Onderzoeksrapport Weet Wat Je Besteedt

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Onderzoeksrapport Weet Wat Je Besteedt

 • 1ONDERZOEKSRAPPORTWEET WAT JE BESTEEDT

 • Diederik van AalstEric LaugemanJerremy de JongJesse van Beek

  Hogeschool Utrecht, FCJCommunication & Multimedia Design9 december 2014

  AUTEURS IN OPDRACHT VAN

 • 3Het bedrijf

  Aanleiding

  Projectdoel

  Probleemstelling

  Hoofdvraag

  Interview: Regelaar/Toekomstplanner

  Interview: Trendsetter/Levensgenieter

  Conclusie & Scenario

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  3.5

  3.6

  3.7

  HOOFDSTUK 1: PLAN VAN AANPAK

  HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSOPZET

  Identificatie

  Beroepsproducten

  Diederik van Aalst

  Eric Laugeman

  Jesse van Beek

  Jerremy de Jongh

  2.1

  2.2

  4

  5

  5

  6

  6

  16

  18

  20

  7

  7

  7

  8

  8

  9

  Types

  Focusgroep

  Insights

  Stakeholdersmap

  3.1

  3.2

  3.3

  3.4

  HOOFDSTUK 3: SOORTEN BESTEDERS

  10

  12

  13

  14

  Invloedbare personen op doelgroep

  Psychologische factoren geldomgang

  Gedrag benvloeden doelgroep

  Zelfreguleringscyclus

  Insights

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  4.5

  HOOFDSTUK 4: PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

  22

  23

  24

  25

  27

  INHOUDSOPGAVE

  Bestaande platformen

  Psychologie in vormgeving

  Insights

  5.1

  5.2

  5.3

  HOOFDSTUK 5: VISUEEL ONDERZOEK

  28

  31

  32

  Guidelines6.1

  HOOFDSTUK 6: GUIDELINES CONCEPT

  33

 • HOOFDSTUK 1PLAN VAN AANPAK

  1.1 HET BEDRIJF

  1. Weten wat er speelt

  2. Jongeren in the lead

  3. Focus op positieve actie

  4. Right time, right place, right voice

  5. Continu vernieuwen

  6. Pilots om samen te leren

  7. Meten, evalueren, leren

  8. Verbinden en voortbouwen met partners

  Weet wat je besteedt (WWJB) richt zich op het vergroten van

  de financile zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 25 jaar.

  WWJB is daarvoor continu in gesprek met jongeren (zowel

  offline als online) en ontwikkelt samen met hen initiatieven

  die bijdragen aan hun financile inzicht en weerbaarheid. De

  aanpak is door, met en voor jongeren en gericht op continu

  leren en ontwikkelen om jongeren te ondersteunen.

  De stichting gaat in gesprek met jongeren, legt ze niets op,

  maar komt in cocreatie tot antwoorden en oplossingen om de

  financile zelfredzaamheid van jongeren van 12 tot 25 jaar te

  vergroten. Deze innovatieve aanpak spreekt jongeren aan en

  leidde al tot mooie resultaten.

  DE PROGRAMMA AANPAK VAN WWJB IS ONDERSCHEIDEND EN

  VERNIEUWEND DANKZIJ 8 VERANDERBENADERINGEN:

  4

 • 1.2 AANLEIDING

  Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van WWJB, het

  MoneyMindsets onderzoek, blijkt dat 55% van de jongeren

  impulsief in omgaan met geld. Uit later onderzoek naar

  MoneySkills blijkt dat juist deze groep minder financile

  vaardigheden heeft. Impulsieve scholieren geven meer geld

  uit, sparen minder vaak, komen vaker geld te kort en lenen

  ook vaker.

  Ook de belkosten liggen hoger bij de impulsieve groepen. Om

  juist deze groep te ondersteunen wil WWJB gebruik maken

  van inzichten uit de sociale psychologie en de behavioral

  economics.

  AANLEIDINGEN HET PROJECTDOEL

  1.3 PROJECTDOEL

  5

  WWJB wil de doelgroep MBO, HBO en WO studenten

  ondersteunen om beter om te gaan met hun geld. In dit

  project willen we hiervoor een financile app ontwikkelen, een

  instrument dat zij dagelijks/wekelijks gebruiken en dat hen

  ondersteunt om minder impulsieve aankopen te doen. De app

  zal gebaseerd zijn op ideen van jongeren en op inzichten uit

  de wetenschap op het terrein van behavioral economics.

  Bij voorbaat zal er een grote waarschijnlijkheid moeten zijn dat

  jongeren de app daadwerkelijk gaan gebruiken. Om dat zeker

  te stellen wordt in het project samengewerkt met jongeren uit

  de doelgroep en wordt er aanvullend onderzoek gedaan.

 • 6Hoe kunnen wij een balans in omgang met geld creren, die

  tussen de focus van de huidige- en de toekomstige situatie

  in komt te liggen, bij MBO-, HBO- en WO studenten zodat zij

  bewuster worden en uiteindelijk minder impulsieve aankopen

  zullen gaan doen?

  DOELGROEP

  De opdracht is gericht op MBO, HBO en WO studenten van

  16 t/m 24 jaar. Deze groep studenten kun je onderverdelen in

  vier moneymindsets-groepen: de Trendsetter, de Regelaar, de

  Levensgenieter en de Toekomstplanner. WWJB wilt zich met

  de opdracht richten op de Trendsetter en de Levensgenieter.

  1.5 HOOFDVRAAG1.4 PROBLEEMSTELLING

  Jongeren zijn vaak impulsief en geven meer geld uit dan ze

  willen of kunnen besteden.

  OORZAAK

  Wanneer MBO, HBO en WO studenten hun huidige situatie

  -in plaats van hun toekomstige situatie- als het meest

  belangrijkste zien, dan leidt dit tot meer impulsievere

  gedragingen. Maar wanneer deze studenten zich teveel

  op hun toekomstige situatie richten, leidt dit ook tot een

  impulsiever gedrag.

  GEVOLG

  Dit gedrag kan leiden tot impulsieve aankopen, wat op lange

  termijn kan leiden tot schulden.

  PROBLEEMSTELLINGEN HOOFDVRAAG

 • 2.1 IDENTIFICATIE

  Wij zijn de groep Smaakmakers bestaande uit 4 personen;

  Diederik van Aalst, Jesse van Beek, Jerremy de Jongh & Eric

  Laugeman. Deze periode zullen wij namens de Hogeschool

  Utrecht een opdracht uitvoeren voor de opdrachtgever Weet

  wat je besteedt: App voor meer grip op geld.

  2.2 BEROEPSPRODUCTEN

  De beroepsproducten die wij per persoon willen gaan

  opleveren zijn als volgt:

  HOOFDSTUK 2ONDERZOEKSOPZET EN BEROEPSPRODUCTEN

  DIEDERIK VAN AALSTVISUAL DESIGNER

  7

  Als Visual Designer wil ik deze periode in kader van Onderzoeken

  en Begrijpen een gericht onderzoek uitvoeren die duidelijke en

  verrijkende resultaten opleveren voor de rest van het project. Door

  middel van een literatuuronderzoek wil ik de volgende deelvragen

  beantwoorden:

  - Welke bestaande platformen zijn er al die ondersteuning

  bieden aan jongeren op het gebied van financin?

  - Wat zijn de psychologische effecten van visuele onderdelen?

  Wanneer alle resultaten zijn gebundeld in een onderzoeksrapport

  en vervolgens een eerste concept op tafel ligt zal ik de concept

  pitch richting de opdrachtgever verzorgen. In het kader van

  conceptualisatie is dit voor mij als Visual Designer het meest

  passende beroepsproduct.

  Nadat er een eerste test door de UXDers is uitgevoerd met een low

  fidelity prototype zal ik het high fidelity prototype gaan realiseren. Dit

  past perfect in het straatje Verbeelden en Realiseren.

  Na afloop zal ik al mijn gemaakte producten gaan evalueren door er

  afstand van te nemen en er met een realistisch en professioneel oog

  ernaar te kijken. Ook zal ik het hele project zelf en het functioneren

  van de groep gaan evalueren.

 • ERIC LAUGEMANUSER EXPERIENCE DESIGNER

  Ik wil deze periode de volgende deelvragen beantwoorden:

  - Wat zijn hun frustraties op het gebied van geld?

  - Wat voor waarde hechten zij aan geld?

  - Voor welke doeleinden besteden zij hun geld?

  Om antwoord te krijgen op deze vragen wil ik gebruik maken van

  een focusgroep. Dit past in het project goed bij het onderdeel

  onderzoeken en begrijpen. Om de highlights uit het gesprek te halen

  zal ik het gesprek filmen en het monteren tot een filmpje van ca. 2

  minuten.

  Zodra iedereen zijn onderzoek heeft afgerond en we hebben

  gebrainstormd over een concept zal ik een concept scenario maken.

  Dit moet meer inzicht in het gebruik van het concept product leveren.

  Dit beroepsproduct past in de fase conceptualiseren.

  Zodra we groenlicht op ons concept hebben en we kunnen beginnen

  met uitwerken zal ik samen met Jesse beginnen met het uitwerken

  van enkele schetsen, Jesse gaat deze uitwerken tot wireframes en

  ik zal hier een Low Fidelity Prototype van maken. Dit prototype ga ik

  uitwerken in axure. Dit beroepsproduct past in de fase verbeelden en

  realiseren.

  In de laatste fase zal Jesse een onderzoeksopzet maken. We

  gaan dan het low fidelity prototype testen. Na deze test zal ik een

  testrapport maken. Dit beroepsproduct past in de fase evalueren.

  JESSE VAN BEEKUSER EXPERIENCE DESIGNER

  Ik wil duidelijk het probleem bij de Trendsetter en de Levensgenieter

  gaan vast stellen. Dit ga ik doen door de beide partijen binnen

  de doelgroep te benaderen en met elkaar te vergelijken. In mijn

  onderzoek ga ik de volgende deelvragen:

  - Wie zijn de Trendsetter en de Levensgenieter?

  - Wie zijn de Regelaar en de Toekomstplanner?

  - Waar besteden zij het meeste geld aan/sparen zij voor?

  - Wanneer speelt hun impulsiviteit het meeste op?

  - Wat doen ze tegen om hun impulsiviteit tegen te houden?

  Om vervolgens beide partijen te kunnen vergelijken, deze werk ik

  dan uit in een Stakeholders map. Uit de interviews zal ik overigens

  Personas en Scenarios opstellen. Tot slot zal ik het gehele

  onderzoek in een rapport verwerken en deze opmaken. Dit alle in

  het kader van Onderzoeken en Begrijpen

  Wanneer de guidelines staan, zullen we als groep een concept

  samenstellen. Wanneer we eenmaal beland zijn in de fase

  Verbeelden en Realiseren, zal ik Wireframes op gaan stellen voor

  het medium wat wij uiteindelijk gaan creren.

  Wanneer het project is afgerond wil ik kritisch kijken naar mijn

  presteren, de beroepsproducten die ik aangeleverd heb en naar de

  samenwerking met andere groepsgenoten.

  8

 • 9JERREMY DE JONGCONCEPT DESIGNER

  Als Concept Designer wil ik deze periode in het kader van

  Onderzoek en begrijpen bezig houden met de psychologie achter

  gedrag en de mogelijkheden om gedrag te veranderen.

  Om hierachter te komen zal ik me bezighouden met literatuur op het

  gebied van gedrag en gedragsverandering. De volgende deelvragen

  wil door middel van onderzoek beantwoorden.

  - Welke persoon of personen hebben er invloed op de

  doelgroep?

  - Hoe kunnen we het gedrag van de doelgroep benvloeden?

  - Hoe kunnen we de doelgroep het gewenste gedrag laten

  uitvoeren?

  - Welke psychologische factoren zorgen ervoor dat bepaalde

  jongeren binnen de doelgroep minder goed met geld om

  kunnen gaan?

  Door het beantwoorden van de volgende deelvragen wil ik insights

  en guidelines creren waarmee we een concept kunnen ontwikkelen

  wat gedragsverandering bij de doelgroep kan bewerkstelligen.

  Wanneer de onderzoeksfase is afgerond ga ik me voor het

  onderdeel Conceptualiseren bezighouden met de Rationele.

  Voor het onderdeel Verbeelden en realiseren ga ik me bezighouden

  met het advies en eindrapport.

  DIEDERIK VAN AALSTLiteratuuronderzoek (Onderzoeken en Begrijpen)

  Concept Pitch (Conceptualiseren)

  High Fidelity Prototype (Verbeelden en Realiseren)

  Evaluatie gemaakt werk (Evalueren)

  ERIC LAUGEMAN Focusgroep (Onderzoeken en Begrijpen)

  Concept Scenario (Conceptualiseren)

  Low Fidelity Protype (Verbeelden en Realiseren)

  Testrapport (Evalueren)

  JERREMY DE JONG Empathy Map (Onderzoek en Begrijpen)

  Rationale (Conceptualiseren)

  Advies/Eindrapport (Verbeelden en Realiseren)

  Evaluatie gemaakt werk (Evalueren)

  JESSE VAN BEEKStakeholdersmap, Personas, Scenarios en het

  Onderzoeksrapport (Onderzoek en Begrijpen)

  Guidelines (Conceptualiseren

  Wireframes (Verbeelden en Realiseren)

  Evaluatie gemaakt werk (Evalueren)

 • 10

  TYPE 1DE LEVENSGENIETER

  HOOFDSTUK 3SOORTEN BESTEDERS

  De Trendsetter scoort het hoogst op statusgerichtheid en

  impulsiviteit en het laagst op behoefte aan controle. Status

  is belangrijk, zij willen graag laten zien wat ze hebben. Ze zijn

  niet genteresseerd in overzicht van inkomsten en uitgaven,

  begroten en kasboekjes. Ze maken zich wel regelmatig

  zorgen over hun geldzaken. Ze willen in de toekomst ook hun

  leefstijl kunnen volhouden. Geld maakt immers gelukkig.

  TYPE 2DE REGELAAR

  Deze jongeren scoren laag op statusgerichtheid en

  impulsiviteit en hebben relatief veel behoefte aan controle.

  Ze gaan op een beheerste, voorzichtige manier met geld

  om, hebben meestal een vrij sobere levensstijl. Ze hebben

  behoefte aan controle op hun financin en zij beheren hun

  geld graag zelf.

 • TYPE 3DE LEVENSGENIETER

  Levensgenieters scoren hoog op impulsiviteit en laag op

  statusgerichtheid. Het type leeft volgens het motto pluk de dag

  en geld moet rollen, plannen is niet belangrijk. Deze jongeren

  zijn weliswaar niet erg genteresseerd in geldzaken, toch

  maken ze zich regelmatig zorgen over hun financin. Ze staan

  ook meer open voor het lenen van geld van leeftijdsgenoten

  of ouders. Ze willen wel geholpen worden bij het overzichtelijk

  houden van hun financin.

  TYPE 4DE TRENDSETTER

  11

  De Trendsetter scoort het hoogst op statusgerichtheid en

  impulsiviteit en het laagst op behoefte aan controle. Status

  is belangrijk, zij willen graag laten zien wat ze hebben. Ze zijn

  niet genteresseerd in overzicht van inkomsten en uitgaven,

  begroten en kasboekjes. Ze maken zich wel regelmatig

  zorgen over hun geldzaken. Ze willen in de toekomst ook hun

  leefstijl kunnen volhouden. Geld maakt immers gelukkig.

 • STAKEHOLDERS

  FOCUSGROEP MET DE BESTEDERS

  12

 • 13

  Om te beantwoorden wat voor waarde de doelgroep aan geld

  hecht en voor welke doeleinden zij hun geld besteden heb ik een

  focusgroep bij elkaar gebracht. Ik heb ervoor gekozen om zoveel

  mogelijk verschillende mensen van verschillende opleidingen bij

  elkaar te zetten. Uiteindelijk ben ik de discussie aangegaan met 2

  MBO-, 2 HBO studenten en 1 WO student.

  Voordat we zijn begonnen heb ik iedereen uitgelegd wat onze

  opdracht is en wat de 4 soorten doelgroepen zijn. Dit heb ik

  gedaan door onderstaande tekst aan hun voor te leggen. Nadat

  iedereen zich had voorgesteld en gekozen had welk type het best

  bij hun past, heb ik de vragen die hiernaast staan gesteld.

  - Waar besteden jullie dit geld aan?

  - Sparen jullie en waarvoor?

  - Wat zijn de momenten dat jullie het meeste geld uitgeven?

  - Op welke manier hechten jullie waarde aan geld?

  - Hoeveel geld verdien je per maand door een bijbaantje?

  - Hebben jullie een budget voor impuls aankopen?

  - Wat zou jou helpen om op het moment van een impuls

  aankoop dit toch niet te doen?

  - Geef je wel eens geld uit terwijl je weet dat je het eigenlijk

  niet kan missen?

  - Heeft digitaal betalen hier invloed op?

  - Om welke redenen geef je het geld toch uit?

  - Bespreek je jouw financile huishouden met andere?

  - Is je koopgedrag in het begin van de maand (na ontvangst

  salaris) anders?

  - Welke mensen hebben invloed op je koopgedrag?

  - Denk je dat commercials invloed hebben op je aan

  koopgedrag?

  - Koop je wel eens spullen uit emotie?

  - Helpen je ouders je met financile zaken?

  Uit deze vragen kwam een gesprek van ongeveer een uur, dit heb

  ik samengevat in een filmpje van ongeveer 7 minuten. In dit filmpje

  heb ik de belangrijkste conclusies uit het gesprek samengevat.

  INSIGHTS

  Jongeren besteden voornamelijk hun geld aan huur, uitgaan

  en schuld.

  Alle 4 de types sparen, maar de levensgenieter en de

  trendsetter sparen om leuke dingen te kunnen doen terwijl de

  regelaar en de toekomstplanner sparen voor hun toekomst.

  Het lukt de levensgenieter vaak niet om van het geld dat hij

 • 14

  We hebben gesproken met verschillende HBO studenten

  van de HUA en enkele WO studenten van de Universiteit in

  Utrecht. Eerste instantie hebben we hun profiel vast laten

  leggen. En als volgt kwamen de volgende vragen aan bod:

  Hoe was de overstap van thuiswonen naar op jezelf wonen?,

  Wat zijn je grootste uitgaven?, Waar spaar je voor?, In

  hoeverre ben je op de hoogte van je financin?, Wanneer

  speelt impulsiviteit het grootst een rol, en wat je doe hier

  tegen?,

  De Trendsetter en de Levensgenieter zijn gecategoriseerd

  als slechte besteders en de Regelaar en de Toekomstplanner

  als goede besteders. De resultaten zijn uitgewerkt in een

  stakeholders map, zodat er in oogomslag geconstateerd kan

  worden wat de Trendsetter/Levensgenieter fout doen ten

  opzichte van de Regelaar/Toekomstplanner.

  INTERVIEWSSTAKEHOLDERS MAP

  probeert te sparen (op zijn spaarrekening heeft gezet) af

  te blijven.

  De toekomstplanners en regelaars zetten aan het

  begin van de maand wel geld apart voor verschillende

  doeleinden.

  De trendsetters doen dat ook alleen houden zij als enige

  rekening met impulsaankopen. Het grootste probleem met

  geld uitgeven wat jongeren niet kunnen missen zit in de

  kroeg. Ze proberen zich in te dekken door een maximaal

  bedrag te pinnen, maar dit werkt niet bij de levensgenieter

  als er een pinautomaat in de buurt van de kroeg is.

  1+1 gratis aanbiedingen werken goed bij de doelgroep.

  Jongeren kopen wel eens wat extras om zichzelf te

  belonen.

  De levensgenieter moet regelmatig een reminder krijgen

  hoe hij met zijn geld om moet gaan.

 • 15

  DE TRENDSETTERDE LEVENSGENIETER

  Wat bij de levensgenieter/trendsetter opvalt is dat ze veel uitgaven

  hebben op het gebied van uitgaan, festivals en activiteiten. Ze vinden het

  sociale aspect erg belangrijk.

  Wat bij de toekomstregelaar/de regelaar opvalt is dat ze al uitgaven

  hebben voor grotere doeleinden, denk hierbij aan een auto of aan grote

  reizen. Ook wordt er gespaard voor een buffer.

  DE REGELAARDE TOEKOMSTPLANNER

  De stap vanuit thuis wonen naar op zich zelf wonen is groot. De

  spaarrekening wordt langzamerhand leeg gehaald of er wordt extra

  gewerkt, wat bij sommige wel uitloopt tot werkdagen per week naast

  de opleiding die ze doen.

  De stap vanuit thuis wonen naar op zich zelf wonen, is voor de

  toekomstregelaar/de regelaar niet zo gigantisch groot. Vanuit huis leerde

  zij namelijk al met geld om te gaan. Ze kregen vaak een vast bedrag wat

  bestond uit zakgeld en kleedgeld, waar ze het mee moesten doen.

  Er wordt door de levensgenieter/de trendsetter aangegeven dat er

  wel gespaard wordt en ze beschikken over een spaarrekening. Deze

  spaarrekening staat overigens niet vast. Echter hebben ze niet echt een

  doel waar ze voor sparen. Voor de toekomst wordt er bij verschillende

  aangegeven.

  Wanneer we het over grote doelen hebben, dan wordt er ook zeker

  gespaard. De toekomstplanner stelt doelen en heeft precies voor ogen

  waar ze voor sparen. Ze geven aan dat dit hun ook helpt in het sparen

  voor dingen, ze weten waar ze het voor doen.

  Ze hebben wel een bankieren applicatie, maar daar kijken ze liever niet

  al te vaak op. Er wordt aangegeven dat bankieren niet echt iets voor

  deze groep. Geld moet rollen of je leeft maar n keer zijn quotes die

  verschillende keren worden aangeduidt.

  De toekomstplanner geeft aan maandelijks te gaan zitten en uit te

  rekenen hoeveel geld er binnen is gekomen, wat er uit is gaan, wat er nog

  uit moet (vaste lasten). Andere tools die gebruikt worden is er n van

  de ABN. Hierbij kun je instellen dat er bij elk gepind bedrag 15% naar je

  spaarrekening wordt overgemaakt.

  De impulsieve aankopen die gedaan worden, zijn onder andere in

  kledingwinkels en foodketens, maar vooral op een gezellige avond in de

  kroeg of de discotheek. Er wordt geprobeerd om vooraf geld apart over te

  maken naar de spaarrekening, maar wanneer ze in de kroeg zijn wordt dit

  geld al snel terruggestort. De pinpas wordt ook weleens thuisgelaten.

  De impulsieve aankopen die gedaan worden, zijn voornamelijk in

  kledingswinkels. Om hun hiervan te weerhouden, rekenen ze dus van

  te voren al uit hoeveel ze kunnen permitteren en pinnen dit bedrag

  vervolgens op. Op deze manier weten ze kunnen besteden, en komen

  niet in de verleiding om meer uit te geven dan dit bedrag.

 • STAKEHOLDERS

  CLAUDIA VAN DER STEENDE REGELAAR/TOEKOMSTPLANNER

  16

 • 17

  IK GA EEN KEER PER MAAND ZITTEN, PUUR OM ALLES UIT TE REKENEN

  De 24 jarige Claudia studeert Creatieve therapie aan

  de Hogeschool Utrecht van Amersfoort. Haar grootste

  uitgave is de huur die ze maandelijks betaald. Ze woont

  namelijk al 7 jaar uit huis en inmiddels woont ze ook

  samen met haar vriend. Ze heeft dus al op 17 jarige

  leeftijd het heft in eigen handen. Echter was deze

  overstap nooit heel groot voor haar. Vanuit huis heeft ze

  namelijk enorm veel geleerd, zo ook op het gebied van

  financin.

  We kregen thuis maandelijks een vast bedrag waar

  we het mee moestten doen. Van 80,- per maand

  moesten we onze kleding, de uitstapjes die we

  maakten en onze telefoonrekening van betalen. Niet

  veel geld in mijn ogen, maar zo leer je wel om met geld

  om te gaan.

  Tegenwoordig gaat ze een keer per maand zitten, puur

  om uit te rekenen wat er allemaal binnen komt, uitgaat

  en wat er nog uit moet. Op deze manier ziet ze wat er

  over blijft waar ze weer een verdeling in maakt. Een

  gedeelte voor de vaste lasten, voor de boodschappen

  en er gaat een beetje naar onze spaarrekening. Het

  sparen maakt het trouwens een stuk gemakkelijker,

  wanneer je ook echt een doel voor ogen hebt. Zo zijn

  we nu aan het sparen voor een eigen auto.

  Impulsiviteit, is iets wat ze redelijk onder controle heeft

  gekregen. Ze weet namelijk wat ze wel kan permitteren

  voor vrije uitgaven, wat ze vervolgens contant opneem.

  Op die manier kun je ook niet meer besteden, dan wat

  je apart hebt gezet. Als het op is, dan is het op.

 • STAKEHOLDERS

  LEONIEKE TER HARDDE TRENDSETTER/LEVENSGENIETER

  18

 • 19

  IK MOET CONTINUE GELD TERUG BOEKENVAN MIJN SPAARREKENING

  De 21 jarige Leonieke studeert PABO aan de

  Hogeschool Utrecht van Amersfoort. Ze woont nu sinds

  een half jaar op haar zelf. De overstap vond ze best

  lastig, aangezien nu veel meer uitgaven heeft op het

  gebied van huur en boodschappen. Ik merk dat er

  een stuk meer uit gaat en dat ik dus veel minder over

  houd. Ik weet daar niet altijd even goed mee om te

  gaan en moet continue geld terug boeken van mijn

  spaarrekening.

  Ze geeft aan wel te sparen, maar het feit dat ze

  continue geld terug stortte gaf al aan dat het nog niet

  heel erg goed ging. Ze heeft dan ook niet echt een

  doel waar ze voor spaart. Voor later ofzo, ik zie het

  allemaal wel.

  Een andere grote uitgave voor Leonieke is uitgaan.

  Ze houdt er van om in het weekend lekker te gaan

  stappen met haar vriendinnen. Naast de kledingwinkel

  is dit voor haar het moment dat haar impulsiviteit het

  meeste opspeelt. In het verleden zorgde ik ervoor

  dat het bedrag wat ik op een avond uit wilde geven

  op mijn rekening stond, maar tegenwoordig doe ik dat

  geen eens meer.

  Via de bankieren applicatie op haar telefoon boekt

  ze het vanaf haar spaarrekening namelijk zo weer

  terug. Naast het terugboeken van geld, gebruikt ze

  de bankieren applicatie liever niet te veel. Het is elke

  weer confronterend om mijn rekening te bekijken

  na een avond stappen, daarnaast is bankieren ook

  niks voor mij. Ze geeft aan dat ze het probeert te

  overbruggen, door wat extra te gaan werken.

 • CONCLUSIEEN SCENARIO

  Nadat we veel in gesprek zijn geweest met jongeren

  die het goed doen (de Regelaar/de Toekomstplanner)

  en met de jongeren die het minder doen (de

  Trendsetter/de Levensgenieter), hebben we ze

  vergeleken en deze verwerkt in een Stakeholders map

  (zie pagina 15).

  Door ze naast elkaar te leggen, zie je eigenlijk de

  meest cruciale punten waar het fout gaat bij de

  Trendsetter/Levensgenieter ten opzichte van de

  Regelaar/Toekomstplanner.

  Zo zagen wij dat de ouders van de jongeren een grote

  rol gespeeld hebben in hun ontwikkeling. De overstap

  was hierdoor ook minder groot voor de Regelaar/

  Toekomstplanner. Vanuit huis hebben zij namelijk

  geleerd hoe ze met geld om moesten gaan. Daarnaast

  hebben zij ook concrete doelen voor ogen. Ze weten

  waar ze voor sparen.

  Er wordt dan ook aangegeven dat dit ze stimuleert om

  te gaan sparen. Terwijl de Trendsetter/Levensgenieter

  niet echt concrete doelen voor ogen hebben. Hierdoor

  wordt het voor hun ook gemakkelijker om het geld zo

  weer terug te boeken vanaf hun spaarrekening.

  Een ander inzicht is dat de Trendsetter/Levensgenieter

  niet echt op de hoogte zijn waar hun financin

  terecht komen, terwijl de Regelaar/Toekomstplanner

  dit maandelijk uitrekent en volledig op de hoogte

  is. Hierdoor weten zij ook wat ze kunnen besteden,

  wanneer ze een keer in de kledingwinkel staan en hun

  impulsiviteit opspeelt. Terwijl het bij de Trendsetter/

  Levensgenieter fout gaat, en ze uiteindelijk meer

  besteden dan wat ze willen, en als volgt proberen ze

  dit te overbruggen door extra te werken. Deze cruciale

  punten hebben wij uitgewerkt in twee scenarios.

  20

 • 21

  DE TRENDSETTERDE LEVENSGENIETER

  DE REGELAARDE TOEKOMSTPLANNER

  PROBEERT TE SPAREN - GEEN DOELEN

  De Trendsetter/Levensgenieter probeert wel te

  sparen. Maar het meerendeel geeft aan geen doelen

  te hebben, of geen concrete doelen.

  ER WORDT GELD APART GEZET

  Begin van de maand wordt er wel geld apart gezet

  naar de spaarrekening, om te voorkomen dat het

  vervolgens uit wordt gegeven.

  IMPULSIVITEIT ONTSTAAT

  De impulsiviteit speelt het meest een rol wanneer de

  Trendsetter/Levensgenieter op stap is met vrienden/

  vriendinnen en een gezellige avond in de kroeg of

  discitheek hebben.

  LATEN ZICH GAAN

  Wanneer het geld er op een gezellige avond er

  doorheen is kan de Trendsetter/Levensgenieter zich

  niet beheersen en boekt als volgt het geld weer

  terug vanaf de spaarrekening.

  SPAART EN HEEFT CONCRETE DOELEN

  De Regelaar/Toekomstplanner spaart en heeft

  concrete doelen voor ogen waar hij of zij voor wilt

  sparen.

  VERDEELT MAANDELIJKS DE FINANCIN

  Maandelijks worden de inkomsten en uitgaven

  uitgerekend en deze worden vervolgens verdeeld

  over de verschillende uitgaven die nog zullen

  volgen.

  IMPULSIVITEIT ONTSTAAT

  De impusliviteit speelt het meest een rol in kleding

  winkels. Echter geeft de Regelaar/Toekomstplanner

  al aan dat dit niet veel voorkomt.

  WETEN WAT ZE KUNNEN VEROORLOVEN

  Wanneer de impulsiviteit ontstaat, weten ze wat ze

  kunnen veroorloven. Vaak wordt het bedrag vooraf

  opgenomen, zodat wanneer het geld op is, het ook

  echt op is.

  EXTRA WERKEN

  Om de extra uitgaven te overbruggen wordt er door

  de Trendsetter/Levensgenieter extra gewerkt.

  EXTRA GESPAARD

  Er is geen extra geld uitgegeven dan gepland,

  de Regelaar/Trendsetter is dus weer een stukje

  dichterbij zijn of haar gestelde doelen.

 • HOOFDSTUK 4PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

  WELKE PERSOON OF PERSONEN HEBBEN ER

  INVLOED OP DE DOELGROEP?

  Het gedrag van andere kan het eigen gedrag

  benvloeden en veranderen. Door het gedrag van

  andere als normgedrag aan het eigen gedrag te

  toetsen en aan te passen is het een zeer krachtig

  middel om gedragsverandering te bewerkstelligen.

  Toch heeft deze techniek een zwakke plek wanneer

  een goed handelingsperspectief ontbreekt. Het dus

  erg belangrijk de gebruiker handvatten te geven om de

  sociale feedback te gebruiken.

  De sociale feedback moet dus voorzien worden

  van een degelijk actieplan. Het bieden van

  handelingsperspectief in de vorm van actieplannen

  is met de komst van interactieve mobiele media veel

  eenvoudiger geworden. Actieplannen zijn pas effectief

  wanneer deze passen bij de motivationele doelen

  van de gebruiker. De effectiviteit van een complete

  interventie (normcommunicatie) gecombineerd met

  feedback plus een action plan dat inspeelt op motivatie,

  mogelijkheden en vaardigheden is veel groter dan het

  alleen communiceren van de sociale norm. Bovendien

  is een complete interventie effectiever in het creren

  van blijvende veranderingen zonder terugval.[2]

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen

  beschikken over een systeem van spiegelneuronen.

  Deze spiegelneuronen zijn zowel actief bij het

  uitvoeren van gedrag als bij het zien van gedrag dat

  door anderen uitgevoerd wordt. De hersengebieden

  die actief worden bij het uitvoeren van gedrag worden

  ook aangesproken op het moment dat je andere

  gedrag ziet uitvoeren.

  22

 • 23

  Hierdoor ben je sneller geneigd hetzelfde gedrag ook

  uit te voeren. Deze overlap in de hersenen kan een

  verklaring bieden voor onbewust kopieergedrag.[2]

  Rolmodel kunnen een grote invloed hebben op het

  gedrag, belangrijk is wel dat het rolmodel zelfrelevant

  is. Zelfrelevant kan betekenen dat het rolmodel

  herkenbaar is voor de volger op bepaalde vlakken

  zoals werk, studie, woonplaats en interesse. Wanneer

  de volger zich kan identificeren met het rolmodel is het

  aannemelijker dat hij het gedrag zal kopiren mist de

  gestelde doelen haalbaar zijn. Wanneer de gestelde

  doelen haalbaar zijn, zal de motivatie om de gestelde

  doelen te behalen toenemen en kan het rolmodel voor

  inspiratie zorgen. Verder zal de volger harder werken

  om de prestaties van het rolmodel te evenaren.[2]

  WELKE PSYCHOLOGISCHE FACTOREN

  ZORGEN ERVOOR DAT BEPAALDE

  JONGEREN BINNEN DE DOELGROEP MINDER

  GOED MET GELD OM KUNNEN GAAN?

  Volgens het boek benvloeden en verandering van

  gedrag (Wiekens,Carina,2012) is er in de adolescentie

  fase een disbalans in de hersenen. Zo treed er in deze

  fase snel arousal oftewel opwindingen op. Het nemen

  van risicos en het vertonen van kick gedrag leidt, Het

  striatum ontwikkelt zich sneller en krachtiger dan het

  gebied dat dergelijke emoties zou moeten reguleren

  en verantwoordelijk is voor strategische gedrag waarbij

  langetermijnconsequenties in ogenschouw genomen

  worden (prefrontale cortex).

  Het striatum wint aan kracht en invloed vooral in

  de eerste helft van de adolescentie (tot ongeveer 15

  afhankelijk van theorie volgens Amerikaans onderzoek

  kan dit proces oplopen tot de leeftijd van 20 jaar.).

 • 24

  HOE KUNNEN WE HET GEDRAG VAN DE DOELGROEP BENVLOEDEN?

  Volgens (Hermsen & Renes, 2014) het boek Ontwerpen

  voor gedragsverandering zijn er twee niveaus

  van persuasieve interventies die gericht zijn op

  gedragsverandering. Automatisch gedrag en Reflectief

  gedrag.

  Ons gedrag is voor een groot deel geheel of

  gedeeltelijk automatisch. Zo is fietsen voor ons mensen

  een automatische bezigheid geworden, we hoeven ons

  niet te focussen op het houden van ons evenwicht of

  het voortduwen door het bewegen van de trappers.

  Automatisch gedrag kan zich op verschillende

  niveaus van bewustzijn afspelen, varirend van

  volledig onbewuste reflexen zoals onze neiging

  te remmen voor een donkere tunnel tot het half

  automatische gewoonten die we vrij gemakkelijk

  Waarna de activiteiten in dit gebied langzaam weer wat

  afneemt. Dit vindt plaats terwijl de prefrontale cortex

  slechts langzaam in de adolescentie tot ontwikkeling

  komt en aan invloed wint. Pas in de late adeolescentie

  functioneren beide gebieden zoals dat bij volwassenen

  ook het geval is. Als gevolg van deze disbalans zijn

  adolescenten meer geneigd risicovol gedrag uit te

  voeren en impulsief gedrag te vertonen en minder

  geneigd om over de langetermijnconsequenties na te

  denken. Ten slotte kan er geconcludeerd worden dat

  volwassen in deze fase nog steeds een belangrijke rol

  spelen bij het langetermijnplannen of deze rol op zich

  zouden moeten nemen.[2]

 • 25

  kunnen aanpassen, zoals de ochtendroutine op de

  doordeweekse werkdag. Het is veel gemakkelijker om

  gedragsverandering te bewerkstelligen wanneer het

  gewenste gedrag op een natuurlijke manier tot stand

  komt.[1]

  HOE KUNNEN WE DE DOELGROEP HET GEWENSTE

  GEDRAG LATEN UITVOEREN?

  Om complexe gedragsverandering tot stand te brengen

  is het belangrijk de automatische verbinding tussen

  prikkel en gedrag te verbreken dit is mogelijk door het

  geven van feedback op het huidige gedrag. Het geven

  van cues of impulsen kan onbewust gedrag naar de

  oppervlakte brengen.[1]

  ZELFREGULERINGSCYCLUS Gecontroleerde gedragsverandering

  A) Het communiceren van het gewenste normgedrag

  helpt bij het saillant maken van het gewenste doel.

  B) Het geven van feedback over het verschil tussen de

  norm en het huidige gedrag ondersteunt de ontvanger

  in het helder waarnemen van dat gedrag.

  C) Een gerichte action planning in hanteerbare stappen

  helpt bij het creren van handelingsmogelijkheden en

  het volhouden van de uitvoering daarvan.

  Om een interventie succesvol te laten worden is het

  belangrijk het gewenste gedrag onder de aandacht

  te brengen en te houden bij de gebruiker. Iedere

  poging roept een zekere mate van weerstand op.

  Wanneer de weerstand te groot is zal de boodschap

  niet aangenomen worden en is de interventie niet

  succesvol.

 • 26

  Creatieve campagnes richten zich vaak op het

  ongewenste doelgedrag omdat dit prikkelend is.

  Toch is de ervaring dat dit geen gedragsverandering

  veroorzaakt. De descriptieve norm houdt in dat

  negatieve associatie niet tot gedragsverandering lijdt.

  En zelf vaak een negatief effect heeft.

  Ook indien je je ten volle bewust bent van de

  wenselijkheid van nieuw gedrag, verandering ervan

  is moeilijk wanneer je geen vergelijking kunt maken

  tussen je huidige gedrag en het gewenste normgedrag.

  Mensen zijn erg slecht in het waarnemen van hun eigen

  gedrag. Onze blik wordt vervormd door allerlei filters,

  zogenaamde biases, zodat we ons eigen gedrag veel

  positiever voorstellen dan de realistisch is.

  Wanneer we worden geconfronteerd met potentile

  veranderingen, dan schatten we de huidige situatie

  veel te positief in. We geven een veel hogere waarde

  aan lagere beloningen op korte termijn dan aan hogere

  beloningen op lange termijn.[1]

 • Mensen proberen hun gedrag constant aan te

  passen aan hun omgeving. Over het algemeen is

  dit een impliciet proces. Dit gebeurt vaak onder de

  bewustzijnsdrempel (ibidem).

  Om complexe gedragsverandering tot stand te brengen

  is het belangrijk de automatische verbinding tussen

  prikkel en gedrag te verbreken dit is mogelijk door het

  geven van feedback op het huidige gedrag.

  Ook indien je je ten volle bewust bent van de

  wenselijkheid van nieuw gedrag, verandering ervan

  is moeilijk wanneer je geen vergelijking kunt maken

  tussen je huidige gedrag en het gewenste normgedrag.

  INSIGHTS

  27

  Wanneer we worden geconfronteerd met potentile

  veranderingen, dan schatten we de huidige situatie

  veel te positief in. We geven een veel hogere waarde

  aan lagere beloningen op korte termijn dan aan hogere

  beloningen op lange termijn.

  De effectiviteit van een complete interventie

  (normcommunicatie) gecombineerd met feedback plus

  een action plan dat inspeelt op motivatie, mogelijkheden

  en vaardigheden is veel groter dan het alleen

  communiceren van de sociale norm. Bovendien is een

  complete interventie effectiever in het creren van

  blijvende veranderingen zonder terugval.

  Wanneer de volger zich kan identificeren met het

  rolmodel is het aannemelijker dat hij het gedrag zal

  kopiren mist de gestelde doelen haalbaar zijn.

 • HOOFDSTUK 5VISUEEL ONDERZOEK

  Uit deskresearch blijkt dat er niet specifiek platformen

  zijn die zich richten op jongeren, wel hebben wij een

  aantal andere financile platformen kunnen vinden die

  ondersteuning bieden aan niet alleen jongeren. Na

  het raadplegen van One More Thing (2014) hebben

  we een aantal hoog aangeschreven zogenoemde

  huishoudboekjes applicaties gevonden.

  MoneyControl

  Een Engelstalige applicatie waar je eenvoudig je

  inkomsten en uitgaven kan bijhouden. Door middel

  van n druk op de knop kan je een bepaald bedrag

  invoeren bij uitgaven of inkomsten. Verder is het

  mogelijk om in de applicatie verschillende rekeningen

  bij te houden en maandoverzichten van je saldo in te

  kijken.

  Een nadeel van de applicatie is dat het Engelstalig is,

  niet elke student heeft een dergelijke beheersing van

  de Engelse taal dat hij of zij deze financile applicatie

  begrijpt. Ook moet alles handmatig ingevoerd worden,

  waardoor het dus erg veel moeite kost om je financile

  plaatje rond te krijgen. Het laatste nadeel is dat je

  niet veel meer kan dan je inkomsten en uitgaven

  bijhouden. De toegevoegde waarde van dit platform

  is dus zeer klein, aangezien elke Nederlandse bank

  tegenwoordig wel een applicatie heeft waarbij dit

  allemaal automatisch gaat.

  Visueel zit de applicatie goed in elkaar, de iconen zijn

  duidelijk en het is niet te druk op de schermen. Het

  belangrijkste staat groot in het scherm ( je totale saldo,

  uitgaven, inkomsten) zodat je in n oogopslag kan

  zien hoe je ervoor staat.

  WELKE BESTAANDE PLATFORMEN ZIJN ER AL DIE ONDERSTEUNING

  BIEDEN AAN JONGEREN OP HET GEBIED VAN FINANCIN?

  28

 • 29

  Money Log Free

  Een Nederlandstalige applicatie waar je meer kan dan

  alleen je uitgaven en inkomsten bijhouden. Naast het

  standaard bijhouden van je financin biedt dit platform

  je ook de mogelijkheid om verschillende budgetten

  in te stellen. Zo kan je bijvoorbeeld een plafond van

  150,- instellen voor boodschappen per maand,

  hiermee worden je uitgaven nog duidelijker omdat het

  gecategoriseerd wordt. Ook is er de mogelijkheid om

  vaste maandelijkse uitgaven in een agenda te zetten

  (bijv telefoonrekening, zorgverzekering enz) zodat deze

  automatisch worden verwerkt in je uitgaven.

  Een nadeel van de applicatie is weer dat alles

  handmatig ingevoerd moet worden, waardoor het dus

  erg veel moeite kost om je financile plaatje rond te

  krijgen.

  Visueel is dit platform een stuk minder prettig. De

  reclamebanners vliegen je om de oren en er is vrijwel

  niets aan de vormgeving gedaan. Het enige waar de

  makers van deze applicatie aandacht aan hebben

  besteed zijn de iconen van de categorien, deze zijn

  allemaal vrij duidelijk.

  AFAS Personal

  De AFAS Personal applicatie is een compleet financieel

  platform die zowel op de mobiele telefoon als op de

  laptop te gebruiken is. Deze applicatie geeft je de

  mogelijkheid om je inkomsten en uitgaven in te zien, je

  portemonnee bij te houden (contant geld), je bonnetjes

  te beheren, budgetten in te stellen en je verschillende

  categorien bij te houden. Het grote pluspunt van dit

  platform is dat het volledig is gentegreerd met jouw

  desbetreffende bank, al je inkomsten en uitgaven

  worden automatisch gesynchroniseerd.

 • 30

  Het enige nadeel van deze applicatie is dat de uitgaven

  en inkomsten automatisch worden gecategoriseerd,

  hierdoor worden sommige bedragen totaal verkeerd

  ingedeeld. Dit probleem is echter gemakkelijk op

  te lossen door de categorie van het bedrag te

  veranderen, hier zal je dus alleen mee te maken

  krijgen in het beginstadium bij het gebruiken van deze

  applicatie.

  Visueel is dit platform erg strak en helder. Het duidelijke

  menu staat aan de basis van een vloeiende navigatie,

  onder deze knop valt alles te vinden van de applicatie.

  Ook bij de uitgaven en inkomsten wordt er gelijk

  duidelijk gemaakt wat je winst is per maand.

  Dit platform is dus zowel visueel aantrekkelijk en

  gebruiksvriendelijk. Door de strakke vormgeving wordt

  alles snel duidelijk en door de integratie van de banken

  hoeft er niet veel moeite genomen te worden om alle

  transacties toe te voegen aan de applicatie, alles gaat

  automatisch.

  Inzicht

  Inzicht is een Nederlandse applicatie die, net als

  MoneyControl, enkel een platform is waar je al je

  uitgaven en inkomsten op een rijtje ziet staan. Ook

  hier moeten alle transacties handmatig toegevoegd

  worden, waardoor het erg veel tijd en moeite kost om

  je financile plaatje helemaal rond te krijgen.

  Visueel ziet de applicatie er prima uit, het is erg

  georganiseerd. Dit kan natuurlijk ook komen doordat

  de applicatie maar drie paginas heeft; Budget, Saldo en

  Boekhouding.

 • 31

  WAT ZIJN DE PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN VAN VISUELE ONDERDELEN?

  Zoals er in het psychologische onderzoek al werd

  aangekaart zijn er volgens het boek Ontwerpen voor

  Gedragsverandering twee niveaus van persuasieve

  interventies die gericht zijn op gedragsverandering.

  Automatisch gedrag en Reflectief gedrag. (Hermsen &

  Renes, 2014)

  Onder automatisch gedrag valt de term Landscaping.

  Landscaping is iedere vorm van manipulatie van

  de aanwezigheid, de zichtbaarheid en/of de

  aantrekkelijkheid van keuzemogelijkheden.

  De motivatie van de gebruiker kan geprikkeld worden

  door het gebruik van landscaping in de vormgeving.

  De motivatie om een bepaalde dienst of product te

  gebruiken wordt enerzijds gevormd door de directe

  en indirecte voordelen die het gebruik voor de

  gebruiker opleveren. Bijvoorbeeld het kopen van

  frisdrank wanneer men dorst heeft. En anderzijds door

  het ontwikkelen en in stand houden van de sociale

  identiteit van de gebruiker. De doelgroep moet door

  middel van vormgeving aangesproken worden, de

  doelgroep moet direct weten dat het voor hem of haar

  ontworpen is.

  Landscaping is een geschikt middel voor het

  verstrekken van aanwijzingen voor het gewenste

  gedrag. Mensen proberen hun gedrag constant aan

  te passen aan hun omgeving. Over het algemeen is

  dit een impliciet proces. Dit gebeurt vaak onder de

  bewustzijnsdrempel (ibidem).

 • 32

  Gebruikers veranderen zelden standaardinstellingen

  ook dit is een zeer krachtig instrument om gewenst

  gedrag te stimuleren.

  Ook kleuren kunnen een gedragsverandering

  stimuleren zo wordt de kleur grijs gezien als een

  inactieve kleur. Zo zal de gebruiker als hij of zij een

  keuze heeft tussen blauw en grijs eerder kiezen voor

  blauw en kan dit kleine verschil al gedragsverandering

  opleveren. Landscaping werkt vooral wanneer de

  gedragsverandering aansluit bij reeds bestaande

  doelen en wanneer de context past bij het bedrag.

  Voor het veranderen van gecontroleerd en reflectief

  gedrag is landscaping dus geen geschikte strategie.

  Ook bij zeer hardnekkige complexe gedragingen zoals

  het stoppen met roken is landscaping niet zinvol en is

  een bewust gedragsverandering traject noodzakelijk.

  Platformen die financile steun geven aan de gebruiker

  moeten gekoppeld kunnen worden aan de bank van

  de gebruiker waardoor alle transacties automatisch

  gesynchroniseerd worden.

  Platformen die financile steun geven aan de gebruiker

  moeten meer zijn dan een opsomming van uitgaven

  en inkomsten. De gebruiker wil een doel voor ogen

  hebben.

  Landscaping in de vormgeving kan, wanneer het juist

  gebruikt wordt, de gebruiker manipuleren om bepaalde

  keuzes te maken binnen de applicatie.

  INSIGHTS

 • 33

  HOOFDSTUK 6GUIDELINES CONCEPT

  FINANCIEEL INZICHT

  De applicatie moet de gebruiker op

  de hoogte stellen van zijn of haar

  financin. Ze moet weten wat er

  binnenkomt en wat er uit gaat.

  Wanneer we de Trendsetter/

  Levensgenieter vergelijken met de

  Regelaar/Toekomstplanner merken

  we namelijk dat zij geen benul

  hebben van waar het geld uiteindelijk

  naar toe is gegaan. Op pagina 17 is te

  zien dat de Toekomstplanner Claudia

  maandelijks gaat zitten puur om haar

  financin uit te rekenen, hierdoor

  weet ze wat ze wel en niet kan

  besteden, en zal ze niet geld uit gaan

  geven wanneer ze dit niet kan.

  DOELEN STELLEN

  De applicatie moet de gebruiker in staat

  stellen om persoonlijke doelen vast te

  leggen of bij te stellen. Op deze manier

  weet de gebruiker waar hij voor spaart.

  Uit onderzoek blijkt dat Trendsetter en

  Levensgenieters wel aan het sparen

  zijn, maar geen concrete doelen voor

  ogen hebben (zie pagina 15 voor de

  stakeholders map). De Regelaars en de

  Levensgenieters hebben overigens wel

  concrete doelen voor ogen, en geven

  aan dat dit het een stuk gemakkelijk

  maakt om te sparen. Anders boek je het

  geld wat je apart gezet hebt, toch elke

  keer weer terug (zie pagina 19).

  Ook blijkt er uit onderzoek dat jongeren

  moeite hebben met plannen op het

  lange termijn, het plannen op korte

  termijn gaat ze hierin beter af. Ook

  wanneer we hier beloningen aan zullen

  koppelen, zien we dat jongeren hierin

  een veel hogere waarde hebben voor

  lagere beloningen op korte termijn dan

  voor hogere beloningen op lange termijn

  (zie pagina 27).

  Nadat de gebruiker doelen heeft gesteld

  kan hij of zij een onderverdeling maken

  in zijn of haar financin, op deze manier

  kunnen ze geld beschikbaar stellen voor

  haar of zijn gestelde doelen.

 • 34

  INSPIREREN

  De applicatie moet de gebruiker

  inspireren met goede voorbeelden

  vanuit zijn of haar sociale omgeving.

  Zo kan de gebruiker benvloed worden

  door zijn directe sociale omgeving

  (beste vrienden/familie/ouders).

  Zo blijkt uit onderzoek dat wanneer de

  volger zich kan identificeren met een

  rolmodel is het aannemelijker dat hij het

  gedrag zal kopiren mist de gestelde

  doelen haalbaar zijn (zie pagina 22).

  De gebruiker zal hierin sneller het

  gedrag van iemand uit zijn sociale

  omgeving kopiren, dan het gedrag van

  een onbekende.

  CONTROLEREN

  De applicatie moet de uitgavepatronen

  van de gebruiker controleren. Hiermee

  vergelijkt de applicatie het gestelde

  doel, het huidige budget en het

  bestedingspatroon.

  Uit interviews bleek dat jongeren het

  soms zelf niet in de hand konden

  houden, en zich lieten gaan in de

  impulsiviteit (pagina 19). Uiteindelijk werd

  er dus geld teruggeboekt. We proberen

  de jongeren hierin te helpen, door ze

  controleren op de doelen en ze hier

  feedback op te geven.

  CONFRONTEREN

  De applicatie moet de gebruiker

  voorzien van zowel positieve als

  negatieve feedback op zijn gestelde

  doelen. Op deze manier blijft de

  gebruiker nieuwe inzichten krijgen in zijn

  of haar situatie.

  Om complexe gedragsverandering

  tot stand te brengen is het namelijk

  belangrijk de automatische verbinding

  tussen prikkel en gedrag te verbreken

  dit is mogelijk door het geven van

  feedback op het huidige gedrag (zie

  pagina 27).