Ontwerpen van websites

of 32 /32
Ontwerpen van websites Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering 1

Embed Size (px)

Transcript of Ontwerpen van websites

 • Ontwerpenvan websites

  Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014

  Frans Wiering

  1

 • Inhoud

  dimensie ontwerp in vak webdesign

  todo terugblik op OIS user experience volgens Garrett informatiearchitectuur navigatie (als er tijd is) start met HTML

  2

 • OIS voor het Web

  verplichte literatuur Benyon, 2e ed. hoofdstuk 16: Designing Websites

  = 3e ed. hoofdstuk 14

  sterk aanbevolen Garrett hoofdstuk 2: Meet the elements http://www.jjg.net/elements/pdf/elements_ch02.pd

  f zelfde model als in Benyon, uitgebreidere uitleg

  3

 • Terugblik

  Designing interactive systems is concerned with developing high quality interactive systems, products and services that fit with people and their ways of living (Benyon p.6)

  centraal staat human-centred design balanceren PACT elementen in een

  domein people activities contexts technologies

  4

 • Algemene ontwerpprincipes

  Benyon: 4 categorien helping people access, learn and

  remember the system (1-4) giving them the sense of being in

  control, knowing what to do and how to do it (5-7)

  safely and securely (8-9) in a way that suits them (10-12)

  1. visibility2. consistency3. familiarity4. affordance

  5. navigation6. control7. feedback

  8. recovery9. constraints

  10. flexibility11. style12. conviviality

  5affordance: design past bij gebruik

 • 6

  UU master site

  1. visibility2. consistency3. familiarity4. affordance

  5. navigation6. control7. feedback

  8. recovery9. constraints

  10. flexibility11. style12. conviviality

 • Wat je over kunt nemen uit OIS

  hoofdactiviteiten design evaluatie in centrum

  werken met personas en scenarios maar op web ken je die

  niet zo goed de 12 design principes aandacht voor usability

  en accessibility allerlei methoden en

  technieken

  7

 • Garretts framework

  visie ontwerp is meer dan de juiste functionaliteit bouwen (wat het doet) user experience gaat ook over: hoe werkt het voor de gebruiker

  lijkt sterk op Benyons human-centred design

  8

  2002, 2e ed. 2011

 • Five planes

  9http://www.jjg.net/elements/pdf/elements_simpleplanes.pdf

 • Verbinding

  twee gezichtspunten op web links: applicatie-platform met interactieve

  functionaliteit rechts: publicatie-omgeving voor

  informatie

  de vijf planes vormen een conceptueel framework om de twee gezichtspunten te verbinden het zijn ook min of meer fasen in het ontwerpproces maar niet een lineair model

  10

 • De vragen die je moet stellen

  Surface What will the finished product look like?

  Skeleton What components will enable people to use the site?

  Structure How will the pieces of the site fit together and behave?

  Scope What features will the site need to include?

  Strategy What do we want to get out of the site? What do our users want?

  11

 • Zomaar een voorbeeld

  12http://www.youtube.com/watch?v=ifmRWuVYBuA; http://www.youtube.com/watch?v=EX4uytZhWjo

 • Strategy

  wat willen we met deze site bereiken? product objectives business goals, brand identity,

  success metrics wat willen onze gebruikers

  ermee bereiken? user needs market research contextual inquiry en andere

  methoden voor understanding personas voor verschillende user

  segments

  13vgl. Benyon: Understanding

 • Scope

  vertaalslag waarom maken we dit naar wat maken we precies dus ook: wat maken we niet

  uitdrukken in scenarios functionele specificaties: wat kun je met de site doen? content requirements: wat moet er op de site te vinden zijn?

  verschillende media content inventory hoe wordt de content onderhouden?

  (Garrett heeft het niet over niet-functionele requirements)

  duidelijke prioriteiten stellen relatie met strategie

  14vgl Benyon: Envisionment

 • Structure (1)

  creren van a conceptual structure of the site

  how will the pieces of the site fit together and behave?

  interaction design interactie als dans van mens en

  technologie wederzijdse aanpassing

  conceptuele modellen gebruik conventies en metaforen

  G. is geen grote fan van metaforen afhandeling fouten

  15vgl. Benyon: Conceptual Design, ook elementen Physical Design

 • Structure (2)

  information architecture structuur van de content classificatie, ordening naamgeving

  gerelateerd aan menselijke cognitie hoe ordenen mensen informatie

  wordt vervolgd

  16

 • Skeleton

  concreet maken conceptuele structuur information design: communiceren

  van ideen o.a. visualisatie van informatie

  interface design: elementen voor interactie widgets, bekend uit OIS

  navigation design: elementen voor navigeren door content verschillende typen navigatie menselijke navigatiestrategien

  er is natuurlijk overlap alles afwegen in wireframes

  schematisch ontwerp webpagina hier komt veel in samen

  17vgl. Benyon: Physical Design, Interface Design

 • Voorbeelden van wireframes

  18

 • Surface

  visual design, sensory design visueel ontwerp best begrepen

  hoe bewegen je ogen over het interface? wat trekt de aandacht? esthetiek

  een paar principes contrast gebruiken voor aandacht en

  onderscheid en uniformiteit waar contrast niet nodig is

  grid-gebaseerde layout consistentie tussen design elementen kleuren en fonts zorgvuldig kiezen

  design comp(osite): visuele mockup deel documentatie style guide

  19

 • Alles in een plaatje (2000)

  20http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf

 • Technologische terzijde

  het bouwen van webpaginas zit op de twee bovenste niveaus

  skeleton: indeling pagina HTML-structuur pagina positionering blokken met CSS

  surface: presentatie CSS decoratieve elementen

  21

 • Information architecture

  het bouwen van een website gaat voor een belangrijk deel ook over het middenniveau structure: information architecture

  hoe organiseer je de content van een website resultaat: een blauwdruk voor de hele

  site wat komt erbij kijken?

  informatie classificeren informatie structureren

  22

 • Classificatie

  hoe conceptualiseren mensen de content van de site welke terminologie, welke relaties

  kun je formaliseren in een ontologie objectief

  alfabetisch, chronologisch, geografisch niet altijd even nuttig

  maar veel is subjectief en/of ingewikkeld taak, doelgroep, onderwerp, betekenis

  consistentie, eenduidig vocabulaire voor systeem, bedrijf n gebruiker

  belang gebruikersstudies

  23

 • Faceted classification

  beschrijft content via 3 aspecten dimensies

  (hoofdconcepten uit ontologie)

  per dimensie aantal facetten (attributen, eigenschappen)

  per facet aantal waarden zoeksystemen voor

  begrensde domeinen online stores musea

  24https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken

 • Metadata

  standaard-definitie metadata is data about data

  beter metadata is a structured description of the

  essential attributes of an information object duidelijke (en traditionele) rol in

  informatievoorziening catalogi e.d. eeuwenoud

  metadata voor websites (Wodtke 2003) intrinsic: technische eigenschappen administrative: workflow en verwerking descriptive: beschrijft inhoud

  essentieel in contentrijke websites voor: navigatie, zoeken management

 • Structuren

  hoe organiseer je de content? hierarchisch

  vaak passen dingen op meerdere plaatsen

  matrix meer dan 3 dimensies is onoverzichtelijk

  netwerk kan organisch voelen, maar orintatie

  is lastig lineair

  wat is het voornaamste organiserende principe specialist? klant?

  architectuur vastleggen in diagram vele systemen

  26

 • 27gebruikt Garretts Visual Vocabulary: http://www.jjg.net/ia/visvocab/

 • Navigatie menselijke overwegingen

  lost in cyberspace: ruimte-metafoor schiet tekort

  navigatiegedrag information foraging, berry-

  picking breadth- of depth-first zoeken of browsen

  hoe ondersteun je de orintatie labelling navigation support searching

  28

 • Navigatie-ontwerp volgens Garrett

  global navigation toegang tot hele site typisch via vast menu

  local navigation directe omgeving in architectuur

  supplementary navigation shortcuts

  contextual navigatie hyperlinking in document

  courtesy navigation naar standaard voorzieningen

  remote navigation tools sitemap index

  29

 • navigatie UU master site

  30

 • navigatie UU master site

  31

  global

  local

  courtesy

  supplementary

  remote: search

  remote: faceted search

 • Hoofdbegrippen

  OIS design principles personas en scenarios

  vijf planes van Garrett structure: informatie-architectuur

  classificatie, naamgeving, structuur faceted classification en search metadata

  skeleton: navigatiedesign labelling, navigation support en searching verschillende typen navigatie wireframes

  structure en skeleton planes speciaal belangrijk voor opdracht

  32