PowerPoint-presentatie...PowerPoint-presentatie Author veerle hoflack Created Date 6/25/2019...

of 5 /5
25/06/2019 1 DIVERSITEITSSTAGE S0I16a Fotos in presentatie van studenten TKO en Hilde Braet in het kader van de diversiteitsstage en het project visuele vertellingen UNIVERSITEITSBREED OPO DIVERSITEITSSTAGE Niet voor studenten LO en godsdienst! Studenten cultuurwetenschappen en talen integrale EduMa: keuze uit: Vakspecifiek aanbod Univeristeitsbreed KEUZEMOGELIJKHEDEN UNIVERSITEITSBREDE DIVERSITEITSSTAGE INSCHRIJVENEIND AUGUSTUS OP DIVERSITEITSPLATFORM NAAM BESCHRIJVING LOCATIE BUDDYPROJECT Studieondersteuning jongeren uit de eerste graad (KAN OOK AANSLUITEND BIJ REGULIERE STAGE) Leuven Mechelen STUDY BUDDY Laagdrempelige studiecoaching voor & door studenten Peer Assisted Learning Leuven HUISWERKBEGELEIDING Huiswerkbrug & OBC Ter Wende Tienen Leuven TUTOR TWEEDEKANSONDERWIJS (TKO) Taal- en studieondersteuning van volwassenen Leuven ASSISTENT Ondersteuning van normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis Leuven INDIGO Inzetten op diversiteit in grootstedelijk onderwijs (AANSLUITEND BIJ REGULIERE STAGE!) Brussel VLAANDERENBREDE PROJECTEN Aansluiten bij projecten in je eigen regio: diversiteitsplatform Inhoudelijk 1. Apart OPO/OLA binnen de stage 2. Doelgroep Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omwille van individuele kenmerken (bijvoorbeeld: SES, taal en/of migratieachtergrond, socio-culturele achtergrond, ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, genderidentiteit, functiebeperkingen) 3. Begeleidingssessies In 15-20 sessies (22 à 40 uur) o in de eigen stageschool (ergens in Vlaanderen en/of Brussel) o of in een Leuvense school/ andere partnerorganisaties 4. Vormingen Studenten volgen ten minste twee vormingen van telkens een dagdeel 5. Begeleiding en reflectie Twee supervisiemomenten (lectoren): o op school/ universiteit o met medestudenten o Aan de hand van reflectievragen, logboek/dagboek 6. Eindevaluatie o Pass/Fail in samenspraak met het vakteam Vormelijk 15-20 sessies (22 à 40 uur op locatie) Minstens 2 vormingen van elk één dagdeel 4 contactmomenten met projectlector o Projectspecifiek infomoment o Supervisie 1 o Supervisie 2 o Eindreflectie (eindevaluatie)

Embed Size (px)

Transcript of PowerPoint-presentatie...PowerPoint-presentatie Author veerle hoflack Created Date 6/25/2019...

 • 25/06/2019

  1

  DIVERSITEITSSTAGE

  S0I16a

  Foto’s in presentatie van studenten TKO en Hilde Braet in het kader van de diversiteitsstage en het project visuele vertellingen

  UNIVERSITEITSBREED OPO DIVERSITEITSSTAGE

  • Niet voor studenten LO en godsdienst!

  • Studenten cultuurwetenschappen en talen integrale EduMa: keuze uit:

  Vakspecifiek aanbod

  Univeristeitsbreed

  KEUZEMOGELIJKHEDEN

  UNIVERSITEITSBREDEDIVERSITEITSSTAGE

  INSCHRIJVEN EIND AUGUSTUS OP DIVERSITEITSPLATFORM

  NAAM BESCHRIJVING LOCATIE

  BUDDYPROJECT Studieondersteuning jongeren uit de eerste graad(KAN OOK AANSLUITEND BIJ REGULIERE STAGE)

  Leuven

  Mechelen

  STUDY BUDDY Laagdrempelige studiecoaching voor & door studenten – Peer Assisted Learning Leuven

  HUISWERKBEGELEIDING Huiswerkbrug &OBC Ter Wende

  Tienen

  Leuven

  TUTORTWEEDEKANSONDERWIJS(TKO)

  Taal- en studieondersteuning van volwassenen Leuven

  ASSISTENT Ondersteuning van normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis Leuven

  INDIGO Inzetten op diversiteit in grootstedelijk onderwijs (AANSLUITEND BIJ REGULIERE STAGE!)

  Brussel

  VLAANDERENBREDEPROJECTEN

  Aansluiten bij projecten in je eigen regio: diversiteitsplatform

  Inhoudelijk

  1. Apart OPO/OLA binnen de stage

  2. Doelgroep

  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omwille van individuele kenmerken

  (bijvoorbeeld: SES, taal en/of migratieachtergrond, socio-culturele achtergrond,

  ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, genderidentiteit, functiebeperkingen)

  3. Begeleidingssessies

  In 15-20 sessies (22 à 40 uur)

  o in de eigen stageschool (ergens in Vlaanderen en/of Brussel)

  o of in een Leuvense school/ andere partnerorganisaties

  4. Vormingen

  Studenten volgen ten minste twee vormingen van telkens een dagdeel

  5. Begeleiding en reflectie

  Twee supervisiemomenten (lectoren):

  o op school/ universiteit

  o met medestudenten

  o Aan de hand van reflectievragen, logboek/dagboek

  6. Eindevaluatieo Pass/Fail in samenspraak met het vakteam

  Vormelijk

  • 15-20 sessies (22 à 40 uur op locatie)

  • Minstens 2 vormingen van elk één dagdeel

  • 4 contactmomenten met projectlector

  o Projectspecifiek infomoment

  o Supervisie 1

  o Supervisie 2

  o Eindreflectie (eindevaluatie)

 • 25/06/2019

  2

  Projecten in Vlaams-brabant Buddy, Study Buddy en TKO

  Buddyproject Buddyproject: Praktisch

  • Opstartsessie

  • 2 supervisiesessies

  • 1 eindevaluatiesessie (presentatie)

  • 2 navormingen (stad Leuven)

  https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/stu

  dieadvies/studdybuddy/slo_student

  Diversiteitsstage Tweedekansonderwijs

  • Studieondersteuning aan (jong)volwassenen

  • ASO, TSO en BSO

  • Flexibele planning

  • Diverse opdrachten

  o Taalondersteuning

  o Planning

  o Studiemethode

  o Co-teaching

  o Pre-teaching

  https://drift.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=04k7fB3&ep=&fid=04k7fB3&open=normalhttps://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/studdybuddy/slo_student

 • 25/06/2019

  3

  Assistent en Indigo

  Jij leert mij leren en ik maak van jou een betere leraar…

  Ondersteuning van normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis

  In dialoog met een ondersteuner (GOn-begeleider)wekelijks

  • Thuisbegeleiding

  • Middagspeeltijd

  • Na de lesuren

  Taak van de ASSistent:

  ”We willen leerlingen met autisme ondersteunen in het ontwikkelen

  van kennis en vaardigheden om hun schoolloopbaan vlotter te laten

  verlopen.

  Soms lijkt het maar een kleine druppel, in de praktijk merken we

  dat dit wel een verschil kan maken”

  We bieden ondersteuning thuis of op school:

  * schema’s leren maken,

  * werken aan socio-emotionele,

  * zorgen voor “rust”,

  * bevorderen van het welbevinden van de jongeren,

  * grote ”broer/zus” zijn,

  * leerstof auti-vriendelijk uitleggen,

  * …

  optimale leer- en ontwikkelingskansen bieden aan deze

  jongeren.

  Elke jongere met ass is verschillend!

 • 25/06/2019

  4

  In leerunits, een 5/6 tal studenten, per Leuvense school,

  begeleiden samen met de ondersteuner, de zorgleraar en

  het lerarenteam een aantal jongeren waarbij het leren

  minder vlot verloopt (vaak ass)

  • grote meerwaarde / sluit volledig aan implementatie van

  het M-decreet.

  • de leerunit zal geïntegreerd handelen: de leerunit is een

  mini-lerarenkorps

  Waarom kiezen voor dit project? Kracht van het project

  “bagage” die je echt nodig hebt als leraar

  Je staat er niet alleen voor. Top-begeleiding. Sluit nauw aan bij de

  implementatie van het M-decreet.

  Hier kan ik het verschil maken.

  Je leert het zorgklimaat van een school kennen.

  Opheffen van het stereotiep beeld van jongeren met ass.

  Geeft heel veel voldoening.

  Leren van elkaar

  Als begeleider fiets ik met je mee en fluister je mogelijkheden

  in maar jij hebt het stuur in handen. Kobe Van Roy

  Inzetten op

  Diversiteit in

  Grootstedelijk Onderwijs

  Diversiteitsstages in de hoofdstad: "Dé Brusselse school bestaat niet“

  CAMPUSKRANT Jaargang 27 nr. 07 (23 maart 2016)

  ‘Met het INDIGO-project wileducatieve master haar studentenklaarstomen om les te geven inNederlandstalige Brusselsescholen. Zo hopen ze devooroordelen rond Brusselsescholen en het lerarentekort in dehoofdstad weg te werken.’

  Benjamin Vermeir met zijn leerlingen van het Regina Pacisinstituut in Laken: ‘Ik merkte al snel dat veel leerlingen met een enorm minderwaardigheidscomplex zitten. Op een bepaald moment vroegen ze letterlijk: ‘Waarom loop je hier stage? Wij zijn toch crapuul?’.’

  Hoofddoelstelling

  Studenten lerarenopleiding, professionaliseren in het

  omgaan met stedelijke diversiteit

  Hoe?

  • Via diversiteitsstage in Brusselse Nederlandstalige

  scholen met veel allochtone leerlingen

  • In leerunits

 • 25/06/2019

  5

  De Indigo-stage

  - Ingebed in je reguliere stage

  Geen extra uren! Een van je stagescholen = Brusselse Indigo-school

  - Mét specifiek vormingstraject voor Brusselse context met veel oog voor contextverkenning/beginsituatie

  - Student vertrekt vanuit eigen doelen/leervragen rond ‘diversiteit’

  - In leerunits

  • 4 à 6-tal studenten-stagiairs/Indigo-school

  • mix van masters uit verschillende vakken

  • 5 bijeenkomsten (2 u) verspreid over academiejaar

  • mét begeleiding van Indigo-coach uit de KU LeuvenSTARTDAG in Brussel

  2 VORMINGSMOMENTENIn Leuven

  Op locatie

  Mogelijke projecten:

  o Vlaanderenbreed: • Auxilia (www.auxilia-vlaanderen.be)

  • Andere projecten eind augustus op diversiteitsplatform

  Geïnteresseerd?Meer info vind je vanaf eind augustus op het diversiteitsplatform.

  Schrijf je in op dit platform!

  o BUDDY-project, Study Buddy: [email protected]

  o Huiswerkbegeleiding en TKO: [email protected]

  o Overige projecten: [email protected]

  o Vlaanderenbreed: [email protected]

  http://www.auxilia-vlaanderen.be/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]