OPLOSSINGSRICHTING 6 - NIEUWE VERBINDINGEN...zonnepanelen 6 2 luchtreiniging waterkracht jachthaven...

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OPLOSSINGSRICHTING 6 - NIEUWE VERBINDINGEN...zonnepanelen 6 2 luchtreiniging waterkracht jachthaven...

 • LEGENDACONCEPTKAARTJES

  OVERZICHTSKAART

  BETEKENIS ICONEN

  Recreatie & Landschap

  Mobiliteit

  Waterveiligheid

  Duurzaamheid

  Piping

  Hoogte Stabiliteit

  auto + fiets + voetganger

  fiets + voetganger

  voetganger voetganger seizoensgebonden

  bestemmingsverkeer

  ontsluiting huidig dijkverkeer

  zichtlijn

  Grebbedijk/kwelkade

  huidig beheer

  riviernatuur met strangen

  Grebbedijk kwelkade

  riviernatuur met strangen

  wandelen

  fietsen

  zwemwater

  schaatsen

  roeien

  kanoen

  zeilen

  jachthaven

  restaurant

  verblijf

  struinpaden

  vogelen

  taludbeheer doorschapen

  damwanden vangerecycled metaal

  paden van gerecy-cled materiaal

  lokaal gewonnengrond voor verste-vigen dijk

  duurzaam ruimte-gebruik

  horeca gebruiktlokale producten

  windturbine groot (>60m)zonnepanelen

  drijvende zonnepanelen windturbine klein ( ook fietsers. x3

  » Tussen dijk en kwelkade moet vrijgemaakt worden van bebouwing

  » Beheerbaarheid constructies

  » Impact kwelkade op bewoners en bedrijven

  » Bij veel stroming is langsdam onbereikbaar voor watersporters

  » Overlast bewoners jachthaven richting dijk

  » Verbinding met huidige strandjes

  » Verbinding pleziervaart is ecologische barrière

  » Roeibaan achter langsdam ligt verkeerd op heersende windrichting

  » Recreatie vs natuur in Bovenste Polder

  » Roeibaan ver van stad

  » Gemiste kans: zeilvereniging naar rivier

  » Zonnepanelen in strijd met Natura2000

  » Plannen van de gemeente voor Nude

  KANSEN » Langsdam geeft mogelijkheden roeien

  » Kwelkade creëert mogelijkheden natuur

  » Koppeling kwelkade aan infra binnendijks

  » trekpontje valleikanaal rondje blauwe kamer

  » Kwelkade moet beheerd worden als waterstaatswerk

  » Er ligt een ontwerpopgave voor de recreatieplas om overlast te voorkomen (verstoring natuur, rust bewoners, etc.)

  » Roeiers mooie interessante plek op rivier die aansluit op behoeften roeiers

  » Agrarisch gebruik kwelzone? Toekomstperspectief landgebruik? Kansen natuur

  » Verbinding: natuur recreatierivier goed verbonden met omliggende gebieden

  » Informeer wandelnetwerk kades

  » Kansen op gebiedsontwikkeling en verbinding Utrechtse Heuvelrug/Veluwe

  » Wandelnetwerk zomerdijk

  » Scheiding beroeps- en pleziervaart

  » Betere ontsluiting Monsanto

  » Betere verbinding van uiterwaarden op huidige locatie jachthaven

  Deze oplossingsrichting beschouwt de verschillende opgaven nadrukkelijk op een grotere schaal, die het gebied overstijgt. Nieuwe verbindingen op deze schaal worden gemaakt. Dit zijn zowel nieuwe routes als nieuwe ecologische verbindingen of waterverbindingen. Door op een grotere schaal te kijken naar de recreatieve verbindingen kan de N225 belangrijker worden in de ontsluiting. Hiervandaan zijn er verschillende dwarsverbindingen richting de Grebbedijk, de uiterwaarden en de Rijn. Deze routes naar de rivier bieden de ultieme ervaring dwars door verschillende prachtige landschappen. De Grebbedijk wordt ontlast in de ontsluiting van het gebied en kan transformeren tot een wandeldijk zonder autoverkeer of fietsers. Ook het parkeren en de ontsluiting van bedrijven kan worden opgelost zonder de Grebbedijk of de uiterwaarden te belasten. In deze oplossingsrichting wordt de meeste aandacht besteed aan ecologische overgangen en verbindingen op een grotere schaal: Grebbeberg/uiterwaarden/rivier, Binnenveld/Grebbedijk/uiterwaarden/rivier, Wageningse Berg/uiterwaarden/rivier en uiterwaarden langs de rivier.

  De bouwstenen komen terug, maar worden opgeschaald naar een groter gebied: de ambitie om recreatieve ontsluiting te verbeteren wordt groter beschouwd en ook het ontwikkelen van natuurgebieden wordt in een groter perspectief beschouwd. Het is hierin mogelijk dat de aandacht voor de bouwstenen naar andere gebieden verschuift.

  DUURZAAMHEID \ Kwelkade biedt kansen voor ander soort teelt, zoals energieteelt voor biomassaproductie en energieteelt in de vorm van kleine windmolens bij de erven.

  INFRASTRUCTUUR, STADS- EN HAVENONTWIKKELING \ De dijk is volledig verkeersvrij en enkel toegankelijk voor voetgangers. Als resultaat worden de woningen en bedrijven langs de dijk allemaal vanuit het Binnenveld ontsloten, alsook de toegang tot de Blauwe Kamer. Op het traject bij de Rijnhaven wordt de auto op een nieuw dijkprofiel buitendijks gelegd en de fietser los daarvan op de dijk. Naast de watersporters wordt ook de jachthaven aan de nieuwe recreatieplas gelegd.

  RECREATIE, CULTUUR & LANDSCHAP \ Ook het recreatieve programma krijgt nieuwe verbindingen. De watersporters verhuizen naar de recreatieplas in de uiterwaarden, die een nieuwe waterverbinding aan de Rijn krijgt. De watersporters kunnen veilig oefenen langs de langsdam. De recreatieplas krijgt ook een strand, waar veilig gezwommen kan worden. In het Binnenveld worden met name de wandel- en fietsroutes uitgebreid en beter op de kaart gezet.

  NATUUR \ Er worden nieuwe ecologische verbindingen op grote schaal gemaakt. Het natuurnetwerk tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Binnenveld en het Renkums Beekdal wordt sterker met elkaar verbonden. Daarbij wordt ook de zuidelijke oever van de Rijn meegenomen als migratiezone, dan wel verblijfsplek.

  WATERVEILIGHEID \ De dijk wordt in grond opgehoogd en erg wordt een steunberm aangebracht ten behoeve van de macrostabiliteit. Door het plaatsen van een kwelkade wordt er een gebied gecreëerd dat bij hoge waterstanden wordt volgezet. Dit gebied geeft dan tegendruk aan het water buitendijks, waardoor piping wordt voorkomen. Bij Wageningen wordt gebruik gemaakt van een kwelscherm.

  25m

  5m

  6m

  25m

  5m

  4m 4m3m

  6m

  1,5m

  P

  OPLOSSINGSRICHTING 6 - NIEUWE VERBINDINGENROUTES EN NETWERKEN TUSSEN VERSCHILLENDE LANDSCHAPPEN

  Verhoging in grond

  Verhoging in grond

  Taludverflauwing

  Taludverflauwing

  Steunberm

  SteunbermKwelscherm

  Kwelkade

  Ecologische verbindingen op grotere schaal

  Dijk alleen voor wandelaars

  Parkeren in het binnenveld, wandelen naar de uiterwaarden

  Zomerdijk als onderdeel van het wandelnetwerk