo begin je dus smal bij de entree, waar je al het hele appartement door kunt kijken, en worden de ruimtes alleen maar groter. Hierdoor word het geen smal appartement, maar creëer je een openheid in een diep appartement.

Datum

Schaal

Status

PlanProjectnummer

Onderdeel

Nieuwbouw appartementenZuideinde 28 Meppel

1104

VO

verdieping 1:100

18-05-2011

VO 1.2

BB

CC

KK

KK

KK

App 6 App 5 App 4

WM

Dro

ger

WM

Dro

ger

WM

Dro

ger

westgevel

oostgevel

zuid

geve

l

noor

dgev

el

A A

3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150

8.65

08.

650

4.61

510

01.

490

100

2.00

03.

193

100

1.25

910

04.

000

2.355

4.004 100 1.795

5.900 100 3.050

VLUCHTTRAPNOG TE ONTWERPEN

VR3 Slaapkamer 14,07 m2

VR2 Slaapkamer 16,00 m2

Toilet 1,59 m2

Berging6,10 m2

Berging6,10 m2

VR3 Slaapkamer 14,67 m2

Toilet 1,59 m2

VR2 Slaapkamer 16,00 m2

Toilet 1,59 m2

VR2 Slaapkamer 16,00 m2

Berging6,10 m2

VR3 Slaapkamer 14,67 m2

BK Badkamer 6,56 m2

VR4 Slaapkamer 14,07 m2

Inloopkast4,54 m2

Inloopkast4,54 m2

Inloopkast4,54 m2

Inloopkast4,54 m2

BK Badkamer 6,89 m2

BK Badkamer 6,89 m2

BK Badkamer 6,89 m2

VK Hal 13,10 m2

VK Hal 13,10 m2

VK Hal 13,64 m2

VR Trappenhuis 7,21 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

A

B

VR1 Woonkamer/keuken 60,39 m2

VR1 Woonkamer/keuken 60,39 m2

VR1 Woonkamer/keuken 61,65 m2

Page 15: Praktijkportfolio Studio Dubovci

17Zuideinde

Datum

Schaal

Status

PlanProjectnummer

Onderdeel

Nieuwbouw appartementenZuideinde 28 Meppel

1104

VO

Doorsnede B-B 1:100

18-05-2011

VO 2.2

C B A

0begane grond

5.3001e verdieping

8.3002e verdieping

11.3003e verdieping

14.300entresol

17.300dakaanzicht

Datum

Schaal

Status

PlanProjectnummer

Onderdeel

Nieuwbouw appartementenZuideinde 28 Meppel

1104

VO

oostgevel 1:100

18-05-2011

VO 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Doorsnede, gevel.

Het ontwerp bestaat uit negen ribben. Deze ribben zijn de constructie van het project. De ribben verwijzen naar de steunberen van de oude kerk die in het verleden is verbrand. Het was belangrijk dat de ribben goed tot uiting werden gebracht. De dikte was zeer belangrijk dat overal werd gehandhaafd. Ik heb geleerd consequent te zijn in het doorzet-ten van de visie. Het is belangrijk om te weten waar de belangrijke punten liggen in een ontwerp en dat je hierop focust. Zo hebben de ribben niet alleen invloed op de uitstraling maar ook voor je constructie en voor je indeling van de plat-tegronden.

Page 16: Praktijkportfolio Studio Dubovci

18Groenewald Beek

Pagina 1

Onderdeel van het gebouw Materiaal Verwerking Kleur Bijzonderheden

EXTERIEUR

Grondwerk, bodemafsluiter zand luchtdicht en koudebrug vrijConstructie houtskelet bouw

Constructie houtskelet bouw houtvezelplaat

Isolatie Vlasisolatie

Gevel/dak bekleding Leisteen Genuanceerd aardekleur Bruin

Gevelbekleding Kalkmortel Gestuukt Wit

Kleur- en materiaalstaat

: : 16 maart 2011Datum

Fase

Prijsvraag Groenewald, Gem Beek0000

Opdrachtgever:

lichte, prefab constructies: Hergebruik/demontageGeen afval op de bouw

Hergebruikt materiaal

Hoogwaardige en duurzame isolatieCradle to Cradle

Duurzaam productKan makkelijk hergebruikt worden

Natuurlijk product

Pagina 2

Dak elementen Pv Panelen

Dakbedekking platte, flauw hellende daken Epdm-folieBuitenkozijnen/ramen/buitendeuren Montagekozijnen Wit

INTERIEUR

Binnenspouwblad binnenafwerking Vezelplaat/ Natuurgips pleister WitBinnenwanden HSB vezelplaat

Binnenkozijnen Inlands houtBinnendeuren Naaldhouten frame met kartonhoningraadvullingNaaldhouten frame met kartonhoningraadvullingBinnentrap Inlands hardhout

TERREININRICHTINGDrainage naar oppervlaktewater afvoerenBestrating betonelementen met puingranulaat. grijsBestrating parkeervakken betonelementen met puingranulaat. grijs geaccentueerd Erfafscheiding haagErfafscheiding Muurtjes met kalkspecie WitErfafscheiding inlands houtBomen n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Lichte, prefab constructie,Geen afval op de bouwDemontageFlexibele indelingHergebruikte materialen

Recycling lage energieverbruiklage smelttemperatuurDemontage

Gerecycled AluminiumSecundair product

ProjectPrijsvraag Groenewald, GemBeek

Opdrachtgever

Gemeente Beek

Projectnummer0000

Onderwerpkleur- en materiaalstaat

Schaal

Datum16.03.2011

MMVIIPrijsvraagDuurzaam herontwikkelingte Groenewald Beek

Project omschrijvingPrijsvraag duurzaam herontwikkeling te Groenewald Beek.

Mijn inbrengen

-In kaart brengen van de materialisering met het thema Cradle to Cradle

De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialenzouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnenworden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet,zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle(C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstigegeneraties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaatsvan minder slecht!De drie basisregels van Cradle to Cradle principe zijn:• Afval = voedsel• Zon is de energiebron• Respect voor Diversiteit“De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen enverrijken. Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden voorhoogwaardig gebruik en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen.”

Door dit onderzoek heb ik veel geleerd over duurzaamheid en de term Cradle to Cradle. Ik vind het goed dat hier tegenwoordig eisen worden gesteld ook door gemeente. De toekomst gaat ook richting energie neutrale woningen. Hier speelt Cradle to Cradle een belangrijke rol. Door up to date te blijven en je in zulke thema`s te verdiepen heb je meer kans om bepaalde opdrachten binnen te halen. Het belangrijkste wat ik hier van dit project heb geleerd is dat je kennis moet blijven ontwikkelen zodat je weet wat er speelt op de markt.