Online strategie Trudo | websites

of 46 /46

Embed Size (px)

description

Presentatie online strategie | websites Door René Bakkerus @bakkerus

Transcript of Online strategie Trudo | websites

 • 1.

2. 3. O nline strategie Trudo W ebsites 4. intro

 • Doel 5 jaar geleden
 • E inde maken aan versnippering websites, zodat verschillende doelgroepen gemakkelijk de informatie kunnen vinden.

5. intro

 • oplossing: n website voor alle informatie & doelgroepen

6. H uidige Trudo.nl

 • resultaat: veel informatie, moeilijk vindbaar
 • V orm
 • Techniek
 • Navigatiestuctuur

7. H uidige Trudo.nl

 • G evolg: nieuwe versnippering van websites
 • V erschillende smoelen
 • Veschillende CMS systemen
 • Verschillende databases

8. H uidige Trudo.nl

 • Conclusie
 • M arketing: slecht
 • Techniek & onderhoud: slecht
 • Gebruiksvriendelijkheid: slecht

9. T erug bij af

 • E inde maken aan versnippering websites, zodat verschillende doelgroepen gemakkelijk de informatie kunnen vinden.

10. N ieuwe strategie

 • H uidig:
 • n maatwerk omgeving voor alle doelgroepen
 • Nieuw:
 • Heldere w ebsites voor de verschillende doelgroepen
 • Heldere websites voor de verschillende projecten

11. W aarom?

 • Verschillende doelgroepen zo helder mogelijk bij de juiste informatie krijgen
 • Belangrijke Trudo projecten niet ondergeschikt maken maar juist de ruimte geven.

12. O pgaven

 • Eenheidcreren tussen de verschillende websites
 • Vorm
 • Navigatiestuctuur
 • Techniek

13. 1. bouwstenen

 • N ivo 1. PORTAL | www.trudo.nl
 • Nivo 2. SUBPORTALS | ikzoek.trudo.nl
 • Nivo 3. DEDICATED SITES | www.slimmerkopen.nl

14. N ivo 1 - PORTAL

 • Eenechteportal.
 • Functie:
 • 1. bezoeker zo snel mogelijk begeleiden naar juiste subportal of dedicated site >doelgroep gericht navigatie structuur
 • 2.E en overzicht & gevoel geven van de totale Trudo beleving >intuitive nagivatie structuur

15. N ivo 2 - SUBPORTAL

 • Bevatten alle (basis) informatievoor de verschillende doelgroepen >Informatieve navigatiestructuur
 • prospect >ikzoek.trudo.nl
 • K lanten > mijn.trudo.nlmeer-dan-wonen.trudo.nl
 • Stakeholders > over.trudo.nl

16. N ivo 3 - DEDICATED SITES

 • A utonome websitesvoor projecten, initiatieven en producten.
 • www.woneninstratum.nl
 • www.slimmerkopen.nl
 • www.trudoweekendschool.nl

17. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl s limmerkopen.nl R ijtsevennen.trudo.nl w eekendschool.nl 18. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl s limmerkopen.nl R ijtsevennen.nl w eekendschool.nl 19. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl 20. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl s limmerkopen.nl R ijtsevennen.trudo.nl w eekendschool.nl 21. O pgaven

 • Eenheidcreren tussen deze verschillende bouwstenen (websites)
 • Techniek
 • Navigatiestructuur
 • Vorm

22. Navigatiestructuur

 • P ortal & Subportals
 • Dedicated sites
 • Subportals en dedicated sites hebbeneigen menu structuur(het zijn aparte websites)

23. S oorten van navigatie structuur

 • D oelgroepgerichte navigatiestructuur
 • >B edrijven met meerdere doelgroepen
 • Informatieve navigatiestructuur
 • > Traditionele structuur voor informatieve sites
 • Intuitieve navigatiestructuur
 • > Experience marketing
 • Magazine navigatie
 • > datum van toevoeging & terugkerende elementen

24. Doelgroep gerichte navigatie structuur www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl prospects klanten stakeholders 25. Informatieve navigatiestructuur

 • K enmerk: simpele navigatie aan de linkerkant opgedeeld in rubrieken.

26. I ntuitieve navigatie 27. M agazine navigatie 28. L ijn & structuur brengen in afzonderlijke websites

 • Top Navigatie
 • Down navigatie
 • Kruimelpad

29. Top Navigatie 30. Top Navigatie 31. Top Navigatie 32. Down navigatie

 • S itemap onder de website

33. Kruimelpad 34. www.t rudo.nl I kzoek.tudo.nl mijn.tudo.nl meerdanwonen.tudo.nl over.tudo.nl top navigatie top navigatie I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo + O p potal en subportal nivo heeft de bezoeker altijd visueel overzicht van het totale Trudo verhaal P ortal & Subportals kruimelpad 35. Dedicated sites Top navigatie Down navigatie A Down navigatie B Down navigatie C Down navigatie D K ruimelpad A K ruimelpad C 36. www.t rudo.nl I kzoek.tudo.nl mijn.tudo.nl meerdanwonen.tudo.nl over.tudo.nl I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo D oelgroepgerichte navigatie stuctuur Informatieve navigatie stuctuur 1 2 3 Intuitieve navigatie stuctuur kruimelpad kruimelpad kruimelpad M agazine navigatie structuur M agazine navigatie structuur 37. O pgaven

 • Eenheidcreren tussen deze verschillende bouwstenen (websites)
 • Techniek
 • Navigatiestructuur
 • Vorm

38. Vorm

 • Portal website |www.trudo.nl
 • Subportal start pagina | ikzoek.trudo.nl
  • hoofdmenu pagina
   • submenu pagina
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Dedicated sites
  • hoofdmenu pagina
   • submenu pagina

39. P ortal 40. Subportal startpagina Ik zoek.trudo.nl 41. Subportalonderwerp pagina aanbod 42. Subportal startpagina meer dan wonen 43. Subportal onderwerppagina meer dan wonen >cruydenhuisch >>openingstijden 44. D edicated site Startpagina Slimmerkopen 45. D edicated site onderwerpagina Slimmerkopen > aanbod 46. W aar staan we nu

 • Slimmerkopen.nl
  • Connex inrichten achterkant.(basis totale strategie)
  • Scherpontwerp finetunen. (basis totale strategie)
 • D edicated sites
  • Culuurhallen Klokgebouw
  • Work @ Klogebouw & Apparatenfabriek
 • Poratl en Subportal
  • Patrick & Marcel structuur