Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2014
 • Category

  Business

 • view

  410
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Slide 1

Door Erik Caelen, Adviseur Minister Brigitte Grouwels

1

InleidingMobiliteitsproblematiek in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

Doel en inhoud van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP);

Concreet voor de volgende maanden.

Wat met het strafrechtelijk parkeren (GAS-boetes)?Work with the end in mind.

2

1. Mobiliteitsproblematiek in het Brusselse Hoofdstedelijke GewestIris 2 voorspelt tegen 2015:

Stijging aantal verplaatsingen;

Toename densiteit van het verkeer in het Gewest (met 6% sinds 2001);

Overheersend gebruik van de wagen in dagelijks vervoer (3 van de 5 verplaatsingen);

Overgewicht aan wegvervoer voor goederen vervoer (78% in 2001).

Door de noden van huidige bevolking en bevolkingsgroeiEconomische terug val heeft weinig invloed op wagen gebruik/aankoop3

1. Mobiliteitsproblematiek in het Brusselse Hoofdstedelijke GewestSTOPTram 71 Tram 9 verlening Jette MIVB investeringen van 4,4 miljard volgende 10 jaarMetro schaarbeek EvereHierarchisering vroeger vooral auto gericht -> nu alle transport modi in rekening brengenKilometerheffing/stadstol/autodelenABC theorie juist bedrijf op de juiste plek -> vb bedrijf (Kantoor) met goede bereikbaarheid met openbaar vervoer = A; bedrijven met veel trafiek -> buitenkant van de stad = C locaties.Promoten Haven van Brussel, goederen vervoersplan voorziet in het opzetten van een stedelijk distributie centrum (zware vrachtwagens laden over op milieuvriendelijke voertuigen).

4DoelHet Gewestelijk Parkeerbeleidsplan harmoniseert de parkeerregels in het hele gewest en wil iedereen op gelijke voet behandelen;

Om de levenskwaliteit te verhogen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook beslist om meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer;

WanneerHet Gewestelijk Parkeerbeleidsplan trad stapsgewijs in voege sinds 1 januari 2014 (2014 = overgangsjaar).

2. Doel en inhoud van het Gewestelijk Parkeer- beleidsplan (GPBP)Het plan is er niet alleen voor de autogebruikers. Het houdt ook rekening met de specifieke noden van fietsers, motorrijders, taxis, vrachtwagens, bestelwagens en autobussen.

Iedereen zijn plaats!

5Wat?Het biedt een verplicht kader dat de 19 Brusselse gemeenten op hun grondgebied zullen moeten uitvoeren.

Harmoniseert: Gereglementeerde Parkeerzones;Tarieven;Vrijstellingskaarten.

Innoverend door: Verdeling in parkeersectoren;Niet enkel voor autos.

2.1 Concreet6

Het plan legt de kenmerken van degereglementeerde parkeerzones vast voorhet hele gewest.

Met andere woorden:

het tarief binnen de zone,

de parkeertijd binnen de zone en

de regels voor het gebruik van de vrijstellingskaarten zullen gelijk zijn in de parkeerzones met dezelfde kleurcode en dit dus in het hele gewest.

> A. Gereglementeerde parkeerzones

7

2 gereglementeerde parkeerzones moedigen de rotatie aan bv. in winkelstraten:

rode zone: drukke handels- en dienstenwijk, grote vraag naar plaatsen kortstondig parkeren;oranje zone: idem als rood, maar kleinere secundaire centra.

3 gereglementeerde parkeerzones bevoordelen het parkeren voor bewoners:

grijze zone: overgang tussen rode of oranje en groene zone;groene zone: in woonstraten;blauwe zone: zone met lagere parkeerdruk (gratis parkeren).

4 gereglementeerde parkeerzones stimuleren specifiek gebruik :

evenementenzone: bv. Astridpark, Vorst Nationaal;laad- en loszone;kiss & ride-zone: minuuthaltes (snelle turn over) bv. stations, crches en scholen;zone voor voorbehouden parkeerplaats: voor bewoners en autodelen.> A. Gereglementeerde parkeerzones8

> B. Tarieven parkeerzones9

> Uitgez. dringende medische hulp1ste kwartier gratisForfaitaire vergoeding: halvedagtarief = 25Geen vrijstellingskaart

rode zone oranje zone

Vrijstellingskaarten aanvaard

Grijze zone Groene zone Blauwe zone> B. Tarieven parkeerzones10

In vergelijking met steden die vergelijkbaar zijn met Brussel, zijn deze tarieven eerder laag. De gende vergoedingen zullen genvesteerd worden in de verfraaiing van de openbare ruimte en in de ontwikkeling van nieuwe hulpoplossingen voor het parkeren.

> B. Tarieven parkeerzones11De vrijstellingskaarten worden uitgereikt door de gemeenten.

De bezitters van een vrijstellingskaart zullen niet moeten betalen in de grijze en de groene zones en zullen niet verplicht zijn om een parkeerschijf te gebruiken in de blauwe zones.

Er bestaan verschillende soorten kaarten, onder meer:

bewonerskaarten en tijdelijke bewonerskaarten

standaard vrijstellingskaarten: kaarten voor verstrekkers van dringende en niet-dringende medische zorgen, voor autodelers en gehandicapten.

> C. De vrijstellingskaarten 12Bewonerskaart

maximaal 2 kaarten per gezin ( 5 per jaar voor de 1ste); de prijs van de 2de kaart is hoger ( 50 per jaar); geldig per parkeersector niet beperkt tot de gemeentegrenzen, maar uitgetekend volgens functionele criteria.

Extra kaarten (vanaf 200) of hogere tarieven mogelijk (gemotiveerd door de gemeente, op advies van het Gewestelijk Parkeeragentschap)Tijdelijke bewonerskaart

Voor bezoekers van bewoners;Voor bewoners met tijdelijk wagengebruik;Tarief: 5 / 63d.

> C. De vrijstellingskaarten 13

Standaard vrijstellingskaarten

dringende medische hulpverlening: 200 / jaar;geldig in alle zones.

niet-dringende hulpverlening: 75/ jaar;geldig in grijze, groene, blauwe en evenementenzones.

Autodelen: 5 / jaar;geldig in grijze, groene en blauwe zones.

mindervaliden (= Europese gehandicaptenkaart).

> C. De vrijstellingskaarten Geldig in het hele gewest (alle parkeersectoren).

14

> D. Verdeling in sectorenGewest onderverdeeld in parkeersectoren:

geografische zone rond de verblijfplaats/maatschappelijke zetel, waarbinnen de vrijstellingskaarten geldig zijn;

bij voorkeur op basis van de indeling in wijken;

de opsplitsing kan de gemeentegrenzen overschrijden.

Bewonerskaarten zijn geldig in:

- de toegewezen parkeerzone;

- de aangrenzende parkeersectoren;

- maar beperkt tot een gebied van 150ha.

Gemeenteraden stellen sectoren voor aan het Parkeeragentschap.Het Parkeeragentschap waakt over de logische samenhang van de sectoren over de gemeentegrenzen heen.

15

Fietsen

korte duur:

ten minste 2 plaatsen voor fietsen per 20 plaatsen voor autos, op de weg of de stoep;

max. 150 m stoep zonder boog in aaneensluitend stedelijk gebied;

lange duur: beveiligde boxen of stallingen op of buiten de openbare weg.

> E. Niet enkel voor autos (1/4)16

Motoren

korte duur: op de weg: 1 tot 3 plaatsen voor motoren per 200 plaatsen voor autos;

lange duur: buiten de weg: aantrekkelijke voorwaarden in parkeergarages.

Autodelen

kleine standplaatsen (800 beschikbare wagens in 2020): op de weg;

grote stations: buiten de openbare weg.

> E. Niet enkel voor autos (2/4)17

Taxis

Verhoging van het aantal standplaatsen.

Leveringen

Winkelstraten;

Gesoleerde bedrijven: plaatsen bepaald in functie van de evaluatie via enquteformulier;

Gratis in de betalende zones.

> E. Niet enkel voor autos (3/4)18

Vrachtwagens

aantal plaatsen in functie van het aantal kilometer wegen toegankelijk voor vrachtwagens (zie Iris 2) per gemeente.

Bussen

kortparkeren voor in- en uitstappen: max. 30 minuten;

middellangparkeren: max. 5 uur;

langparkeren: chauffeur niet meer aan boord.

> E. Niet enkel voor autos (4/4)19Per 1/3/14: (per ordonnantie) niet meer samenwerken met privpartner voor controle op de weg;

Oplossing: uitbesteden aan Parking.brussels of eigen gemeentepersoneel.

Gemeentelijk parkeeractieplannen (zie later);

Verdere uitbouw van Parking.brussels (zie later).

3. Concreet voor de volgende maanden.Het plan is er niet alleen voor de autogebruikers. Het houdt ook rekening met de specifieke noden van fietsers, motorrijders, taxis, vrachtwagens, bestelwagens en autobussen.

Iedereen zijn plaats!

20

Tot september 2014 blijft situatie ongewijzigd.

Intussen: Afwerken door de gemeenten tegen de herfst van 2014, met daarin de specifieke parkeermaatregelen voor gemeente:

Afbakening van de gereglementeerde zones;Frequentie en wijze van controle door de gemeente;Overstappen naar retributies.

Vooraf onderworpen aan openbaar onderzoek, en goedgekeurd door de regering.

> Gemeentelijk parkeeractieplan Betalen van de gemeentelijke bijdrage (voor parkeren op Gewestwegen) 15% vanaf 1/1/2015

21

> Gemeentelijk parkeeractieplan - gesuggereerde timing Proces stapGesuggereerde timingGesuggereerde timing indien uitstel wordt gevraag met 3 maandenOpmaakontwerp GAP door de gemeenteJan 2014 april 2014Jan 2014 Juni 2014GoedkeuringGAP eerste lezingcollegevan burgemeester en schepenenMei 2014Juni 2014GoedkeuringGAP eerste lezinggemeenteraadMei 2014Juni 2014Openbaar onderzoekGAP - Onderwerpen binnen de maand na goedkeuring (doorlooptijd 60d)Juni Juli 2014Midaugustus midseptember 2014VoorleggenGAP aan grenzende gemeenten enparking.brusselsvoor advies (doorlooptijd 60d)Juni Juli 2014Midaugustus midseptember 2014Verwerkenadviezen/bemerkingen door de gemeenteadministratieAugustus 2014Eind september 2014Voor leggen2de lezingaancollegevan burgemeester en schepenenBegin september 2014Begin oktober 2