Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per...

30
Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie Voorjaarsvergadering NVvIR, 12 juni 2 Who Controls the Internet? Gedrags- regulering in cyberspace Cybercrime Politie en cybercrime

Transcript of Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per...

Page 1: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Politie in Cyberspace

in sociologisch perspectief

Wouter Stol

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden(per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety)

Politieacademie

Voorjaarsvergadering NVvIR, 12 juni 2008

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 2: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Criminaliteit en politie in sociologisch perspectief

►criminaliteit ►gedragsregulering

►who controls the internet users behaviour?

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

Page 3: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Cyberspace:

►schrijfkunst, boekdrukkunst, telegraaf, telefoon, automobiel, computer, internet

►internet houdt sociale structuren vast ►de sociale structuur op internet noemen we cyberspaceWho Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

Page 4: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Gedragsregulering middels:

►socialisatie

►informele sociale controle

►formele sociale controle, ofwel overheidsbemoeienis

►fysieke/technische maatregelen

►medisch ingrijpen

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

Page 5: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Problemen metgedragsregulering in cyberspace

►anonimiteit

►fysieke afwezigheid (geen herkenning of dwang mogelijk)

►technische complexiteit

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

Page 6: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Reacties op normoverschrijdend gedragin cyberspace

►inactie►informele sociale controle►bemiddeling / mediation►formele sociale controle (m.n. politie)►fysieke verwijdering

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

Page 7: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Cybercrime – formele benadering:

►HTC: ‘het gebruik van ICT voor criminele activiteiten’ (Van der Hulst en Neven 2008)

►Cybercrime: ‘elk delict waarbij de dader zich voor het plegen daarvan begeeft in cyberspace’ (d.w.z. begeeft binnen de sociale structuur van internet)

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

Page 8: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Cybercrime – sociale analyse:

►niet kijken naar hulpmiddel

►twee maatschappelijke problemen:

►samenleving heeft last van bepaalde criminaliteitsvormen;

►politie en justitie hebben moeite met cybercrime

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

Page 9: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Waarvan heeft de samenleving vooral last?

►kinderpornografieverspreiding►haatzaaien e.d.►identiteitsfraude / phishing►fraude in e-commerce►spammen (adm. rechtelijke handhaving)

►basiscrimes: hacken en id-fraudeWho Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

Page 10: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Who Controls the Internet?

Politie

Informatie politie

Gezag/macht(bevoegdheden)

politie

plus

plus

Informatievan burgers

Gezag/machtvan burgers

Informatie vanandere instanties

Gezag/macht andere instanties

Mogelijkheden van de politie

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 11: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Politie en justitie hebben specifiekebevoegdheden ivm cyberspace, zoals:

►doorzoeken van gegevensdragers, gegevens vastleggen, gegevens ontoegankelijk maken (125i – 125n Sv)►OvJ kan van ISP naw-gegevens van een klant vorderen (126n Sv)►OvJ kan van ISP vorderen dat verkeersgegevens van een klant worden bewaard (bevriezingsbevel, 126ni Sv)►wetsvoorstel Bewaarplicht telecom- municatiegegevens (TK: 12 maanden)Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 12: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Politie-organisatie:

►team High Tech Crime (KLPD)

►meldpunt cybercrime (KLPD)

►team Bestrijding Kinderpornografie (KLPD)

►team Digitale Technologie en Biometrie (NFI)

►bureaus Digitale Expertise (BDE’s)►bureaus Digitaal Rechercheren►internationale samenwerking

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 15: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Controleert de politie hiermee het internet?

Nee.

1. Wat bereikt ze wel?2. Wat kan ze nog meer doen?

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 16: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Aantoonbare effecten van politieoptreden:

► aangehouden daders (m.n. kp en fraude)► m.b.t. kinderporno: verplaatsing van aanbod► verder: vooral weinig bekend

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 17: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Waar loopt de politie tegenaan?

►territorialiteitsproblemen (waar gepleegd, wie bevoegd) ►bewijsvoerings- en opsporingsproblemen (bevoegdheden, bewijsmateriaal etc.)►capaciteitsproblemen (volumeprobleem)►kennistekort (digitaal recherchewerk, slachtofferschap, daderschap)►eindigheid van het bureaucratieconcept (te langzaam)

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 18: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Who Controls the Internet?

Politie

Informatie politie

Gezag/macht(bevoegdheden)

politie

plus

plus

Informatievan burgers

Gezag/machtvan burgers

Informatie vanandere instanties

Gezag/macht andere instanties

Wat kan de politie nog meer doen?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 19: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Theorie van de technologische handhaving:

‘Technologie reguleert primair het gedrag van degenen die haar feitelijk gebruiken.’

Dus:►technologie moet je door anderen laten gebruiken;►technologie moet je weggevenWho Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 24: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Informatie van andere instanties:►ISP’s►financiële instellingen►beveiligings-experts

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 25: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Macht/gezag van burgers:

►ouders (toezicht op hun kinderen)

►docenten (toezicht op leerlingen)

►LAN- beheerders (toezicht op gebruikers)

►klanten (fraude, heling e.d.) (toezicht op aanbieders van diensten / producten)

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 28: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Macht/gezag van andere instanties:

►ISP’s (toezicht op klanten)

►LAN-beheerders (toezicht op werknemers / klanten)

►financiële instellingen etc. (toezicht op / informatie over klanten / gebruikers)

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 29: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Dit alles vergt een andere rol van de politie:

►niet alles zelf willen doen / weten►anderen in stelling brengen / faciliteren►vermogen tot sociale controle versterken►technologie weggeven (bv. observatie- tools, controletools, etc.)►creatieve oplossingen (buiten Sr/Sv)►inzet burgers via vrijwillige politie ►…

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime

Page 30: Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Toekomst:

►politie zal internet wel meer controleren (maar blijft hindernissen ondervinden)►veranderde rol van politie is blijvend►tekort van het bureaucratieconcept ook►er komt discussie over anonimiteit in cyberspace

Who Controls the Internet?

1. Gedrags- regulering in cyberspace

2. Cybercrime

3. Politie en cybercrime